facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Περιουσιολόγιο ο… νέος ΕΝΦΙΑλτης

Σχέδιο για την αντικατάσταση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) από έναν γενικευμένο «φόρο κατοχής περιουσίας», ο οποίος θα επιβάλλεται στο σύνολο των ακινήτων και των κινητών περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων πολιτών, ακόμη κι εκείνων που βρίσκονται στο εξωτερικό, κρύβεται πίσω από την χθεσινή εξαγγελία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την επίσπευση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο έχει καταρτιστεί εδώ και πολύ καιρό και έχει αποφασιστεί πλέον να υλοποιηθεί το αργότερο έως το 2020, ο νέος φόρος περιουσίας θα επιβαρύνει όχι μόνο τα κτίσματα, τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, που κατέχουν οι φορολογούμενοι, αλλά και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες, τα σκάφη αναψυχής και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας που έχουν στην ιδιοκτησία τους.

Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού θα υποστηριχθεί από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, τη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί εντός των προσεχών 2 ετών και θα περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία για όλη την ακίνητη και την κινητή περιουσία που κατέχουν οι Ελληνες φορολογούμενοι. Στόχος της επιβολής του νέου φόρου θα είναι να εισπράττονται κάθε χρόνο έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ, όσα ακριβώς και με την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2020 και την αντικατάστασή του με έναν νέο φόρο που θα επιβάλλεται όχι μόνο στην ακίνητη, αλλά και στην κινητή περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων. Το σχέδιο προβλέπει ότι οι αξίες όλων των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων κάθε φυσικού προσώπου θα αθροίζονται και θα φορολογούνται με μία προοδευτική κλίμακα συντελεστών. Από τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων θα αφαιρείται ως αφορολόγητο ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο πιθανότατα θα κλιμακώνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του κάθε ιδιοκτήτη (έγγαμος, άγαμος, με ή χωρίς προστατευόμενα τέκνα).

Στο νέο αυτό φόρο θα υπάγονται:

– Κατοικίες, κτίρια επαγγελματικής στέγης, αποθήκες και άλλων ειδών κτίσματα, καθώς και οικόπεδα, αγροί, αγροτεμάχια και λοιπές εδαφικές εκτάσεις που κατέχουν οι φορολογούμενοι κατά πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

– Αυτοκίνητα Ι.Χ., μοτοσικλέτες, μηχανάκια, τρίκυκλα, σκάφη αναψυχής ταχύπλοα ή μη, εναέρια μέσα μεταφοράς (αεροπλάνα, ελικόπτερα κ.λπ.).

– Κινητά αντικείμενα μεγάλης συνολικής αξίας, όπως έπιπλα κ.λπ.

– Συμμετοχές των φορολογουμένων σε επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένες άλλες επενδυτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων τους (π.χ. σε επενδυτικό χρυσό).

Προκειμένου να επιβληθεί ο «φόρος κατοχής περιουσίας», η εφορία θα λαμβάνει, μεταξύ άλλων, υπόψη:

α) τις αντικειμενικές αξίες των δηλωθέντων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων,

β) τις αξίες αγοράς των κινητών περιουσιακών στοιχείων. Για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα οι αξίες αυτές θα προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις του εθνικού τελωνειακού κώδικα με συνυπολογισμό και της παλαιότητας. Ανάλογα, δηλαδή, με την παλαιότητα κάθε οχήματος, θα εφαρμόζεται ποσοστιαίος συντελεστής μείωσης της φορολογητέας αξίας. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των σκαφών αναψυχής θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία και πληροφορίες που θα προέρχονται από την αγορά. Τέλος, για τον προσδιορισμό της αξίας των λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων, όπως για παράδειγμα τα έπιπλα και ο οικιακός εξοπλισμός μεγάλης αξίας, δεν αποκλείεται να εφαρμοσθεί το αντικειμενικό σύστημα που προβλέπει η νομοθεσία για τη φορολογία κληρονομιών. Δηλαδή ως αξία των λοιπών αυτών περιουσιακών στοιχείων να λαμβάνεται υπόψη ποσό ίσο με το 1/20 του συνόλου της αξίας των ακινήτων, των αυτοκινήτων, των δικύκλων και των σκαφών αναψυχής!

Πηγή πληροφόρησης για τις φορολογικές αρχές ώστε να καταφέρουν να εφαρμόσουν το φιλόδοξο σχέδιο επιβολής του νέου αυτού φόρου θα αποτελέσει, όπως ήδη προαναφέραμε, το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Πρόκειται για μια τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και θα προστεθεί στις εφαρμογές του συστήματος ΤΑXIS το αργότερο έως τις αρχές του 2020. Σ’ αυτή την ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα συγκεντρωθούν πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση όλων των φυσικών και των νομικών προσώπων.

Ουσιαστικά τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα αξιοποιηθούν από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σκοπό την αναδιαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής, δηλαδή για την επιβολή νέων φόρων στην περιουσία.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα αφορούν ενδεικτικά: ακίνητα, οχήματα, μετρητά, επενδυτικό χρυσό, εναέρια μέσα μεταφοράς, σκάφη, μετοχές, εταιρικά μερίδια, εταιρικές μερίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, δρόμωνες ίππους, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.

Ωστόσο, στο νέο φόρο περιουσίας δεν θα υπόκεινται οι καταθέσεις στις τράπεζες και ίσως κι άλλες μορφές αποταμιεύσεων και επενδύσεων, όπως οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων, τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Στο νέο φόρο θα υπόκεινται όμως τα ακίνητα και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε φορολογούμενου όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι με την επιβολή του νέου αυτού γενικευμένου φόρου περιουσίας θα δοθεί η δυνατότητα μιας δικαιότερης ανακατανομής των φορολογικών βαρών στα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων. Υποστηρίζουν ειδικότερα ότι η επιβολή φόρου και στα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων φορολογουμένων, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους, τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό, συνεπάγεται μια πολύ μεγάλης έκτασης διεύρυνση της φορολογικής βάσης που θα διασφαλίσει την είσπραξη σημαντικού ύψους πρόσθετων εσόδων και θα δημιουργήσει το δημοσιονομικό περιθώριο για την ουσιαστική ελάφρυνση της φορολογίας επί των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Δεδομένου δηλαδή ότι ο εισπρακτικός στόχος της επιβολής και του νέου αυτού φόρου παραμένει ίδιος με του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή να εισρέουν κάθε χρόνο στα ταμεία του κράτους 2,65 δισ. ευρώ, όποια έσοδα κερδηθούν από το Δημόσιο με την επέκταση της φορολογίας στην κινητή περιουσία θα καλύψουν τις δημοσιονομικές απώλειες από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην ακίνητη περιουσία. Κερδισμένοι από την αναδιανομή αυτή θα είναι οι φορολογούμενοι που κατέχουν πολύ μικρής αξίας ακίνητη περιουσία, η οποία περιορίζεται, συνήθως, σε ένα μόνο σπίτι μικρής ή μεσαίας έκτασης, είτε μονοκατοικία είτε διαμέρισμα.

Για το 2019 η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιβάλει και πάλι τον ΕΝΦΙΑ επί, αναπροσαρμοσμένων εκ νέου, αντικειμενικών αξιών ακινήτων και με προσαρμογές στις κλίμακες και τους συντελεστές υπολογισμού του φόρου, παρόμοιες με αυτές που έγιναν φέτος. Αλλη μία αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών αναμένεται εξάλλου να συμβεί εντός του 2020, ώστε να επέλθει πλήρης εξομοίωσή τους με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Ετσι, κατά την εφαρμογή του νέου φόρου περιουσίας, θα λαμβάνονται υπόψη ως φορολογητέες αξίες ακινήτων περιουσιακών στοιχείων οι πραγματικές τιμές τους.

eleftherostypos
Διαβάστε Περισσότερα » " Περιουσιολόγιο ο… νέος ΕΝΦΙΑλτης "

Υπόθεση Φλώρου: Η εξέταση ανήκει σε άλλο άτομο με σοβαρό πνευματολογικό πρόβλημα

Σε άτομο με σοβαρά πνευμονολογικό πρόβλημα ανήκει η εξέταση με την οποία ο Αριστείδης Φλώρος έλαβε ποσοστό αναπηρίας 70%, βάσει μάλιστα της οποίας εγκρίθηκε η αποφυλάκισή του, σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του το ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει και δεύτερο έγγραφο το οποίο υπογράφει ο επικεφαλής της πνευμονολογικής μονάδας του νοσοκομείο, στο οποίο πιστοποιείται η πάθηση. Ο γιατρός που υπογράφει και το συγκεκριμένο έγγραφο αρνείται πως έχει εξετάσει τον Αριστείδη Φλώρο και έχει βάλει την υπογραφή του. Υπογραμμίζεται δε, πως το συγκεκριμένο δεν υπάρχει στο αρχείο του Ευαγγελισμού.

Ως εκ τούτου ο Αριστείδης Φλώρος οδηγείται και πάλι στις φυλακές Χαλκίδας, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες πιστοποίησης της αναπηρίας του μεταφέρεται στην Αθήνα και στην Εισαγγελία Διαφθοράς, καθώς η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου, έδωσε εντολή να διενεργηθεί στο εξής η έρευνα από την επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη.

kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Υπόθεση Φλώρου: Η εξέταση ανήκει σε άλλο άτομο με σοβαρό πνευματολογικό πρόβλημα "

Αφίσες και τρικάκια με τον Αλέξη Τσίπρα και τη φράση «Ανεπιθύμητος»

Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η επικείμενη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στα εγκαίνια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης το επόμενο Σαββατοκύριακο, με τις Μακεδονικές Οργανώσεις να ετοιμάζονται για διαμαρτυρίες με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών.
Μάλιστα, μετά τη Θεσσαλονίκη, και στην Κατερίνη έκαναν την εμφάνισή τους αφήσες με το πρόσωπο του πρωθυπουργού και την φράση «Ανεπιθύμητος».
Μάλιστα κυκλοφόρησαν και αφίσα που απεικονίζει τον Έλληνα πρωθυπουργό μαζί με τον Σκοπιανό ομόλογό του αλλά και τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών να υπογράφουν τη συμφωνία και να γράφουν «ΔΕΝ ΞΕΧΝΆΜΕ» καθώς και «τρικάκια» που καλούν τους πολίτες στη συγκέντρωση έξω από συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 19.00 και γράφουν «Αλέξη Τσίπρα πρόδωσες την ιστορία και την ταυτότητά μας, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ».

mononews
Διαβάστε Περισσότερα » " Αφίσες και τρικάκια με τον Αλέξη Τσίπρα και τη φράση «Ανεπιθύμητος» "

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας θα κάνουν οι Σύζυγοι Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α [Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη], σας ενημερώνει ότι αποφάσισε να διοργανώσει Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29), την 3η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, προκειμένου να ζητήσει, τώρα που βγαίνουμε από τα μνημόνια, την άρση της κατάφωρης αδικίας που επιβλήθηκε στις ορφανικές οικογένειες με το άρθρο 12 του ν.4387/2016.

Τα κύρια αιτήματα μας είναι: (1) Άρση ηλικιακών κριτηρίων κατάργησης Συντάξεων Χηρείας (κάτω των 52 και κάτω των 55 ετών). (2) Επαναφορά ποσοστού σύνταξης στο 70% που θα εδικαιούτο ο εκλιπών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Διατήρηση του ποσοστού στους παλαιούς δικαιούχους Σύνταξης Χηρείας. (3) Μη εφαρμογή επαναϋπολογισμού συντάξεων εκλιπόντων από 12 Μαΐου 2016 αλλά όποτε και αν αυτό ισχύσει στους λοιπούς συνταξιούχους. (4) Να μειωθεί η διάρκεια έγγαμου βίου χορήγησης Σύνταξης Χηρείας.

Για πρώτη φορά ναυλώθηκαν από το υστέρημα των μελών του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α και των φίλων μας, 3 λεωφορεία προκειμένου να συμμετάσχουν και μέλη μας από την επαρχία στην εν λόγω κινητοποίηση.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες, τις Ενώσεις, τους Συνδέσμους και τους Συλλόγους, Εργαζομένων και Συνταξιούχων που μας στήριζαν και μας υποστήριζαν όλο αυτό το διάστημα να συνεχίσουν να το πράττουν και τώρα με τη συμμετοχή τους. Εννοείται ότι θα δοθεί ο λόγος για μικρό χαιρετισμό σε όσους επικεφαλής αυτών παρευρεθούν στη συγκέντρωσή μας και το επιθυμούν. Τους παρακαλούμε επίσης όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για την συγκεκριμένη κινητοποίηση για συμμετοχή αφού, λόγω της ιδιαιτερότητας, αφορά άπαντες. Ο θάνατος δεν κοιτά ούτε ηλικία, ούτε φύλλο, ούτε κοινωνική ομάδα.>>

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α
Απόστολος Παπαπαρίσης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

--
Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
ΑΞΙΑ [Αξιοπρέπεια - Ισότητα - Αλληλεγγύη]
ΌΧΙ στο άρθρο 12 του ν.4387/2016
aksia124387

Διαβάστε Περισσότερα » " Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας θα κάνουν οι Σύζυγοι Θανόντων «ΑΞ.Ι.Α.) "

Συγκλονιστικό βίντεο από την μάχη των πυροσβεστών μέσα στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ένα βίντεο από την μάχη με τις φλόγες των πυροσβεστών στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η φωτιά στο οποίο κατασβέστηκε μετά από 5 ημέρες το μεσημέρι του Σαββάτου, έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική.

Το οπτικοακουστικό υλικό έχει διάρκεια ενός λεπτού και 43 δευτερολέπτων. Οι πυροσβέστες παλεύουν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς. Το έργο τους είναι δύσκολο, καθώς κρατώντας στο ένα χέρι τους φακούς και στο άλλο αντλίες νερού, προσπαθούν να προσεγγίσουν με αργά και σταθερά βήματα το γκαράζ Νο 3, στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, στο οποίο οι θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι και τους 500 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, το έργο κατάσβεσης των πυροσβεστών δεν δυσκόλεψαν μόνο οι καπνοί, αλλά και τα οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο πλοίο, τα οποία στο σύνολο ήταν 232, περιορίζοντας την πρόσβασή τους.

Δείτε το βίντεο της Πυροσβεστικής:mononews
Διαβάστε Περισσότερα » " Συγκλονιστικό βίντεο από την μάχη των πυροσβεστών μέσα στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος» "

Ερευνα: Πόσο κοστίζει η προσφυγική κρίση στο σύστημα Υγείας της Ελλάδας

Τον αντίκτυπο της προσφυγικής κρίσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας καταδεικνύει ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «International Journal of Environmental Research and Public Health».
Η ανασκόπηση έγινε από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βέρνης, το Οικονομικό Κολλέγιο Περρώτης και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Εκ των κύριων ερευνητών της ανασκόπησης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ο καθηγητής Πνευμονολογίας και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, ο οποίος μίλησε στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 Μυστικά Υγείας». 
Βάσει των επίσημων στοιχείων της ανασκόπησης, από τις αρχές του 2014, 1.112.332 πρόσφυγες διήλθαν από τα σύνορα της Ελλάδας. Από αυτούς, 33.677 ήταν παιδιά και έφηβοι πρόσφυγες, οι οποίοι ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα, ενώ σήμερα φιλοξενούνται συνολικά 57.042 πρόσφυγες. «Οι Έλληνες είναι πολύ φιλόξενοι παρ' όλη την κρίση που βιώνει η χώρα με το 35% του πληθυσμού να είναι στο όριο της φτώχειας και οι δαπάνες για το σύστημα υγείας να μειώνονται συνεχώς», είπε ο κ. Γουργουλιάνης.
Σχεδόν 33% μειώθηκαν οι μέσες κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, και όπως σημειώνεται από τους συγγραφείς της ανασκόπησης, το 2015, το 35,7% του πληθυσμού κινδύνευε από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία στη χώρα μειώθηκαν από 22,49 δισ. ευρώ το 2009 σε 14,73 δισ. ευρώ το 2015, ενώ οι μέσες κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη μειώθηκαν από 2.024 ευρώ το 2009, σε 1.361 ευρώ το 2015, καταγράφοντας συνολική μείωση σχεδόν 33%. Στην πραγματικότητα, η κρίση οδήγησε σε ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό και ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας, τόσο για τον εγγενή πληθυσμό, όσο και για τους πρόσφυγες, τονίζει ο κ. Γουργουλιάνης.
Επικαλούμενος την ανασκόπηση, δηλώνει ότι το εκτιμώμενο κόστος των δημοσίων δαπανών για τη διαχείριση της προσφυγικής εισροής για το 2016, ήταν περίπου 0,3% του ΑΕΠ της χώρας (δηλαδή περίπου 600 εκατ. ευρώ). Το 35,7% αυτού του ποσού δαπανήθηκε στα Κέντρα Φιλοξενίας των προσφύγων, το 26,3% σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, το 20,6% στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το 8,1% σε μεταφορές, το 6,5% σε άσυλο και μετεγκατάστασή τους, και το 2,8% στις επιστροφές στη χώρα τους.
Από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης υπάρχει αναφορά για 42.787 εμβολιασμούς παιδιών προσφύγων, που πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017, με τη συνεργασία του υπουργείου Υγείας και διαφόρων ΜΚΟ, επισημαίνει ο κ. Γουργουλιάνης. «Ωστόσο, το κόστος αυτών των εμβολιασμών καλύφθηκε τουλάχιστον εν μέρει από τις ΜΚΟ. Στην πραγματικότητα οι ΜΚΟ έχουν αναλάβει σε μεγάλο ποσοστό την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των προσφύγων. Έτσι λοιπόν δεν ξέρουμε ακριβώς τι στοιχίζει η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, σε ένα σύστημα που είναι αρκετά επιβαρυμένο ήδη», λέει ο κ. Γουργουλιάνης.
Οκτώ στους δέκα πρόσφυγες αντιμετωπίζουν ψυχολογικές διαταραχές
Τα υπερπλήρη κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ψυχικής και οργανικής νόσου, αναφέρεται στην ανασκόπηση. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται να ζήσουν στην Ελλάδα. Άρα έχουν μια ισχυρή ανασφάλεια, με τις ψυχολογικές διαταραχές να αποτελούν ένα πολύ συχνό φαινόμενο, αφού εκτιμάται ότι οκτώ στους δέκα ταλαιπωρούνται από αυτή την ανασφάλεια, για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες», λέει ο καθηγητής.
Οι τέσσερις στους δέκα αρρωσταίνουν στη διαδρομή
Όπως τονίζει ο καθηγητής, οι τέσσερις στους δέκα πρόσφυγες αρρωσταίνουν στη διαδρομή, με συχνότερο πρόβλημα να είναι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού. «Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για το εμβολιασμό στο 80% αυτών των ανθρώπων, ενώ γνωρίζουμε ότι το Αφγανιστάν και το Πακιστάν είναι χώρες με υψηλά ποσοστά φυματίωσης, και μάλιστα αρκετά συχνά η φυματίωση αυτή είναι πολυανθεκτική. Επίσης όταν φτάνουν στις κλινικές μας δεν μιλάνε ελληνικά, δεν ξέρουμε την κουλτούρα τους, τις διατροφικές τους συνήθειες και οι ίδιοι δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς να αποταθούν στο ΕΣΥ. Αυτά είναι από τα πιο συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Το ΕΣΥ καλείται συν τοις άλλοις να αντιμετωπίσει τις σημαντικότατες ψυχοτραυματικές εμπειρίες των προσφύγων, καθώς και τις πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές κατά την παροχή βοήθειας».
Η ανασκόπηση, όπως αναφέρει ο κ. Γουργουλιάνης καταλήγει ότι κρίνεται επιβεβλημένη η ενίσχυση του ΕΣΥ, ώστε να παρέχεται μια πιο ανθρώπινη και αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη του εγγενούς και προσφυγικού πληθυσμού. «Προγράμματα καταγραφής και ακριβή συστήματα επιτήρησης των νοσημάτων, κατάρτιση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό τη βελτίωση των ψυχοκοινωνικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, ιατροφαρμακευτική ενίσχυση των Κέντρων φιλοξενίας για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών πρωτοβάθμια φροντίδας, καθώς και του μηχανισμού άμεσης παραπομπής σε δομές του ΕΣΥ, και κυρίως προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του ΕΣΥ, είναι απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των πολλαπλών αναδυόμενων προκλήσεων του Ελληνικού συστήματος υγείας», επισημαίνει ο καθηγητής.
iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Ερευνα: Πόσο κοστίζει η προσφυγική κρίση στο σύστημα Υγείας της Ελλάδας "

Ο Φίλης έσπασε τη σιωπή του με «καρφιά» κατά του Τσίπρα – «Τέτοια πειράματα, όπου επιχειρήθηκαν, είχαν κακό τέλος»

Πέρασε πάνω από ένας μήνας για να… σπάσει την σιωπή του, ωστόσο ο Νίκος Φίλης επέστρεψε δυναμικά, βάζοντας στο στόχαστρό του την πολιτική που ακολουθεί η πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής και πρώην υπουργός, λίγο μετά τον ανασχηματισμό και το άνοιγμα που υποτίθεται πως επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας προς άλλους χώρους, προειδοποιεί πως τα πειράματα αυτά θα έχουν «κακό τέλος». Με άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο Νίκος Φίλης ασκεί κριτική στον μετασχηματισμός του κόμματος για να κάνει συμμαχίες αλλά και τη μετατροπή του σε αρχηγοκεντρικό κόμμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η κατάρριψη του κυβερνητικού αφηγήματος του ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρεί από τις πρώτες κιόλας γραμμές ο Νίκος Φίλης, γύρω από το τέλος της εποχής των μνημονίων.

Ο βουλευτής Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ανανέωση του πολιτικού σχεδίου του κυβερνώντος κόμματος με συμμαχίες στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων και λέει όχι στον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να γίνει αποδεκτός από άλλες δυνάμεις.

Αναλυτικά το άρθρο του έχει ως εξής:

«Η χώρα βγαίνει από το τρίτο μνημονιακό πρόγραμμα, δεν βγαίνει όμως ακόμη από την κρίση. Δημιουργούνται νέες δυνατότητες που συνυπάρχουν με τις μνημονιακές δεσμεύσεις από τις οποίες πρέπει σταδιακά και με ρήξεις να απομακρυνθούμε. Σε αυτή την πορεία θα υπάρξουν βαθιές πολιτικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Προϋπόθεση για την πορεία ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι προγραμματικές επανατοποθετήσεις και η επιβεβαίωση της αριστερής φυσιογνωμίας του. Τώρα που ο μνημονιακός έλεγχος χαλαρώνει, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα δικό μας πρόγραμμα εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μας επιτρέψει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των μεσαίων και λαϊκών τάξεων και κυρίως της νεολαίας. Με την ανανέωση του αριστερού ριζοσπαστισμού μας, να αποτελέσουμε δημοκρατικό ανάχωμα στη δεξιά παλινόρθωση αλλά και στην απογοήτευση και την απομάκρυνση των πολιτών και κυρίως των νέων ανθρώπων από την πολιτική.

Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να γίνει από τα πάνω, ούτε να μετατραπεί σε άλλοθι ειλημμένων κυβερνητικών αποφάσεων. Ο κυβερνητισμός απονευρώνει ιδεολογικοπολιτικά το κόμμα, το αποσυνθέτει σε δίκτυα εξυπηρετήσεων, ενώ ταυτόχρονα αδυνατίζει και την κυβερνητική προσπάθεια που χρειάζεται λαϊκή στήριξη και όχι ανάθεση. Πρέπει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Να συζητούν και να αποφασίζουν για τη δυνατότητα εναλλακτικών δημόσιων πολιτικών. Γι’ αυτό χρειάζεται να γίνει Προγραμματικό Συνέδριο ανοιχτό στην κοινωνία και σε κάθε ζωντανή έκφρασή της.

Η πολιτική συμμαχιών είναι αναγκαία στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων και ενός ανανεωμένου πολιτικού σχεδίου, χωρίς να επιδιώκουμε εμείς να γίνουμε κάτι άλλο για να είμαστε αποδεκτοί από άλλες δυνάμεις. Τέτοια πειράματα, με την εξάλειψη της αριστερής ταυτότητας, τη μετατόπιση στο Κέντρο και την επικράτηση αρχηγοκεντρικών μοντέλων, όπου επιχειρήθηκαν (πχ στην Ιταλία) είχαν κακό τέλος. Να αντισταθούμε, ταυτόχρονα, στην πίεση να οικειοποιηθεί ένα αριστερό κόμμα νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκβιαστικά μας επιβλήθηκαν και να αποφύγουμε,βεβαίως, τη μανιχαϊστική και σεχταριστική αντίληψη για την πολιτική «εμείς εναντίον όλων».

Η λειτουργία του κόμματος πρέπει να αποτυπωθεί στο τρίπτυχο Δημοκρατία – Συλλογικότητα – Αξιοκρατία. Πάσχουμε και από τα τρία. Με ένα νέο πολιτικό σχέδιο που θα αφορά το Πρόγραμμα, τις συμμαχίες και τη δημοκρατική λειτουργία, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αντιστοιχία με τη χώρα, μπορεί να επιστρέψει, ισχυρός και συντεταγμένος, στην «αριστερή κανονικότητα» και να διεκδικήσει τη νίκη στις εκλογές».

mononews
Διαβάστε Περισσότερα » " Ο Φίλης έσπασε τη σιωπή του με «καρφιά» κατά του Τσίπρα – «Τέτοια πειράματα, όπου επιχειρήθηκαν, είχαν κακό τέλος» "

Επίθεση στο σπίτι του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Αρη Πορτοσάλτε -Το δημόσιο μήνυμά του [εικόνα]

Επίθεση στην είσοδο του σπιτιού δέχτηκε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι βανδάλισαν την εξώπορτα της πολυκατοικίας που διαμένει ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του.

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφία με το μήνυμα που του «άφησαν» οι άγνωστοι στην εξώπορτα του σπιτιού του, ενώ σε δικό του σχόλιο ο ίδιος επισήμανε στο Twitter:

«Φασιστικές επιθέσεις από τάγματα εφόδου δεχόμαστε εγώ κ η οικογένεια μου τα τελευταία 24ωρα με:

Αναρτήσεις Υπηρεσίας 0,60€ χυδαίου σεξισμού εναντίον της συζύγου μου

Συνεχείς βανδαλισμούς στην πολυκατοικία καθώς κ σε γειτονικές.
Προς Υπ.ΠΡΟΠΟ:

Η Ασφάλεια είναι δημόσιο αγαθό;..».
iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Επίθεση στο σπίτι του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Αρη Πορτοσάλτε -Το δημόσιο μήνυμά του [εικόνα] "

Μετά την υποβάθμιση η Ρώμη δηλώνει πως θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της

Η Ιταλία θα σεβαστεί τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες οίκων αξιολόγησης όπως ο Fitch --ο οποίος υποβάθμισε την προοπτική για το ιταλικό χρέος-- με συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας.

Χθες ο οίκος Fitch Ratings άλλαξε σε «αρνητική», από «σταθερή», την προοπτική για το ιταλικό κρατικό χρέος, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο, επικαλούμενος ανησυχίες για τη «νέα και αδοκίμαστη φύση» της λαϊκιστικής κυβέρνησης και τις υποσχέσεις της να αυξήσει τις δαπάνες.

«Ο Fitch αναμένει έναν βαθμό δημοσιονομικής χαλάρωσης που θα αφήσει το πολύ υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους της Ιταλίας περισσότερο εκτεθειμένο σε δυνητικά σοκ», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης, ο οποίος διατήρησε πάντως σταθερή στο «ΒΒΒ» τη συνολική πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας.

Ο Fitch προχώρησε στην κίνηση αυτή έπειτα από σχόλια που έκανε χθες Παρασκευή ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος είπε πως η Ιταλία μπορεί να υπερβεί τον ερχόμενο χρόνο, εφόσον χρειαστεί, το όριο που θέτει η ΕΕ για το δημοσιονομικό έλλειμμα. Τα σχόλια αυτά ανέβασαν στα υψηλότερα επίπεδα τριών μηνών τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων.

«Έχουμε δεσμεύσεις έναντι της Ευρώπης που πρέπει να γίνουν σεβαστές», τόνισε σήμερα στη Σανγκάη ο υπουργός Οικονομίας Τζοβάνι Τρία.

Τα σχόλιά του μεταδόθηκαν αρχικά από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA και αργότερα επιβεβαιώθηκαν από εκπρόσωπο που συνοδεύει τον Τρία στη Σανγκάη.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Μετά την υποβάθμιση η Ρώμη δηλώνει πως θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της "

ΝΔ για Γεροβασίλη: Πάσχει από επικίνδυνη ιδεοληπτική εμμονή

Επίθεση έκανε η ΝΔ στην νέα υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ολγα Γεροβασίλη.

«Η σημερινή πρώτη συνέντευξη της κ. Γεροβασίλη ως Yπουργού Προστασίας του Πολίτη, είναι η απόλυτη επιβεβαίωση της επικίνδυνης ιδεοληπτικής εμμονής από την οποία πάσχει ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι δεν χαϊδεύει μόνον τους Ρουβίκωνες. Η κ. Γεροβασίλη φτάνει στο σημείο να υποβαθμίζει ακόμη και τους κινδύνους της τρομοκρατίας», τονίζει η Αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με όσα δήλωσε σε συνέντευξή της η νέα υπουργός Προστασίας του Πολίτη..

«Τους προειδοποιούμε: Η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ένα ακόμη παιχνίδι στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων των πολιτών. Τους λίγους μήνες που τους απομένουν, ας φροντίσουν τουλάχιστον να μην κάνουν περισσότερο κακό στη χώρα, αναφέρει η Πειραιώς και σημειώνει ότι η χθεσινή επίθεση που έγινε στο σπίτι του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε «είναι άλλη μια κραυγαλέα απόδειξη των κινδύνων που εγκυμονεί η ανοχή στη βία και η απαράδεκτη στοχοποίηση ακόμη και δημοσιογράφων από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα φιλικά του ΜΜΕ και τα πληρωμένα τρολ του».

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " ΝΔ για Γεροβασίλη: Πάσχει από επικίνδυνη ιδεοληπτική εμμονή "

«Τα παιδιά πυρόπληκτων αποκλείστηκαν από τους παιδικούς σταθμούς»

«Τα παιδιά πυρόπληκτων από τη Ραφήνα και τη Νέα Μάκρη αποκλείστηκαν από τους παιδικούς σταθμούς, ή τους ζητάνε ακόμα και τροφεία», κατήγγειλε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα των παιδιών που θα μείνουν εκτός παιδικών σταθμών.

Όπως δήλωσε η βουλευτής στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ κάποια από τα παιδιά των πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής δεν κατάφερα να μπουν σε κάποιο σταθμό.

Συγκεκριμένα, είπε πως οικογένειες πυρόπληκτων ενημερώνονται ότι τα παιδιά τους δεν γίνονται δεκτά στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του δήμου Μαραθώνα με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν θέσεις, ενώ άλλες οικογένειες καλούνται να πληρώσουν τροφεία για να γίνουν δεκτά τα παιδιά τους.

news
Διαβάστε Περισσότερα » " «Τα παιδιά πυρόπληκτων αποκλείστηκαν από τους παιδικούς σταθμούς» "

Βίντεο: Διαμαρτυρία πολιτών για την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου πραγματοποιούν πολίτες που αντιτίθενται στη συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι κρατούν ελληνικές σημαίες, επιθυμούν να προσεγγίσουν τον χώρο του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης, όπου έφτασε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, για τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδας.

Στην περιοχή της διαμαρτυρίας έχουν παραταχθεί άντρες της ΥΜΕΤ, οι οποίοι ενημέρωσαν τους διαδηλωτές ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον χώρο του υπουργείου.protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Βίντεο: Διαμαρτυρία πολιτών για την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη "

Τσαβούσογλου εκτός ορίων: Είμαστε αποφασισμένοι για τους «Οκτώ»

«Παραμένουμε αποφασισμένοι στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε ότι οι φυγάδες πραξικοπηματίες θα εκδοθούν και θα δικαστούν στην Τουρκία». Με αυτή τη φράση ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, περιγράφει σε αδρές γραμμές το πλαίσιο στο οποίο θέλει η Άγκυρα να κινούνται πλέον οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, εμμένοντας στην οδό των προκλήσεων και των απειλών.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται το Σάββατο (01/09/2018) στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο κ. Τσαβούσογλου παραδέχεται ότι οι διμερείς σχέσεις δεν είναι πολύ καλές και σημειώνει σχετικά: «Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σχέσεις μας σήμερα δεν είναι προς όφελος των χωρών μας. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι σημαντική. Πρέπει να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας».

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ζήτημα που έχει προκύψει με τους οκτώ Τούρκους αξιωματικούς που διέφυγαν στην Ελλάδα, αμέσως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, στις 15 Ιουλίου 2016, ο Τούρκος ΥΠΕΞ εξέφρασε την «απογοήτευση της Άγκυρας» για τη στάση της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Μάλιστα, έσπευσε να επαναλάβει τα όσα προκλητικά κι απαράδεκτα είχε εκστομίσει μέρες νωρίτερα ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, για το ίδιο θέμα.

«Τους τελευταίους μήνες, σε αυτούς τους οκτώ πραξικοπηματίες παραχωρήθηκε άσυλο και αφέθηκαν ελεύθεροι από τα ελληνικά δικαστήρια. Η Ελλάδα έχει εκτεθεί ως χώρα που παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε πραξικοπηματίες. Η απελευθέρωση των προδοτών πραξικοπηματιών που συνωμότησαν για την ανατροπή της δημοκρατίας σε γειτονική χώρα, από μια χώρα που υποστηρίζει ότι είναι το λίκνο της δημοκρατίας, δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, αλλά ούτε και με τις καλές σχέσεις γειτονίας», ανέφερε ο κ. Τσαβούσογλου.

Και πρόσθεσε: «Παραμένουμε αποφασισμένοι στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε ότι οι φυγάδες πραξικοπηματίες θα εκδοθούν και θα δικαστούν στην Τουρκία».

Έμμεσες απειλές για την κυπριακή ΑΟΖ
Αναφερόμενος στις εξελίξεις περιμετρικά αλλά και εντός της κυπριακής ΑΟΖ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε «μονομερείς ενέργειες» τις κινήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς αναφορικά με την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.

«Οι Ελληνοκύπριοι συμπεριφέρονται λες και το νησί ανήκει μόνο σε εκείνους. Με τις μονομερείς έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ανατολική Μεσόγειο, παραβλέπουν τα απαράγραπτα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων», υποστήριξε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Και πρόσθεσε: «Μαζί με τους Τουρκοκύπριους, η Τουρκία έχει προειδοποιήσει από την αρχή του Ελληνοκύπριους να μην κάνουν τόσο ανεύθυνα βήματα. Εαν πιστεύουν ακόμα ότι δεν έχουν κάτι να χάσουν, κάνουν λάθος».

Για το casus belli σχετικά με τα 12 ναυτικά μίλια
Ερωτηθείς εάν η Τουρκία επιμένει ακόμα και σήμερα στο casus belli με την Ελλάδα για το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων, ο κ. Τσαβούσογλου παρέπεμψε στη διακήρυξη της 8ης Ιουνίου 1995 της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, λέγοντας πως «για κάθε δράση υπάρχει αντίδραση. Αυτό είναι ένας παγκόσμιος νόμος της Φυσικής».

Και σημείωσε: «Για εμάς αυτό δεν είναι διακήρυξη πολέμου (σ.σ. casus belli), όπως σκοπίμως διαστρεβλώθηκε στην Ελλάδα».

«Εμείς, μέσω της διακήρυξης, ξεκαθαρίσαμε απολύτως την αποφασιστικότητά μας να προασπίσουμε τα ουσιώδη δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη θέση της Τουρκίας», συμπλήσωσε ο κ. Τσαβούσογλου.

Για μεταναστευτικό: «Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος…»
«Είναι σειρά της ΕΕ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της που προκύπτου από τη συμφωνία της 18ης Μαρτίου. Η απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, η ενεργοποίηση του Σχεδίου Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Εισόδου, η κατανομή της δεύτερης δόσης των 3 δισ. ευρώ για τους Σύρους πρόσφυγες, το άνοιγμα νέων κεφαλαίων στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας καθώς και η επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης, είναι μεταξύ των δεσμεύσεων της ΕΕ που δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Εάν η Τουρκία διακόψει τις τεράστιες προσπάθειές της,. το Αιγαίο θα γίνει για άλλη μια φορά διάδρομος παράνομων μεταναστών», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Τσαβούσογλου εκτός ορίων: Είμαστε αποφασισμένοι για τους «Οκτώ» "

Το σκεπτικό του βουλεύματος με το οποίο οδηγείται και πάλι στη φυλακή ο Αρ. Φλώρος

Για «ισχυρές ενδείξεις πλαστότητας πιστοποιητικών αναπηρίας» κάνει λόγο - σύμφωνα με πληροφορίες - το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Εύβοιας, που οδήγησε τον Αριστείδη Φλώρο πίσω στις φυλακές.

Το δικαστικό συμβούλιο, που συνεδρίασε με διαδικασίες εξπρές, υιοθέτησε πλήρως την πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Ευβοίας, Λάμπρου Σοφουλάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το πιστοποιητικό βάσει του οποίου δομήθηκε το ποσοστό αναπηρίας του κατηγορουμένου, «αόριστο, ασαφές και ουδόλως επιστημονικά πειστικό».

Μάλιστα, ο κ. Σοφουλάκης υπέβαλε και δεύτερη πρόταση συμπληρωματική, μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων του Ευαγγελισμού, τα οποία έχουν τεθεί υπο διερεύνηση μετά τις καταγγελίες της διοικήτριας του νοσοκομείου.

Τα έγγραφα διαβιβάστηκαν στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας, Δημ. Προκοπίου, που είχε διατάξει την προκαταρκτικη έρευνα σε βάρος του Αρ. Φλώρου, ο οποίος στη συνέχεια τα διαβίβασε στην Εισαγγελία Εφετών.

Στη συμπληρωματική πρότασή του προς το Συμβούλιο Εφετών Εύβοιας, ο κ. Σοφουλακης αναφέρει πως «τα έγγραφα αυτά ενισχύουν την προκαταρκτική εξέταση την οποία διέταξε ο κ.Προκοπίου και αποτελούν ισχυρές ενδείξεις περι πλαστότητας του πιστοποιητικού και ψευδούς ποσοστού αναπηρίας».

Στην Εισαγγελία Διαφθοράς η προκαταρκτική της Εισαγγελίας Χαλκίδας

Στο μεταξύ, στην εισαγγελία κατά της διαφθοράς μεταφέρεται με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, η προκαταρκτική έρευνα που έχει διατάξει ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Χαλκίδας Δημ. Προκοπίου. Η εντολή δόθηκε προκειμένου να εποπτεύεται απο κοντά η έρευνα από την ανώτερη εισαγγελέα.

Η Εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη θα διερευνήσει εαν έχουν διαπραχθεί από τον Αρ. Φλώρο αδικήματα όπως έκδοση ψευδούς ιατρικού πιστοποιητικού, ηθική αυτουργία σε έκδοση ψευδούς ιατρικού πιστοποιητικού, ψευδής αναφορά στην αρχή (δικαστικό συμβούλιο Χαλκίδας), ενεργητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος, και αν γιατροί έχουν διαπράξει το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας σε βαθμό κακουργήματος.

naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " Το σκεπτικό του βουλεύματος με το οποίο οδηγείται και πάλι στη φυλακή ο Αρ. Φλώρος "

Στοιχεία για τις ιατρικές γνωματεύσεις του Φλώρου ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τις αποκαλύψεις σχετικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις του Αριστείδη Φλώρου διευκρινίζει ότι εάν υπάρξουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής μελών του για την συγκεκριμένη υπόθεση θα αναλάβει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ την εκδίκαση και την τιμωρία των ενδεχόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Συλλόγου.

Για το λόγο αυτό ζητά άμεσα ενημέρωση από τη Διοίκηση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» σχετικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις που φαίνεται ότι έχουν πλαστογραφηθεί σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή μελών του.

Επίσης ζητά από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ που είναι αρμόδια για τα ΚΕΠΑ να του στείλει όλα τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να επιληφθεί άμεσα για το θέμα.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης δήλωσε: «Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η τιμή και η αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος και του ιατρικού σώματος συλλήβδην, θα πράξει το καθήκον του όπως ορίζει ο Νόμος, εφόσον υπάρξουν σχετικές ευθύνες των ιατρών».

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Στοιχεία για τις ιατρικές γνωματεύσεις του Φλώρου ζητά ο ΙΣΑ "

Γεροβασίλη: Η εμμονή της ΝΔ με τον Ρουβίκωνα δείχνει την ιδεολογική της απομόνωση

«Στόχος της κυβέρνησης παραμένει το να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα η έννοια της προστασίας όλων ανεξαιρέτως των πολιτών», δηλώνει σε συνέντευξή της η υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη.

Η κ. Γεροβασίλη αναφέρεται και στο γεγονός ότι είναι πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τον εν λόγω υπουργικό θώκο λέγοντας ότι «το γεγονός πως γυναίκες αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής και της πολιτικής δεν έπρεπε το 2018 να συνιστά είδηση». Είπε ακόμα ότι η ανάληψη του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, για πρώτη φορά, από γυναίκα, συμβολικά δείχνει και τον δρόμο που πολιτικά χαράζει και επιδιώκει η κυβέρνηση για την ελληνική κοινωνία. «Αυτόν της ισονομίας και της άρσης κάθε είδους αποκλεισμών», τόνισε η υπουργός σε συνέντευξη της στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Η νέα υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναγνωρίζει την κρισιμότητα και την πολυπλοκότητα των θεμάτων που έχει να χειριστεί και δηλώνει έτοιμη να τα αντιμετωπίσει τόσο θεσμικά όσο και οργανωτικά και επιχειρησιακά. «Στόχος της κυβέρνησής μας παραμένει το να αποκτήσει ουσιαστικό νόημα η έννοια της προστασίας όλων ανεξαρτήτως των πολιτών», είπε και πρόσθεσε «μιλώντας δηλαδή για προστασία και ασφάλεια θα πρέπει να εννοούμε αυτόματα ίση μεταχείριση των πολιτών έναντι του νόμου, ίση πρόσβαση στο δικαίωμα της προστασίας στο σύνολο της επικράτειας, ίσα δικαιώματα για όλους. Αυτά προφανώς, είναι πράγματα που ξεφεύγουν από το νεοφιλελεύθερο αφήγημα περί ασφάλειας».

Η κ. Γεροβασίλη για το θέμα της τρομοκρατίας είπε ότι «ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις την τρομοκρατία είναι να εξαλείψεις προληπτικά τις αιτίες που τη γεννούν, να χτυπήσεις τη διαφθορά, την απαξίωση της πολιτικής, τον αποκλεισμό, τις κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες» και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι η αντίληψή της για την ασφάλεια ταυτίζεται με την άγρια καταστολή. «Κάθε διαφορετική προσέγγιση τους φαίνεται αδιανόητη και δεν μπορούν να την εξηγήσουν διαφορετικά παρά μόνο ως "προνομιακή" σχέση με την... τρομοκρατία».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το «άβατο» των Εξαρχείων η υπουργός είπε ότι το «ζήτημα των Εξαρχείων» δεν αντιμετωπίζεται οριστικά με την αστυνόμευση και μόνο. Ούτε με τη στρατοπεδοποίηση καλών και κακών, προσθέτοντας ότι χρειάζεται συνεργασία κατοίκων, φορέων, συλλογικοτήτων, πολιτικών κομμάτων, αυτοδιοίκησης, κράτους και συντονισμένη συλλογική προσπάθεια, ώστε να βρεθούν οι αιτίες του προβλήματος.

Για τον «Ρουβίκωνα» η κ. Γεροβασίλη είπε ότι «η εμμονή της ΝΔ με τον "Ρουβίκωνα" δείχνει την ιδεολογική της απομόνωση από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας» και ότι «όσο δεν μπορεί να αρθρώσει ουσιαστικό πολιτικό λόγο για τα ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες τόσο περισσότερο περνά τον Ρουβίκωνά της».

Αναφερόμενη στον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης είπε ότι «σε μία κυβέρνηση της Αριστεράς χωρούν όσοι μπορούν να διατυπώσουν προγραμματικό λόγο που αφενός απαντά στις συνέπειες της κρίσης, αφετέρου οδηγεί σε ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του δημόσιου συμφέροντος του συμφέροντος των πολιτών».

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Γεροβασίλη: Η εμμονή της ΝΔ με τον Ρουβίκωνα δείχνει την ιδεολογική της απομόνωση "

Στοιχεία για τις ιατρικές γνωματεύσεις του Φλώρου ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τις αποκαλύψεις σχετικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις του Αριστείδη Φλώρου διευκρινίζει ότι εάν υπάρξουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής μελών του για την συγκεκριμένη υπόθεση θα αναλάβει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ την εκδίκαση και την τιμωρία των ενδεχόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Συλλόγου.

Για το λόγο αυτό ζητά άμεσα ενημέρωση από τη Διοίκηση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» σχετικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις που φαίνεται ότι έχουν πλαστογραφηθεί σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή μελών του.

Επίσης ζητά από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ που είναι αρμόδια για τα ΚΕΠΑ να του στείλει όλα τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να επιληφθεί άμεσα για το θέμα.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης δήλωσε: «Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η τιμή και η αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος και του ιατρικού σώματος συλλήβδην, θα πράξει το καθήκον του όπως ορίζει ο Νόμος, εφόσον υπάρξουν σχετικές ευθύνες των ιατρών».

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Στοιχεία για τις ιατρικές γνωματεύσεις του Φλώρου ζητά ο ΙΣΑ "

Παπακώστα: Θα συζητήσω με τους επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ για τον "Ρουβίκωνα"

Συζήτηση με τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ προέκρινε η νέα υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κατερίνα Παπακώστα ώστε να αναζητηθούν λύσεις για το ζήτημα της δράσης του "Ρουβίκωνα".

"Θα κάνουμε δουλειά για τον ελληνικό λαό, δουλειά για την πατρίδα", είπε η κ. Παπακώστα, εξερχόμενη της Βουλής, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όταν ρωτήθηκε για τις αρμοδιότητες που θα αναλάβει.

"Είναι μία πρόκληση" είπε, τονίζοντας ότι "θα δουλέψουμε για την πατρίδα και για τους Έλληνες" και πρόσθεσε ότι "το αίσθημα ασφάλειας είναι η κορυφαία προτεραιότητα για τον πολίτη ο οποίος φορολογείται και είναι προϋπόθεση για την ποιότητα της ζωής. Όπως επίσης και το κράτος δικαίου, η διαφάνεια, η πάταξη της διαφθοράς, έτσι ώστε την επόμενη μέρα μετά την έξοδό μας από τα μνημόνια, όπου προσκληθήκαμε, να βοηθήσουμε την Ελλάδα να σταθεί όρθια και μόνη στα πόδια της".

Σε δημοσιογραφικό "πηγαδάκι", λίγο αργότερα η Κ. Παπακώστα όταν ρωτήθηκε για την αντιμετώπιση που έχει στη σημερινή κυβέρνηση, είπε ότι την αντιμετωπίζουν όπως δεν την αντιμετώπισαν στην παράταξή της και τώρα γίνεται ουσιαστική συζήτηση όταν κλείνουν οι κάμερες. Για την αντιμετώπιση του "Ρουβίκωνα", η θέση της είναι ότι πρέπει να γίνει με συζήτηση με την φυσική ηγεσία της Αστυνομίας.

capital
Διαβάστε Περισσότερα » " Παπακώστα: Θα συζητήσω με τους επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ για τον "Ρουβίκωνα" "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news