facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΠΟΜΙΔΑ: "Μισή" λύση για τα δημοτικά τέλη κενών ακινήτων δίνει το ΥΠΕΣ

"Μισή” λύση στο πρόβλημα των δημοτικών τελών κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων δίνει το υπουργείο Εσωτερικών με διάταξη στο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η διάταξη λύνει εν μέρει το πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες που δεν γνώριζαν ότι για να απαλλαγούν από την καταβολή δημοτικών τελών για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους έπρεπε εκτός από τη βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ, να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, όπως είχε ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ κατά την πρόσφατη συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών κ.Πάνο Σκουρλέτη. Προβλέπει μάλιστα εξάμηνη προθεσμία προκειμένου οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Ενώ το πρόβλημα λύνεται για το παρελθόν, για όσους βεβαίως πληροφορηθούν περί της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, το νομοσχέδιο καθιστά το ίδιο πρόβλημα άλυτο για το μέλλον, αφήνοντας εντελώς ακάλυπτο τον απλό και απληροφόρητο πολίτη, καθώς προβλέπει ότι όσο αυτός δεν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο, θα πληρώνει διπλάσιο ποσό δημοτικών τελών για κάθε κενό και μη χρησιμοποιούμενο ακίνητο!!!

Η ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με την κοινή λογική αλλά και με την πρόσφατη γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη για το θέμα, η οποία ζήτησε να ισχύει η απαλλαγή των κενών και μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη, ανεξάρτητα από το χρόνο δήλωσής τους ως κενών στη Δημοτική Αρχή.

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για το θέμα των δημοτικών τελών, που κατοχυρώνει τα συμφέροντα των Δήμων αλλά προστατεύει επίσης τους πολίτες από την αυθαιρεσία. Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

"Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για όσο χρόνο παραµένουν κενά εφόσον στον οικείο Ο.Τ.Α. κατατεθεί βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ ή του παρόχου περί διακοπής της ηλεκτροδότησης και σχετική υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του. Αν τα παραπάνω έγγραφα κατατεθούν εκ των υστέρων θα πρέπει να συνυποβάλλονται και οι φορολογικές δηλώσεις μισθωμάτων του ιδιοκτήτη από τις οποίες προκύπτει ότι τα ακίνητα είχαν δηλωθεί ως κενά για το χρόνο απαλλαγής τους. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιµοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου µαζί µε το σχετικό πρόστιµο, αναδροµικά από το χρόνο απαλλαγής. Ποσά που έχουν καταλογιστεί από τους οικείους Δήμους για την αιτία αυτή και δεν έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί διαγράφονται."

Η διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε διαβούλευση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 207 – Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 25/1975 (Α’ 74) (για την απαλλαγή των κενών ακινήτων)

"1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ. 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:

"Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων δήμων και κοινοτήτων".

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο."

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται."

Δυνατότητα όμως έως και διπλασιασμού των δημοτικών τελών προβλέπεται και με το άρθρο 182 του ίδιου νομοσχεδίου, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να επιβάλουν μεγάλες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, ιδίως των επαγγελματικών ακινήτων, καθώς προβλέπεται ότι ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής στον οποίο πάντοτε υπάγονται αυτά, μπορεί να οριστεί έως και στο δεκαπλάσιο του γενικού συντελεστή της κατοικίας, ενώ με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.2307/1995, Α 113) ρητά απαγορεύεται να υπερβούν το πενταπλάσιο! Και αν για το 2019 που είναι προεκλογική χρονιά οι αυξήσεις μπορεί να αποσοβηθούν, για τα επόμενα χρόνια ο κίνδυνος είναι τεράστιος...

capital
Διαβάστε Περισσότερα » " ΠΟΜΙΔΑ: "Μισή" λύση για τα δημοτικά τέλη κενών ακινήτων δίνει το ΥΠΕΣ "

Καμίνης από ΟΠΑ Run: Το Πεδίον του Άρεως θα ζωντανέψει ξανά

Το Πεδίον του Άρεως θα ζωντανέψει ξανά, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, μετά τον 1ο αγώνα δρόμου ΟΠΑ Run που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο και συνδιοργανώθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

Στον αγώνα συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 νέοι άνθρωποι.

Όπως είπε ο κ Καμίνης, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στο Πάρκο, αν η κυβέρνηση δεν κάνει από μόνη της αυτό που πρέπει για τη γειτονιά, θα την υποχρεώσουμε εμείς.

O δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως οι πάνω από 1200 συμμετοχές νέων δείχνουν το δρόμο για ένα πάρκο ανοικτό και ζωντανό για κατοίκους κι επισκέπτες.skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Καμίνης από ΟΠΑ Run: Το Πεδίον του Άρεως θα ζωντανέψει ξανά "

Μυτιλήνη: Τη Δευτέρα η δίκη μελών ξένων ΜΚΟ -Κατηγορούνται για μεταφορά μεταναστών στην Ελλάδα

Τη Δευτέρα θα δικαστούν στο μονομελές εφετείο κακουργημάτων βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, τα μέλη ξένων ΜΚΟ που κατηγορούνται για μεταφορά μεταναστών, από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Πρόκειται για τρεις Ισπανούς πυροσβέστες- διασώστες, μέλη της μη κυβερνητικής οργάνωσης PROEM-AID και δύο Δανούς, αραβικής καταγωγής, μέλη της ΜΚΟ «Team Humanity».

Και οι πέντε δικάζονται για απόπειρα παράνομης μεταφοράς μεταναστών στην Ελλάδα τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2016. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν συλληφθεί από άνδρες του Λιμενικού Σώματος επιβαίνοντες σε ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος στη συνοριογραμμή Ελλάδας και Τουρκίας, επιχειρώντας να ρυμουλκήσουν βάρκες με πρόσφυγες χωρίς αυτές ή οι επιβαίνοντες σε αυτές να κινδυνεύουν.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι τέσσερις από τους κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση 5.000 ευρώ ο καθένας. Στον πέμπτο από τους κατηγορουμένους, το έναν από τους δυο Δανούς Αραβικής καταγωγής, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του σκάφους με το οποίο οι πέντε επιχειρούσαν, απαγορεύθηκε η έξοδος από την Ελλάδα, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ.

Η δίκη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον ιδιαίτερα στην Ισπανία μετά από κινητοποίηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης PROEM-AID που πραγματοποιεί ενημερωτική εκστρατεία κατά της «ποινικοποίησης του εθελοντισμού και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας». Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου οι τρεις Ισπανοί πυροσβέστες - διασώστες σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν πριν ένα μήνα μετά από συνάντηση τους με τον υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας υποστήριξαν ότι ο Ισπανός υπουργός τους διαβεβαίωσε πως έχουν τη στήριξη του ενώ θα έχουν την υποστήριξη και της ισπανικής πρεσβείας στην Αθήνα στη διάρκεια της δίκης.

ΑΠΕ/iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Μυτιλήνη: Τη Δευτέρα η δίκη μελών ξένων ΜΚΟ -Κατηγορούνται για μεταφορά μεταναστών στην Ελλάδα "

Γ. Καμίνης: Το Πεδίον του Άρεως συμπυκνώνει την αποτυχία της κυβέρνησης

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, για την κατάσταση που επικρατεί στο Πεδίο του Άρεως, κάνονντας λόγο για «παταγώδη αποτυχία στις πολιτικές πρόληψης για την εξάπλωση των ναρκωτικών, στις μεθόδους θεραπείας και στην καταστολή.

Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του στο Βήμα της Κυριακής, η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «δεν μπορεί να δώσει την παραμικρή λύση στη διακίνηση και το εμπόριο ναρκωτικών», ενώ πρσοθέτει ότι ενώ έχει θέσει εδώ και μήνες το θέμα της δημιουργίας κλειστών χώρων, ιατρικώς εποπτευμένης χρήσης ουσιών, η κυβέρνηση συντηρεί το «γύρω γύρω όλοι» και το «κρυφτούλι».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Καμίνη στην εφημερίδα:

«Δεν μένουμε, ποτέ δεν μείναμε στο "γράμμα" των αρμοδιοτήτων μας: ασχέτως αν το Πεδίον του Άρεως ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, χρόνια τώρα οι υπηρεσίες του δήμου καθαρίζουν το Πάρκο, έστω και αν πολλές φορές χρειάζεται η συνδρομή της αστυνομίας. Το νιώθουμε ως ευθύνη μας απέναντι στην πόλη και τους κατοίκους της. Δεν θα τους αφήσουμε ούτε λεπτό μόνους. Πρέπει όμως να είμαστε δίκαιοι: Το πρόβλημα του Πεδίου του Άρεως δεν είναι πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αποτελεί μια παταγώδη αποτυχία της κεντρικής κυβέρνησης σε τρία επίπεδα: Στις πολιτικές πρόληψης για την εξάπλωση των ναρκωτικών, στις μεθόδους θεραπείας, για τις οποίες τα παραδείγματα μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων μπορούν να μας δείξουν τον δρόμο και στην καταστολή, όπου βεβαίως κανένας δεν έχει πλέον την παραμικρή αυταπάτη ότι η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μπορεί να δώσει την παραμικρή λύση στη διακίνηση και το εμπόριο ναρκωτικών.

Δεν μπορώ να βρω καμία εξήγηση, πώς είναι δυνατόν να έχω θέσει εδώ και μήνες το θέμα της ανάγκης δημιουργίας κλειστών χώρων ιατρικώς εποπτευόμενης χρήσης ουσιών, για να σταματήσει η δημόσια χρήση και ο θάνατος στον δρόμο και να μη μου έχει απαντήσει η κυβέρνηση ούτε καν αρνητικά. Δεν θέλουν ούτε καν να το συζητήσουμε. Και συντηρούν το «γύρω- γύρω όλοι» και το κρυφτούλι στο Πεδίον του Άρεως, τη Νομική, την πλατεία Αμερικής, το Μεταξουργείο, τη Βαρβάκειο και άλλα σημεία της πόλης».

naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " Γ. Καμίνης: Το Πεδίον του Άρεως συμπυκνώνει την αποτυχία της κυβέρνησης "

Μητσοτάκης: Ούτε λέξη από Μαξίμου για τους νεκρούς της Marfin

Τη «σιωπή» με την οποία το πρωθυπουργικό γραφείο αντιμετώπισε τη χθεσινή, μαύρη επέτειο της τραγωδίας της Marfin καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε διαδικτυακή ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει:
«Χθες το συνήθως λαλίστατο πρωθυπουργικό γραφείο δεν βρήκε να πει μια λέξη για τα οκτώ χρόνια που πέρασαν από τη δολοφονία των τριών εργαζομένων της Marfin».
kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Μητσοτάκης: Ούτε λέξη από Μαξίμου για τους νεκρούς της Marfin "

Πάνω από 350 αφίξεις προσφύγων από το πρωί σε Λέσβο-Χίο

Περίπου 270 πρόσφυγες πέρασαν από το πρωί στη Λέσβο.

Σε τέσσερα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, εκ των οποίων ένα στην πλαζ της πόλης, έφτασαν 226 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν και καταγράφονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας. Επίσης σε ένα περιστατικό το οποίο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Συκαμινιάς στη βόρεια Λέσβο πέρασαν περίπου 45 άτομα τα οποία και δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί στο ΚΥΤ.

'Αλλοι περίπου 80 πέρασαν σήμερα στη Χίο.

Από την πρωτομαγιά και χωρίς να προσμετρηθούν οι σημερινές αφίξεις, στα νησιά του βορείου Αιγαίου έφτασαν συνολικά 831 πρόσφυγες και μετανάστες. Από αυτούς 554 πέρασαν στη Λέσβο, 218 στη Χίο και 50 στη Σάμο. Με τις σημερινές αφίξεις ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών τις τελευταίες έξι μέρες που πέρασαν στα νησιά του βορείου Αιγαίου αγγίζει τους 1200.

kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Πάνω από 350 αφίξεις προσφύγων από το πρωί σε Λέσβο-Χίο "

Με ελαφρύ εγκεφαλικό στο νοσοκομείο ο Μάκης Κουρής

Με ελαφρύ εγκεφαλικό εισήχθη στο νοσοκομείο Metropolitan ο Μάκης Κουρής, την Κυριακή.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο αντιμετωπίστηκε εγκαίρως και η κατάστασή του είναι καλή και υπό πλήρη έλεγχο.

Ο εκδότης νοσηλεύεται σύμφωνα με πληροφορίες στη μονάδα εγκεφαλικής λειτουργίας του νοσοκομείου Metropolitan, που θεωρείται αυτή τη στιγμή η καλύτερη στην Ελλάδα.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Με ελαφρύ εγκεφαλικό στο νοσοκομείο ο Μάκης Κουρής "

Πρόσφυγες απέκλεισαν την Εγνατία Οδό - Διαμαρτύρονται γιατί πλημμύρισαν οι σκηνές τους

Την Εγνατία Οδό απέκλεισαν για μισή ώρα από τις 18:30 έως τις 19:00, στο ύψος του κόμβου Ιωνίας, οι πρόσφυγες που πραγματοποίησαν νωρίτερα διαμαρτυρία έξω από το δομή φιλοξενίας στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου. 

Οι πρόσφυγες διαμαρτυρήθηκαν, πραγματοποιώντας πορεία, για την κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι σκηνές τους λόγω της έντονης βροχόπτωσης, που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα. 

Η Αστυνομία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ αυτή την ώρα οι πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στη δομή φιλοξενίας και η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό διεξάγεται κανονικά.

Στο μεταξύ, ασυνήθιστα για την εποχή είναι τα φαινόμενα που έπληξαν σήμερα νωρίς το απόγευμα περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Δείτε φωτογραφίες του life - events.gr

0319593980
0domes6-1
0domes-diavata3
0domesdiavata4
0domesdiavata5-840x480
0domes5-1
thestival
Διαβάστε Περισσότερα » " Πρόσφυγες απέκλεισαν την Εγνατία Οδό - Διαμαρτύρονται γιατί πλημμύρισαν οι σκηνές τους "

Τρεις και ο κούκος...Χωρίς ανταπόκριση το κάλεσμα υπέρ της αποποινικοποίησης της κάνναβης [Βίντεο]

Στο Σύνταγμα ως σημείο αναφοράς από τις 12 το μεσημέρι παρευρέθηκαν τρεις και ο κούκος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κινητοποίηση έλαβε χώρα λίγες μέρες μετά την Διημερίδα «YES WE CAN-NABIS» της Νεολαία Συριζα, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη της κυβέρνησης, όπως η υπουργός Εργασίας κ. Έφη Αχτσιόγλου και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και οι οποίοι συζήτησαν τα οφέλη της ευφορικής και ψυχαγωγικής κάνναβης.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο η συγκέντρωση ήταν πλήρως αποτυχημένη.

eglimatikotita
Διαβάστε Περισσότερα » " Τρεις και ο κούκος...Χωρίς ανταπόκριση το κάλεσμα υπέρ της αποποινικοποίησης της κάνναβης [Βίντεο] "

«Σπάσιμο» της Β΄ Αθηνών μελετά η κυβέρνηση

Με τη συζήτηση για τον εκλογικό νόμο να έχει ανοίξει εκ νέου από την κυβέρνηση, η κυριακάτικη «Αυγή» δημοσιοποιεί το σχέδιο που εξετάζεται για «σπάσιμο» της Β’ Αθηνών σε τρεις περιφέρειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μελέτη που έχει στα χέρια του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αποτελείται από τέσσερα σενάρια. Εκείνο που φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες υλοποίησης, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι αυτό που προβλέπει κατάτμηση της Β’ Αθηνών σε τρεις εκλογικές περιφέρειες/ τομείς, καθώς και του Υπόλοιπου Αττικής σε δύο περιφέρειες/ τομείς.

«Σπάει» η Β’ Αθηνών

Σήμερα από τη Β’ Αθηνών αναδεικνύονται 44 βουλευτές και από το Υπόλοιπο Αττικής 15. Με την κατάτμηση των περιφερειών, η κατάσταση θα διαμορφωθεί ως εξής:

Βόρειος Τομέας: 15 έδρες. Δήμοι: Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Δυτικός Τομέας: 11 έδρες. Δήμοι: Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου.

Νότιος Τομέας: 18 έδρες. Δήμοι: Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Βύρωνα, Γλυφάδας, Δάφνης – Υμηττού, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου, Ν. Σμύρνης, Π. Φαλήρου.

Επιχείρηση προσέγγισης του Κινήματος Αλλαγής

Το ενδεχόμενο κατάτμησης της Β’ Αθηνών δεν είναι καινούρια ιδέα, καθώς συζητείται επί χρόνια τόσο σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Η κυβέρνηση, όμως, φαίνεται ότι επιλέγει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να προωθήσει το σχέδιο αυτό, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει πολιτικά το Κίνημα Αλλαγής, που επίσης τάσσεται υπέρ της κατάτμησης των μεγάλων εκλογικών περιφερειών και ειδικά της Β’ Αθηνών, με απώτερο στόχο την εφαρμογή της απλής αναλογικής από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ενδεικτική είναι η δήλωση του υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη στην «Αυγή»: «Η πρόταση αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στην ατζέντα μιας ουσιαστικής συζήτησης με το Κίνημα Αλλαγής εάν ενδιαφερόταν να επανατοποθετηθεί για τον χρόνο εφαρμογής της απλής αναλογικής».

in
Διαβάστε Περισσότερα » " «Σπάσιμο» της Β΄ Αθηνών μελετά η κυβέρνηση "

ΣΑΤΕ: Αδειάζει την Περιφέρεια Αττικής για τα έργα οδοποιίας στη Μάνδρα

Κατά της Περιφέρειας Αττικής στρέφεται ο εργοληπτικός σύνδεσμος τεχνικών εταιρειών ΣΑΤΕ, με αφορμή την απόφασή της να απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα έργα αποκατάστασης της Αθηνών -Θηβών συνολικού ύψους 19,75 εκ. ευρώ.

Ο ΣΑΤΕ σε επιστολή που απέστειλε τις προηγούμενες μέρες στην κ. Ρένα Δούρου και υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Βλάχος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Ανδρέας Γερακάκης, επικαλείται τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά των δημοσίων έργων τα τελευταία 8 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των επτά εταιρειών που προσκλήθηκαν για το έργο είναι περιορισμένος. Τονίζει επίσης ότι η Περιφέρεια δεν έλαβε υπόψη ως πρόσθετα στοιχεία στην πρόσκληση την εξειδίκευση, την εντοπιότητα και την ετοιμότητα των εταιρειών και ότι επέλεξε τις προσκαλούμενες εταιρείες με ηλεκτρονική κλήρωση από κατάλογο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Η πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Περιφέρεια Αττικής βγήκε στις 25 Απριλίου και αφορούσε τις εταιρείες, ΤΕΚΑ ΑΕ, Εργοτέμ ΑΤΕ, Ελτέργα ΑΕ, Μεσόγειος ΑΕ, Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, Μηχανική Περιβάλλοντος και Μετρό ΑΤΕ.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η προφορική διαπραγμάτευση θα διεξαγόταν στις 27 Απριλίου και οι εταιρείες έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 7η Μαίου. Η αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί για τις 11 Μαίου.

Πέραν των όσων υπογραμμίζει η επιστολή του ΣΑΤΕ, τα μέλη του συνδέσμου εξαπολύουν πύρινα βέλη και για τις επιλογές της Περιφέρειας, υποστηρίζοντας ότι καμία από τις εταιρείες που προσκλήθηκαν δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία σε έργα οδοποιίας. Για παράδειγμα, η ΤΕΚΑ ΑΕ με κύκλο εργασιών 2,9 εκ. ευρώ, το 2016, εμφανίζεται να μην έχει εκτελέσει αντίστοιχο έργο τα τελευταία 15 χρόνια. Κανένα έργο δεν έχει υλοποιήσει και η Εργοτέμ με τζίρο 20,8 εκ. ευρώ το 2016 όπως και η Μέτρο ΑΤΕ, αναφέρουν στο ΣΑΤΕ. Η τελευταία εμφανίστηκε σε έργο της ΕΥΔΑΠ (φράγμα Ραμπεντώσας), με την οποία συγκρούστηκε στα δικαστήρια αλλά επήλθε συμβιβασμός, με ικανοποίηση απαιτήσεων ύψους 3,4 εκ. ευρώ (διεκδικούσε 8,6 εκ. ευρώ).

Για την Ελτέργα, σημειώνουν ότι είναι η μετεξέλιξη της εταιρείας φωτοβολταϊκών “Σκάλα Μελιγαλά ΑΕ”, η οποία μετά την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΕ (σ.σ εταιρεία που έχει αιτηθεί προστασία βάσει του πτωχευτικού κώδικα) και την απορρόφησή του από αυτή, έχει πάρει πτυχίο από το υπουργείο Υποδομών το τελευταίο διάστημα.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες εταιρείες το αντικείμενό τους είναι περισσότερο στην κατασκευή περιβαλλοντικών έργων (π.χ ΧΥΤΑ, βιολογικών καθαρισμών κ.α).

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το έργο θα υλοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την κακοκαιρία του περασμένου Νοεμβρίου στην περιοχή της Μάνδρας και να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η βελτίωση της χάραξης και η διαπλάτυνση της Αθηνών- Θηβών και η αποκατάσταση των φθορών στο υφιστάμενο τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα.

Όπως αναφέρεται, η Περιφέρεια Αττικής προγραμματίζει άμεσα διαγωνισμό για την άρση της επικινδυνότητας της υφιστάμενης οδού, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη για την οποία υπάρχουν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Η Περιφέρεια επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας και επίσπευση των εργασιών του τεχνικού αντικειμένου με σύντμηση του χρονοδιαγράμματος σε 10 μήνες αντί εύλογου διαστήματος 28 μηνών.

newmoney
Διαβάστε Περισσότερα » " ΣΑΤΕ: Αδειάζει την Περιφέρεια Αττικής για τα έργα οδοποιίας στη Μάνδρα "

Απειλούν τους κατοίκους του Πεδίου του Άρεως και τους φοιτητές του ΟΠΑ

Απειλές εναντίον των κατοίκων του Πεδίου του Άρεως που δραστηριοποιούνται ενάντια στην ερήμωση του ιστορικού Πάρκου της Αθήνας και ενάντια στην παγίωση του χαρακτήρα του ως «πιάτσα ναρκωτικών» εξαπολύουν άγνωστοι με την υπογραφή «Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι ΑΣΟΕΕ».Οι άγνωστοι κόλλησαν αφίσες εντός του Πεδίου του Άρεως και στους γύρω δρόμους από την πλευρά της Κυψέλης και της Νεάπολης που αποκαλούν τους ενεργούς πολίτες του Πάρκου «μίζερους μικροαστούς» που θέλουν να κάνουν το Πεδίο του Άρεως «ασφαλή και φιλόξενο χώρο για όλους».

«Νιώθουμε απέχθεια για κάθε εθελοντική διοργάνωση, ειδικότερα όταν απαρτίζεται από μίζερους μικροαστούς και ανθρωπιστές», σημειώνουν οι άγνωστοι και καταλήγουν στην αφίσα / μανιφέστο τους με την απειλή: «Τέτοια σκουπίδια (σ.σ. οι ενεργοί κάτοικοι και οι φοιτητές του ΟΠΑ) θα περνάνε από το Πεδίον του Άρεως μόνο τρέχοντας»!Οι απειλές εκτοξεύονται με αφορμή τον αγώνα δρόμου «OΠΑ Run» που διοργανώνει την Κυριακή 6 Μαΐου το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχει κινητοποιήσει δεκάδες εθελοντές φοιτητές αλλά και κατοίκους του Πεδίου του Άρεως που θέλουν να δουν τον μεγαλύτερο χώρο πρασίνου της πρωτεύουσας να αποκτά ξανά ζωή μετά από χρόνια απαξίωσης και ερήμωσης, στα οποία μετατράπηκε σε ιδανικό τόπο για τους εμπόρους ναρκωτικών που κερδοσκοπούν χρησιμοποιώντας ως «ασπίδα προστασίας» τους, τούς εκατοντάδες απελπισμένους και αβοήθητους τοξικοεξαρτημένους.

Για την απειλητική αφίσα, ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ:

«Δεν μπορώ να κατανοήσω πως μπορεί κάποιος να θέλει να παραμείνει το Πεδίον του Άρεως χώρος εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών. Δεν νομίζω ότι κανένας σκεπτόμενος άνθρωπος θέλει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν διαφορετική άποψη από όλους τους άλλους. Είναι επιτρεπτό και θεμιτό. Δεν είναι όμως επιτρεπτό να θέλουν να την επιβάλουν στους άλλους. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση παρά ότι κάποιοι είναι ενάντια σε κάθε τι που θα φέρει το οργανωμένο κράτος κοντά τους. Φοβούνται κάποιες ομάδες ότι δραστηριότητες τέτοιου τύπου (αγώνας δρόμου), ανοίγουν τον δρόμο στο οργανωμένο κράτος να ελέγξει τον χώρο του Πεδίου του Άρεως».


*Το «Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι ΑΣΟΕΕ» που απηύθυνε τις απειλές στους κατοίκους του Πεδίου του Άρεως και τους φοιτητές του ΟΠΑ στεγάζεται μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο του ΟΠΑ (πρώην ΑΣΟΕΕ). 

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Απειλούν τους κατοίκους του Πεδίου του Άρεως και τους φοιτητές του ΟΠΑ "

Ερχεται η κάρτα του νησιώτη για ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τιμές...ΚΤΕΛ

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα «μεταφορικό ισοδύναμο» που θα επιτρέπει στους νησιώτες να ταξιδεύουν ακτοπλοϊκά με το ίδιο κόστος εισιτηρίου για εκείνους που μετακινούνται με ΚΤΕΛ σε ίση απόσταση στην ενδοχώρα. Το μέτρο ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου στη Μυτιλήνη, ενώ, αντίστοιχα, θα εξισωθεί το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδα «Έθνος», το μέτρο, που ικανοποιεί ένα αίτημα δεκαετιών για τα νησιά, αναμένεται να αντισταθμίσει σε κάποιο βαθμό την απώλεια από την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ, αν και τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη αποσύνδεαν τα δύο θέματα.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, δίνοντας λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου από το βήμα του συνεδρίου, ο νησιώτης θα αγοράζει το εισιτήριο για την ακτοπλοϊκή του μετακίνηση και θα δείχνει την κάρτα νησιώτη στο πρακτορείο, προκειμένου να αφαιρείται η διαφορά του κόστους από μία μετακίνηση αντίστοιχης απόστασης στην ενδοχώρα. Μέσα σε μία – δύο ημέρες θα πιστώνεται το ποσό της διαφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δώσει ο κάτοχος της κάρτας νησιώτη κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησής του.

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τη μεταφορά εμπορευμάτων, οι επιχειρηματίες θα βάζουν το κόστος της φορτωτικής και θα εκκαθαρίζεται στο τέλος του κάθε τριμήνου η διαφορά από το κόστος κάποιας αντίστοιχης χερσαίας μεταφοράς. Το ποσό της διαφοράς θα πιστώνεται επίσης στον λογαριασμό του επιχειρηματία.

150 εκατομμύρια

Το ποσό της επιστροφής θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ το κόστος της κάλυψης της διαφοράς δεν θα καλυφθεί από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. «Μέσα σε δημοσιονομική κρίση η κυβέρνηση επενδύει εθνικούς πόρους για την εξυπηρέτηση των νησιωτών», είπε ο κ. Σαντορινιός, ο οποίος υπολόγισε το σχετικό κονδύλι σε πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ για το 2019. Το μέτρο θα ξεκινήσει σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο φέτος, από τα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου. Ο υφυπουργός εκτίμησε πως θα υπάρξουν λάθη και προβλήματα στην εφαρμογή του και ζήτησε τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για την επίλυσή τους, σημειώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην εφαρμογή.

Για το θέμα, ο υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ανέφερε πως το σχετικό νομοσχέδιο συζητείται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή και σύντομα θα είναι νόμος του κράτους, ενώ οι όποιες δυσλειτουργίες θα φανούν και θα διορθωθούν στην εφαρμογή.

Η εξαγγελία έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους αιρετούς των νησιών, με επιφυλάξεις αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου στην πράξη, ενώ έθεσαν στον υφυπουργό τις δικές τους προτάσεις.

«Είναι κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό», σχολίασε στην εφημερίδα ο δήμαρχος Χίου, Μανώλης Βουρνούς, και προσέθεσε: «Θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμο το να ισχύσει για όλους τους νησιώτες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, γιατί αλλιώς θα μιλάμε απλώς για ένα επίδομα. Επίσης, θα πρέπει να επεκταθεί και στους επισκέπτες των νησιών μας, με τη μορφή κάποιας ελάφρυνσης του εισιτηρίου, γιατί αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξίσωση κόστους με τις χερσαίες μετακινήσεις».

Αναφορικά με τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ, ο υφυπουργός Ναυτιλίας είπε πως, παρότι ήταν μία κατάκτηση των νησιών, έπεσε θύμα μίας φαύλης τακτικής, που συνίστατο σε ένα σύνολο χαριστικών εξαιρέσεων και φοροδιαφυγής συγκεκριμένων τμημάτων της κοινωνίας. «Αυτή η πρακτική είχε καταστήσει τη χώρα στα χρόνια της ανεμελιάς ένα ιδιότυπο φορολογικό παράδεισο» προσέθεσε ο κ. Σαντορινιός, σημειώνοντας πως εξαιτίας αυτού οι θεσμοί «στόχευσαν» από την αρχή στους ειδικούς συντελεστές, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να τους καταργήσει.

Ο ίδιος ανέφερε πως σε συνεργασία με την ΕΕ θα γίνει προσπάθεια να επαναληφθούν στο μέλλον αντίστοιχες πολιτικές. «Προσπαθούμε να πείσουμε πως δεν υπάρχουν πολιτικές ‘’one zize, fits all’’».

cnn
Διαβάστε Περισσότερα » " Ερχεται η κάρτα του νησιώτη για ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τιμές...ΚΤΕΛ "

Η ΕΛ.ΑΣ. «αφόπλισε» τον Στέφανο Χίο μετά τον πυροβολισμό στο «Μακελειό»

Στην αφαίρεση της άδεια οπλοφορίας του γνωστού δημοσιογράφου και εκδότη της εφημερίδας «Μακελειό», Στέφανου Χίου, προχώρησε προχθές η ΕΛ.ΑΣ., μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε
σε βάρος του για εκφοβιστικό πυροβολισμό σε βάρος δικαστικού επιμελητή.

Το περιστατικό είχε λάβει χώρα τη Μεγάλη Τετάρτη, στις 4 Απριλίου 2018, όταν δικαστικός επιμελητής μετέβη στα γραφεία της εφημερίδας «Μακελειό» στην οδό Δοϊράνης στην Καλλιθέα, προκειμένου να επιδώσει εξώδικο στον δημοσιογράφο με αφορμή δημοσίευμα του εντύπου του. Σε έξαλλη κατάσταση ο Στέφανος Χίος φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρία, να πυροβόλησε για εκφοβισμό, με αποτέλεσμα έντρομος ο δικαστικός επιμελητής να αποχωρήσει.

Πληροφορίες του «Έθνους» αναφέρουν ότι από εκείνη την ημέρα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας οπλοφορίας του δημοσιογράφου. Την περασμένη εβδομάδα αστυνομικοί κατάσχεσαν το πιστόλι του Χίου και προχθές έγινε η αφαίρεση της άδειας οπλοφορίας του από την αρμόδια υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Αρμόδιες πηγές σχολίαζαν ότι παρά το σοβαρό περιστατικό στην Καλλιθέα χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να κατασχεθεί το όπλο του δημοσιογράφου από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο δικαστικός επιμελητής έχει δώσει κατάθεση στην Αστυνομία, στην οποία αναφέρει ότι είδε τον Στέφανο Χίο να κρατάει όπλο και να πυροβολεί στο έδαφος. «Κρατούσε όπλο. Αν ήθελε να με σκοτώσει θα μπορούσε. Δεν ήθελε», φέρεται να κατέθεσε. Η συγκεκριμένη μαρτυρία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης.

Από την πλευρά του ο Στέφανος Χίος είχε γράψει μετά το περιστατικό (και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του από αστυνομικούς στο πλαίσιο του αυτοφώρου) την παρακάτω δήλωση: «Τι έγινε ρε παιδιά; Πάλι με ψάχνουν τα μπατσακια του Τόσκα κατά εκατοντάδες, την ώρα που οφείλουν να αναζητούν τους εγκληματίες που έστειλαν τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Σταματιάδη που χαροπαλεύει; Ντροπή σας! Θα σας κρίνει ο Θεός και ο λαός! Τμήμα ανθρωποκτονιών, Προστασία Πολιτεύματος, Ασφάλεια, ΔΙ.ΑΣ. Όλοι μαζί σε πολιορκία στην εφημερίδα μας για να μην βγει η αυριανή έκδοση. Θα λογαριαστούμε με όλους».

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος επεσήμανε ότι «το κράτος Δικαίου οφείλει να συμπαρίσταται και να προστατεύει τους ανθρώπους που επιτελώντας το καθήκον τους, εφαρμόζουν τους νόμους. Έχουμε εγκαίρως ενημερώσει για τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνεχιζόμενη καλλιέργεια αδιαφορίας και αμφισβήτησης των νόμων και των δικαστικών αποφάσεων από διαφόρους».

Πηγή: Εφημερίδα Έθνος

bloko
Διαβάστε Περισσότερα » " Η ΕΛ.ΑΣ. «αφόπλισε» τον Στέφανο Χίο μετά τον πυροβολισμό στο «Μακελειό» "

Οι τζιχαντιστές απειλούν με αιματοχυσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου

«Σκοτώστε τους όλους». Το απειλητικό αυτό μήνυμα εκτοξεύει το Ισλαμικό Κράτος εναντίον των οπαδών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που ξεκινάει στις 14 Ιουνίου στη Μόσχα. 

Οι τζιχαντιστές απειλούν τους οπαδούς τους ποδοσφαίρου που θα παραβρεθούν τον ερχόμενο μήνα στο μεγάλο αθλητικό γεγονός στη γαλλική γλώσσα σε αφίσα που έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα γαλλικής οργάνωσης που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος. Η επίμαχη αφίσα απεικονίζει ένα μαχαίρι μπροστά από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στη Ρωσία.

Η εικόνα τρόμου συνοδεύεται από την ακόλουθη λεζάντα γραμμένη στα γαλλικά: «Tuez-les tous» που σημαίνει «Σκοτώστε τους όλους». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει βάλει στο στόχαστρο μεγάλα αθλητικά γεγονότα με στόχο να επιτύχει τις μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», η αφίσα αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα γαλλικής οργάνωσης που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Intelligence, η οποία παρακολουθεί την τρομοκρατική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, το Ισλαμικό Κράτος προειδοποίησε τον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «θα πληρώσει το τίμημα για το θάνατο των μουσουλμάνων».Για τους πολιτικούς αναλυτές, η απειλή αυτή πιθανόν συνδέεται με την υποστήριξη του Πούτιν προς τον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ, που μάχεται τους τζιχαντιστές στο συριακό έδαφος.


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Οι τζιχαντιστές απειλούν με αιματοχυσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου "

Υπ. Υγείας: Από κόσκινο από εδώ και πέρα τα ακριβά φάρμακα! Τι δήλωσε ο Αν. Ξανθός

Παρέμβαση στο σκάνδαλο, στο οποίο φαίνεται να εμπλέκονται γιατροί, νοσηλευτές αλλά και φαρμακοποιοί, διακίνησης πανάκριβων αντικαρκινικών αλλά και και άλλων σκευασμάτων που κυκλοφορούν μόνο στα νοσοκομεία, έκανε ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός η Διοίκηση και το προσωπικό του ΕΟΦ που εδώ και μήνες αθόρυβα διενεργούν ελέγχους σε φαρμακαποθήκες , φαρμακεία και νοσοκομεία , αποτελεί πολύ σημαντική επιτυχία στη διαρκή μάχη για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος και την πάταξη της διαφθοράς στο χώρο της Υγείας .

Ο Ανδρέας Ξανθός δήλωσε οτι εκτός από την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης , την αποκάλυψη του ρόλου και των διασυνδέσεων της «μαφίας των παράνομων εξαγωγών» φαρμάκων από τη χώρα και φυσικά την αυστηρή τιμωρία όλων των ενόχων, αυτό που απαιτείται είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΟΦ και η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΕΣΥ μέσω της ανάπτυξης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ για τη συνταγογράφηση φαρμάκων και την εκτέλεση των συνταγών εντός των δημόσιων νοσοκομείων.

«Δικλείδες ασφαλείας»

Μόνο με αυτό το τρόπο, δήλωσε ο υπουργός υγείας θα ελέγχεται αποτελεσματικά η ορθολογική συνταγογράφηση όλων των φαρμάκων (πολύ περισσότερο των ακριβών ογκολογικών) και δεν θα υπάρχει το παραμικρό περιθώριο προκλητής ζήτησης ή αδιαφανούς διαχείρισης φαρμάκων που προορίζονται για την κάλυψη των ασθενών της χώρας.

Καταλήγοντας ο υπ. υγείας εισήμανε ότι η θεσμική «θωράκιση» του Συστήματος Υγείας , ειδικά στον τομέα του φαρμάκου και των προμηθειών , αποτελεί κρίσιμη πολιτική προτεραιότητα για τον Υπουργείο Υγείας που μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από «δικλείδες ασφαλείας» που δεν θα επιτρέπουν τη σπατάλη και τη διαφθορά και μέσα από μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση όλων όσων έχουν ανάγκη σε τεκμηριωμένη και ποιοτική ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

healthreport
Διαβάστε Περισσότερα » " Υπ. Υγείας: Από κόσκινο από εδώ και πέρα τα ακριβά φάρμακα! Τι δήλωσε ο Αν. Ξανθός "

Πέρασαν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες

Την επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις εγχώριες τράπεζες, που διενήργησε η ΕΚΤ, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα αποτελέσματα του stress test για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες δείχνουν ότι στην περίπτωση μιας αρνητικής εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας την επόμενη 3ετία, το λεγόμενο δυσμενές σενάριο της άσκησης, η επίπτωση στην κεφαλαιακή τους βάση θα ήταν περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες που αντιστοιχούν σε 15,5 δισ. ευρώ.
Οι απώλειες αυτές υπερκαλύπτονται από την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη αύξησης κεφαλαίου. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας».
Αναλυτικότερα η Alpha Bank – η οποία εμφάνισε την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των τραπεζών - ολοκλήρωσε την άσκηση με δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 20,37% με το βασικό σενάριο και 9,69% με το δυσμενές. Η Eurobank εμφάνισε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 16,56% με το βασικό και 6,75% με το δυσμενές σενάριο, η Εθνική15,99% με το βασικό και 6,92% με το δυσμενές ενώ η Τράπεζα Πειραιώς 14,52% με το βασικό και 5,9% με το δυσμενές.
Πρόκειται για ιδιαίτερα θετική εικόνα καθώς ακόμα και στο ακραία δυσμενές σενάριο οι εγχώριες τράπεζες εμφανίζουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αισθητά υψηλότερες του 5,5%, που σύμφωνα με αναλυτές ήταν ο ελάχιστος πήχης που είχε θέσει –ανεπίσημα- η ΕΚΤ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση ​ της ΤτΕ, «η άσκηση διενεργήθηκε με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα».
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:
  • Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.
     
  • Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.
Σημειώνεται ότι το δυσμενές σενάριο της άσκησης προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 1,3% για την εφετινή χρονιά, περαιτέρω συρρίκνωση κατά 2,1% το 2019 και σταθεροποίηση με +0,2% τι 2020. Με το stress test πιστοποιήθηκε ότι οι εγχώριες τράπεζες έχουν πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση η οποία θα άντεχε ακόμα και σε περίπτωση νέου εκτροχιασμού της εγχώριας οικονομίας η οποία τα τελευταία χρόνια έχει χάσει περίπου το 25% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ «είναι σημαντικό, να τονιστεί ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν αποτελεί πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων αλλά είναι μια άσκηση προληπτικού χαρακτήρα η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και σε διάφορες υποθέσεις και σενάρια, με σκοπό να εξεταστεί η ικανότητα των τραπεζών να αντεπεξέρχονται σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες».
Τι αναφέρουν οι τράπεζες
Με αφορμή τα αποτελέσματα του stress test ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: “Η εξαιρετική επίδοση στην Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Alpha Bank, και την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς στόχους μας.
H κεφαλαιακή θέση της Τραπέζης, η υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και να συμβάλουμε στην ανάκαμψη της οικονομίας, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επίδοση της Τράπεζας στο Stress Test. Η άσκηση της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι, παρά τις αυστηρές υποθέσεις του δυσμενούς σεναρίου, η Eurobank παραμένει ανθεκτική σε αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες. Το αποτέλεσμα των Stress Tests έρχεται μετά από μια πολυετή περίοδο αναταραχής στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Τα συνολικά κεφάλαια της Eurobank, από τα υψηλότερα στον κλάδο, και η συνολική ισχυρή της επίδοση μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στην αποδοτική εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Έχουμε δύο άξονες προτεραιότητας: Πρώτον, την αποτελεσματική διαχείριση και την ταχεία μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με βάση τους στόχους που έχουμε θέσει. Δεύτερον, τη χρηματοδότηση των πελατών μας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και της οικονομίας στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες όπου έχουμε δραστηριότητα.»
Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, αναφέρει ότι «τα αποτελέσματα του Stress Test που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση. Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου "Ατζέντα 2020" για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και την στήριξη της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης της χώρας».
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι συνεχίζει να υπερτερεί των κεφαλαιακών απαιτήσεων και με σκοπό να επιταχύνει τη διαδικασία μείωσης των κινδύνων του ισολογισμού και τη στρατηγική απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Η Τράπεζα Πειραιώς - τονίζεται στην ανακοίνωση - εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδίου "Ατζέντα 2020", με στόχο την εξομάλυνση του ισολογισμού της μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών, καθώς και την αποκατάσταση της κερδοφορίας της.
​Τέλος, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε:
Ολοκληρώθηκε η διενέργεια άσκησης προσομοίωσης (ST) από την ΕΚΤ για την περίοδο 2018-20, με ενσωμάτωση για πρώτη φορά του λογιστικού προτύπου IFRS 9.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της EBA, τόσο το βασικό όσο και το δυσμενές σενάριο διενεργήθηκαν σε στατικό Ισολογισμό της 31.12.17, περιλαμβανομένης της επίπτωσης από την εφαρμογή του IFRS 9. Συνεπώς, η επίδραση μελλοντικών κεφαλαιακών ενεργειών όπως η πώληση θυγατρικών δεν λήφθηκε υπ’ όψη. Η ΕΤΕ ενημερώθηκε ότι το αποτέλεσμα της άσκησης (ST) καθώς και άλλοι παράγοντες εκτιμήθηκαν από το Supervisory Board του SSM. Κατόπιν τούτων, δεν προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα ή ανάγκη κατάρτισης πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης σαν αποτέλεσμα της άσκησης (ST).
Η άσκηση (ST) του 2018, διενεργήθηκε κάτω από σημαντικά αυστηρότερες παραδοχές σε σχέση με αυτή του 2015, έχοντας ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη κεφαλαιακή απομείωση στο δυσμενές σενάριο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η επίδραση του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης ανήλθε σε 9.6 ποσοστιαίες μονάδες, με το δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) να μειώνεται σε 6.9% το 2020, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης του IFRS 9 μετά την 01.01.2018 (-70μ.β.) καθώς και της επίδρασης της Βασιλείας (CRDIV -20 μ.β.). Κάτω από το βασικό σενάριο, ο δείκτης των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων μειώνεται κατά 50μ.β. φθάνοντας στο 16.0% το 2020, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από IFRS 9 (-70μ.β.) και CRDIV (-20μ.β.)».
Επισυνάπτονται ολόκληρες οι ανακοινώσεις της Alpha και της Eurobank:
Online

kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Πέρασαν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες "

Ανασφάλιστοι και «δωρεάν» εξετάσεις: Το χρονικό μιας κοροϊδίας…

Ο ανασφάλιστος πολίτης μπορεί να παίρνει παραπεμπτικό για τις παρακλινικές εξετάσεις που χρειάζεται (αιματολογικές και απεικονιστικές) και να μεταβαίνει σε δημόσια δομή υγείας -κυρίως νοσοκομείο- για να κλείσει ραντεβού και να εξυπηρετηθεί δωρεάν. Πολύ σωστό το μέτρο αλλά στην εφαρμογή του υπάρχουν δύο βασικά εμπόδια!

Το πρώτο εμπόδιο είναι ότι το παραπεμπτικό έχει ισχύ μόνο για 1 μήνα. Και το δεύτερο εμπόδιο είναι ότι δωρεάν είναι μόνο τα πρωινά ραντεβού των δημόσιων νοσοκομείων τα οποία -ειδικά για μαγνητικές, αξονικές- είναι με αναμονή εβδομάδων που φτάνουν το δίμηνο...

Στην φωτογραφία που δημοσιεύει σήμερα το iatropedia από το ΓΝΑ "Ευαγγελισμός", φαίνονται ως εκ τούτου δεκάδες ανασφάλιστοι πολίτες να προσπαθούν να προλάβουν το τέλος του Απριλίου ώστε να μην λήξει το παραπεμπτικό τους και χρειάζονται καινούργιο... Η φωτογραφία έχει ληφθεί δηλαδή στις 30 Απριλίου ημέρα Δευτέρα!

Οι περίπου 70 που τελικά δεν κατάφεραν εκείνη την ημέρα να εξυπηρετηθούν, αντιμετώπισαν το πρόβλημα με δύο πιθανούς τρόπους:

Ο πρώτος είναι να ξαναπάνε στο γιατρό που τους έδωσε το παραπεμπτικό ώστε να πάρουν ένα με σωστή ημερομηνία και να περάσουν ξανά τη διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο.

Και ο δεύτερος είναι να κάνουν την εξέτασή τους σε ένα ιδιωτικό κέντρο! Δηλαδή να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη, να πάρουν δανικά, να στερηθούν άλλα αγαθά και να κάνουν την εξέταση που χρειάζονται άμεσα!

Καταλαβαίνουμε δε, ότι όταν πρόκειται για σοβαρά θέματα υγείας τα οποία είναι καλό να μην αργούμε να αντιμετωπίσουμε, ο ανασφάλιστος πολίτης βρίσκεται μπροστά σε ένα φοβερό δίλημμα που έχει να κάνει με την οικονομική του κατάσταση αλλά και την κατάσταση της Υγείας του!

iatropedia
Διαβάστε Περισσότερα » " Ανασφάλιστοι και «δωρεάν» εξετάσεις: Το χρονικό μιας κοροϊδίας… "

Σύνταξη με ανοικτές επιχειρήσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Τη δυνατότητα να διατηρούν τις επιχειρήσεις τους ανοικτές, παράλληλα με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για σύνταξη, δίνει στους αυτοαπασχολουμένους, μη μισθωτούς, διάταξη που θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου-σκούπα του υπουργείου Εργασίας και αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες επαγγελματίες που επιθυμούν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους. Πλέον, δεν θα απαιτείται το κλείσιμο των βιβλίων και η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς θα διατηρούν το δικαίωμα να εργάζονται και ως συνταξιούχοι, με αντίστοιχη μείωση της σύνταξης.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο, η διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, να διατηρούν ανοικτή την επιχείρησή τους. Αρκεί να καταθέτουν την αίτηση για σύνταξη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και να δηλώνουν στο Ταμείο ότι επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται, ενεργοποιώντας την ήδη ψηφισμένη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου για την απασχόληση συνταξιούχων.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, θα έχουν όμως μείωση της σύνταξής τους κατά 60%, όπως ισχύει για όλους τους συνταξιούχους.

Να σημειωθεί ότι πολλοί ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εξαναγκάζονταν να κλείσουν τα μαγαζιά τους ή να τα μεταβιβάσουν σε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, παρότι επιθυμούσαν τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Υπήρχαν δε και πολλές περιπτώσεις που, ενώ έκαναν διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, διαπίστωναν εκ των υστέρων ότι δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα να μένουν ξεκρέμαστοι.

Στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου, θα περιλαμβάνονται επίσης, σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο, διατάξεις που θα δίνουν τη δυνατότητα ασφάλισης στους σχολικούς φύλακες, θα διαγραφούν πρόστιμα και προσαυξήσεις από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα προκειμένου να πληρωθούν οι εισφορές των εργαζομένων που αντιμετωπίζονταν ως μαθητευόμενοι, ενώ από το 2019, οι αγρότες θα βγαίνουν στη σύνταξη με βάση την ημερομηνία γέννησής τους όπως και όλοι οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι.

Διαγραφή οφειλών

Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλών για περίπου 150.000 ασφαλισμένους που βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη με κατασχέσεις, λόγω αμφισβητούμενων χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για χρέη, κάποια από τα οποία έχουν ήδη βεβαιωθεί πριν από τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ασφαλισμένων που βρίσκονταν παράλληλα στα μητρώα δύο ή περισσότερων Ταμείων για το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο απασχόλησης. Η διάταξη που προωθείται προβλέπει ότι βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες δημιουργούν εύλογη αμφιβολία υπαγωγής ή όχι σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης σε δύο ή περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία για το χρονικό διάστημα έως 31/12/16, δύνανται να διαγραφούν και οι ασφαλισμένοι να απαλλαγούν εφόσον είναι ήδη ασφαλισμένοι από τις πρόσθετες εισφορές, αλλά και τις επιβαρύνσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω παλαιότερων δυσμενέστερων ερμηνειών νόμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαγραφή του χρέους θα είναι η καταβολή του συνόλου των εισφορών σε έναν από τους δύο ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που υπάρχει ασφαλιστικό κενό, τότε θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των εισφορών που υπολείπεται. Τα αιτήματα θα κρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των πρώην Ταμείων που έχουν υπαχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Παράλληλα, θα υπάρχει γνωμοδότηση και από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, μήπως τελικά η διάταξη λειτουργήσει ως όχημα για επιβράβευση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Ασφάλιση αγροτών

Με άλλη διάταξη που θα περιλαμβάνεται στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου, θα δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες για άμεση έναρξη ασφάλισης, με κατάρτιση μόνιμου απογραφικού δελτίου. Πρόκειται για ρύθμιση που ακουμπά ειδικές κατηγορίες αγροτών, οι οποίοι δεν είχαν υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος στην εφορία, λόγω χαμηλού εισοδήματος (μικρές καλλιέργειες κ.λπ.). Η διάταξη προβλέπει δυνατότητα υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ, ώστε να γίνεται άμεσα η έναρξη ασφάλισης, ενώ διακοπή θα έρχεται την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής της άσκησης της δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Σύνταξη με ανοικτές επιχειρήσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news