facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Η Κομισιόν θα ελέγχει ανά εξάμηνο τον ΦΠΑ στα νησιά

Με μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε τελικά σε ΦΕΚ 2,5 ώρες πριν εκπνεύσει το 2018, η κυβέρνηση φέρνει τρεις αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2019

- Παράταση του νόμου Κατσέλη έως 28.2.2018

- Παράταση του χαμηλού ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου

- Επέκταση του «μεταφορικού ισοδύναμου» και για τον Άη Στράτη που δεν είχε ξεχαστεί στον νόμο για την πιλοτική εφαρμογή της επιδότησης καυσίμων στα νησιά της άγονης γραμμής του Αιγαίου.

Η παράταση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά θα γίνεται ανά εξάμηνο και εφόσον οι μετανάστες τα κέντρα υποδοχής υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφύγων που μπορούν να δεχθούν.

Ωστόσο στην διαδικασία αυτή θα γίνεται και έλεγχος από την Κομισιόν, προκειμένου να ισχύσει η παράταση του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει τα εξής:

ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης συνέχισης της προστασίας της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), της αντιμετώπισης των συνεπειών των προσφυγικών ροών σε νησιά του Αιγαίου με παράταση της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248) και της επέκτασης στον Άγιο Ευστράτιο της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018 σε νησιά του Αιγαίου.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019».

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019».

Άρθρο δεύτερο

Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248), ως ισχύει, η παρ. 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί ένα εξάμηνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον:

α) ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου,  και

β) πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

αα) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

ββ) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

γγ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δδ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

4α. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο μέσος ετήσιος αριθμός φιλοξενουμένων υπολογίζεται ανά εξάμηνο, τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας και υπό την επίβλεψη υπηρεσίας που θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το δωδεκάμηνο που λήγει στο τέλος του προηγούμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται έως 31.12.2018, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.».

Άρθρο τρίτο

Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α' 116)

Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α' 116), όπως η διάταξη αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4585/2018 (Α" 216), μετά τη λέξη «Αγαθονήσι», προστίθεται η φράση «Άγιος Ευστράτιος,».

Άρθρο τέταρτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

O Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

Διαβάστε ΕΔΩ την ΠΝΠ


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Η Κομισιόν θα ελέγχει ανά εξάμηνο τον ΦΠΑ στα νησιά "

Σε κλοιό χιονιά μεγάλο τμήμα της χώρας – Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Σε κλοιό χιονιά βρίσκονται πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας από το πρωί, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ σε αρκετά σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Ήδη από τις 18:00 χιονίζει στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει ήδη τα προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την Τροχαία, τα αυτοκίνητα κινούνται με αντιολισθητικές αλυσίδες στη λεωφόρο Πάρνηθας από το τελεφερίκ και πάνω.

Έντονες χιονοπτώσεις εκδηλώνονται από το απόγευμα σε όλα τα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και το ψύχος είναι έντονο λόγω και των βορείων ανέμων. Από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου έχουν κινηθεί ήδη οκτώ μηχανήματα προς τις περιοχές της Κόνιτσας, του Μετσόβου και του Ζαγορίου για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου. Χιονοπτώσεις πλήττουν και την Χαλκιδική, όπου ο υδράργυρος έχει κατρακυλήσει υπό του μηδενός, όπως και σε Φλώρινα και Καστοριά.

Στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα χιονίζει από νωρίς το μεσημέρι σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, με την θερμοκρασία να έχει πέσει στο μηδέν. Πιο έντονες είναι οι χιονοπτώσεις στην Ελάτη και το Περτούλι του νομού Τρικάλων και στην Αργιθέα του νομού Καρδίτσας. Επί ποδός βρίσκονται 25 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και 35 της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να διατηρηθεί ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Στην Φθιώτιδα χιονίζει σε υψόμετρο από τα 300 μέτρα και πάνω. Οι αλατιέρες και τα εκχιονιστικά έχουν πιάσει δουλειά, καθώς χιονίζει προς Καρπενήσι, Δομοκό και Μπράλο. Χιόνι πέφτει και μέσα στο Καρπενήσι. Έντονες είναι οι χιονοπτώσεις και στα ορεινά της Αιτωλοακαρνανίας.

Σε κλοιό χιονιά βρίσκεται από νωρίς και η ορεινή Κορινθία. Ισχυρή χιονόπτωση σημειώνεται σε Καστανιά, Στυμφαλία, Κλημέντι, Καίσαρι, Βελίνα, το Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας και τα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. έντονη είναι η χιονόπτωση στην ορεινή Αρκαδία και κυρίως σε χωριά του Πάρνωνα και του Μαίναλου.

Που είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη σε:

Χαλκιδική

- Παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ιερισσού (μέσο Ταξιάρχη) από το 65ο έως το 85ο χλμ. (Αρναία).
- Στην δασική οδό από Πολύγυρο προς Ταξιάρχη (μέσω Τσουκάλα).
- Στη δασική οδός Ταξιάρχη-Παλαιοχώρας.

Πέλλα

- Στο οδικό δίκτυο Κερασιάς προς το χιονοδρομικό κέντρο Βορράς, από το 7ο χλμ.

Φλώρινα

- Στην επαρχιακή οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) από το 10ο έως το 30ο χλμ.

Καστοριά

-Στην εθνική οδό Καστοριάς-Φλωρίνης (μέσω Βίτσιου) από το 18ο έως το 28ο χλμ.

Καρδίτσα

- Στην επαρχιακό οδό Καρδίτσας-Άρτας από το 50ο χλμ. (Αυχένας Τυμπάνου).
-Στην επαρχιακή οδό Μουζακίου-Στεφανιάδας από το 29ο χλμ. (Αυχένας Αγ. Νικολάου).

Τρίκαλα

-Στην εθνική οδό Τρικάλων- Άρτης από το 25ο (Θέση Αναβρυσούλα) έως το 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).
- Στην επαρχιακή οδό Πύλης- Μεσοχώρας από το 13ο (Θέση Πηγή των Θεών) έως το 55ο χλμ. (Μεσοχώρα).
- Στο υπόλοιπο επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Πύλης.

Αιτωλοακαρνανία

- Στην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου–Πλατάνου από τον κόμβο Παλαιοπύργου έως τον κόμβο Πλατάνου.
- Στην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου–Ανω Χώρας από τον κόμβο Λιμνίτσας έως τον κόμβο Άνω Χώρας.
- Στην επαρχιακή όδο Ναυπάκτου–Ελευθέριανης από τον κόμβο Παλαιοπύργου έως τον κόμβο Αγ.Κυριακής.
- Στην εθνική οδό Καλλιθέας-Προυσού από το 13ο έως το 18ο χλμ.

Φθιώτιδα

- Στην εθνική οδό Λάμιας-Καρπενησίου από το 54ο χλμ.

Ευρυτανία

- Στην εθνική οδό Καρπενησίου-Λαμίας από το 5ο έως το 8ο χλμ. (Σηραγγα Τυμφρηστού).
- Στην παλαιά εθνική οδό Καρπενησίου-Λαμίας από το 8ο έως το 13ο χλμ. (Ράχη Τυμφρηστού).
- Στην επαρχιακή οδό Καρπενησίου-Φουρνάς-Καρδίτσας από το 12ο έως το 40ο χλμ.
- Στην επαρχιακή οδό Καρπενησίου-Κρικέλλου-Δομνίστας από το 12ο έως το 25o χλμ.
- Στην επαρχιακή οδό Καρπενησίου-Προυσού-Αγρινίου από το 35ο έως το 45ο χλμ. (Θέση Αραποκέφαλα).

Αρκαδία
- Στην επαρχιακή οδό Ελάτης-Χρυσοβιτσίου-Στεμνίτσας (οδικό δίκτυο Μαινάλαου).
- Στην επαρχιακή οδό Λεωνιδίου-Κοσμά από το 10ο έως το 35ο χλμ.

Κορινθία

- Στην επαρχιακή οδό Ξυλοκάστρου–Τρικάλων (Α.Τ. Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης) από το 15ο χλμ.
- Στην επαρχιακή οδό Τρικάλων-Καρυάς (Α.Τ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης) από το 1ο χλμ.
- Στην επαρχιακή οδό Γκούρας-Δερβενίου (Α.Σ. Γκούρας) από το 7ο έως το 15ο χλμ.
- Στην επαρχιακή οδό Γκούρας-Λυκουριάς (Α.Σ. Γκούρας) από το 1ο χλμ. έως το 18ο χλμ.
- Στην επαρχιακή οδό Γκούρας-Κιάτου (Α.Σ. Γκούρας) από το 10ο χλμ. έως το 17ο χλμ.

Μεσσηνία

-Στην εθνική οδό Καλαμάτας-Σπάρτης από το 35ο έως το 40ο χλμ.

news
Διαβάστε Περισσότερα » " Σε κλοιό χιονιά μεγάλο τμήμα της χώρας – Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες "

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου - Θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή

Δυνατοί άνεμοι που κατά διαστήματα ξεπερνούν ακόμη και τα 8 μποφόρ πνέουν στο Ρίο- Αντίρριο με αποτέλεσμα από τις 2 μ.μ. να παραμένει κλειστή η πορθμειακή γραμμή.

Τα κύματα είναι τεράστια, ενώ η θάλασσα βγαίνει σχεδόν στη… στεριά.

Κατά την αυριανή αργία τα φέρι μποτ δεν θα λειτουργούν, οπότε η γραμμή θα συνεχίσει τη λειτουργία της το πρωί της Τετάρτης. Οι εκδρομείς μπορούν να χρησιμοποιούν τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης.

patrastimes
Διαβάστε Περισσότερα » " Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου Αντιρρίου - Θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή "

Γαλλία: Στους δρόμους 150.000 αστυνομικοί λόγω Κίτρινων Γιλέκων

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές ασφαλείας στη Γαλλία, μετά τις κινητοποιήσεις που προανήγγειλαν τα Κίτρινα Γιλέκα την παραμονή της πρωτοχρονιάς.

Συνολικά, περίπου 150.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 12.000 στο Παρίσι, όπου ο συναγερμός είναι πολύ υψηλός, μετά και τις επαναλαμβανόμενες ταραχές τον περασμένο μήνα ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και τους διαδηλωτές.

Στη λεωφόρο των Ιλισίων Πεδίων, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα, 9 ώρα Ελλάδος), την ώρα που ο Μακρόν θα απευθύνει το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

Αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων έχει μειωθεί δραματικά, οι σημερινές συγκεντρώσεις προκαλούν νέο πονοκέφαλο στις αρχές.

«Τι μπορούμε να περιμένουμε; Αναταραχή», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέ σε δημοσιογράφους, καθώς επισκεπτόταν έναν πυροσβεστικό σταθμό στο Παρίσι, προσθέτοντας ότι τα Κίτρινα Γιλέκα δεν θέλουν να διαμαρτυρηθούν, αλλά έχουν την επιθυμία να είναι επιβλαβή.

Η «μη βίαιη και εορταστική» κινητοποίηση έχει οργανωθεί στο Facebook, όπου σχεδόν 9.000 άτομα έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να παρευρεθούν. Ο αριθμός πάντως είναι μικρότερος από τους 12.000 αστυνομικούς που θα βρίσκονται σε επιφυλακή στο Παρίσι.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία διατηρεί υψηλό επίπεδο συναγερμού λόγω τρομοκρατικής απειλής, μετά και το χτύπημα στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Στρασβούργο, στις 11 Δεκεμβρίου, με πέντε νεκρούς.

Παράλληλα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε υποβαθμισμένες περιοχές πολλοί νέοι προχωρούν στο κάψιμο εκατοντάδων αυτοκινήτων.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Γαλλία: Στους δρόμους 150.000 αστυνομικοί λόγω Κίτρινων Γιλέκων "

Δήμος Αθηναίων: 'Εκτακτα μέτρα για τους άστεγους λόγω ψύχους

Έκτακτα μέτρα λαμβάνει ο δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση του κύματος ψύχους, ενώ δηλώνει ότι ο μηχανισμός του έχει τεθεί σε ετοιμότητα.

Ειδικά διαμορφωμένος θερμαινόμενος χώρος θα είναι διαθέσιμος, επί της οδού Σοφοκλέους 66, από αύριο Τρίτη 1 Ιανουαρίου στις 23.00 έως τουλάχιστον το πρωί της Παρασκευής 4 Ιανουαρίου, λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας.

Συνεργεία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιούν επιτόπιες παρεμβάσεις σε σημεία που βρίσκονται άστεγοι πολίτες.

Για τη συνδρομή και αναφορές πολιτών για έκτακτα περιστατικά θα λειτουργούν όλο το 24ωρο οι τηλεφωνικές γραμμές 210 5246515 και 210 5246516, καθώς και ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός του δήμου Αθηναίων 1595.

pronews
Διαβάστε Περισσότερα » " Δήμος Αθηναίων: 'Εκτακτα μέτρα για τους άστεγους λόγω ψύχους "

ΔΕΗ: Παράταση μέχρι τις 11 Ιανουαρίου δίνει στη ΛΑΡΚΟ

Παράταση ως τις 11 Ιανουαρίου δίνει η ΔΕΗ στην ηλεκτροδότηση της ΛΑΡΚΟ προκειμένου να βρεθεί λύση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ “παρά το γεγονός ότι οι προτάσεις της ΛΑΡΚΟ μέχρι στιγμής ουδόλως ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, όπως η πλήρης εξόφληση των τρεχουσών μηνιαίων καταναλώσεων με τις απαραίτητες εγγυήσεις, ενόψει της συνέχισης των συζητήσεων και, για μια ακόμη φορά, με πνεύμα καλής θέλησης, αποφάσισε τη μετάθεση της ημερομηνίας ισχύος των επιπτώσεων της άρσης εκπροσώπησης, και κατά συνέπεια τη συνέχιση του εφοδιασμού της ΛΑΡΚΟ με ηλεκτρική ενέργεια μέχρι και την 11η Ιανουαρίου 2019».

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " ΔΕΗ: Παράταση μέχρι τις 11 Ιανουαρίου δίνει στη ΛΑΡΚΟ "

Ανατροπή στην Novartis: Δίωξη σε έναν από τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες για κακούργημα

Αναπάντεχη τροπή παίρνει η έρευνα της υπόθεσης Novartis καθώς , σύμφωνα με δικαστικές πηγές οι προστατευόμενοι μάρτυρες απο 3 γίνονται πλέον δυο, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος ενός προσώπου που φέρεται να ήταν μέχρι πρότινος ο ένας από αυτούς.

Φέρεται να μην αποκάλυπτε όσα γνώριζε ώστε να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το πρόσωπο αυτό είχε διατελέσει σύμβουλος πρώην υπουργών Υγείας που επίσης βρίσκονται στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών για τη ίδια υπόθεση, και είχε δεχτεί να καταθέσει στοιχεία για χρηματισμούς υψηλόβαθμων αξιωματούχων κάτι που όμως , όπως φαίνεται, δεν έκανε.

Πήγε να φύγει;

Πληροφορίες αναφέρουν πως το πρόσωπο αυτό, το οποίο είναι και πανεπιστημιακός, επιχείρησε να φύγει από την Ελλάδα με την οικογένειά του αλλά μπλοκαρίστηκε από τις αρχές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως του αφαιρέθηκε το διαβατήριο ενώ ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος.

Γιατί ασκήθηκε η δίωξη

Ο εν λόγω καθηγητής και σύμβουλος υπουργών, φέρεται να είναι ο ένας από τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες που κατέθεσε στην ελληνική δικαιοσύνη ενώ είχε θέση και στην έρευνα των αμερικανικών αρχών για την υπόθεση, όπως επιμένουν άλλες πληροφορίες. Όταν όμως ήρθε η ώρα να μιλήσει για χρηματισμούς που εκτιμάται πως ενέπλεκαν και τον ίδιο φαίνεται πως αποφάσισε να σιωπήσει.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες απολαμβάνουν ασυλίας μόνον εφ’ όσον αποκαλύψουν όλα τα στοιχεία που ενοχοποιούν και τους ίδιους. Ήδη όμως φέρονται να υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του, με αποτέλεσμα η άρνησή του να αποκαλύψει περαιτέρω πράγματα να οδηγήσει τελικά στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για παθητική δωροδοκία με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου 1608/50.

Σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές το πρόσωπο αυτό, επιχείρησε να φύγει από την Ελλάδα χθες το βράδυ, μετακομίζοντας εν κρυπτώ μαζί με όλη του την οικογένεια. Μόλις αυτό έγινε αντιληπτό από τις διωκτικές αρχές σήμανε συναγερμός και διατάχθηκε η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα ενώ παρέδωσε και το διαβατήριο του.

dikastiko
Διαβάστε Περισσότερα » " Ανατροπή στην Novartis: Δίωξη σε έναν από τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες για κακούργημα "

Ο Γιάννης Ζουγανέλης απαντά για τη μήνυση εναντίον του για ρατσιστικές δηλώσεις

Μηνυτήρια αναφορά κατά του Γιάννη Ζουγανέλη υπέβαλε το Ελληνική Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, έπειτα από πρόσφατες δηλώσεις του ηθοποιού σχετικά με το μεταναστευτικό.

“Κυρίες/Κύριοι Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, με αντικείμενο δήλωση του ηθοποιού Γιάννη Ζουγανέλη όπου αντιπαραβάλει ρατσιστικά τους Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό με τους μετανάστες στην Ελλάδα” γράφει ο Παναγιώτης Δημητράς, του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) προς το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

Γιάννης Ζουγανέλης: Μήνυση εναντίον του για ρατσιστικές, αντι-μεταναστευτικές δηλώσεις!

Ο Γιάννης Ζουγανέλης στην εκπομπή «Μαζί σου» της Τατιάνας Στεφανίδου για το γεγονός, θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους γύρω από τις απόψεις που εξέφρασε.

«Σαφέστατα πιστεύω στην ισονομία, πιστεύω στις ίσες ευκαιρίες. Σαφέστατα οι μετανάστες για να αναγκαστούν να φύγουν από τη χώρα τους και να έρθουν στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα το έκαναν από ανάγκη γιατί δεν μπορεί να τους κρατήσει η χώρα τους. Ξεκίνησα από το γεγονός ότι εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες μετανάστες που πήγαν στο εξωτερικό συμπεριφέρονται πραγματικά αλλιώς από τους μετανάστες που φιλοξενούμε τώρα εδώ εμείς», ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης, ενώ ως προς το περιστατικό που περιέγραψε, επαναλαμβάνοντας τα όσα συνέβησαν πρόσθεσε «Του απάντησα ακριβώς όπως μου φέρθηκε. Επειδή είμαι και παρορμητικός ορισμένες φορές και εκνευρίζομαι γιατί αγαπώ τη φιλοξενία και τους φιλοξενούμε, πρέπει λοιπόν και εμείς να απαιτήσουμε από αυτούς να σεβαστούν τον πολιτισμό μας, την καθημερινότητα μας, το βίωμα μας. Αυτό είναι όλο. Κατά τα άλλα δεν έχω ρατσιστικές λογικές, το αντίθετο και έχω αγωνιστεί και έχω φυλακιστεί για τις ιδέες μου».

«Πραγματικά δεν είχα καμιά πρόθεση να τσουβαλιάσω τα πάντα, αλλά ήταν μια γενική εικόνα που αντιμετώπισα από τους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο με όλο το σεβασμό. Μην φτάσουμε στο ανάποδο. Κάποια στιγμή κυκλοφορούσα στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή που αγαπώ ιδιαιτέρως, γύρω από τη Σωκράτους, όπου ήταν τα διάφορα μαγαζιά με τα μπαχαρικά, σας πληροφορώ ότι τα βλέμματα τους απέναντι στους Έλληνες και κυρίως στο θηλυκό στοιχείο, ήταν απολύτως επιθετικά. Εγώ δεν μπορούσα να το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Οι κοπέλες που προχωρούσαν «έτρεμαν». Απλώς τα αγόρια έχουν μια άλλη λογική που και αυτή ενδεχομένως να κριθεί διαφορετικά. Εγώ αυτό δεν το ανέχομαι. Εγώ θέλω να φιλοξενώ. Αλλά θέλω να φιλοξενώ και να με σέβεται ο φιλοξενούμενος.

Δεν διαφωνώ καθόλου ότι υπάρχουν μετανάστες αξιοπρεπείς […], δεν μιλάω για τα καλώς κείμενα, μιλάω για τα κακώς κείμενα και αν το λέω το λέω για να θεραπευτούν, δεν το λέω για να παραμείνουν έτσι. Δεν πιστεύω ότι είναι υπερβολικό αυτό που λέω και δεν είμαι ρατσιστής, ούτε ξενοφοβικός. Υπήρξα μετανάστης – σπουδαστής στη Γερμανία και η συμπεριφορά μου απέναντι στους Γερμανούς ήταν εξαιρετική, όπως εξαιρετική ήταν και η δική τους απέναντι μου. Σεβάστηκα τον πολιτισμό τους, την αξιοπρέπεια τους και εκείνοι τη δική μου. Αυτό που σας είπα είναι μια κατάσταση, δεν είναι ψέμα, ούτε υπερβολή. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να λέμε την αλήθεια σε αυτό τον τόπο.

Μπορώ να δεχτώ ότι η πλειοψηφία των μεταναστών είναι καλή, έχει τύχει να διδάξω παιδιά μεταναστών με πολυεθνική λογική και εκεί τους μιλώ για τον πολιτισμό μας, να μας αποδεχτούν, να τους αποδεχτούμε. Γιατί αυτό είναι εκπαίδευση και παιδεία. Ότι υπάρχουν καλοί μετανάστες δεν το συζητώ και είναι ίσως η πλειοψηφία και είναι και υπάρχουν και μορφωμένοι και έχουν προσφέρει και στην Ελλάδα στο φάσμα που εργάζονται. Μιλάω για τα κακώς κείμενα. Δεν ανέχομαι συμπεριφορές επιθετικές από ανθρώπους που φιλοξενούνται στην Ελλάδα και δεν είμαι και ρατσιστής», είπε καταλήγοντας ο Γιάννης Ζουγανέλης.zappit
Διαβάστε Περισσότερα » " Ο Γιάννης Ζουγανέλης απαντά για τη μήνυση εναντίον του για ρατσιστικές δηλώσεις "

Αλλαξε γνώμη ο Γκλέτσος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -Tελικά θα είναι υποψήφιος

Τελικά συνεχίζει την καμπάνια του για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο Δήμαρχος Στυλίδας Απόστολος Γλέτσος.

Αν και μόλις χθές είχε ανακοινώσει με επίσημη ανακοίνωση του συνδυασμού του οτι εγκατελείπει την κούρσα για προσωπικούς αλλά κυρίως οικονομικούς λόγους, σήμερα άλλαξε γνώμη. Ετσι με μία πολύ λακωνική ανακοίνωση σημειώνει:

«Και αφού κάποιοι του συνδυασμού έβαλαν μυαλό (γιατί δεν θα βγάλουμε και δεύτερο καρκίνο), συνεχίζουμε απτόητοι για την κατάκτηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Απόστολος Γκλέτσος

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Επικεφαλής Ενωτικής Περιφερειακής Κίνησης»

lamiareport
Διαβάστε Περισσότερα » " Αλλαξε γνώμη ο Γκλέτσος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -Tελικά θα είναι υποψήφιος "

Κύκλοι ΔΕΗ για Χαλυβουργική: Δεν μιλά για την ταμπακιέρα

Απάντηση στην ανακοίνωση της Χαλυβουργικής έδωσαν κύκλοι της ΔΕΗ οι οποίοι τονίζουν πως η διοίκηση της εταιρείας “δεν μιλά για τα ταμπακιέρα”

Συγκεκριμένα σχολιάζοντας την ανακοίνωση (30.12.18) της Χαλυβουργικής κύκλοι της ΔΕΗ υπογραμμίζουν: Είναι φανερό ότι η διοίκηση της Χαλυβουργικής «δεν μιλά για την ταμπακιέρα», δηλαδή τι παράγει τόσα χρόνια, με τι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και που διαθέτει την παραγωγή.

Θα ανέμενε κανείς από μια τέτοια εταιρεία μια άλλη συμπεριφορά, αντάξια της ιστορίας της και όχι να αναφέρεται με ανυπόστατους ισχυρισμούς. Η ΔΕΗ δεν επιθυμεί να ανοίξει διάλογο με τη Χαλυβουργική, όλα θα απαντηθούν και θα λυθούν μέσω της δικαστικής οδού.

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Κύκλοι ΔΕΗ για Χαλυβουργική: Δεν μιλά για την ταμπακιέρα "

Εξάμηνη παράταση στον μειωμένο ΦΠΑ σε πέντε νησιά

Υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα, υπουργική απόφαση από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, μέσω της οποίας προβλέπεται παράταση ισχύος του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις προσφυγικές ροές (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος) μέχρι την 30.6.2019.

Η απόφαση έρχεται σε εκτέλεση σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Εξάμηνη παράταση στον μειωμένο ΦΠΑ σε πέντε νησιά "

Αυστηρή προειδοποίηση Παυλόπουλου στα Σκόπια: Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα

Νέα προειδοποίηση στα Σκόπια ότι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει δεκτές αυθαίρετες ερμηνείες όσον αφορά το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, απέστειλε με το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προσθέτοντας μάλιστα ότι «τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει»...

Μία έμμεση αλλά σαφής αναφορά σε δηλώσεις από πλευράς Ζάεφ, που επιμένει ότι η Συμφωνία κάνει αποδεκτή την ύπαρξη Μακεδονικού Εθνους, η άλλες δηλώσεις ,όπως για παράδειγμα ότι θα μπορούσαν να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία τα «μακεδονικά». Αναφορά που υπονοεί την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα..Εστω και αν οι δηλώσεις ερμηνεύονται σαν μια προσπάθεια του πρωθυπουργού Ζάεφ να κάμψει τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται στην Βουλή της χώρας του και να πείσει τους εθνικιστές βουλευτές να υπερψηφίσουν- όπως έκαναν στις πρώτες φάσεις της διαδικασίας- τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Οι δηλώσεις διορθώθηκαν εκ των υστέρων αλλά το κλίμα είχε στο μεταξύ βαρύνει.

Εδώ και καιρό άλλωστε κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολουθεί με πολύ προσοχή τις δηλώσεις και τις ερμηνείες που επιχειρούν να δώσουν στην Συμφωνία οι γείτονες και έχει επιστήσει την προσοχή για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τυχόν αυθαίρετες ερμηνείες που θα δοθούν στην συμφωνία από την αντισυμβαλλόμενη πλευρά. Εξ ου και σημερινή σαφής προειδοποίηση οτι η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί ερμηνείες της Συμφωνίας των Πρεσπών που είναι αυθαίρετες.

Τι είπε στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας:

Ως προς την ΠΓΔΜ, ευνοούμε την προοπτική της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς αυτό, όμως, υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση: Η επίλυση του ζητήματος του ονόματος σύμφωνα με την Ιστορία και το Διεθνές Δίκαιο. Για να γίνει αυτό πρέπει η γειτονική μας χώρα να επιφέρει και τις αναγκαίες αλλαγές στην έννομη τάξη της, πρωτίστως δε στο σύνταγμά της. Και πράγματι, ανέλαβαν αυτή την υποχρέωση. Κατόπιν τούτου, περιμένουμε την εκπλήρωσή της. Μόνον όταν τελειώσει οριστικά όλη αυτή η διαδικασία και αφού διαπιστωθεί ότι η συνταγματική αναθεώρηση εμπεριέχει όλες τις εγγυήσεις, για τις οποίες μίλησα προηγουμένως, τότε είναι δυνατό να υπάρξει πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ καθώς και οιαδήποτε έναρξη συζητήσεων σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, μόνο τότε είναι δυνατό να οριστικοποιηθεί και το περιεχόμενο της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ και να έρθει προς κύρωση στην Βουλή των Ελλήνων. Και εδώ θέλω να τονίσω το εξής, το οποίο είναι σαφές από την πλευρά μας, ιδίως λόγω ορισμένων, εντελώς ανακριβών, δηλώσεων από την πλευρά αξιωματούχων της ΠΓΔΜ: Δεν είμαστε διατεθειμένοι, ενόψει της οριστικοποίησης της Συμφωνίας αυτής και πριν από την κύρωσή της, ν’ αποδεχθούμε ερμηνείες της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι οποίες είναι αυθαίρετες. Άλλωστε, τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει.»

Οι δηλώσεις Ζάεφ που άναψαν φωτιές

Η τελευταία χρονικά δήλωση Ζάεφ που προκάλεσε μεγάλη ενόχληση στην Αθήνα ήταν η αναφορά του στην δυνατότητα η μακεδονική γλώσσα να διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία, μιά έμμεση αναφορά στην ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Ζάεφ είχε πεί:

«Μιλάτε για τους Μακεδόνες στην Ελλάδα με τέτοιο πάθος, και αυτό είναι σπουδαίο. Αλλά ας αναρωτηθούμε: Τι κάναμε εμείς γι' αυτούς σε αυτά τα 27 χρόνια; Ας είμαστε ειλικρινείς, κάναμε κάτι γι' αυτούς; Μέσα από την φιλία και λύνοντας αυτό το πρόβλημα που είχαμε για 27 χρόνια, που ήταν ένα βάρος στους ώμους μας. Τώρα έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες, έχουμε την ευκαιρία για τα παιδιά στην Ελλάδα να μάθουν την 'μακεδονική' γλώσσα. Μέχρι τώρα απαγορευόταν, ήταν ένα ταμπού. Η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ήδη στην 'Μακεδονία'. Έχουμε την δυνατότητα να τους βοηθήσουμε πραγματικά, να ανοίξουμε τα σύνορα».

Μεγάλη ενόχληση στην Αθήνα για τις δηλώσεις Ζάεφ

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν μεγάλη ενόχληση στην Αθήνα που ζήτησε την παρέμβαση και του Μάθιου Νίμιτς αλλά και του ΓΓ του ΝΑΤΟ ώστε να υπάρξει διόρθωση. Και πράγματι υπήρξε, με δηλώσεις και ανακοινώσεις που έκαναν αναφορά στις προβλέψεις της Συμφωνίας.

«Δεν υπάρχουν άρθρα στη Συμφωνία των Πρεσπών, που να καθορίζουν τα δικαιώματα χρήσης των γλωσσών στις δύο χώρες. Ταυτόχρονα, η Συμφωνία των Πρεσπών επιβεβαιώνει μια βασική αρχή: ότι δεν πρέπει να υπάρχει παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των δύο χωρών και αυτό επιβεβαιώνεται από τις συνταγματικές τροποποιήσεις» δήλωσε ο Σκοπιανός κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Θέλουμε να υπογραμμίσουμε το άρθρο 4 (3) της Συμφωνίας των Πρεσπών, βάσει του οποίου δεσμευόμαστε να μην παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας (...) Με αυτή την έννοια, είναι κατανοητό ότι οι πολιτικές γλώσσας και στις δύο χώρες δεν καθορίζονται από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κατανοούμε και σεβόμαστε ότι το ζήτημα που αφορά στις γλώσσες που διδάσκονται στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα εσωτερικών υποθέσεων και εσωτερικής πολιτικής» υπογράμμιζαν κυβερνητικοί κύκλοι της ΠΓΔΜ κάνοντας λόγο για παρερμηνεία των δηλώσεων Ζάεφ.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Αυστηρή προειδοποίηση Παυλόπουλου στα Σκόπια: Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα "

Νέα πρόκληση Ερντογάν: Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά μας σε Κύπρο και Αιγαίο

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα απηύθυνε ο Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος αν και ευχήθηκε υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο για το 2019, φρόντισε να ανεβάσει τους τόνους τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να διαφυλάξει τα δικαιώματά της στην Κύπρο, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στο πεδίο δράσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

"Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Ιερουσαλήμ, της Δαμασκού, της Βαγδάτης, του Καΐρου, της Τρίπολης, του Σαράγεβο και της Κριμαίας. Η Τουρκία δεν είναι υπεύθυνη για τα περιστατικά στην περιοχή μας και δεν θα γίνει θύμα αυτών. Οι εξελίξεις στη Συρία είναι αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών" τόνισε ο Ερντογάν επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει βλέψεις στα εδάφη, στην κυριαρχία και το δίκαιο κανενός, προσθέτοντας ότι η μόνη τους έγνοια είναι «ο λαός τους και οι αδελφοί τους που ζουν στην περιοχή να έχουν ένα μέλλον μέσα σε ασφάλεια και γαλήνη».

«Την αποφασιστικότητά μας για διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας στην Κύπρο, στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, την επιδεικνύουμε τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στο πεδίο δράσης», υπογράμμισε στο μήνυμά του όπου παράλληλα έκανε λόγο και μεγάλη νίκη κατά της τρομοκρατίας.

enikos
Διαβάστε Περισσότερα » " Νέα πρόκληση Ερντογάν: Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά μας σε Κύπρο και Αιγαίο "

Το «Γαύδος» έδωσε λύση στους εγκλωβισμένους επιβάτες στη Σαμοθράκη

Το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος διέθεσε το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης 090 «Γαύδος» για την μεταφορά των εγκλωβισμένων επιβατών στη Σαμοθράκη και στην Αλεξανδρούπολη, μετά τη βλάβη που παρουσίασε από την περασμένη Παρασκευή στην αριστερή κύρια μηχανή του το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «ΣΑΟΣ ΙΙ».

Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι Καμαριώτισσας της Σαμοθράκης, χθες το βράδυ και, αφού επιβίβασε 67 επιβάτες, απέπλευσε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Στη συνέχεια εκτέλεσε άλλα δύο δρομολόγια το ένα με 86 επιβάτες από την Αλεξανδρούπολη προς την Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης και το δεύτερο με έξι επιβάτες από την Καμαριώτισσα προς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Το «Γαύδος» έδωσε λύση στους εγκλωβισμένους επιβάτες στη Σαμοθράκη "

Παροχές 3,7 εκατ. ευρώ μοίρασε σε υπαλλήλους του και ιδρύματα ο Καρέλιας

Πλούσια μπόνους και σειρά δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα προσφέρει για μία ακόμη χρονιά η εταιρεία «Καρέλιας». Το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ θα τα χρήματα θα δοθούν στους εργαζόμενους καθαρά, αφού δηλαδή πληρωθούν από την εταιρεία οι φόροι.

Συγκεκριμένα, στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, Ανδρέας Καρέλιας, ανακοίνωσε:

1. H ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι θα είναι φέτος αυξημένη και θα φτάσει τα €220 καθαρά για κάθε εργαζόμενο στην Εταιρεία.

2. Το επίδομα παρουσίας θα είναι και αυτό αυξημένο και θα φτάσει τα €900 καθαρά. Αυτό το δικαιούνται όσοι δεν έλειψαν ούτε μία μέρα από την εργασία τους. Πέρσι το επίδομα αυτό το έλαβε το 84% των εργαζομένων.

3. Ο κάθε εργαζόμενος, που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1.500,00 καθαρά.

4. Οι εργαζόμενοι, των οποίων τα παιδιά πέτυχαν στα παραπάνω Ιδρύματα μέσα στο 2018, θα λάβουν επιπλέον ενίσχυση €500,00 καθαρά.

5. Παράλληλα, η Εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2018.

6. Η εταιρεία έκλεισε 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Προκειμένου να τονίσουμε αυτήν την χρονιά ορόσημο, θα πάρουμε τα 130 χρόνια, θα τα πολλαπλασιάσουμε επί 10, και έτσι κάθε εργαζόμενος, θα λάβει πέραν των όσων είπα πριν, επιπλέον €1.300 καθαρά.

7. Εργαζόμενοι των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές είναι κάτω από €2.500 θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση, πέραν των €1.300,00, επιπλέον €400,00, ήτοι €1.700,00

8. Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές κάτω από €1.700, θα λάβουν πέραν των €1.300,00 και των €400,00, μία ακόμη πρόσθετη έκτακτη οικονομική ενίσχυση €600,00, ήτοι € 2.300,00 καθαρά.

9. Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές έως και €1.200 και οι οποίοι έχουν από 2 ανήλικα παιδιά και πάνω, θα λάβουν, πέραν των όσων ανέφερα παραπάνω, επιπλέον €450,00 καθαρά για κάθε ανήλικο παιδί.

Όπως κάθε χρόνο, όλες οι παραπάνω παροχές θα δοθούν καθαρές. Δηλαδή, η Εταιρεία θα καλύψει με δικά της χρήματα, όλους τους φόρους και τις κρατήσεις που αναλογούν στους εργαζομένους.

Παράλληλα, η εταιρεία αποφάσισε να ενισχύσει:

1) Το Πρώτο Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας με το ποσόν των €100.000

2) Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλαμάτας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) με το ποσόν των €50.000

3) Το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων Και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Μεσσηνίας με το ποσόν των €60.000

4) Το Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Μεσσηνίας (ΣΥ.Φ. ΑΜΕΑ) με το ποσόν των €50.000

5) Τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας με το ποσόν των €75.000

6) Το Νοσοκομείο Καλαμάτας με το ποσόν των €75.000

7) Το Χαμόγελο του Παιδιού με το ποσόν των €150.000

Όλες οι παραπάνω έκτακτες οικειοθελείς παροχές προς τους εργαζομένους, όπως και οι οικονομικές ενισχύσεις των φορέων, αναμένεται συνολικά να ξεπεράσουν το ποσόν των € 3.700.000 ευρώ, το οποίο, αποτελεί το μεγαλύτερο ποσόν που έχει δώσει ποτέ η Εταιρεία μας.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Παροχές 3,7 εκατ. ευρώ μοίρασε σε υπαλλήλους του και ιδρύματα ο Καρέλιας "

Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση για την πληρωμή τους έδωσε το ΥΠΟΙΚ

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η προθεσμία για να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Τι ισχύει για τους φορολογούμενους που επέλεξαν και φέτος να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους. Πώς θα γίνει η ανάκτησή τους.
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προς διευκόλυνση των πολιτών παρατείνεται έως και την Παρασκευή 11.1.2019 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Πάντως, πολλοί φορολογούμενοι επέλεξαν και φέτος να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους για να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, το τεκμήριο αλλά και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης ο οποίος επιβάλλεται στους έχοντες Ι.Χ. άνω των 1.928 κυβικών.
Βέβαια όσοι έχουν ήδη θέσει το αυτοκίνητό τους σε ακινησία ή σκοπεύουν να το κάνουν ποντάροντας στο γεγονός ότι μπορεί να τις πάρουν πίσω λίγο αργότερα στη διάρκεια του έτους για ένα μήνα ή τρεις μήνες ή μέχρι το τέλος του 2019 θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το μέτρο αυτό δεν ισχύει για το επόμενο έτος.
Η εφαρμογή του λήγει σήμερα και να ενεργοποιηθεί το 2019 θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάθεση νέας διάταξης νόμου.

Τα τελευταία χρόνια οι «πινακίδες με το μήνα» καθιερώνονται με τροπολογία η οποία συνήθως ψηφίζεται το δίμηνο Απριλίου- Μαΐου. Η τελευταία αντίστοιχη τροπολογία για το 2018 είχε κατατεθεί στις αρχές Μάϊου και είχε ισχύ μόνο για το 2018. Επομένως το 2019 θα πρέπει να ψηφιστεί νέα διάταξη, κάτι που αναμένεται να γίνει.

Η ανάκτηση πινακίδων «με το μήνα» γίνεται τα τελευταία χρόνια καταβάλλοντας πριν την άρση ακινησίας τα τέλη κυκλοφορίας του έτους, με τους εξής όρους:
-για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας (δηλαδή η αξία των τελών για 2 μήνες).
-για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
-για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών. Δηλαδή καταβάλλεται η αναλογία των τελών για κάθε μήνα, συν τα τέλη δύο μηνών ακόμη.

Οι παραπάνω επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη.

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Τέλη κυκλοφορίας: Παράταση για την πληρωμή τους έδωσε το ΥΠΟΙΚ "

Spiegel: «Οι Ελληνες στέλνουν με τα εσώρουχα πρόσφυγες πίσω στην Τουρκία»

Στον Έβρο πληθαίνουν οι παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων, καταγγέλλει το Spiegel. Der Standard: Ποια χώρα εννοεί ο Γιούνκερ όταν κάνει λόγο για «σκανδαλώδη υποκρισία» στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
Στο φως της δημοσιότητας μέσω του Spiegel Online βγαίνουν και πάλι δημοσιεύματα για παράνομες και συστηματικές επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών, κυρίως από τη Συρία και το Ιράκ, μέσω του Έβρου πίσω στην Τουρκία, χωρίς να τηρούνται όσα προβλέπονται για το άσυλο. Υπάρχουν μάλιστα και επώνυμες καταγγελίες δύο αδελφών δικηγόρων που εργάζονται στη Θεσσαλονίκη.
«Οι πρόσφυγες εξαφανίστηκαν»
Το Spiegel καταγγέλλει παράνομα push back προσφύγων πίσω στην Τουρκία
Το Spiegel καταγγέλλει παράνομα push back προσφύγων πίσω στην Τουρκία
«Εδώ και χρόνια οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τις ελληνικές αρχές ότι παράνομα επαναπροωθούν πρόσφυγες πίσω στην Τουρκία» γράφουν οι αρθογράφοι σε ρεπορτάζ τους από την Θεσσαλονίκη. «Δύο δικηγόροι, ο Θεόδωρος και ο Αντώνης Καραγιάννης, είναι βέβαιοι ότι μπορούν να αποδείξουν τέτοιες επιχειρήσεις push-back, όπως λέγονται». Στο δημοσίευμα γίνεται ενδεικτική εξιστόρηση ενός περιστατικού που έγινε στις 5 Νοεμβρίου του 2017, όταν ομάδα προσφύγων έστειλε στον έναν εκ των δικηγόρων πληροφορίες, ένα βίντεο και την τοποθεσία που βρίσκονταν. Μαζί με τον αδελφό του εντόπισαν τους πρόσφυγες κοντά σε δρόμο προς την Ορεστιάδα και κάλεσαν την αστυνομία να τους περισυλλέξει. Όταν όμως έφτασαν στην περιοχή οι πρόσφυγες είχαν εξαφανιστεί.
Ώρες αργότερα πήραν μήνυμά τους ότι συνελήφθησαν από την αστυνομία και επαναπροωθήθηκαν στην Τουρκία. «Το ευρωπαϊκό δίκαιο επιβάλλει στις χώρες να εξετάζουν πρώτα αιτήματα χορήγησης ασύλου πριν από κάθε διαδικασία απώθησης και επιστροφής» αναφέρεται στο δημοσίευμα. «Από τότε που οι Ευρωπαίοι θωρακίζονται κατά των προσφύγων, πληθαίνουν δημοσιεύματα για επιχειρήσεις push-back στα σύνορα. Πολιτικοί, που σε συζητήσεις στο προσφυγικό κάνουν λόγο για τάξη και ελέγχους, σιωπούν για αυτές τις συστηματικές παραβιάσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ».
«Push back κομμάτι του πολέμου»
«Έλληνες αστυνομικοί κακοποίησαν εν μέρει τους πρόσφυγες, τους λήστεψαν και παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τους απώθησαν με τα εσώρουχα πίσω στην Τουρκία»
«Έλληνες αστυνομικοί κακοποίησαν εν μέρει τους πρόσφυγες, τους λήστεψαν και παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τους απώθησαν με τα εσώρουχα πίσω στην Τουρκία»
Και οι αρθρογράφοι συνεχίζουν: «Η οργάνωση Human Rights Watch έχει καταγράψει 24 επιχειρήσεις push-back στα ελληνοτουρκικά σύνορα μέσα στο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις οποίες Έλληνες αστυνομικοί κακοποίησαν εν μέρει τους πρόσφυγες, τους λήστεψαν και παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τους απώθησαν με τα εσώρουχα πίσω στην Τουρκία. Τρεις ελληνικές ΜΚΟ κατέγραψαν τον ίδιο μήνα 39 τέτοιες περιπτώσεις (…)προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέγραψαν  περιστατικά κυρίως στον ποταμό Έβρο (...) η ελληνική κυβέρνηση συνεχώς επιμένει ότι τηρούνται όλες οι νομικές διαδικασίες, αλλά εμπειρογνώμονες σε θέματα προσφύγων και ασύλου επικρίνουν τις ελληνικές αρχές ότι για να κρατήσουν χαμηλά τον αριθμό των προσφύγων απωθούν εν γνώσει τους παράνομα πίσω στην Τουρκία τους πρόσφυγες. Μάλιστα στέλεχος ερευνητικού ινστιτούτου σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης αναφέρει ότι οι παράνομες επαναπροωθήσεις αποτελούν τμήμα άσκησης του πολέμου».

«Δεν έχει να χάσει κάτι ο Γιούνκερ»
Bonner General Anzeiger: Ο Γιούνκερ δεν έχει πλέον να χάσει κάτι και μπορεί να μιλά ανοιχτά
Bonner General Anzeiger: Ο Γιούνκερ δεν έχει πλέον να χάσει κάτι και μπορεί να μιλά ανοιχτά
Η κριτική που άσκησε ο πρόεδρος της Κομισιόν μέσω της εφημερίδας die Welt για να καταγγείλει κράτη μέλη για «σκανδαλώδη υποκρισία» στο θέμα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τον γερμανόφωνο τύπο. Η αυστριακή εφημερίδα der Standardισχυρίζεται ότι η ίδια μπορεί να υποθέσει ποιες χώρες εννοεί ο Γιούνκερ. «Πιο ενισχυμένη προστασία των συνόρων και περισσότερα κοινοτικά κονδύλια ζητούσαν ηχηρά εδώ και χρόνια οι κυβερνήσεις στην Αθήνα, τη Ρώμη και τη Μαδρίτη, τελευταία και ο ακροδεξιός Ματέο Σαλβίνι απειλώντας τους εταίρους του» υπενθυμίζει ο σχολιαστής της. «Αυτό όμως θα απαιτούσε παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων από την ΕΕ. Άρα μπορεί κανείς να στοιχηματίσει ποιες χώρες μπλοκάρουν την ενίσχυση της Frontex: η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία, μια σκανδαλώδης υποκρισία».
Η General Anzeiger της Βόννης σημειώνει ότι ο Γιούνκερ δεν έχει πλέον να χάσει κάτι και μπορεί να μιλά ανοιχτά και να «θέτει τον τύπον επί των ήλων» σε ανοιχτές πληγές. «Το ότι χώρες της ΕΕ σε ένα τέτοιο θέμα απόλυτης προτεραιότητας, όπως η προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει στην αύξηση των συνεργατών της Frontex είναι επαίσχυντο και ενδεικτικό και για άλλους τομείς. Επί πλέον η περίπτωση με την Frontex δίνει στους εθνολαϊκιστές, από πλευράς επιχειρημάτων, δωρεάν πολεμοφόδια για τον προεκλογικό αγώνα στις ευρωεκλογές».
dw
Διαβάστε Περισσότερα » " Spiegel: «Οι Ελληνες στέλνουν με τα εσώρουχα πρόσφυγες πίσω στην Τουρκία» "

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Μήνυση στον Ζουγανέλη για ρατσιστικές και αντι-μεταναστευτικές δηλώσεις

Μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιάννη Ζουγανέλη κατέθεσε στην ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας το Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι!

Αφορμή η δήλωση του Ζουγανέλη πως «Ο Έλληνας μετανάστης δεν έχει καμία σχέση με τους μετανάστες που βλέπουμε εδώ πέρα και φιλοξενούμε εμείς. Να σε φιλοξενήσω, αλλά να μου πατήσεις το κεφάλι μέσα στο σπίτι μου; Όχι, δεν το θέλω. Και πρέπει κάποια στιγμή να λέμε την αλήθεια. Όπως επίσης εγώ τσακώθηκα face to face με μετανάστη γιατί όταν τους πήγαμε κάποια στιγμή για να φάνε, εγώ ήμουν αυτός που επιλέχθηκε για να μοιράζω σαλάτες, και ένας μου την πετάει και μου λέει "χούμους". Ε, του την έφερα στο κεφάλι! Δεν καταλαβαίνω Χριστό»!Ο Παναγιώτης Δημητράς, του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), γράφει χαρακτηριστικά προς το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας:

«Κυρίες/Κύριοι Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια αναφορά, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου Ρατσιστικών Εγκλημάτων, με αντικείμενο δήλωση του ηθοποιού Γιάννη Ζουγανέλη όπου αντιπαραβάλει ρατσιστικά τους Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό με τους μετανάστες στην Ελλάδα» και, μεταξύ άλλων, προσθέτει: «Καμιά φορά οι επιλογές των ανθρώπων, ναι ακόμα και αυτών που πεθαίνουν της πείνας, δε γίνονται με βάση τη γεύση αλλά τη συνήθεια, την παράδοση και τη θρησκεία. Η τροφή εξάλλου εκτός από ανθρώπινη ανάγκη επιβίωσης είναι και κουλτούρα απ’ όποια χώρα και αν προέρχεσαι. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας καθώς και να μας ενημερώσετε για τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα δώσετε στη μήνυση αυτή».

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Μήνυση στον Ζουγανέλη για ρατσιστικές και αντι-μεταναστευτικές δηλώσεις "

Τζανακόπουλος: «Εχουμε μπροστά μας 9 μήνες για θετικά μέτρα ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης»

«Εχουμε μπροστά μας 9 μήνες με πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες σε αυτή τη μεταμνημιονιακή φάση, στην οποία μπορούμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση θετικών μέτρων ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης».

Αυτό σημείωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Kontra Channel. Ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πολύ συγκεκριμένη και πλούσια στοχοθεσία για το επόμενο διάστημα, «η χώρα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της δίνει η μεταμνημονιακή φάση και υπογράμμισε τη βαθιά πεποίθησή του, όπως είπε, ότι «αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια κυβέρνηση της αριστεράς».

Σημείωσε ότι ο κεντρικός στόχος της εξόδου από τα μνημόνια επιτεύχθηκε και πως το δεύτερο βήμα, για την ολοκλήρωση της θητείας, είναι να αξιοποιήσουμε τις διευρυμένες δυνατότητες που μας δίνει αυτή η έξοδος από τη μνημονιακή επιτροπεία.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι όπως κι από την αρχή όταν ολοκληρωνόταν η Συμφωνία των Πρεσπών, έτσι και τώρα και μάλιστα αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο,«υπάρχουν απολύτως οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί για να κυρωθεί η Συμφωνία».

Ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι καταρρέουν όλα τα επιχειρήματα της ΝΔ και οι διαστρεβλωτικές αναλύσεις που θέλουν να μην υποχωρούν οι γείτονές μας από τον αλυτρωτισμό και αυτό μας εισάγει πια σε μια πάρα πολύ θετική ατζέντας με τους γείτονές μας, αλλά και στην τελική φάση για την κύρωση της Συμφωνίας.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα ανέφερε ότι «έχουμε στην γειτονική χώρα την τελική φάση της αναθεώρησης του Συντάγματος που θα εκκινήσει στις 9 Ιανουαρίου και αναμένεται να τελειώσει την εβδομάδα μεταξύ 14-18 Ιανουαρίου».

Ανέφερε ότι από τις 18 Ιανουαρίου και μετά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ελληνική κυβέρνηση θα καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο της Συμφωνίας στη Βουλή. «Η λογική που έχουμε εμείς είναι ότι από τις 18 Ιανουαρίου και μετά ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει πότε θα συνεδριάσει η Ολομέλεια για να κυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και να τεθεί σε ισχύ, καθώς αυτή είναι η προϋπόθεση που προβλέπεται από την ίδια τη Συμφωνία για τη θέση της σε ισχύ».


Ερωτηθείς αν μπορεί η διαδικασία να φτάσει έως τον Μάρτιο, είπε ότι «δεν υπάρχει ένας σαφής χρονικός προσδιορισμός στην ίδια τη Συμφωνία, υπάρχει η διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης μέσα σε εύλογο χρόνο να προχωρήσει στην ψήφιση του νόμου αυτού και την κύρωση της Συμφωνίας. Εκτιμώ ότι αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να ξεπεράσει τον έναν-ενάμιση μήνα».

Ερωτηθείς με αφορμή τη συνέντευξη του κ. Σημίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι πρόκειται για «σχεδόν προαναγγελία ηθελημένη ή αθέλητη για το τι έχει στο μυαλό του το μπλοκ του παλιού πολιτικού συστήματος εφόσον καταφέρει να παλινορθωθεί, κάτι που εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει ο ελληνικός λαός».

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Τζανακόπουλος: «Εχουμε μπροστά μας 9 μήνες για θετικά μέτρα ελάφρυνσης και κοινωνικής στήριξης» "

Η ΕΛ.ΑΣ. αναλαμβάνει τη φύλαξη των σταθμών Μετρό – ΗΣΑΠ

Τη φύλαξη σταθμών του Μετρό και του ΗΣΑΠ αναμένεται να αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις που πραγματοποιούνται κατά των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.

Ως αντάλλαγμα θα λάβει την παροχή δωρεάν μετακίνηση των ενστόλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Καθημερινή», δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών «Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ένστολου προσωπικού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται ότι ο ΟΑΣΑ θα διαθέσει (αφού αναλάβει και την έκδοσή τους) στους αστυνομικούς προσωποποιημένες επαναφορτιζόμενες κάρτες με τις οποίες θα μετακινούνται δωρεάν σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Από την πλευρά της η ΕΛ.ΑΣ. θα αναλάβει να διαθέσει το απαραίτητο ένστολο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων συγκοινωνιακού έργου των ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) και ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), όπως και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του ΟΑΣΑ.

Μεταξύ των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. είναι η φύλαξη των σταθμών μετρό και ΗΣΑΠ, η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του συγκοινωνιακού δικτύου, η αστυνόμευση λεωφορειολωρίδων και η υποστήριξη της λειτουργίας των γερανοφόρων οχημάτων του ΟΑΣΑ. Οι λεπτομέρειες και ο ακριβής αριθμός των ενστόλων που θα διατίθεται για την ασφάλεια των ΜΜΜ θα καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ΟΑΣΑ θα αποστέλλει ετησίως αναλυτικό αίτημα προς της ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο θα παραθέτει τις ειδικότερες ανάγκες που έχει σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, που παρέχονται από την αστυνομία.

Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ. θα καταρτίζει αναλυτικό πίνακα με το απαιτούμενο ένστολο προσωπικό. Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την ΕΛ.ΑΣ θα είναι κατ’ έτος ίση προς την αξία του αντιτίμου του συνόλου των μετακινήσεων του προσωπικού με τις κάρτες του ΟΑΣΑ.

Παλαιότερες εξαγγελίες ήθελαν τη φύλαξη να αναλαμβάνουν 200 άτομα της ΕΛ.ΑΣ., αντικαθιστώντας τους υφιστάμενους υπαλλήλους εταιρειών σεκιούριτι, οι οποίοι εκ του νόμου δεν έχουν πολλά περιθώρια παρέμβασης όταν σημειώνεται οποιοδήποτε περιστατικό. Ωστόσο, στην πορεία διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των ενστόλων θα καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ η παρουσία των υπαλλήλων σεκιούριτι μάλλον κρίνεται απαραίτητη.

Έτσι, ο προγραμματισμός θέλει τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να δρουν «υποστηρικτικά» προς τους υπαλλήλους σεκιούριτι.

Οι ΣΤΑΣΥ έχουν ήδη δρομολογήσει την υπογραφή συμβάσεων με εταιρείες σεκιούριτι για τη φύλαξη των εγκαταστάσεών της για το 2019. Μέχρι πρότινος οι ΣΤΑΣΥ υπέγραφαν βραχυχρόνιες συμβάσεις με εταιρείες σεκιούριτι, αναμένοντας ουσιαστικά τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. Εν αναμονή όμως της υπογραφής της σχετικής ΚΥΑ, το υπερταμείο (που διαχειρίζεται τις συγκοινωνίες) ζήτησε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ να προχωρήσει σε μακροχρόνια σύμβαση, η οποία και υπεγράφη με ετήσια διάρκεια για το σύνολο του 2019.

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Η ΕΛ.ΑΣ. αναλαμβάνει τη φύλαξη των σταθμών Μετρό – ΗΣΑΠ "

Χαλυβουργική: Οι Αγγελόπουλοι απαντούν στη ΔΕΗ για τις κατηγορίες περί ρευματοκλοπής

Η Χαλυβουργική με ανακοίνωσή της απαντά στην πρόσφατη ανακοίνωση της ΔΕΗ περί «ρευματοκλοπής».

Ήδη, την προηγούμενη εβδομάδα, η ΔΕΗ επανέφερε στην επικαιρότητα το θέμα της βιομηχανίας της Χαλυβουργικής και των οφειλών της με σχετική ανακοίνωση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πλήρωναν με τιμολόγιο που δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές εργασίες που έκαναν.

Σήμερα, Κυριακή 30.12.2018, η Χαλυβουργική με ανακοίνωσή της επιτίθεται στην ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για “απαράδεκτα υψηλές χρεώσεις”, τις οποίες μάλιστα χαρακτηρίζει “καταχρηστικές και άρα παράνομες“. Μάλιστα, οι Αγγελόπουλοι αφήνουν να εννοηθεί ότι η ΔΕΗ τους έχει κατασυκοφαντήσει και μάλιστα με δόλο!


Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Χαλυβουργική:

«Όπως είναι γνωστό, η εμβληματική για την ελληνική βιομηχανία και οικονομία Χαλυβουργική πραγματοποίησε το 2001 μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα, χωρίς κρατικές επιδοτήσεις. Ωστόσο η επένδυση αυτή δεν ήταν δυνατό να αξιοποιηθεί λόγω του ενεργειακού κόστους. Εδώ και πολλά χρόνια – πολύ πριν την οικονομική κρίση – σύσσωμος ο κλάδος της βαριάς βιομηχανίας έχει επισημάνει το απαράδεκτο υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόβλημα αυτό γιγαντώθηκε στην περίοδο της κρίσης και έγινε με δραματικό τρόπο αισθητό σε κλάδους όπως η χαλυβουργία. Οι ευθύνες της ΔΕΗ για το απαράδεκτο αυτό υψηλό κόστος, αναγνωρίζονται πλέον από την ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία θεώρησε καταχρηστικές – και άρα παράνομες – τις υψηλές χρεώσεις και τις αυθαίρετες αυξήσεις που η ΔΕΗ επιβάλλει. Από τις αυθαίρετες αυτές αυξήσεις η Χαλυβουργική επιβαρύνθηκε παρανόμως με € 7.167.365 για την περίοδο 2008-2013. Για τον λόγω αυτόν στις 20.3.2015 καλέσαμε τη ΔΕΗ προς εξώδικη διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τη μεταξύ μας σύμβαση. Παρά ταύτα η ΔΕΗ δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση μας αρνούμενη να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Η περίεργη στάση της ΔΕΗ απέναντι στην εταιρία μας εκδηλώνεται όμως και με άλλους τρόπους.

Κατ’ αρχάς η αναφορά της ΔΕΗ για οφειλές μας ύψους € 31,8 εκ. είναι πλασματική. Στις οφειλές αυτές κακώς περιλαμβάνει το πιο πάνω ποσό των € 7.167.365, κακώς δεν αφαιρεί ποσό € 2,3 εκ. που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση στη ΔΕΗ, ενώ συμπεριλαμβάνει και τόκους ύψους € 1.663.178.

Επιπλέον είναι απορίας άξιον το τι έχει γίνει από την πλευρά της ΔΕΗ με βασικό ανταγωνιστή μας, ο οποίος σύμφωνα με την έκθεση της Alvarez, τον Σεπτέμβριο του 2016 όφειλε στη ΔΕΗ € 40 εκ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η Χαλυβουργική πρόσφατα, και σε ανύποπτο χρόνο, κάλεσε την ΔΕΗ σε φιλικό διακανονισμό των ζημιογόνων συνεπειών, για την εταιρία μας, της αυθαίρετης υποχώρησης της λίγο πριν την από κοινού δημιουργία μονάδος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 880 MW.

Εν όψει αυτών των λόγων και των όποιων σκοπιμοτήτων “κατανοούμε” τις ενέργειες της ΔΕΗ και τη συκοφάντηση της Χαλυβουργικής με ανακοινώσεις όπως αυτή της 28ης Δεκεμβρίου.

Οφείλουμε ωστόσο, για την αποκατάσταση της αλήθειας, να επισημάνουμε ότι οι εγκαταστάσεις της εταιρίας μας στην Ελευσίνα δεν έπαυσαν να λειτουργούν παρά μόνον από την 17η Δεκεμβρίου λόγω της γνωστής – και επιλεκτικής υπέρ των ανταγωνιστών μας και όχι μόνο – απόφασης της ΔΕΗ, με στόχο την πλήρη απαξίωση των υπερσύγχρονων αυτών εγκαταστάσεων.

Μέχρι τότε, η έστω και μειωμένη παραγωγή μας καθώς και οι ανάγκες διατήρησης των μονάδων μας σε ετοιμότητα επέβαλαν πλήρως τις καταγραφείσες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, καμία διάταξη της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ και της Χαλυβουργικής δεν έχει παραβιασθεί.

Η Χαλυβουργική είναι βέβαιο ότι θα ασκήσει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα της για να προστατεύσει τα συμφέροντα της».

pronews
Διαβάστε Περισσότερα » " Χαλυβουργική: Οι Αγγελόπουλοι απαντούν στη ΔΕΗ για τις κατηγορίες περί ρευματοκλοπής "

Σαμοθράκη: Αποκλεισμένοι λίγο πριν την Πρωτοχρονιά – Χωρίς πλοίο το νησί για τρίτη ημέρα!

Σε αναζήτηση λύσης για την αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας στη Σαμοθράκη βρίσκονται οι τοπικές αρχές, μετά την διακοπή των δρομολογίων προς και από το νησί από το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης του μοναδικού πλοίου της γραμμής Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη...

Η δημοτική αρχή του νησιού βρίσκεται σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΝΑΝΠ, τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Διονύση Τεμπονέρα για να βρεθεί λύση προσωρινής αντικατάστασης του τακτικού πλοίου -εκτιμάται ότι θα χρειαστούν κάποιες μέρες για επανέλθει στη γραμμή- με άλλο πλοίο, το οποίο να μπορεί να μεταφέρει επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα.

«Βρισκόμαστε σε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου για να βρεθεί κάποια προσωρινή λύση, δεν είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά είμαστε σε διαρκή επικοινωνία» δήλωσε o δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας και συνέχισε: «Γίνονται, όμως, εντατικές προσπάθειες να βρεθεί λύση, ελπίζουμε να βρεθεί γρήγορα».

Επιστολή έστειλε χθες στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς, ζητώντας του «να συνδράμει με την αποστολή πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού, που θα εξυπηρετήσει τη μεταφορά προσώπων, ειδών πρώτης ανάγκης και οχημάτων».

Η Σαμοθράκη απέχει 24 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη και το δρομολόγιο με το τακτικό πλοίο διαρκεί περίπου δύο ώρες.

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Σαμοθράκη: Αποκλεισμένοι λίγο πριν την Πρωτοχρονιά – Χωρίς πλοίο το νησί για τρίτη ημέρα! "

Κοζάνη: Εκτός λειτουργίας ο αξονικός τομογράφος του Μαμάτσειου Νοσοκομείου

Ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου της Κοζάνης, αγοράς 2003, από την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου το πρωί δεν λειτουργεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού Λόγου» πλέον υπάρχει πρόβλημα στο κινούμενο κάθισμα, όπου τοποθετείται ο εξεταζόμενος.
Στις 14 Νοεμβρίου άλλαξαν λυχνία, ενώ ο διοικητής του Μαμάτσειου – Μποδοσάκειου μίλησε στο prlogos για ανεπανόρθωτη βλάβη του μηχανήματος και φαίνεται ότι είχε δίκιο. Τώρα το πώς αποφασίστηκε η πρόσκαιρη λύση για αλλαγή της λυχνίας είναι ένα άλλο θέμα, προφανώς ως λύση ανάγκης μέχρι να προχωρήσουν οι διαδικασίες για αγορά νέου μηχανήματος.

Οπως αναφέρει το prlogos η Δευτέρα, παραμονή πρωτοχρονιάς η εταιρία θα έρθει να ελέγξει το μηχάνημα, το οποίο παρουσίασε νέα βλάβη. Από τις 13 Νοεμβρίου έως και τις 16 Δεκεμβρίου ο αξονικός δε λειτουργούσε πάλι, πάνω δηλαδή από ένα μήνα, όπως και από τις 7 Μαΐου για δέκα περίπου μέρες.
435.000 ευρώ εξασφαλίστηκαν για το νέο τομογράφο 16 τομών plus, ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη στον αέρα, αλλά δεν μπορεί κανείς να δώσει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθει ο νέος. Αυτό φαίνεται να κοστίζει ιδιαίτερα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, με τις διακομιδές στο Μποδοσάκειο να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.

Το νέο έτος βρίσκει την πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς αξονικό τομογράφο και με μαγνητικό τομογράφο που λειτουργεί δέκα μόνο μέρες το μήνα.

iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Κοζάνη: Εκτός λειτουργίας ο αξονικός τομογράφος του Μαμάτσειου Νοσοκομείου "

Ζάεφ: Έτος ενσωμάτωσης το 2019 – Η «Μακεδονία» είναι ένα βήμα πριν γίνει μέλος του ΝΑΤΟ

Ως έτος ενσωμάτωσης χαρακτήρισε το 2019 ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, αναφερόμενος στην ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ και την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε, υπάρχουν πλάνα από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών με τον Αλέξη Τσίπρα, και με συναντήσεις του από ξένους ηγέτες όπως η Άνγκελα Μέρκελ και η Τερέζα Μέι.

«Φτάνουμε στο τέλος μιας από τις πιο σημαντικές και ευαίσθητες χρονιές για τη χώρα μας. Το έτος της ενσωμάτωσης» τόνισε ο Ζάεφ στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, σημειώνοντας ότι «χτίζοντας φιλία με τη γείτονα Ελλάδα, κλείσαμε μια διαμάχη που έσυρε κάτω τη Μακεδονία για 28 χρόνια. Διαλέξαμε το μέλλον, αντί για μια αβέβαιη απομόνωση».Ο Ζόραν Ζάεφ αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα της υλοποίησης της Συμφωνίας των Πρεσπών. «Σήμερα, η χώρα μας είναι ένα βήμα πριν γίνει το 30ό μέλος της πιο πανίσχυρης συμμαχίας στον κόσμο, το ΝΑΤΟ. Ετοιμαζόμαστε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια διαδικασία μέσω της οποίας χτίζουμε ένα κράτος με ευρωπαϊκά πρότυπα και γινόμαστε ίσοι με τους πολίτες της ΕΕ», υπογράμμισε.

«Χτίζουμε τη Μακεδονία για να είναι ένα πλούσιο και σύγχρονο κράτος, στο οποίο όλοι οι πολίτες θα έχουν αξιοπρεπή ζωή και ευημερία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Μια χώρα επενδύσεων και σύγχρονων υποδομών», πρόσθεσε.

«Με αυτό το πνεύμα μπορούμε να υποστηρίξουμε και να δώσουμε μια ευκαιρία στο όνειρο των γενεών μας. Αγαπητοί πολίτες, σας εύχομαι μια επιτυχημένη οικονομική χρονιά ενσωμάτωσης, καλή υγεία και αισιόδοξο πνεύμα» κατέληξε ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ.protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Ζάεφ: Έτος ενσωμάτωσης το 2019 – Η «Μακεδονία» είναι ένα βήμα πριν γίνει μέλος του ΝΑΤΟ "

Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

H πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του πετρελαίου θέρμανσης άνοιξε, αν και με την έναρξή της παρατηρούνται προβλήματα.

Τι πρέπει όμως, να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι κατά την κατάθεση των αιτήσεων;

Δέκα ερωτήσεις - απαντήσεις:
1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων του Επιδόματος πετρελαίου Θέρμανσης;

α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. συνδέονται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκ των τελευταίων 5 εκκαθαριστικών ή πράξεων προσδιορισμού φόρου των Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Για αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης σας μέσω των σχετικών διαδικασιών. (βλέπε Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις που αφορούν στην Πιστοποίηση Χρηστών).

2. Ποιες διαδικτυακές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσω για την εξυπηρέτηση του Επιδόματος Πετρελαίου (Ε.Κ.Π.Θ) ;

Στην ιστοσελίδα www.gsis.gr Υπηρεσίες προς Πολίτες> >Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

α. Εφαρμογή Υποβολής/Τροποποίησης Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης συγκεκριμένου έτους

β. Εφαρμογή Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης;

31 Μαΐου 2019

4. O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων;

Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την υποβολή της αίτησής σας. Κάθε παραστατικό αγοράς πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στη ΓΓΔΕ.

Αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι:

Η σωστή αναγραφή του ΑΦΜ σας ή του ΑΦΜ διαχειριστή-εκπροσώπου αν πρόκειται για πολυκατοικία ή του ΑΦΜ της πολυκατοικίας εφόσον έχει δηλωθεί από το διαχειριστή. (βλ. ερώτηση 5)

Η σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής της ΔΕΗ ή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής, αν πρόκειται για πολυκατοικία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή και στην αίτησή σας.

5. Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ό, τι αφορά την εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας ;

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας.

Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής.

Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά - κλειστά - ανήκοντα και σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα).

Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο.

Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής, όταν θα έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις από τους δικαιούχους.

Πριν προβείτε στην ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής, επιβεβαιώστε την ορθή υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων. Η αίτησή τους είναι σωστή μόνο όταν δίπλα στα στοιχεία τους υπάρχει η ένδειξη <Υπάρχει αίτηση>.

Στα παραστατικά των αγορών πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού κοινόχρηστης παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν τον ΑΦΜ, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ αυτόν στα στοιχεία της πολυκατοικίας, επιλέγοντας το σχετικό δεσμό «Ορισμός ΑΦΜ». Ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, ούτε και να διαγραφεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή.

6. Είμαι διαχειριστής, αλλά δεν έχουμε κοινόχρηστο μετρητή ΔΕΗ (ρολόι ΔΕΗ ) στην πολυκατοικία. Ποιο ρολόι ΔΕΗ πρέπει να δηλώσω σαν Κοινόχρηστο;

Δηλώστε το δικό σας (ως διαχειριστή/εκπροσώπου) ρολόι ΔΕΗ, ή εναλλακτικά επιλέξτε ένα ρολόι (αρ. παροχής ΔΕΗ) που θα έχετε συμφωνήσει με όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας σας.

7. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας, θα δηλωθούν τα νέα στοιχεία. Οι ένοικοι θα υποβάλουν τις νέες αιτήσεις με τον νέο αφμ διαχειριστή. Ο διαχειριστής θα ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι νέες διασταυρώσεις παραστατικών αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, αφορούν τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της δυνατότητας πληρωμής.

8. Είμαστε μια πολυκατοικία, όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;

Θα κάνετε χωριστή αίτηση ο καθένας ως κάτοικοι μονοκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθευτείτε πετρέλαιο με διαφορετικά παραστατικά αγοράς. Τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και αντίστοιχα στην αίτησή κάθε δικαιούχου.

9. Έχω υποβάλλει την αίτησή μου στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, το παραστατικό αγοράς όμως αναγράφει τον ΑΦΜ της συζύγου μου. Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;

Η διασταύρωση των στοιχείων δεν θα ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτησή σας.

10. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω ανενεργού IBAN που έχω δηλώσει. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;

Θα προβείτε σε τροποποιητική αίτηση στην οποία θα διορθώσετε τον ΙΒΑΝ ή να δηλώσετε το νέο IBAN από την αντίστοιχη επιλογή στην οθόνη «προβολής Διασταυρωμένων Αγορών Πετρελαίου».

enikonomia
Διαβάστε Περισσότερα » " Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news