facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Απίστευτο: Η ΔΟΥ Ελευσίνας δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς 86χρονου εκκαθαριστή διορισμένου από το δημόσιο!

Μια ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας φαίνεται ότι ξεφεύγει από τα όρια της, συνηθισμένης για τα ελληνικά δεδομένα, φαρσοκωμωδίας, καθώς ένας 86χρονος άνθρωπος βρέθηκε με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ύστερα από αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απόφαση της ΔΟΥ Ελευσίνας. Ορισμένοι υπάλληλοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας έκριναν ότι το ελληνικό δημόσιο κινδυνεύει από τον εκκαθαριστή Κ.Μ. που το ίδιο διόρισε για να προχωρήσει στη διάλυση πτωχευμένης εταιρείας και όχι, πιθανόν, από τον διαχειριστή (ή των κληρονόμων του εφ' όσον έχει αποβιώσει κ.λπ) της εν λόγω επιχείρησης.

Η... μεγαλοφυία της ΔΟΥ Ελευσίνας, εν ονόματι της «διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου», οδήγησε στην διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών του 86χρονου πραγματογνώμονα. Ο οποίος, όπως είναι αυτονόητο, κινήθηκε νομικά εναντίον της ΔΟΥ, καταγγέλοντας με εξώδικο ότι οι εφοριακοί αγνόησαν παντελώς γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το 2007. Σύμφωνα με αυτήν, οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται με την προσωπική του περιουσία για χρέη της εταιρείας που εκκαθαρίζουν, εκτός εάν προβούν σε διαχειριστικές πράξεις οι οποίες ζημιώνουν την υπό εκκαθάριση επιχείρηση.

Η κορύφωση του τραγέλαφου είναι ότι εκ μέρους της ΔΟΥ Ελευσίνας έχει υποβληθεί ερώτημα στην ΑΑΔΕ σχετικά με το ζήτημα της ευθύνης του εκκαθαριστή που διορίζεται δικαστικά. Ομως, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση, οι εφοριακοί έσπευσαν να διατάξουν τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του εκκαθαριστή. Μια κίνηση που υπερβαίνει τα όρια του σφάλματος ή της ανοησίας, εγείροντας υποψίες για εσκεμμένη ενέργεια που δημιουργεί, αναίτια και αδικαιολόγητα, έναν 86χρονο «Γιάννη Αγιάννη», όπως ο κυνηγημένος ήρωας στο κλασικό μυθιστόρημα «Οι Αθλιοι» του Βίκτορος Ουγκό.


Ακολουθεί το εξώδικο του 86χρονου εκκαθαριστή Κ.Μ. Τα ονόματα έχουν αποκρυφθεί για ευνόητους λόγους:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Του Κ.Μ. που γεννήθηκε στις ΧΧ-Χ-1932 κατοίκου Αθηνών κ.λπ.

ΠΡΟΣ
Τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Ελευσίνας.
Τον Υποδιευθυντή της ΔΟΥ Ελευσίνας.
Την Προϊσταμένη του Δικαστικού

Δυνάμει της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών που σας επισυνάπτω (Συνημμένο 1), διορίστηκα εκκαθαριστής της ήδη υπό εκκαθάριση τελούσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Χ που εδρεύει στον Δήμο Χ Αττικής. Ο Δικαστικός διορισμός μου έγινε από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται από το ανωτέρω Δικαστήριο και στον οποίο συγκαταλεγόμουν και εγώ, όπως ρητά αναφέρεται στο Διατακτικό της αποφάσεως αυτής.

Η ανωτέρω εταιρεία δεν διέθετε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τον χρόνο του δικαστικού μου διορισμού, ενώ υφίσταντο χρέη της και προς το Ελληνικό Δημόσιο. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από το έγγραφο που επισυνάπτω στην παρούσα (Συνημμένο 2), το οποίο είχα υποβάλει στην υπηρεσία σας, σας είχα ενημερώσει για την αδυναμία είσπραξης οποιουδήποτε ποσού από την περιουσία που κατέλειπε ο αποβιώσας διαχειριστής της ανωτέρω ΕΠΕ, διότι οι κληρονόμοι του είχαν αποποιηθεί της κληρονομίας αυτής, η οποία είχε πλέον περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πριν την υποβολή του ανωτέρω εγγράφου, είχα υποβάλει στην τρίτη από εσάς, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης με την οποία διορίστηκα εκκαθαριστής και βεβαίωση της περιουσιακής κατάστασης του θανόντος διαχειριστή της που είχε εκδοθεί από ΔΟΥ των Αθηνών.

Συνεπώς, σας ήταν απολύτως γνωστό ότι είχα ορισθεί εκκαθαριστής δυνάμει δικαστικής αποφάσεως, ότι η υπό εκκαθάριση εταιρεία δεν διέθετε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, όπως επίσης ότι ήταν αδύνατη η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από τον διαχειριστή της για τους ρηθέντες λόγους.

Παρά το γεγονός ότι είχα διορισθεί εκκαθαριστής από το Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Αθηνών), όπως σας ήταν γνωστό ήδη από τον Απρίλιο του 2017, η Υπηρεσία σας με κατέταξε στην έννοια των αλληλεγγύως ευθυνομένων μετά της εταιρείας φυσικών προσώπων για χρέη προς το Δημόσιο λόγω του διορισμού μου ως εκκαθαριστού, κατ' εσφαλμένη εφαρμογή του Άρθρου 50 του Ν. 4174/2013.

Σας επισυνάπτω (Συνημμένο 3) την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ'αριθμόν 165/2007 στην οποία ορίζεται ρητά (Σελίδες 6 και 7) ότι: 'H αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα, ευθυνομένων για την πληρωμή των ως άνω φόρων και δη τόσο με προσωπική κράτηση, όσο και με αναγκαστική εκτέλεση κατά της ατομικής τους περιουσίας, έχει χαρακτηρισθεί από τη νομολογία εξαιρετική, επειδή αφορά σε αλλότρια χρέη (ΑΠ 436/1966, ΑΠ 802/1976 και ΑΠ 826/1976, ΝΣΚ 726/1960, ΝΣΚ 776/1968). Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις που καθιερώνουν τέτοια ευθύνη πρέπει να ερμηνεύονται στενά (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 4462/1990, ΣτΕ 102/2004, ΕΔΚΑ 2004/435, ΣτΕ 2030/2004 ΕΔΚΑ 2005/767, ΝΣΚ 173/2001), μόνη δε η ιδιότητα ορισμένου προσώπου ως εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας δεν αρκεί για να τον καταστήσει αλληλέγγυα υπόχρεο για τα χρέη της εταιρείας προς το Δημόσιο (γνμδ ΝΣΚ 173/2001)' κ.λπ.

Αντίθετα πρέπει περαιτέρω να εξετάζεται εάν ο εκκαθαριστής ήταν σε θέση, είτε από το νόμο είτε από τα πράγματα, να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την καταβολή των χρεών αυτών, θα πρέπει δε να αποδεικνύεται συγκεκριμένη αμέλεια των εκκαθαριστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε σε εξαιρετικά ανεπιεική αποτελέσματα σε βάρος των εκκαθαριστών ανωνύμων εταιρειών, οι οποίοι όχι μόνον, κατά κανόνα δεν έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση των χρεών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, αλλά αναλαμβάνουν την ευθύνη να ικανοποιήσουν σύννομα και κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους δανειστές της εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοπιστία των συναλλαγών και στην ομαλότητα της οικονομικής ζωής (βλ. την από 21-3-2006 γνωμοδότηση του Θεοδ. Φορτσάκη, Αναπλ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Αθηνών).

Η Υπηρεσία σας κατά παράβαση των ανωτέρω, με κατέστησε αλληλεγγύως υπεύθυνο με το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο το Δικαστήριο με διόρισε εκκαθαριστή, για την καταβολή των οφειλομένων φόρων του. Επιπλέον, μου επιβάλατε δέσμευση του καταθετικού λογαριασμού της συντάξεώς μου, ενώ διανύω το 86ο έτος της ηλικίας μου, πράξη εν προκειμένω αντίθετη προς κάθε έννοια ηθικής και ταυτόχρονα παράνομη. Δηλώσατε σε εμένα και στον πληρεξούσιο δικηγόρο μου ότι έχετε απευθύνει σχετικό ερώτημα στην ΑΑΔΕ, γεγονός που μαρτυρά την ύπαρξη αμφιβολιών εκ μέρους σας για την ορθότητα της δέσμευσης, μη ικανών όμως να σας αποτρέψουν από την επιβολή του επαχθούς και παράνομου εν προκειμένω μέτρου.

Επειδή τηλεφωνικά δηλώσατε στον πληρεξούσιο Δικηγόρο μου ότι αγνοούσατε τον δικαστικό μου διορισμό ως εκκαθαριστή.
Επειδή η επιβολή της δέσμευσης στους καταθετικούς μου λογαριασμούς είναι παράνομη.
Επειδή θέτετε σε κίνδυνο τους όρους της διαβίωσής μου.
Επειδή ήδη με υποβάλατε σε έξοδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που παρανόμως μου προκαλέσατε.
Επειδή τώρα είναι αδύνατο να επικαλεσθείτε άγνοια τόσο για το γεγονός του δικαστικού μου διορισμού ως εκκαθαριστού, όσο και για την ήδη διατυπωθείσα Γνώμη του ΝΣΚ.

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
- Να προβείτε σε άμεση άρση της επιβληθείσας δέσμευσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς μου.
- Να απέχετε από οποιοδήποτε σε βάρος μου μέτρο για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σχετικά με τις οφειλές της εταιρείας Χ EΠΕ.
Αθήνα, 10/7/2018

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Απίστευτο: Η ΔΟΥ Ελευσίνας δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς 86χρονου εκκαθαριστή διορισμένου από το δημόσιο! "

ΑΔΕΔΥ: Απειλούν με πειθαρχικές διώξεις εργαζόμενους στις ΤΟ.Μ.Υ. Θεσσαλίας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμπαραστέκεται στους νεοδιορισθέντες συναδέλφους στις ΤΟ.Μ.Υ. στην Θεσσαλία, που είναι αντιμέτωποι με πειθαρχική δίωξη από τον διοικητή της 5ης Υ.Π.Ε. λόγω της άρνησής τους να παρουσιαστούν σε «επιμορφωτική» διαδικασία, εκτός ωραρίου εργασίας (και μάλιστα Σάββατο), εκτός έδρας εργασίας και χωρίς καμία πρόβλεψη για την κάλυψη των οδοιπορικών τους εξόδων.

Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει:

«Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι η οποιαδήποτε επιμορφωτική διαδικασία δεν μπορεί να γίνεται εκτός ωραρίου – στον ελεύθερο χρόνο- και δεν μπορεί να απαιτείται από τους εργαζόμενους να επιβαρύνονται οι ίδιοι με το κόστος μετακίνησης και τα έξοδα για την παρακολούθηση εν γένει.

Κανένας υπάλληλος, είτε μόνιμος είτε συμβασιούχος, δεν υποχρεούται να παραβρεθεί σε επιμόρφωση με όρους που παραβιάζουν τα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν θα επιτρέψουμε να προωθείται, στην πράξη, μέσα από τις κάθε είδους επιμορφώσεις των διαφόρων προγραμμάτων των ελαστικά εργαζόμενων, η καταπάτηση των πιο στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Έχει μεγάλη ευθύνη ο διοικητής της 5ης Υ.Π.Ε., ο οποίος εντελώς αυθαίρετα επιχειρεί να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους με πειθαρχικές διώξεις.

H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί:

– την άμεση ανάκληση της αυταρχικής τρομοκρατικής πειθαρχικής δίωξης

– τον σεβασμό στα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα.»

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " ΑΔΕΔΥ: Απειλούν με πειθαρχικές διώξεις εργαζόμενους στις ΤΟ.Μ.Υ. Θεσσαλίας "

«Οδύσσεια» για 450 μετανάστες-Ψάχνουν λιμάνι στη Μεσόγειο -«Να πάνε στη Μάλτα» λέει ο Σαλβίνι

Πλοιάριο με 450 μετανάστες και πρόσφυγες βρίσκεται στην κεντρική Μεσόγειο σε αναζήτηση ασφαλούς λιμένα.

Η ιταλική κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι το πλοιάριο πρέπει να κατευθυνθεί στην Μάλτα, η οποία σήμερα το πρωί φέρεται να είχε δηλώσει πρόθυμη να το δεχθεί.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, όμως, το σκάφος, την ώρα αυτή, κατευθύνεται προς το ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα.

«Ας ξεχάσουν ότι μπορεί να έρθουν στην Ιταλία, δώσαμε ήδη την συμβολή μας, πρέπει να πάνε στην Μάλτα», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματτέο Σαλβίνι.

Και ο υπουργός Υποδομών Ντανίλο Τονινέλι, συμπλήρωσε ότι, ενδεχομένως, η ιταλική ακτοφυλακή μπορεί μόνο να βοηθήσει τις αρχές της Μάλτας με στόχο το αίσιο τέλος της διάσωσης.

ΑΠΕ ΜΠΕ/iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " «Οδύσσεια» για 450 μετανάστες-Ψάχνουν λιμάνι στη Μεσόγειο -«Να πάνε στη Μάλτα» λέει ο Σαλβίνι "

DW: Ο Σολτς δεν είχε περιθώρια για τα 15 δισ. της εκταμίευσης

Ο κ. Σολτς δεσμευόταν από απόφαση της βουλής και έπρεπε να παραπέμψει το θέμα των 15 δις στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Διευκρινήσεις του υπουργείου Οικονομικών για τη γερμανική στάση.

Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών  Όλαφ Σολτς ψήφισε μεν κατ' αρχήν στο Eurogroup υπέρ της εκταμίευσης της τελευταίας δόσης των 15 δις ευρώ, τόνισε στο κυβερνητικό μπρίφινγκ στο Βερολίνο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Deutsche Welle. Από την άλλη όμως ο κ. Σολτς δεσμεύεται από απόφαση της βουλής βάσει της οποίας η όποια αλλαγή στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος θα πρέπει να απασχολεί την Επιτροπή Προϋπολογισμού.
Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να διατηρήσει το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά (17% αντί 24%) ως το τέλος του χρόνου και όχι να το καταργήσει την 1η Ιουλίου όπως είχε συμφωνηθεί συνιστά «μια αλλαγή στην Έκθεση Υλοποίησης για την πορεία του προγράμματος προσαρμογής που ήδη είχε διαβιβαστεί στη γερμανική βουλή, δηλαδή στο κατά πόσο η Ελλάδα έχει υλοποιήσει τα καθορισμένα μέτρα προσαρμογής.»
Τυπική διαδικασία
Belgien EU Eurogroup - Bruno Lemaire, Olaf Scholz, Euclid Tsakalotos und Pierre Moscovici (picture-alliance/AP Photo/G. V. Wijngaert)
Πιθανολογείται ότι η ελληνική πλευρά γνώριζε για τη στάση Σολτς
Ακόμη και αν στην περίπτωση του ΦΠΑ δεν πρόκειται για αλλαγή ολόκληρου του πακέτου αλλά «για μια αλλαγή σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο» και παρά του ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει να καλύψει το κενό των 28 εκ. ευρώ που δημιουργείται στον προϋπολογισμό με ένα ανάλογο ποσό από κονδύλια άλλων υπουργείων, το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών είναι αναγκασμένο να καταθέσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμού «τροποποιημένη» Έκθεση Υλοποίησης. Στην ερώτηση της Deutsche Welle αν η στάση του Όλαφ Σολτς είχε και «παιδαγωγικό» χαρακτήρα, η εκπρόσωπος απάντησε πως «ανταποκρίνεται στην προκαθορισμένη συμμετοχή της γερμανικής βουλής». Η κυβέρνηση «διασφαλίζει πλήρως την τήρηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ενημέρωσης της βουλής.»
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών διαβεβαίωσαν πάντως την Deutsche Welle ότι ο Όλαφ Σολτς όντως δεν είχε κανένα περιθώριο να πράξει διαφορετικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρχές Αυγούστου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Το υπουργείο Οικονομικών δεν αναμένει εκπλήξεις. Μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής ο υπουργός Οικονομικών θα ενημερώσει άμεσα το Συμβούλιο των Διευθυντών του ΕSM για να δώσει πράσινο φως στην εκταμίευση των 15 δις ευρώ.
dw
Διαβάστε Περισσότερα » " DW: Ο Σολτς δεν είχε περιθώρια για τα 15 δισ. της εκταμίευσης "

Βουλή: «Μπλόκαρε» πάλι το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας -Θα επανεξεταστεί η λειτουργία του

Όταν η Βουλή προμηθεύτηκε το σύστημα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, η πληροφόρηση που δόθηκε στους δημοσιογράφους ήταν πως είναι ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα στην Ευρώπη.

Η πραγματικότητα όμως φαίνεται πως είναι εντελώς διαφορετική. Χθες το βράδυ κατά την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τον «Κλεισθένη» το σύστημα «μπούκωσε» όταν πολλοί βουλευτές έβαλαν ταυτόχρονα την κάρτα τους για να ψηφίσουν. Όμως φαίνεται ότι υπήρξαν κι άλλα προβλήματα εκτός από αυτό.

Βουλευτές έλεγαν ότι η οθόνη έσβηνε συνέχεια και έβγαζε «σφάλμα» όταν επιχειρούσαν να οριστικοποιήσουν την ψήφο τους.

Κάποιοι βουλευτές φαίνεται να τα παράτησαν, ενώ ο Γιάννης Κουτσούκος από τη ΔΗΣΥ παρότι ψήφισε, φαίνεται να μην έχει ψηφίσει. Ο κ. Κουτσούκος απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, ζητώντας την ανάκτηση του ηλεκτρονικού αποτυπώματος ψήφου. Επίσης ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, φαίνεται να έχει καταψηφίσει την κατάτμηση της Β' Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ο ίδιος σε συζήτησή του με δημοσιογράφους δήλωσε ότι ψήφισε «ναι».

Μετά από όλα αυτά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επανεξετάσουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος το επόμενο διάστημα αφού οι συνεδριάσεις των θερινών τμημάτων θα γίνουν στη Γερουσία του κοινοβουλίου μια και η Ολομέλεια κλείνει ξανά μέχρι το Σεπτέμβριο προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στην οροφή της Βουλής.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Βουλή: «Μπλόκαρε» πάλι το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας -Θα επανεξεταστεί η λειτουργία του "

Εγκαίνια Τοπικών Μονάδων Υγείας Νέας Χαλκηδόνας και Νέας Ιωνίας


Με τη συμμετοχή των δημάρχων των δυο περιοχών Ηρακλή Γκότση και Άρη Βασιλόπουλου, της βουλεύτριας Χαράς Καφαντάρη, εκπροσώπων του κλήρου καθώς και δεκάδων πολιτών, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια δυο ακόμη τοπικών μονάδων υγείας αυτών στην Νέα Φιλαδέλφεια και στην Νέα Ιωνία. Πλέον, οι νέες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) που έχουν τεθεί σε λειτουργία είναι 94 και μέχρι το τέλος του μήνα θα φθάσουν τις 100, αποδεικνύοντας όπως είπε ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός ότι η μεταρρύθμιση υλοποιείται και προχωρά παρά το ότι κάποιοι είχαν επενδύσει στην αποτυχία της.

Ο κ. Ξανθός τόνισε ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένα σύστημα οργανωμένης πρόσβασης των πολιτών και διαχείρισης των αναγκών του και μάλιστα έχοντας εγγυημένη την ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση. Σημείωσε ότι προοπτικά και στο βαθμό που οι δομές κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών θα αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και θα είναι ορατή η κοινωνική ωφελιμότητα τους.

Επίσης, ο υπουργός τόνισε ότι πέρα από τη στελέχωση των νέων μονάδων υγείας το υπουργείο κάνει προσπάθειες στήριξης και των Κέντρων Υγείας της πόλης και της υπαίθρου ανακοινώνοντας ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν προκηρυχθεί 450 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού που θα τα στελεχώσουν.


Ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε και στην μεταμνημονιακή εποχή τονίζοντας ότι ο στόχος είναι η σταδιακή άρση των επιβαρύνσεων και η κάλυψη με μεγαλύτερη επάρκεια των υγειονομικών αναγκών που έχουν προκύψει και λόγω της κρίσης, ενώ σημείωσε ότι η συμφωνία με τους θεσμούς για τις μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιηθούν στην ΠΦΥ στο φάρμακο στις προμήθειες στη Ψυχική Υγεία, έχουν προοδευτικό πρόσημο και οδηγούν στο στόχο της καθολικής κάλυψης των αναγκών του πληθυσμού μέσα από ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας που λειτουργεί με κανόνες, με έλεγχο, με ηθικοποίηση και με ανθρωποκεντρική και ασθενοκεντρική προσέγγιση.


Από την πλευρά του ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Σταμάτης Βαρδαρός τόνισε ότι με την μεταρρύθμιση που υλοποιείται στήνεται ένα νέο παράδειγμα στο σύστημα υγείας και μια εφαρμογή που διευρύνει το δημόσιο σύστημα υγείας αναπτύσσοντας περεταίρω το κοινωνικό κράτος.

Προφανώς γι’ αυτόν τον λόγο ανέφερε, συμφέροντα ιδιωτικού τομέα δεν βλέπουν θετικά αυτή την παρέμβαση, που όμως όπως τόνισε ήρθε για να μείνει.


Επίσης ανέφερε ότι η σπέκουλα που λέει ότι οι γιατροί γυρνούν την πλάτη στη μεταρρύθμιση μάλλον αρχίζει και αλλοιώνεται καθώς στην τελευταία προκήρυξη εκδηλώθηκε ικανοποιητικό ενδιαφέρον των νέων γιατρών να στελεχώσουν τις νέες δομές Μάλιστα ανέφερε το παράδειγμα που συνάντησε στην Τοπική Μονάδα Υγείας στη Χαλκίδα που εγκαινιάστηκε εχθές, εκεί όπου δυο γιατροί επέστρεψαν από τη Σουηδία για να τη στελεχώσουν χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα θετική αυτή την εξέλιξη.


Να αναφέρουμε ότι έργο των ΤΟ.Μ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, μέσα από τον οικογενειακό γιατρό και τις ομάδες υγείας που αποτελούνται από γενικούς γιατρούς παιδιάτρους, παθολόγους , νοσηλευτές επισκέπτες υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι θα προσφέρουν ολιστική φροντίδα, δηλαδή πρόληψη αγωγή υγείας, εμβολιασμούς και καθοδήγηση για τις αναγκαίες εξετάσεις και για τη σωστή παρακολούθηση των χρονιών νοσημάτων σε συνεργασία και με άλλους γιατρούς του συστήματος υγείας.

left
Διαβάστε Περισσότερα » " Εγκαίνια Τοπικών Μονάδων Υγείας Νέας Χαλκηδόνας και Νέας Ιωνίας "

Ρωσικές πιέσεις στην Αθήνα και για την έκδοση του Mr Bitcoin

Επιπλέον πιέσεις δέχεται από τη Μόσχα η Αθήνα, καθώς μετά το θέμα της απέλασης των δύο Ρώσων διπλωματών ήρθε και η δικαστική απόφαση για την έκδοση του Αλεξάντρ Βίνικ, γνωστού και ως Mr Bitcoin, στη Γαλλία.

«Οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν να επιδεινώνουν την κατάσταση στις διμερείς σχέσεις υπό πίεση από το εξωτερικό» ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Μόσχα, σημειώνοντας αιχμηρά πως η απόφαση έκδοσης του Βίνικ ελήφθη έπειτα από τις «μη φιλικές» ενέργειες σχετικά με τους Ρώσους διπλωμάτες.

Η ρωσική διπλωματία υποστήριξε πως η απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης για τον Βίνικ δεν συνάδει με τις σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στις δικαστικές Αρχές των δύο χωρών, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί προτεραιότητα στο αίτημα της ρωσικής γενικής εισαγγελίας για έκδοση του «βασιλιά του bitcoin» στην πατρίδα του.

«Προφανώς η ρωσική πλευρά δεν μπορεί να αγνοήσει τέτοιες ενέργειες» καταλήγει η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ. Η ελληνική Δικαιοσύνη έχει ήδη αποφασίσει πως ο Βίνικ μπορεί να εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου επίσης διώκεται.

mononews
Διαβάστε Περισσότερα » " Ρωσικές πιέσεις στην Αθήνα και για την έκδοση του Mr Bitcoin "

Βούτσης: Έρχεται νέο Πόθεν Έσχες για τα πολιτικά πρόσωπα

Νέο πλαίσιο για το Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων και των δικαστικών προετοιμάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, καλώντας τους βουλευτές όλων των πτερύγων να συμβάλλουν με τις απόψεις τους.

«Ετοιμάζεται νέο νομοθετικό πλαίσιο για το Πόθεν Έσχες που θα πρέπει να το συζητήσουμε» είπε στους βουλευτές ο κ. Βούτσης κατά τη συζήτηση των τροποποιήσεων του Κανονισμού της Βουλής. Μάλιστα, επισήμανε ότι το νέο πλαίσιο Πόθεν Έσχες «ενδεχομένως να έχει περισσότερα αγκάθια».

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε επίσης ότι θα «παγώσει» η πρόσληψη 68 ειδικών φρουρών για να μην υπάρχουν κακόπιστα δημοσιεύματα περί πρόσληψης ημετέρων. Δεσμεύθηκε όμως ότι το ζήτημα των Ειδικών Φρουρών που χρονίζει στη Βουλή θα λυθεί στην προσεχή Συνταγματική Αναθεώρηση. «Το Σώμα αυτό δημιουργήθηκε ξαφνικά ως επιπρόσθετο δυναμικό και τώρα πρέπει και δεσμεύομαι ότι θα το κάνουμε και θα το ταχτοποιήσουμε» ανέφερε.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Βούτσης: Έρχεται νέο Πόθεν Έσχες για τα πολιτικά πρόσωπα "

ΣτΕ: Συζητήθηκε η αίτηση αναστολής κατά της συμφωνίας των Πρεσπών

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε σήμερα η αίτηση αναστολής των Παμμακεδονικών Οργανώσεων κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδος και των Σκοπίων.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και 13 Παμμακεδονικές Ενώσεις των αποδήμων Μακεδόνων, που ζητούν να ανασταλεί και ακυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών, επειδή παραβιάζει το άρθρο 27 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο, πριν την υπογραφή της συμφωνίας, απαιτείται προηγούμενη ψήφισή της από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, καθώς περιλαμβάνει αλλαγή γεωγραφικών όρων (της περιοχής της Μακεδονίας).

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι παραβιάστηκε τόσο η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, του άρθρου 1 παρ. 3 Συντάγματος, επειδή υπογράφηκε παρά την αντίθεση σύσσωμου του ελληνικού λαού στην οποιαδήποτε παραχώρηση ονόματος, χωρίς διεξαγωγή δημοψηφίσματος, κι επιπλέον ότι παραβιάστηκε και η αρχή της δεδηλωμένης για το θέμα της παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας.

Πάντως, η κύρια αίτηση ακύρωσης έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ το πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη.

Σήμερα, συζητήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο, η αίτηση αναστολής των Παμμακεδονικών Οργανώσεων, όπου αναπτύχθηκαν οι νομικές θέσεις των προσφευγόντων.

Εξάλλου, ο δικηγόρος και εκπρόσωπος του «Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας» Γιώργος Κόκκας, καταγόμενος από Θεσσαλονίκη, κατέθεσε υπόμνημα υπέρ των θέσεων των Παμμακεδονικών Οργανώσεων και υποστήριξε ότι είναι ανυπόστατη η όλη διαδικασία, καθώς δεν προηγήθηκε δημοψήφισμα στην Ελλάδα.

Έξω από το δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί περίπου 50 μέλη των Παμμακεδονικών Οργανώσεων, με σημαίες και πανό.

Η απόφαση επί της αίτησης αναστολής αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

ΑΜΠΕ/naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " ΣτΕ: Συζητήθηκε η αίτηση αναστολής κατά της συμφωνίας των Πρεσπών "

Πρόστιμα έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας στους αγενείς ταξιτζήδες

Αυστηρές κυρώσεις για τους αγενείς ταξιτζήδες προβλέπει η νέα απόφαση του υπουργού Μεταφορών.

Ανάμεσα στις ποινές περιλαμβάνεται πρόστιμο έως 300 ευρώ για το κάπνισμα μέσα στο αυτοκίνητο, για απρεπή συμπεριφορά ή εξύβριση πελάτη η ποινή είναι αφαίρεση αδείας για έξι μήνες ενώ σε περίπτωση υποτροπής για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών το πρόστιμο φτάνει έως τα 4.000 ευρώ.

Η απόφαση προβλέπει την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής αξιολόγησης.

Για την πρώτη κατηγορία οι ποινές περιλαμβάνουν επίπληξη και διοικητικά πρόστιμα από 50 έως 300 ευρώ. Σε αυτήν συγκαταλέγονται η επιλογή πελατών, η άρνηση μίσθωσης, η μη συμμόρφωση στις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τον προορισμό, το κάπνισμα, το μη κατέβασμα της πινακίδας «ελεύθερο», η μη χρήση του ταξίμετρου, το άνοιγμα παραθύρων χωρίς τη συγκατάθεση επιβάτη, η έλλειψη καθαριότητας του οχήματος.

Για τις μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις το πρόστιμο ξεκινά από τα 301 ευρώ και φτάνει έως τα 600 ευρώ ενώ προβλέπεται και αφαίρεση αδείας για έξι μήνες. Ως μεσαίας αξιολόγησης παραβάσεις θεωρούνται η μη ορθή λειτουργία του ταξίμετρου, η άρνηση μεταφοράς μικρών ζώων συντροφιάς, η έλλειψη μέριμνας ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Στην τελευταία κατηγορία, τέλος, που αφορά την ανάρμοστη, άσεμνη, απειλητική συμπεριφορά προς τον πελάτη και άλλους οδηγούς καθώς και η άρνηση μεταφοράς ατόμου σε νοσοκομείο εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρχές προβλέπεται και επανεξέταση του οδηγού.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Πρόστιμα έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας στους αγενείς ταξιτζήδες "

Θεσσαλονίκη: Στη Γαλλία θα εκδοθεί ο «Mr. Bitcoin» για το «ξέπλυμα» 130 εκατ. ευρώ

Την έκδοση του 39χρονου Ρώσου «βασιλιά» των bitcoins Αλεξάντερ Βίνικ στη Γαλλία αποφάσισε σήμερα το μεσημέρι το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Είναι η τρίτη χώρα που ζήτησε την παράδοση του διαχειριστή μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων, μετά τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2017 σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, όπου έκανε τις διακοπές του.

Οι γαλλικές αρχές κατηγορούν τον Mr. Bitcoin ότι από τις αρχές του 2016 μέχρι και τις ημέρες που είναι κρατούμενος στην Ελλάδα, εξακολουθεί να είναι διαχειριστής της πλατφόρμας “btc-e” μέσω της οποίας γίνονταν συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Οι Γάλλοι στα διωκτικά τους έγγραφα ανέφεραν πως στην πλατφόρμα αυτή κατέληγαν bitcoins που προέρχονταν από λύτρα κυβερνοεπιθέσεων, με 5.700 θύματα παγκοσμίως και λεία 20.643 bitcoins που την περίοδο εκείνη υπολογίστηκαν σε 130 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των θυμάτων αναφέρεται πως είναι περισσότεροι από 100 Γάλλοι σε έξι διαφορετικές πόλεις. Οι κατηγορίες αφορούν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση κατ’ εξακολούθηση μέσω επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Ο 39χρονος αρνήθηκε να εκδοθεί στη Γαλλία, όπως είχε αρνηθεί να εκδοθεί στις Η.Π.Α. Αυτή τη φορά μάλιστα αναφερόμενος στο Συμβούλιο Εφετών είπε πως «εφόσον εγώ ήμουν και στην Ελλάδα όταν διέπραξα αυτό το αδίκημα, αφού πράγματι είμαι διαχειριστής, για ποιόν λόγο δεν διώκομαι και στην Ελλάδα». Επέμεινε ότι η διαχείριση της πλατφόρμας με συναλλαγές bitcoins δεν περιέχει τίποτε παράνομο.

Η άποψή του για τη διαχείριση της πλατφόρμας διατυπώθηκε πρώτη φορά, καθώς στις προηγούμενες αιτήσεις έκδοσης είπε πως μόνον ήταν τεχνικός και ότι δεν γνώριζε ειδικότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο προκάλεσε την πρόταση της εισαγγελέα να εξεταστεί εάν έχει τελέσει και στην ελληνική επικράτεια τα αδικήματα.

Ο Βίνικ ήδη έχει αποφασιστεί να εκδοθεί στις ΗΠΑ για απάτη μέσω του διαδικτύου με συναλλαγές σε bitcoins που φτάνουν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, όπως και στη Ρωσία για υπεξαίρεση μικροποσού. Πρόσφατα διατυπώθηκε και συμπληρωματικό αίτημα από τη Ρωσία για απάτη με bitcoins και στη ρωσική επικράτεια. «Τα κρατικά συστήματα και οι αρχές έχουν τα δικά τους συμπεράσματα. Γι’ αυτό και με κατηγορούν όλοι. Εγώ δεν είπα ότι έκανα κάτι παράνομο. Έκανα μεταφορές ηλεκτρονικού χρήματος μέσω της πλατφόρμας αυτής», υποστήριξε.

Το αίτημα έκδοσης του Mr. Bitcoin από ΗΠΑ και Ρωσία βρίσκεται στα χέρια του υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία το αίτημα έκδοσης σε ευρωπαϊκή χώρα αποφασίζεται από τον Άρειο Πάγο. Νομικοί έλεγαν ότι στην περίπτωση αυτή προηγείται το ευρωπαϊκό αίτημα, χωρίς να διατυπώνεται σαφώς στο νόμο, όμως προκύπτει από τη νομολογία, όμως ενδεχόμενα πάλι το βάρος να αναλάβει πάλι ο υπουργός

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Θεσσαλονίκη: Στη Γαλλία θα εκδοθεί ο «Mr. Bitcoin» για το «ξέπλυμα» 130 εκατ. ευρώ "

Τέλος η πρόσθετη αμοιβή για τους βουλευτές που συμμετέχουν στα θερινά τμήματα της Βουλής

Μετά από αρκετά χρόνια από την επόμενη βδομάδα η Βουλή θα λειτουργήσει με τα θερινά της τμήματα. Και μπορεί αυτό σε ορισμένους βουλευτές να δημιούργησε πολλά χαμόγελα για πίστεψαν ότι θα συνεχιστεί η πρακτική του παρελθόντος σύμφωνα με την οποία έπαιρναν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στα θερινά τμήματα, όμως σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης με την αλλαγή του κανονισμού που ψήφισε το κοινοβούλιο τους έκοψε απότομα τα χαμόγελα αυτά.

Μία από τις αλλαγές που ψηφίστηκαν αφορά την κατάργηση της αμοιβής που είχε θεσπιστεί το 1991 ως πρόσθετη αποζημίωση των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα των θερινών μηνών.

Βεβαία τα τελευταία χρόνια της κρίσης, το ύψος της πρόσθετης αυτής αμοιβής είχε μειωθεί αρκετά όμως τυπικά δεν είχε κοπεί.

Πάντως το κονδύλι «Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και της Επιτροπές αυτής» στον φετινό προϋπολογισμό είναι 1.321.000 ευρώ.
Αλλες αλλαγές που ψηφίστηκαν αφορούν την αναδιάρθρωση των προβλεπομένων για τη στελέχωση των γραφείων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, καθώς τώρα πλέον προβλέπεται ότι για τα δύο πρώτα κόμματα θα υπηρετούν στα γραφεία τους 20 υπάλληλοι της Βουλής από 29 που ήταν μέχρι τώρα, 10 για το τρίτο κόμμα, από 16 που ήταν μέχρι τώρα και από πέντε για τα υπόλοιπα κόμματα. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης περιοδικού (σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή) της Βουλής, για την προβολή του κοινοβουλευτικού έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Βουλής στην ομιλία του παρουσιάζοντας τις αλλαγές του κανονισμού απάντησε και σε διάφορα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αύξηση των υπαλλήλων της Βουλής και τόνισε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Αν κάτι συνέβη, είναι η πρόσληψη με συμβάσεις καθαριότητας απευθείας από τη Βουλή, εκείνων που απασχολούνταν τα προηγούμενα χρόνια μέσω συνεργείων εργολάβων» (πρόκειται, όπως ανέφερε, για σχεδόν 60 άτομα).

Ακομα πρόσθεσε ότι πολιτική του βούληση είναι όπου εντοπίζονται κενά στη βολή θα πληρωθούν.

«Αυτή τη στιγμή λείπει προσωπικό. Γίνεται δουλειά από όλους μας, ώστε η Βουλή σε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια που φάνταζε σαν «μαυσωλείο» και ταυτόχρονα χώρος λήψης αντικοινωνικών αποφάσεων, να έχει ζωντανή και δημιουργική επικοινωνία εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Μειώνεται με πολιτικό σκεπτικό αυτά τα χρόνια η απόσταση της Βουλής από την κοινωνία. και αυτό είναι κάτι που λειτουργεί υπέρ της δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος, ειδικά τώρα κατά την πορεία εξόδου από την κρίση και ενόψει των επόμενων πολύ δύσκολων χρόνων για τη χώρα και την Ευρώπη»

Τέλος όσον αφορά την μονιμοποίηση 68 ατόμων που υπηρετούν ως Ειδικοί Φρουροί στη Βουλή – και παρά το γεγονός ότι για την αλλαγή αυτή ήταν σύμφωνα όλα τα κόμματα, ο κ. Βούτσης ανακοίνωσε ότι θα παγώσει: «Ζητώ να παγώσει. Δεσμεύομαι απολύτως ότι θα επιλυθεί στην προσεχή αναθεώρηση Κανονισμού, το Φθινόπωρο. Ενδεχομένως θα λένε για άλλους «κόκκινους» του Βούτση, κι εγώ δεν θα μπορώ να κυκλοφορώ στο δρόμο. Με πιάνει κόσμος που εύλογα θέλει και το παιδί του να βρει δουλειά. Πώς μπορώ να έχω τόση πίεση και να απολογούμαι».

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Τέλος η πρόσθετη αμοιβή για τους βουλευτές που συμμετέχουν στα θερινά τμήματα της Βουλής "

Τροϊκανός σε Βαρουφάκη για συντάξεις: Αν το είπε ο Μοσκοβισί, κάηκε

Την συζήτηση που είχε με κάποιο μέλος της Τρόικας, το όνομα του οποίου, δεν αποκαλύπτει, για το θέμα της μείωσης ή όχι των συντάξεων, μετέφερε μέσω Twitter, o πρώην τσάρος της Οικονομίας, Γιάνης Βαρουφάκης.

Όπως γράφει ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο τροϊκανός, του απάντησε στην ερώτηση, αν υπάρχουν ελπίδες για να ακυρωθεί η μείωση των συντάξεων, όπως άφησε να εννοηθεί και ο Πιερ Μοσκοβισί, ότι, «πρώτος απ' όλους έπρεπε να ξέρεις ότι ό,τι λέει ο Μοσκο καίγεται άμεσα».

Η ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη

Χτεσινή τηλεφωνική συζήτηση με τροϊκανό:
Βαρουφάκης: «Διαρρέουν ότι έχει ελπίδες ο Τσίπρας να ακυρώσει την μείωση συντάξεων»
ΤΡΟΪΚΑΝΟΣ: «Ποιός είπε κάτι τέτοιο;»
Βαρουφάκης: «Ο Μοσκοβισί το άφησε να εννοηθεί»
ΤΡΟΪΚΑΝΟΣ: «Πρώτος απ' όλους έπρεπε να ξέρεις ότι ό,τι λέει ο Μοσκο καίγεται άμεσα»
Βαρουφάκης: «Πράγματι»protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Τροϊκανός σε Βαρουφάκη για συντάξεις: Αν το είπε ο Μοσκοβισί, κάηκε "

Καστοριά: «Βυθισμένο στο σκοτάδι το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου-Αμέλεια ή σκοπιμότητα;

Παράπονα για την έλλειψη φωτισμού του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου στην Καστοριά έχουν προκύψει, καθώς όπως φαίνεται το τελευταίο διάστημα το άγαλμα βρίσκεται σε πλήρης σκοτάδι. Συγκεκριμένα, κάτοικος της Καστοριάς, έστειλε στην aftodioikisi.gr την επιστολή που έστειλε στον ίδιο τον δήμαρχο θέτοντας του το συγκεκριμένο ζήτημα αφήνοντας αιχμές για σκόπιμη παραμέληση του προβλήματος. Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε
Ονομάζομαι Μπάτζιος Φώτιος και είμαι κάτοικος Καστοριάς.
Πριν από λίγες ημέρες επισκέφθηκα για πολλοστή φορά την όμορφη πόλη σας και διαπίστωσα ένα ιδιαίτερα άσχημο θέαμα. Το βράδυ είδα ότι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν χωρίς φωτισμό, βυθισμένο μέσα στο σκοτάδι. Φαντάστηκα ότι είναι σε αυτή την κατάσταση λόγω βλάβης. Εκεί όμως άκουσα περαστικούς να λένε πως αυτή η κατάσταση έχει ημέρες που είναι έτσι και ότι έχει γίνει επί σκοπού!
Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε, επειδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει η οποιανδήποτε σκοπιμότητα στην διαδικασία του φωτισμού του αγάλματος του ένδοξου στρατηλάτη της Μακεδονίας μας, και επειδή ως Μακεδόνας θεωρώ πως έχω έννομο συμφέρον, αν και δεν είμαι δημότης του Δήμου που υπηρετείτε, ζητώ όπως εσείς ή η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με ενημερώσετε εγγράφως για το τι συμβαίνει, καθότι και μόνο η φήμη περί σκόπιμης, μη φωταγώγησης, του αγάλματος είναι απαράδεκτη και κάνει εμένα και όλους τους Μακεδόνες να αγανακτούμε.»

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Καστοριά: «Βυθισμένο στο σκοτάδι το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου-Αμέλεια ή σκοπιμότητα; "

O ESM επικυρώνει: Πρώτα θα ελέγξει η Τρόικα και μετά θα δοθεί η δόση των 15 δισ. ευρώ

Όπως αναμενόταν το Συμβούλιο των Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας συνεδρίασε την Παρασκευή και ενέκρινε τη δόση προς στην Ελλάδα αλλά... μόνο επί της αρχής και όχι επί της ουσίας (δεν εκταμιεύεται) καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στα εθνικά κοινοβούλια, κάτι που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ικανοποιήσει την απαίτηση των Γερμανών για ισοδύναμα ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ για να ισοφαρίσει την παράταση του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στα πέντε νησιά του προσφυγικού ως το τέλος του έτους.

Η εξέλιξη αυτή βάζει ξανά στη διαδικασία τους Θεσμούς οι οποίοι θα πρέπει να ελέγξουν τα κουτάκια με τις περικοπές δαπανών που θα τους στείλει στην τελική τους μορφή η Ελληνική κυβέρνηση για να δουν αν όντως εξοικονομούνται τα χρήματα και στη συνέχεια να αναφέρουν προς τους Ευρωπαίους και τους Γερμανούς.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι δεν θα εκταμιευτεί το ποσό των 15 δισ. ευρώ εφόσον η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει συνολικά 450 προαπαιτούμενα στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου (ανάμεσα τους το Υπερταμείο) και έχει ήδη αποσπάσει τα εύσημα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η κίνηση, όμως, των Γερμανών να μπλοκάρουν τη δόση αποτελεί μήνυμα προς την κυβέρνηση αλλά και την Κομισιόν ότι τις τελικές αποφάσεις τις λαμβάνουν το Eurogroup και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της ευρωζώνης που εκπροσωπούνται σε αυτό.

Σηματοδοτεί επίσης τα εξής:

- Το μπλοκάρισμα της πανηγυρικής τελευταίας δόσης των 15 δισ. ευρώ ακόμη και για λίγες ημέρες, για ένα ουσιαστικά αστείο ποσό 28 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένα σήμα ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κινηθεί με αυτονομία στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής μετά τις 20 Αυγούστου που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και δίνει μία πρόγευση του αυστηρού πλαισίου της ενισχυμένης επιτήρησης το οποίο ουσιαστικά δεν είναι κάτι άλλο από ένα μεταμφιεσμένο μνημόνιο με έλεγχους από την τρόικα, μικρές δόσεις επιστροφής 600 εκατ. ευρώ από τους Ευρωπαίους δύο φορές το χρόνο και βέβαια συμμετοχή στο σχήμα και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (όπως ξεκαθάρισε εχθές ο εκπρόσωπός του Τζέρι Ράις). Το νέο σχήμα θα τρέξει με λιτότητα χωρίς καμία χαλάρωση μέχρι το 2022 και πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

-Παράλληλα η χθεσινή κίνηση από την πλευρά του Eurogroup -και ουσιαστικά από την πλευρά του Βερολίνου- για μόλις 28 εκατομμύρια ευρώ καθιστά πλέον πάρα πολύ δύσκολη έως απαγορευτική την ακύρωση του μέτρου της μείωσης των συντάξεων που κοστολογείται στο ποσό των 1,8 δισ. ευρώ. Κάπως έτσι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κομισιόν τον Οκτώβριο στο πλαίσιο της κατάρτισης του Προϋπολογισμού του 2019 αποκτούν μία νέα διάσταση καθώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η στάση του Eurogroup που θα παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις περιορίζοντας την ελευθερία κινήσεων της κυβέρνησης στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " O ESM επικυρώνει: Πρώτα θα ελέγξει η Τρόικα και μετά θα δοθεί η δόση των 15 δισ. ευρώ "

H airtickets γίνεται μηχανή σύγκρισης τιμών αεροπορικών εισιτηρίων

H airtickets παρά τα προβλήματα του ομίλου Tripsta συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και εξελίσσεται σε μηχανή σύγκρισης τιμών αεροπορικών εισιτηρίων.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Ομιλο Tripsta, η θυγατρική του που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ελληνική αγορά από το 2000, υπήρξε πρωτοπόρος στις ηλεκτρονικές κρατήσεις στην Ελλάδα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Ελλήνων ταξιδιωτών.

Παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η οικονομική ασφυξία του Ομίλου Tripsta κυρίως λόγω της δραστηριότητάς του στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με τον διεθνή ανταγωνισμό και την κακόπιστη συμπεριφορά συγκεκριμένων συνεργατών, η airtickets συνεχίζει την πορεία της εστιάζοντας στο νέο της μοντέλο.

Η airtickets S.A. λειτουργεί κανονικά, έχοντας εξελιχθεί σε μηχανή σύγκρισης τιμών αεροπορικών εισιτηρίων. Σήμερα, αλλάζει σελίδα και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να βλέπουν ακόμη περισσότερα συγκριτικά αποτελέσματα και να επιλέγουν την καλύτερη τιμή, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ανάμεσα σε άλλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το νέο μοντέλο της airtickets σχεδιάστηκε από την εξειδικευμένη in-house ομάδα UI/UX, με στόχο να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον περιήγησης και σύγκρισης τιμών, εφαρμόζοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Μετά το πρώτο λανσάρισμα, η ομάδα συνεχίζει να εστιάζει στη λειτουργικότητα και στη βελτιστοποίηση του προϊόντος, εμπλουτίζοντάς το και ενσωματώνοντας νέους συνεργάτες.

Διαβεβαιώνουμε τους χρήστες μας ότι η airticket συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους Έλληνες ταξιδιώτες, με κεντρικό γνώμονα την παροχή ποικιλίας επιλογών σε ακόμα καλύτερες τιμές.

Η νέα μηχανή της airtickets είναι διαθέσιμη σε desktop και mobile συσκευές.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " H airtickets γίνεται μηχανή σύγκρισης τιμών αεροπορικών εισιτηρίων "

Αμυράς: Έχουν κάνει ταξίδια αναψυχής στην Ικαρία κυβερνητικά στελέχη με Σούπερ Πούμα, Σινούκ και C-130;

Πετάνε τα εναέρια μέσα διάσωσης για λόγους άλλους από αυτούς για τους οποίους έχουν αγοραστεί; Είναι βάσιμοι οι ψίθυροι που ακούγονται για χρήση Σούπερ Πούμα, Σινούκ και C-130 για μεταφορά πολιτικών προσώπων από και προς την Ικαρία από το 2015 ως σήμερα;

Αυτό ζητά να μάθει ο Γιώργος Αμυράς με ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Ναυτιλίας, σχετικά με τον αριθμό ημερήσιων και νυχτερινών πτήσεων που έχουν εκτελεστεί τα τελευταία τρία χρόνια από και προς την Ικαρία, καθώς και την αιτιολογία που αναγράφονταν στο σχέδιο πτήσης. Σκοπός είναι να γίνει γνωστό, αν εκτελέστηκαν πτήσεις για λόγους αναψυχής ή εξυπηρέτησης υψηλών προσώπων με το Δημόσιο να πληρώνει το λογαριασμό από την τσέπη του λαού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Πτήσεις εναέριων μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας από και προς την Ικαρία

Η Ελλάδα διαθέτει μια σειρά εναέριων μέσων παροχής υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης (SAR – άρθρο 25 του Ν.211/1947)). Τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται για εντοπισμό και διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, ιπτάμενων πληρωμάτων και επιβατών μετά από αεροπορικό δυστύχημα καθώς και για αεροδιακομιδές ασθενών και τραυματιών ή αερομεταφορές μοσχευμάτων σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Κάποια από αυτά τα εναέρια μέσα ανήκουν στη μοίρα ελικοπτέρων λιμενικού σώματος, κάποια ανήκουν στο ΕΚΑΒ και όλα συντηρούνται και χρησιμοποιούνται από την Πολεμική αεροπορία. Συνήθως οι υπηρεσίες έρευνας, διάσωσης και αεροδιακομιδών απαιτούν συντονισμό διαφορετικών φορέων, ρόλο που έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) της Πολεμικής Αεροπορίας. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των Σούπερ Πούμα και άλλων στρατιωτικών ελικοπτέρων, καθώς και των C130 είναι φυσικά μεγάλο και κάθε πτήση θα έπρεπε να αιτιολογείται βάσει των αναγκών διάσωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Πόσες πτήσεις των εναέριων μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν πραγματοποιηθεί από και προς την Ικαρία από το 2015 ως σήμερα;
2. Πόσες από τις πτήσεις αυτές ήταν νυχτερινές και πόσες ημερήσιες;
3. Σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια πτήσης, πόσες ήταν αεροδιακομιδές, πόσες για έρευνα και πόσες για διάσωση;
4. Υπήρξαν πτήσεις για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που επιτελεί η Πολεμική Αεροπορία;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Αμυράς: Έχουν κάνει ταξίδια αναψυχής στην Ικαρία κυβερνητικά στελέχη με Σούπερ Πούμα, Σινούκ και C-130; "

Διαμαρτυρία της ΑΔΕΔΥ τη Δευτέρα στο υπουργείο Οικονομικών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει η ΑΔΕΔΥ τη Δευτέρα 16 Ιουλίου ώρα 7.00 π.μ. στο Υπουργείο Οικονομικών.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη του Λεκανοπεδίου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, ώρα 7.00 π.μ., στο Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7, Σύνταγμα) για το θέμα των Β.Α.Ε. και των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο υπουργός Οικονομικών κ. Τσακαλώτος δεν παρέστη στην προγραμματισμένη συνάντηση που είχε ορίσει ο ίδιος, με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Ομοσπονδίες την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, χωρίς καμία δικαιολογία!!!
Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι ο κ. Τσακαλώτος και η κυβέρνηση αντιμετώπισαν με ΜΑΤ, βία και χημικά τη συγκέντρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018.

Είναι βέβαιο ότι ο κ. Τσακαλώτος δεν θα μπορεί να κρύβεται για πολύ και ΘΕΛΕΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ θα αναγκαστεί να συζητήσει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν».

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Διαμαρτυρία της ΑΔΕΔΥ τη Δευτέρα στο υπουργείο Οικονομικών "

Τσίπρας για Αλβανία: Πέραν της ΑΟΖ, απομένει το ζήτημα του εμπολέμου και των συνόρων...

Μια δήλωση που προκαλεί σοκ έκανε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τις Βρυξέλλες, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου η Ελλάδα έδωσε το πράσινο φως στην ένταξη της FYROM στο ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για τις συνομιλίες της Αθήνας με τα Τίρανα, ο κ. Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά: «Τα δύο θέματα που απομένουν, πέραν της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι το ζήτημα του εμπολέμου και των συνόρων το οποίο βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να βρεθεί μια κάποια διευθέτηση. Θέματα τα οποία όμως ενώ έχουμε προχωρήσει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει».

Και συνέχισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας τι θα συζητηθεί με την αλβανική κυβέρνηση στα εναπομείναντα θέματα της άρσης του εμπολέμου μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και των συνόρων. «Έδωσα λοιπόν, συμφώνησα μάλλον με τον Αλβανό ομόλογό μου, το επόμενο διάστημα οι δύο υπουργοί Εξωτερικών να εντείνουν τις προσπάθειές τους, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερη πίεση, για να δούμε σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να έχουμε μια θετική διευθέτηση το συντομότερο δυνατόν».

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα:Προφανώς είναι αντιφατικό, την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός λέει ότι η κυβέρνησή του δεν έχει ιδιαίτερη πίεση να δευθετήσει το ζήτημα του εμπολέμου και το ζήτημα των συνόρων, στην ίδια φράση να προσθέτει ότι επιδιώκει λύση το συντομότερο δυνατό.

Η ουσία είναι ότι ο κ. Τσίπρας, με δική του δήλωση, αποκαλύπτει ότι η Αθήνα συζητά με τα Τίρανα ζήτημα συνόρων. Τι εννοεί άραγε ο πρωθυπουργός; Μήπως η δήλωσή του αυτή συνδέεται με την πρόσφατη δήλωση του επιτρόπου της Κομισιόν Γιοχάνες Χαν ότι Αθήνα και Τίρανα συζητούν για τροποποίηση συνόρων;
Πρόκειται για γλωσσικό ολίσθημα του Αλέξη Τσίπρα; Είναι απλώς μια λεκτική γκάφα ότι απομένει να διευθετηθεί ζήτημα συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας ή μήπως συζητείται μυστικά κάποιου είδους διευθέτηση που θα αιφνιδιάσει τον ελληνικό λαό; Εκ των υστέρων, από το πρωθυπουργικό γραφείο μπορεί να ισχυριστούν ότι ο κ. Τσίπρας δεν εννοούσε αλλαγή των ελληνοαλβανικών συνόρων... Ισως υποστηρίξουν ότι αναφερόταν στην ΑΟΖ ή στο πρωτόκολλο της Φλωρεντίας. Από την καταγεγραμμένη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα προκύπτει ευθέως ότι είπε πως απομένει να διευθετηθεί το ζήτημα των συνόρων, ξεκαθαρίζοντας με απόλυτη σαφήνεια ότι οι συζητήσεις αυτές δεν έχουν σχέση με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη...

Η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ότι στις συνομιλίες των δύο υπουργών Εξωτερικών Κοτζιά-Μπουσάτι «τα δύο θέματα που απομένουν, πέραν της ΑΟΖ, είναι το ζήτημα του εμπολέμου και των συνόρων το οποίο βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να βρεθεί μια κάποια διευθέτηση» δημιουργεί τεράστια ερωτήματα και προβληματισμό. Κι αυτό διότι ο πρωθυπουργός διευκρίνισε με απόλυτη σαφήνεια πως το ζήτημα των συνόρων που όπως είπε εκκρεμεί, είναι διαφορετικό απ' αυτό της οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση που αφορά την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, μια λύση που δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ελληνική πλευρά, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες» είπε ο κ. Τσίπρας.

Δείτε τη συνολική τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τις συζητήσεις που είχε με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα στο Λονδίνο:Non paper Μαξίμου: Ο πρωθυπουργός μιλούσε για την συντήρηση των... πυραμίδων στα υφιστάμενα σύνορα

Με ένα non paper επιλέγουν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσουν τι εννοούσε ο πρωθυπουργός όταν δήλωσε για τις συνομιλίες με την Αλβανία: «Τα δύο θέματα που απομένουν, πέραν της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι το ζήτημα του εμπολέμου και των συνόρων το οποίο βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να βρεθεί μια κάποια διευθέτηση».

Κατά την άποψη των έμμισθων συμβούλων του κ. Τσίπρα, με τη δήλωσή του αυτή ο πρωθυπουργός αναφερόταν στα... βάτα και τα ξερόχορτα που υπάρχουν στα ελληνοαλβανικά σύνορα, εννοώντας ότι πρέπει να συντηρηθούν οι πυραμίδες, δηλαδή τα κολωνάκια που ορίζουν τη μεθοριακή γραμμή.

Με το γνωστό τους ύφος και σκαιούς χαρακτηρισμούς κάνουν λόγο για «σπουδή», «αξιοθρήνητη», «εθνικά επικίνδυνη», «γελοιότητα» κατηγορώντας μας ως μέσο φίλα προσκείμενο στη ΝΔ.

Προφανώς, στο Μαξίμου δεν θεωρούν ότι αγγίζει τη γελοιότητα μια επίσημη δήλωση του πρωθυπουργού που λέει ότι απομένει να διευθετηθεί το ζήτημα των συνόρων. Και δεν βλέπουν τίποτα περίεργο να χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός «διευθέτηση των συνόρων» αυτό που σήμερα διευκρινίζουν ότι είναι η συντήρηση των πυραμίδων στα υφιστάμενα σύνορα... Αν σε κάτι συμφωνεί ο υπογράφων με τους ανώνυμους συντάκτες του non paper είναι ότι και η γελοιότητα έχει τα όριά της.

Διαβάστε το σημερινό non paper που κυκλοφόρησε από το Μέγαρο Μαξίμου: «Η σπουδή ορισμένων να δημιουργήσουν εκ νέου θέμα εκ του μη όντος για τις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία, θα ήταν αξιοθρήνητη εάν δεν ήταν εθνικά επικίνδυνη. Αφού η ΝΔ και τα φίλα προσκείμενα Μέσα της εκτέθηκαν διεθνώς με την προσπάθεια εκμετάλλευσης μίας άστοχης διατύπωσης του Επιτρόπου Χαν, που διευκρινίστηκε ότι αναφερόταν στην ΑΟΖ, τώρα επιδίδονται σε νέα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η αποστροφή του Πρωθυπουργού στο ζήτημα των συνόρων με την Αλβανία αναφέρεται στο θέμα της συντήρησης των πυραμίδων στα υφιστάμενα σύνορα με τη γειτονική χώρα. Και η γελοιότητα έχει τα όριά της».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Τσίπρας για Αλβανία: Πέραν της ΑΟΖ, απομένει το ζήτημα του εμπολέμου και των συνόρων... "

Πότε παύει να ισχύει ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Για ακόμα μία εβδομάδα θα είναι σε ισχύ το μέτρο της εναλλάξ κυκλοφορίας αυτοκινήτων με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς αναστέλλεται από τις 20 Ιουλίου λόγω καλοκαιριού.

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν και πάλι σε ισχύ το φθινόπωρο.

Ο δακτύλιος αφορά την περιοχή στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από τις παρακάτω λεωφόρους και οδούς:

«Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη -28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας».

Ο δακτύλιος ισχύει από Δευτέρα έως Πέμπτη κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Πότε παύει να ισχύει ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας "

Τουρκικός Τύπος: Σε ηλεκτρισμένο κλίμα η συνάντηση Τσίπρα - Ερντογαν

Με την συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ασχολούνται οι περισσότερες εφημερίδες σήμερα στην Τουρκία. 

«Ήταν ένας δύσκολος διάλογος σε ηλεκτρισμένο κλίμα», αναφέρουν τα Μέσα Ενημέρωσης στην Τουρκιά.

Η εφημερίδα «Vatan», γράφει: «Ο Τσίπρας έκανε καταγγελία στο ΝΑΤΟ και δήλωσε πως οι στρατιώτες μας που πέρασαν τα σύνορα κατά λάθος είναι όμηροι της Τουρκίας. Όμως δεν μίλησε καθόλου για το άσυλο που δόθηκε στους πραξικοπηματίες στρατιώτες. Ο Ερντογάν με τον Τσίπρα συναντήθηκαν σε ηλεκτρισμένο  κλίμα». 
vatan

Η εφημερίδα μάλιστα δημοσιεύει ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ερντογάν προς Τσίπρα: «Μας είπατε πως δεν θα στηρίξετε τους πραξικοπηματίες. Όμως έχετε δώσει VIP προστασία. Οι Τούρκοι στρατιώτες μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Γκιουλέν να παραδοθούν στην τουρκική δικαιοσύνη». 

Εφημερίδα «Σαμπάχ»: Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Τσίπρας απέφυγε τον τουρκικό Τύπο, αναφέρει η εφημερίδα, εξηγώντας, ότι Τούρκοι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να τον ρωτήσουν, αλλά εκείνος δέχτηκε ερωτήσεις μόνο από Έλληνες. 

Τέλος η εφημερίδα «Milliyet», αναφέρει στο εξώφυλλό της «Μομφή στον Τσίπρα για την FETO». 

sabaxxx
miliet
karas
protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Τουρκικός Τύπος: Σε ηλεκτρισμένο κλίμα η συνάντηση Τσίπρα - Ερντογαν "

Ρέγκλινγκ: Η Γερμανία διαφωνεί με τη διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά

O πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο τόνισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια προσπάθεια για να ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα και έχει αναλάβει πλήρως την ιδιοκτησία του προγράμματος και των μεταρρυθμίσεων, κάτι το οποίο «δεν θα πρέπει να αμφισβητείται».

Ο Μ. Σεντένο έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό, μετά τη λήξη του προγράμματος, η χώρα να παραμείνει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, για να μην πλήξει την εμπιστοσύνη την οποία έχει ήδη ξανακερδίσει.

O επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητς (ΕSM), Κλάους Ρέγκλινγκ, ανακοίνωσε σήμερα ότι η εκταμίευση της τελικής δόσης των δανείων προς την Ελλάδα, ύψους 15 δισ. ευρώ, θα καθυστερήσει ως τον Αύγουστο, λόγω τεχνικού κωλύματος της Γερμανίας που συνδέεται με τις εθνικές της διαδικασίες.

Ο Κ. Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM συνεδρίασε για το επικαιροποιημένο Μνημόνιο του ελληνικού προγράμματος, το οποίο όμως υιοθέτησαν μόνο τα 18 κράτη-μέλη της ευρωζώνης και όχι η Γερμανία. Ο Κ. Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι η Γερμανία εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις, σχετικά με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών της. «Αυτό είναι κάτι που έχουμε δει πολύ συχνά στο παρελθόν. Μόλις αρθούν οι επιφυλάξεις θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε το επικαιροποιημένο Μνημόνιο», ανέφερε ο Κ. Ρέγκλινγκ.

Συνεχίζοντας, ο Κ. Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι αύριο το Συμβούλιο Διοικητών του ESM καλείται να αποφασίσει για την τελική εκταμίευση των δανείων προς την Ελλάδα, ύψους 15 δισ. ευρώ, ωστόσο η Γερμανία έχει επιφυλάξεις. Πάντως, ο Κ. Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι αναμένει από όλες τις χώρες να υιοθετήσουν την εκταμίευση της τελικής δόσης. «Αυτή η επιφύλαξη της Γερμανίας μπορεί να αρθεί τον Αύγουστο και μετά θα προχωρήσουμε στην τελική εκταμίευση των 15 δισ. ευρώ», ανέφερε ο Κ. Ρέγκλινγκ.

Κληθείς να απαντήσει αν το «κώλυμα» της Γερμανίας σχετίζεται με την απόφαση της κυβέρνησης να διατηρήσει το ΦΠΑ σε χαμηλά επίπεδα στα νησιά, ο Κ. Ρέγκλινγκ απάντησε θετικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό είναι που καθυστερεί τις εθνικές διαδικασίες στη Γερμανία. Τόνισε, ωστόσο, ότι το ποσό δεν είναι μεγάλο, είναι 28 εκατ. ευρώ και το Eurogroup έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι το μέτρο θα αρθεί στο τέλος του έτους. Επίσης, η Ελλάδα δεσμεύθηκε να αναζητήσει τα 28 εκατομμύρια ευρώ που θα κοστίσει αυτή η απόφαση από άλλα σημεία του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια, είπε ο Κ. Ρέγκλινγκ, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα τροποποιήσουν την έκθεση συμμόρφωσης της Ελλάδας για να ενσωματωθεί αυτή η αλλαγή και στη συνέχεια το Γερμανικό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τις σχετικές αποφάσεις στις αρχές Αυγούστου.

Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί ανέφερε από την πλευρά του ότι η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ είναι μια «λεπτομέρεια» σε σχέση με την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας και τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος, ύψους 3,5% του ΑΕΠ. «Αυτό δεν είναι κάτι που θίγει την τελική εκταμίευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω, πριν τις 20 Αυγούστου», τόνισε ο Π. Μοσκοβισί.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Ρέγκλινγκ: Η Γερμανία διαφωνεί με τη διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά "

Ιταλία: «Μαχαίρι» στις συντάξεις των πρώην βουλευτών

Υπέρ των περικοπών των συντάξεων των πρώην βουλευτών ψήφισε σήμερα η Κάτω Βουλή της Ιταλίας, πραγματοποιώντας μια από τις υποσχέσεις που είχε δώσει το Κίνημα των Πέντε Αστέρων να καταργήσει κοινοβουλευτικά προνόμια.

Το σύστημα υπολογισμού των συντάξεων που ενέκρινε το Κοινοβούλιο επιβάλλει βαθιές περικοπές σε περίπου 1.400 πρώην βουλευτές.

Υπολογίζεται ότι το μέτρο θα εξοικονομήσει στο κράτος περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως.

naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " Ιταλία: «Μαχαίρι» στις συντάξεις των πρώην βουλευτών "

Ντιμιτρόφ: Είμαστε Μακεδόνες και μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα

Την εκτίμησή του ότι ο λαός της ΠΓΔΜ θα στηρίξει τη συμφωνία των Πρεσπών στο δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Νίκολα Ντιμιτρόφ, μιλώντας στον ιστότοπο European Western Balkans.

«Νομίζω ότι ο κόσμος θα στηρίξει τη συμφωνία, γιατί καλύπτει το πιο ευαίσθητο μέρος, που είναι το ποιοι είμαστε και τι είδους γλώσσα μιλάμε. Είμαστε Μακεδόνες και μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα», τόνισε ο Ντιμιτρόφ, και συνέχισε:

«Καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και αυτό που εννοούμε όταν λέμε Μακεδόνας στη “Μακεδονία” και αυτό που εννοούν στην Ελλάδα όταν λένε Μακεδονία και Μακεδόνες. Με πολλούς τρόπους, είναι το τέλος μίας εποχής για τους “Μακεδόνες”, γεμάτης προκλήσεις και ερωτηματικά».

Ο ίδιος επεσήμανε πως είναι σημαντικό ζήτημα η προσέλευση του κοινού στο δημοψήφισμα, καθώς οι εκλογικές λίστες δεν είναι ενημερωμένες και σε αυτές επισήμως περιλαμβάνονται 1,8 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αριθμός που πιθανότατα είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό σημερινό τους αριθμό.

Ερωτηθείς για το erga omnes και αν αποτελεί ένα μεγάλο ρίσκο για την ΠΓΔΜ, απάντησε: «Αυτό ήταν ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για την Αθήνα για να έχουμε αυτόν τον συμβιβασμό. Δεν είναι εύκολο γι’ αυτούς. Κάνουν λιγότερα, βέβαια – δε χρειάζεται να αλλάξουν τίποτα από την πλευρά τους. Κάνουμε περισσότερα, αλλά επίσης κερδίζουμε περισσότερα. Όπως και με κάθε συμβιβασμό, αν εστιάσεις στις θέσεις γίνεται δυσκολότερο, αν εστιάσεις στα μακροχρόνια συμφέροντα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για συμβιβασμό και λύση».

«Αν όλα πάνε καλά, η ‘’Μακεδονία’’ μπορεί να γίνει επίσημα το 30ο μέλος του ΝΑΤΟ στα μέσα του 2019» ανεφερε ο Ντιμιτρόφ.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Ντιμιτρόφ: Είμαστε Μακεδόνες και μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα "

Αλλαγές από την κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον Οικογενειακό Γιατρό

Νέες προτάσεις, στο...παρά πέντε της λήξης των συμβάσεων των παθολόγων, γενικών γιατρών και παιδιάτρων του ΕΟΠΥΥ, καταθέτει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας σε μία ακόμη προσπάθεια να δελεάσει τους υποψήφιους οικογενειακούς γιατρούς και να στελεχώσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Σύμφωνα με απόφαση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, που είχε αναρτηθεί την περασμένη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, η 15η Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα ισχύς των συμβάσεων με τους 2.500 παλαιούς συμβεβλημένους παθολόγους και παιδιάτρους του ΕΟΠΥΥ. Πλέον, με την ασφυκτική πίεση του χρόνου και με τους γιατρούς να μην εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για υπογραφή νέας σύμβασης, το υπουργείο Υγείας έδωσε παράταση στην ισχύ των παλαιών συμβάσεων μέχρι τέλος Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθού με την Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) παρουσία του αναπληρωτή γενικού γραμματέα για την ΠΦΥ, κ. Σταμάτη Βαρδαρού και του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Τάκη Γεωργακόπουλου, οι ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί -παθολόγοι, γενικοί γιατροί, παιδίατροι- θα κληθούν να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου προκειμένου να συμβληθούν με τον Οργανισμό. Σημειώνεται πως αν λήξουν οι συμβάσεις των ιδιωτών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ ουσιαστικά μένουν ακάλυπτοι οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού οι οποίοι θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πληρώνουν για την επίσκεψή τους σε γιατρό.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνάντησης οι εκπρόσωποι των οικογενειακών γιατρών ενημερώθηκαν για την απόφαση του υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε τροποποίηση της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους γενικούς γιατρούς, τους παθολόγους και τους παιδιάτρους και έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση με τον ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές στην προτεινόμενη σύμβαση για τους οικογενειακούς γιατρούς.

Ο Α. Ξανθός επεσήμανε πως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θεωρεί στρατηγικής σημασίας τη μεταρρύθμιση για την ΠΦΥ και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι παρά τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα «υπάρχει περιθώριο συνεννόησης έτσι ώστε το νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας να είναι βιώσιμο και να εξυπηρετεί τους πολίτες αλλά και τους γιατρούς τόσο στους γιατρούς που υπηρετούν στις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) όσο και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ».

Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρείται ένα ολικό «φτιασίδωμα» των συμβάσεων όπως προτείνονταν μέχρι τώρα στους ενδιαφερόμενους γιατρούς. Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά το υπουργείο, «σε ό,τι αφορά τη νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες γιατρούς, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογές με στόχο το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό και πιο «ελκυστικό» για τους ελευθεροεπαγγελματίες που θα κληθούν να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου προκειμένου να συμβληθούν με τον Οργανισμό».

Το νέο, «ελκυστικό» για τους γιατρούς σύστημα

Πιο συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας, αποφασίστηκε:

Να αμείβονται οι οικογενειακοί γιατροί από τους ασθενείς, που εξετάζουν εκτός του προβλεπόμενου 4ωρου ημερησίως που προβλέπει η σύμβασή τους με τον Οργανισμό.

Να καταργηθεί ο περιορισμός της υποχρεωτικής εξέτασης όλες τις μέρες του 5μερου, Δευτέρα έως Παρασκευή, με την προϋπόθεση ότι οι οικογενειακοί γιατροί θα τηρούν το υποχρεωτικό 20ωρο εξέτασης ασθενών εβδομαδιαίως.

Εξαιρούνται οι κατ' οίκον επισκέψεις σε ασθενείς από τις συμβατικές υποχρεώσεις του γιατρού.

Οι επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των γιατρών δεν θα υπερβαίνουν τις 16 ημερησίως.

Ανοίγει η πλατφόρμα για επικουρικό προσωπικό στο ΕΣΥ

Στο μεταξύ, ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής loipoepikouriko.moh.gov.gr, για την πρόσληψη


αι τοποθέτηση του Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού, πλην γιατρών, με κριτήρια και μοριοδότηση όπως του ΑΣΕΠ.

Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30/7/2018 και ώρα 24.00.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν προχωρήσουν στην διαδικασία καταχώρισης της αίτησής τους οφείλουν να ενημερωθούν από τις αναλυτικές οδηγίες οι οποίες είναι αναρτημένες στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά Δ.Υ.Πε και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις δεκαπέντε (15) Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι Φορείς στο προαναφερόμενο διάστημα, θα προβούν σε αιτήματα έγκρισης πρόσληψης λοιπού προσωπικού, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχές πιστώσεις.

Όταν ένα αίτημα εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Υ.Πε πρέπει να απορροφήσει και να τοποθετήσει το εγκεκριμένο προσωπικό κατά σειρά προτίμησης από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που διαθέτει.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Αλλαγές από την κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τον Οικογενειακό Γιατρό "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news