facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Τροπολογία για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Την δυνατότητα έκτακτης επιχορήγησης των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να εκκινήσει η εκκαθάριση και αποπληρωμή των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από στη Βουλή από την κυβέρνηση.

Στόχος είναι η ταχύτερη απόδοση νέων συντάξεων σε δικαιούχους και έτσι και η ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.

Με την τροπολογία που υπογράφουν οι υπουργοί Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφ’ όσον έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την υποβολή τους και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Με την ίδια τροπολογία, συμπληρώνεται η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση προς τον υπουργό Οικονομικών (σχετικά με την επιχορήγηση λοιπών φορέων) με τον καθορισμό της διαδικασίας και των προθεσμιών επιστροφής στον κρατικό προϋπολογισμό της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους.

Σε περίπτωση που οι προθεσμίες επιστροφής (από ΟΚΑ και λοιπούς φορείς) παρέλθουν άπρακτες, ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής, δύναται να παρακρατείται από μεταβιβάσεις προς αυτούς. Στόχος της συγκεκριμένης διάταξης είναι να μην προκληθεί απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017, από την έκτακτη επιχορήγηση των ΟΚΑ για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 859 εκατομμυρίων ευρώ.

tovima
Διαβάστε Περισσότερα » " Τροπολογία για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης "

Παράνομος ο ΕΝΦΙΑ σε τέσσερις περιοχές σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ

Παράνομος κρίθηκε ο τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και κατά συνέπεια και ο προσδιορισμός του ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές της χώρας, έκρινε η αυξημένη σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με μια σειρά αποφάσεων του.

Η αυξημένη σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεων του έκρινε παράνομη την «υπερφορολόγηση» των ακινήτων σε τρεις περιοχές της Αττική(Φιλοθέη, Ψυχικό και Νέο Βουτσά) και στους Δελφούς της Άμφισσας. Οι σύμβουλοι Επικρατείας δίνουν "τελεσίγραφο" στην Κυβέρνηση πως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 πρέπει να έχει προσδιορίσει τις νέες αντικειμενικές αξίες στις 4 περιοχές προκειμένου να καθοριστεί ο ΕΝΦΙΑ για το 2017.

Όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι η απόφαση αποκτά ευρύτερη σημασία καθώς σηματοδοτεί, όπως λένε, το πλαίσιο που μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση του ΕΝΦΙΑ και σε άλλες περιοχές καθώς στο Ανώτατο Δικαστήριο εκκρεμούν χιλιάδες προσφυγές, μεταξύ των οποίων οι περισσότερες ομαδικές, που ζητούν να "πέσει" δικαστικά ο ΕΝΦΙΑ καθώς οι προσφεύγοντες επικαλούνται σωρεία αδικιών και υπέρμετρων χρεώσεων.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές πάντως η κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τον ΕΝΦΙΑ του 2016 στους ιδιοκτήτες ακινήτων των 4 αυτών περιοχών κρίνοντας ουσιαστικά ότι δεν μπορεί να «τιναχτεί στον αέρα» ο κρατικός προϋπολογισμός ένα μήνα πριν την εκπνοή του τρέχοντος έτους.
Έτσι, παρότι δικαιώνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων των εν λόγω περιοχών που προσέφυγαν, οι σύμβουλοι Επικρατείας θεωρούν ότι υπερτερεί το «επιτακτικό δημόσιο συμφέρον» στις παρούσες μάλιστα συνθήκες καθώς υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθεί σε εκτροχιασμό ο δημοσιονομικός προϋπολογισμός της χώρας. Για το λόγο αυτό κρίθηκε οι αποφάσεις να μην έχουν χρόνο ισχύος την 21.5.2015, αλλά τις 8.6.2016, χρόνο συζήτησης των υποθέσεων στο ακροατήριο.

Εκείνο πάντως που βάρυνε στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για να χαρακτηριστεί παράνομη η υπουργική απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών ήταν το γεγονός πως ο προσδιορισμός έγινε οριζόντια, «συλλήβδην για όλες τις ζώνες ορισμένης περιφέρειας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Δηλαδή χωρίς να υπάρχει διαφανής, ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία (νόμος 3852/2010), αλλά ούτε λήφθηκε υπόψη η γνώμη του κάθε Δήμου ή Κοινότητας, όπως προβλέπεται.

Ειδικότερα, η 7μελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος με τις υπ΄ αριθμ. 2334-2337/2016 αποφάσεις της και με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ, επισημαίνει ότι «κατά την έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ερμηνευoμένων υπό το φως των άρθρων 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγματος, ο προσδιορισμός από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων πρέπει να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης (ελάχιστης εύλογης αγοραίας) αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης.
Η τοιαύτη ειδική μέθοδος πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την παρατεταμένη και σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και μετά».

Επιπλέον, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν: «Κατά την κοινή πείρα, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο προσδιορισμού της αγοραίας αξίας ενός ακινήτου είναι η τοποθεσία του, ο ως άνω ορισμός πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή κοινότητας δήμου, κατόπιν συνεκτίμησης (διενεργούμενης κατ’ εφαρμογή της προαναφερόμενης ειδικής μεθόδου) συγκεκριμένων, περιλαμβανόμενων στο διοικητικό φάκελο, πρόσφορων και επίκαιρων στοιχείων για την πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων στη σχετική ζώνη ή, σε περίπτωση αιτιολογημένης διαπίστωσης της ανυπαρξίας τέτοιων στοιχείων, με συνεκτίμηση ανάλογων υφιστάμενων στοιχείων για τις όμορες/γειτονικές ζώνες ή για άλλες ζώνες που κρίνονται αιτιολογημένα ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ομοιότητες όσον αφορά την αγορά ακινήτων.

Μεταξύ των στοιχείων που (πρέπει να) λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αυτό, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 261 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (απλή) γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου».

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Παράνομος ο ΕΝΦΙΑ σε τέσσερις περιοχές σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ "

Σε κλοιό 7.000 αστυνομικών η πορεία του Πολυτεχνείου

Με την καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται την Πέμπτη το απόγευμα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Εκτιμάται ότι θα βρίσκονται στους δρόμους περίπου 7.000 αστυνομικοί. Παράλληλα αποκλεισμένο από νωρίς το μεσημέρι ως αργά το βράδυ θα είναι το κέντρο της Αθήνας για τους οδηγούς.

Οι άντρες και οι γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σταδιακά από νωρίς το πρωί, ενώ από τις 15.00 θα βρίσκεται σε επιφυλακή το σύνολο της αστυνομικής δύναμης στην Αθήνα. Σε κλοιό ασφαλείας θα μπουν υπουργεία, η Βουλή και πρεσβείες, ενώ διμοιρίες των ΜΑΤ από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η πορεία από το Πολυτεχνείο θα βρίσκονται παρατεταγμένες μπροστά από το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Η πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου διεξάγεται δύο 24ωρα μετά τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Μπάρακ Ομπάμα και τα επεισόδια που επακολούθησαν στην οδό Σταδίου αλλά και στα στενά γύρω από το Πολυτεχνείο.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας σε πρόσφατη συνέντευξη του μιλώντας για τα μέτρα ασφαλείας είχε πει: «Οι εκδηλώσεις της 17ης Νοέμβρη έρχονται, βέβαια, αμέσως μετά την επίσκεψη Ομπάμα και αυτό δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις στην Αστυνομία, στις Αρχές, όμως πιστεύουμε ότι μπορεί να εκφραστεί με ωριμότητα η έκφραση και η αντίρρηση και η διαμαρτυρία, και η Αστυνομία, από την πλευρά της, θα δείξει επίσης ωριμότητα. Είδαμε και πέρυσι στα επεισόδια, παρότι είμαστε νέοι σε αυτές τις θέσεις, επιβλήθηκαν κανόνες στην Αστυνομία, και η Αστυνομία με τη σειρά της εφάρμοσε τους κανόνες αυτούς με απόλυτα ακριβή τρόπο, υπήρξε σεβασμός στους πολίτες που διαμαρτύρονταν, που διαδήλωναν και το ίδιο θα γίνει και φέτος, ίσως με μεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί έχουμε και την εμπειρία την περυσινή τώρα. Από εδώ και πέρα κανένα μπλοκ δεν τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης, δεν μπορεί να ασφαλίζει η Αστυνομία συγκεκριμένα μπλοκ. Πιστεύουμε ότι θα είναι ήρεμα τα πράγματα, ώστε να γίνουν οι διαδηλώσεις που παραδοσιακά γίνονται. Χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν πρέπει να προτρέχουμε, βέβαια, γιατί μπορεί να υπάρχουν και έκτακτες καταστάσεις. Ελπίζω να είναι μέσα στα πλαίσια τα συνηθισμένα».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο γύρω από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως την πλατεία Κάνιγγος, από την Τετάρτη 16.11.2016 έως την Πέμπτη 17.11.2016.

Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα κορυφωθούν την Πέμπτη 17.11.2016 κατά την ημέρα της πορείας, οπότε θα επεκταθούν σταδιακά στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας που περικλείεται από τις οδούς και λεωφόρους Αλεξάνδρας, Πατησίων, Σταδίου, Βασ. Σοφίας, καθώς και στις παράλληλες και καθέτους αυτών.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (λεωφορεία, τρόλεϊ), θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

tovima
Διαβάστε Περισσότερα » " Σε κλοιό 7.000 αστυνομικών η πορεία του Πολυτεχνείου "

Εμπλοκή με τις απολύσεις στα ιδιωτικά σχολεία - «Ξήλωμα» της διάταξης Φίλη ζητεί η τρόικα

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου μετά από συνάντηση με τους δανειστές.

Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, οι θεσμοί ζητούν το ξήλωμα της διάταξης Φίλη που επανέφερε ανάλογη διάταξη του νόμου Διαμαντοπούλου, που καταργήθηκε την περίοδο των Μνημονίων.

Η διάταξη που έχει προκαλέσει την αντίδραση των δανειστών προβλέπει ότι για να γίνουν απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, θα πρέπει να εγκριθεί η αιτιολογία τους από ειδικό Συμβούλιο.

"Οι δανειστές αντιμετωπίζουν το θέμα με όρους αγοράς" σημειώνουν κυβερνητικές πηγές που αφήνουν παράλληλα αιχμές για κάποιους "κακούς σχολάρχες", από τους οποίους αντλούν πληροφορίες οι δανειστές.

Η συμβιβαστική πρόταση που έβαλε στο τραπέζι η ελληνική πλευρά προβλέπει ότι αυτό το Συμβούλιο θα συγκροτηθεί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και όχι από το υπουργείο Παιδείας.

Η πρώτη αντίδραση των δανειστών ήταν αρνητική κι αν δεν βρεθεί λύση, τότε το θέμα θα συζητηθεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " Εμπλοκή με τις απολύσεις στα ιδιωτικά σχολεία - «Ξήλωμα» της διάταξης Φίλη ζητεί η τρόικα "

Βρούτσης: Εγκύκλιος μειώνει τις νέες συντάξεις έως 25%

Η εγκύκλιος (α.π. 110974/0092/17.10.2016) για την εφαρμογή του νόμου «Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ» επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς, τις ανησυχίες και τις δυσάρεστες προβλέψεις ότι οι νέοι συνταξιούχοι –μετά το νόμο ΣΥΡΙΖΑ-Κατρούγκαλου- θα υποστούν σημαντική μείωση των κύριων συντάξεων τους από 15% έως 25%!

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο τέως υπουργός Εργασίας και βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων Γιάννης Βρούτσης ουσιαστικά, η εγκύκλιος «γκρεμίζει για πολλοστή φορά τα συνειδητά ψέματα και τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι κύριες συντάξεις δεν θίγονται».

Και συνεχίζει:

«Αρκεί να φανταστεί κανείς, ότι όλες οι μέχρι σήμερα μειώσεις που έχουν υποστεί οι 2,6 εκατ. σημερινοί συνταξιούχοι, αλλά και οι αυριανοί, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.
Το χειρότερο, όμως, είναι ότι το “έργο” των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν σταματά εδώ. Το ασφαλιστικό είναι στον “αέρα” και όλες οι θυσίες εργαζομένων και συνταξιούχων πάνε χαμένες».

Συγκεκριμένα

· Το Δεκέμβριο του 2014 το ασφαλιστικό μας σύστημα εκπλήρωνε τους όρους βιωσιμότητας μέχρι το 2060 –όπως αυτοί προσδιορίζονταν με το Ν.3863/2010 (αρθ.11, παρ.2)-, γεγονός που επιβεβαίωσε η μοναδική πλήρης και ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη που έγινε στην Ελλάδα. Η μελέτη αυτή διεξήχθη από την Ανεξάρτητη Αναλογιστική Αρχή της χώρας, ενώ εκπονήθηκε και αξιολογήθηκε με τις πιο συντηρητικές και δύσκολες παραδοχές που έθεσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ageing Working Group).

·Οι παρεμβάσεις που απέμεναν στο ασφαλιστικό ήταν οριακές και το ύψος τους δεν ξεπερνούσε τα 310 εκατ. ευρώ (email Χαρδούβελη). Δυστυχώς, οι “ακροβασίες” των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός το πρώτο 6μηνο του 2015 οδήγησαν σε νέα επώδυνα και άδικα μέτρα ύψους 9 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δις ευρώ αφορούσαν το ασφαλιστικό. Δηλαδή, ο λογαριασμός δεκαπλασιάστηκε!

·Ακόμη ηχούν προκλητικά στα αυτιά όλων οι προπαγανδιστικές δηλώσεις της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που πρώτα ως αντιπολίτευση έταζε αυξήσεις σε όλους και σήμερα διατυπώνει σε όλα τα κείμενα και τις ανακοινώσεις της ότι δεν θα θιχτούν οι Κύριες Συντάξεις.

·Οι μειώσεις των συντάξεων πάντως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν τον Ιανουάριο του 2015 συνεχιζόταν το δημοσιονομικό υπόδειγμα της χώρας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί και δρομολογηθεί πριν από τις εκλογές. Αντίθετα, οι μεταρρυθμίσεις σταμάτησαν, οι διαρθρωτικές αλλαγές εγκαταλείφθηκαν και η ισχυρή τάση αποκλιμάκωσης της ανεργίας εξανεμίστηκε με αποτέλεσμα –στο τέλος του 2016- αντί η ανεργία να διαμορφωθεί στο 19,5% όπως είχε προβλεφθεί, σήμερα φαίνεται να κλείνει στο 23,5%. Δηλαδή, απώλεια 200.000 θέσεων εργασίας και 900 εκατ. ευρώ χαμένες εισφορές από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ακολούθως, εγκαταλείφθηκε και το σχέδιο ΑΡΤΕΜΙΣ κατά της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας και το χειρότερο, αύξησαν εκ νέου τις ασφαλιστικές εισφορές.

·Το ασφαλιστικό “ΣΥΡΙΖΑ-Κατρούγκαλου” αποτελεί μηχανισμό μείωσης συντάξεων. Συμπυκνώνει όλες τις ιδεοληψίες και τις ανερμάτιστες πολιτικές της κυβέρνησης, που οδηγούν στη μελλοντική αυτοϋπονόμευση του συστήματος. Σημειωτέoν, ότι δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί η αναγκαία και απαραίτητη Αναλογιστική Μελέτη που θα αποτυπώνει τις προοπτικές και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος.

·Το ασφαλιστικό είναι στον “αέρα”! Το επιβεβαιώνουν το σπάσιμο κουμπαρά του ΑΚΑΓΕ και οι αλλεπάλληλες ρευστοποιήσεις ομολόγων του ΕΤΕΑ. Οι τεράστιες θυσίες συνταξιούχων και εργαζομένων πήγαν χαμένες, θυσιάστηκαν στο βωμό της ανικανότητας των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό σημαίνει ότι οι θυσίες δεν σταματούν εδώ!

·Μετά το νόμο “ΣΥΡΙΖΑ-Κατρούγκαλου” διαμορφώνονται πλέον συνταξιούχοι δυο ταχυτήτων στην ελληνική κοινωνία. Οι πριν και μετά το νόμο 4387/2016, όπου με τα ίδια χρόνια εργασίας, με την ίδια δουλειά και τις ίδιες εισφορές θα έχουν μια απόκλιση από 15% έως 25% στις συντάξεις τους. Όπως, όλα πλέον δείχνουν ο επόμενος “κρυφός” στόχος των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προκειμένου να αρθούν οι “ανισότητες”, θα είναι η κατάργηση του “εφευρήματος” της προσωπικής διαφοράς"!

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Βρούτσης: Εγκύκλιος μειώνει τις νέες συντάξεις έως 25% "

Με τεκμήρια - χαράτσια «εξοντώνουν» και τα πιο χαμηλά εισοδήματα

Από το 2017 θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο, ακόμα επαχθέστερο καθεστώς φορολόγησης που θα αφορά πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα από τόκους, ενοίκια ή περιστασιακή απασχόληση.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα κληθούν του χρόνου να πληρώσουν υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος, τα οποία θα υπολογιστούν με 44% επί εξωπραγματικών ποσών τεκμαρτού εισοδήματος που θα τους προσδιορίσουν τα τεκμήρια διαβίωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ελελυθερος Τύπος, οι δύο πολύ σημαντικές διατάξεις του νόμου 4330/2015, με τις οποίες προβλέπεται ευνοϊκός τρόπος φορολόγησης για ορισμένες κατηγορίες οικονομικά αδύναμων φυσικών προσώπων που πιάνονται στα «δίχτυα» των τεκμηρίων, δεν θα ισχύσουν το 2017 για τα εισοδήματα του 2016, καθώς η κυβέρνηση, με το μνημόνιο ΙΙΙ που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2015, δεσμεύτηκε να τις καταργήσει!

Έτσι όσοι φορολογούμενοι αποκτήσουν φέτος και εμφανίσουν στις φορολογικές τους δηλώσεις του επόμενου έτους πενιχρά εισοδήματα μερικών λεπτών του ευρώ από τόκους καταθέσεων ή πολύ χαμηλά εισοδήματα από ενοίκια ή από περιστασιακή απασχόληση θα πιάνονται στις παγίδες των τεκμηρίων και θα υπερφορολογούνται επί εξωπραγματικών τεκμαρτών εισοδημάτων με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου αυξημένη στο 100% του κύριου φόρου, σαν να έχουν κερδοφόρες επιχειρήσεις!

Ουσιαστικά για το έτος 2016, όλοι αυτοί οι πολίτες θα φορολογηθούν με τελικό φορολογικό συντελεστή 44% επί ανύπαρκτων εισοδημάτων!

newmoney
Διαβάστε Περισσότερα » " Με τεκμήρια - χαράτσια «εξοντώνουν» και τα πιο χαμηλά εισοδήματα "

Στα 420 εκατ. ευρώ το κρυφό χρέος των εκκρεμών αιτήσεων

Οι εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρική σύνταξη σε όλους τους κλάδους του νυν ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) αγγίζουν τις 129.531, ενώ η μέση αναμονή φτάνει μέχρι και τους 30 μήνες.

Το συνολικό κόστος για το Ταμείο από τα αναδρομικά για όλους τους εκκρεμείς φακέλους υπολογίζεται σε 419,8 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί πως πριν από τον επανυπολογισμό και την αλλαγή των επικουρικών το χρέος των ληξιπρόθεσμων οφειλών άγγιζε τα 437 εκατ. για τους 130.000 εκκρεμείς φακέλους.

Η μερίδα του λέοντος από τη βραδυφλεγή αυτή βόμβα ανήκει στα πρ. ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΔΥ, δηλαδή στους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Εκεί εκκρεμούν 59.056 αιτήσεις (27.050 στο ΕΤΕΑΜ και 32.006 στο ΤΕΑΔΥ) με μέσο χρόνο αναμονής από 24-27 μήνες και συνολικό κόστος για το Ταμείο της τάξης των 246,2 εκατομμυρίων ευρώ (101,9 εκατομμύρια για το ΕΤΕΑΜ και 114,3 για το ΤΕΑΔΥ).

Αλλα 100,6 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογίζεται το κονδύλι για τις εκκρεμείς αιτήσεις από 1/1/2015, οι οποίες εντάσσονται στον νέο τρόπο υπολογισμού (αναπλήρωση 0,45% κατ’ έτος για τα χρόνια μέχρι 31/12/2014 και σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση για τα χρόνια από 1.1.2015 και εφεξής), με εκτιμώμενη μέση σύνταξη στα 160 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 57.162 άτομα που περιμένουν την έκδοση της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε μήνα μπαίνουν στο σύστημα περί τις 2.000 νέες αιτήσεις και εκδίδονται περί τις 2.500 συντάξεις, πράγμα που σημαίνει μείωση του αποθέματος των εκκρεμών φακέλων κατά περίπου 500. Πρόθεση των αρμοδίων στελεχών είναι η επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει υποβληθεί αίτημα για ένταξη της αποπληρωμής εκκρεμών επικουρικών στα κονδύλια που κατευθύνονται σε ληξιπρόθεσμες οφειλές και εκκρεμεί η απάντηση των θεσμών. Αξίζει να αναφερθεί πως το μέγιστο επιτρεπόμενο ετήσιο έλλειμμα-στόχος, κατά το κουαρτέτο, για το ΕΤΕΑΕΠ ορίζεται στα 46 εκατομμύρια ευρώ...

Οπως δηλώνουν τα στοιχεία, τη μεγαλύτερη υπομονή πρέπει να κάνουν, σύμφωνα με το Έθνος, οι εμποροϋπάλληλοι του ΤΕΑΥΕΚ που περιμένουν κατά μέσο όρο 30 μήνες (2,5 χρόνια) για να δουν την έκδοση της επικουρικής τους (στον κλάδο περιμένουν 3.800 άτομα). Ακολουθούν κατά πόδας οι υπάλληλοι της ΕΡΤ, των ασφαλιστικών Ταμείων (ΤΕΑΠΟΚΑ), της πρ. ΑΤΕ (ΕΛΕΜ), του Δημοσίου (ΤΕΑΔΥ), των ΕΛΤΑ, του ΟΤΕ και του ΕΤΕΑΜ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα).

enikonomia
Διαβάστε Περισσότερα » " Στα 420 εκατ. ευρώ το κρυφό χρέος των εκκρεμών αιτήσεων "

Λαύριο: Βουλιάζει στο... λιμάνι το σχέδιο για τον προαστιακό

Αν δεν υπάρξει νέο στρατηγικό σχέδιο (master plan) για το λιμάνι Λαυρίου, η επέκταση του προαστιακού στο τμήμα Κορωπί-Λαύριο θα μείνει στα χαρτιά, υποστηρίζουν όσοι παρακολουθούν την υπόθεση.

Με αφορμή και πρόσφατη ανακοίνωση του δημάρχου Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, που εμφανιζόταν και σίγουρος πως το έργο μπορεί να δημοπρατηθεί με σύμβαση παραχώρησης εντός του 2017, επισημαίνουν πως χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία.

Όπως εξηγούν, το σημερινό master plan στο λιμάνι του Λαυρίου προβλέπει κυρίως θέσεις ελλιμενισμού εμπορικών πλοίων (εννέα θέσεις!). Για να γίνει ελκυστικό το έργο που προωθεί η κυβέρνηση προς ένταξη στο «πακέτο Γιούνκερ» (αναβάθμιση λιμανιού Λαυρίου, επέκταση προαστιακού και επέκταση Αττικής Οδού μέχρι το Λαύριο) απαιτείται αλλαγή του master plan, ώστε το λιμάνι να μετατραπεί σε επιβατικό και σε λιμάνι αναχωρήσεων κρουαζιερόπλοιων, λένε.

Για να αλλάξει, όμως, το master plan, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί η τύχη των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών που σήμερα ελέγχονται από το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο λιμένας Λαυρίου.

Τα συγκεκριμένα λιμάνια, που λειτουργούν με τη μορφή των ανώνυμων εταιρειών, θα μεταφερθούν στο υπερταμείο. Στην αγορά ακούγεται, πάντως, πως μία από τις προτεραιότητες της νέας ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας (θέση υφυπουργού κατέχει ο τέως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας) είναι η παραχώρηση κάποιων από τα περιφερειακά λιμάνια. Μάλιστα, ο κ. Πιτσιόρλας έχει κάνει και σχετική προεργασία μέσω συμφωνιών που υπήρξαν τους τελευταίους μήνες με δημοτικές αρχές (για παραχώρηση ακινήτων κ.λπ.) που φιλοξενούν κάποια από τα περιφερειακά λιμάνια.

Υπενθυμίζεται πως στο λιμάνι του Λαυρίου, σύμφωνα με παλαιότερους σχεδιασμούς του ΤΑΙΠΕΔ (επί προηγούμενων διοικήσεων), σχεδιαζόταν η κατασκευή μαρίνας που θα υποδεχόταν μεγάλα σκάφη αναψυχής (mega-yachts). Μάλιστα, σύμφωνα με διαρροές εκείνης της εποχής, ήταν «θέμα εβδομάδων» η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.

Για την αναβάθμιση του λιμανιού σε επιβατικό απαιτείται επίσης συμφωνία τόσο με την κινεζική Cosco, που απέκτησε τον ΟΛΠ, όσο και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς και με τις εταιρείες κρουαζιερόπλοιων. Στελέχη που ασχολούνται με την υπόθεση υποστηρίζουν πως οι Κινέζοι δεν βλέπουν αρνητικά τη μεταφορά κάποιων γραμμών του Βορείου Αιγαίου στο Λαύριο. Οι εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, από την άλλη, θέτουν ως προϋπόθεση την αναβάθμιση της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης με το Λαύριο.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών η επέκταση του προαστιακού στο τμήμα Κορωπί-Λαύριο βγήκε από το νέο ΕΣΠΑ με το επιχείρημα πως προωθείται η ένταξη του σύνθετου έργου στο «πακέτο Γιούνκερ».

Το αρχικό σχέδιο που είχε παρουσιάσει ο πρώην υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προέβλεπε την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 32 χιλιομέτρων, που θα ξεκινά από τον σημερινό κόμβο του προαστιακού στο Κορωπί και θα καταλήγει στον Νέο Λιμένα Λαυρίου. Η γραμμή θα είχε μέχρι την Κερατέα τη χάραξη του παλαιού τρένου της Λαυρεωτικής (του Λαυρεωτικού Σιδηροδρόμου που καταργήθηκε σταδιακά μεταξύ 1957 και 1962) και στη συνέχεια θα ακολουθεί νέα χάραξη. Θα διέθετε δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς (στο Μαρκόπουλο και στο λιμάνι του Λαυρίου) και επτά στάσεις (σε Καλύβια, Κουβαρά, Κερατέα, Αμφιτρίτη, Περιγιάλι, Θορικό, Εκπαιδευτικό Κέντρο Λαυρίου).

Το κόστος του έργου είχε εκτιμηθεί στα 140 εκατ. ευρώ.

Το νέο σχέδιο προβλέπει μια σπονδυλωτή επένδυση μέσω της οποίας μια κοινοπραξία θα αναλάβει ταυτόχρονα την αναβάθμιση και διαχείριση του λιμένος Λαυρίου, την επέκταση του προαστιακού καθώς και την επέκταση της Αττικής Οδού (μαζί με τη διαχείριση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος).

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " Λαύριο: Βουλιάζει στο... λιμάνι το σχέδιο για τον προαστιακό "

Αναστασιάδης: Έχουν γίνει βήματα, αλλά υπάρχουν διαφορές. Τίποτα δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθεί τώρα

Έχουν γίνει βήματα προόδου, αλλά υπάρχουν ακόμα διαφορές, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, στις κοινές δηλώσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα για ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού στην Ελβετία- συμπληρώνοντας πως «τίποτα δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθεί τώρα».

Όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης- ο οποίος έκανε λόγο για μια γόνιμη, δημιουργική συζήτηση στη σημερινή συζήτηση-, ενημέρωσε εφ΄'όλης της ύλης για τα αποτελέσματα της συζήτησης επί του εδαφικού, καθώς και τις προοπτικές και προϋποθέσεις για την επόμενη συνάντηση. Όπως πρόσθεσε, θα υπάρξει εντατικοποίηση του διαλόγου για να ξεπεραστούν εναπομείνασες διαφορές και να δοθεί ο χρόνος για διαβουλεύσεις πάνω στις εγγυήσεις. «Απόλυτη η δική μας θέση πως δεν νοείται ευρωπαϊκό κράτος να είναι υπό την εγγύηση οποιασδήποτε χώρας» τόνισε.

Συνεχίζοντας, ο κ. Αναστασιάδης είπε πως θέλει να πιστεύει ότι μέσα από την τακτική και κοινή πορεία με στήριξη της Ελλάδας μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. «Θέλουμε κράτος σύγχρονο, απόλυτα ευρωπαϊκό» είπε, προσθέτοντας πως έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η διασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων, αλλά και των απαραιτήτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Θέλω να πιστεύω ότι και η άλλη πλευρά θα επιδείξει καλή διάθεση και κατανόηση» είπε ο Κύπριος πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως η ρητορική από την Τουρκία πρέπει να συνοδευτεί από ενθάρρυνση και στήριξη του Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Από πλευράς του, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ελπίδα πως θα επιτευχθεί συναντίληψη για τα κριτήρια των εδαφικών διαφορών και τόνισε πως η Ελλάδα στηρίζει τη μεγάλη διαπραγματευτική προσπάθεια και θα καταβάλει κάθε στήριξη. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως δίκαιη λύση του κυπριακού θα είναι προς όφελος Εληλνοκυπρτίων και Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα εμπλέκεται και θα εμπλακεί ενεργά στο διεθνές ζήτημα της ασφάλειας. Το ζήτημα αυτό, τόνισε, μπορεί να διευθετηθεί σε πολυμερές πλαίσιο μόνο στη βάση συμφωνίας για την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων και την αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων από το νησί.

Εν συνεχεία, επεσήμανε πως όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να έχουν πλήρη ενημέρωση, καθώς «είμαστε σε σημαντική καμπή...χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα, ομοψυχία και αποφασιστικότητα».

huffingtonpost
Διαβάστε Περισσότερα » " Αναστασιάδης: Έχουν γίνει βήματα, αλλά υπάρχουν διαφορές. Τίποτα δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθεί τώρα "

Θεσσαλονίκη: Κανονικά αύριο τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ

Αναστολή της προγραμματισμένης για αύριο κινητοποίησής τους αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ.

H απόφασή τους πάρθηκε ύστερα από την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία διευθετούνται οι οφειλές, λόγω ΦΠΑ, ύψους 18 εκατ. ευρώ του δημοσίου προς την επιχείρηση. Όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρέοδρος του συνδικάτου των εργαζομένων του ΟΑΣΘ, Δημήτρης Τσερμενίδης, η γενική γραμματέας, αρμόδια για θέματα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Θεοπίστη Πέρκα, υπέγραψε την ΚΥΑ με την οποία διευθετείται το προαναφερόμενο ζήτημα, αυτή προωθήθηκε ήδη στον αρμόδιο υπουργό, Χρήστο Σπίρτζη και αύριο θα πάρει το δρόμο για το υπουργείο Οικονομικών.

Από την πλευρά του μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, επισήμανε: "επιτέλους το υπουργείο Οικονομικών άναψε το πράσνο φως για την αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου στον ΟΑΣΘ, από τη διαφορά του ΦΠΑ. Τόσο καιρό επισημαίνω ότι εισπράττω με 13% ΦΠΑ και αποδίδω με 24%, με αποτέλεσμα το ποσό που μας οφείλεται σήμερα να διαμορφώνεται στα 18 εκατ. ευρώ. Προφανώς θα προβλέπεται η λήψη κάποιας προκαταβολής από το προαναφερόμενο ποσό άμεσα και δεσμεύομαι ότι πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι η καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων στην επιχείρηση".

"Είναι θέμα αρχής και για εμένα να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση που διοικώ. Αυτοί ουσιαστικά την τρέχουν, με το έργο που παρέχουν. Όμως ο λόγος που αυτό δεν γίνεται πρέπει να επισημάνω ότι οφείλεται στο ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά όταν έχει να λαμβάνει από το δημόσιο οφειλές ύψους 155 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18 εκατ. ευρώ αφορούν τη διαφορά στον ΦΠΑ".

Στο μεταξύ, ο κ. Τσερμενίδης, επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι με την αναστολή της κινητοποίησής τους, δείχνουν έμπρακτα ότι επικροτούν τις κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση και πρόσθεσε: "ελπίζουμε ότι θα βρεθεί επιτέλους και η οριστική και μόνιμη λύση για τον οργανισμό, έτσι ώστε να παρέχουμε το έργο μας απρόσκοπτα και συνεχιζόμενα".

Όπως έγινε γνωστό, η συνάντηση των εκπροσώπων φορέων της Θεσσαλονίκης, με τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη, ορίστηκε για την προσεχή Τρίτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Θεσσαλονίκη: Κανονικά αύριο τα δρομολόγια του ΟΑΣΘ "

Σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση διαπιστώνουν οι συμβολαιογράφοι

Την ύπαρξη πολλών και σοβαρών λαθών στις μελέτες κτηματογράφησης, τόσο κατά το πιλοτικό στάδιο της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων, όσο και στις νεότερες μελέτες, διαπιστώνει η συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Η συντονιστική επιτροπή προσθέτει δε, ότι σημαντικό ποσοστό ακινήτων δεν έχουν δηλωθεί, παρά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της περιοχής στην οποία βρίσκονται, ενώ τα λάθη επίσης στις αρχικές δηλώσεις είναι πάρα πολλά. Π.χ. στην Ανατολική Αττική και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το ποσοστό των συνολικών λαθών ανέρχεται σε 70%.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζουν σε ανακοίνωσή τους οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι ύστερα από ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το έργο, «στις αρχικές εγγραφές τα λάθη οφείλονται κυρίως σε δομικά προβλήματα του Κτηματολογίου. Βασικότερο όλων το γεγονός, ότι οι πολίτες, εντελώς ξένοι προς την νοοτροπία του κτηματολογίου και με έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την υποχρέωσή τους να δηλώσουν εγκαίρως και σωστά, δηλαδή αξιοποιώντας τους υφιστάμενους μετεγγραμμένους τίτλους ιδιοκτησίας τα εμπράγματα δικαιώματά τους, κλήθηκαν να υποβάλλουν δηλώσεις οι ίδιοι, για τα ακίνητα των κτηματογραφούμενων περιοχών».

Επιπλέον, προσθέτουν ότι «στο αρχικό στάδιο ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης της χώρας, το Ελληνικό Δημόσιο, εξαιρέθηκε της δήλωσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του με την –τουλάχιστον- επιπόλαιη, αποδεδειγμένα όμως, επικίνδυνη σκέψη των υπευθύνων για την οργάνωση του έργου, ότι ούτως ή άλλως τα μη δηλωμένα ακίνητα, φερόμενα ως αγνώστου ιδιοκτήτη, θα περιέλθουν στο Δημόσιο όταν εκπνεύσει η προθεσμία της διόρθωσης των αρχικών εγγραφών.

Κατά συνέπεια, πολλές από τις εσφαλμένες αρχικές εγγραφές, βασίσθηκαν σε ψευδείς ή ελλιπείς δηλώσεις των δικαιούχων ή των φερόμενων ως δικαιούχων, οι οποίοι είτε δήλωσαν εσφαλμένα ή και αναληθή δικαιώματα επί ακινήτων, τα οποία δεν τους ανήκαν, είτε υπέδειξαν εσφαλμένες θέσεις ή όρια των ακινήτων τους, είτε δεν δήλωσαν καθόλου την ακίνητη περιουσία τους, αδιαφορώντας για τη διαδικασία της σύνταξης κτηματολογίου και θεωρώντας ότι είναι ″καλυμμένοι″ νομικά από την ύπαρξη των μετεγγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο τίτλων τους».

Ως άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ελλιπούς οργάνωσης, αναφέρεται το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δήλωσαν, όπως θα έπρεπε, τα εγγεγραμμένα υπέρ αυτών βάρη επί των κτηματογραφούμενων ακινήτων, με συνέπεια να γεννάται σοβαρότατο ζήτημα ασφάλειας δικαίου για τις αρχικές εγγραφές.

Επίσης, συνεχίζουν, από την εμπειρία της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων, έχουν αναδειχθεί πολυάριθμες περιπτώσεις εσφαλμένης καταγραφής των γαιών, με συνέπεια αστικά ακίνητα να φέρονται ως αγροί και παραθαλάσσια να εμφανίζονται στα όρη της νησιωτικής Ελλάδος. Συνέπεια αυτού ήταν να απαιτηθεί ακόμη και επανακτηματογράφηση ολοκλήρων περιοχών, όπως στην Λευκάδα, την Χίο και τη Λέσβο.

Όπως σχολιάζουν οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι, «η φύση των νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία των εξωδίκων και δικαστικών τρόπων διορθώσεων, η ποικιλία των προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν στις αρχικές εγγραφές, η συνδυαστική ακόμη εμφάνιση προβλημάτων που αφορούσαν σε πολλαπλές διορθώσεις και εμπραγμάτων δικαιωμάτων και γεωμετρικών μεταβολών επί των ακινήτων και όλα αυτά χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, ειδική πρόβλεψη στο νόμο ή χωρίς να έχει διαμορφωθεί νομολογία, οδήγησαν στο να καταγραφεί αρνητικό πρόσημο μπροστά από το έργο του ελληνικού Κτηματολογίου για τον συναλλασσόμενο».

Στα παραπάνω, προσθέτουν ότι «η κακή ποιότητα των κτηματογραφήσεων, η έλλειψη βασικής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στο προσωπικό που υποδέχεται τις δηλώσεις δικαιωμάτων στα γραφεία των μελετητών, η περιορισμένη δυνατότητα διορθώσεων με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος, που αφαιρεί από τον Υποθηκοφύλακα την ευκαιρία να διευκολύνει την συναλλαγή με μια ευρύτερη δυνατότητα διόρθωσης, τα υπερφορτωμένα πινάκια των ελληνικών δικαστηρίων και η σωρεία καινούργιων ζητημάτων για τους κτηματολογικούς δικαστές που καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν δυσεπίλυτα προβλήματα».

Επίσης, επισημαίνεται ότι η ύπαρξη κυρωμένων δασικών χαρτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, προϋπόθεση η οποία δεν τηρήθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουν να τιναχθούν πολλές μελέτες κτηματογράφησης κυριολεκτικά στον αέρα.

Τέλος, αναφέρουν ότι η λειτουργία του ελληνικού Κτηματολογίου συνοδεύεται από μια ιδιότυπη ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία επιβαρύνει οικονομικά τον συναλλασσόμενο πολίτη και έτσι το έργο, που όφειλε να είναι γρήγορο, ασφαλές και φιλικό στον χρήστη, αποδείχθηκε χρονοβόρο, αναξιόπιστο και μη ευέλικτο. Ενώ καταλήγοντας, αναφέρουν χαρακτηριστικά: «για ποιο Κτηματολόγιο μιλάμε όταν δεν έχουμε χάραξη του αιγιαλού σε μία τουριστική χώρα με 16,5 χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμή»;

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Σοβαρά λάθη στην κτηματογράφηση διαπιστώνουν οι συμβολαιογράφοι "

Θάσος: Τέσσερις νεκροί πρόσφυγες εντοπίστηκαν σε λέμβο

Τέσσερις νεκρούς πρόσφυγες, άνδρες, εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης οι λιμενικοί στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Θάσου ενώ άλλοι 15 διασώθηκαν.

Οι πρόσφυγες επέβαιναν σε λέμβο, την οποία αναζητούσε το Λιμενικό από το βράδυ της Τρίτης.

Η αναζήτηση ξεκίνησε έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου στο διεθνή αριθμό 112, ο οποίος ενημέρωσε ότι 19 άτομα βρίσκονταν βορειοδυτικά της Σαμοθράκης.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν βραδινές ώρες ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, δύο πλωτά του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη.

Τελικά το πρωί πλωτό του Λιμενικού εντόπισε τη συγκεκριμένη λέμβο και διαπιστώθηκε ότι μετέφερε συνολικά 19 άνδρες, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι σοροί τους και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Καβάλα.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Θάσος: Τέσσερις νεκροί πρόσφυγες εντοπίστηκαν σε λέμβο "

Δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις ιογενείς ηπατίτιδες

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint» συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για τον HIV και τις ιογενείς ηπατίτιδες Β και C, από την Παρασκευή 18 έως την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν δράσεις δωρεάν εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου με τη μέθοδο «rapidtest» και ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. 

Οι σταθερές δομές «Checkpoint» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου από τις 12:00 έως τις 19:30, ενώ η κινητή μονάδα θα επισκέπτεται καθημερινά διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης έχει ως εξής:

Αθήνα

 • Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, 21:00-01:00, Πλατεία Κεραμεικού, Γκάζι
 • Σάββατο 19 Νοεμβρίου, 11:00-16:00, Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Αθήνα
 • Κυριακή 20 Νοεμβρίου, 18:00-22:00, Μετρό Αγίου Αντωνίου, Περιστέρι
 • Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, 10:00-14:00, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα και 18:00-22:00, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα
 • Τρίτη 22 Νοεμβρίου, 10:00-14:00, Πλατεία Αγίου Δημητρίου, Πετρούπολη και 18:00-22:00, Πλατεία Δαβάκη, Καλλιθέα
 • Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 10:00-14:00, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα
 • Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, 10:00-14:00, Φωκίωνος Νέγρη, Κυψέλη και 18.00-22:00, Πλατεία Δαβάκη, Καλλιθέα
 • Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, 10:00-14:00, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα και 21:00-1:00 Πλατεία Κεραμεικού, Γκάζι.
Θεσσαλονίκη
 • Κυριακή 20 Νοεμβρίου, 11:00-15:00, Νέα Παραλία
 • Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, 10:00-15:00, Πλατεία Χημείου, ΑΠΘ
 • Τρίτη 22 Νοεμβρίου, 10:00-15:00, Πάρκο των τεσσάρων σχολών, ΑΠΘ και 17:00-21:00 ΜΚΟ «Κέντρο Ζωής», Εγνατία Οδός 112
 • Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 9:00-13:00, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 53-55
 • Πέμπτη 24 Νοεμβρίου,10:00-15:00, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της τακτικής εξέτασης, και στην ενίσχυση της δημόσιας συζήτησης για την ιατρική και κοινωνική διάσταση του HIV/AIDS και των ηπατιτίδων.

«Στην Ελλάδα υπολογίζεται πως περίπου το 23% των οροθετικών ατόμων και το 80% των ανθρώπων που ζουν με ηπατίτιδα C δεν γνωρίζει την κατάσταση της υγείας του. Σημαντικό ποσοστό των νέων διαγνώσεων γίνονται καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των ατόμων και να απειλείται η δημόσια υγεία», αναφέρει ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή». Όπως σημειώνει, μία από τις πιο σημαντικές ασπίδες για τον περιορισμό της μετάδοσής του HIV και των ιογενών ηπατιτίδων και για την καταπολέμηση του στίγματος, είναι η γνώση και η πρόληψη.


tovima
Διαβάστε Περισσότερα » " Δωρεάν εξετάσεις για τον HIV και τις ιογενείς ηπατίτιδες "

Mediterraneo: Ο κ.Πλεύρης εξήλθε σε άριστη κατάσταση -Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είδους πράξεις έγιναν μετά σε άλλο νοσοκομείο

Το νοσοκομείο Mediterraneo σε επικοινωνία του με το iefimerida.gr έκανε γνωστό πως ο πρώην βουλευτής Θανάσης Πλέυρης έκανε μία μικρή επέμβαση στο νοσηλευτήριο πριν από περίπου ένα μήνα και εξήλθε υγιής.

Μάλιστα από το νοσηλευτήριο τονίζεται πως η παρακολούθηση της πορείας της υγείας του στη συνέχεια δεν πραγματοποιήθηκε στο Mediterraneo Hospital. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν γνωρίζουν για το τι μεσολάβησε από την έξοδο του κ.Πλέυρη έως την εισαγωγή του σε άλλη ιδιωτική κλινική 22 ημέρες αργότερα. «Συνεπώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είδους πράξεις έγιναν σε Δημόσιο ή άλλο ιδιωτικό Νοσοκομείο και από ποιον, που να προκάλεσαν αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη».

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Mediterraneo
«Ο κ.Αθανάσιος Πλεύρης υπεβλήθη σε μία προγραμματισμένη από τον θεράποντα ιατρό του μικρή αγγειοχειρουργική επέμβαση στο αριστερό κάτω άκρο, πριν από 4 εβδομάδες περίπου.
Μετά από ολιγόωρη παραμονή εξήλθε από το νοσηλευτήριο σε άριστη κατάσταση, διατυπώνοντας και εγγράφως τις ευχαριστίες του, καθώς και την απόλυτη ικανοποίησή του από το επίπεδο των παρασχεθεισών υπηρεσιών μας.

Η παρακολούθηση της πορείας της υγείας του στη συνέχεια δεν πραγματοποιήθηκε στο Mediterraneo Hospital. Για την άσχημη εξέλιξη της ενημερωθήκαμε αιφνιδιαστικά μέσα από δημοσιεύματα.

Δεν έχουμε πληροφορίες για το τι μεσολάβησε από την έξοδο του κ.Πλέυρη έως την εισαγωγή του σε άλλη ιδιωτική κλινική 22 ημέρες αργότερα. Συνεπώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είδους πράξεις έγιναν σε Δημόσιο ή άλλο ιδιωτικό Νοσοκομείο και από ποιον, που να προκάλεσαν αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την εξέλιξη της υγείας του κ.Πλεύρη, συμπάσχουμε με την αγωνία των οικείων του και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση».


iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Mediterraneo: Ο κ.Πλεύρης εξήλθε σε άριστη κατάσταση -Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είδους πράξεις έγιναν μετά σε άλλο νοσοκομείο "

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2017

Μειωμένος κατά 3.031.000 ευρώ ή 2,23% συγκριτικά με το τρέχον έτος, είναι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2017, που εγκρίθηκε την Τετάρτη το απόγευμα από την Ολομέλεια, με εξαίρεση την αρνητική ψήφο της Χρυσής Αυγής και το ΚΚΕ και την Ένωση Κεντρώων, που δήλωσαν «παρών».

Συγκεκριμένα το συνολικό ύψος των πιστώσεων ανέρχεται σε 132.985.000 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση υπερκαλύπτει το στόχο που είχε τεθεί με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για το Κοινοβούλιο.

Η εξοικονόμηση των δαπανών προκύπτει κατά κύριο λόγο από τον εξορθολογισμό των μισθωμάτων για κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες της Βουλής.

Παράλληλα, περιστολή επιτυγχάνεται και μέσω της μείωσης των δαπανών καθαριότητας κατά 478.000 ευρώ μέσω της λήξης της συνεργασίας με ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, αν και τα κονδύλια αυξάνονται στο πεδίο της κάλυψης θέσεων προσωπικού ιδίως για καθαρίστριες.

Αυξήσεις ύψους 1,1 εκατομμυρίων ευρώ καταγράφονται στις αμοιβές μόνιμων και αορίστου χρόνου πολιτικών υπαλλήλων της Βουλής και κατά 584.000 ευρώ στον κωδικό αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία, οι οποίες σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση οφείλονται στην εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

Αναφορικά με τις βουλευτικές αποζημιώσεις, δεν εντοπίζεται καμία μεταβολή πέραν της περικοπής κατά 100.000 ευρώ που προϋπολογίζεται να λάβουν οι βουλευτές για τη συμμετοχή τους σε θερινά τμήματα και επιτροπές.

Από τον προϋπολογισμό του 2017 και τα στοιχεία έως τις 31/5/2016 προκύπτει αύξηση των υπηρετούντων υπαλλήλων του Κοινοβουλίου το τρέχον έτος και συγκεκριμένα:

- κατά 27 οι μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου. 1.194 από 1.167
- κατά 29 οι μετακλητοί. 1.401 από 1.349.

Για έναν προϋπολογισμό που σηματοδοτεί την αντίληψη της Βουλής ότι «χωρίς περιττές σπατάλες ή να κινείται σε διαφορετικό μήκος κύματος από την κοινωνία, η Βουλή αποτελεί την εμπροσθοφυλακή για την έξοδο της χώρας από την κρίση», έκανε λόγο ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2017 "

Φτωχά ή αποκλεισμένα 4 στα 10 παιδιά

Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν περίπου τέσσερα στα δέκα παιδιά στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ε.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Όπως αναφέρει η Eurostat, το 2015 βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 37,8% των παιδιών (περίπου 710.000 παιδιά), έναντι 28,7% το 2010, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που σημειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία πενταετία.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. μειώθηκε από 27,5% το 2010 σε 26,9% το 2015 (περίπου 25,26 εκατομμύρια παιδιά).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ 2010-2015 του ποσοστού των παιδιών που ζουν στο όριο της φτώχειας καταγράφεται στην Κύπρο (7,1 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ιταλία (4 ποσοστιαίες μονάδες).

Επίσης, τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών που ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας καταγράφονται στη Ρουμανία (46,8%), στη Βουλγαρία (43,7%), στην Ελλάδα (37,8%), στην Ουγγαρία (36,1%), στην Ισπανία 34,4%) και στην Ιταλία (33,5%).

Αντίστοιχα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σουηδία (14%), στη Φιλανδία (14,9%) και στη Δανία (15,7%).

Φτώχεια και μορφωτικό επίπεδο

Στην έκθεση της Eurostat σημειώνεται η σχέση ανάμεσα στη φτώχεια και το μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, το ποσοστό των παιδιών που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ε.Ε. μειώνεται στο μέτρο που αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους.

Στην Ελλάδα, το 73% των παιδιών οι γονείς των οποίων είχαν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (έως γυμνάσιο) απειλούνταν με φτώχεια, έναντι 19% των παιδιών που ζούσαν με γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. είναι 65,5% και 30,3%.

Επίσης, σύμφωνα με τη Eurostat, ένα παιδί έως και 17 ετών βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν ζει σε νοικοκυριό, το οποίο είτε έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος, είτε στερείται βασικών καταναλωτικών αγαθών, είτε ζουν με γονείς που βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της ανεργίας.

efsyn
Διαβάστε Περισσότερα » " Φτωχά ή αποκλεισμένα 4 στα 10 παιδιά "

Ν. Βούτσης: Ένταξη των ανεξάρτητων αρχών στη λειτουργία της Βουλής

Την ένταξη των Ανεξάρτητων Αρχών στη λειτουργία της Βουλής προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης μιλώντας για τον προϋπολογισμό του 2017. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία. Υπέρ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι και Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή καταψήφισε, ενώ ΚΚΕ και Ένωση Κεντρώων δήλωσαν παρών.

Αναφερόμενος στην «ίδρυση εξυπαρχής» πέντε Ανεξάρτητων Αρχών μέσα σε 10 – 11 μήνες ο Ν. Βούτσης επεσήμανε ότι «αυτό έδωσε ένα κύρος στη λειτουργία της Βουλής και συζητιέται ακόμη και η περίπτωση οι Ανεξάρτητες Αρχές να μην είναι στα υπουργεία, αλλά να ανήκουν εν συνόλω στην Βουλή ως οργανικό μέρος της λειτουργίας της. Δεν μιλώ για διοικητική υπαγωγή, αλλά για μία πιο στενή σχέση».

naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " Ν. Βούτσης: Ένταξη των ανεξάρτητων αρχών στη λειτουργία της Βουλής "

Σόιμπλε: Κακή υπηρεσία για την Ελλάδα ενδεχόμενη ανακούφιση του χρέους

Ενδεχόμενη ανακούφιση του ελληνικού χρέους θα αποτελούσε κακή υπηρεσία για την Ελλάδα, υποστήριξε αργά χθες το βράδυ ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αναφέρει η εφημερίδα Passauer Neue Presse.

«Όποιος λέει 'θα ανακουφίσουμε τα χρέη σας' προσφέρει κακή υπηρεσία στην Ελλάδα», δήλωσε ο Σόιμπλε, σύμφωνα με την Passauer Neue Presse.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν μια εκτεταμένη ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα κατά τη συνεδρίασή τους τον ερχόμενο μήνα. Ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε επίσης χθες την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα όσον αφορά το χρέος της.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Σόιμπλε: Κακή υπηρεσία για την Ελλάδα ενδεχόμενη ανακούφιση του χρέους "

Στις 27 Νοεμβρίου καταβάλλονται τα αντισταθμιστικά του ΕΚΑΣ

Πάνω από 89.000 δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων ΕΚΑΣ θα εισπράξουν συνολικά 21 εκ. ευρώ περίπου την επόμενη εβδομάδα αναδρομικά για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου.

Οι δικαιούχοι απώλεσαν παροχή άνω των 115 ευρώ.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

Με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου, εγκρίθηκε ο πίνακας των 89.764 δικαιούχων των αντισταθμιστικών μέτρων ΕΚΑΣ του ν. 4411/2016, καθώς και η πίστωση του σχετικού ποσού που ανέρχεται σε 20.988.036 ευρώ.

Η απόφαση αφορά όσους απώλεσαν παροχή άνω των 115 ευρώ και η καταβολή θα γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας αναδρομικά για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία της καταβολής θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση του Υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις που απαλλάσσουν από συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη όλους όσοι στερήθηκαν την παροχή ΕΚΑΣ και η ισόποση με το ΕΚΑΣ οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%. Η καταβολή της ενίσχυσης σε συζύγους που απώλεσαν και οι δύο το ΕΚΑΣ θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου από τους ασφαλιστικούς τους φορείς.

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " Στις 27 Νοεμβρίου καταβάλλονται τα αντισταθμιστικά του ΕΚΑΣ "

Βρυξέλλες: Αποσύρονται από την Ελλάδα οι εμπειρογνώμονες για τους πρόσφυγες

Την άμεση απόσυρση των Βέλγων εμπειρογνωμόνων που έχουν σταλεί στα ελληνικά νησιά για να βοηθήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των προσφύγων φέρεται να αποφάσισε ο Βέλγος υφυπουργός Μετανάστευσης και στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος N-VA, Tέο Φράνκεν, με το αιτιολογικό ότι κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα.

Αυτό αναφέρει ρεπορτάζ, που αποτελεί και το κεντρικό πρωτοσέλιδο, της σημερινής έκδοσης της ολλανδόφωνης εφημερίδας του Βελγίου De Standaard υπό τον τίτλο «Ο Φράνκεν παίρνει πίσω τους ειδικούς για θέματα ασύλου που βρίσκονται στην Ελλάδα».

Σημειώνεται ειδικότερα ότι μέχρι πριν λίγες μέρες εργάζονταν δεκάδες Βέλγοι εμπειρογνώμονες στα ελληνικά νησιά, αλλά από την περασμένη εβδομάδα έχουν όλοι τους κληθεί να επιστρέψουν στο Βέλγιο γιατί η κατάσταση στα ελληνικά νησιά πάει «από το κακό στο χειρότερο».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε επιστολή του προς τον Γ. Μουζάλα, ο Βέλγος υφυπουργός εκφράζει τον φόβο ότι «είναι θέμα χρόνου μέχρι κάποιος από τους ειδικούς να τραυματιστεί σοβαρά, κάτι που πρέπει με κάθε κόστος να αποφευχθεί».

Για τον λόγο αυτό ζητά επιπλέον αστυνομική δύναμη, ένα σχέδιο ασφαλείας και μεταφορά των γραφείων προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι.

Ο τριανταοκτάχρονος Τέο Φράνκεν θεωρείται φίλα προσκείμενος στην ακροδεξιά πτέρυγα του εθνικιστικού κόμματος της Φλάνδρας N-VA που συμμετέχει στην βελγική κυβέρνηση.

tanea
Διαβάστε Περισσότερα » " Βρυξέλλες: Αποσύρονται από την Ελλάδα οι εμπειρογνώμονες για τους πρόσφυγες "

Ανοίγει η συζήτηση για το χρέος

Στο θέμα του ελληνικού χρέους αναφέρθηκε την Τετάρτη από το Λονδίνο ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ενώ έκανε λόγο για «πιο εποικοδομητικές παρά ποτέ» σχέσεις της Ελλάδας με τους πιστωτές.
Ειδικότερα, ο κ. Ντάισελμπλουμ, μιλώντας σε συνέδριο στη βρετανική πρωτεύουσα, επεσήμανε πως οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών είναι πιο εποικοδομητικές από ποτέ, προσθέτοντας πως οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, στη συνάντησή τους στις 5 Δεκεμβρίου.

«Η τρέχουσα ελληνική κυβέρνηση φαίνεται πως είναι πολύ προσηλωμένη και εργάζεται πολύ πιο εποικοδομητικά από ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπάρχει ένας βαθμός αισιοδοξίας» είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Τον Δεκέμβριο, πρέπει να μιλήσουμε για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τώρα και στα επόμενα χρόνια, μπορούν να εφαρμοστούν μια σειρά από μέτρα για το τέλος του προγράμματος» συμπλήρωσε. 

Εν τω μεταξύ, στον λογαριασμό του, στο Twitter, ο κ. Ντάισελμπλουμ ανήρτησε το ακόλουθο μήνυμα:
«Τα τελευταία χρόνια, όλοι μάθαμε πως η διάσωση μιας ηπείρου από τη δημοσιονομική καταστροφή δεν είναι εύκολη και δεν είναι πάντα δημοφιλής προς τους ψηφοφόρους. Επομένως, κατανοώ ότι κάποιοι πολιτικοί το βρίσκουν δύσκολο να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι πρέπει. Κατανοώ ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα. Αλλά πρέπει να μείνουμε πιστοί στο σχέδιό μας. Γιατί ο δρόμος προς τον λαϊκισμό είναι γεμάτος με παράλυτους πολιτικούς».

Δείτε την ανάρτηση:


zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Ανοίγει η συζήτηση για το χρέος "

Τελεσίγραφο από εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ -«Συνάντηση με Σπίρτζη έως την Παρασκευή»

Ανυποχώρητοι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, ζητούν συνάντηση φορέων της πόλης με τον υπουργό, Χρ. Σπίρτζη, έως την Παρασκευή.

Μόνο εάν η συνάντηση των εκπροσώπων φορέων της Θεσσαλονίκης με τον υπουργό Μεταφορών, γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή 19/11 μόνον τότε θα αναστείλουν την επίσχεση εργασίας που αποφάσισαν να ξεκινήσουν από αύριο οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, τόνισε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο πρόεδρος του συνδικάτου τους, Δημήτρης Τσερμενίδης, ύστερα από σχετική απόφαση που έλαβε το σωματείο στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του.

Με καθυστέρηση εξάλλου σχεδόν μιας ώρας, στις 12.50, ξεκίνησε τελικά και είναι σε εξέλιξη η συνάντηση της αντιπροσωπείας των εργαζομένων του ΟΑΣΘ με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, τον οποίο ενημερώνουν για την απόφασή τους.

«Δεν θα περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη να συναντηθούν οι δύο πλευρές» είπε ο κ. Τσερμενίδης, αναφερόμενος στη συνάντηση των εκπροσώπων φορέων με τον αρμόδιο υπουργό, Χρήστο Σπίρτζη.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με την προεκταμίευση της αντισταθμιστικής του Δεκεμβρίου για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι για τον μήνα Σεπτέμβριο.

«Πρέπει να δοθεί οριστική και μόνιμη λύση για το θέμα του ΟΑΣΘ, αφού τα μέτρα αυτά δεν είναι ικανά πλέον να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων» τόνισε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Τελεσίγραφο από εργαζόμενους στον ΟΑΣΘ -«Συνάντηση με Σπίρτζη έως την Παρασκευή» "

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τετάρτη και Πέμπτη για το Πολυτεχνείο

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, Τετάρτη και Πέμπτη, στο οδικό δίκτυο γύρω από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έως την Πλατεία Κάνιγγος, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την 43η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα κορυφωθούν αύριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί η πορεία και θα επεκταθούν σταδιακά στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις οδούς και λεωφόρους Αλεξάνδρας, Πατησίων, Σταδίου, Βασ. Σοφίας, καθώς και στις παράλληλες και καθέτους αυτών.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές ανάγκες που θα προκύπτουν. Παράλληλα, σύμφωνα με απόφαση των Οδικών Συγκοινωνιών (ΟΣΥ), θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (λεωφορεία-τρόλεϊ).

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, στη διαδρομή της πορείας και γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων

tanea
Διαβάστε Περισσότερα » " Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τετάρτη και Πέμπτη για το Πολυτεχνείο "

Σχέδιο Βρυξελλών για online έλεγχο ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα

Εκατομμύρια τουρίστες και επιχειρηματίες που επισκέπτονται την Ευρώπη θα πρέπει να ολοκληρώνουν έναν online έλεγχο ασφαλείας κόστους 5 ευρώ (5,35 δολάρια ΗΠΑ) πριν φθάσουν στην ΕΕ, εφόσον εγκριθεί ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των ελέγχων σε ξένους που δεν χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στις χώρες της Ένωσης.

Το σύστημα, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποστηρίξει σήμερα, θα ελέγχει τα έγγραφα ταυτότητας των προσώπων και τα στοιχεία της κατοικίας τους διασταυρώνοντάς τα με πολλές ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων σχετικών με την ασφάλεια και τα εγκλήματα.

Μετά τις επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους στη Γαλλία και το Βέλγιο και τη χαοτική μαζική άφιξη μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, η Επιτροπή ελπίζει πως ο έλεγχος αυτός θα κλείσει τα «παραθυράκια» στα σύνορά της που εκμεταλλεύονται ισλαμιστές, εγκληματίες και επίδοξοι παράτυποι μετανάστες.

Το μέτρο θα επηρεάσει τους πολίτες περίπου 60 χωρών που μπορούν να επισκέπονται τον χώρο Σένγκεν της Ευρώπης για σύντομα ταξίδια χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση εισόδου, μεταξύ των οποίων οι Αμερικανοί, οι Ιάπωνες και, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα διαπραγματευτεί το Λονδίνο για το Brexit, ενδεχομένως και οι Βρετανοί.
Το πρόγραμμα, το οποίο θα σταλεί για έγκριση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει στόχο να αυτοχρηματοδοτείται μέσω της χρέωσης για την αίτηση. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η εγκατάσταση του συστήματος κοστίζει περίπου 200 εκατ. ευρώ και το ετήσιο κόστος της λειτουργίας του θα ανέρχεται σε 85 εκατ. ευρώ.

Με το πρόγραμμα αυτό θα αντιμετωπιστούν επίσης οι ευρωπαϊκές ανησυχίες σχετικά με τα σχέδια για την επέκταση, μέσα στα ερχόμενα χρόνια, των ταξιδιών χωρίς βίζα σε δύο μεγάλους γείτονες της Ευρώπης, την Τουρκία και την Ουκρανία, ενώ θα εφαρμοστεί αμέσως όσον αφορά πρόσωπα από κράτη στα Βαλκάνια που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως η Αλβανία και η Σερβία.

Το σύστημα, που είναι γνωστό ως ETIAS και είναι παρόμοιο με το αμερικανικό σύστημα ESTA, θα παρέχει στους περισσότερους ταξιδιώτες μέσα σε μερικά λεπτά πενταετή άδεια για πολλαπλά ταξίδια. Αξιωματούχοι της ΕΕ ελπίζουν ότι μπορεί να είναι έτοιμο και να λειτουργεί μετά την έγκρισή του από τα κοινοβούλιο στις αρχές της ερχόμενης δεκαετίας.
Το ESTA των ΗΠΑ ισχύει για δύο χρόνια και κοστίζει 14 δολάρια, ενώ το παρόμοιο eTA του Καναδά ισχύει για πέντε χρόνια και κοστίζει 7 δολάρια Καναδά (5,21 δολάρια ΗΠΑ). Η Ιαπωνία δεν χρεώνει τους επισκέπτες της που προέρχονται από χώρες από τις οποίες δεν χρειάζεται κανείς βίζα για να ταξιδέψει στην Ιαπωνία.

tanea
Διαβάστε Περισσότερα » " Σχέδιο Βρυξελλών για online έλεγχο ταξιδιωτών που δεν χρειάζονται βίζα "

Γερμανικά ΜΜΕ: Μάταιη η αναφορά Ομπάμα στο χρέος

Ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα κάνει ο Τύπος στη Γερμανία, επισημαίνοντας τις αναφορές του στη λιτότητα, αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση για το χρέος. Δεδομένου ότι ο Ομπάμα μεταβαίνει στο Βερολίνο, οι Γερμανοί υπενθυμίζουν ότι το χρέος δεν πρόκειται να συζητηθεί πριν το 2018.

«Στο σημαντικότερο επίκαιρο ελληνικό αίτημα, την απομείωση του τεράστιου χρέους, ο Ομπάμα αναφέρθηκε επενειλημμένα και με ιδιαίτερη σαφήνεια και υποσχέθηκε στον Προκόπη Παυλόπουλο να τονίσει στους άλλους ηγέτες ότι 'η αυστηρή λιτότητα δεν φέρνει ευημερία'.

» Στη συνέντευξη Τύπου τόνισε αργότερα ακόμα ότι τώρα που η ελληνική οικονομία αρχίζει να αναπτύσσεται ξανά είναι μια καλή χρονική στιγμή για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. 'Η στρατηγική δεν μπορεί να είναι μόνο η λιτότητα', είπε ο Ομπάμα. Στη χώρα πρέπει να δοθεί αέρας να αναπνεύσει, ώστε η οικονομία να σταθεί ξανά στα πόδια της με βιώσιμο τρόπο.

» Παρά τον ενθουσιασμό, τίθεται όμως κυρίως ένα ερώτημα από την επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα: Ποιο βάρος έχουν τα λόγια του στην Ουάσινγκτον και την Ευρώπη» διερωτάται σττην ηλεκτρονική του σελίδα το ZDF.

Ο Ομπάμα προέτρεψε τις χώρες της Ευρώπης να σταθούν επίσης αλληλέγγυες με την Ελλάδα στο Προσφυγικό και ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τις αμυντικές δαπάνες της φιλοξενούσας χώρας, η οποία εν μέσω κρίσης διαθέτει για αυτές σχεδόν το 2% του ΑΕΠ της. Οι ΗΠΑ βλέπουν στην Ελλάδα έναν σημαντικό διατλαντικό σύμμαχο στην ταραγμένη περιοχή της Μεσογείου μεταξύ Βόρειας Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Τουρκίας, σημειώνει το ZDF και καταλήγει:

«Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένται η εξαγελθείσα 'ομιλία παρακαταθήκη' , την οποία ο Ομπάμα θα εκφωνήσει στο λίκνο της δημοκρατίας πριν αναχωρήσει για το Βερολίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει επίσης να εκπληρώσει την επιθυμία του να επισκεφθεί την Ακρόπολη.»

H Βild σχολιάζει ότι «η επίσκεψη Ομπάμα δεν έφερε τίποτα για τον πρωθυπουργό Τσίπρα, ο οποίος είχε ελπίσει στο κούρεμα του χρέους και την Τετάρτη και την Πέμπτη θα ταχθεί υπέρ του ελάφρυνσης στο Βερολίνο κατά τις συναντήσεις του με την Μέρκελ. Το βράδυ όμως κιόλας ήρθε η απόρριψη από το Βερολίνο».

Ενας έμπιστος της καγκελαρίου φέρεται να είπε στην εφημερίδα: «Δεν χρειάζεται να κάνει άδικο κόπο ο κύριος Ομπάμα, η απομείωση αποκλείεται και έτσι θα γίνει! Αυτό που διαδίδει ο Τσίπρας και ορισμένοι Αμερικανοί διπλωμάτες είναι η συνήθης προπαγάνδα της Αθηνας: Εάν ανταποκριθούμε στο σημερινό στάδιο και κατάσταση στο αίτημα αυτό, η χώρα σε τρία χρόνα θα βρίσκεται ξανά στο τέλος, διότι σε ουσιαστικούς τομείς δεν έχει αλλάξει τίποτα, φέρεται να είπε η ίδια πηγή στην Bild.

Ο Ομπάμα επισκέπτεται από αύριο την καγκελάριο, συνεχίζει η λαϊκή συντηρητική εφημερίδα.

«Εκεί ο Ομπάμα θα κάνει την τελευταία του προσπάθεια να πείσει το Βερολίνο να γίνει απομείωση του χρέους και επομένως να προβεί η ΕΕ σε διαγραφή των χρημάτων των Γερμανών φορολογουμένων. Για αυτό ο Ομπάμα φέρνει μαζί του τον υπουργό Οικονομικών Τζακ Λιού, ο οποίος υπήρξε σύμβουλος του Γάννη Βαρουφάκη πέρυσι. Τώρα ο Λιού συνομιλεί με τον νυν υπουργό Οικονομικών, τον διαδοχό του Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά η απόρριψη ήρθε ήδη από το Βερολίνο.»

Kατά την Bild, «επί του θέματος θα γίνει συζήτηση μετά το 2018, μετά τις γερμανικές εκλογές. Από την ηγεσία του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) καθίσταται σαφές ότι μετά την ήττα του λόγω της υποψηφιότητας (σ.σ. του σοσιαλδημοκράτη) Στάνμάιερ ως κοινού υποηφίου προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορεί το CDU να υποχωρήσει και ως προς το θέμα της Ελλάδας. Από την αμερικανική αντιπροσωπεία λέγεται ότι ο Ομπάμα θα προσπαθήσει να προωθήσει θέματα στο Βερολίνο. Είτε το ελληνικό , είτε το ουκρανικό».

Η εφημερίδα καταλήγει γράφοντας: «Στο πρόγραμμα του Ομπάμα στην Αθήνα υπάρχουν πάντως πολλά: Υπάρχει η μεγάλη συμβολική ομιλία της οποία θα εκφωνήσει στο λίκνο της δημοκρατίας, την τελευταία του στο εξωτερικό.

» Πρόκειται για ένα μήνυμα προς τον κόσμο, είπε ευρωπαίος διπλωμάτης στη Bild. Δηλαδή δεν θα αφορά απαραίτητα την Ελλάδα, διότι για την σωτηρία της η Ουάσινγτον δεν έχει δώσει μέχρι στιγής ούτε ένα σέντ.»

tovima
Διαβάστε Περισσότερα » " Γερμανικά ΜΜΕ: Μάταιη η αναφορά Ομπάμα στο χρέος "

Σε «φρούριο» μετατρέπεται το Βερολίνο ενόψει της επίσκεψης Ομπάμα

Το Βερολίνο θα είναι ο δεύτερος και τελευταίος σταθμός της μίνι ευρωπαϊκής περιοδείας του Μπαράκ Ομπάμα. 

Τόσο πολλές αποκλεισμένες ζώνες, τόσοι αστυνομικοί και τόση επαγρύπνηση υπάρχουν πολύ σπάνια στη γερμανική πρωτεύουσα. 

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί το 2013, κατά την πρώτη επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα. 

Σήμερα, κατά την τελευταία επίσκεψη του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ στη γερμανική πρωτεύουσα, οι γερμανικές δυνάμεις ασφαλείας και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός, έχοντας καταστρώσει εκτεταμένα σχέδια δράσης. 

Ο Μπαράκ Ομπάμα, προσγειώνεται το βράδυ της Τετάρτης στο στρατιωτικό τμήμα του αεροδρομίου Τέγκελ. Η αναχώρησή του είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Παρασκευής με προορισμό τη Σύνοδο Ασίας-Ειρηνικού (Apec) στο Περού.

Συναντήσεις με Μέρκελ και ευρωπαίους ηγέτες

Ελάχιστα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για το πρόγραμμα της επίσκεψης του «πλανητάρχη». Αύριο το απόγευμα συναντάται με τη γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ. Αργότερα, το βράδυ, θα παρακαθήσει σε δείπνο στην έδρα της καγκελαρίας. Εν συνεχεία, το πρωί της Παρασκευής, καταφθάνουν στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και οι πρωθυπουργοί Ιταλίας (Ρέντσι), Ισπανίας (Ραχόι) και Μ. Βρετανίας (Μέι), οι οποίοι θα έχουν κοινή συνάντηση με την καγκελάριο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τόπος της τριήμερης διαμονής του αμερικανού προέδρου θα είναι το διάσημο πολυτελές ξενοδοχείο Adlon, που βρίσκεται δίπλα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου και εντός του κυβερνητικού τετραγώνου. Γύρω από αυτό έχει δημιουργηθεί μια ζώνη ύψιστης ασφάλειας, με την αστυνομία να απαγορεύει μεταξύ άλλων τη στάθμευση αυτοκινήτων και ποδηλάτων. Πάντως οι αρχές ασφαλείας, όπως συνηθίζεται, δεν γνωστοποιούν λεπτομέρειες για τα μέτρα ασφαλείας που πρόκειται να ληφθούν.

Βέβαιο είναι, όπως και κατά την επίσκεψη Ομπάμα το 2013, ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η ύψιστη βαθμίδα ασφαλείας. Τα στελέχη της Secret Service, της αμερικανικής μυστικής υπηρεσίας αρμόδιας για την προστασία του προέδρου της χώρας, μετέβησαν ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στο Βερολίνο προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση και να έχουν επαφές με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές με στόχο να καθορίσουν τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Ζώνες αποκλεισμού και περιορισμοί στα ΜΜΜ

Στις τρεις ημέρες παραμονής του Μπαράκ Ομπάμα θα υπάρξουν ακτίνες αποκλεισμού στις ζώνες εντός των οποίων θα κινηθεί. Αυτό ισχύει για το αεροδρόμιο Τέγκελ και για τον εναέριο χώρο πάνω από τη γερμανική πρωτεύουσα, τις διαδρομές προς το ξενοδοχείο διαμονής του αμερικανού προέδρου, στους χώρους ενδεχόμενων δημόσιων εμφανίσεων, στη συνάντηση με την Άγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία και στους υπόλοιπους σταθμούς της επίσκεψής του.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Βερολίνου θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για περιορισμούς στη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι οποίες θα μεταβάλλονται ανάλογα με το εκάστοτε σημείο στο οποίο κινείται ή βρίσκεται ο αμερικανός πρόεδρος.

Το 2013 η αστυνομικές αρχές του Βερολίνου είχαν επιστρατεύσει 5.500 άτομα, ζητώντας τη συνδρομή και άλλων ομόσπονδων κρατιδίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του Μπαράκ Ομπάμα. Αυτή τη φορά ο αριθμός των αστυνομικών θα είναι κάπως μικρότερος, δεδομένου ότι –σε αντίθεση με το 2013- δεν είναι προγραμματισμένη κάποια μεγάλη δημόσια εμφάνιση του προέδρου. Σε κάθε περίπτωση, είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει τα πάντα προκειμένου να μην υπάρξει το παραμικρό κενό ασφάλειας.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Σε «φρούριο» μετατρέπεται το Βερολίνο ενόψει της επίσκεψης Ομπάμα "

Το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο για τα ΜΜΜ

Μετά την τηλεματική που έχει ήδη εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ, το ηλεκτρονικό εισιτήριο βρίσκεται στην τελική ευθεία εφαρμογής του.

Η νέα κάρτα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι έργο ΣΔΙΤ και θα αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του νέου έτους, με την εγκατάσταση και των ειδικών επικυρωτικών - ακυρωτικών μηχανημάτων, αλλά και αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης καρτών.

Με το έργο αυτό θα αντικατασταθούν σταδιακά τα χάρτινα εισιτήρια από την ηλεκτρονική «έξυπνη κάρτα», βελτιώνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επιβατών σε όλα τα Δημόσια Συγκοινωνιακά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παράλληλα, το έργο επιτρέπει στον ΟΑΣΑ να εφαρμόσει ευέλικτες πολιτικές κομίστρου προς όφελος των επιβατών, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τα έσοδα του Ομίλου.

epoli
Διαβάστε Περισσότερα » " Το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο για τα ΜΜΜ "

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κατάθεση στεφάνων από Βούτση, Γαβρόγλου, Ρήγα

Στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων του Πολυτεχνείου κατέθεσαν στον ιστορικό χώρο του ιδρύματος, λίγο μετά τις οκτώ το πρωί, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης εκ μέρους της εθνικής αντιπροσωπείας, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Ρήγας και η νεολαία του κόμματος.

«Εδώ έγιναν αγώνες που δεν πρέπει να ξεχαστούν και που θα πρέπει να είναι το ορόσημο και στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Πάντοτε η τιμή ανήκει σε αυτούς τους πρωταγωνιστές» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής. «Τιμούμε με σεβασμό και απέραντη ευγνωμοσύνη τα παιδιά που έπεσαν εδώ. Σε μια συγκυρία που δοκιμάζεται η δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη ελπίζουμε τα οράματά τους και οι θυσίες τους να μην έχουν πάει χαμένα» ήταν η δήλωση του υπουργού Παιδείας.«Σήμερα τιμούμε τους αγώνες των νέων ανθρώπων που έδωσαν και την ψυχή τους για να υπάρξει δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αναγνωρίζει τα αιτήματα και τους αγώνες. Οι αγώνες δεν θα πάνε χαμένοι και θα ολοκληρωθούν με την επιτυχία την επόμενη περίοδο μέσα από τη σκληρή μάχη την οποία δίνουμε» ανέφερε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης και Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας, ενώ αντεγκλίσεις σημειώθηκαν ανάμεσα σε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ομάδα νεαρών της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς


real
Διαβάστε Περισσότερα » " Επέτειος Πολυτεχνείου: Κατάθεση στεφάνων από Βούτση, Γαβρόγλου, Ρήγα "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news