facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

ΔιαΝΕΟσις: Γιατί υπάρχουν τόσοι («κακοί»)νόμοι στην Ελλάδα;

Γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί νόμοι στην Ελλάδα; Και γιατί είναι τόσο κακοφτιαγμένοι; Μία έρευνα της διαΝΕΟσις που προσπαθεί να χαρτογραφήσει το πρόβλημα της πολυνομίας και της κακονομίας στην Ελλάδα και να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
Από το 1975, έχουν ψηφιστεί στην Ελλάδα 250 φορολογικά νομοσχέδια. Στις ΗΠΑ, εδώ και 240 χρόνια έχουν ψηφιστεί μόλις 10. Αυτή η αναλογία είναι χαρακτηριστική του προβλήματος της πολυνομίας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την μεταπολίτευση έως σήμερα.

H πολυνομία και η κακονομία είναι δύο πτυχές της διαδικασίας νομοθέτησης που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την οικονομία. Η διαΝΕΟσις ανέθεσε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημήτρη Σωτηρόπουλο και τον υπ. Διδάκτορα του ΕΚΠΑ Λεωνίδα Χριστόπουλο να εκπονήσουν μία μελέτη που να χαρτογραφεί το φαινόμενο της πολυνομίας στην Ελλάδα και να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή του.
Η μελέτη για την πολυνομία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η κεντρική έκθεση των ερευνητών, η οποία χαρτογραφεί το πρόβλημα, παραθέτει τις διεθνείς πρακτικές επίλυσης του προβλήματος και προτείνει μία σειρά λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση του φαινομένου.
Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα παραρτήματα της μελέτης, όπου αναλύονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και γίνεται μία εκτενής ποιοτική ανάλυση όλων των νόμων που έχουν ψηφισθεί από το 2001 έως το 2015.
Το καλύτερο στατιστικό στοιχείο που μπορεί να δείξει με γλαφυρό τρόπο το πρόβλημα της πολυνομίας στην Ελλάδα είναι το εξής:
Από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1776, μέσα σε 240 χρόνια δηλαδή, έχουν ψηφιστεί στη χώρα 10 φορολογικά νομοσχέδια.
Στην Ελλάδα, από το 1975, δηλαδή μέσα σε 41 χρόνια, έχουν ψηφιστεί 250.
Μόνο τα τελευταία 15 χρόνια έχουν περάσει 36 φορολογικά νομοσχέδια στη χώρα μας, τα οποία περιείχαν 714 εξουσιοδοτήσεις, αλλά επιπλέον έχουν περάσει 108 μεταβατικές διατάξεις, και άλλες 238 ρυθμίσεις για φορολογικά θέματα διάσπαρτες σε άλλα, άσχετα νομοσχέδια. Για να εξηγήσουν όλα αυτά, κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 200 υπουργικές εγκύκλιοι.
Για να καταλάβετε για τι μεγέθους χάος μιλάμε: Το 2014 πέρασαν 64 άρθρα σε άσχετα νομοσχέδια που ρύθμιζαν, άλλαζαν ή διόρθωναν τα περιεχόμενα του φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε το 2013.
Φανταστείτε τώρα να είστε μια ξένη εταιρεία που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, και να μαθαίνετε ότι το φορολογικό καθεστώς της χώρας θα αλλάζει τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο.
Για να καταλάβετε για τι μεγέθους χάος μιλάμε: Το 2014 πέρασαν 64 άρθρα σε άσχετα νομοσχέδια που ρύθμιζαν, άλλαζαν ή διόρθωναν τα περιεχόμενα του φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε το 2013.
Φανταστείτε τώρα να είστε μια ξένη εταιρεία που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, και να μαθαίνετε ότι το φορολογικό καθεστώς της χώρας θα αλλάζει τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο.
Τι θα κάνατε;
Οι συνέπειες της πολυνομίας αλλά και της κακονομίας σε μια σειρά από τομείς, από την οικονομία, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη μέχρι τη γραφειοκρατία, την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και τη δικαιοσύνη είναι δραματικές. Στη νέα έρευνα της διαΝΕΟσις καταγράψαμε την έκταση του προβλήματος στην Ελλάδα σήμερα, εξετάσαμε τα αίτιά του, αναλύσαμε τις επιπτώσεις του και καταλήξαμε σε μια σειρά από συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις για τον περιορισμό του.
Η ερευνητική ομάδα, που αποτελείται από τον Αν. Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ Δημήτρη Σωτηρόπουλο και τον υποψήφιο διδάκτορα Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ Λεωνίδα Χριστόπουλο, μελέτησε τα τεύχη Α' και Β' των ΦΕΚ που κυκλοφόρησαν από το 2001 μέχρι το 2015, ανέλυσε τον αριθμό και το περιεχόμενό τους, και με αυτό τον τρόπο χαρτογράφησε αποτελεσματικά την έκταση και τη φύση του προβλήματος σήμερα. Μετρώντας ακριβώς ποιοι και πόσοι νόμοι, διατάγματα και άλλες κανονιστικές πράξεις έχουν περάσει τα τελευταία 15 χρόνια, και αξιολογώντας το περιεχόμενό τους, μπορούμε να αποκτήσουμε μια αρκετά καθαρή εικόνα για το διπλό πρόβλημα της πολυνομίας και της κακονομίας στην Ελλάδα.
Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ. Είναι απλά γραμμένη και ευανάγνωστη (αντίθετα με τα περισσότερα νομοσχέδια), και αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κράτος νομοθετεί. Παρακάτω θα δούμε τις βασικές πτυχές του προβλήματος, και τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας.
Οι ορισμοί
Πολυνομία αποκαλούμε την υπερπληθώρα νομικών ρυθμίσεων σε μια χώρα, όπου "νομικές ρυθμίσεις" αποκαλούμε το σύνολο της ρυθμιστικής παραγωγής του κράτους, τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις υπουργικές αποφάσεις κλπ. Κακονομία αποκαλούμε το πρόβλημα της χαμηλής ποιότητας των νομικών ρυθμίσεων, όταν αυτές δηλαδή περιέχουν ασαφείς, δυσνόητους κακογραμμένους νόμους και αντικρουόμενους κανόνες.
Η πολυνομία προκαλεί κακονομία, και το ανάποδο. Όταν υπάρχουν υπερβολικά πολλοί νόμοι, αναπόφευκτα εμφανίζονται αντιφάσεις, και όταν οι νόμοι είναι αντικρουόμενοι ή ασαφείς, αναπόφευκτα χρειάζονται νέοι ρυθμιστικοί κανόνες για να τους αποσαφηνίσουν.
Από ό,τι αποδεικνύεται, η Ελλάδα πάσχει και από τα δύο προβλήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Τα τελευταία 15 χρόνια που μελετήσαμε ενδελεχώς στη χώρα έχουν ψηφιστεί 1.478 νόμοι με 22.800 άρθρα και έχουν περάσει και 3.452 Προεδρικά Διατάγματα. Τα ΦΕΚ που τους περιέχουν καταλαμβάνουν σχεδόν 60.000 σελίδες. Τα χρόνια της κρίσης έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (67 μετά το 2010, μόλις 13 πριν), καθώς και των πολυνομοσχεδίων.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ν.4093/2012, του επονομαζόμενου "Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής", το οποίο ψηφίστηκε στις 9 Νοεμβρίου του 2012. Την ίδια ημέρα, στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε και μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που τροποιούσε διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, επαναφέροντας διατυπώσεις του νομοσχεδίου όπως ήταν πριν τις αλλάξει το νομοθετικό σώμα.
Κι αυτό γίνεται συνέχεια. Περνούν αντιφατικές ή και εντελώς αντικρουόμενες ρυθμίσεις νόμων για το ίδιο ζήτημα. Εκδίδονται υπουργικές εγκύκλιοι που αναιρούν το περιεχόμενο νόμων. Περνούν ρυθμίσεις που είναι αντίθετες προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα. Περνούν νομοσχέδια γεμάτα συντακτικά ή γραμματικά λάθη, κακά ελληνικά, ή με εξώφθαλμα λανθασμένη χρήση της νομικής ορολογίας.
Κι αυτό συνεχίζεται ανεξάρτητα από το ποια είναι η κυβέρνηση.
Αλλά πώς φτάσαμε ως εδώ;
Τα αίτια
Τα αίτια της πολυνομίας είναι πολλά, αλλά μπορούν να συνοψιστούν εν μέρει σε κυρίως τρία. 
Το πρώτο είναι η πολιτική κουλτούρα της χώρας, σύμφωνα με την οποία η νομοθέτηση είναι το κύριο έργο μιας κυβέρνησης. Όλοι οι υπουργοί θέλουν να περάσουν νόμους, καλύτερους από τους προηγούμενους, για να δείξουν ότι παράγουν έργο. Ειδικά σε περιόδους πολιτικής πόλωσης η τάση αυτή είναι πολύ έντονη.
Το δεύτερο αίτιο έχει να κάνει με την κουλτούρα της δημόσιας διοίκησης, στην οποία κυριαρχεί μια τυπολατρία που οδηγεί και σε υπερβολική ρυθμιστική παραγωγή. Για να γίνει οτιδήποτε στο ελληνικό δημόσιο πρέπει να είναι επακριβώς προβλεπόμενο από κάποια κανονιστική πράξη. Πρέπει να ρυθμίζονται τα πάντα.
Ο τρίτος λόγος είναι ευρύτερος και έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί το κοινοβούλιο ως απλός επικυρωτής των αποφάσεων της κυβέρνησης, με την απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου και αξιολόγισης της παραγωγής ρυθμίσεων, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα που υποκινεί το νομικό πληθωρισμό.
Αλλά υπάρχουν ατελείωτα παρόμοια παραδείγματα. Ξέρατε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ισχύ 27 νομοθετικές ρυθμίσεις που ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των σχολών χορού και των ωδείων;
Μέσα στα φωτογραφικά άρθρα και τις άσχετες τροπολογίες κρύβονται ρουσφέτια. Τα κενά που αφήνουν αντικρουόμενες κανονιστικές πράξεις δημιουργούν βολικά παραθυράκια.
Ολόκληρο το πολιτικό μας σύστημα βασίζεται στην διατήρηση αυτής της ακατάσχετης, δυσλειτουργικής νομοδιάρροιας.
Κι αυτό έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες από την απλή διαιώνιση της διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό.
Οι συνέπειες
Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες να συγκεκριμενοποιηθεί το κόστος της πολυνομίας σε κάποιες χώρες, αλλά κατά κανόνα αυτό που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί είναι τα διοικητικά βάρη που προκαλεί η γραφειοκρατία που προκύπτει από την πολυνομία και την κακονομία -μόνο ένα μέρος των συνεπειών του προβλήματος, δηλαδή. Σε έρευνα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα το 2006 διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι αν σε βάθος εικοσαετίας μειωθούν τα διοικητικά/γραφειοκρατικά βάρη κατά 25%, το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Οι συνέπειες, ωστόσο, δεν είναι μόνο έμμεσες. Υπάρχει μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας. Πράγματι, διογκώνεται η γραφειοκρατία, κι αυτό αποθαρρύνει τις εγχώριες και τις ξένες επενδύσεις, κάνει το επιχειρείν δυσκολότερο και κοστοβόρο, και τελικά επιβαρύνει ραγδαία την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επιπλέον, όμως, η πολυνομία και η κακονομία επιβαρύνουν δραματικά τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Θεσμοποιούν την πελατειακή σχέση κράτους-πολίτη, δυσχεραίνουν και καθυστερούν την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων ή αλλαγών (γι' αυτό και η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη, ότι οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται), και παράλληλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς του κράτους. Παίζουν αναπόφευκτα ρόλο στην διόγκωση της ύλης των δικαστηρίων και την καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης ενώ, με τις αντικρουόμενες διατάξεις και τα νομικά κενά προκαλούν ανασφάλεια δικαίου.
Οι λύσεις
Η πολυνομία και η κακονομία δεν είναι καινούρια προβλήματα στην Ελλάδα. Όπως και η γραφειοκρατία, είναι διαχρονικά. Στην πάροδο των χρόνων, και με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια της κρίσης, έχουν γίνει μελέτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι και διεθνές, υπάρχουν και εργαλεία από ξένα θεσμικά όργανα που μπορούν να προσφέρουν λύσεις, καθώς και παραδείγματα ξένων πρακτικών που έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν, όπως οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προηγούμενη δεκαετία που μείωσαν τον όγκο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας δραματικά, κωδικοποιώντας τις προηγούμενες πράξεις και υιοθετώντας τις πρακτικές της "Καλής Νομοθέτησης" για όλες τις μεταγενέστερες. Η έρευνα περιέχει καταγραφή και άλλων δράσεων στην Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το "Red Tape Challenge" και ο κανόνας "one in one out", ή το Ολλανδικό τυποποιημένο μοντέλο κόστους που υπολογίζει τα διοικητικά βάρη που προκύπτουν από τη νομοθεσία.
Για τις ανάγκες αυτής της έρευνας σχηματοποιήσαμε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα που μπορούν να μετριάσουν το πρόβλημα σε ικανοποιητικό βαθμό. Είναι, επιγραμματικά, τα εξής:
Βραχυπρόθεσμα
 • Ακριβής, εκτενέστερη διάγνωση του προβλήματος από θεσμικό φορέα.
 • Αναμόρφωση της εσωτερικής δομής της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

 • .

 • Ενίσχυση της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και ανεξαρτητοποίησή της.
 • Δημιουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Καλής Νομοθέτησης.
 • Ενεργοποίηση Μονάδων Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Υπουργείων.
 • Δημιουργία ειδικής Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Καλής Νομοθέτησης και αναβάθμιση της λειτουργίας του κοινοβουλίου.
 • Αποσύνδεση του υπουργικού από το βουλευτικό αξίωμα.
 • Μείωση του αριθμού των Υπουργείων και των Υπουργών.
 • Ευρύτερη διαβούλευση πριν από τη διαμόρφωση των νομοσχεδίων.
 • Τήρηση του χρονικού ελάχιστου για ηλεκτρονική διαβούλευση επί των διαμορφωμένων νομοσχεδίων.
 • Έλεγχος νομοσχεδίων από νέο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή.
 • Μείωση του αριθμού των βουλευτών και ελαχιστοποίηση των πηγών πίεσης από τη Βουλή για νομοθετική παραγωγή.
Μεσοπρόθεσμα
 • Μείωση του ρυθμιστικού όγκου με τη χρήση της "γκιλοτίνας".
 • Μείωση του ρυθμιστικού όγκου με στοχευμένη κωδικοποίηση και συνταγματική προστασία των νέων κωδικών.
 • Εξορθολογισμός και έλεγχος υπουργικών και βουλευτικών προσθηκών και τροπολογιών.
 • Ενοποίηση των συνοδευτικών εκθέσεων των νομοσχεδίων σε μία Ανάλυση Ρυθμιστικών ή Κανονιστικών Επιπτώσεων.
 • Ουσιαστικός νομοθετικός προγραμματισμός με ανώτατα ετήσια όρια παραγωγής νομοθεσίας ανά Υπουργείο.
 • Αξιολόγηση εφαρμογής νομοθεσίας μετά την ισχύ και αυτοδίκαιη κατάργηση νόμων δύο χρόνια μετά την ψήφισή τους εφόσον ψηφίστηκαν για να αντιμετωπίσουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες.
 • Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου και μεταβολή της νομολογίας ώστε τα δικαστήρια να ελέγχουν τη θέσπιση τροπολογιών που είναι άσχετες με το θέμα ή το σκοπό του νόμου.
 • Μακροπρόθεσμα
 • Αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης
 • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
 • Μεταβολή της διοικητικής κουλτούρας
Βεβαίως, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται πρώτα απ' όλα ένα πράγμα: Πολιτική βούληση. Υπάρχει ήδη ένα πλαίσιο μέτρων για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση και την καλή νομοθέτηση διαθέσιμο σε κάθε ελληνική κυβέρνηση, το οποίο περιέχει και μέτρα που προτείνουμε παραπάνω. Είναι ο νόμος 4048/2012 (PDF), ψηφισμένος ήδη από τη Βουλή.

Δεν εφαρμόζεται.
Και, βεβαίως, υπάρχουν αίτια πίσω από αυτά τα αίτια. Η πλειοψηφία των ανθρώπων με τους οποίους μιλήσαμε στα πλαίσια αυτής της έρευνας συμφωνούν ότι το πρόβλημα της πολυνομίας -αλλά και της κακονομίας- είναι ένα πρόβλημα πολιτικό. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την καταπολέμησή του, επειδή η πληθώρα κακογραμμένων και αντικρουόμενων νόμων εξυπηρετεί τη λειτουργία του πελατειακού κράτους. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτού του φαινομένου είναι ο τρόπος με τον οποίο νομοθετήθηκε το ασφαλιστικό σύστημα: Κάθε ασφαλιστικό νομοσχέδιο από τη δεκαετία του '30 κιόλας ήταν μια πολιτική διευκόλυνση για επιμέρους ομάδες εργαζομένων. Γι' αυτό μέσα σε 75 χρόνια η Ελλάδα πέρασε 884 ασφαλιστικά νομοσχέδια και 1.700 υπουργικές αποφάσεις.huffingtonpost


Διαβάστε Περισσότερα » " ΔιαΝΕΟσις: Γιατί υπάρχουν τόσοι («κακοί»)νόμοι στην Ελλάδα; "

Ντρίπλα στον εκλογικό νόμο για να πιάσουν τους 200 βουλευτές

Με μια νομοτεχνική βελτίωση στον εκλογικό νόμο και με το σπάσιμο του άρθρου 2 που αφορά την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει πεδίο συναίνεσης και υπερψήφισης της απλής αναλογικής από 200 βουλευτές.

Η νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε και παρουσιάστηκε από τον υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή στη συνεδρίαση της Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής προβλέπει ότι:

α) διασπάται το άρθρο 2 του νομοσχεδίου που αφορά την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών και την κατανομή των εδρών διατηρώντας το όριο εισόδου στο 3%.

Έτσι δημιουργείται:

*Ενα άρθρο (πλέον άρθρο 2) που καταργεί το μπόνους

*Ενα άρθρο (πλέον άρθρο 3) που μοιράζει τις 300 έδρες, αλλά με όριο 3%, στο οποίο δεν συμφωνεί το ΚΚΕ.

β) αναδιατυπώνεται το άρθρο για την έναρξη ισχύος ορίζοντας ότι:

*Η ισχύς του άρθρου για την ψήφο στα 17 έτη αρχίζει από τις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν.

*Τα υπόλοιπα άρθρα (κατάργηση μπόνους, θέσπιση απλής αναλογικής, κατανομή εδρών με όριο 3%) εφαρμόζονται από τις επόμενες εκλογές εφόσον λάβουν πλειοψηφία 200 εδρών το καθένα.

Η αλλαγή που έγινε στοχεύει κυρίως στις ψήφους του ΚΚΕ, το οποίο τάσσεται υπέρ της κατάργησης του μπόνους των εδρών αλλά λέει «όχι» στη διατήρηση του ορίου του 3% για την εισοδο των κομμάτων στη Βουλή.

Όπως έγινε γνωστό από το Προεδρείο της Βουλής, ο εκλογικός νόμος θα συζητηθεί και θα ψηφισθεί στη Βουλή στις 19 και 20 Ιουλίου.

tvxs

Διαβάστε Περισσότερα » " Ντρίπλα στον εκλογικό νόμο για να πιάσουν τους 200 βουλευτές "

ΣτΕ: «Ναι» στην κατασκευή του ισλαμικού Τεμένους στον Βοτανικό

Το «πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να προχωρήσει το επόμενο στάδιο για την κατασκευή του ισλαμικού Τεμένους επί της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων.

Το Τέμενος έκτασης 850 τ.μ και χωρητικότητας 300 ανδρών και 50 γυναικών θα κατασκευαστεί (ουσιαστικά θα μετασκευαστεί υφιστάμενο κτίριο) σε έκταση 17 στρεμμάτων εκεί που είναι το παλαιό συνεργείο αυτοκινήτων του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού στον Βοτανικό.

Η κατασκευή του αποσκοπεί στην κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων που διαμένουν στην Αττική.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει 111 κάτοικοι του Ελαιώνα επικαλούμενοι την ιδιότητα των Χριστιανών Ορθοδόξων Ελλήνων Πολιτών και ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η δημοπράτηση του έργου της ανέγερσης του Τεμένους.

Αρχικά είχε προσφύγει κατά του Τεμένους και ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, αλλά κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο δεν παραστάθηκε κανένας δικηγόρος ως νομικός εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πειραιώς, με αποτέλεσμα η αίτηση ακύρωσής του να απορριφθεί ως ανομιμοποίητη.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Δημοσθένη Πετρούλια και εισηγήτρια την Πάρεδρο Ουρανία Νικολαράκου, με σειρά αποφάσεων του (1458/2016, κ.λπ.), απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς που προέβαλαν οι κάτοικοι.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι για την ανέγερση ναών και λατρευτικών χώρων δεν απαιτείται να τηρείται η διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, αλλά και η ανέγερσή τους δεν συνιστά επιδείνωση του περιβάλλοντος της περιοχής ή ρύθμιση μη συμβατή με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, όπως υποστήριζαν οι 111.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι μέσα σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι «κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών σε ποσοστό μέχρι 5%» μπορεί να ανεγείρονται ναοί και λατρευτικοί χώροι.

Ούτε, όμως η ανέγερση αντιβαίνει στο νέο Οικοδομικό Κανονισμό σύμφωνα με το ΣτΕ, ενώ η τήρηση ή όχι των όρων δόμησης μπορεί να ελεγχθεί σε επόμενο στάδιο και συγκεκριμένα κατά το στάδιο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ίδιοι κάτοικοι είχαν προσφύγει στο ΣτΕ και το 2013 και ζητούσαν την ακύρωση της χρηματοδότησης του επίμαχου έργου, αλλά η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ 2399/2014 απόφασή της απέρριψε την προσφυγή τους.

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " ΣτΕ: «Ναι» στην κατασκευή του ισλαμικού Τεμένους στον Βοτανικό "

Η Κομισιόν άρχισε τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε επισήμως την Πέμπτη την διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας διότι παρέβησαν το Σύμφωνο Σταθερότητας, καθώς τα δημόσια ελλείμματά τους ήταν ανώτερα του 3% το 2014 και το 2015, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα στα δύο κράτη της Ιβηρικής πριν από τα τέλη Ιουλίου.
Τόσο η Μαδρίτη όσο και η Λισαβόνα κατέγραψαν δημοσιονομικά ελλείμματα ανώτερα του 3% του ΑΕΠ τα προηγούμενα δύο χρόνια και δεν προχώρησαν σε διόρθωσή τους όσο γρήγορα θα όφειλαν, υπενθύμισε η Κομισιόν.

Οι δύο χώρες τώρα κινδυνεύουν να τους επιβληθούν πρόστιμα και να τους στερηθεί η πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ εάν δεν αποδείξουν ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες παραβιάστηκαν εξαιτίας «εξαιρετικών οικονομικών περιστάσεων». Πρόστιμα ίσα με το 0,2% του ΑΕΠ είναι πιθανό να επιβληθούν εάν τα υπερβολικά ελλείμματα δεν μειωθούν, αν και ως σήμερα δεν έχει επιβληθεί ποτέ τέτοιου είδους ποινή από τις Βρυξέλλες.

Το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ θα αποφανθεί σχετικά με την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προγραμματισμένη συνεδρίασή του την 12η Ιουλίου, ανέφερε μια εκπρόσωπος της σλοβακικής προεδρίας της ΕΕ μιλώντας στο Reuters.

Οι υπουργοί θα μπορούσαν να απορρίψουν την εκτίμηση της Κομισιόν μόνο εάν υπάρξει ειδική πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ότι είναι απίθανο το Εκοφίν να αντιταχθεί στην εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μετά την απόφαση του συμβουλίου η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει την επιβολή κυρώσεων «μέσα σε 20 ημέρες», όπως διευκρίνισε σε έγγραφό της.

Επομένως στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ενδέχεται να έχουν επιβληθεί πρόστιμα ως την 27η Ιουλίου, κατά την τελευταία σύνοδο του κολεγίου των Επιτροπών πριν τη θερινή διακοπή της λειτουργίας της Κομισιόν, εξήγησε αξιωματούχος της ΕΕ στο Reuters.

Οι δύο χώρες είχαν υπαχθεί στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ από το 2009, εξαιτίας της διόγκωσης των ελλειμμάτων τους μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2008.
Βάσει της διαδικασίας, η Κομισιόν θέτει ετήσιους στόχους για τη σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων. Όμως το 2014 και το 2015 η Ισπανία και η Πορτογαλία απέτυχαν να τηρήσουν τους δημοσιονομικούς τους στόχους και κατέγραψαν ελλείμματα πολύ ανώτερα του ορίου του 3% που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Πέρυσι η Ισπανία κατέγραψε έλλειμμα 5,1%, πολύ υψηλότερο από το 4,2% που είχε συμφωνηθεί. Η Πορτογαλία, που είχε κληθεί να μειώσει το έλλειμμά της στο 2,5% του ΑΕΠ το 2015, αντ' αυτού κατέγραψε έλλειμμα 4,4%.

Η Κομισιόν σημείωσε ότι η Λισαβόνα έχει ήδη αθετήσει την υπόσχεσή της να διορθώσει το δημοσιονομικό έλλειμμά της, ενώ η Μαδρίτη είναι «απίθανο να διορθώσει το υπερβολικό έλλειμμα» εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ενώ έκρινε πως ούτε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας ούτε αυτή της Ισπανίας έλαβαν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι δύο χώρες μπορεί να μην αντιμετωπίσουν οικονομικές κυρώσεις εάν μπορούν να πείσουν τους εταίρους τους ότι συνέτρεχαν εξαιρετικές οικονομικές περιστάσεις σε μια αιτιολογημένη γνώμη που υποχρεούνται να στείλουν εντός δέκα ημερών από την υιοθέτηση της απόφασης της Κομισιόν από το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων.
«Έχω εμπιστοσύνη στους υπουργούς», σχολίασε ο επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί που αναμένει το Εκοφίν να «επιβεβαιώσει την εκτίμησή μας», όπως ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Κομισιόν.

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Η Κομισιόν άρχισε τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία "

Αποστόλου: Καταχρηστική η υιοθέτηση από την Τσεχία της ονομασίας «ελληνικό γιαούρτι»

Τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας και τη ρητή διαφωνία με το σχέδιο νόμου της Τσεχίας, που έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χρήση του ονόματος «ελληνικό» γιαούρτι και γιαούρτι «ελληνικού τύπου», εκφράζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με επιστολές του προς τους Επιτρόπους για την Υγεία & Ασφάλεια των Τροφίμων, Βιτένις Αντριουκάιτις και Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν.

ΟΒαγγέλης Αποστόλου αναφέρει ότι η χρήση της ονομασίας «ελληνικό» γιαούρτι, καθώς και της ονομασίας γιαούρτι «ελληνικού τύπου», είναι αντίθετη στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, στον οποίο αναγράφεται ότι oι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ίδιος, ελληνικό είναι το γιαούρτι που παρασκευάζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις σχετικές μακρόχρονες μεθόδους παραγωγής και δεν αφορά έναν και μόνο τύπο προϊόντος.

«Ο όρος “ελληνικό” γιαούρτι», τονίζει, «είτε ως χαρακτηρισμός προϊόντος, είτε ως στοιχείο σήματος, είναι παραπλανητικός και μη ανταποκρινόμενος στην πραγματικότητα, διότι δηλώνει συγκεκριμένη χώρα καταγωγής, την Ελλάδα, στην οποία το προϊόν οφείλει τη φήμη του».

Το κυβρνητικό στέλεχος καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις που να είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο και να μην διευκολύνουν την καταχρηστική αξιοποίηση της φήμης των ελληνικών προϊόντων.

real

Διαβάστε Περισσότερα » " Αποστόλου: Καταχρηστική η υιοθέτηση από την Τσεχία της ονομασίας «ελληνικό γιαούρτι» "

Διπλή αύξηση εισφορών για 650.000 ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Αυξημένα κατά 44,40% ασφάλιστρα για ασθένεια θα καταβάλουν φέτος, παράλληλα με τα αυξημένα κατά 42,86% ασφάλιστρα για σύνταξη, οι 650.000 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Την αύξηση της εισφοράς ασθενείας από 2,5% επί της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας (26,64 ευρώ τον μήνα) σε 3,61% (38,47 ευρώ τον μήνα) υπενθυμίζει εγκύκλιος που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, ο οποίος προβλέπει σταδιακή αύξηση της συγκεκριμένης εισφοράς σταδιακά έως το 2019.

Τα νέα αυξημένα ασφάλιστρα του πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ πριν από τα τέλη Ιουλίου, μετά την παράταση που έχει δώσει η διοίκηση του Ταμείου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αναφερόμενων προσώπων στο άρθρο 40 του νόμου αυτού, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2016 έως 31/12/2019, και διαμορφώνεται ως εξής:

α) από 1/1/2016 έως 31/12/2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέμεται κατά 3,35% για παροχές σε είδος και 0,26% για παροχές σε χρήμα.

β) από 1/1/2017 έως 31/12/2017 σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 4,39% για παροχές σε είδος και 0,34% για παροχές σε χρήμα.

γ) από 1/1/2018 έως 31/12/2018 σε ποσοστό 5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 5,42% για παροχές σε είδος και 0,42% για παροχές σε χρήμα. δ) από 1/1/2019 έως 31/12/2019 σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα».

Οι εισφορές

«Για το τρέχον έτος ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται επί της υφιστάμενης ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας».

Έτσι, η μηνιαία εισφορά για την ασθένεια διαμορφώνεται στα 38,47 ευρώ για όσους έχουν ενταχθεί έως και την 5η ασφαλιστική κατηγορία (οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για σύνταξη 106,58 ευρώ πλέον, αντί 74,60 ευρώ) στην 6η η νέα μηνιαία εισφορά είναι 44,56 ευρώ (από 30,86 ευρώ) και στην 7η φτάνει τα 50,61 ευρώ από 35,05 ευρώ που ήταν το 2015.

Με βάση το εισόδημα

Με βάση τον νόμο και την εγκύκλιο, από την 1/1/2017 οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και εφεξής η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου εισοδήματος όπως επιμέρους ορίζεται στο άρθρο 40 του ως άνω νόμου, το οποίο θα εξειδικευτεί περαιτέρω με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται με την παρ.12, του άρθρου αυτού, αναφέρει η Ημερησία.

Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 θα καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 43 του αναφερόμενου νόμου, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων.

enikonomia

Διαβάστε Περισσότερα » " Διπλή αύξηση εισφορών για 650.000 ασφαλισμένους του ΟΓΑ "

Ρέγκλινγκ: Εξετάζουμε τρια μέτρα για γρήγορη ελάφρυνση χρέους

Τις παρεμβάσεις που μελετούν οι Ευρωπαίοι για την γρήγορη ελάφρυνση του ελληνικού χρέους παρουσίασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στη βελγική εφημερίδα Les Echos.

Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι η επιμήκυνση της διάρκειας ορισμένων δανείων στήριξης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αύξησης του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Αυτή τη στιγμή, επειδή έγινε μία αποπληρωμή, η μέση διάρκεια [των δανείων] είναι μόνο 28 χρόνια, και έχουμε το δικαίωμα να πάμε έως τα 32 χρόνια. Επομένως μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και σχετικά γρήγορα να προσαρμόσουμε ορισμένες από τις αποπληρωμές ώστε να αποφύγουμε μεγάλα άλματα στις καταβολές, κάποια έτη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ρέγκλινγκ σύμφωνα με το ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, μελετώνται μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι το επιτόκιο των δανείων στήριξης θα παραμείνει χαμηλό σε βάθος χρόνου, με τον κ. Ρέγκλινγκ ωστόσο να αποφεύγει να αναφερθεί στην πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για «κλείδωμα» των επιτοκίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Τέλος, εξετάζεται η κατάργηση των αυξημένων επιτοκίων που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα το 2017, σε ένα μικρό μέρος του χρέους της.

Πάντως, ο επικεφαλής του ESM κατέστησε σαφές πως οι ευρωπαίοι εταίροι δεν προτίθενται να ικανοποιήσουν το κάλεσμα του ΔΝΤ για τη λήψη άμεσων μέτρων μακροπρόθεσμης και βαθιάς ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, καθιστώντας σαφές πως οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση του Μνημονίου, το 2018.

«Το ΔΝΤ θα ήθελε να έχουμε απόφαση νωρίτερα. Όμως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών δεν συμφωνούν με αυτό», είπε.

Όπως εξήγησε, ο ESM και οι ευρωπαίοι εταίροι λειτουργούν με βάση ένα διαφορετικό πλαίσιο σε σχέση με το Ταμείο, προσθέτοντας μάλιστα με νόημα ότι η ευρωπαϊκή πλευρά έχει συνεισφέρει πολύ περισσότερα και φθηνότερα χρήματα στη διάσωση της Ελλάδας.

«Σήμερα δίνουμε το 90% των χρημάτων, το ΔΝΤ μόνο το 10%. Δίνουμε πολύ μεγαλύτερα ποσά από ό,τι μπορεί να δώσει το ΔΝΤ και με πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Το ΔΝΤ είναι περίπου τέσσερις φορές ακριβότερο [από εμάς]», ανέφερε.

euro2day

Διαβάστε Περισσότερα » " Ρέγκλινγκ: Εξετάζουμε τρια μέτρα για γρήγορη ελάφρυνση χρέους "

ΑΔΕΔΥ: Να επανέλθει ο προηγούμενος τρόπος χορήγησης επικουρικών συντάξεων

«Με μειώσεις από 40% έως 45%, έλαβαν το μέρισμα του τριμήνου οι μερισματούχοι, ενώ τα μερίσματα του Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2016 θα υποστούν νέα μείωση, λόγω της αναδρομικής μείωσής τους από 1/1/2016» καταγγέλλει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Όπως υποστηρίζει, «η κατάργηση της κράτησης του 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), το οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνείται να επαναφέρει, παρά τις προεκλογικές της υποσχέσεις, οδήγησε στην αδυναμία του ΜΤΠΥ να ανταποκριθεί τις υποχρεώσεις του απέναντι στους συνταξιούχους».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει επίσης, τη διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) για την «απαράδεκτη», όπως ισχυρίζεται, «στάση της απέναντι στους συνταξιούχους και τους εκπροσώπους τους». Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) κατήγγειλε τη διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για την περικοπή μίας μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, που προκύπτει ολοφάνερα από τη μετάθεση της ημερομηνίας πληρωμής. Την επόμενη μέρα, η διοίκηση του ΕΤΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση, σε απαράδεκτο ύφος, εναντίον της Π.Ε.Σ.ΕΚ.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, «οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, το 2016, θα πιστωθούν στο λογαριασμό τους 11 επικουρικές συντάξεις, αντί 12 που θα έπαιρναν, αν δεν γινόταν η μετάθεση ημερομηνίας πληρωμής. Στις παρακάτω ημερομηνίες, το 2016, έχουν λάβει ή θα λάβουν τις εξής 11 επικουρικές συντάξεις: 29/1, 29/2, 31/3, 27/4, 31/5, 4/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12. Με καμία αλχημεία, δεν είναι δυνατόν οι 11 επικουρικές συντάξεις να γίνουν 12».
«Απαιτούμε την κατάργηση της απόφασης του ΔΣ του ΕΤΕΑ και την επαναφορά του προηγούμενου τρόπου χορήγησης των επικουρικών συντάξεων» τονίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/real

Διαβάστε Περισσότερα » " ΑΔΕΔΥ: Να επανέλθει ο προηγούμενος τρόπος χορήγησης επικουρικών συντάξεων "

Επιστρέφονται τα προ της 23ης Ιουνίου εκδοθέντα απολυτήρια λυκείου

Όλα τα λύκεια της χώρας που έχουν εκδώσει εφέτος απολυτήριους τίτλους πριν από τις 23 Ιουνίου με εντολή του υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να ζητήσουν από τους μαθητές να τα επιστρέψουν.

Μια ακόμη προχειρότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο υπουργείο Παιδείας οδηγεί δεκάδες μαθητές σε ανησυχία και επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η επιστροφή των τίτλων αυτών θα γίνει προκειμένου να διορθωθεί ένα... τυπογραφικό λάθος που έγινε στα απολυτήρια αυτά, ώστε να πάρουν στη συνέχεια καινούργια. Σύμφωνα με την «εντολή» που δόθηκε από το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι διευθυντές λυκείων πρέπει να ακυρώσουν τα μη παραληφθέντα απολυτήρια ή να καταστρέψουν ενώπιον των αποφοίτων όσα επιστρέφονται.

Το λάθος που υπάρχει στα εκδοθέντα απολυτήρια είναι το ότι στις «Ομάδες Προσανατολισμού» είχε προστεθεί η λέξη «Κατεύθυνση». Έτσι τα λύκεια μετά τη νέα οδηγία του υπουργείου θα πρέπει να παραλάβουν από το σύστημα «my school» τα νέα απολυτήριά τους που θα αναγράφουν μόνο τις λέξεις «Ομάδες Προσανατολισμού» .

Έτσι και μέχρι την έκδοση των νέων τίτλων σπουδών οι διευθυντές των λυκείων θα πρέπει:

* Να ζητήσουν την επιστροφή των απολυτηρίων και να μην επιδώσουν απολυτήρια σε όσους δεν τα έχουν παραλάβει

* Να ακυρώσουν τα μη παραληφθέντα απολυτήρια ή να καταστρέψουν ενώπιον των αποφοίτων όσα επιστρέφονται.

* Να ζητήσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κρατηθεί αντίγραφα των απολυτηρίων.

Τέλος, να εκδώσουν καινούργιους απολυτήριους τίτλους με την παλιά ημερομηνία και τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου.

tovima

Διαβάστε Περισσότερα » " Επιστρέφονται τα προ της 23ης Ιουνίου εκδοθέντα απολυτήρια λυκείου "

Νέα δίκη για υπόθεση με εξοπλιστικά

Το δρόμο που οδηγεί στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας έδειξαν οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών στον επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκο και ακόμη 16 άτομα, που κατηγορούνται για το εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά στην προμήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος Sonak στον στρατό ξηράς .

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 1142 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετωπβ, εκτός από τον επιχειρηματία που μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε δίκη παραπέμπονται για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία οι πρώην γενικοί γραμματείς Εξοπλισμών, Γιωργος Κολίρης και Ευάγγελος Βασιλάκος, ενώ για απλή συνέργεια σε αυτή ο
πρώην αναπληρωτής γενικός γραμματέας Εξοπλισμών, Αντωνής Κάντας, και τότε στελέχη του ΥΠΕΘΑ. Όλοι τους εμφανίζονται να εμπλέκονται στη σύμβαση για το εξοπλιστικό πρόγραμμα με την επωνυμίας Ηλεκτρονικός
Πόλεμος.

Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με το ίδιο βούλευμα αποφαίνεται να μην γίνει κατηγορία για επιμέρους πράξεις κατά των τριών στελεχων του ΥΠΕΘΑ. Ανάλογη παραπεμπτική πρόταση είχε διατυπώσει προς το δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας εφετών Γεωργία Τσατάνη.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από προκαταρκτική εξέταση που είχε ξεκινήσει με εντολή της εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς Ελένης Ραίκου, ενώ η δικαστική διερεύνησή της είχε ανατεθεί στον ανακριτή κατά της Διαφθοράς Κώστα Σαργιώτη, ενώπιον του οποίου κλήθηκαν σε απολογία όλοι οι κατηγορούμενοι.

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Νέα δίκη για υπόθεση με εξοπλιστικά "

Πανελλαδικές 2016: Μέχρι την Παρασκευή η οριστικοποιήση των μηχανογραφικών δελτίων

Λήγει την Παρασκευή 8 Ιουλίου, η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών των υποψηφίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και από το υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν πάρει ακόμη τους κωδικούς τους από τα σχολεία προκειμένου να υποβάλλουν μηχανογραφικό, θα πρέπει να το έχουν πραγματοποιήσει ως την Παρασκευή στη 1:00 το μεσημέρι και έως το βράδυ θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Τέλος, διευκρινίζεται από το υπουργείο ότι δεν αρκεί η συμπλήρωση και προσωρινή αποθήκευση, αλλά είναι αναγκαία και η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία συνοδεύεται με τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Ειδάλλως, το δελτίο δεν θα θεωρείται έγκυρο και συνεπώς ο υποψήφιος θα χάσει το δικαίωμα εισαγωγής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Πανελλαδικές 2016: Μέχρι την Παρασκευή η οριστικοποιήση των μηχανογραφικών δελτίων "

Ακινητοποημένα τρένα και προαστιακός από αύριο έως και την Τρίτη

Ακινητοποιημένα συνεχίζουν να παραμένουν τα τρένα και ο προαστιακός σιδηρόδρομος από αύριο Παρασκευή έως και την ερχόμενη Τρίτη, 12 Ιουλίου, μετά την απόφαση εργαζομένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ για συνέχιση των κινητοποιήσεων τους.

Ως εκ τούτου ακυρώνονται τα δρομολόγια όλου του σιδηροδρομικού δικτύου, των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, στα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", καθώς και στα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Κιάτο-Πάτρα και αντιστρόφως.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια του μετρό στο τμήμα Δουκίσσσης Πλακεντίας-Αεροδρόμιο και αντίστροφα.

Τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ αντιδρούν στην ιδιωτικοποίηση των δύο εταιρειών του ομίλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ και ζητούν υπογραφή ΣΣΕ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/real

Διαβάστε Περισσότερα » " Ακινητοποημένα τρένα και προαστιακός από αύριο έως και την Τρίτη "

Δεν κλείνει το Νοσοκομείο Αμαλιάδας διαβεβαιώνει το υπ. Υγείας

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας διαψεύδει φήμες περί αναστολής της λειτουργίας του Νοσοκομείου Αμαλιάδας και διαβεβαιώνει τους τοπικούς φορείς ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο στελεχιακής ενίσχυσης του εν λόγω νοσοκομείου.

«Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει τους πολίτες της Αμαλιάδας και γενικότερα του Νομού Ηλείας, ότι ουδέποτε ήταν, είναι ή θα είναι στη βούληση και στο σχεδιασμό του Υπουργείου, η παύση ή η αναστολή, έστω και προσωρινή, της λειτουργίας του Νοσοκομείου Αμαλιάδας καθώς και οποιουδήποτε άλλου νοσοκομείου της χώρας» ξεκαθαρίζει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο Υγείας μάλιστα, αναφέρει ότι μετά από 5 χρόνια αποδυνάμωσης των νοσοκομείων από στελεχιακό δυναμικό, σήμερα υλοποιεί τις δεσμεύσεις του για ενίσχυση της στελέχωσης των Δημόσιων Δομών Υγείας.

Στα πλαίσια αυτά το Νοσοκομείο Αμαλιάδας ενισχύεται με 1 Θέση Επικουρικού Χειρουργού η οποία έχει ήδη καλυφθεί, 2 Θέσεις Μόνιμων Ιατρών – Παθολόγων ΕΣΥ οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί και θα προκηρυχθούν άμεσα, 1 Θέση Επικουρικού Αναισθησιολόγου η οποία έχει ήδη ανοίξει από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η Υ.ΠΕ.) και σύντομα θα καλυφθεί, 1 Θέση Φαρμακοποιού, 2 Θέσεις ΤΕ Ραδιολογίας/Ακτινολογίας, 1 Θέση Τεχνικού ΔΕ με ειδικότητα εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου από τις προκηρύξεις 4κ και 5κ του ΑΣΕΠ, για τις οποίες έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και βρίσκονται στο στάδιο του διορισμού, 1 Θέση Διοικητικού ΤΕ,1 Θέση Υδραυλικού ΥΕ και 1 Θέση Βοηθ. Υγειονομικού Προσωπικού ΥΕ, οι οποίες είναι θέσεις επικουρικού προσωπικού και η διαδικασία κάλυψής τους βρίσκεται στο στάδιο της επιλογής από την 6η Υ.ΠΕ.

tovima

Διαβάστε Περισσότερα » " Δεν κλείνει το Νοσοκομείο Αμαλιάδας διαβεβαιώνει το υπ. Υγείας "

ΜΚΟ καταγγέλλει ότι στις μπάρες σοκολάτας Kinder περιέχονται δυνητικά καρκινογόνες ουσίες

Η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση Foodwatch υποστήριξε σήμερα ότι οι μπάρες σοκολάτας Kinder και τουλάχιστον ένα παρόμοιο προϊόν που πωλείται στη Γερμανία περιέχουν αρωματικά ορυκτέλαια τα οποία πιθανόν είναι καρκινογόνα. Απηύθυνε δε έκκληση να αποσυρθούν από τα ράφια των καταστημάτων.

Η εταιρεία Ferrero, η οποία παράγει τις μπάρες σοκολάτας Kinder, είπε από την πλευρά της ότι «μια μεγάλη ποικιλία διατροφικών προϊόντων διαφόρων κατηγοριών» περιέχουν αρωματικά ορυκτέλαια.

«Είναι απαραίτητο να γίνουν κοινές προσπάθειες», ανέφερε η εταιρεία σε μια ανακοίνωσή της, τόσο από πλευράς της «αγροδιατροφικής βιομηχανίας» όσο και από πλευράς «εμπόρων πρώτων υλών στην Ευρώπη και διεθνώς».

Η Foodwatch, μια ΜΚΟ η οποία ιδρύθηκε το 2002 στη Γερμανία από έναν πρώην διευθυντή της Greenpeace, τον Τίλο Μπόντε, τονίζει ότι οι μπάρες σοκολάτας Kinder, όπως και τα σοκολατάκια Fioretto Nougats Minis της εταιρείας Lindt, τα οποία διατίθενται στη λιανική στη Γερμανία, «έχουν επιμολυνθεί από τα λεγόμενα αρωματικά ορυκτέλαια». Η επιμόλυνση αυτή προέρχεται, σύμφωνα με την οργάνωση, από τα περιτυλίγματα που έχουν οι μπάρες σοκολάτας αυτές.

Κατά συνέπεια, μπορεί οι συγκεκριμένες μπάρες σοκολάτας να «προκαλέσουν καρκίνο» ή «γενετικές διαταραχές». Αλλά παρ' όλα αυτά, «οι κατασκευαστές αρνήθηκαν να τις αποσύρουν από τη λιανική», τόνισε η Foodwatch στον ιστότοπό της.

Η Ferrero διαβεβαίωσε ότι «εργάζεται πάνω σε τεχνικές λύσεις για ελαχιστοποιηθεί όσο περισσότερο είναι δυνατόν η παρουσία αυτών των ουσιών» στα προϊόντα της.

Σύμφωνα με τη Foodwatch, οι μπάρες σοκολάτας της Kinder περιέχουν 1,2 mg/kg αρωματικών ορυκτελαίων (MOAH) ενώ τα σοκολατάκια της Lindt 0,7 mg/kg, παρότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα ίχνος τους.

Η Foodwatch υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), οι ουσίες αυτές θεωρούνται «πιθανόν καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες».

huffingtonpost

Διαβάστε Περισσότερα » " ΜΚΟ καταγγέλλει ότι στις μπάρες σοκολάτας Kinder περιέχονται δυνητικά καρκινογόνες ουσίες "

Κύμα λουκέτων στην αγορά -Εκλεισαν 15.435 επιχειρήσεις από την αρχή του έτους

«Λουκέτο» έβαλαν 15.435 επιχειρήσεις το πρώτο πεντάμηνο του 2016, όπως επισημαίνει, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώνεται κατακόρυφη πτώση της ζήτησης, υπερφορολόγηση, καμία πρόσβασή τους σε ρευστότητα από τις τράπεζες. Ωστόσο, το τραγικότερο είναι ότι σήμερα ανακοινώθηκε η περαιτέρω αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, που ανέρχονται σε 7,029 δισ. ευρώ, προσθέτει ο κ. Κόλλιας.

«Η κυβέρνηση πρέπει, άμεσα, να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, να προχωρήσει στην επίλυση του θέματος των κόκκινων δανείων και να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως ακριβώς πιέζει και τους ιδιώτες να το κάνουν», υπογραμμίζει ο κ. Κόλλιας.

iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Κύμα λουκέτων στην αγορά -Εκλεισαν 15.435 επιχειρήσεις από την αρχή του έτους "

Plan X: Η Βουλή αποφασίζει για Εξεταστική στις 26 Ιουλίου

Με τέσσερις μήνες καθυστέρηση και ενώ είχε προηγηθεί μια επιστολή διαμαρτυρίας από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η έκδοση ενός αποκαλυπτικού βιβλίου αποφάσισε το Μέγαρο Μαξίμου να ανάψει «πράσινο φως» στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση ώστε να συζητηθεί στην ολομέλεια η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνήσει τους χειρισμούς του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ για το σχέδιο μετάβασης στη δραχμή από το ευρώ, αλλά και το πώς οδηγήθηκε η χώρα στα capital controls.

Σύμφωνα με ενημέρωση του κ. Βούτση αμέσως μετά την Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η πρόταση θα συζητηθεί την Τρίτη 26 Ιουλίου.

Καταλυτικό ρόλο φαίνεται πως έπαιξε η πολιτική θύελλα που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις του αμερικάνου οικονομολόγου και στενού συνεργάτη του κ. Βαρουφάκη, Τζέημς Γκάλμπεριθ οι οποίες ανάγκασαν την κυβέρνηση να αποδεχθεί – έστω και καθυστερημένα – το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Να σημειωθεί ότι όσες απαντήσεις επιχειρήθηκε να δοθούν εως τώρα από κυβερνητικά στελέχη έχουν πέσει στο κενό. Ενδεικτική είναι η χθεσινή αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη που υποστήριξε ότι ο κ. Γκάλμπρέιθ δεν είχε θεσμικό ρόλο και πως δεν συμμετείχε σε καμία σύσκεψη του υπουργείου. Ωστόσο, έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» εκθέτει τον κ. Χουλιαράκη καθώς τον εμφανίζει παρέα με τον κ. Γκάλμπρέιθ σε ολιγομελή κυβερνητική αποστολή προς τις Βρυξέλλες.

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " Plan X: Η Βουλή αποφασίζει για Εξεταστική στις 26 Ιουλίου "

Αυτοί είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου: Αναρτήθηκαν τα ονόματά τους [λίστα]

Αναρτήθηκαν πριν από λίγο στο διαδίκτυο τα ονόματα 13.730 μεγαλοοφειλετών του δημοσίου.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων, καθώς και φορολογικής συμμόρφωσης, αναρτήθηκαν στο publicrevenue.gr τα 13.730 ονόματα οφειλετών του Δημοσίου, φυσικών και νομικών προσώπων, με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ.
Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.
Λίγη ώρα όμως αφού ανέβηκαν οι λίστες με τα ονόμα το site της ΓΓΔΕ «έπεσε».
Υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. βρίσκονται τα ονόματα εκείνων των οφειλετών, που είχαν λάβει από τις υπηρεσίες ειδοποιητήρια e-mail για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση για τμηματικές καταβολές του χρέους του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν - με δικαστική απόφαση - έχει διαταχθεί αναστολή της καταβολής των οφειλών αυτών.
Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.
iefimerida


Διαβάστε Περισσότερα » " Αυτοί είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου: Αναρτήθηκαν τα ονόματά τους [λίστα] "

Μπαράζ ελαφρύνσεων και διευκολύνσεων για τα δάνεια δημόσιων υπαλλήλων

Μείωση επιτοκίων, «πάγωμα» πληρωμών για το 30% των οφειλετών και επιβράβευση επιστροφής τόκων για πάνω από τους μίσους περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής για τους 145.000 δημόσιους υπάλληλους που έχουν λάβει στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στη συνεδρίαση, που έγινε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, εξετάστηκε επίσης νομοσχέδιο για την οικειοθελή γνωστοποίηση μη δηλωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα δίνει μία τελευταία δυνατότητα στους μη συνεπείς φορολογούμενους να γνωστοποιήσουν τα αδήλωτα περιουσιακά τους στοιχεία πριν τους επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις.

Όπως διευκρινίστηκε από κυβερνητικούς κύκλους δεν θα δοθεί καμία αμνηστία στα «μαύρα» κεφάλαια, για τα οποία ο κύριος φόρος θα πληρωθεί κανονικά.

skai

Διαβάστε Περισσότερα » " Μπαράζ ελαφρύνσεων και διευκολύνσεων για τα δάνεια δημόσιων υπαλλήλων "

Καμμένος: Η ΕΑΒ εξαιρείται από το υπερταμείο

Με ένα tweet ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος διαψεύδει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) θα περάσει στο υπερταμείο, όπως προβλέπει το Τεχνικό Μνημόνιο για διάφορες ΔΕΚΟ.

«Επειδή δημοσιεύματα και αναρτήσεις εμπλέκουν την ΕΑΒ στο υπερταμείο παραλείποντας τη σημείωση εξαίρεσης, την αναρτώ»...zougla

Διαβάστε Περισσότερα » " Καμμένος: Η ΕΑΒ εξαιρείται από το υπερταμείο "

Aλαλούμ με τις δόσεις αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ

Θολό είναι το τοπίο για τις δόσεις στις οποίες θα αποπληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ. Μετά τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ότι η αποπληρωμή θα γίνει σε τέσσερις δόσεις, την Πέμπτη ο ίδιος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνουν έξι.

Ειδικότερα, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι εξετάζεται να επανέλθει το καθεστώς των έξι δόσεων.

Χθες, Τετάρτη, ο ίδιος ανέφερε ότι το πιθανότερο «βλέποντας τα πράγματα με ένα ρεαλισμό» είναι ο ΕΝΦΙΑ του 2016 να καταβληθεί σε 4 δόσεις με τα εκκαθαριστικά να φτάνουν στους φορολογούμενους, όπως όλα δείχνουν, από το Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα μιλώντας για το θέμα στον Real FM o αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης ανέφερε ότι στο υπουργείο γίνεται προσπάθεια να γίνει η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ μέσα στο Αύγουστο «ώστε να έχουμε μετά μηνιαίες δόσεις μέχρι το τέλος του χρόνου».

Αυτό προβλέπει και ο νόμος: την καταβολή του φόρου σε μηνιαίες δόσεις έως και το τέλος κάθε έτους με αποτέλεσμα για φέτος να προκύπτουν 4 δόσεις με πρώτη τον Σεπτέμβριο δεδομένου ότι η εκκαθάριση του φόρου θα γίνει τον Αύγουστο.

Ωστόσο, σήμερα ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν το ενδεχόμενο να προωθήσουν σχετική ρύθμιση, όπως έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ σε έξι δόσεις εάν βέβαια συμφωνήσουν με αυτό και οι δανειστές.

Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή του φόρου από τους φορολογούμενους θα επιμηκυνθεί έως και τον Φεβρουάριο του 2017.

Αυτό που δεν αλλάζει σε όλες τις δηλώσεις του κ. Αλεξιάδη σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις και τον ΕΝΦΙΑ είναι η προτροπή του σε όλους να καταθέσουν τη δήλωσή τους, καθώς νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί.

Διευκρινίσεις Αλεξιάδη

Μετά το αλαλούμ που δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις του ο κ. Αλεξιάδης εξέδωσε ανακοίνωση με διευκρινίσεις στην οποία μεταξύ άλλων επαναλαμβάνει ότι «από την πρώτη μέρα έναρξης των φορολογικών δηλώσεων τονίζω σχεδόν σε κάθε δημόσια παρέμβασή μου, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ακριβώς για να έχουμε δυνατότητα πολλών μηνιαίων δόσεων στον ΕΝΦΙΑ».

Ειδικότερα, ο κ. Αλεξιάδης αναφέρει: «Με αφορμή την προσπάθεια παρερμηνείας δηλώσεών μου στο ραδιόφωνο (ευτυχώς υπάρχει το πλήρες ηχητικό απόσπασμα) διευκρινίζω ότι:

1. Με νόμο του 2013 (ν.4223/2013) προβλέπεται ότι για να χορηγηθούν εκπτώσεις ή για να ανασταλεί η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει η εκκαθάριση – υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ, αν δεν ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

2. Με νόμο του 2013 (ν.4223/2013) προβλέπεται ότι η πληρωμή των δόσεων του ΕΝΦΙΑ διενεργείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με 1η δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και τελευταία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

3. Από την πρώτη μέρα έναρξης των φορολογικών δηλώσεων τονίζω σχεδόν σε κάθε δημόσια παρέμβασή μου, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ακριβώς για να έχουμε δυνατότητα πολλών μηνιαίων δόσεων στον ΕΝΦΙΑ.

4. Ειδικά για το 2015 και λόγω καθυστέρησης στην τελική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ παρατάθηκαν κατά δύο μήνες (με ειδική διάταξη νόμου) και πληρώθηκαν σε 5 μηνιαίες δόσεις»

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Aλαλούμ με τις δόσεις αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ "

Εικόνες ντροπής στο «Αττικόν» – 140 ράντζα στους διαδρόμους

Συνεχίζεται η εικόνα αθλιότητας με τα ράντζα στο «Αττικόν», όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. 

Παράλληλα, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας σχετικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν την τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. «Εμείς, οι εργαζόμενοι και οι γιατροί του Νοσοκομείου, αποφασίσαμε να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά την αθλιότητα που ζουν οι ασθενείς και οι υγειονομικοί του νοσοκομείου, την επικίνδυνη και εξευτελιστική νοσηλεία των ασθενών μας σε ράντζα και φορεία στους διαδρόμους. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο υπάρχουν 140 ράντζα και φορεία στους διαδρόμους.

Είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε για να γίνει το "Αττικόν" ένα σύγχρονο δημόσιο και δωρεάν νοσοκομείο, μιας πραγματικής ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, είτε το θέλει η διοίκηση και οι υπηρεσίες του υπουργείου υγείας είτε όχι. Δεν θα ανεχτούμε άλλο αυτό το χάλι.

Κάνουμε πολλά χρόνια υπομονή. Έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα (ακόμα και καταθέσεις στον εισαγγελέα), έχουμε επανειλημμένα δημοσιοποιήσει το πρόβλημα, έχουμε τεκμηριώσει επιστημονικά τις επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας. Έχουμε προβεί σε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις. Έχουμε τη στήριξη όλων των φορέων της περιοχής (σωματείων, δήμων, λαϊκών επιτροπών και λοιπών φορέων)», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων Π.Γ.Ν. Αττικόν «Η αναγέννηση».«Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Υπερπληρότητα έως και 130% συνεχώς στο νοσοκομείο. Νοσηλευτικές πτέρυγες των 35 και 40 κλινών να δέχονται 60 ασθενείς. Στη χτεσινή γενική εφημερία 5/7/2016 είχαμε πάνω από 230 εισαγωγές και 140 ράντζα φορεία.

Για το πρόβλημα με τα ράντζα στο "Αττικόν δεν ευθύνονται οι γιατροί και το προσωπικό! Το πρόβλημα είναι συνέπεια της πολιτικής της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, που ακολουθεί και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη», επισημαίνουν οι εργαζόμενοι.


 
Μάλιστα,  ζητούν:


-Άμεση επαναλειτουργία του νοσοκομείου Λοιμωδών πλήρως στελεχωμένου.

-Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο ΑΤΤΙΚΟ για πλήρη λειτουργία όλων των υποδομών του (χειρουργεία, εργαστήρια, ΜΕΘ, κλειστές νοσηλευτικές πτέρυγες, ΤΕΠ).

-Μαζικές προσλήψεις και επαναλειτουργία των δομών Π.Φ.Υ. στην περιοχή μας (ιατρεία ΠΕΔΥ, Κέντρου Υγείας Περιστερίου, δημιουργία κέντρων υγείας αστικού τύπου σε κάθε δήμο).

«Άμεσα θα οργανώσουμε κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες κοινής δράσης με λαϊκούς φορείς και σωματεία της Δυτικής Αθήνας για την οριστική κατάργηση της ντροπιαστικής αυτής κατάστασης στα δημόσια νοσοκομεία», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι.

enikosΔιαβάστε Περισσότερα » " Εικόνες ντροπής στο «Αττικόν» – 140 ράντζα στους διαδρόμους "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news