facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Καταγγελία αλλοδαπού στον Έβρο: «Οι Τούρκοι μας έβαλαν να κάνουμε επεισόδια»

Θύμα της προπαγάνδας των Τούρκων έπεσε ένας 22χρονος αλλοδαπός με το όνομα Nariz. Ήταν ένας από τους χιλιάδες που πίστεψαν στα ψέματα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έφτασε στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ταυτόχρονα προχώρησε και στην καταγγελία ότι οι Τούρκοι αστυνομικοί οδηγούσαν τους αλλοδαπούς να πετούν πέτρες και να κάνουν επεισόδια.

Ενημερώθηκε τις τελευταίες ημέρες του περασμένου Φεβρουαρίου από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι «τα σύνορα άνοιξαν», μάζεψε όλα τα πράγματά του και έφυγε για να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι άλλο από το να ζήσει κάποια στιγμή στην Ευρώπη.

Φτάνοντας, ωστόσο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα αντιλήφθηκε ότι η πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική. Κατάλαβε ότι δεν υπήρχαν ανοιχτά σύνορα, ότι οι ελληνικές δυνάμεις αποτρέπουν με κάθε τρόπο τις απόπειρες προσφύγων και μεταναστών να περάσουν τη συνοριογραμμή, ότι Τούρκοι αστυνομικοί προτρέπουν με μανία και φανατισμό αλλοδαπούς να κάνουν επεισόδια, ενώ στο τέλος αντιλήφθηκε ότι οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στον καταυλισμό, θέλοντας να δώσουν ένα τέλος σε όλο αυτό που οι ίδιοι δημιούργησαν. Το χειρότερο είναι ότι όταν ο κόσμος γύρισε από τα σύνορα πίσω στην ενδοχώρα τίποτα δεν ήταν πια το ίδιο, καθώς οι περισσότεροι είχαν πουλήσει όλα τα υπάρχοντά τους πιστεύοντας ότι ξεκινάει το πολυπόθητο ταξίδι τους για την Ευρώπη.

Ο Nariz ήταν ένας από τους πολλούς αλλοδαπούς που έκαναν καθημερινά live μεταδόσεις από τον Έβρο, μέσω των social media. Ενώ το όνομα του πρόκειται για ψευδώνυμο.

pronews
Διαβάστε Περισσότερα » " Καταγγελία αλλοδαπού στον Έβρο: «Οι Τούρκοι μας έβαλαν να κάνουμε επεισόδια» "

ΕΟΔΥ: 1.100 προσλήψεις ΔΕ, ΠΕ -Ειδικότητες & θέσεις (ΦΕΚ)

Σε προσλήψεις 1.100 ΔΕ και ΠΕ για τη στελέχωση των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού προχωράει άμεσα ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ «οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο».

Οι προσλήψεις αφορούν

Α) πεντακόσιες (500) θέσεις ΔΕ νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

Β) πεντακόσιες (500) θέσεις ΔΕ φυσικών προσώπων με δίπλωμα οδήγησης για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

Γ) εκατό (100) θέσεις ΠΕ διοικητικού για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άρθρο 1

Σύσταση ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού μέσω

της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία

δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων

βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά

κρούσματα κορωνοϊού COVID- 19»

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που ιδρύθηκε με τον ν. 4633/2019 και υπάγεται στην εποπτεία

του Υπουργού Υγείας, αναλαμβάνει την συγκρότηση

και λειτουργία των προβλεπόμενων από την παρ. 1 του

άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68) Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού, μέσω του

σχεδιασμού και της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού

υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού

COVID-19». Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω πράξης

ειδικότερα, αφορά σε:

α) Δημιουργία και λειτουργία πεντακοσίων (500)

ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια σε ύποπτα ή πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 κατ΄οίκον υπό την

καθοδήγηση και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

β) Μίσθωση έως πεντακοσίων (500) οχημάτων και

προμήθεια καυσίμων για τις μετακινήσεις των ΚΟΜΥ

Ειδικού Σκοπού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177

12605

12606 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1177/06.04.2020

γ) Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα

μέλη των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

δ) Προμήθεια και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού.

ε) Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης

των συμβάντων των ΚΟΜΥ, Ειδικού Σκοπού.

στ) Εκπαίδευση δύο χιλιάδων (2.000) νέων επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ και

χιλίων (1.000) μελών ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

ζ) Ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ για

τη διαχείριση των κλήσεων για τους σκοπούς των ΚΟΜΥ

Ειδικού Σκοπού με υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό εκατό (100) νέων στελεχών, το οποίο θα

εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό.

η) Αξιολόγηση της δράσης. Η αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη δράση, όσον αφορά στις

διαδικασίες, στην επίτευξη των στόχων και σε ειδικές

ανάγκες που αφορούν σε προσωπικό, θα εξετάσει ποια

στοιχεία μπορούν να συμπεριληφθούν και με ποια μορφή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

θ) Συνδρομή τεχνικού συμβούλου για την αρωγή του

ΕΟΔΥ στις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης του

προσωπικού της εν λόγω δράσης.

Συνιστώνται συνολικά πεντακόσιες (500) Κ.ΟΜ.Υ.
Ειδικού Σκοπού ως πρωτοβάθμιες μονάδες παροχής

φροντίδων υγείας, οι οποίες εντάσσονται λειτουργικά

στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με

ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους την 8η Απριλίου 2020 (8.4.2020). Οι περιοχές δραστηριοποίησής

τους στην Επικράτεια προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΥ

ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική

των ελέγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει

να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων

γεωγραφικών περιοχών. Επιμέρους σημεία αυξημένης

δραστηριοποίησης εντός της ελληνικής Επικράτειας

μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα από τον ΕΟΔΥ

ως φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με τη στρατηγική και

τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις

ανάγκες κατά την εξέλιξη της πανδημίας.

Οι συνιστώμενες ΚΟΜΥ εντάσσονται στο δίκτυο
της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διασυνδέονται μέσω της Πρωτοβάθμιας φροντίδας και με άλλες

οργανικές μονάδες παροχής υγείας. Ως επόπτης κάθε

ΚΟΜΥ ορίζεται ένας ιατρός της οικείας ΤΟΜΥ είτε, σε

περίπτωση έλλειψης, ιατρός της οικείας ΔΥΠΕ στην οποία

η οικεία ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού δραστηριοποιείται. Κάθε

ΚΟΜΥ αποτελείται από κλιμάκιο τουλάχιστον δύο ατόμων: τουλάχιστον έναν νοσηλευτή και έναν οδηγό.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενεργείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα,
προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες:

Α) πεντακόσιες (500) θέσεις ΔΕ νοσηλευτών για τη

στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

Β) πεντακόσιες (500) θέσεις ΔΕ φυσικών προσώπων με

δίπλωμα οδήγησης για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού

Σκοπού.

Γ) εκατό (100) θέσεις ΠΕ διοικητικού για τη στελέχωση

του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκείας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για

ένα επιπλέον τρίμηνο. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό

θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου

Β΄ του ν. 4354/2015 (A’ 176).

Οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων καλύπτονται από την πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα

πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19». Η εκτιμώμενη

δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο

ποσό των 5.010.000€, για την πρώτη φάση των δράσεων,

στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω προσωπικού.

Οι προσλήψεις της παρ. 5 του παρόντος διενεργούνται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από τον ΕΟΔΥ, ως φορέα υλοποίησης. Η πρόσκληση

αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του ΕΟΔΥ και στο

κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

Υγείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας

και μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας. Στην

πρόσκληση αναφέρεται υποχρεωτικά ο συνολικός αριθμός των θέσεων, η κατανομή τους ανά κατηγορία και

κλάδο, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά

των υποψηφίων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων,

καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όπως ορίζεται

στην οικεία προκήρυξη, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ο ΕΟΔΥ προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά σειρά υποβολής αίτησης, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων μέχρι πλήρωσης
όλων των θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2

Δικαιούχος πράξης και φορείς λειτουργίας της

Για την πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών

για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και

λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία έχει

ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», η διαχείριση του οποίου ασκείται

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού

προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-

2020», η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δικαιούχος είναι ο ΕΟΔΥ,

φορέας πρότασης το Υπουργείο Υγείας και φορείς λειτουργίας της το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ.

Άρθρο 3

Ρύθμιση λεπτομερειών για την υλοποίηση

της πράξης σε σχέση με τις αρμοδιότητες του

Υπουργείου Υγείας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία
δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού

Τεύχος B’ 1177/06.04.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12607

από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»,

το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με έργο

την υποστήριξη του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας
αναλαμβάνει:

Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό, που θα
απασχοληθεί με την υλοποίηση του αντικειμένου της

πράξης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων

και πληροφοριών.

Να ορίσει τους εκπροσώπους του στις αντίστοιχες
Επιτροπές διενέργειας/ αξιολόγησης και παραλαβής

διαγωνισμών προμηθειών/υπηρεσιών. Για τον σκοπό

αυτό, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές, στις οποίες

ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα δύο (2) μέλη και σε πενταμελείς επιτροπές, στις οποίες ορίζει τα τρία (3) μέλη,

συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των επιτροπών.

Να παρέχει στον ΕΟΔΥ τις αναγκαίες πληροφορίες
και μελέτες, που έχει στη διάθεσή του, για την επιτυχή

εκτέλεση του έργου.

Να προετοιμάσει τις δομές Υγείας για την υποδοχή
της πράξης.

Να φροντίσει για τη διαμόρφωση του απαραίτητου
οργανωτικού πλαισίου εφαρμογής της πράξης.

Να καθοδηγήσει τον ΕΟΔΥ στην ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση του έργου τρίτων φορέων (συνεργαζόμενων και
εποπτευόμενων από το Υπουργείο).

Να εκτελεί τις υποχρεώσεις του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτές προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Ο Υπουργός Υγείας εκδίδει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις μετά από εισήγηση της τριμελούς επιστημονικής

επιτροπής εποπτείας.

Άρθρο 4

Ρύθμιση λεπτομερειών για την υλοποίηση της

πράξης σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες

νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού

COVID-19», αναλαμβάνει:

α) Την οργάνωση και τον σχεδιασμό των απαραίτητων

υλοποιήσεων.

β) Την σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του

Υπουργείου Υγείας.

γ) Να ορίσει τους εκπροσώπους του στις αντίστοιχες

Επιτροπές διενέργειας/ αξιολόγησης και παραλαβής διαγωνισμών προμηθειών/υπηρεσιών. Σε τριμελείς επιτροπές ορίζει το ένα (1) μέλος και σε πενταμελείς επιτροπές

ορίζει τα δύο (2) μέλη.

δ) Τη σύνταξη τευχών Διακήρυξης στο πλαίσιο της

πράξης, στα οποία θα περιλαμβάνονται το σύνολο των

λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που θα

έχει θέσει η τριμελής επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

ε) Τη διενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχων

(όπου απαιτείται).

στ) Τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης

της πράξης.

ζ) Την Παραλαβή της πράξης.

η) Την Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας της πράξης.

θ) Τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας στελεχών της,

που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές

διαδικασίες και τη διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης.

ι) Τη συνεργασία με τους, καθ’ υπόδειξη από το Υπουργείο, φορείς στο πλαίσιο της πράξης.

ια)Την περιοδική υποβολή στο Υπουργείο, τριμηνιαίων

αναφορών προόδου για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου της πράξης.

ιβ) Την άμεση ενημέρωση του Υπουργείου για την

εμφάνιση δυσλειτουργιών και εμποδίων τεχνικής και

διοικητικής ολοκλήρωσης.

ιγ) Να εκτελεί τις υποχρεώσεις του ως Εκτελών την

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτές

προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της

οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Άρθρο 5

Λοιπές διατάξεις

Το έργο «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’
οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», υπόκειται στο θεσμικό

πλαίσιο και στις εφαρμοστικές διατάξεις του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της χρηματοδοτικής

περιόδου 2014-2020.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και φυσικά πρόσωπα
οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί

προσωπικών δεδομένων.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " ΕΟΔΥ: 1.100 προσλήψεις ΔΕ, ΠΕ -Ειδικότητες & θέσεις (ΦΕΚ) "

Κορωνοϊός: Τα σκίτσα του Αρκά για τη λιακάδα, την έξοδο του Πάσχα και τα... σχέδια του ιού

Τα «σχέδια» του ιού για τους πολίτες που θα αψηφίσουν τα περιοριστικά μέτρα «αποκαλύπτει» ο Αρκάς στα νέα σκίτσα που ανάρτησε πριν από λίγη ώρα στην ιστοσελίδα του στο Facebook.

Στα σκίτσα πρωταγωνιστούν δύο κορωνοϊοί οι οποίοι περιμένουν αγωνιωδώς την Πέμπτη, με την πρώτη λιακάδα, να επιτεθούν σε εκέινους που θα ξεχυθούν έξω από τα σπίτια τους. Το ίδιο σχέδιο εκπονούν όμως και για εκείνους που δεν θα αντέξουν το Πάσχα και θα επιχειρήσουν να πάνε στην ύπαιθρο.

Δείτε τα σκίτσα του
 
protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Κορωνοϊός: Τα σκίτσα του Αρκά για τη λιακάδα, την έξοδο του Πάσχα και τα... σχέδια του ιού "

Στον «αέρα» το covid19.gov.gr: Ποιες οι λειτουργίες του

Στον «αέρα» βρίσκεται από σήμερα Τρίτη η ιστοσελίδα covid19.gov.gr. Μέσα στον ιστότοπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις χρηστικές πληροφορίες για τα μέτρα που σχετίζονται με τον κορονοϊό αλλά και απαντήσεις από τους ειδικούς.

Κατά την ημερήσια απογευματινή ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε σχετικά με το covid19.gov.gr:

«Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω για μια πρωτοβουλία που προάγει την πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Το Covid19.gov.gr αποτελεί πλέον τον κεντρικό κόμβο πληροφόρησης της κυβέρνησης για όλες τις πολιτικές, για όλες τις δράσεις των Υπουργείων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Εκεί θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα μέτρα των Υπουργείων, ερωταπαντήσεις που παρέχουν εξηγήσεις για κάθε βασική πολιτική.

Στατιστική απεικόνιση του κρουσμάτων, απαντήσεις σε ερωτήσεις πολιτών και αυτή η υπηρεσία θα προστεθεί τις επόμενες ημέρες.

Κλείνοντας θα ήθελα και εγώ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα υγείας να εκφράσω εκ μέρους όλων αυτών που είμαστε επιχειρησιακά στην πρώτη γραμμή της μάχης, την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους συναδέλφους της πρώτης γραμμής που αγωνίζονται στα ζητήματα της υγείας».

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Στον «αέρα» το covid19.gov.gr: Ποιες οι λειτουργίες του "

Κομισιόν: Αναβάλλεται η παρουσίαση του «οδικού χάρτη» για την άρση των περιοριστικών μέτρων στις χώρες

Η ανακοίνωση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συντεταγμένη έξοδο από την περίοδο της καραντίνας, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για αύριο, αναβάλλεται για αργότερα, έγινε γνωστό από τις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επρόκειτο να παρουσιάσει αυτόν τον «οδικό χάρτη την ώρα που δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αυστρία και η Δανία, έχουν ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά τους για τη σταδιακή άρση των μέτρων. Όμως οι Επίτροποι θα περιοριστούν τελικά σε μια «συζήτηση προσανατολισμού» για το θέμα, χωρίς να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Κατά συνέπεια, η συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρούσε η πρόεδρος αναβάλλεται.

Η χρονική στιγμή φαινόταν ότι ήταν η κατάλληλη, επειδή ορισμένες χώρες μέλη είχαν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν πώς θα κινηθούν τις επόμενες εβδομάδες, εξήγησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Έρικ Μάμερ. Όμως, σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή πηγή, ήταν ταυτόχρονα και μια «ευαίσθητη» χρονικά περίοδος επειδή η κάθε χώρα βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο της πανδημίας. «Η Επιτροπή δεν θέλει να διακινδυνεύσει και να δώσει μια ένδειξη χαλάρωσης που μπορεί να ήταν παρεξηγήσιμη», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι μια ανακοίνωση ενδέχεται να γίνει «μετά το Πάσχα» των Καθολικών.

Η Αυστρία έδωσε τη Δευτέρα ένα χρονοδιάγραμμα του σχεδίου χαλάρωσης των μέτρων που εφαρμόζονται σήμερα για την πανδημία, το οποίο θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα, με την επαναλειτουργία των μικρών εμπορικών καταστημάτων. Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν ανακοίνωσε τη σταδιακή άρση των περιορισμών, με την επαναλειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και δημοτικών σχολείων από τις 15 Απριλίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/mononews
Διαβάστε Περισσότερα » " Κομισιόν: Αναβάλλεται η παρουσίαση του «οδικού χάρτη» για την άρση των περιοριστικών μέτρων στις χώρες "

Κεραμέως – Σχολεία: Καμία οριστική απόφαση ακόμα, θα γίνουν οι πανελλαδικές

Συνέντευξη στον ΣΚΑΪ παραχώρησε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως η οποία τόνισε πως δεν υπάρχει ακόμα κάποια οριστική απόφαση για τα σχολεία, ενώ παρουσίασε τα δύο σχέδια για τις πανελλήνιες εξετάσεις και άφησε είναι το ενδεχόμενο παράτασης του κλεισίματος των σχολείων.

«Σε αυτή την κρίση, ακούμε από την πρώτη στιγμή τους ειδικούς. Αυτούς συμβουλευόμαστε. Δεν έχει παρθεί ακόμα καμία οριστική απόφαση. Ο κ. Τσιόδρας είναι αισιόδοξος, αλλά ο μήνας Απρίλιος θα είναι ο πιο δύσκολος και το έχει υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους», είπε μεταξύ άλλων, ενώ για την επιστροφή στην κανονικότητα, ήταν ξεκάθαρη και τόνισε: «Θα πάμε σταδιακά σε κάποια ομαλότητα».

Η υπουργός Παιδείας στάθηκε και στο τι θα γίνει με τις πανελλήνιες.

Οι πανελλαδικές θα γίνουν και είναι σταθερή επιδίωξη μας να γίνουν όσο πιο κοντά στον Ιούνιο», τόνισε και εξήγησε για τα μέτρα που εξετάζονται:

Η μείωση της ύλης, για να μην αγχώνονται οι μαθητές και να εστιάσουν στη μελέτη τους. Θα υπάρξει ανακοίνωση το προσεχές διάστημα.
Επέκταση του σχολικού έτους. Όπως εξήγησε η υπουργός συνολικά θα έχει χαθεί διδακτικός χρόνος 4,5 εβδομάδων από τα σχολεία, αλλά είναι εφικτό να καλυφθεί.
Τέλος, αναφέρθηκε και στα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων τονίζοντας πως όλοι στην κυβέρνηση στηρίζουν τον κλάδο. «Όπου δεν παρέχεται τηλεκπαίδευση θα λαμβάνεται υπόψιν», είπε η Νίκη Κεραμέως «Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους γονείς, αλλά σε συνάρτηση με το βαθμό που παρέχεται η τηλεκπαίδευση», ήταν τα λόγια της.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Κεραμέως – Σχολεία: Καμία οριστική απόφαση ακόμα, θα γίνουν οι πανελλαδικές "

Κοροναϊός: 76 νεκροί και 3.892 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία

Σχεδόν τέσσερις χιλιάδες νέα κρούσματα (3.892) από τον νέο κοροναϊό καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Παράλληλα 76 επιπλέον άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έχοντας διαγνωστεί με τον ιό τις τελευταίες 24 ώρες, με το σύνολο των θανάτων να ανέρχεται σε 725. Το σύνολο των κρουσμάτων από τις 11 Μαρτίου που καταγράφηκε ο πρώτος νεκρός από τον Covid-19 στην Τουρκία, ανήλθε σε 37.109.

Ο Κοτζά επεσήμανε ότι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση και υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι για την αποφυγή της διασποράς του ιού, το να μένει ο κόσμος στο σπίτι.

Ο Τούρκος Υπουργός σημείωσε ότι άρχισε να μειώνεται ο αριθμός των νεκρών στην Τουρκία, ενώ έχει μειωθεί και ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων που προσφεύγουν στα νοσοκομεία. Πρόσθεσε ότι μειώνεται ο αριθμός των ασθενών στην εντατική και ο αριθμός των διασωληνωμένων.

news
Διαβάστε Περισσότερα » " Κοροναϊός: 76 νεκροί και 3.892 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία "

Κορωνοϊός - Κομισιόν: «Πράσινο φως» στο ελληνικό σχέδιο για την επιστροφή 1 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις

Το ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι «το παρόν ελληνικό καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην ελληνική οικονομία». Περαιτέρω επισήμανε ότι «διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο λόγω της έξαρσης του κορονοϊού θα συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά το τέλος της και διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων στήριξης με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020, όπως εξηγεί σε ανακοίνωση της η Κομισιόν.

Εστιάζοντας στο ελληνικό μέτρο στήριξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως η Ελλάδα της κοινοποίησε ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών, εκτιμώμενου ύψους 1 δισ. ευρώ βάσει του προσωρινού πλαισίου, για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. «Το καθεστώς είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση της δραστηριότητάς τους. Το καθεστώς θα συμβάλει στην εξασφάλιση διαθέσιμης ρευστότητας στην αγορά, για να αντιμετωπιστεί η ζημία που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου και για να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά την έξαρση της νόσου» σημειώνει.

Επίσης, αναφέρει ότι οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα εκταμιεύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απευθείας στις επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος θα χορηγείται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Η Επιτροπή, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα: i) το καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών περιορίζεται μόνο στις φερέγγυες επιχειρήσεις, ii) οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα χορηγούνται έως τον Ιούνιο του 2020, iii) το μέτρο είναι αναλογικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής που προκαλείται από την έξαρση του κορονοϊού και (iv) τα ποσά της ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Κορωνοϊός - Κομισιόν: «Πράσινο φως» στο ελληνικό σχέδιο για την επιστροφή 1 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις "

Γαλλία – Κορωνοϊός: Πέθαναν 1.427 άτομα σε ένα 24ωρο

Χάθηκαν 1.427 άνθρωποι από τον κορωνοϊό στη Γαλλία το τελευταίο 24ωρο. Με την εξάπλωση του φονικού ιού να επιταχύνεται με ραγδαίους ρυθμούς, οι αρχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την έξερση της πανδημίας.

Από τους 1.427 θανάτους που ανακοινώθηκαν σήμερα, οι 607 προέκυψαν σε νοσοκομεία το τελευταίοι 24ωρο (ο μεγαλύτερος αριθμός μέχρι σήμερα) και οι 820 σε γηροκομεία και άλλα θεραπευτικά κέντρα.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο υπουργός Υγείας Ζερόμ Σαλομόν, συνολικά 7.091 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε νοσοκομεία της χώρας λόγω κορωνοϊού από την 1η Μαρτίου, με το 80% αυτών να έχει ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Γαλλία – Κορωνοϊός: Πέθαναν 1.427 άτομα σε ένα 24ωρο "

Επίθεση Τραμπ στην υπεύθυνη του υπουργείου Υγείας -‘’Είπε ψέματα για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία’’

Με τη γενική επιθεωρήτρια του υπουργείου Υγείας τα έβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την κατηγόρησε σήμερα τη ότι συνέταξε έναν «ψευδή φάκελο» σχετικά με τις ελλείψεις των αμερικανικών νοσοκομείων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας του Covid-19.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, εξαπολύοντας άλλη μία επίθεση εναντίον ομοσπονδιακής υπηρεσίας, δεν διευκρίνισε τον λόγο για τον οποίο αμφισβητεί την έκθεση της γενικής επιθεωρήτριας η οποία αφορούσε τις ελλείψεις σε υλικά κρίσιμης σημασίας. Τα ευρήματα αυτής της αναφοράς επιβεβαιώνουν όσα έλεγαν επί εβδομάδες πολλοί κυβερνήτες, δήμαρχοι και τοπικοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας: ότι τα νοσοκομεία σε πανεθνικό επίπεδο δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένα για να διαχειριστούν την πλημμύρα των ασθενών.

Ωστόσο ο Τραμπ υπονόησε ότι η γενική επιθεωρήτρια ήταν πολιτικά υποκινούμενη και διερωτήθηκε για ποιον λόγο δεν μίλησε με ναυάρχους, στρατηγούς, τον αντιπρόεδρο ή άλλους υπεύθυνους προτού συντάξει αυτό το κείμενο. «Άλλος ένας Ψευδής Φάκελος», έγραψε στο Twitter.

Επικεφαλής της Γενικής Επιθεώρησης του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών είναι η Κρίσι Γκριμ, η οποία υπηρετεί στη θέση αυτήν από το 1999.

ΑΠΕ ΜΠΕ/newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Επίθεση Τραμπ στην υπεύθυνη του υπουργείου Υγείας -‘’Είπε ψέματα για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία’’ "

Μάθιου Νίμιτς: Πως έπεισε Σκόπια και Αθήνα να καταλήξουν σε λύση

Με μακροσκελές άρθρο στο Cambridge University Press, του ομώνυμου αγγλικού πανεπιστημίου, ο πρώην ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ για την ονομασία των Σκοπίων Μάθιου Νίμιτς, αποκαλύπτει -μεταξύ άλλων- τα πέντε ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, πριν την υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών το 2018 και πως τελικά έπεισε Ζάεφ και Τσίπρα να καταλήξουν σε συμφωνία.

Όπως αναφέρει ο Μάθιου Νίμιτς, στο άρθρο που έχει τίτλο: «Η Διαμάχη του Ονοματολογικού - Το Μακεδονικό ζήτημα επιλύθηκε;», στις 17/1/2018 ξεκίνησε ο τελικός και επιτυχημένος γύρος διαπραγματεύσεων. Σκόπια και Αθήνα κλήθηκαν να εξετάσουν πέντε ονόματα: 

• North Macedonia (Βόρεια Μακεδονία)
• Upper Macedonia (Άνω Μακεδονία)

• Macedonia-Skopje (Μακεδονία-Σκόπια)
• Vardar Macedonia (Βαρδάρ Μακεδονία)
• Nova Macedonia (Νέα Μακεδονία που είχε προταθεί από τον Σάιρους Βανς το 1993 αλλά απορρίφθηκε και από τις δύο χώρες)


Τα Σκόπια τελικά επέλεξαν το «North Macedonia» (Βόρεια Μακεδονία) λίγες μέρες πριν από τις Πρέσπες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία Νίμιτς, πως μετά από επιχειρήματα που κατέθεσε στις δύο πλευρές, κατάφερε να επαναπροσδιορίσει το πλαίσιο της διαφοράς πείθοντας τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία. 

Ο ίδιος περιγράφει τα επιχειρήματα που κατέθεσε σε Σκόπια και Αθήνα. Αρχικά επιχείρησε να καθησυχάσει τους γείτονες πως δεν αμφισβητείται η εθνική τους ταυτότητα, αλλά το ζητούμενο είναι η αλλαγή της ονομασίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

«Ας μιλήσουμε για τη γεωγραφία, όχι για την ταυτότητα. Στα ψηφίσματά του, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν προσπαθούσε να αλλάξει την ταυτότητα του λαού σας. Στο πλαίσιο αυτό χαλαρώστε από τους φόβους που έχετε ότι η μακεδονική ταυτότητα θα χαθεί. Ωστόσο, το όνομα ενός κράτους θα πρέπει να αντανακλά μία γεωγραφική πραγματικότητα. Έτσι, ας μιλήσουμε όλοι για τη γεωγραφία. Η Μακεδονία είναι μια γεωγραφική έννοια και είναι μια μεγάλη περιοχή. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό; Αυτή η μεγάλη περιοχή ήταν για αιώνες υπό οθωμανική κυριαρχία. Και αυτή διαιρέθηκε το 1912-1913 κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων», συμφώνησαν τα Σκόπια». 

Με τον Μάθιου Νίμιτς να κάνει ένα βήμα παραπέρα: «Και πρέπει να παραδεχτείτε ότι ενώ το έδαφός σας είναι μέρος αυτής της περιοχής της Μακεδονίας, είναι μόνο ένα τμήμα. Έτσι, ας είμαστε ακριβείς σε αυτό: είναι ένα μικρό κομμάτι, περίπου το 38%. Έτσι, δεν απέχει τόσο πολύ αν εισάγετε μια τροποποίηση στο όνομά σας (γεωγραφικό προσδιορισμό) για να αντικατοπτρίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη γεωγραφική πραγματικότητα. Σκεφθείτε να διατηρήσετε το όνομά σας Δημοκρατία της Μακεδονίας αλλά να προσθέστε έναν αξιοπρεπή γεωγραφικό προσδιορισμό»,επιχειρηματολόγησε ο Νίμιτς προς την πλευρά των Σκοπίων, που τελικά μετακινήθηκαν από την αδιάλλακτη θέση μη αλλαγής της συνταγματικής τους ονομασίας.

Στη συνέχεια, και απευθυνόμενος στην ελληνική πλευρά, ο πρώην ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ επιχειρηματολόγησε ως εξής: «Ας μιλήσουμε για τη γεωγραφία, όχι για την ταυτότητα. Κανείς δεν προσπαθεί να πάρει την μακεδονική ταυτότητά σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος ήταν μέρος του ελληνικού κόσμου και η μακεδονική κληρονομιά είναι ελληνική. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Μην φοβάστε ότι η ταυτότητά σας θα χαθεί. Και οι άνθρωποι που ζουν στη βόρεια Ελλάδα αποκαλούν τους εαυτούς τους Μακεδόνες. Ωραία … Aυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ας μιλήσουμε για τη γεωγραφία. Όλοι συμφωνούμε ότι η Μακεδονία είναι μία γεωγραφική έννοια και ότι η οθωμανική Μακεδονική περιοχή χωρίστηκε το 1912-1913. Η Ελλάδα κέρδισε μακράν το μεγαλύτερο μέρος, αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι ήταν μόνο το μισό αυτού του εδάφους», το οποίο παραδέχθηκαν απρόθυμα. Και ο βόρειος γείτονάς σας ήταν γεωγραφικά ένα μέρος αυτής της διαίρεσης της οθωμανικής Μακεδονικής επικράτειας. Ας υποθέσουμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι υπερβολικά εκτεταμένο για να είναι κατάλληλο από γεωγραφική άποψη, δεν θα μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να υιοθετήσουμε μια ονομασία που ξεκαθαρίζει την γεωγραφική διαφορά μεταξύ της ελληνικής Μακεδονίας και του βόρειου γείτονα;».


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Μάθιου Νίμιτς: Πως έπεισε Σκόπια και Αθήνα να καταλήξουν σε λύση "

Lufthansa: Ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας της German Wings

Τη λειτουργία της θυγατρικής της, German Wings, αναστέλλει η γερμανική Lufthansa, ως συνέπεια της κρίσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Lufthansa θα ακινητοποιήσει κι άλλα αεροσκάφη θυγατρικών της.

Υπενθυμίζεται πως ο γερμανικός αερομεταφορέας είχε ανακοινώσει πτώση καθαρών κερδών, ενώ δεν προέβη σε προβλέψεις για την κερδοφορία του 2020, οδεύοντας προς ένα αβέβαιο και ζοφερό μελλον.

Η Lufthansa προειδοποίησε ότι η πανδημία έχει φέρει την παγκόσμια οικονομία σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση εκτάκτου ανάγκη και ότι το μέγεθος της αναμενόμενης μείωσης των κερδών του 2020 δεν είναι προβλέψιμο.

naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " Lufthansa: Ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας της German Wings "

Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας βάζει το YouTube - Θα διαγράφονται τα βίντεο που συνδέουν κορωνοϊό με το 5G

Τις τελευταίες ημέρες αρκετοί Βρετανοί βγήκαν στους δρόμους για να βάλουν φωτιά σε κεραίες 5G, καθώς υποστήριζαν ότι σχετίζονται με τη πανδημία του κορωνοϊού. Το YouTube, αποφάσισε να πάρει μέτρα και πλέον όλα όσα βίντεο συνδέονται με τις θεωρίες συνωμοσίας θα διαγράφονται.

Από εδώ και στο εξής η πλατφόρμα θα διαγράφει βίντεο που παραβιάζουν την πολιτική της, μια κίνηση που έρχεται μετά την ζωντανή μετάδοση της συνέντευξης του David Icke την Δευτέρα, στην οποία συνέδεσε την τεχνολογία με την πανδημία. Το YouTube είπε πως το βίντεο θα διαγραφεί.

Στην διάρκεια της δυόμιση ωρών συνέντευξης, ο David Icke υποστήριξε λανθασμένα πως «υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο 5G και αυτή την κρίση υγείας». Και όταν ρωτήθηκε πώς σχολιάζει τις αναφορές για κεραίες 5G που τους βάζουν φωτιά σε Αγγλία και Βόρεια Ιρλανδία, απάντησε: «Αν το 5G συνεχίσει και φτάσει εκεί που θέλουν να το πάνε, η ανθρώπινη ζωή όπως την ξέραμε, τελείωσε...οπότε ο κόσμος πρέπει να πάρει μια απόφαση».

pronews
Διαβάστε Περισσότερα » " Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας βάζει το YouTube - Θα διαγράφονται τα βίντεο που συνδέουν κορωνοϊό με το 5G "

Αποδεκτό από την ΕΚΤ το σύνολο του Δημόσιου χρέους

Πακέτο μέτρων για τη χαλάρωση των κανονισμών όσον αφορά τη χρήση χρεογράφων ως ενέχυρων για τη λήψη ρευστότητας στο ευρωσύστημα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Τρίτη.
Στόχος των «άνευ προηγουμένου» μέτρων είναι να περιορίσουν τη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών στην ευρωζώνη, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλει η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου του κορωνοϊού στην οικονομία.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το πακέτο περιλαμβάνει και waiver για τα ελληνικά χρεόγραφα, τα οποία θα είναι πλέον αποδεκτά ως ενέχυρα στο σύνολό τους.
Αναλυτικά, τρία είναι τα κύρια στοιχεία του έκτακτου πακέτου μέτρων σύμφωνα με την ΕΚΤ.
Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά μέτρων για τα ενέχυρα ώστε να διευκολύνει την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης για την παροχή δανείων σε εταιρείες και νοικοκυριά.
Αυτό θα επιτευχθεί με τη διεύρυνση της χρήσης των πιστωτικών απαιτήσεων ως ενέχυρων, ειδικότερα μέσω της πιθανής διεύρυνσης των πλαισίων επιπρόσθετων πιστωτικών απαιτήσεων (ACC). Το πλαίσιο ACC παρέχει στις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών τη δυνατότητα να αυξήσουν το εύρος των αποδεκτών πιστωτικών απαιτήσεων. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα αποδοχής δανείων χαμηλότερης πιστωτικής ποιότητας, δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε άλλου τύπου οφειλέτες οι οποίο δεν είναι αποδεκτοί στο ευρύτερο πλαίσιο της ΕΚΤ και δάνεια σε ξένο νόμισμα.
Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε τα παρακάτω προσωρινά μέτρα:
*ένα waiver (εξαίρεση) για το σύνολο του χρέους του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά τα κριτήρια για τη χαμηλότερη δυνατή πιστοληπτική ικανότητα των χρεογράφων που μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως ενέχυρα.
*μείωση του επιπέδου του ελάχιστου ορίου για εγχώριες πιστωτικές απαιτήσεις σε 0 ευρώ από 25.000 ευρώ προηγουμένως για τη διευκόλυνση της κινητοποίησης δανείων από μικρές εταιρικές οντότητες ως ενέχυρων.
*μια αύξηση, από 2,5% στο 10%, του μέγιστου μεριδίου των μη εξασφαλισμένων χρεογράφων που εκδίδονται από κάθε άλλο τραπεζικό όμιλο στη δεξαμενή ενεχύρων ενός πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό θα επιτρέψει να κινητοποιηθεί μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των στοιχείων ενεργητικού.
Τρίτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει προσωρινά τα επίπεδα ανοχής ρίσκου στο ευρωσύστημα μέσω μιας γενικής μείωσης του επιπέδου του κουρέματος επί της αξίας σε ένα ενέχυρο κατά 20%.
Την απόφαση χαιρέτησε ο πρωθυπουργός μέσω Twitter:

Χρ. Σταϊκούρας: Ουσιαστική στήριξη στη χώρα μας
Ο υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι με τη σημερινή απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος.
Ο ίδιος υπενθύμισε ότι από το 2018 τα ελληνικά ομόλογα δεν γίνονταν αποδεκτά ως ενέχυρα, καθώς δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Όπως τόνισε ο κ. Χρ. Σταϊκούρας, η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την προηγούμενη απόφαση της ΕΚΤ με την οποία τα ελληνικά ομόλογα θεωρούνται αποδεκτοί τίτλοι στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης λόγω πανδημίας (PEPP), διευρύνει σημαντικά τις πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέκταση ενισχύει την ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Επιπλέον, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα και τις αποτιμήσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη στη χώρα μας, υπογράμμισε.
Με υπευθυνότητα, ενότητα και σχέδιο, δρώντας αποφασιστικά, θα βγούμε όρθιοι και δυνατοί από αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, με το λιγότερο ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος, και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή, κατέληξε. 
euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " Αποδεκτό από την ΕΚΤ το σύνολο του Δημόσιου χρέους "

Κλειστή τώρα η Λεωφόρος Βουλιαγμένης λόγω κινδύνου πτώσεως πινακίδας

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος από τη Λεωφόρο Αλίμου έως και την Εθνάρχου Μακαρίου.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας και ο λόγος είναι μια πινακίδα.

Ο κίνδυνος αποκόλλησης της πινακίδας από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν είναι ορατός ανά πάσα στιγμή γι' αυτό και η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην διακοπή της κυκλοφορίας.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Κλειστή τώρα η Λεωφόρος Βουλιαγμένης λόγω κινδύνου πτώσεως πινακίδας "

Κοροναϊός: 604 τα νέα θύματα στην Ιταλία- μειώθηκαν τα νέα κρούσματα

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κοροναϊού στην Ιταλία είναι 135.586 Οι νεκροί έφτασαν τους 17.127. Παράλληλα, 24.392 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κοροναϊού ήταν 132.547 και είχαν χάσει την ζωή τους 16.523 άνθρωποι ενώ 22.837 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο , όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχασαν την ζωή τους 604 ασθενείς και καταγράφηκαν 3.039 νέα κρούσματα. 1.555 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.792 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.718 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 61.557 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 52.325 και οι νεκροί 9.484. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 17.825 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.180. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 11.925, με 695 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού συνεχίζει να μειώνει την ταχύτητά του (569 λιγότερα κρούσματα σε σχέση με χθες) ενώ και οι νεκροί είναι 32 λιγότεροι από το προηγούμενο εικοσιτετράωρο . Και οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας, συνεχίζουν να μειώνονται.

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία, πάντως, παρά τα ελπιδοφόρα αυτά στοιχεία, υπογραμμίζει ότι «τις ημέρες, πριν και μετά το Καθολικό Πάσχα, κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει, ούτε για μια στιγμή, ότι στην χώρα έχουν χάσει την ζωή τους πάνω από δεκαεπτά χιλιάδες άνθρωποι». Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να τηρηθούν με τεράστια προσοχή, οι κανόνες και περιορισμοί που έχει ορίσει η κυβέρνηση Κόντε.

news
Διαβάστε Περισσότερα » " Κοροναϊός: 604 τα νέα θύματα στην Ιταλία- μειώθηκαν τα νέα κρούσματα "

Κορωνοϊός – ΟΗΕ: 1,25 δισεκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με απόλυση ή περικοπή μισθού

Σε εφιαλτικές εκτιμήσεις για τους εργαζόμενους προχώρησε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, που υποστηρίζει ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η αγορά εργασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «σοβαρότερη κρίση της από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», καθώς 1,25 δισεκατομμύριο άνθρωποι κινδυνεύουν με απόλυση ή με μείωση του μισθού τους. 

Νέα μελέτη της υπηρεσία του ΟΗΕ αναφέρει ότι η πανδημία θα «εξαφανίσει» το 6,7% των ωρών εργασίας σε όλον τον κόσμο, μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, δηλαδή 195 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (για εβδομάδα εργασίας 48 ωρών).

Ποιες περιοχές θα πληγούν περισσότερο 

Οι αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες εκτιμάται ότι θα πληγούν σφοδρά, όμως σε απόλυτους αριθμούς, η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, αυτήν την περίοδο του έτους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτές οι απώλειες σε ώρες εργασίας και σε θέσεις απασχόλησης συνιστούν «τη σοβαρότερη παγκόσμια κρίση μετά τον Β΄ΠΠ», προειδοποιεί η ΔΟΕ.

Οι τέσσερις στους πέντε εργαζόμενους επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα

Πολλές χώρες έχουν ζητήσει από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της επιδημίας από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 75.500 άνθρωποι σε όλον τον κόσμο μέχρι σήμερα. Στον ενεργό πληθυσμό των 3,3% δισεκατομμυρίων εργαζομένων, πάνω από τέσσερις στους πέντε (ποσοστό 81%) επηρεάζεται από το πλήρες ή μερικό κλείσιμο των χώρων εργασίας. Έτσι, 1,25 δισεκ. άνθρωποι απασχολούνται σήμερα σε τομείς που θεωρείται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αυξηθούν «δραστικά και καταστροφικά» οι απολύσεις και να μειωθούν οι μισθοί και οι ώρες εργασίας.

Η τελική αύξηση της παγκόσμιας ανεργίας για φέτος θα εξαρτηθεί για πολλούς από τα μέτρα που θα υιοθετηθούν, καταλήγει η ΔΟΕ, η οποία στην προηγούμενη εκτίμησή της, στις 18 Μαρτίου, έκανε λόγο για 25 εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας αλλά τώρα κρίνει πιθανό ο αριθμός αυτός να είναι μεγαλύτερος.


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Κορωνοϊός – ΟΗΕ: 1,25 δισεκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν με απόλυση ή περικοπή μισθού "

Eurogroup: H προσδοκία συμφωνίας πακέτου 500 δισ. ευρώ ενισχύει τα ομόλογα

Η προσδοκία για την επίτευξη συμφωνίας στο αποψινό Εurogroup για ένα πακέτο ύψους μισού τρισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει στις οικονομίες της ευρωζώνης τα διοικητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ευνόησαν σήμερα τα ομόλογα, σε συνδυασμό και με κάποια θετικά μηνύματα από το μέτωπο της πανδημίας, τα οποία δείχνουν μία πρώτη επιβράδυνση στο ρυθμό εξάπλωσής της.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε., είναι πιθανόν να καταλήξουν σήμερα σε ένα πακέτο μέτρων το οποίο δεν θα περιλαμβάνει την έκδοση ευρωομολόγων, και θα κινείται τρεις άξονες.

1. Την δημιουργία μίας γραμμής χρηματοδότησης από τον ESM συνολικού ύψους 240 δισ. ευρω, απ’ την οποία το κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να αντλεί υπό όρους έως το 2% του ΑΕΠ.

2. Ο δεύτερος αφορά την παροχή πρόσθετων εγγυήσεων (πλεον των 40 δισ. ευρώ που ήδη έχει αποφασιστεί) ύψους 25 δισ. ευρώ από την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Με τις εγγυήσεις αυτές εκτιμάται ότι θα δημιουργηθει μία μόχλευση κεφαλαίων η οποία μπορεί να φθάσει τα 200 δισ. ευρώ.

3. Την δημιουργία ταμείου για την προστασία της απασχόλησης στην Ε.Ε. ύψους 100 δισ. ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις με την παροχή εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ. Δηλαδή τα κράτη μέλη θα δανειστούν από την αγορά 100 δισ. ευρώ με ευνοικούς όρους, προσφέροντας για αντάλλαγμα εγγυήσεις της Ε.Ε..

Από το κλίμα που διαμορφώθηκε σήμερα, κυρίως ενισχύθηκαν τα ομόλογα της περιφέρειας, καθώς οι επενδυτές έκαναν στροφή στις τοποθετήσεις με υψηλότερη απόδοση, ενώ αντιθέτως οι τιμές των ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς. Παράλληλα, οι πρώτες θετικές ειδήσεις από το μέτωπο της πανδημίας βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα, τόσο στις αγορές ομολόγων, όσο και στα χρηματιστήρια.

Στην εγχώρια αγορά, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε σήμερα στο 1,78% από 1,96% που κυμαινόταν χθες, του 5ετούς στο 1,32% από 1,48% και του 15ετούς στο 1,86% από 2,03%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,91% έναντι -034% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθει στο 2,25%.

Στην αγορά συναλλάγματος ενισχύεται ελαφρώς το ευρώ, με αποτέλεσμα να διαπραγματεύται έναντι του δολαρίου νωρίς το απογεύμα στα 1,0891 δολ. από τα 1,0791 δολ. όπου βρισκόταν όταν άνοιξε η αγορά.

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος ευνοεί το ευρώ, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται σταδιακά από τις λεγόμενες ασφαλείς τοποθετήσεις. Ταυτοχρόνως η συγκρατημένη αισιοδοξία που επικρατεί για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, για το πακέτο ενίσχυσης των ευρωπαικων οικονομιών, έχει θετική επίδραση στην ισοτιμία του ευρώ. Το αμερικανικό νόμισμα δέχεται πιέσεις εξαιτίας της ιδιαίτερα επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της Fed, και η μείωση του επιτοκιακού του πλεονεκτήματος επηρεάζει καθοδικά το αμερικανικό νόμισμα.

Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώθηκε στα 1,0885 δολ.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Eurogroup: H προσδοκία συμφωνίας πακέτου 500 δισ. ευρώ ενισχύει τα ομόλογα "

Κορονοϊός: 114 νέοι θάνατοι στη Σουηδία

Η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα 114 νέους θανάτους της επιδημίας covid-19 κατά το τελευταίο 24ωρο.

Η χώρα των 10,3 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία δεν έχει υιοθετήσει αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, μετρά πλέον συνολικά 7.693 κρούσματα και 591 θανάτους. Η θνητότητα είναι σαφώς υψηλότερη σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Το σουηδικό υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι στους 114 θανάτους περιλαμβάνονται περιπτώσεις που δεν αφορούν το τελευταίο 24ωρο, αλλά το διάστημα των τελευταίων ημερών και προστέθηκαν σήμερα στο άθροισμα.

Άρση των μέτρων στη Νορβηγία

Η Νορβηγία θα άρει μέρος των περιορισμών που είχε επιβάλει για να αναχαιτίσει τη διασπορά του νέου κορονοϊού, έγινε σήμερα γνωστό από την πρωθυπουργό της χώρας.

«Σήμερα, θέσαμε υπό έλεγχο τον ιό, επομένως μπορούμε να ανοίξουμε λίγο λίγο την κοινωνία» είπε η Έρνα Σόλμπεργκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε.

Χθες, ο υπουργός Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι η επιδημία «τέθηκε υπό έλεγχο» στη Νορβηγία, επισημαίνοντας τον χαμηλό ρυθμό μετάδοσης της νόσου.
Βάσει των μέτρων, που βρίσκονται σε ισχύ έως τη 13η Απριλίου, παραμένουν κλειστά παιδικοί σταθμοί και σχολεία, δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα σε ξένους που δεν ζουν ούτε εργάζονται εκεί και απαγορεύεται στους πολίτες να εκδράμουν στα εξοχικά τους στο βουνό, εφόσον διαθέτουν.

Τα νηπιαγωγεία θα ανοίξουν πάλι το διάστημα μεταξύ 20-27 Απριλίου, τα δημοτικά, από την πρώτη έως την τετάρτη τάξη από τις 27 Απριλίου. Και οι Νορβηγοί θα μπορούν να ξαναπάνε στα σαλέ τους από τις 20 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, η τηλεργασία πρέπει να συνεχιστεί και οι Νορβηγοί πρέπει να συνηθίσουν να ζουν με τα μέτρα κατά της επιδημίας «για μεγάλο χρονικό διάστημα», επισήμανε η Σόλμπεργκ.
newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Κορονοϊός: 114 νέοι θάνατοι στη Σουηδία "

Κορωνοϊός - ΕΕ: Εγγυάται €15 δισ. στην Αφρική και άλλες ευάλωτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθεί περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να βοηθήσει τις πιο ευάλωτες χώρες της Αφρικής και του υπόλοιπου κόσμου να αντιμετωπίσουν την πανδημία του Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μέσα σε μερικές εβδομάδες η Αφρική μπορεί να αποκτήσει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα στην Ευρώπη. Χρειάζεται τη βοήθειά μας για να επιβραδύνει τη διάδοση του ιού», προειδοποίησε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, σε πολλές γλώσσες, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της στο Twitter.«Για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθεί περισσότερα από 15 δισεκ. ευρώ για να βοηθήσει τους εταίρους μας σε όλον τον κόσμο να αγωνιστούν κατά του κορωνοϊού», πρόσθεσε.

Η φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι «περισσότερα χρήματα θα έρθουν από τις εθνικές κυβερνήσεις». Οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για θέματα ανάπτυξης καλούνται να αποφανθούν επί αυτής της πρότασης στην τηλεδιάσκεψη που θα έχουν αύριο Τετάρτη.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή ότι προετοιμάζεται μια δέσμη οικονομικής βοήθειας για την Αφρική και άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Κορωνοϊός - ΕΕ: Εγγυάται €15 δισ. στην Αφρική και άλλες ευάλωτες χώρες "

Σερβία: 61 συνολικά οι νεκροί – 247 νέα κρούσματα

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Σερβία επιβεβαιώθηκαν 247 νέα κρούσματα κορονοϊού ανεβάζοντας στους 2447 τον συνολικό αριθμό των προσβληθέντων από τον Covid-19. Τρεις ασθενείς κατέληξαν ενώ, συνολικά από την εκδήλωση της επιδημίας, απεβίωσαν 61 άτομα.

Το ποσοστό θνητότητας ανέρχεται σε 2,49% αναφέρθηκε στην τακτική συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής επιδημιολόγων του υπουργείου Υγείας. Στα νοσοκομεία νοσηλεύονται 1349 ασθενείς εκ των οποίων οι 108 είναι διασωληνωμένοι.

Σήμερα αποφασίστηκε, να διακοπεί η κατ οίκον απομόνωση και φαρμακευτική αγωγή των ασθενών που παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και όλοι να μεταφερθούν στα νοσοκομεία και τις προσωρινές δομές νοσηλείας που δημιουργήθηκαν σε εκθεσιακούς χώρους και κλειστά στάδια. Ανησυχία ωστόσο προκαλεί στην κοινή γνώμη η κατάσταση που επικρατεί στις προσωρινές νοσοκομειακές δομές.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο όπου φαίνονται νεαροί ασθενείς που φιλοξενούνται στο προσωρινό νοσοκομείο, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Βελιγραδίου, να διοργανώνουν πάρτι και να καταναλώνουν αλκοόλ.

mononews
Διαβάστε Περισσότερα » " Σερβία: 61 συνολικά οι νεκροί – 247 νέα κρούσματα "

Κορωνοϊός - Χαρδαλιάς: Μην προκαλείτε την τύχη μας, αν πάτε στα χωριά θα κολλήσετε κι άλλους

«Μέχρι τις 27 Απριλίου ισχύουν πλήρως τα περιοριστικά μέτρα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση για το πότε και με ποιους ρυθμούς θα ξεκινήσει η όποια αποκλιμάκωση των μέτρων» ξεκαθάρισε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, φρενάροντας τις όποιες συζητήσεις επαναφοράς στην κατάσταση προ της πανδημίας. Παρότι ότι ο ίδιος δήλωσε πως αντιλαμβάνεται την όποια κοινωνική κόπωση, «δεν είμαστε ακόμη εκεί» υποστήριξε ο κ. Χαρδαλιάς και υπογράμμισε ότι τον πρώτο λόγο στην επαναφορά στην κανονικότητα έχουν οι ειδικοί επιστήμονες.Στο μεσοδιάστημα, «έχουμε δρόμο να διανύουμε» εξήγησε ο υφυπουργός και περιέγραψε «να μην περιμένουμε να ξυπνήσουμε ένα πρωί και όλα θα είναι όπως πριν». Αντίθετα, ο κ. Χαρδαλιάς εστίασε στην ανάγκη προσήλωσης στην εφαρμογή των μέτρων αυτοπεριορισμού και υπενθύμισε πως από τις 12 μέχρι τις 20 Απριλίου ισχύουν οι κανόνες προστασίας αναφορικά με τους λατρευτικούς χώρους, δηλαδή και τις ημέρες του Πάσχα. « Οποιασδήποτε συζήτηση ή δικαιολογίες για μετακινήσεις εκείνες τις ημέρες (σ.σ. του Πάσχα) είναι μια στάση ανεύθυνη και αντικοινωνική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Εμμένοντας στον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης του ιού, ο κ. Χαρδαλιάς επικαλέστηκε και στατιστικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, σε σε 14ημερη καραντίνα στην Αττική τίθενται όσοι έρχονται από το εξωτερικό ή στενές επαφές κρουσμάτων, με τον αριθμό να ξεπερνά σε όλη την επικράτεια τα 23.356 άτομα. Επιπλέον, 6.645 πολίτες παραμένουν μέχρι και σήμερα στην καραντίνα, εκ των οποίων 1.059 στενές επαφές κρουσμάτων, ενώ 2062 πολίτες έχουν επαναπατριστεί. Μόνο στην Αττική, 3.954 άτομα τέθηκαν σε καραντίνα, 1092 παραμένουν ακόμη με τον ιό, 712 έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, 293 άτομα νοσηλεύονται και 219 παραμένουν σε περιορισμό κατ’ οίκον επισήμανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, προειδοποιώντας ότι η «η οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησής μας προς τα χωριά αυξάνει τον κίνδυνο μεταφοράς του ιού».

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας με τις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον κορονοϊό, Covid19.gov.gr, παρέχοντας και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα. Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καταλήγοντας πως «δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι η ανθρώπινη ζωή».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Κορωνοϊός - Χαρδαλιάς: Μην προκαλείτε την τύχη μας, αν πάτε στα χωριά θα κολλήσετε κι άλλους "

Νέα Υόρκη: 731 νεκροί σε 24 ώρες από τον κορωνοϊό

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης κατέγραψε 731 θανάτους που σχετίζονται με τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, στον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό μετά την έναρξη της επιδημίας στην Πολιτεία.

Ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο ανακοίνωσε τα στοιχεία, κάνοντας λόγο παράλληλα για μια διαφαινόμενη σταθεροποίηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία.

Το προηγούμενο θλιβερό ρεκόρ νεκρών στην πολιτεία καταγράφηκε το Σάββατο με 630 νεκρούς μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του νέου κορονοϊού στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, ανέρχεται σε 5.489.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Νέα Υόρκη: 731 νεκροί σε 24 ώρες από τον κορωνοϊό "

Τσιόδρας: Στους 81 οι νεκροί στην Ελλάδα, 77 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο

Στους 81 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον κορωνοϊό στην Ελλάδα, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο επιβεβαιώθηκαν 77 νέα κρούσματα με τον συνολικό αριθμό να φθάνει τα 1.832. Όπως είπε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσιόδρας, 90 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ έχουν εξεταστεί συνομικά 28.584 δείγματα.Ο κ. Τσιόδρας έκανε ειδική αναφορά στην άρση των περιοριστικών μέτρων λέγοντας ότι αυτό δεν είναι αγώνας ταχύτητας, σπριντ, αλλά είναι μαραθώνιος και παρά τη σχετική αισιοδοξία για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, η άρση των μέτρων είναι κάτι που θα γίνει σταδιακά, με απόλυτο σχεδιασμό.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τους ασθενείς με κορωνοϊό, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι 501 από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό, ενώ 679 είναι σχετιζόμενα με άλλα γνωστά κρούσματα. Από τους 90 ανθρώπους που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι -με μέσο όρο ηλικίας τα 66 έτη- οι 19 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 72% είτε έχουν υποκείμενο νόσημα είτε είναι ηλικίας άνω των 70 ετών.
Παράλληλα, το 88% των ανθρώπων που κατέληξαν είτε ήταν ηλικιωμένοι είτε είχαν υποκείμενο νόσημα.

Ερωτηθείς για τη διασπορά στην κοινότητα, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι δεν υπάρχει συνολική πληροφορία για τον πληθυσμό, πράγμα που θα μπορεί να γίνει με επιδημιολογικές μελέτες και μελέτες επιτήρησης, που είναι εν ισχύ και θα δώσουν συμπεράσματα. Για την θέση της χώρας, ο κ. Τσιόδρας είπε ότι υπάρχει ασφαλής εκτίμηση για τους θανάτους στη χώρα και η επιδημική καμπύλη των θανάτων αναμένεται να δείξει μείωση τις επόμενες μέρες. Φαίνεται ότι έχει επιπεδωθεί η καμπύλη, φαίνεται ότι δεν υπάρχει τεράστια διασπορά. Αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, θα υπήρχε τεράστια διασπορά και αυτό θα φαινόταν και στον αριθμό των νεκρών. Προοδευτικά θα δείτε τους δείκτες να μειώνονται. Τα μέτρα που έχουμε λάβει, δείχνουν να έχουν συγκρατήσει την επιδημία.

Ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης ρωτήθηκε για την ενεργοποίηση των κινητών μονάδων και των ιδιωτών γιατρών και απάντησε ότι έχουν γίνει οι ρυθμίσεις ώστε να δρομολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Για τα εμβόλια

Ο κ. Τσιόδρας κλήθηκε να απαντήσει αν υπήρξαν εμβόλια για τους συγγενείς με τον COVID-19 ιούς, τους SARS και τον MERS, απάντησε ότι είναι απορίας άξιο ότι δεν απέδωσαν οι προσπάθειες για εμβόλιο- για τον Sars έμεινε μάλιστα σε ειδικά ερευνητικά πρωτόκολλα. Για τον Mers έγιναν προσπάθειες για εμβόλιο, δεν βγήκε άκρη, έως σήμερα που έγιναν ανακοινώσεις από τους Αμερικανούς. Πρόσθεσε πάντως ότι και οι δύο αυτοί ιοί είχαν χαμηλή μεταδοτικότητα και θνητότητα. Οι προσπάθειες για τον Covid-19 είναι πιο εντατικές και έχουμε μια ελπίδα παραπάνω. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν εμβόλια για τους συγγενείς ιούς, δείχνει και τη δυσκολία του εγχειρήματος, είπε ο κ. Τσιόδρας.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Τσιόδρας: Στους 81 οι νεκροί στην Ελλάδα, 77 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο "

Νορβηγία: Άρση μέρους των περιοριστικών μέτρων

Η Νορβηγία θα άρει μέρος των περιορισμών που είχε επιβάλει για να αναχαιτίσει τη διασπορά του νέου κορονοϊού, έγινε σήμερα γνωστό από την πρωθυπουργό της χώρας.

«Σήμερα, θέσαμε υπό έλεγχο τον ιό, επομένως μπορούμε να ανοίξουμε λίγο λίγο την κοινωνία» είπε η Έρνα Σόλμπεργκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε.

Χθες, ο υπουργός Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι η επιδημία «τέθηκε υπό έλεγχο» στη Νορβηγία, επισημαίνοντας τον χαμηλό ρυθμό μετάδοσης της νόσου.

Βάσει των μέτρων, που βρίσκονται σε ισχύ έως τη 13η Απριλίου, παραμένουν κλειστά παιδικοί σταθμοί και σχολεία, δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα σε ξένους που δεν ζουν ούτε εργάζονται εκεί και απαγορεύεται στους πολίτες να εκδράμουν στα εξοχικά τους στο βουνό, εφόσον διαθέτουν.

Τα νηπιαγωγεία θα ανοίξουν πάλι το διάστημα μεταξύ 20-27 Απριλίου, τα δημοτικά, από την πρώτη έως την τετάρτη τάξη από τις 27 Απριλίου.

Και οι Νορβηγοί θα μπορούν να ξαναπάνε στα σαλέ τους από τις 20 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, η τηλεργασία πρέπει να συνεχιστεί και οι Νορβηγοί πρέπει να συνηθίσουν να ζουν με τα μέτρα κατά της επιδημίας «για μεγάλο χρονικό διάστημα», επισήμανε η Σόλμπεργκ.

mononews
Διαβάστε Περισσότερα » " Νορβηγία: Άρση μέρους των περιοριστικών μέτρων "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news