facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Ενισχυμένη Εποπτεία: Αυτοί είναι οι όροι της Κομισιόν για την Ελλάδα μετά τον Αύγουστο

Μέτρα για το χρέος μόνο εφόσον υπάρχει «θετική» έκθεση προόδου από τους θεσμούς προβλέπει το πλάνο της Κομισιόν για την ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας μετά τον Αύγουστο. Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα και θα τεθεί σε ισχύ από τις 22 Αυγούστου, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να επικυρωθούν από το επόμενο Eurogroup την Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από κλιμάκια των τεσσάρων θεσμών (Κομισιόν , ΔΝΤ ΕΚΤ και ESM) ανά τρίμηνο και θα έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου των δημοσιο0νομιοκών στόχων και των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup της 22ας Ιουνίου και μπήκαν σε ειδικό παράρτημα. Όπως εξηγεί η Κομισιόν για την Ελλάδα επιλέχθηκε ενισχυμένη και όχι απλή εποπτεία όπως σε άλλες χώρες που εξήλθαν από το πρόγραμμα «δεδομένης της διάρκειας της ελληνικής κρίσης, της παρατεταμένης περιόδου κατά την οποία λαμβάνει οικονομική ενίσχυση και του υψηλού επιπέδου του χρέους».

Ποιο αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «εξηγεί» τις σημερινές αποφάσεις της για την Ελλάδα απαντώντας σε δέκα σχετικά ερωτήματα:

Τι αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για τη διευκόλυνση της ομαλοποίησης της Ελλάδας, με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η προσέγγιση αυτή συμφωνήθηκε από τους υπουργούς οικονομικών της ζώνης του ευρώ κατά τη διάρκεια της Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου, σε πλήρη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή.

Τι σημαίνει ενισχυμένη παρακολούθηση;

Η ενισχυμένη εποπτεία είναι ένα πλαίσιο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης, της παράδοσης και της συνέχειας των μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος στήριξης . Επιτρέπει επίσης τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξής της στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) στις 20 Αυγούστου 2018.

Θα διευκολύνει τον εντοπισμό των κινδύνων κατά την ανάπτυξή τους και θα διευκολύνει την κατάλληλη παρακολούθηση της ολοκλήρωσης, της συνέχειας και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής στους οποίους αναφέρεται το πρόγραμμα του ESM.

Η ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί νέο πρόγραμμα ή επέκταση του τρέχοντος προγράμματος;

Όχι. Η ενισχυμένη επιτήρηση δεν αποτελεί παράταση του τρέχοντος προγράμματος ή νέου προγράμματος. Το τρέχον πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου.

Το ενισχυμένο πλαίσιο εποπτείας διευκολύνει την ολοκλήρωση, και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος .

Είναι σημαντικό ότι η ενισχυμένη εποπτεία δεν συνεπάγεται νέους όρους. Οι αναληφθείσες δεσμεύσεις αφορούν μόνο την ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης και την παροχή των απαραίτητων κινήτρων, καθώς τα μέτρα για το χρέος εφαρμόζονται κατά τους επόμενους μήνες και χρόνια.

Ποιες δεσμεύσεις θα παρακολουθούνται υπό ενισχυμένη εποπτεία;

Η εποπτεία θα επικεντρωθεί στους έξι τομείς στους οποίους η Ελλάδα ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup της 22ας Ιουνίου. Αυτές περιλαμβάνουν τις δημοσιονομικές πολιτικές, την κοινωνική πρόνοια, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις αγορές εργασίας και προϊόντων, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη δημόσια διοίκηση.

Έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο πριν;

Όλα τα κράτη μέλη που έχουν επωφεληθεί από προγράμματα οικονομικής βοήθειας υπόκεινται σε επιτήρηση μετά το πρόγραμμα. Αυτό απαιτεί επίσης τακτικές αποστολές και υποβολή εκθέσεων, καθώς και παρακολούθηση της εφαρμογής της μεταρρύθμισης κατά τα έτη μετά το πρόγραμμα.

Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχει ενεργοποιηθεί το ενισχυμένο όργανο επιτήρησης που εισήχθη με τον κανονισμό (472/2013). Δεδομένης της διάρκειας της ελληνικής κρίσης και της παρατεταμένης περιόδου κατά την οποία λαμβάνει οικονομική ενίσχυση, το υψηλό επίπεδο του χρέους της και την πρόσφατη συμφωνία για μια πρωτόγνωρη δέσμη μέτρων για το χρέος, η ενισχυμένη εποπτεία αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση για τη διευκόλυνση της στήριξης της εφαρμογής των συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων στην περίοδο μετά το πρόγραμμα.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τυπικής εποπτείας μετά το πρόγραμμα και της ενισχυμένης επιτήρησης;

Υπό ενισχυμένη εποπτεία, η Ελλάδα θα παρακολουθείται μέσω πιο συχνών αποστολών επανεξέτασης από την Επιτροπή και τους θεσμούς. Η υποβολή εκθέσεων θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση. Προβλέπεται ότι αυτή η παρακολούθηση θα συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία θα εφαρμοστεί τώρα στην Ελλάδα όπως και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Οι συνέργειες μεταξύ των δύο διαδικασιών θα μεγιστοποιηθούν.

Στο πλαίσιο ενισχυμένης επιτήρησης, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει επίσης να παράσχουν λεπτομερέστερα δεδομένα από ό, τι σύμφωνα με την τυποποιημένη παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα.

Ποια είναι η νομική βάση για ενισχυμένη εποπτεία;

Η ενισχυμένη εποπτεία προβλέπεται από τον κανονισμό 472/2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα .

Πώς θα συμμετάσχουν τα άλλα θεσμικά όργανα; Ο κανονισμός 472/2013 προβλέπει ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει ενισχυμένη εποπτεία

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και, ενδεχομένως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Ο ESM θα συμμετάσχει στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, όπως είναι η συνήθης πρακτική για την εποπτεία μετά το πρόγραμμα. Το ΔΝΤ έχει δεσμευτεί να παραμείνει πλήρως στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ESM.
9-Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ενισχυμένης εποπτείας και της εφαρμογής των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους;

Η ενεργοποίηση των μέτρων χρέους υπό αίρεση πολιτικής που συμφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 22 Ιουνίου θα βασιστεί σε θετικές εκθέσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του ενισχυμένου πλαισίου εποπτείας. Συγκεκριμένα, μια θετική ενισχυμένη έκθεση επιτήρησης θα επιτρέψει τη μεταφορά στην Ελλάδα του ισόποσου των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα των εθνικών κεντρικών τραπεζών (αποκαλούμενα κέρδη SMP / ANFA). Τα κέρδη αυτά θα μεταφερθούν στην Ελλάδα σε εξαμηνιαία βάση τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, αρχίζοντας από το 2018 έως τον Ιούνιο του 2022, με την επιφύλαξη θετικών βελτιωμένων εκθέσεων παρακολούθησης.

1Μέχρι πότε θα παραμείνει η Ελλάδα υπό ενισχυμένη επιτήρηση;

Η ενισχυμένη επιτήρηση θα ισχύει για αρχική περίοδο έξι μηνών, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Μπορεί να ανανεωθεί κάθε έξι μήνες και είναι πιθανό να παραμείνει σε ισχύ για την ίδια περίοδο με τα μέτρα για το χρέος των πολιτικών υπό όρους, δηλαδή έως το 2022. Η τακτική εποπτεία μετά το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μόλις λήξει η ενισχυμένη δομή παρακολούθησης και θα διαρκέσει έως ότου αποπληρωθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει λάβει η Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει για όλες τις χώρες μετά το πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η σημερινή απόφαση της Επιτροπής για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου «δίπτυχου») διευκολύνει την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Θα στηρίξει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και τη συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές.

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των αγορών και, συνεπώς, να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, ιδίως κατά την αμέσως μετά το πρόγραμμα περίοδο.

Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Από τις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα θα βασίζεται στις δικές της δυνάμεις.

Είναι σημαντικό η Ελλάδα να συνεχίσει τις συνετές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές, καθώς και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί.

Η ενισχυμένη εποπτεία έχει σκοπό να βοηθήσει την Ελλάδα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των αγορών, των επενδυτών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών, που επιθυμούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Αυτός είναι ο προσφορότερος τρόπος προσέλκυσης περισσότερων επενδύσεων και διασφάλισης μίας βιώσιμης ανάπτυξης, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και τις κοινωνικές συνθήκες για τους Έλληνες πολίτες».

Μοσκοβισί: Δεν είναι ένα τέταρτο πρόγραμμα

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Ο ελληνικός λαός προσδοκά ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να συμμετέχει και να είναι προσηλωμένη στη στήριξη της χώρας του. Η σημερινή απόφαση αφορά ακριβώς αυτό.

Η ενισχυμένη εποπτεία δεν είναι ένα τέταρτο πρόγραμμα. Δεν συνεπάγεται νέες δεσμεύσεις ή προϋποθέσεις. Πρόκειται για ένα πλαίσιο με στόχο τη στήριξη της ολοκλήρωσης και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό; Επειδή η ανάκαμψη της Ελλάδας δεν αποτελεί στιγμιαίο γεγονός, αλλά συνεχή διαδικασία.»

Οπως σημειώνεται, στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας στην οποία κατέληξε η Ευρωομάδα, οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να ολοκληρώσουν τις βασικές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος. Ανέλαβαν επίσης συγκεκριμένες δεσμεύσεις πολιτικής για να ολοκληρώσουν μια σειρά βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και συμφώνησαν να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας.

Η ενισχυμένη εποπτεία είναι ένα στιβαρό μεταπρογραμματικό πλαίσιο εποπτείας, που θα καταστήσει δυνατή τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης στην Ελλάδα, καθώς και της εξέλιξής της.

Η ενεργοποίησή της κρίθηκε σκόπιμη λόγω του παρατεταμένου χαρακτήρα της κρίσης που αντιμετώπισε η Ελλάδα, της κατάστασης του χρέους της χώρας, της ανάγκης να συνεχιστεί η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, και λοιπών αδυναμιών.

Η ενισχυμένη εποπτεία θα διευκολύνει την επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα, όπου θα θέτει τους δικούς της στόχους πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει συνετή πολιτική πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα του προγράμματος. Όσον αφορά τη συμφωνία της Ευρωομάδας, αυτή η πολιτική αναμένεται να διατηρήσει τους στόχους των βασικών μεταρρυθμίσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΜΣ.

Δεν συνεπάγεται νέες μεταρρυθμίσεις ή δεσμεύσεις και, ως εκ τούτου, σηματοδοτεί σαφώς το τέλος των πολυετών προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης, σημειώνει η Κομισιόν.

Το πλαίσιο αυτό προβλέπει τριμηνιαίες αξιολογήσεις για τον έγκαιρο εντοπισμό των κινδύνων, ώστε να μπορούν να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση τους σε πρώιμο στάδιο. Η Επιτροπή θα εκδίδει τριμηνιαίες εκθέσεις αξιολόγησης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ευρωομάδα/Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, όπως προβλέπεται στον σχετικό κανονισμό.

Η ενεργοποίηση των μέτρων για το χρέος, η οποία θα εξαρτάται από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και η οποία συμφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου, θα βασίζεται στις θετικές εκθέσεις που θα συντάσσονται στο πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας.

Η σημερινή απόφαση προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή θα αναλάβει την ενισχυμένη εποπτεία σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, ενδεχομένως, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα συμμετέχει επίσης και ο ESM. Ταυτόχρονα, από τη λήξη του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας στις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα θα ενσωματωθεί πλήρως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής.

Οι συνέργειες μεταξύ της ενισχυμένης εποπτείας και των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μεγιστοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθεί ο περιττός φόρτος εργασίας για τη διοίκηση και να διασφαλιστεί η συνοχή.

mononews

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news