facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Στην Ευρώπη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακάμπτουν - Το αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακάμπτουν στην Ευρώπη» διαπιστώνει το δεύτερο βαρόμετρο του 2016, που παρουσίασε η UEAPME (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων), στο οποίο σημειώνεται ότι οι δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και οι προσδοκίες για το τρέχον εξάμηνο διαμορφώνουν, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης το 2008, μια πραγματικά θετική εικόνα.

«Το εντελώς αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς. «Κάθε μέρα κλείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το εννεάμηνο του 2016 έκλεισαν 24.330 επιχειρήσεις, ενώ ιδρύθηκαν 21.657, διαμορφώνοντας έτσι ένα αρνητικό “ισοζύγιο”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η υπερφορολόγηση, η δραματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και η γραφειοκρατία, αυξάνουν τις τάσεις αποεπένδυσης και την άτυπη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, όλοι οι δείκτες που έχουν σχέση με το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος εξακολουθούν να παίρνουν την ανηφόρα, δημιουργώντας μια ασφυκτική ατμόσφαιρα στην αγορά, ιδιαίτερα για τις μικρές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους».

«Η σχέση επιχειρηματικής συνεργασίας και καινοτομίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποκτά σήμερα μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί η συνεργασία προσφέρει τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας που έχει μια μικρή επιχείρηση, με τις διευρυμένες δυνατότητες, τους πόρους και τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από τα συνεργατικά σχήματα». Αυτή είναι η βασική θέση της ΓΣΕΒΕΕ, όπως εκφράστηκε σήμερα στο συνέδριο, με θέμα «Κίνητρα για Παγκόσμια και Τοπική Ανάπτυξη», το οποίο πραγματοποιήθηκε και με την υποστήριξη της ΓΣΕΒΕΕ.

Μιλώντας στο συνέδριο, ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Ασμάτογλου, επεσήμανε ότι «τα βασικά και άμεσα οφέλη από τη δικτύωση ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία σήμερα περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση δυνάμεων, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, και την οργανωμένη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων παράλληλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα. Παράλληλα όμως, τα οφέλη από τη δικτύωση ανάμεσα σε μικρές επιχειρήσεις, συνδέονται και με την ανάγκη διαμόρφωσης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής αναπτυξιακής προσέγγισης για την ελληνική οικονομία. Η ελληνική οικονομία είναι σε ένα μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένη, βασίζεται δηλαδή σε ένα πρότυπο μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό απόθεμα και δείχνει το δρόμο για την παραγωγική αναγέννηση της οικονομίας και κοινωνίας.

Η μόχλευση και κινητοποίηση του παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της καινοτομίας και των βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικότερους πυλώνες μετασχηματισμού και ανάταξης της χώρας. Οι συνεργασίες των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και η ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα σε κράτος, κοινωνικούς εταίρους, πανεπιστήμια, κοινωνικούς φορείς, μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, που να βασίζεται σε ποιοτικά και διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες».

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων της συνομοσπονδίας, έχουν ήδη θέσει τα τελευταία χρόνια, ως βασική προτεραιότητα, την ενίσχυση και την υποστήριξη συνεργατικών εγχειρημάτων που εδράζεται στην ιδέα μιας αποκεντρωμένης και ενδογενούς ανάπτυξης, με κεντρικό ρόλο των μικρών επιχειρήσεων και βασικό στοιχείο τα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και τις αναβαθμισμένες δεξιότητες.

Επιχειρησιακά, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων, σε μια σειρά από τομείς της ελληνικής οικονομίας, τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες και το εμπόριο (όπως για παράδειγμα το Δίκτυο συνεργατικής διαχείρισης ακινήτων, οι Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας, η Αγορά της Πανδρόσου κ.α.).

Συνολικά, τα τελευταία 4 χρόνια έχουν δημιουργηθεί και υποστηριχθεί 11 περιπτώσεις επιχειρηματικών δικτύων, τα οποία μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες πέτυχαν να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Ασμάτογλου, η ευρύτερη προώθηση και υιοθέτηση συνεργατικών σχημάτων προϋποθέτει φυσικά μια στρατηγική σύμπραξη και έναν συλλογικό σχεδιασμό και συντονισμό μεταξύ του κράτους, των κοινωνικών εταίρων, των σχετικών υποστηρικτικών θεσμών και των μικρών επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την ανάδυση ενός νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα, μέσα από τη δημιουργία νέων εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Στην Ευρώπη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακάμπτουν - Το αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα "

Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε να λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και νησιά όπως ήταν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου για την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας», δηλαδή οι δήμοι και οι κοινότητες όπως ήταν πριν από το 1997,προκειμένου να καταβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος.

Αυτό σημαίνει ότι εξετάζεται συνδυαστικά ο σημερινός πληθυσμός βάση της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και η νομική μορφή των χωριών ΠΡΙΝ από το σχέδιο Καποδίστριας, δηλαδή απαιτείται το χωριό να είχε διοικητική αυτοτέλεια.

Με τα έγγραφα Δ12Α 1146052 ΕΞ 2011 και Δ12Α 1089202 ΕΞ 2012, καθώς και με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/20.6.2013, διευκρινίστηκε ότι αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από μόνο του κοινότητα και κατά συνέπεια ανήκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήμο, λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του δήμου) που υπαγόταν.

Επομένως, για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος δεν εξετάζεται ο κάθε οικισμός χωριστά, αλλά η κοινότητα που αυτοί συνιστούσαν όλοι μαζί προ Καποδίστρια.

Να θυμίσουμε τέλος ότι τα ποσά του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.

Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.

Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.

enikonomia
Διαβάστε Περισσότερα » " Ποιοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος "

Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα στο zougla.gr

Άγνωστος τηλεφώνησε στις 22:15 στα γραφεία του zougla.gr και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στην περιοχή των Εξαρχείων, στην οδό Ιπποκράτους 112, που θα εκραγεί σε 30 λεπτά. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «δεν πρόκειται για φάρσα» και να «ειδοποιηθούν οι αρχές ώστε να εκκενωθεί ο χώρος άμεσα». Από το zougla.gr ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές προκειμένου να αποκλειστεί ο χώρος.

Στο σημείο όπου λειτουργούν οι εκδόσεις και το βιβλιοπωλείο της «Ελεύθερης Σκέψις», πράγματι εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός περίπου στις 22:40, προκαλώντας υλικές ζημιές και όχι τραυματισμούς.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν ζημιές σε οχήματα και κτήρια πλησίον του βιβλιοπωλείου.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα στο zougla.gr "

ΔΕΗ: Η 13η Οκτωβρίου θα αντικαταστήσει άλλη αργία

Διευκρινίσεις για την καθιέρωση της 13ης Οκτωβρίου (ημέρα της Μάχης της Ηλεκτρικής) ως επίσημης αργίας για τη ΔΕΗ, δίνει η επιχείρηση με νεώτερη ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Επειδή σε ορισμένα site, προφανώς από παρεξήγηση, αναφέρεται ότι η 13η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως πρόσθετη αργία για το προσωπικό της ΔΕΗ, είναι αυτονόητο, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Μ. Παναγιωτάκη, ότι αυτή θα αντικαταστήσει άλλη αργία η οποία ισχύει από το παρελθόν και δεν έχει κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση»

Νωρίτερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης ανακοίνωσε την 13η Οκτωβρίου ως επίσημη αργία του προσωπικού της ΔΕΗ.

«Τιμούμε και πάλι τη μεγάλη ιστορική επέτειο, τη Μάχη της Ηλεκτρικής. Πριν από 72 χρόνια, στις 13 Οκτωβρίου 1944, οι τότε συνάδελφοί μας στην Ηλεκτρική, μαζί με το 6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, πολέμησαν εναντίον των Γερμανών κατακτητών και έσωσαν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι από την ανατίναξη. Οι εργαζόμενοι στην Ηλεκτρική αγωνίστηκαν ηρωικά, με κοινωνική ευθύνη και πατριωτισμό, για να διασφαλίσουν το στρατηγικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας στην απελευθερωμένη Αθήνα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο κ. Παναγιωτάκης.

Τονίζει επίσης ότι «η μεγάλη αυτή επέτειος, κορυφαία αντιστασιακή πράξη σε όλη την Ευρώπη, ορόσημο στην ιστορία του ηλεκτρισμού στη χώρα μας, καταδεικνύει το μεγαλείο και τις αστείρευτες δυνάμεις του δημοκρατικού λαού μας, και αποτελεί πηγή έμπνευσης και φωτεινό παράδειγμα για τους σύγχρονούς, και ειδικότερα όλους εμάς που εργαζόμαστε στον όμιλο ΔΕΗ».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η έξοδος από την κρίση, η ευημερία και η κοινωνική προστασία των πολιτών και η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί παρά να έχει ως βασικό πυλώνα μία ισχυρή και αποδοτική ΔΕΗ.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " ΔΕΗ: Η 13η Οκτωβρίου θα αντικαταστήσει άλλη αργία "

Αιχμηρό κείμενο από την κίνηση των «53+»: Αν συνεχιστούν οι εκβιασμοί, προτιμάμε να πέσουμε

Την Πέμπτη ξεκινά το πρώτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με την «Πρωτοβουλία των 53+», στην οποία και ανήκει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, να δείχνει τις διαθέσεις της μέσω αιχμηρού κειμένου.

Το ερώτημα που τίθεται στο κείμενο συμβολής, που έχει καταθέσει η τάση του κόμματος, είναι: «Πάση θυσία κυβέρνηση;», με την ίδια να απαντά πως «είμαστε στην κυβέρνηση όχι πάση θυσία, αλλά όσο θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις ασφυκτικές συνθήκες και τους ποικίλους εκβιασμούς μπορούμε με αριστερή οπτική να ασκήσουμε πολιτική προς όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Το δικό μας χρέος, ως κόμμα, είναι ακριβώς αυτό».

Η «Πρωτοβουλία των 53+» αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, ακόμα και το να «πέσει» η κυβέρνηση και να προκηρυχθούν εκλογές.

«Εάν συνεχιστούν οι εκβιασμοί και τα πραξικοπήματα από τους δανειστές προτιμάμε να πέσουμε αντιστεκόμενοι ηρωικά από εσωτερική ή εξωτερική τρόικα και όχι ταπεινωτικά από την ίδια την κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά το κείμενο της «Πρωτοβουλίας των 53+»:

Ενα από τα βασικά ερωτήματα που θέτουν οι 53+ είναι το «πάση θυσία στην κυβέρνηση», ερώτημα στο οποίο η εν λόγω τάση απαντά ως εξής: «Είμαστε στην κυβέρνηση όχι πάση θυσία, αλλά όσο θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις ασφυκτικές συνθήκες και τους ποικίλους εκβιασμούς μπορούμε με αριστερή οπτική να ασκήσουμε πολιτική προς όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Το δικό μας χρέος, ως κόμμα, είναι ακριβώς αυτό.

Να αμβλύνουμε και να αποδυναμώνουμε τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του μνημονίου, να ανοίγουμε δρόμους μετασχηματισμού, να διαμορφώνουμε νέες συνειδήσεις και νέους συσχετισμούς. Συνεπώς, το ερώτημα ως δίλημμα είναι κάλπικο. Ασφαλώς μας ενδιαφέρει να είμαστε στην κυβέρνηση όσο οι κοινωνικές μας συμμαχίες μάς επιτρέπουν να παίζουμε το ρόλο μας. Αν χαθεί, με δική μας ευθύνη ή λόγω συνεχών εκβιασμών, η σχέση μας με τα ασθενέστερα και λαϊκά κοινωνικά στρώματα, με τα ριζοσπαστικοποιημένα τμήματα της κοινωνίας, αν διαρραγεί οριστικά η σχέση μας με τα ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα, δεν έχει καμία σημασία η παραμονή σε μια κυβέρνηση, που θα έχει χάσει, στην ουσία, την κοινωνική στήριξη».

Και η συγκεκριμένη αναφορά των 53+ καταλήγει: «Είναι σαφές, λοιπόν, ότι αν συνεχιστούν οι εκβιασμοί και τα πραξικοπήματα από τους «δανειστές», προτιμάμε να πέσουμε αντιστεκόμενοι ηρωικά από εσωτερική ή εξωτερική τρόικα και όχι ταπεινωτικά από την ίδια την κοινωνία».

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Αιχμηρό κείμενο από την κίνηση των «53+»: Αν συνεχιστούν οι εκβιασμοί, προτιμάμε να πέσουμε "

Ένοχη για πλαστογραφία, απιστία και απάτη η πρώην προϊσταμένη του ΙΚΑ Καλαμάτας

Ένοχη για πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, απιστία σχετική με την υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση και απάτη κατ’ εξακολούθηση κρίθηκε χθες από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας η πρώην προϊσταμένη του Τμήματος Οικοδομών του ΙΚΑ Καλαμάτας, η οποία κολλούσε ένσημα στα παιδιά της.

Αν και οι κατηγορίες ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, η εκδίκαση της υπόθεσης κράτησε τρεις συνεδριάσεις του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο tharrosnews.gr, η υπόθεση είχε εγείρει κυρίως ηθικά ζητήματα, λόγω της θέσης της στον ασφαλιστικό οργανισμό, αλλά και της ενεργούς δράσης της στα πολιτικά, αυτοδιοικητικά και κοινωνικά δρώμενα της περιοχής.

Οι ισχυρισμοί στην απολογία της για πλεκτάνη που στήθηκε εναντίον της δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο της επέβαλε συνολική ποινή φυλακίσεως 2 ετών με 3ετή αναστολή και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ένα έτος.

Η υπόθεση έχει και δικαστική συνέχεια, καθώς εκκρεμεί άλλο ένα δικαστήριο εις βάρος της για επιδόματα ασθενείας που έχει λάβει τέκνο της.

Χθες το πρωί η υπόθεση συνεχίσθηκε με την κατάθεση άλλης μιας υπαλλήλου από το υποκατάστημα του ΙΚΑ Καλαμάτας, ενώ δεν κατέθεσε κανένας μάρτυρας υπεράσπισης.

Στην απολογία της η κατηγορουμένη ξεκίνησε λέγοντας ότι πάντα ήταν πολύ προσεκτική με τις ενέργειες που έκανε στην υπηρεσία. Ακολούθως, απολογήθηκε για μία μία από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο.
Σε μια περίπτωση που η ίδια είχε παραλάβει από εργοδότη (οικοδομή) 3 ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), είχε αναγραφεί και το όνομα γιου της και ο έλεγχος που είχε γίνει από το ΙΚΑ είχε διαπιστώσει ότι δεν ήταν ορθές. Η κατηγορουμένη επιχείρησε να αντικρούσει την κατηγορία ισχυριζόμενη ότι εξωτερικό κλιμάκιο του ΙΚΑ σε έλεγχο διαπίστωσε πως όντως το παιδί της εργαζόταν στην οικοδομή. Ωστόσο, η πρόεδρος του δικαστηρίου σχολίασε ότι αν το κλιμάκιο αυτό υπαγόταν στο τμήμα της, επρόκειτο για υφισταμένους της και γνώριζε τις περιοχές που θα έκαναν έλεγχο, για να λάβει καταφατική απάντηση από την κατηγορουμένη.

«Ήμουν στόχος»

Ακολούθως, υποστήριξε ότι κάποιοι μάρτυρες – υπάλληλοι του ΙΚΑ κατέθεσαν ψευδώς στοιχεία στο δικαστήριο. Συνεχίζοντας, είπε ότι σε άλλον εργοδότη από τις 18 ΑΠΔ, η ίδια παρέλαβε τις 5 και όταν έγινε ο έλεγχος, οι επιθεωρητές έλεγξαν μόνο τις δικές της και καμία από τις άλλες. «Άρα ο στόχος ήμουν εγώ», τόνισε.

Σε άλλες περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με την επιβολή προστίμων, η κατηγορουμένη, ισχυρίσθηκε ότι κάποια πράγματα στα έγγραφα γράφτηκαν δια χειρός πάνω σε αυτά μετά την ΕΔΕ που έγινε σε βάρος της.
Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα που λάμβανε στη σύνταξή της για τρία παιδιά, ενώ δεν τα δικαιούται, είπε ότι κατέθεσε αίτηση στις 4 Απριλίου του 2012 και δήλωσε ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά δεν εργάζονται. Ισχυρίσθηκε πως δε γνώριζε ότι έπρεπε να δηλώσει ότι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, καθώς και ότι δεν κατέθεσε τα πιστοποιητικά των σπουδών τους. Δήλωσε δε ότι στις 31 Μαΐου του 2012 εκδόθηκε από το ΙΚΑ Καλαμάτας η απόφαση σύνταξής της και όχι λόγω γνωριμιών, όπως κατατέθηκε από μάρτυρα.

Και γι’ αυτό το ζήτημα έκανε λόγο για σκευωρία, σημειώνοντας ότι τα πιστοποιητικά σπουδών των παιδιών που βρέθηκαν στο συνταξιοδοτικό της φάκελο δεν τα είχε βάλει η ίδια, αλλά ήταν αυτά που βρίσκονταν στον υπαλληλικό της φάκελο.

Η εισαγγελέας Έδρας, Φωτεινή Γκιντώνη, σχολίασε στην αγόρευσή της την επί μακρόν διαδικασία παρότι πρόκειται για πλημμέλημα, και ξεκίνησε από την απολογία της κατηγορουμένης, τονίζοντας προσπάθησε να παρουσιάσει «το μαύρο – άσπρο».
Αναρωτήθηκε ποια σκευωρία υπήρχε σε βάρος της και γιατί όλος ο ασφαλιστικός οργανισμός και οι συνάδελφοί της να επιδιώκουν την εξόντωσή της, όπως επιχείρησε να παρουσιάσει.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες, είπε ότι για τη νόθευση σε ορισμένα σημεία πάσχει το κατηγορητήριο, αλλά για δύο περιπτώσεις έχει αποδειχτεί ότι έγινε νόθευση από την κατηγορουμένη.
Η εισαγγελέας τόνισε πως δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν τα ονόματα των παιδιών της στις ΑΠΔ εργοδοτών που παραλάμβανε, καθώς και πώς έγιναν οι μειώσεις ημερών εργασίας, με σκοπό να ωφεληθούν εργοδότες και να υποστεί σχετική βλάβη το ΙΚΑ.

tharrosnews
Διαβάστε Περισσότερα » " Ένοχη για πλαστογραφία, απιστία και απάτη η πρώην προϊσταμένη του ΙΚΑ Καλαμάτας "

Ιωάννινα: Κατασχετήριο της εφορίας σε σπίτι νεκρής για 4.000 ευρώ

Απεβίωσε το 2010... Όμως έξι χρόνια μετά η Εφορία στέλνει κατασχετήριο για τα περιουσιακά στοιχεία της νεκρής, το οποίο μάλιστα συνοδεύεται από το Ε9 του τρέχοντος έτους!!!

Στην Ελλάδα λοιπόν όλα μπορούν να συμβούν! Ακόμη και οι νεκροί μπορούν να έχουν περιουσία και βέβαια η περιουσία αυτή μπορεί να κατάσχεται!

Το κατασχετήριο έφτασε από το Δικαστικό Τμήμα της Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων και μάλλον αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία. Η γυναίκα, όσο ήταν εν ζωή, διατηρούσε ένα μικρό κατάστημα στην Ηγουμενίτσα. Όταν πέθανε έμεινε ανεξόφλητη στην εφορία η χρήση της τελευταίας χρονιάς. Επρόκειτο για ποσό περίπου δύο χιλιάδων ευρώ!

Μετά από έξι χρόνια το ποσό αυτό, με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τους φόρους, έφτασε στις 3.962 ευρώ!!! Προκειμένου λοιπόν η Εφορία και το ελληνικό δημόσιο να διασφαλίσει τα συμφέροντά του έστειλε κατασχετήριο για το σπίτι στο οποίο διαμένει η αιωνόβια μητέρα της αποθανούσας... Και φυσικά στην ηλικία της δεν γνωρίζει από TAXIS...

Ωστόσο κινδυνεύει από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθεί στο δρόμο! Απορίας άξιον βέβαια είναι πως η νεκρή βρέθηκε να έχει Ε9 το 2016, φαίνεται όμως ότι στο ελληνικό κράτος πολλά πράγματα δουλεύουν αυτόματα!

epiruspost
Διαβάστε Περισσότερα » " Ιωάννινα: Κατασχετήριο της εφορίας σε σπίτι νεκρής για 4.000 ευρώ "

Νίκος Χριστοδουλάκης: Λύση χρέους με ΔΝΤ θα φέρει νέο, βαρύτατο μνημόνιο

Σε πλήρη αποδόμηση του αισιόδοξου κυβερνητικού αφηγήματος για το χρέος προχώρησε ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης στην υποεπιτροπή της Βουλής όπου συζητούνται τρόποι απομείωσης του χρέους.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι ενδεχόμενη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους με την συμμετοχή του ΔΝΤ θα περιλαμβάνει νέο μνημόνιο με επώδυνα δημοσιονομικά μέτρα.

«Το ΔΝΤ δεν μετέχει σε καμία αναδιάρθρωση χωρίς βαρύτατο πρόγραμμα αναπροσαρμογής. Αρα να γνωρίζουμε τι ζητάμε» είπε χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα «τσαλάκωσε» το σύνθημα του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου περι «καθαρού διαδρόμου» που θα προσελκύσει μακροχρόνιους επενδυτές, υποστηρίζοντας ότι με την επιδιωκόμενη από την κυβέρνηση λύση χρέους «όχι μόνο δεν θα βρούμε διάδρομο αλλά αντίθετα θα βρούμε όρυγμα στο φλοιό της γης».

Ο κ. Χριστοδουλάκης υποστήριξε την εμπλοκή του ΔΝΤ απο ελληνικό πρόγραμμα αφήνοντας σαφείς αιχμές για την «είσοδό» του στην χώρα.

«Δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα διάσωσης. Ήταν όνειδος για την ΕΕ. Θα έπρεπε η Ελλάδα να δώσει μάχες για να μην μπει» είπε.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Νίκος Χριστοδουλάκης: Λύση χρέους με ΔΝΤ θα φέρει νέο, βαρύτατο μνημόνιο "

Απίστευτο αλλά ελληνικό: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας λειτουργεί μόνο μία ημέρα την εβδομάδα [εικόνα]

Οποιος θέλει να δει τα εκθέματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας πρέπει να προγραμματίσει με ιδιαίτερη προσοχή την επίσκεψή του εκεί. Γιατί είναι ανοιχτό μόνο μία ημέρα την εβδομάδα.
Αίσθηση έχει προκαλέσει μία φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, με το ωράριο του εν λόγω μουσείου, το οποίο μπορεί να επισκεφθεί το κοινό μόνο κάθε Παρασκευή.
Αυτό επιβεβαιώνεται από τον ιστότοπο «Οδυσσεύς» του υπουργείου Πολιτισμού. Σε αυτόν αναφέρεται ότι το χειμερινό και το θερινό ωράριο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέας είναι Παρασκευή 08:00-15:00!
iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Απίστευτο αλλά ελληνικό: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας λειτουργεί μόνο μία ημέρα την εβδομάδα [εικόνα] "

Γκίκας Χαρδούβελης: Η τακτική Βαρουφάκη έχει κοστίσει στη χώρα περί τα 40 δισ. ευρώ

Τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη σχολίασε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Γκίκας Χαρδούβελης.

«Ο κ. Στουρνάρας απηχούσε την άποψη της ΕΚΤ η οποία είναι ένας θεσμός που δεν μπορεί να δώσει δανεικά σε μια πτωχευμένη χώρα. Για να δώσει χρήμα ζητάει collaterals δηλαδή εγγυήσεις» σημείωσε ο κ. Χαρδούβελης μιλώντας στον Αθήνα 9,84 και πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί ένας υπουργός οποιασδήποτε χώρας να έρχεται και να λέει στην ΕΚΤ ότι έχει δανείσει χρήμα στις τράπεζες της χώρας του, αλλά επειδή αυτή χρεοκοπεί, δεν πρόκειται να πληρώσει. Η ΕΚΤ ήταν επόμενο να αντιδράσει, όπως και αντέδρασε»

«Η τακτική Βαρουφάκη έχει κοστίσει στη χώρα περί τα 40 δισ. ευρώ. Αν το σκεφθεί κανείς ένα άμεσο, εμφανές και προφανές κόστος, αφορά στην απώλεια της μετοχικής αξίας του Δημοσίου στις τράπεζες, περίπου 25 δισ. λόγω της ανακεφαλαιοποίησης» επεσήμανε ο Γκίκας Χαρδούβελης.

«Καταφέραμε και ξανα-ανακεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες και βάλαμε ξανά λεφτά των φορολογουμένων, όχι όσα περιμέναμε, 5 με 6 δισ. και χάσαμε όσα λεφτά είχαμε βάλει προηγουμένως. Αν δει κανείς και το μειωμένο ΑΕΠ θα συνειδητοποιούσαμε ότι οι απώλειες για κάθε πολίτη είναι της τάξης των 2 χιλιάδων ευρώ, ετησίως» κατέληξε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Σχετικά με την έναρξη της συζήτησης για ρύθμιση του ελληνικού χρέους εντός του 2016 και το ενδεχόμενο εξελίξεων, σε αντίθετη περίπτωση ο κ. Χαρδούβελης τόνισε:

«Είναι μέγα θέμα. Εκτιμώ ότι οι ευρωπαίοι δεν θα το ακουμπήσουν πριν από τις γαλλικές εκλογές και αυτές που αναμένονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει αποφασιστεί από τον Μάιο, ένα τριετές πλαίσιο σχετικά με το δάνειο και σε αυτό το πλαίσιο η ουσία του ζητήματος έχει μετατεθεί. Δεν βλέπω να λύνεται νωρίτερα το ζήτημα του χρέους».

Πρόσθεσε επίσης ότι «εμείς βεβαίως θα επιθυμούσαμε να επιλυθεί νωρίτερα, αλλά είναι δεδομένη και η διχογνωμία ΕΕ-ΔΝΤ, το οποίο επιμένει να ζητά περισσότερες αλλαγές στο ασφαλιστικό, άρα και νέα μέτρα ώστε να καταστεί βιώσιμο το χρέος. Οι Ευρωπαίοι πάλι από πλευράς τους θέλουν θα λέγαμε να το μπαλαμουτιάσουν και να βρουν μια μεσοβέζικη λύση, λόγω και των εκλογών που έχουν μπροστά τους».

«Θα πρέπει να αναμένουμε έως τον Δεκέμβριο. Γενικά είμαστε σε μια φάση που ό,τι και να κάνουμε είναι δύσκολο, δεν μπορούμε να το επισπεύσουμε. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε την δεύτερη αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό, πείθοντας για τη σοβαρότητά μας το ΔΝΤ και την ΕΕ. Η κυβέρνηση ευελπιστεί να κλείσει το θέμα τον Νοέμβριο» κατέληξε ο κ. Χαρδούβελης.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Γκίκας Χαρδούβελης: Η τακτική Βαρουφάκη έχει κοστίσει στη χώρα περί τα 40 δισ. ευρώ "

Σταθάκης: Λύση χρέους έως τα Χριστούγεννα, αλλιώς «δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος»

Ως τα Χριστούγεννα έθεσε ο κ. Γιώργος Σταθάκης το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συμφωνηθούν τα μέτρα για το ελληνικό χρέος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος».

Ο ίδιος δε παραδέχθηκε ότι η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων για την βραχυπρόθεσμη – μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους θα καθορίσει και την παραμονή ή όχι του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Ο κ. Σταθάκης εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξος από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αλλά και από τον υπουργό Οικονομικών για λύση εως τέλος του έτους επισημαίνοντας ότι το μείζον ζήτημα μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι καθώς υπογράμμισε ότι «γνωρίζουμε πως υπάρχουν διάφορες φωνές στην Ευρώπη και στους άλλους θεσμούς και η συζήτηση είναι σε κρίσιμο και κομβικό σημείο. Δική μας στρατηγική είναι η τήρηση της συμφωνία του eurogroup του Μαϊου και το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης και άμεση έναρξη της συζήτησης για το χρέος».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην υποεπιτροπή της Βουλής για το χρέος επισήμανε ότι ««Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο διότι ο υπολογισμός της βιωσιμότητας του χρέους εξαρτάται από ισχυρές υποθέσεις εργασίας σε αυτά τα θέματα . Σε κάποια από αυτά τα θέματα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις τώρα για το χρέος για να αποτιμηθεί σε μακρά διάρκεια. Αυτό αφορά την περίφημη ανάλυση χρέους που καλείται να κάνει το ΔΝΤ και με αυτή λαμβάνει αποφάσεις. Αυτά πρέπει να κλείσουν τα Χριστούγεννα αλλιώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτά (σ.σ. λήψη μέτρων και ανάλυση ΔΝΤ) δένουν μαζί για να έχουμε σαφή στρατηγική που θα καθιστά βιώσιμο το χρέος. Από την άλλη αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορες φωνές στην Ευρώπη και τους άλλους Θεσμούς και η συζήτηση έχει καταλήξει σε κρίσιμο κομβικό σημείο. Δική μας στρατηγική η τήρηση συμφωνίας και κλείσιμο 2η αξιολόγησης».

Το χρέος δεν είναι βιώσιμο

Νωρίτερα, ο κ. Σταθάκης είπε ότι ακόμα και αν επιτευχθούν οι στόχοι για ανάπτυξη και πλεονάσματα το χρέος «δεν θα είναι βιώσιμο και χρειάζεται κάτι περισσότερο για να γίνει». Εξήγησε δε ότι το χρέος εως την λήξη του το 2059 έχει «κορυφώσεις» ως προς τις πληρωμές όπως τις περιόδους 2023-24 και 2037-39.

«Εχουμε χρέος με διακυμάνσεις σημαντικές. Η συζήτηση που γίνεται για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα εδράζεται σε μια απλή αρχή: αυτό το χρέος πρέπει να έχει σταθερή δομή σε βάθος χρόνου. Να φύγουν αυτές οι κορυφές και να έχουμε χρέος με μικρή διακύμανση . Αυτό θα διασφαλίσει και έναν μακροχρόνιο επενδυτή ότι δεν θα έχουμε στο μέλλον μια κρίση χρέους ή οποιασδήποτε μορφής. Να βρεθούν τρόποι και εργαλεία για σταθερότητα σε βάθος χρόνου» είπε χαρακτηριστικά για να εξηγήσει ότι η απόφαση του eurogroup Μαίου προβλέπει « Ένα πακέτο μέτρων για το χρέος με σταδιακή εφαρμογή. Όμως είναι απαραίτητο να πληρείται ο όρος 15% του ΑΕΠ για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες. Είναι σαφής διατύπωση για το χρέος για πρώτη φορά ώστε εξυπηρέτηση του χρέους να μην ξεπερνά το 15% ΑΕΠ για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Αυτό με την σειρά του παράγει :

- Το πρώτο εύκολο και άμεσο αφορά αναχρηματοδότηση ενός μέρους του χρέους για αποπληρωμή EFSF και ESM που αποκτά εύκολη απομείωση των πληρωμών μας μέσω αξιοποίησης της ευνοΪκής συγκυρίας σε σχέση με τα επιτόκια που εχουν μηδενιστεί από την ΕΚΤ. Μπορούμε να αναχρηματοδοτήσουμε με ευνοϊκότερο επιτόκιο και να προκύψει ελάφρυνση συνολικά της αποπληρωμής.

- Το 2ο αφορά μεσοπρόθεσμα μέτρα και περιλαμβάνει την σταθεροποίηση επιτοκίου αποπληρωμής. Το 70% του χρέους έχει κυμαινόμενο επιτόκιο. Με βάση την ευνοϊκή σημερινή συγκυρία το κλείδωμα του επιτοκίου – όσο χαμηλότερα - θα έχει θετικό αντίκτυπο. Ισως 2% χαμηλότερα στο 10ετές ομόλογο. Επίσης έχει να κάνει με εκκρεμότητες για κέρδη στα δάνεια Αλφα και SNP. Χρησιμοποίηση πόρων προγράμματος ESM για ρύθμιση ορισμένων διαρκειών που συμπίπτουν με τις απότομες διακυμάνσεις και το πιο κεντρικό η αναμόρφωση στην διάρκεια του χρέους

- Μακροχρόνιο στοιχείο γίνεται με την λήξη του προγράμματος το 2018. Με βάση τα προηγούμενα θα αφορούν εργαλεία μακράς επιμήκυνσης ή άλλες τεχνικές. Το 2018 εάν υπάρχει αναγκαιότητα απόκλισης από το 15% θα μπορούν να υπάρξουν παρεμβάσεις για την διάρκεια του χρέους”.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η άνοδος του χρέους ξεκίνησε το 1980 και πως το 2008 προκλήθηκε «εκρηκτική άνοδος των νέων δανειακών αναγκών της χώρας».

Αναφορικά με το PSI είπε ότι ήταν «λύση που δόθηκε αργά, με λάθος τρόπο δημιουργώντας προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν έκανε βιώσιμο το χρέος».

Για την τρέχουσα περίοδο και τους παράγοντες που λειτουργούν καταλυτικά για το χρέος είπε «Η βιωσιμότητα του χρέους εξαρτάται από 3 παράγοντες :

- Πληθωρισμός

- Ρυθμός Ανάπτυξης οικονομίας

- Πλεονάσματα»

Για τον πληθωρισμό σημείωσε « Ο ήπιος πληθωρισμός του 2% σε μακροχρόνια βάση προφανώς είναι παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την αποπληρωμή του χρέους. Το θετικό είναι ότι τα τελευταία τρίμηνα υπάρχει ελαφρά εως σημαντική άρση του αποπληθωρισμού στην ελληνική οικονομία. Υπάρχει δηλαδή τάση αύξηση επιπέδου πληθωρισμού σε πιο λογικά επίπεδα κοντά στο 1-1,5% και το ίδιο συμβαίνει συνολικά στην Ευρώπη. Αυτό οφείλεται σε πολιτικές χαλάρωσης. Η βιωσιμότητα ελληνικού χρέους έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή στις παραμέτρους ενός πληθωρισμού που θα προσεγγίζει το 2%». Για την ανάπτυξη πως «με βαση σημερινά δεδομένα μιλάμε για επιστροφή σε μέση ανάπτυξη 2% εντός 2017. Οι υπολογισμοί για την βιωσιμότητα του χρέους εδράζονται σε ΜΟ ανάπτυξης κοντά στο 2,5% και υπο συνθήκες 3%. Τον επόμενο χρόνο υπολογίζεται ότι θα κινηθούμε στο 2,7-2,8%». Τέλος για τα πλεονάσματα υπογράμμισε «υποθετικά η εξυπηρέτηση του χρέους θα γίνεται με πλεονάσματα κοντά στο 2%»

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Σταθάκης: Λύση χρέους έως τα Χριστούγεννα, αλλιώς «δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος» "

Ραγδαία αύξηση στις αποποιήσεις κληρονομιών την τριετία 2013-2015

Ραγδαία αύξηση στις αποποιήσεις κληρονομιών, την τριετία 2013-2015, δείχνουν τα στοιχεία όλων των Ειρηνοδικείων της χώρας που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα φορολογικά βάρη και τα χρέη φαίνεται πως καθιστούν ασύμφορη την αποδοχή κληρονομιάς για δεκάδες χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι επιλέγουν να μην κάνουν αποδοχή κληρονομιών προκειμένου να μην κληρονομήσουν χρέη των συγγενών τους, αλλά και επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, την οποία δεν μπορούν και να πουλήσουν εύκολα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο Ειρηνοδικείο της χώρας, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι αποποιήσεις κληρονομιάς το 2015 ανήλθαν σε 9.566, από 6.079 που ήταν το 2013. Συνολικά, οι αποποιήσεις κληρονομιών, με βάση τα στοιχεία από τα Ειρηνοδικεία της χώρας, ανήλθαν το 2015 σε 45.627, από 29.200 που ήταν το 2013 και 41386 που ήταν το 2014.

Ενδεικτικά, στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης το 2013 οι αποποιήσεις κληρονομιών ήταν 3.298, το 2014 ανήλθαν σε 4.465 και το 2015 έφτασαν τις 5068. Στο Ειρηνοδικείο Πειραιά το 2013 οι αποποιήσεις κληρονομιών ήταν 1509, το 2014 ήταν 1539, και το 2015 ανήλθαν σε 1692.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι υψηλά είναι τα ποσοστά των αποποιήσεων κληρονομιών, όχι μόνο σε περιοχές όπως η Καλλιθέα που τα σπίτια πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και περιοχές όπως το Χαλάνδρι και το Μαρούσι, βάσει των στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

tanea
Διαβάστε Περισσότερα » " Ραγδαία αύξηση στις αποποιήσεις κληρονομιών την τριετία 2013-2015 "

ΔΕΗ: Καθιερώνει την 13η Οκτωβρίου ως την επίσημη αργία του προσωπικού

Ως επίσημη αργία του προσωπικού της ΔΕΗ καθιερώνεται από την επόμενη χρονιά η 13η Οκτωβρίου, επέτειος της Μάχης της Ηλεκτρικής, ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης.

«Τιμούμε και πάλι τη μεγάλη ιστορική επέτειο, τη Μάχη της Ηλεκτρικής. Πριν από 72 χρόνια, στις 13 Οκτωβρίου 1944, οι τότε συνάδελφοί μας στην Ηλεκτρική, μαζί με το 6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, πολέμησαν εναντίον των Γερμανών κατακτητών και έσωσαν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι από την ανατίναξη. Οι εργαζόμενοι στην Ηλεκτρική αγωνίστηκαν ηρωικά, με κοινωνική ευθύνη και πατριωτισμό, για να διασφαλίσουν το στρατηγικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας στην απελευθερωμένη Αθήνα. Αποτίουμε με ευλάβεια φόρο τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν, αλλά και γενικότερα σ' όλους τους εργαζόμενους που πήραν μέρος σ' αυτήν τη μάχη», αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Παναγιωτάκης.

«Η μεγάλη αυτή επέτειος, κορυφαία αντιστασιακή πράξη σε όλη την Ευρώπη, ορόσημο στην ιστορία του ηλεκτρισμού στη χώρα μας, καταδεικνύει το μεγαλείο και τις αστείρευτες δυνάμεις του δημοκρατικού λαού μας, και αποτελεί πηγή έμπνευσης και φωτεινό παράδειγμα για τους σύγχρονούς, και ειδικότερα όλους εμάς που εργαζόμαστε στον όμιλο ΔΕΗ. Ας έχουμε στο νου μας ότι το ξεπέρασμα της κρίσης, η ευημερία και η κοινωνική προστασία του λαού μας και η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί παρά να έχει ως βασικό πυλώνα μία ισχυρή και αποδοτική ΔΕΗ για την επίτευξη των στόχων της οποίας ενωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της οφείλουμε να δίνουμε αποφασιστικά καθημερινές μάχες», προσθέτει ο πρόεδρος της Επιχείρησης.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " ΔΕΗ: Καθιερώνει την 13η Οκτωβρίου ως την επίσημη αργία του προσωπικού "

Οι συνταξιούχοι «πολιόρκησαν» το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

Ολοκληρώθηκε η πορεία έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκηςπου πραγματοποίησαν συνταξιούχοι, μέλη των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών ομοσπονδιών από τη Θεσσαλονίκη και από γειτονικούς νομού.
 
Στα αιτήματά τους ήταν,  μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση των συντάξιμων αποδοχών στα επίπεδα του 2009, την αναπλήρωση των απωλειών και δωρεάν δημόσια υγεία.Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου και πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στις περικοπές των συντάξεων, στη μείωση των επικουρικών, στην κατάργηση του ΕΚΑΣ, κ.α.

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΒΙΝΤΕΟ: Thestival/
real

Διαβάστε Περισσότερα » " Οι συνταξιούχοι «πολιόρκησαν» το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης "

Ένταση στο Ασκληπιείο Βούλας μεταξύ του διοικητή και των εργαζομένων

Στο γραφείο του διοικητή του Ασκληπιείου Βούλας εισέβαλαν το πρωί οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις παράνομες μετακινήσεις υπαλλήλων λόγω της συνδικαλιστικής δράσης που είχαν αναπτύξει. Κύριο αίτημά τους είναι να επιστρέψουν κανονικά στις θέσεις τους.enikos


Διαβάστε Περισσότερα » " Ένταση στο Ασκληπιείο Βούλας μεταξύ του διοικητή και των εργαζομένων "

Επεισόδια στο Ωραιόκαστρο μεταξύ γονιών και μελών της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Λίγο πριν το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές του 1ο του δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου,μπροστά στον δρόμο του σχολείου ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέφθασε με πανό και φυλλάδια για να υπερασπιστούν τα παιδιά των προσφύγων-μεταναστών για την ένταξη τους στα σχολεία.

Έκπληκτοι οι γονείς αντέδρασαν άμεσα για την εικόνα αυτή που θα αντίκριζαν τα μάτια των παιδιών τους.

«Με ποιο δικαίωμα πολιτικοποιείς το παιδί μου» φώναζαν οι γονείς και η απάντηση που πήραν ήταν «αφού δεν το κάνεις εσυ θα το κάνω εγώ». Οι γονείς τους ανάγκασαν να φύγουν απο εκει πριν βγουν τα παιδιά απο τις τάξεις τους.

Κλήσεις πολλές δέχθηκε το 100 απο γονείς,το οποίο κατέφθασε μετά την απομάκρυνση της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,επειτα απο 30′.

oraiokastro24
Διαβάστε Περισσότερα » " Επεισόδια στο Ωραιόκαστρο μεταξύ γονιών και μελών της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ "

Στο Γύθειο 33 πρόσφυγες και μετανάστες που εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο στον όρμο Γερολιμένα

Ιστιοφόρο σκάφος με 33 πρόσφυγες και μετανάστες, εντοπίστηκε από πλωτό του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Γερολιμένα.

Νωρίτερα κάποιος από τους επιβαίνοντες, με το κινητό του τηλέφωνο, είχε ζητήσει βοήθεια, μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μεταξύ των επιβατών που είναι καλά στην υγεία τους, πιθανόν βρίσκονται και δύο διακινητές.

Όλοι τους, θα μεταφερθούν με πούλμαν, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, στο Γύθειο.

real
Διαβάστε Περισσότερα » " Στο Γύθειο 33 πρόσφυγες και μετανάστες που εντοπίστηκαν σε ιστιοφόρο στον όρμο Γερολιμένα "

Πώς θα γίνεται η πρόσβαση στους φακέλους ατομικών φρονημάτων

Κάθε πολίτης με έννομο συμφέρον μπορεί πλέον να λάβει γνώση του περιεχομένου φακέλου ατομικών φρονημάτων που τον αφορά, αφού ορίστηκε η αρμόδια υπηρεσία που θα παραλαμβάνει στο εξής τα σχετικά αιτήματα.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων για την πρόσβαση στο φάκελο θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (τηλ: 210 6845062 ή 210 6854609) με τους εξής τρόπους:

Αυτοπροσώπως (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού)
Μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Διεύθυνση Επικοινωνίας / Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα)
Με επιστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210 6854207 ή 210 6849352)
Μέσω email (communication.dir@astynomia.gr)

Η πρόσβαση στους 2.110 φακέλους ατομικών φρονημάτων που επί δεκαετίες φυλάσσονται στα αρχεία υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης) έγινε δυνατή για τους πολίτες μετά την άρση του απορρήτου, έπειτα από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκου Παρασκευόπουλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα.

Οι συγκεκριμένοι φάκελοι στους οποίους είχε περιοριστεί το δικαίωμα πρόσβασης, όπως ορίζεται στην Απόφαση, καθίστανται εφεξής προσιτοί:

α) στα πρόσωπα που αφορούν

β) στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των

απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης

γ) με την απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων σε οποιονδήποτε τρίτον

δ) κατόπιν άδειας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Πώς θα γίνεται η πρόσβαση στους φακέλους ατομικών φρονημάτων "

Άλλες τέσσερις δικαστικές Ενώσεις κατά της παράτασης του ανωτάτου ορίου εξόδου των δικαστών

Τέσσερις δικαστικές Ενώσεις με κοινή ανακοίνωσή τους επισημαίνουν με τη σειρά τους ότι το Σύνταγμα ρητά δεν επιτρέπει την παράταση του ανωτάτου ορίου εξόδου των δικαστών από την υπηρεσία.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Ένωση Διοικητικών Δικαστών, την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου και την Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το πνεύμα της κοινής ανακοίνωσης των 4 δικαστικών Ενώσεων συνταυτίζεται με την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η οποία εκδόθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Ειδικότερα, οι τέσσερις ενώσεις αφού αναφέρονται στις σχετικές Συνταγματικές διατάξεις, επισημαίνουν ότι η έννοια της σχετικής συνταγματικής διάταξης (άρθρο 88 παρ. 5) «ουδέποτε αμφισβητήθηκε μέχρι σήμερα, δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο παρερμηνείας και επομένως κάθε τροποποίηση του ανώτατου συνταγματικού ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών με τυπικό νόμο συνιστά ανεπίτρεπτη παραβίαση συνταγματικών προβλέψεων».

Και συνεχίζουν: «Οποιαδήποτε πρόταση για το ζήτημα αυτό μπορεί να τεθεί μόνο στα πλαίσια συνταγματικής αναθεώρησης στο πλαίσιο της οποίας θα τοποθετηθούμε μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Τέλος, οι ενώσεις υπογραμμίζουν ότι «ο Πρωθυπουργός, ενώ συνομιλεί, ως έχει δικαίωμα, με την ηγεσία της Δικαιοσύνης, αρνείται επί 5 μήνες να συναντήσει τις Δικαστικές Ενώσεις, παρά τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβάλει, απαξιώνοντας έτσι τους εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των κλάδων της Δικαιοσύνης».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Άλλες τέσσερις δικαστικές Ενώσεις κατά της παράτασης του ανωτάτου ορίου εξόδου των δικαστών "

Σταθάκης: Δεν δίνουμε στα funds και τις υποθήκες των δανείων

Ότι τον έλεγχο της διαχείρισης των ακινήτων που έχουν υποθηκευτεί ως εγγυήσεις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια απαιτούν τα ξένα funds, επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν θα γίνει

Απαντώντας στο ερώτημα του Real fm, αν πρόκειται τα funds που θα αναλάβουν τα «κόκκινα» δάνεια να πάρουν και τις υποθήκες, ο υπουργός Οικονομίας απάντησε ότι «αυτό έχει σαφέστατα αρνητική απάντηση».

Στην επισήμανση ότι οι συγκεκριμένες εταιρίες πιέζουν την κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ίδιος είπε:

«Σας διαβεβαιώ, επειδή μου έλαχε να έχω τη νομοθεσία για τα “κόκκινα” δάνεια και τη δευτερογενή αγορά, ο νόμος είναι σαφής, έχει ψηφιστεί, δεν υπάρχει κανένα θέμα αναθεώρησης του νόμου».

Αναφορικά με το τι θα γίνει με τη ρευστότητα στο ελληνικό επιχειρείν, τόνισε ότι «η πρώτη προϋπόθεση αφορά τη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων, το οποίο είναι ένα μείζον θέμα».

Ο κ. Σταθάκης σημείωσε πως «οι τράπεζες έχουν πλέον πλάνο τετραετίας και ταυτόχρονα έχουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, έχει νομοθετηθεί το σύνολο των εργαλείων, ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών, ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός που ετοιμάζουμε για την ταυτόχρονη διαχείριση όλων των χρεών μίας επιχείρησης προς τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, εξωδικαστικά με ένα γρήγορο και αποτελεσματικό μηχανισμό που θα εδράζεται και στη βιωσιμότητα. Έχει φτιαχτεί η νομοθεσία για τη δευτερογενή αγορά. Άρα, τα εργαλεία είναι εκεί, οι στόχοι των τραπεζών έχουν δεθεί και το κάθε εργαλείο έχουν αποφασίσει οι τράπεζες πώς θα το χρησιμοποιήσουν».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Σταθάκης: Δεν δίνουμε στα funds και τις υποθήκες των δανείων "

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Όλες οι χώρες πρέπει να φορολογήσουν τα αναψυκτικά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την κατανάλωση της ζάχαρης και με το γεγονός ότι πρέπει να την αποκλείσουμε κατά πολύ από την καθημερινή μας διατροφή.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, βρέθηκαν τα αναψυκτικά και ο φόρος που έχει συζητηθεί να επιβληθεί σε αυτά.

Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να φορολογήσουν τα αναψυκτικά προκειμένου να καταπολεμήσουν την παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας και του διαβήτη, ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέφερε σε έκθεση που εξέδωσε ότι μία αύξηση της τιμής της τάξης του 20% μπορεί να μειώσει την κατανάλωση αυτών των αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη.

«Είμαστε πλέον σε θέση να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουμε σε αυτό και ενθαρρύνουμε τις χώρες να εφαρμόζουν φόρο σε αναψυκτικά που έχουν γλυκαντικά και ζάχαρη για να προλάβουν την παχυσαρκία», ανέφερε ο Temo Waqanivalu, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που έκανε.

Τα ποσοστά της παχυσαρκίας έχουν διπλασιαστεί παγκοσμίως από το 1980 έως το 2014, με ποσοστό 11% στους άντρες και 15% στις γυναίκες.

«Οι έξυπνες τακτικές μπορούν να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί αυτή η θανατηφόρα επιδημία, ειδικά εκείνες οι οποίες στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης των ζαχαρούχων αναψυκτικών, τα οποία πυροδοτούν τα επίπεδα της παχυσαρκίας», είπε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Michael Bloomberg, και πρεσβευτής του Π.Ο.Υ. για τον διαβήτη.

Ο Π.Ο.Υ. τόνισε ότι υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν ότι οι φόροι επηρεάζουν τις καταναλωτικές συμπεριφορές και μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση των αναψυκτικών.

«Αυτός ο φόρος στα ποτά που έχουν ζάχαρα, εξ' ορισμού περιλαμβάνει όλα τα ποτά που περιέχουν ζάχαρη, όπως τα αναψυκτικά, τα φρουτοποτά, τα energy drinks, τα γάλατα που έχουν γεύση/ άρωμα, ακόμα και τους φυσικούς χυμούς», τόνισε ο Waqanivalu.

huffingtonpost
Διαβάστε Περισσότερα » " Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Όλες οι χώρες πρέπει να φορολογήσουν τα αναψυκτικά "

Υπόσχεση για ραντεβού με τον Τσίπρα πήραν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι

Την υπόσχεση για ραντεβού με τον Αλέξη Τσίπρα που τους έδωσε η Όλγα Γεροβασίλη πήραν οι εκπρόσωποι των ξενοδοχοϋπαλλήλων που νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με την Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργίας του κλάδου.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου 100 άτομα που νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει συμβολική κατάληψη στο κτίριο του υπουργείου Τουρισμού (Αμαλίας 12) αποκλείοντας από τις 6.30 το πρωί την κεντρική είσοδο. Επίσης είχαν κρεμάσει ένα τεράστιο πανό με κεντρικό σύνθημα: «Κάτω τα χέρια από το εφάπαξ».

Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για  κλοπή των αποθεματικών του ταμείου πρόνοιας (ΤΑΠΙΤ) και την κατάργηση του εφάπαξ που ελάμβαναν.

Εκπρόσωποι των σωματείων έγιναν δεκτοί και από την αρμόδια υπουργό Έλενα Κουντουρά, προκειμένου να την ενημερώσουν για τα αιτήματά τους.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο 
protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Υπόσχεση για ραντεβού με τον Τσίπρα πήραν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι "

Στο πόδι οι δικαστές: Να μη δοθεί παράταση στη θητεία της Βασιλικής Θάνου

Φρένο στην πρόταση της προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου για παράταση των ορίων ηλικίας αποχώρησης βάζουν με κοινή ανακοίνωσή τους όλες οι δικαστικές ενώσεις. 
Νωρίς το πρωί, η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία με ανακοίνωσή της προειδοποιούσε για τις βίαιες ανατροπές που θα κληροδοτήσει μια τέτοια αλλαγή με τυπικό νόμο σε όλους τους εργαζόμενους, ενώ οι υπόλοιπες δικαστικές ενώσεις (ΕΝΩΣΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ) με μία ανακοίνωση στο ίδιο ύφος τονίζουν πως μία τέτοια αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με αναθεώρηση του Συντάγματος. 
Κοινή ανακοίνωση  Δικαστικών Ενώσεων 
Με αφορμή τον θόρυβο που προκλήθηκε από την πρόταση    για παράταση του ορίου συνταξιοδότησης των Δικαστικών Λειτουργών, Υπενθυμίζουμε και Επισημαίνουμε:
1. Την σαφή Συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 88 παρ. 5 σύμφωνα με την οποία  «Οι δικαστικοί λειτουργοί έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους». Η συνταγματική αυτή διάταξη η έννοια της οποίας ουδέποτε  αμφισβητήθηκε μέχρι σήμερα δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο  παρερμηνείας και επομένως κάθε τροποποίηση του ανώτατου συνταγματικού ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών με τυπικό νόμο  συνιστά  ανεπίτρεπτη  παραβίαση  συνταγματικών  προβλέψεων.  Οποιαδήποτε πρόταση για το ζήτημα αυτό μπορεί να τεθεί μόνο στα πλαίσια συνταγματικής αναθεώρησης στο πλαίσιο της οποίας θα τοποθετηθούμε  μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο ζήτημα.
2. Ότι ο  Πρωθυπουργός  , ενώ  συνομιλεί, ως έχει δικαίωμα ,  με την ηγεσία της  Δικαιοσύνης , αρνείται επί  5  μήνες  να συναντήσει τις Δικαστικές  Ενώσεις , παρά τα σχετικά  αιτήματα  που έχουν υποβάλει , απαξιώνοντας έτσι  τους εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των κλάδων της Δικαιοσύνης. 
Νωρίτερα το πρωί η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων «άδειαζε» τη κυρία Θάνου για τα όρια ηλικίας. Με μία ξεκάθαρη ανακοίνωση η μεγαλύτερη δικαστική ένωση της χώρας προειδοποιεί ότι η αύξηση των ορίων ηλικίας των ανώτατων δικαστικών λειτουργών με νόμο -χωρίς δηλαδή αλλαγή στο Σύνταγμα- θα επιφέρει βίαιες ανατροπές σε όλους τους εργαζομένους και στο συνταξιοδοτικό δίκαιο. 
Στην ίδια «γραμμή» κινήθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χαράλαμπος Σεβαστίδης.
Μιλώντας στον Βήμα fm τόνισε πως «δεν υπάρχει αντικείμενο συζήτησης, για το αν θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης παρά μόνο στα πλαίσια Συνταγματικής Αναθεώρησης» για να προσθέσει: «Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε κράτος δικαίου και σεβόμαστε το Σύνταγμα, είναι απαγορευτική και η διάταξη και αυτή η συζήτηση».
Καθησυχάζει ο Παρασκευόπουλος: Δεν θα αυξήσουμε τα όρια ηλικίας των Δικαστών
Σπεύδει να καθησυχάσει το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά τις αντιδράσεις όλων των δικαστικών ενώσεων για την παράταση του ορίου ηλικίας αποχώρησης των δικαστών, μετά την πρόταση για αύξηση του ορίου στα 70 με νόμο.
Λίγα λεπτά μετά την κοινή ανακοίνωση 4 δικαστικών ενώσεων, το Υπουργείο Δικαιοςύνης ενοχλημένο, επιχειρεί να ρίξει τους τόνους σημειώνοντας ότι κάποιοι προτρέχουν «πριν καν η κυβέρνηση σκεφθείτε, μελετήσει ή διατυπώσει μία πρόθεση σχετική με στην ουσία ή τους τρόπους του θέματος». 
Αναλυτικά, το δελτίο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ως εξής:
«Σχετικά με το θέμα της ηλικίας αποχώρησης των δικαστών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διευκρινίζει τα εξής:
Πολιτικοί εξέφρασαν «το θεσμικό τους τρόμο» ύστερα από δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σπεύδει να αναφερθεί σε «τρόμο» εξαιτίας της «ευκολίας και προχειρότητας με την οποία επιχειρείται η υπέρβαση του Συντάγματος» στο θέμα της ηλικίας αποχώρησης των δικαστών. Το τελευταίο μάλιστα πριν καν η κυβέρνηση σκεφθεί, μελετήσει ή διατυπώσει μια πρόθεση σχετική με την ουσία ή τους τρόπους του θέματος.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθησυχάζει. Καμία δίκη προθέσεων και καμία αστυνομία σκέψης δεν εγγίζει την πραγματικότητα. Καμία μεταβολή, κανείς νεωτερισμός δε θα προχωρήσει εκτός του θεσμικού πλαισίου και της νομιμότητας.
Παρακαλούμε όσους μετέχουν στη νομική παιδεία και στην κοινωνική συζήτηση, να αφήσουν χωρίς τρομολαγνικές διατυπώσεις τη δικαιοσύνη να εκτελεί το σημαντικό της έργο».
Η Βασιλική Θάνου θέλει να παραμείνει πρόεδρος και μετά τα 67
Το θέμα της παράτασης του ηλικιακού ορίου για τους ανώτατους δικαστικούς έθεσε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου.
Στη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό οι πρόεδροι των Ανώτατων Δικαστηρίων την περασμένη εβδομάδα, η Βασιλική Θάνου δήλωσε «πολύ θετική» έναντι ενός τέτοιου ενδεχομένου.
Μιλώντας σε εφέτες σημείωσε ότι το σχετικό αίτημα ετέθη στον πρωθυπουργό ως «αίτημα πολλών δικαστικών» κι ότι η ίδια εξήγησε στον Αλέξη Τσίπρα τι ισχύει σε άλλες χώρες και ειδικά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπου οι δικαστές δεν έχουν όριο ηλικίας εξόδου από το δικαστικό σώμα.
Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ενημέρωσε ότι ανέφερε στον Πρωθυπουργό ότι στην Ελλάδα το Σύνταγμα απαγορεύει να μένουν οι δικαστές μετά το 67ο της ηλικίας τους, αλλά ωστόσο, μπορεί να υπάρξει νομοθετική λύση - να αυξηθεί το όριο για τρία ακόμα χρόνια - καθώς το όριο των 67 ετών έχει τεθεί για προστασία των δικαστών, για να μην μπορεί κάποιος νωρίτερα να τους διώξει, ενώ το αντίθετο, αν θέλουν να μείνουν αυτό δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί αντίθετο με τις συνταγματικές επιταγές.
Οι αντιδράσεις
Βενιζέλος: Δεν μπορεί να παραταθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών -Τι αναφέρει το Σύνταγμα

Η πληροφορία πως κυβέρνηση και ανώτατοι δικαστικοί εξετάζου το ενδεχόμενο παράτασης στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης των τελευταίων έχει προκαλέσει αναταράξεις. Μπορεί το θέμα να το έθεσε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου στον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό αφού δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα.  Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στο facebook εξηγεί πως το Σύνταγμα δεν παραπέμπει στον κοινό νομοθέτη για τη ρύθμιση πτυχών του ζητήματος του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών. Τα όρια είναι συνταγματικώς δεδομένα και σαφή.
Ποτάμι για τη συνταξιοδότηση δικαστικών: Να μην επιχειρήσουν νέο συνταγματικό πραξικόπημα
Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να περάσει την αλλαγή των ορίων συνταξιοδότησης των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, προειδοποιεί το Ποτάμι την κυβέρνηση, σχολιάζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει συνταγματικό πραξικόπημα.
Με αφορμή τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για την πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους δικαστικούς λειτουργούς, σύμφωνα με τα οποία εκτός από τα μισθολογικά συζητήθηκε και το θέμα της παράτασης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, το Ποτάμι, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
Τελικά φαίνεται ότι η επιχειρούμενη συναλλαγή της κυβέρνησης με την ηγεσία της Δικαιοσύνης, εκτός από οικονομικά, προέβλεπε κι άλλου είδους ανταλλάγματα.
Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι αντικείμενο της συζήτησης με τον κ.Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και η παράταση του ηλικιακού ορίου παραμονής στην υπηρεσία ανώτατων λειτουργών μετά το 67ο  έτος της ηλικίας, παρότι υπάρχει ρητή συνταγματική πρόβλεψη (άρθρο 88, παρ.5) για υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωσή του.
Είναι τυχαία η συζήτηση, όταν η κυρία Θάνου πρέπει να αποχωρήσει σε κάποιους μήνες; Αλλά για τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αυτά είναι ψιλά γράμματα. Αν επιχειρήσουν να περάσουν νομοθετική διάταξη, θα πρόκειται για συνταγματικό πραξικόπημα. Κι όσο αδίστακτοι και αν είναι πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα περάσει.
iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Στο πόδι οι δικαστές: Να μη δοθεί παράταση στη θητεία της Βασιλικής Θάνου "

Καλείται να πληρώσει ΕΝΦΙΑ για σπίτι σε χωριό-φάντασμα

Μπροστά σε νέα δεδομένα βρέθηκε μια Πατρινή ιδιοκτήτρια ακινήτου στην περιοχή της Αιγιαλείας, με φόντο την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, προ ημερών ενημερώθηκε πως φορολογείται για μια περιουσία η οποία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, καθώς το σπίτι της γιαγιάς της βρίσκεται στο χωριό Μερτίδι (πρώην Δήμος Συμπολιτείας) το οποίο εντάσσεται στις 20 περιοχές όπου δεν μπορεί να οικοδομηθεί κάτι από το 2014. Παρ' όλα αυτά, για εφέτος καλείται να πληρώσει περίπου 200 ευρώ!

Πρόκειται για οίκημα που χρονολογείται από το 1955, με την αντικειμενική του αξία να ανέρχεται σε 55.000 ευρώ, ωστόσο η κατάστασή του σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα λογιστικά μεγέθη.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Καλείται να πληρώσει ΕΝΦΙΑ για σπίτι σε χωριό-φάντασμα "

Δωρεάν καυσόξυλα σε ανέργους και άπορους από τον δήμο Πρεσπών

Δωρεάν καυσόξυλα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες -άπορους, πολύτεκνους, ΑμΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους- προσφέρει ο Δήμος Πρεσπών. Ο δήμος προμηθεύτηκε την ξυλεία από τη Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, με σκοπό να τη διαθέσει για κοινωνικούς σκοπούς.

Στην περιοχή της Πρέσπας, το βορειότερο άκρο της χώρας, ο χειμώνας έχει μεγάλη διάρκεια και οι θερμοκρασίες είναι πολλές φορές κάτω από το μηδέν. Οι ενδιαφερόμενοι, που πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικου του δήμου, μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους καθημερινά έως τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στο ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών, καθώς και στο δημοτικό κατάστημα Κρυσταλλοπηγής, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

tanea
Διαβάστε Περισσότερα » " Δωρεάν καυσόξυλα σε ανέργους και άπορους από τον δήμο Πρεσπών "

Αντάρτικο από θεολόγους: Δεν εφαρμόζουμε το νέο πρόγραμμα των Θρησκευτικών - Αυστηρό μήνυμα από Φίλη

Σκληρή γραμμή φαίνεται πως συνεχίζουν να ακολουθούν οι θεολόγοι στην Πιερία αρνούμενοι να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών.

Εντονες είναι και οι αντιδράσεις που σημειώνονται και στα Τρίκαλα που εκεί αποχωρούν από τα επιμορφωτικά σεμινάρια αρνούμενοι να τα παρακολουθήσουν. Εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο να προσφύγουν στην Δικαιουνη, τονίζοντας ότι γίνεται ωμή παραβίαση του Συντάγματος.

Η Ενωση Θεολόγων Πιερίας σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους χαρακτηριστικά:

Αρνούμαστε να διδάξουμε τα νέα προγράμματα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης.
Είναι πολύ επιεικής ο χαρακτηρισμός «επικίνδυνα και απαράδεκτα» που απέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος σε αυτά.
Αντλούμε αυτό το δικαίωμα από το Σύνταγμα της Ελλάδας και συγκεκριμένα από το άρθρο 103, παράγραφο 1 του Συντάγματος και άρθρο 24 του ν. 3528/2007 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο άρθρο 25, παράγραφο 3.

«Ήταν σκόπιμη και εντελώς προσχεδιασμένη η προσπάθεια επιβολής των νέων προγραμμάτων ξαφνικά τον Σεπτέμβριο για να προκαλέσει αναστάτωση στους καθηγητές, στους μαθητές και στα σχολεία ώστε να φανεί σαν αίτημα "δικό μας" δηλαδή των θεολόγων εκπαιδευτικών η συγγραφή νέων βιβλίων. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί το μάθημα των Θρησκευτικών σε "θρησκειολογική σούπα". Αποτελεί πάγιο αίτημά μας η αναμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων γιατί πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Άλλο πράγμα όμως νέα βιβλία και άλλο πράγμα αυτή η ανιστόρητη και παράνομη επιβολή ενάντια στο Σύνταγμα τους νόμους και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης νέων προγραμμάτων που ωθούν και προσηλυτίζουν τους ορθόδοξους μαθητές στην αθεΐα και την πολυθρησκεία», σημειώνουν στην ανακοίνωση τους.

«Απαιτούμε όπως ακριβώς η κυβέρνηση με το νόμο που ψήφισε τον Μάιο και ορίζει πως οι Έλληνες μουσουλμάνοι, οι Έλληνες εβραίοι και οι Έλληνες ρωμαιοκαθολικοί μπορούν και έχουν το δικαίωμα να κάνουν το δικό τους ξεχωριστό ομολογιακό μάθημα να ισχύσει ακριβώς το ίδιο και για τους Έλληνες ορθόδοξους μαθητές που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών μας. Με ποιο δικαίωμα η κυβέρνηση συντηρεί και προωθεί μια τέτοια κατάφορη ανισότητα εις βάρος των ορθοδόξων μαθητών;

Καλούμε τις ενώσεις των Γονέων, τους συλλόγους γονέων και όλους τους πολίτες να αντιδράσουν σε αυτή την κατάφορη αδικία εις βάρος των παιδιών μας. Είναι απαραβίαστο δικαίωμα από τις διεθνείς συνθήκες να διδαχθούν τα παιδιά μας την πίστη των γονέων τους. Δεν έχουμε επιμορφωθεί και είμαστε ουσιαστικά έξω από τη διαδικασία διδασκαλίας του νέου προγράμματος. Είναι απαραίτητο να προηγηθεί ενημέρωση και πρότυπη διδασκαλία από τους συμβούλους ώστε να κατανοήσουμε το νέο τρόπο και την ουσία των αλλαγών που προτείνει το υπουργείο Παιδείας και αυτό διότι η πράξη πολλές φορές δίνει άλλη οπτική, σε σχέση με αυτήν την πρώτη ματιά που δίνει η προφορική και πρόχειρη, βιαστικά δοσμένη ενημέρωση», καταλήγουν.

Αυστηρό μήνυμα από Φίλη

«Είναι καθήκον των εκπαιδευτικών να εφαρμόζουν τα προγράμματα που εγκρίνει το υπουργείο Παιδείας. Διαφορετικά δεν υπάρχει εκπαίδευση» τόνισε στην ενημερωτική ημερίδα των σχολικών συμβούλων για τα νέα προγράμματα σπουδών στα Θρησκευτικά ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης υπογραμμίζοντας: «Το σχολείο στη χώρα μας κοσμικό, δημοκρατικό, ανεξίθρησκο, έτσι θα πορευτεί σε όλες του τις εκφάνσεις».

Εξήγησε πως «είχε διαπιστωθεί εξαίρεση από το μάθημα των Θρησκευτικών και, αν το αφήναμε έτσι, υπήρχε στην πράξη ο κίνδυνος να μετατραπούν στην πράξη τα Θρησκευτικά σε προαιρετικό μάθημα». «Δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα παρενόχλησης της νομιμότητας» είπε σχετικά με φαινόμενα παρουσία ιερωμένων κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος στο παρελθόν εκφράζοντας πως «δεν θέλαμε ένα μάθημα (των Θρησκευτικών) να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιδικίας».


Διαβάστε Περισσότερα » " Αντάρτικο από θεολόγους: Δεν εφαρμόζουμε το νέο πρόγραμμα των Θρησκευτικών - Αυστηρό μήνυμα από Φίλη "

«Παγώνουν» τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στην Εφορία

«Συναγερμός» έχει σημάνει στο Μέγαρο Μαξίμου για τους πλειστηριασμούς, με το κυβερνητικό επιτελείο να ψάχνει τρόπο, ούτως ώστε... να μαζέψει τα ασυμμάζευτα και έστω και την τελευταία στιγμή να φρενάρει τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στην Εφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποχή των συμβολαιογράφων, έδωσε μια ανάσα στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να προχωρήσει στο πάγωμα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο (φόρους κα), τουλάχιστον έως το τέλος του 2017.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπεται σε τροπολογία που σχεδιάζεται να κατατεθεί στη Βουλή άμεσα με στόχο να εναρμονισθεί η νομοθεσία για τους πλειστηριασμούς ακινήτων για τα χρέη προς το δημόσιο με αυτήν που ισχύει για τα χρέη από δάνεια στις τράπεζες και η οποία προστατεύει την πρώτη κατοικία με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια.

Έτσι εκτιμάται ότι θα αντιμετωπισθεί η διαφορετική αντιμετώπιση που υπάρχει ανάμεσα στους οφειλέτες των τραπεζών και όσων έχουν οφειλές προς το δημόσιο για τους οποίους δεν προβλέπεται κάποιο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας τους από τους πλειστηριασμούς.

Το κυβερνητικό σχέδιο έχει ως πιλότο τα όρια προστασία της πρώτης κατοικίας που ισχύουν σήμερα για τα χρέη προ τις τράπεζες.

Αυτά προβλέπουν προστασία πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ για άγαμους και έγγαμους, όριο που προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως και το τρίτο. Επίσης ισχύει και εισοδηματικό όριο το οποίο εντάσσει στο καθεστώς προστασίας άγαμους με εισόδημα έως 13.900 ευρώ και έγγαμους με εισόδημα έως 23.600 ευρώ με προσαύξηση 5.700 ευρώ για όσους έχουν ως τρία παιδιά.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " «Παγώνουν» τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στην Εφορία "

Δημοσκόπηση-έκπληξη του ΠΑΜΑΚ: Εξι στους δέκα θέλουν αλλαγή πολιτεύματος [pdf]

Πώς βλέπουν οι Ελληνες το ενδεχόμενο θέσπισης προεδρικής Δημοκρατίας και καθιέρωσης θητειών των βουλευτών; Τι πιστεύει για την φορολογική πολιτική και την παραγωγική Ελλάδα;
Απαντήσεις σε μια σειρά από καίρια αλλά και αναπάντεχα ερωτήματα για το οικονομικό κλίμα και θεσμικές αλλαγές, δίνει η έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Νίκου Μαραντζιδη, στις αρχές Οκτωβρίου.
Η έρευνα έχει και ερωτήματα που τίθενται για πρώτη φορά όπως για τις εταιρείες που παράγουν μέσα παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, για την αποφορολόγηση της παραγωγής.
Η δημοσκόπηση έγινε αποκλειστικά για την πολιτική πρωτοβουλία «με την Επόμενη Ελλάδα» του Γιάννη Ραγκούση με στόχο την διερεύνηση των απόψεων των πολιτών.
iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Δημοσκόπηση-έκπληξη του ΠΑΜΑΚ: Εξι στους δέκα θέλουν αλλαγή πολιτεύματος [pdf] "

Τα περί έξαρσης των πλειστηριασμών είναι παραπλανητικά, λέει το ΥΠΟΙΚ

«Τα περί έξαρσης των πλειστηριασμών είναι παραπλανητικά» σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας σε ανακοίνωσή του και με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής και δημοσιεύματα στον Τύπο, διευκρινίζει τα εξής:
1. Οι «εργατικές κατοικίες» του… εργολάβου. Σχετικά με τις αναφερόμενες ως «εργατικές» κατοικίες του Εύοσμου Θεσσαλονίκης, από τα στοιχεία της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων (www.publicrevenue.gr/kpi/public/auctions/prg_date_down) προκύπτει ότι πρόκειται για μικρά διαμερίσματα (περί τα 50 τετραγωνικά). Όλα ανήκουν σε μεγαλοκατασκευαστή, ο οποίος έχει χρέος 12,5 εκατ. ευρώ και είναι άγνωστης διαμονής, ενώ σύμφωνα με το TAXIS τα συγκεκριμένα διαμερίσματα είναι κενά.

2. Τα περί έξαρσης των πλειστηριασμών είναι παραπλανητικά. Παρακάτω αναφέρονται τα στοιχεία που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, χθες, στη Βουλή. Από αυτά προκύπτει ότι ήδη πριν την κρίση πραγματοποιούνταν ετησίως πάνω από 40.000 πλειστηριασμοί. Άρα δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο που προέκυψε τα τελευταία χρόνια, πολύ δε περισσότερο την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2008 έγιναν 43.000 πλειστηριασμοί, το 2009 έγιναν 52.000 πλειστηριασμοί, το 2010 έγιναν 48.000 πλειστηριασμοί, το 2011 έγιναν 44.100 πλειστηριασμοί, το 2012 έγιναν 26.000 , το 2013 έγιναν 19.200 πλειστηριασμοί και το 2014 16.000 πλειστηριασμοί.

Αντιθέτως, από τις αρχές του 2015 έπαψαν να γίνονται πλειστηριασμοί, μέχρι να διαμορφωθεί το απαραίτητο προστατευτικό πλαίσιο. Αφού αυτό διαμορφώθηκε, η πολύμηνη αποχή των δικηγόρων είχε ως αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί όλες οι υποθέσεις στο τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι θα γίνουν «600 πλειστηριασμοί μέχρι το τέλος του έτους». Πιθανότατα πρόκειται για λανθασμένη ανάγνωση των στοιχείων μίας από τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, του ιστοχώρου του Ενιαίου Ταμείου Νομικών (deltio.tnomik.gr), όπου αναφέρονται 635 πλειστηριασμοί, πλην όμως μόνο οι 23 αφορούν το 2016 και οι υπόλοιποι το 2017, ενώ συμπεριλαμβάνονται απαιτήσεις προς κινητές αξίες και αξιώσεις ιδιωτών προς ιδιώτες.

3. Με νόμο θα έρθει άμεσα στη Βουλή δημιουργείται μηχανισμός ρύθμισης χρεών σε εμπόρους και επιχειρηματίες. Πλειστηριασμοί λόγω εμπορικών χρεών γίνονταν ανέκαθεν λόγω του πτωχευτικού κώδικα, άρα έμποροι και επιχειρηματίες δεν εμπίπτουν στην προστασία από πλειστηριασμούς. Η κυβέρνηση, αφενός τοποθέτησε και τη συγκεκριμένη ομάδα στην προστασία από μεταβίβαση δανείων πρώτης κατοικίας στη δευτερογενή αγορά δανείων, αφετέρου προωθεί άμεσα στη Βουλή νομοσχέδιο, που προβλέπει νέο μηχανισμό εξωδικαστικού συμβιβασμού για υπερχρεωμένες επιχειρήσεις.

4. Οι πλειστηριασμοί μπορεί να διακριθούν με βάση τον επισπεύδοντα εκπλειστηριαστή σε 3 γενικές κατηγορίες:
i. Υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών (περίπου 40%), που προφανώς αποτελούν ειδική περίπτωση και το Δημόσιο έχει περιορισμένη αρμοδιότητα.

ii. Υποθέσεις φορέων του Δημοσίου (περίπου 10% αφορά ΓΓΔΕ, δήμοι, ασφαλιστικά ταμεία), που ιεραρχούνται με προτεραιότητα σε όσες αφορούν μη συνεργάσιμους μεγαλοφειλέτες και σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, σε καμία περίπτωση δεν πλήττουν πρώτη κατοικία.

iii. Για την περίπτωση των τραπεζών (το υπόλοιπο 50%), το υπουργείο διαμόρφωσε τον τελευταίο χρόνο προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει:

Πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας για τα δύο τρίτα των νοικοκυριών

Με την αναθεώρηση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (πρώην Ν. Κατσέλη) δημιουργήθηκε ένα ισχυρό δίκτυ προστασίας. Συγκεκριμένα:
- Το πεδίο εφαρμογής του νόμου επεκτάθηκε και σε φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
- Μπορούν να ενταχθούν σε προστατευτικές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία 2 στους 3 δανειολήπτες.
- Για το 25% που αντιστοιχεί στους πιο αδύναμους, προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το κράτος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις.
- Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προστατεύονται οι δανειολήπτες-αιτούντες που διαθέτουν ακίνητο αντικειμενικής αξίας έως 180.000-280.000 ευρώ και εισόδημα έως 13.906-40.801 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.
Αναδιάρθρωση των δανείων με βάση την πραγματική δυνατότητα του νοικοκυριού
Οι υπόχρεοι για την τήρησή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (τράπεζες, χρηματοδοτικά ιδρύματα και εταιρίες διαχείρισης) οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και αναλόγως να προτείνουν ρύθμιση του δανείου.
Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το συνολικό καθαρό εισόδημα του δανειολήπτη οι Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης, όπως αυτές καθορίζονται με αντικειμενικό τρόπο από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Με βάση τα ισχύοντα σήμερα, οι ετήσιες εύλογες δαπάνες διαβίωσης για 2 ενήλικες με 2 παιδιά είναι 16.162 ευρώ.
Δεν πωλούνται τα δάνεια πρώτης κατοικίας σε Funds
Μέχρι το 2018 δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δανείων που συνδέονται με πρώτη κατοικία:
- ανεξαρτήτως κατηγορίας, δηλαδή όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια αλλά και τα καταναλωτικά δάνεια, τα επισκευαστικά δάνεια, τα δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων, αγροτών, καθώς και τα δάνεια μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν διασφάλιση σε πρώτη κατοικία
- με αντικειμενική αξία μέχρι 140.000 ευρώ (άνω του 90% του συνόλου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας)

tanea
Διαβάστε Περισσότερα » " Τα περί έξαρσης των πλειστηριασμών είναι παραπλανητικά, λέει το ΥΠΟΙΚ "

Βόλβη: Στα σπίτια παραμένουν οι μαθητές, λόγω των προσφυγόπουλων

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονέων στον Προφήτη του δήμου Βόλβης, κατά της φοίτησης παιδιών προσφύγων στο δημοτικό σχολείο του χωριού. Από τους 130 μαθητές, σήμερα, Τετάρτη, προσήλθαν 25 στις τάξεις, έναντι 16 χθες, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του σχολείου, Σωτήρης Τσιομπάνης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για νοοτροπία των κατοίκων της περιοχής που έχει ιστορικό, καθώς το 2011, όταν το σχολείο συγχωνεύθηκε με άλλα δημοτικά γειτονικών χωριών (Ευαγγελισμό, Νυμφόπετρα), οι γονείς των μαθητών και πάλι είχαν αντιδράσει απέχοντας από τα μαθήματα, μη στέλνοντας τα παιδιά τους στο σχολείο έως τον Δεκέμβριο.

Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ανανιάδης, επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο κ. Τσιομπάνης τον είχε ενημερώσει για τις αντιδράσεις του 2011. Επισήμανε, ωστόσο, ότι «την εκπαιδευτική πολιτική την καθορίζει το υπουργείο Παιδείας και όχι οι κάτοικοι μιας περιοχής και ο σχεδιασμός προβλέπει ότι τα παιδιά των προσφύγων πρέπει να πηγαίνουν σε δομές που λειτουργούν».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συνέχισης της αποχής των παιδιών από τα μαθήματα, ο κ.Ανανιάδης επισήμανε ότι η εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική και βάσει του νόμου δε μπορούν οι γονείς να μη στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, μη αποκλείοντας παρέμβαση εισαγγελέα.

tovima
Διαβάστε Περισσότερα » " Βόλβη: Στα σπίτια παραμένουν οι μαθητές, λόγω των προσφυγόπουλων "

Σκληρή ανακοίνωση των δικαστών για το ενδεχόμενο παράτασης θητείας

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, προκάλεσε το ενδεχόμενο να παραταθεί το όριο αποχώρησης από την υπηρεσία των Δικαστικών Λειτουργών.

Σε ανακοίνωσή τους, υπενθυμίζουν «την σαφέστατη Συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 88 παρ. 5 ότι οι δικαστικοί λειτουργοί έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους».

Οπως αναφέρουν, «τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών και μάλιστα με μη σύννομο τρόπο θα λειτουργήσει χωρίς καμία αμφιβολία ως προπομπός για όλους τους εργαζομένους και θα οδηγήσει σε ακόμα βιαιότερες ρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό».

Αναλυτικά:

«Αναφορικά με χθεσινά δημοσιεύματα του Τύπου, που κάνουν λόγο για συζητήσεις του Πρωθυπουργού με τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων σχετικά με την αύξηση του ορίου ηλικίας αποχώρησης των Δικαστικών Λειτουργών από την υπηρεσία, υπενθυμίζουμε την σαφέστατη Συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 88 παρ. 5

"Οι δικαστικοί λειτουργοί έως και το βαθμό του εφέτη ή του αντεισαγγελέα εφετών και τους αντίστοιχους με αυτούς βαθμούς, αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και όλοι όσοι έχουν βαθμούς ανώτερους από αυτούς ή τους αντίστοιχους με αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους".

Η συνταγματική διάταξη δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο παρερμηνείας. Έτσι εφαρμόζεται από την ψήφισή της το 1975 χωρίς ποτέ κανείς να αμφισβητήσει το νόημά της.

Οποιαδήποτε συνεπώς σκέψη για μεταβολή του ανώτατου συνταγματικού ορίου με τυπικό νόμο προκαλεί τρόμο κυρίως για την ευκολία και την ανεπίτρεπτη προχειρότητα με την οποία επιχειρείται να ξεπεραστούν ανυπέρβλητοι συνταγματικοί φραγμοί.

Τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών και μάλιστα με μη σύννομο τρόπο θα λειτουργήσει χωρίς καμία αμφιβολία ως προπομπός για όλους τους εργαζομένους και θα οδηγήσει σε ακόμα βιαιότερες ρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό.

Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη αύξησης του ορίου ηλικίας των δικαστών θα τοποθετηθούμε τον κατάλληλο χρόνο με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Καθιστούμε σαφές για ακόμα μία φορά ότι η βούληση και τα αιτήματα των Δικαστών και Εισαγγελέων της Χώρας διατυπώνονται αποκλειστικά από τις Δικαστικές Ενώσεις.

Τέλος καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρωθυπουργό να λάβουν θέση στο ζήτημα που ανέκυψε και να ξεκαθαρίσουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο οποιασδήποτε διαφορετικής ερμηνείας της ξεκάθαρης συνταγματικής διάταξης του άρθρου 88 παρ. 5.

Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις που θα πλήξουν βαρύτατα τη συνταγματική τάξη και το κράτος δικαίου».

real
Διαβάστε Περισσότερα » " Σκληρή ανακοίνωση των δικαστών για το ενδεχόμενο παράτασης θητείας "

Στουρνάρας: Με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος έγιναν αναλήψεις 900 εκατ. ευρώ

Στα στρώματα παραμένει το μεγαλύτερο μέρος των εκροών που καταγράφηκαν το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2014, μετά την αποτυχία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και την προκήρυξη εκλογών, μέχρι και την ημέρα εξαγγελίας του δημοψηφίσματος, τον Ιούνιο του 2015.

Aυτό επεσήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Σε σχέση με το κλείσιμο των τραπεζών τόνισε πως, μέσα σε λίγη ώρα μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος την τελευταία Παρασκευή του περσινού Ιουνίου, τα ΑΤΜ γέμισαν ουρές και οι καταθέτες μέχρι την Κυριακή το βράδυ είχαν «σηκώσει» 900 εκατ. ευρώ.

«Το δημοψήφισμα προκάλεσε αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στους πολίτες, οι οποίοι προχώρησαν σε μαζικές αναλήψεις» σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Στουρνάρας: Με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος έγιναν αναλήψεις 900 εκατ. ευρώ "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news