facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Οι μεγάλες φορο - ανατροπές που έρχονται τον Ιούλιο

Εφαρμογή, από τον Σεπτέμβριο, ενός νέου νομοθετικού καθεστώτος εξατομικευμένων ρυθμίσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών για τις υπερχρεωμένες στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία μεγάλες επιχειρήσεις, κατά τα πρότυπα ανάλογων ρυθμίσεων που γίνονται για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, επαναφορά των προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων, παράταση της εφαρμογής του φορολογικού πιστοποιητικού για άλλα δύο ή τρία χρόνια και απλοποίηση των διατάξεων για τον ΦΠΑ με την προώθηση ρυθμίσεων που θα μειώνουν τις υποχρεώσεις υποβολής περιοδικών δηλώσεων για χιλιάδες επιχειρήσεις προβλέπει, μεταξύ πολλών άλλων, η νέα συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου, την απλοποίηση της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και την κατάργηση φοροαπαλλαγών, καθώς και του προνομιακού καθεστώτος φορολόγησης των επιχειρήσεων του κλάδου της ναυτιλίας.

Όπως σημειώνει το newmoney.gr, εντός του Ιουλίου οι ελληνικές αρχές θα πρέπει:

- Να επανεξετάσουν όλα τα κίνητρα που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και να ενσωματώσουν σε ενιαία νομοθεσία τις φορολογικές απαλλαγές, καταργώντας παράλληλα εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.

- Να αναθεωρήσουν το καθεστώς προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης για τον κλάδο της ναυτιλίας υπό το πρίσμα των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Να παρατείνουν μέχρι το 2018 την εφαρμογή των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

- Να επανεξετάσουν τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών (ν. 4174/2013) και να προτείνουν τροποποιήσεις στις διατάξεις του. Θα πρέπει, επίσης, να εκδώσουν έναν οδικό χάρτη για τις απαιτούμενες αποφάσεις και εγκυκλίους οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τον Οκτώβριο.

Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να νομοθετήσουν τον Σεπτέμβριο και να θέσουν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2017 νέες διατάξεις με τις οποίες:

Θα απλοποιηθεί το καθεστώς της φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλιστεί η συνοχή της φορολογικής βάσης για τον φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ (σήμερα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ, αλλά συζητείται πρόταση το όριο αυτό να αυξηθεί στις 25.000 ευρώ).

- Θα τροποποιηθεί η νομοθεσία για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.

- Θα αναπτυχθεί το νέο φορολογικό πλαίσιο για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυτά, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Θα αναθεωρηθούν οι ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (του ν. 4174/2013) που προβλέπουν μειωμένα πρόστιμα στο πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων, ώστε να προσμετράται και να λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά του φορολογούμενου και η ύπαρξη ή όχι πρόθεσης για δήλωση ή για απόκρυψη φορολογητέας ύλης βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων. Ουσιαστικά θα επιβάλλονται και πάλι αυτοτελή πρόστιμα σε όσες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εντοπίζονται να έχουν διαπράξει ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις, όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων.

- Θα συνεχίσουν να ισχύουν για 2 ή 3 χρόνια ακόμη οι διατάξεις για το φορολογικό πιστοποιητικό με τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας φορολογικών ελέγχων στις εταιρείες από τους ίδιους τους ορκωτούς ελεγκτές που ελέγχουν τους ισολογισμούς τους.

- Θα επανεξεταστεί και θα αναμορφωθεί ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ θα περιλαμβάνει αλλαγές στις διαδικασίιες που θα εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

- Θα εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε offshore χαρτοφυλάκια ιδιωτών.

Απαλλαγές από ΦΠΑ

Επιπρόσθετα, οι ελληνικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2016 θα κωδικοποιήσουν και θα απλοποιήσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ ευθυγραμμίζοντάς τη με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και προχωρώντας στην εξάλειψη των εκκρεμών νομικών κενών.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, εξετάζεται ο περιορισμός της υποβολής περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης και η αύξηση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ.

newmoney

Διαβάστε Περισσότερα » " Οι μεγάλες φορο - ανατροπές που έρχονται τον Ιούλιο "

Νέα δεδομένα για τη φορολογία κατοίκων εξωτερικού

«Διαζύγιο» από την εφορία παίρνουν οι κάτοικοι εξωτερικού καθώς, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν πρέπει να θεωρούνται πια αναγκασμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα για τα εισοδήματα που απέκτησαν στην αλλοδαπή, έστω και αν η σύζυγος και τα παιδιά τους ζουν μόνιμα και εργάζονται στη χώρα μας.

Σε πιλοτική δίκη του ΣτΕ, κρίθηκε η προσφυγή ενός κατοίκου εξωτερικού (Γερμανός υπήκοος που ζει και εργάζεται στη Γερμανία) κατά του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Χολαργού, ο οποίος δεν δέχθηκε το αίτημα του φορολογούμενου να εκκαθαριστεί η κοινή φορολογική δήλωση που υπέβαλε με την σύζυγό του η οποία διαμένει στην Ελλάδα μαζί με το παιδί τους, χωρίς να δηλωθούν και να φορολογηθούν τα εισοδήματα που αυτός απέκτησε ως αρχιτέκτονας στη Γερμανία.

Το ΣτΕ απέρριψε το ισχυρισμό του προϊσταμένου της ΔΟΥ ότι η δήλωση ήταν ελλιπής χωρίς τα εισοδήματα του συζύγου. Αναγνώρισε δε ότι:

- «βάσει των γενικότερων κοινωνικών και ηθικών αντιλήψεων της εποχής αλλά και ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των συζύγων, είναι νοητή η χωριστή κατοικία αυτών».

- «σε περίπτωση που έγγαμο φυσικό πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, για τον λόγο ότι το ίδιο δεν έχει τη φορολογική κατοικία του σ' αυτήν, δεν τίθεται ζήτημα υποβολής κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος (..) με τον ή τη σύζυγο του» μόνον και μόνον επειδή ο ή η σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Ουσιαστικά το ΣτΕ αμφισβητεί την υποχρέωση που απορρέει από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος –για τους κατοίκους εξωτερικού εν προκειμένω τουλάχιστον- για υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων. Και αυτό παρότι το άρθρο 67 του ν.4172/2013 ορίζει πως «οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου».

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η ΔΟΥ απαιτούσε –με βάση τις οδηγίες που τους έχει δώσει το υπουργείο Οικονομικών- να γίνει υποβολή κοινής δήλωσης των δύο συζύγων, με το επιχείρημα μόνον ότι η σύζυγος και το παιδί του προσφεύγοντος βρίσκονται στην Ελλάδα, παραβλέποντας τα επιχειρήματα του συζύγου πως, κατά το φορολογικό έτος 2014, η φορολογική κατοικία του ιδίου ήταν η Γερμανία.

Αν και η απόφαση αφορά κατ' αρχήν τον προσφεύγοντα, το δεδικασμένο αυτό υποχρεώνει ενδεχομένως το υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσεις τη στάση τους και τις οδηγίες που δίνει στις εφορίες, ή ακόμα και να φέρει αλλαγές στο σύστημα Taxis προκειμένου να μπορεί να δέχεται και ξεχωριστά τις δηλώσεις των δύο συζύγων.

Το ΣτΕ κάνει ειδική μνεία στο θέμα του σχεδιασμού του Taxis τονίζοντας ότι «από την εξεταζόμενη άποψη δεν ασκούν επιρροή -υπό την έννοια ότι δεν συνεπάγονται υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης- περιορισμοί τυχόν ανακύπτοντες από τις τεχνικές ρυθμίσεις και δυνατότητες του συστήματος της (...) ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος», δηλαδή την απουσία πρόβλεψης της δυνατότητας για υποβολή δήλωσης από τον ένα μόνο σύζυγο όταν ο άλλος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας «διότι το σύστημα αυτό θα πρέπει αντιθέτως να προσαρμόζεται στους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ορθής εφαρμογής της και όχι η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας να προσαρμόζεται στις δυνατότητες του συστήματος».

newmoney

Διαβάστε Περισσότερα » " Νέα δεδομένα για τη φορολογία κατοίκων εξωτερικού "

Τσακαλώτος: Χαλαρώνουν την άλλη εβδομάδα τα capital controls για επενδύσεις

«Όσοι φέρουν νέα χρήματα για επενδύσεις θα μπορούν να τα βγάλουν από τις τράπεζες χωρίς περιορισμούς. Θα υπάρξει σχετική ρύθμιση για τα capital controls την άλλη εβδομάδα». Αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα αρθούν πλήρως όταν ο κόσμος θα πιστέψει πραγματικά ότι έγινε πολύ καλή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα υπάρχει σταθερότητα και εμπιστοσύνη, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο «μπορεί να γίνει μετά το τέλος της 2ης αξιολόγησης».

Σχετικά με τη διαπραγμάτευση και τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης επεσήμανε ότι «είναι πιο δύσκολο να διαπραγματεύεσαι με τέσσερις θεσμούς», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει ανάλογο πρόβλημα και στη νέα αξιολόγηση που ξεκινά το φθινόπωρο.

«Θα υπάρχουν συγκρούσεις και διαφορές… Δεν έχουμε συμφέρον να το καθυστερήσουμε» πρόσθεσε.

zougla

Διαβάστε Περισσότερα » " Τσακαλώτος: Χαλαρώνουν την άλλη εβδομάδα τα capital controls για επενδύσεις "

ΣτΕ: «Πράσινο» στην εκποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης

Το «πράσινο φως» άναψε αυτή τη φορά, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκποίηση του «φιλέτου» του Αστέρα Βουλιαγμένης, η οποία το Μάρτιο του 2015 την είχε μπλοκάρει το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Το πρώτο δεκαήμερο του περασμένου μήνα είχε επανακατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εκποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης και εισήχθη στην Ολομέλεια του ΣτΕ με απόφαση του προέδρου του ΣτΕ Νικολάου Σακελλαρίου, καθώς την πρώτη φορά είχε «κοπεί» από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ.

Ειδικότερα, το περασμένο έτος στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κατατεθεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο προβλεπόταν η έγκριση «του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημοσίου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Βουλιαγμένης στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και ο καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης».

Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 28/2015 γνωμοδότησή τους έκριναν μη νόμιμες τις ρυθμίσεις του διατάγματος όπως είναι η δημιουργία 100 νέων μονοκατοικιών («καμπάνες»), η κατασκευή χτισμάτων στο αδόμητο τμήμα της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, κ.λπ. Το περασμένο έτος το ΣτΕ ανέφερε, μεταξύ των άλλων, στην επίμαχη γνωμοδότησή του ότι απαγορεύεται, «η λήψη μέτρων που επιφέρουν την επιδείνωση των όρων διαβιώσεως και την υποβάθμιση του υπάρχοντος φυσικού ή του προβλεπόμενου από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία οικιστικού περιβάλλοντος».

Τώρα επανακατατέθηκε βελτιωμένο το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος στο ΣτΕ για νέα νομοπαρασκευαστική επεξεργασία. Το διάταγμα αφορά την έγκρισητου ΕΣΧΑΔΑ, την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως της Βουλιαγμένης στην έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης και τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης, όπως και την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΣΧΑΔΑ.

Η επίμαχη έκταση έχει συνολική επιφάνεια 301.864,99 τετραγωνικών μέτρων και χωρίζεται σε ζώνες εκ των οποίων στην κάθε μια από αυτές καθορίζονται διαφορετικές χρήσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος επιτρέπεται η διατήρηση, αναβάθμιση του υφισταμένου ελικοδρομίου, ενώ οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης υπογειοποιούνται και φυτεύονται.

Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αυτοτελών πολυτελών κατοικιών (καμπάνες), τουριστικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, αναψυκτήρια, σνακ - μπαρ, καταστήματα εστίασης γενικότερα, εμπορικά καταστήματα, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης.

Ως προς το ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα που υπάρχει μέσα στην επίμαχη έκταση προβλέπεται η κατασκευή ειδικής εισόδου επισκεπτών στον αρχαιολογικό αυτό χώρο.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλειάδη, με την υπ΄ αριθμ. 152/2016 γνωμοδότησή της έκρινε αυτή τη φορά νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και έκανε μόνο νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.

Όπως είναι γνωστό ο Αστέρας Βουλιαγμένης έχει περάσει στα "χέρια" της Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, έναντι 400 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω Fund το διαχειρίζεται η AGC, που έχει ως μετόχους κατά 85% αραβικά funds αλλά και επιφανείς οικογένειες επιχειρηματιών από το Κουβέιτ και το Άμπου Ντάμπι. Στο υπόλοιπο 15% συμμετέχει ο τουρκικός όμιλος Dogus, του Τούρκου πολυεκατομμυριούχου Φαρίτ Σαχένκ.

Τα σχέδια προέβλεπαν τη δημιουργία ενός πολυτελούς resort που θα αποτελούσε διεθνή πόλο έλξης για κροίσους και θα περιελάμβανε ελικοδρόμια, μαρίνα για τον ελλιμενισμό mega yachts, γήπεδα όλων των αθλημάτων (όπως είναι γκολφ, τένις, κ.λπ.), 100 πολυτελείς καμπάνες και αυτοτελείς μονοκατοικίες, επτάστερα ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά καταστήματα, παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " ΣτΕ: «Πράσινο» στην εκποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης "

Καταστροφές με την άφιξη του Τσίπρα στην Κίνα

Πάνω από 180 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κίνα

Περισσότεροι από 180 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κίνα και 45 ακόμη αγνοούνται λόγω των καταστροφικών πλημμυρών και βροχοπτώσεων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες κατά μήκος της όχθης του ποταμού Γιάνγκτσε, όπως μεταδίδουν το BBC και το Associated Press.

Περίπου 33 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ενώ 726.000 έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Χιλιάδες σπίτια έχουν καταρρεύσει ή καταστραφεί.

Η κακοκαιρία έχει επίσης προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε σιδηροδρομικές γραμμές.

Από 10 έως 50 εκατοστά βροχής έχουν πέσει σε επτά επαρχίες της Κίνας, με καταιγίδες να έχουν σαρώσει μεγάλες εκτάσεις στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται και 23 άτομα που έχασαν τη ζωή τους λόγω κατολίσθησης στην επαρχία Γκουιζού.


Διαβάστε Περισσότερα » " Καταστροφές με την άφιξη του Τσίπρα στην Κίνα "

Κλειστά σχολεία μετά τον αγιασμό λόγω κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών

Με «κλειστά σχολεία» θα αρχίσει η επόμενη σχολική χρονιά, καθώς ήδη οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κηρύσσουν «πόλεμο» στο υπουργείο Παιδείας για την πολιτική που ακολουθεί στον χώρο της Παιδείας.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) και οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που θα κληθούν από τον Σεπτέμβριο να διδάξουν σε ένα τελείως διαφορετικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ξεκινούν τη νέα χρονιά με μια 24ωρη απεργία το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και κύκλο γενικών συνελεύσεων με εισηγήσεις για τριήμερες ή πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες.

Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή, καθώς η ΔΟΕ θα απευθυνθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες της χώρας με σκοπό τη συγκρότηση κοινού απεργιακού μετώπου.

Την παραπάνω απόφαση πήρε το ΔΣ της ΔΟΕ στη διάρκεια της 85ς γενικής συνέλευσης του κλάδου. Συγκεκριμένα ΔΟΕ αποφάσισε:

* Την Τετάρτη 31 Αυγούστου συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας, «με κυρίαρχα αιτήματα την άμεση πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών στην εκπαίδευση - καμία απόλυση αναπληρωτή. Πρόσληψη σε μία φάση, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, όλων των αναπληρωτών που εργάστηκαν φέτος στην εκπαίδευση (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ειδικής αγωγής, αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής)».

* Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κύκλο γενικών συνελεύσεων των συλλόγων δασκάλων και νηπιαγωγών σε όλη τη χώρα (και Ολομέλεια Προέδρων) με εισήγηση για απεργιακές κινητοποιήσεις διάρκειας με επαναλαμβανόμενη μορφή (3ήμερες - 5ήμερες).

* Παραστάσεις - συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις και στις συνεδριάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων του κλάδου (ΠΥΣΠΕ) αλλά και στις κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ «με στόχο να ακυρωθεί η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και συνολικά των αντιεκπαιδευτικών μέτρων της κυβέρνησης».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, «η 85η ΓΣ του κλάδου απαντά στην επίθεση που δέχεται η δημόσια εκπαίδευση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και τις αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται κατ' εντολή των "θεσμών" (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ), αγωνιζόμενη για:

• Άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης για το νέο σχολείο.

• 14χρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με: Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και 2χρονη υποχρεωτική δωρεάν προσχολική αγωγή.

• Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα.

• Καμιά απόλυση αναπληρωτή.

• Κανένα εκπαιδευτικό στην ανεργία.

• Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.

• Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα.

• Μείωση διδακτικής ύλης.

• Οργανικότητα στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 2 εκπαιδευτικοί προς 25 μαθητές».

Η Ομοσπονδία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι δεν θα επιτρέψει την «εφαρμογή της υπουργικής απόφασης, η οποία συνεχίζει τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων και με τον νέο τύπο ολοήμερου σχολείου οδηγεί στην απόλυση χιλιάδων αναπληρωτών και στη μετακίνηση μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και της εγκυκλίου που την υλοποιεί και των ρυθμίσεων του Ν. 4386/26 για τα νηπιαγωγεία που οδηγούν στο κλείσιμο εκατοντάδων νηπιαγωγείων».

Ακόμη, «την επίθεση ενάντια στο δημόσιο νηπιαγωγείο και οποιονδήποτε αιφνιδιασμό για "νέο ενιαίο τύπο νηπιαγωγείου" που ανατρέπει το ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου, το μετατρέπει σε φύλαξη, υπονομεύει τον κοινωνικό του ρόλο και αυξάνει το ωράριο των νηπιαγωγών».

tovima

Διαβάστε Περισσότερα » " Κλειστά σχολεία μετά τον αγιασμό λόγω κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών "

Κατρούγκαλος: Θα διαπραγματευτούμε στα εργασιακά όπως κάναμε και στις συντάξεις!!!

Επιτυχημένη χαρακτήρισε ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος την διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές για το κλείσιμο του ασφαλιστικού που κατέληξε σε μείωση συντάξεων και κατάργηση του ΕΚΑΣ και προανήγγειλε ότι με την ίδια τακτική θα προσέλθει το υπουργείο Εργασίας και στο νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που θα ανοίξει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο υπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι θα επιχειρηθεί η «απομόνωση» των προτάσεων του ΔΝΤ που όπως είπε «αποτελεί τον ακραίο παίκτη».

Επιπροσθέτως, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελλή, υποστήριξε ότι η επερχόμενη διαπραγμάτευση δεν θα περιλαμβάνει ενδεχόμενη συζήτηση γα τον «θεσμό της μικροεργασίας», καθώς βρίσκεται εκτός ατζέντας.

«Η συζήτηση περιλαμβάνει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που έχει θέσει η κυβέρνησή μας, το συνδικαλιστικό νόμο και τις ομαδικές απολύσεις» είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι «για το συνδικαλιστικό νόμο δεν θα δεχθούμε κανένα μέτρο που οδηγεί σε περιορισμό του δικαιώματος των απεργιών.

Για τις ομαδικές απολύσεις, η τακτική μας απέναντι στον ακραίο παίκτη που είναι το ΔΝΤ θα είναι η ίδια που ακολουθήσαμε και για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Θα επαναλάβουμε την απομόνωσή του όπως με επιτυχία κάναμε και στο παρελθόν. Θα απομονώσουμε τις ακραίες θέσεις του».

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " Κατρούγκαλος: Θα διαπραγματευτούμε στα εργασιακά όπως κάναμε και στις συντάξεις!!! "

Η Βαγενά υποσχέθηκε να δίνει το μισό της μισθό σε χαμηλοσυνταξιούχους

Αν αφαιρεθούν οι φόροι και τα έξοδα μετακίνησης και λειτουργίας του γραφείου, απομένουν 4.000 ευρώ το μήνα από τη βουλευτική αποζημίωση. Και αυτό όμως, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό για μένα και δεν μπορώ να το κρατώ όταν μάλιστα "κόβεται" το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Τα παραπάνω ανέφερε στο "Πρακτορείο 104,9 FM", η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Άννα Βαγενά, η οποία έκανε γνωστό ότι απηύθυνε ήδη επιστολή σε όλους τους συναδέλφους της βουλευτές, να παραχωρήσουν και αυτοί μέρος της βουλευτικής τους αποζημίωσης σε χαμηλοσυνταξιούχους που έχασαν το ΕΚΑΣ.

«Το ότι ορισμένοι άνθρωποι έχασαν από τα 600 ευρώ σύνταξη τα 200 και έφθασαν στα 400 εγώ αυτό δεν μπορώ να το προσπεράσω μέσα μου, δεν μπορώ να το δεχτώ», ανέφερε η κ. Βαγενά στην εκπομπή "Δύο στις 12" και επέκρινε όσους ισχυρίζονται ότι η μηνιαία αποζημίωση των βουλευτών ανέρχεται σε 7.500 ευρώ, χωρίς να αναφέρουν - όπως είπε - τα έξοδα γραφείου, μετακίνησης, τους φόρους, αλλά και ένα ποσό που δίνουν στο κόμμα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεσμεύτηκε, μάλιστα, ότι όσο παραμένει βουλευτής θα κρατάει από το μισθό της μόνο τα χρήματα για να καλύπτει τις παραπάνω υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα (περίπου 4.000 ευρώ το μήνα) θα τα δίνει σε χαμηλοσυνταξιούχους μέχρι να βρεθεί όπως ανέφερε - οριστική λύση με το ΕΚΑΣ. «Έστειλα επιστολή προς υπογραφή, σε όλους τους συναδέλφους ελπίζω να ανταποκριθούν, πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι η ανοιχτή επιστολή που έστειλε πρόσφατα στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και στους συναρμόδιους υπουργούς για το ίδιο ζήτημα δεν έγινε χάριν εντυπώσεων. Επιμένω, με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα», είπε χαρακτηριστικά η κ. Βαγενά αναφερόμενη στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Στο ερώτημα ότι το περασμένο καλοκαίρι η πλειοψηφία των βουλευτών ψήφισε το σχετικό νόμο, χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις, είπε ότι η τεκμηρίωση που τους είχε δοθεί τότε ήταν ότι η περικοπή του ΕΚΑΣ θα γίνει σταδιακά, έως το 2018 - 2019 και ότι θα αναπληρωθεί από την εθνική σύνταξη. «Δεν μπορώ να δεχτώ, σε καμία περίπτωση ότι θα γίνει άμεσα αυτή η απότομη περικοπή σε 130 - 150.000 συνταξιούχους του ΙΚΑ», τόνισε και κατέληξε λέγοντας: «αυτό εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ και το εννοώ αυτό που λέω. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να βρεθούν τα ισοδύναμα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Η Βαγενά υποσχέθηκε να δίνει το μισό της μισθό σε χαμηλοσυνταξιούχους "

Πόσα χρωστάει η Jetoil σε Δημόσιο, τράπεζες, προμηθευτές και εργαζόμενους

Τραγικό τέλος, με μία σφαίρα στον αριστερό του κρόταφο, έβαλε χθες ο ιδιοκτήτης της Mamidoil Jetoil Κυριάκος Μαμιδάκης, μη μπορώντας να αντέξει το βάρος της πτώχευσης. Πόσα είναι όμως τα χρήματα που χρωστάει η εταιρεία και την οδήγησαν στο κανόνι;

Σύμφωνα με την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα τα χρέη της Mamidoil Jetoil είναι πενταπλάσια της περιουσίας της προς εκποίηση.

Όπως ανέφερε ο ρ/σ «Στο Κόκκινο» τα χρέη της εταιρείας του Κυριάκου Μαμιδάκη ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ.

Η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 περιγράφει τα χρέη της εταιρείας που καλύπτονται από εγγυήσεις ως εξής:

- Alpha Bank: 62,28 εκατ. ευρώ
- Εθνική Τράπεζα: 50,5 εκατ. ευρώ
- Eurobank: 41,66 εκατ. ευρώ
- Τράπεζα Πειραιώς: 36,4 εκατ. ευρώ
- Τράπεζα Αττικής: 12,66 εκατ. ευρώ

Σε αυτά προστίθενται και ακάλυπτες οφειλές 12,8 εκατ. ευρώ προς τράπεζες για συμβάσεις leasing, ενώ τα «ανοίγματα» σε προμηθευτές ξεπερνούν τα 78 εκατ. ευρώ και υπάρχουν απλήρωτα γραμμάτια και επιταγές 9,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία χρωστάει επίσης 3,9 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, 4,1 εκατ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και 923.000 ευρώ στους εργαζόμενους.

Στην αίτηση η διοίκηση της εταιρείας τόνιζε ότι σε περίπτωση πτώχευσης η προς εκποίηση περιουσία αποτιμάτο σε 59 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να καλύπτει μόλις 18,7% των οφειλών και απαιτήσεων των πιστωτών.

tvxs

Διαβάστε Περισσότερα » " Πόσα χρωστάει η Jetoil σε Δημόσιο, τράπεζες, προμηθευτές και εργαζόμενους "

Nέους διοικητές σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας

Nέους διοικητές σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η πολιτική ηγεσία της Αριστοτέλους επέλεξε 31 επικεφαλής για ισάριθμες νοσηλευτικές μονάδες σε όλη τη χώρα –ειδικότερα επιλέχθηκαν πέντε για νοσοκομεία της Αττικής και 26 για νοσοκομεία της περιφέρειας. Εκ των 31 νέων διοικητών οι 10 είναι επαγγελματίες υγείας (γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτής, φαρμακοποιός). Υπάρχουν επίσης οικονομολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, πολιτικοί επιστήμονες, τεχνολόγοι διαφόρων ειδικοτήτων κα.

Σημειώνεται ότι τα νοσοκομεία ουσιαστικά είναι «ακέφαλα» από τον περασμένο Δεκέμβριο οπότε και απομακρύνθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες ως ακατάλληλοι. Έκτοτε τα νοσοκομεία διοικούνται από τους Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας.

Ποιοι αναλαμβάνουν τη διοίκηση σε νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας
Στο Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» αναλαμβάνει ο φυσικοθεραπευτής κ. Κωνσταντίνος Παλαιορούτης. Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του, κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακού (MSc) στην «Εφηρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή» από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, πτυχίο Διοίκησης Μονάδων Υγείας από την Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δίπλωμα στις Αρχές Διοικητικής Επιστήμης από τη Σχολή Νομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και μεταπτυχιακό (MSc) στην «Διοίκηση της Υγείας» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει διατελέσει προϊστάμενος σε διοικητικές υπηρεσίες των ΓΝ Νίκαιας- Πειραιώς «Άγιος Παντελεήμων» και Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα». Έχει επίσης εργαστεί επί σειρά ετών ως φυσικοθεραπευτής στον ιδιωτικό τομέα με ειδίκευση στη Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ και την αντιμετώπιση πολυτραυματιών.

Στο Αντικαρκινικό νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» τοποθετείται ο κ. Γεώργιος Ζαΐμης, πτυχιούχος Τεχνολογίας Ραδιολογίας & Ακτινολογίας από το ΤΕΙ Αθήνας και πτυχιούχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» MSc από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Είναι ακόμα, υποψήφιος Διδάκτωρ PhD, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο θέμα του ελέγχου και πιστοποίησης ποιότητας τοποθέτησης ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για καρκίνο του μαστού και καρκίνο κεφαλής-τραχήλου. Έχει εργαστεί, επί σειρά ετών ως ερευνητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως Τεχνολόγος Ραδιολόγος – Ακτινολόγος στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», ως υπεύθυνος Τεχνολόγος Ραδιολόγος – Ακτινολόγος στην εταιρεία Αξονική Φροντίδα Ε.Π.Ε. και ως υπεύθυνος λειτουργίας του Δημοτικού Κέντρου Υγείας στην Καλλιθέα.

Στο «ΛΑΪΚΟ» διοικητής αναλαμβάνει ο κ. Ηρακλής Χαρμανίδης, πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Α.) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το University of Kent και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Α.) Μεσογειακών Σπουδών από το University of London. Έχει, επίσης, φοιτήσει στο τμήμα Εμπορικών Ακολούθων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έχει εργαστεί ως Εμπειρογνώμων, Σύμβουλος Α’ στο Γραφείο Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείο Εξωτερικών και Αναπληρωτής Διοικητής στο ΓΝΑ «Λαϊκό». Έχει διατελέσει υπεύθυνος Αποστολής Ανθρωπιστικής Βοήθειας στη Γεωργία, στη Μυανμάρ, στο Λίβανο, στο Πακιστάν και στη Σρι-Λάνκα.

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΓΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Μπούτος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και του Πολιτικού από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Διοικητικών Διευθυντών) και μεταπτυχιακού της UNESCO με αντικείμενο: Health Chain Management and Hospital Logistics. Έχει επίσης πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Οικονομική Λειτουργία των Μονάδων Υγείας του κολλεγίου CNAM. Έχει διατελέσει διοικητικός διευθυντής στο Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά και στο Γ.Ν. Ελευσίνας- Θριάσιο, πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου του Γ.ΠΕ.ΣΥ.Π και πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβουλίου του Γ.Ν.Ελευσίνας – Θριάσιου.

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί) και στο «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» τοποθετείται η κυρία Σπυριδούλα Καλαντζή, πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας. Σύμφωνα με το βιογραφικό της, έχει μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ψυχική Υγεία από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Διοίκησης. Έχει διατελέσει διευθύντρια του Κλάδου Συντάξεων του ΟΓΑ, καθηγήτρια εφαρμογών στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ της Αθήνας και Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας.

Στο ΓΝ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ» & ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ αναλαμβάνει η κυρία Μαργαρίτα Μπουραντά, πτυχιούχος της Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών και του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα, από το ΤΕΙ Πειραιά, στη «Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων» με ειδίκευση στο Μarketing και τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Έχει εργαστεί ως ενδονοσοκομειακή ψυχολόγος, στην Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική και στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Κλινικής Ψυχολογίας», του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ διοικητής είναι ο κ. Σταύρος Κουταλιανός, πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Διοικητικών Διευθυντών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ήταν Προϊστάμενος διοικητικού στο νοσοκομείο Χαλκίδας και διευθυντής Διοικητικού-Οικονομικού στο ΓΝ Χαλκίδας-Nοσοκομείο-ΚΥ Κύμης &Καρύστου. Έχει διατελέσει επίσης, τακτικό μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου Πε.Σ.Υ.Π. Στ.Ελλάδος και της 5ης Υ.Πε. Στ. Ελλάδος-Θεσσαλίας και υπεύθυνος εποπτείας, ελέγχου και λειτουργίας των τμημάτων Προμηθειών – Υλικού και Λογιστηρίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».
Στο Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΣΙΘΙΟΥ τη διοίκηση αναλαμβάνει η κυρία Μαρία Σπινθούρη, νοσηλεύτρια. Όπως αναφέρει στο βιογραφικό της, έχει πτυχίο Νοσηλευτικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (M.Sc.) στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και διδακτορικό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας επίσης από το ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο ΓΝ «Βενιζέλειο», καθηγήτρια νοσηλευτικής ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του ΓΝ «Βενιζέλειο», υπεύθυνη τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο ίδιο νοσοκομείο και Λέκτορας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι μέλος του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Ηρακλείου-Κρήτης και μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ).

Στο ΓΝ-ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ» τοποθετείται ο κ. Δημήτρης Μοιρασγέντης, Μηχανικός Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και Master of Sciences «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει διατελέσει ιδιοκτήτης Τεχνικού Γραφείου Κατασκευών και Οικοδομικών Αδειών και ιδιοκτήτης Γραφείου Περιβαλλοντικών και Υγειονομικών Μελετών και Εφαρμογών.
Στο ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» αναλαμβάνει ο κ. Ευάγγελος Καρβούνης, πτυχιούχος Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις βιοιατρικές επιστήμες, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει εργαστεί ως πανεπιστημιακός υπότροφος Πλήρους Απασχόλησης στο ΤΕΙ Ηπείρου, διδάσκων επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εταιρεία DIAMS NETWORKS HELLAS στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο την Ανάπτυξη εφαρμογών υγείας/βιοιατρικής τεχνολογίας.

Στο ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» αναλαμβάνει η γιατρός κυρία Βασιλική Γεωργιοπούλου. Σύμφωνα με το βιογραφικό της, είναι κάτοχος πτυχίου Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει Master in Public Health από το Emory University, Atlanta της Georgia και Διδακτορικής Διατριβής στην Ιατρική επίσης από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει εργαστεί ως επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής, (Ερευνητικός Τομέας) στο Emory Clinical Cardiovascular Research Institute στην Atlanta της Georgia και ως Μεταπτυχιακός Επιστημονικός Συνεργάτης, στο Πρόγραμμα Καρδιακής Ανεπάρκειας του ίδιου Αμερικανικού Πανεπιστημίου.

Στο ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ τοποθετείται επίσης γιατρός, ο κ. Φοίβος Κακαβίτσας. Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του, έχει πτυχίο από τη σχολή ιατρικής και χειρουργικής του πανεπιστημίου της Νάπολη στην Ιταλία και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ως επιμελητής Β’ Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στη Κέρκυρα και στο κέντρο υγείας Μαρκόπουλου Αττικής με προϋπηρεσία και στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Γιώργος Γεννηματάς.
Στο ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ θα διοικήσει ο κ. Αθανάσιος Ματάκος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από την Πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ, και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Kingston University της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει επίσης, μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και διδακτορική διατριβή, επίσης, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με θέμα «Η μεταρρύθμιση στην Δημόσια Διοίκηση». Έχει διατελέσει διευθυντή στην Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών και προϊστάμενος στο Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταποίησης στην ενιαία υπηρεσία Βιομηχανίας και Εμπορίου Σερρών.

Στο ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ αναλαμβάνει ο κ. Ζήσης Σιέμπης, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης με Master στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής (υπεύθυνος λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού και ιατρικού εξοπλισμού) σε ιδιωτική μονάδα υγείας και ως τεχνικός διευθυντής και διευθυντής προμηθειών σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως η SANI RESORT και η BALKAN EXPORT.

Στο ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ τοποθετείται ο κ. Βασίλειος Αντωνιάδη, νοσηλευτής, απόφοιτος της Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με σπουδές και στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην κατεύθυνση Πολιτική και Οικονομία. Έχει επίσης μεταπτυχιακό στη Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί στο λογιστήριο του Νοσοκομείου Φλώρινας, στο γραφείο προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων του ΓΝ Φλώρινας και ως νοσηλευτής στο ίδιο νοσοκομείο. Είναι Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία του Νομού Φλώρινας και Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων του ΓΝ Φλώρινας.
Στο ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ αναλαμβάνει η κυρία Λαμπρινή Στεφανίδου, πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως νοσηλεύτρια στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ), προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος στο ίδιο νοσοκομείο, και διοικητικά & οικονομικά Υπεύθυνη του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΨΝΘ.

Στο ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ επικεφαλής θα είναι ο κ. Αναστάσιος Καρασαββόγλου, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Freiburg/Breisgau της Γερμανίας και Διδακτορικό Δίπλωμα στις Οικονομικές Επιστήμες από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι καθηγητής Μακροοικονομικής και Διεθνών Οικονομικών στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και έχει διατελέσει Διδάσκων στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρας, στο μάθημα της «Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικής».

Στο ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ τοποθετείται ο κ. Αχιλλέας Γερόπουλος, πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στο μάθημα της Βιολογίας και έχει διατελέσει υπεύθυνος πωλήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ υπεύθυνος πωλήσεων της εταιρείας Π. Ζαφειρόπουλος και της Menarini Ιατρικά και Διαγνωστικά όργανα ΑΕΒΕ.
Στο ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ θα διοικήσει ο κ. Μιλτιάδης Παππάς, ο οποίος έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Πατρών. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση της Υγείας από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, M.Sc. στη Διοίκηση της Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ως καθηγητής στο μάθημα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως υπεύθυνος και ιδιοκτήτης ιδιωτικού Λογιστικού Γραφείου και υπεύθυνος πωλήσεων στην εταιρεία μηχανογραφήσεων, BCA Ε.Π.Ε.

Στο Αντικαρκινικό νοσοκομείο «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» αναλαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Ρεβενάκης, ψυχολόγος με πτυχίο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας από το Universita degli studi di Padova της Ιταλίας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Ψυχολόγος στο Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής και στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης επαγγελματική εμπειρία ως επιστημονικά υπεύθυνος στη Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών «ΙΑΝΟΣ» και ψυχολόγος στη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης «ΙΑΝΟΣ». Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και είναι ενεργός υποστηρικτής πρωτοβουλιών-δομών αλληλεγγύης όπως Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, Οικόπολις, Ετεροτοπία.
Στο ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ αναλαμβάνει ο κ. Ανέστης Μυστρίδης, φαρμακοποιός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας από το Frederick University, στην Κύπρος. Έχει εργαστεί ως ιδιοκτήτης και υπεύθυνος φαρμακείου. Είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Πιερίας και μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας.
Στο ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ επικεφαλής θα είναι ο κ. Νικόλαος Λιατσής, πτυχιούχος τεχνολογικής εκπαίδευσης από το ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Καβάλας και με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΜΒΑ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο υπουργείο Εργασία-ΟΑΕΔ στους κλάδους διοικητικού και πληροφορικής. Έχει διατελέσει σύμβουλος Υποστήριξης – Καθοδήγησης με αντικείμενο την εκπαίδευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΜΜΕ στην χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου και διαθέτει μακρά εμπειρία διδασκαλίας σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στο ΓΝ ΑΡΤΑΣ αναλαμβάνει τη διοίκηση ο οδοντίατρος κ. Βασίλειος Μπαλάσκας: Έχει σπουδάσει στην Οδοντιατρική Σχολή στο «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και στην Ιατρική και Χειρουργική Σχολή «Universita degli Studi di Roma La Sapienza» του Πανεπιστημίου της Ρώμης, στην Ιταλία. Είναι ιδιώτης χειρουργός οδοντίατρος και έχει διατελέσει αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Άρτας και μέλος της Πανελλήνιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
Στο ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ θα διοικεί ο κ. Θεόδωρος Σερεμέτης, απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του KATE Πατρών, διπλωματούχος του Πολυτεχνείου Πατρών, από τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρας. Είναι μέλος τετραμελούς ομάδας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας με αντικείμενο την αξιολόγηση των νοσοκομείων της αρμοδιότητας της. Έχει εργαστεί στο Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδα και ως προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και Οργάνωσης του Π.Π.Γ.Ν.Π..

Στο ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ αναλαμβάνει ο οδοντίατρος κ. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Αναφέρει ότι έχει πτυχίο Οδοντιατρικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως οδοντίατρος (ελεύθερος επαγγελματίας) και σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Λογοθεραπείας. Παρέχει επίσης εθελοντικά οδοντιατρικές υπηρεσίες σε παιδιά που στηρίζει και φιλοξενεί το «Χαμόγελο του παιδιού».

Στο ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ τοποθετείται επίσης οδοντίατρος, ο κ. Βησσαρίων Μίχας. Κατέχει πτυχίο Οδοντιατρικής από το Ανώτατο Ινστιτούτο Ιατρικής «Ι.Π.Παβλώφ», του Πλόβντιφ της Βουλγαρίας και μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία και στο Μάνατζμεντ Υγείας από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Έχει εργαστεί ως Επιμελητής Α΄ στο Οδοντιατρικό Τμήμα του ΓΝ Πρέβεζας, στο ΓΝ Κέρκυρας και στην ΝΜΥ-ΙΚΑ Πρέβεζας. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πρέβεζας και πρόεδρος του Συλλόγου Γιατρών του ΙΚΑ Πρέβεζας.
Στο Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» αναλαμβάνει ο οικονομολόγος κ. Πέτρος Τομαράς. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό (Μ.Β.Α.) στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Roosevelt University του Σικάγο των ΗΠΑ. Έχει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Διερεύνηση της Ηθικής Συμπεριφοράς των Καταναλωτών με τη μέθοδο Conjoint Analysis» από το Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Μεταδιδακτορική έρευνα στο Prime Marketing από το Florida International University, Marketing Department, του Μαϊάμι των ΗΠΑ. Έχει διατελέσει καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ της Αθήνας, καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και διοικητής της 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ θα διοικεί η κυρία Δημητρούλα Καλομοίρη, πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Έχει διατελέσει διοικήτρια του ΓΝ Ναυπλίου, αναπληρώτρια διοικήτρια του ΓΝ Αργολίδας, υποδιευθύντρια – υπεύθυνη οικονομικού του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και επιθεωρήτρια του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).
Στο ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ αναλαμβάνει ο κ. Παντελής Αλεξιάδης, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διασφάλιση Ποιότητας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Είναι πραγματογνώμονας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) , επιστημονικός υπεύθυνος σεμιναρίων, μέλος της επιτροπής εξετάσεων για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εισηγητής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ ΤΚΜ.

Στο ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ τοποθετείται ο κ. Γεώργιος Χιωτίδης, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδικού στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Univercita degli studi di Roma “La Sapienza” της Ρώμης. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (1987-1994) και Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Κοζάνης (1994-2014).

Στο ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Φιλιππίδης, πτυχιούχος Κοινωνικής Διοίκησης από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Μεταπτυχιακό στην «Παιδαγωγική» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στην «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πάτρας. Είναι, επίσης, υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει εργαστεί ως κοινωνικός Επιστήμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής, ως υποδιοικητής του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας και διευθυντής Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρηση Καβάλας, «Δημωφέλεια».

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " Nέους διοικητές σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας "

Κομισιόν: Καμία σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες η επιστολή του Έτινγκερ

Διαψεύδει η Κομισιόν ότι ο επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ ζητούσε με επιστολή του εξηγήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τον εν εξελίξει διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η εκπρόσωπος του επίτροπου δήλωσε ότι στις 16 Ιουνίου, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει μια επίσημη προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, γιατί πιστεύει ότι πρόσφατες αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, όπως είπε, οι αλλαγές δεν εγγυώνται την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το θέμα αυτό δεν σχετίζεται με το διεθνή διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Δεν υπάρχει εναρμονισμένη νομοθεσία για τις τηλεοπτικές άδειες, όπου τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις εθνικές διατάξεις, αρκεί να τηρούνται οι γενικές κοινοτικές αρχές, κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς ήρθε σε κόντρα με την εφημερίδα Καθημερινή και τον τρόπο που παρουσίασε το θέμα ενώ τόνισε ότι η εν λόγω επιστολή δεν έχει καμία σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες.

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο

Η κόντρα για το θέμα συνεχίστηκε σήμερα σε πολιτικό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος έκανε λόγο για σχέδιο της κυβέρνησης να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές, να συγκεντρώσει στα χέρια της υπερεξουσίες και να ελέγξει την ενημέρωση των Ελλήνων. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος υποστήριξε ακόμη ότι ο νόμος για τις άδειες θα δώσει συνέχεια στο διασυρμό της χώρας.

Απαντώντας ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «φερέφωνο της διαπλοκής» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημείωσε: «στη σημερινή του συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ., αφού αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι το θεσμικό πλαίσιο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είναι “απορυθμισμένο”, ότι υπάρχουν σημάδια “ασυδοσίας”, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να κάνει λόγο για “παθολογίες του παρελθόντος”, έδωσε τον υπέρ πάντων αγώνα προκειμένου να δικαιολογήσει τη διαιώνιση του ίδιου παράνομου καθεστώτος».

Κάλεσε επίσης τον εκπρόσωπο της Ν.Δ. αντί «να λασπολογεί κατά της κυβέρνησης», να εξηγήσει στον ελληνικό λαό «ποιες κυβερνήσεις και ποια κόμματα συνέπραξαν στη δημιουργία των ‘παθολογιών’ στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο» και «ποια είναι η θέση του κόμματος του αναφορικά με το αν τηρήθηκαν οι αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, στους όρους δανειοδότησης των ΜΜΕ από το τραπεζικό σύστημα κατά το πρόσφατο διάστημα».

«Τον καλούμε επίσης να θυμηθεί ποιος μπλοκάρισε τη σύσταση του ΕΣΡ, για το οποίο τώρα τόσος πολύς λόγος γίνεται», επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ, διερωτώμενος εάν «τελικά έχει κάποια θέση η Ν.Δ. σχετικά με το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο εκτός από τις υπαγορεύσεις του συστήματος διαπλοκής που τη στηρίζει;».

tvxs

Διαβάστε Περισσότερα » " Κομισιόν: Καμία σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες η επιστολή του Έτινγκερ "

Ήξεραν ότι έρχεται ναυάγιο εδώ και 4 χρόνια

Το ναυάγιο της πασίγνωστης αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος, που συγκλονίζει την αγορά, με υποχρεώσεις προς τους πιστωτές που ξεπερνούν τα 1,8 δισ. ευρώ, αποτελεί ουσιαστικά το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος από το 2012, δηλαδή τέσσερα χρόνια πριν. 

Ένα «κανόνι», που αν σκάσει, απειλεί όχι μόνο να αφήσει χωρίς δουλειά 12.500 εργαζομένους της Μαρινόπουλος, αλλά και να συμπαρασύρει πολλούς από τους 3.000 προμηθευτές και 50.000 θέσεις εργασίας συνολικά. 

Κι όμως, η ιστορία αποτελούσε κοινό μυστικό στην αγορά εδώ και χρόνια. Όπως αποκαλύπτει η Realnews, η εταιρεία δεν δημοσίευσε ισολογισμούς από το 2012, ενώ είχε περάσει σε ζημιές από το 2010.


Ταυτόχρονα η Realnews φέρνει στο φως τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, που εξέφραζαν αμφιβολίες για τη δυνατότητα της Μαρινόπουλος Α.Ε. να συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ αποτύπωναν και «αλχημείες» στην καταγραφή των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας αποτύπωναν δύο εκθέσεις ορκωτών λογιστών, ήδη από το 2014! 

Πρόκειται για δύο εκθέσεις που στην ουσία απέκρυπτε η διοίκηση της εταιρείας, καθώς αποτύπωναν την εξαιρετικά δεινή κατάσταση στην οποία βρισκόταν η μεγαλύτερη επιχείρηση λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Στην έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η οποία συντάχθηκε τον Μάιο του 2015 και συνοδεύει τον ισολογισμό του 2014, εκφράζονται αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της εταιρείας, λόγω των τρομακτικών χρεών της. 

«Το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το ποσό των 161 εκατ. ευρώ. Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιωδώς αβεβαιότητας, που ενδεχομένως δημιουργεί σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ικανότητά της να συνεχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα», σημειώνεται στην έκθεση του ορκωτού λογιστή. 

Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος και για «μαγείρεμα στοιχείων» στους ισολογισμούς του 2012 και του 2013, σημειώνοντας πως η εταιρεία προχώρησε σε «αναδρομικές διορθώσεις λαθών», σε μια προσπάθεια να εξωραΐσει τα οικονομικά της στοιχεία. «Η εταιρεία προέβη εντός της τρέχουσας χρήσης στη διόρθωση λαθών αναφορικά με τα θέματα επιφύλαξης της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης χρονιάς που εκδόθηκε τη 17η Ιουνίου 2014, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 (σ.σ.: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Η εν λόγω διόρθωση εφαρμόστηκε αναδρομικά επηρεάζοντας τόσο τη συγκριτική περίοδο αναφοράς, ήτοι 31/12/2013, όσο και την έναρξη της νωρίτερης παρουσιαζόμενης συγκριτικής περιόδου, ήτοι 1/1/2013». 


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
real


Διαβάστε Περισσότερα » " Ήξεραν ότι έρχεται ναυάγιο εδώ και 4 χρόνια "

Οργή στη Βαγδάτη για το μακελειό με 200 νεκρούς που προκάλεσε το ΙΚ

Οι Ιρακινοί αποτίουν φόρο τιμής στους πάνω από 200 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν την Κυριακή στην εμπορική συνοικία Καράντα της Βαγδάτης σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), καταγγέλλοντας ταυτόχρονα για άλλη μια φορά την ανικανότητα της κυβέρνησης της χώρας να τους προστατεύσει.

Η επίθεση ήταν μια από τις πιο πολυαίμακτες που έχει βιώσει το Ιράκ, στο οποίο εδώ και χρόνια είναι συχνές οι επιθέσεις με στόχο αμάχους σε πολυσύχναστες περιοχές, όπως εμπορικά κέντρα, αγορές ή τεμένη.

Πάνω από 24 ώρες μετά την επίθεση, οι Ιρακινοί εξέφραζαν την οργή τους στους δρόμους της Βαγδάτης για την ανικανότητα των πολιτικών να τους προστατεύσουν, μολονότι οι κυβερνητικές δυνάμεις καταγράφουν το τελευταίο διάστημα νίκες έναντι της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

«Αυτή η κυβέρνηση είναι μια αποτυχία», είπε μια γυναίκα που ανέφερε πως ονομάζεται Ουμ Αλάα και το διαμέρισμά της καταστράφηκε από την έκρηξη.

«Οι τακτικές (του ΙΚ) εξελίσσονται. Γιατί η κυβέρνηση εφαρμόζει την ίδια στρατηγική;» ήταν το ερώτημα ενός άνδρα που αναφέρθηκε επίσης στα «ηλίθια σημεία ελέγχου» όπου χρησιμοποιούνται ψεύτικοι ανιχνευτές εκρηκτικών.

Στην πρώτη γραμμή των φραστικών πυρών είναι ο πρωθυπουργός Χάιντερ αλ Αμπάντι, ο οποίος πήγε στον τόπο της τραγωδίας, όπου υποσχέθηκε να «τιμωρήσει» τους υπεύθυνους και κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος. Δήλωσε ότι καταλαβαίνει γιατί οι πολίτες είναι τόσο οργισμένοι και ανακοίνωσε ότι τροποποιούνται τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται, κυρίως ότι θα αποσυρθούν οι συσκευές ανίχνευσης εκρηκτικών η αποτελεσματικότητα των οποίων αμφισβητείται.

Οι ψεύτικοι ανιχνευτές βομβών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν βασιστεί σε φτηνές συσκευές για να βρίσκει κανείς μπάλες του γκολφ, πουλήθηκαν κατά μεγάλους αριθμούς στις ιρακινές αρχές από απατεώνες, υπενθυμίζει το BBC.
Ένας βρετανός επιχειρηματίας, ο Σάμιουελ Τρι, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών, είχε πουλήσει πάνω από 6.000 τέτοιες συσκευές στις αρχές του Ιράκ έναντι 30.000 λιρών (σχεδόν 36.000 ευρώ) έκαστη.

Η Βρετανία είχε απαγορεύσει τις εξαγωγές των συσκευών αυτών το 2010, ενώ πέραν του Τρι, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης και σε άλλους απατεώνες. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις πως οι συσκευές αυτές είναι άχρηστες, οι ιρακινές αρχές δεν είχαν σταματήσει να τις χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα.

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Οργή στη Βαγδάτη για το μακελειό με 200 νεκρούς που προκάλεσε το ΙΚ "

Ένα στα τρία πρατήρια καυσίμων κλέβει τους καταναλωτές

Σε έξαρση βρίσκεται πάλι η απάτη με την «κλοπή της μάνικας» και ήδη οι πρώτοι έλεγχοι που ξεκίνησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντόπισαν ένα στα τρία πρατήρια να έχουν πειράξει τις αντλίες καυσίμων, αδειάζοντας από 5% έως και 11% τα ρεζερβουάρ των οχημάτων και τις τσέπες των οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας εδώ κι έναν μήνα ενεργοποίησε εκ νέου τις εφόδους σε βενζινάδικα με τη χρήση του «μυστικού αυτοκινήτου». Αυτό διαθέτει κρυφό εξοπλισμό, ειδικό ρεζερβουάρ, και έχει τη δυνατότητα να μετρά τις πραγματικές ποσότητες των λίτρων που φεύγουν από τα στόμια των αντλιών.

Το όχημα που δεν φέρει διακριτικό της υπηρεσίας ήταν για πολλούς μήνες παροπλισμένο και με πρωτοβουλία της υφυπουργού Ανάπτυξης Θεοδώρας Τζάκρη επισκευάστηκε και πιστοποιήθηκε με αποτέλεσμα από τα τέλη Μαΐου να έχει κάνει τους πρώτους αιφνιδιαστικούς ελέγχους.

Η Διεύθυνση Μετρολογίας σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία έχουν καταστρώσει, σύμφωνα με το Έθνος, ειδικά δρομολόγια και κατόπιν σχετικών καταγγελιών διενεργούν τις απαραίτητες έρευνες.

Η απορία χιλιάδων οδηγών όταν φεύγουν από ένα πρατήριο «πως είναι δυνατόν να έβαλα 20 ευρώ βενζίνης και ο δείκτης να μην έχει μετακινηθεί» βρίσκει πάντα απάντηση στους ελέγχους που κάνει το ειδικό όχημα.

Ήδη οι πρώτοι έλεγχοι σε πρατήρια στον Κορυδαλλό, στον Ταύρο, στο Κερατσίνι και στη Νίκαια όπου υπήρχαν καταγγελίες έβγαλαν λαβράκι...

Οι αποκλίσεις στις αντλίες κυμαίνονται από το 5% και έφθαναν στο 11%. Με απλά λόγια στα 50 λίτρα αμόλυβδης με τιμή 1,43 ευρώ το λίτρο ο οδηγός έχανε από 3,5 έως και 8 ευρώ.

Παράλληλα τα «μαύρα» κέρδη για τον επιτήδειο βενζινοπώλη είναι πολλαπλάσια αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος των ποσοτήτων που παρέχει με αυτό τον δόλιο τρόπο σε μια μέρα.

Αυτό σημαίνει ότι σε μια μέρα το αφορολόγητο κέρδος του ιδιοκτήτη που έχει πειράξει τις αντλίες ανέρχεται από 350 έως 750 ευρώ.Διαβάστε Περισσότερα » " Ένα στα τρία πρατήρια καυσίμων κλέβει τους καταναλωτές "

Στο ΣτΕ η εκδίκαση των αιτήσεων για τις τηλεοπτικές άδειες

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο, τον Πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου Νίκο Σακελλαρίου, εκδικάζονται σήμερα Δευτέρα, οι αιτήσεις των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών που στρέφονται κατά του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τα της χορήγησης τηλεοπτικών αδειών, για τη μετάδοση προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας (high definition).
H εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται στη σκιά του κλίματος που έχει δημιουργηθεί μετά την επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γκίντερ Ετινγκερ προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τους νομικούς χειρισμούς των αρμοδίων υπουργών σε ότι αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών και τις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων αρχών.
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας θα μετάσχουν και οι αντιπρόεδροι του ανωτάτου δικαστηρίου, ενώ εισηγητής θα είναι ο σύμβουλος Επικρατείας Γεώργιος Παπαγεωργίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Νίκος Σακελλαρίου προέβη σε βαρυσήμαντη δήλωση πριν την έναρξη της συζήτησης των αιτήσεων ακυρώσεως για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, «δεν καθοδηγούνται, δεν επηρεάζονται, ούτε υποκύπτουν σε πιέσεις» ενώ πρόσθεσε «ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν για το αντίθετο». Η δήλωση του Προέδρου του ανωτάτου δικαστηρίου που προεδρεύει της Ολομέλειας που εκδικάζει την υπόθεση για τις τηλεοπτικές άδειες και αναμένεται να κρίνει κρίσιμα και ουσιώδη θέματα για τους νομικούς - και όχι μόνο- χειρισμούς της κυβέρνησης για το θέμα, προκάλεσε αίσθηση. Μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας δήλωσε. «Η δικαιοσύνη απαντά στις ακρότητες μόνον δια των αποφάσεών της. Οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν καθοδηγούνται, δεν επηρεάζονται, δεν υποκύπτουν. Ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν για το αντίθετο. Επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες χειραγώγησης σε εκκρεμή δίκη ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, αλλα κυρίως αν προέρχονται από διαδίκους που διαθέτουν έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, συνιστά ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης».
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει η Ένωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και οι τηλεοπτικοί σταθμοί Mega Channel, Antenna, Αlpha, Skai, Star Channel και Epsilon TV (E-TV).
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί στρέφονται κατά όλων των αποφάσεων που αφορούν το σύνολο της  διαδικασίας των δημοπρατούμενων  αδειών, μεταξύ των άλλων, και της από 1.3.2016 απόφασης του (4297/2016) υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, με την οποία μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας των αδειών στη  Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και παράλληλα ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα  της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ακόμη, στρέφονται κατά του νόμου 4339/2015 για την αδειοδότηση της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρωεκπομπής, αλλά και όλων των άλλων προγενέστερων και μεταγενέστερων  υπουργικών αποφάσεων σχετικών με το ζήτημα της χορήγησης των 4 αδειών  τηλεοπτικών σταθμών  για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (High definition), όπως είναι π.χ. ανάθεση σε   ιδιωτική  εταιρεία του ελέγχου των φακέλων συμμετοχής των υποψηφίων.
Επίσης, στρέφονται κατά της υπ΄  αριθμ. 7984/2016 αποφάσεως των υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκε στα 3 εκ. ευρώ η τιμή εκκίνησης για κάθε μια από τις 4 «δημοπρατούμενες άδειες, όπως και κατά της υπ΄ αριθμ. 7752/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσησ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης.
Για την τιμή εκκίνησης των 3 εκ. ευρώ είχε προσφύγει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ ανάλογες αιτήσεις έχουν υποβάλλει και άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί (ΑΝΤ1, STAR) και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις.
Η απόφαση για την εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν κατατεθεί από τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς και εκδικάζονται σήμερα, αναμένεται να εκδοθεί προσεχώς.
 «Παραβιάζεται ο πλουραλισμός και η δημοκρατία»
Σωρεία επιχειρημάτων κατά των νομικών χειρισμών της κυβέρνησης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών ανέφεραν ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  οι δικηγόροι που εκπροσώπησαν τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα στη δίκη που διεξάγεται μετά από την υποβολή αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν κατατεθεί κατά του νόμου αλλά και των υπουργικών αποφάσεων.
Οι δικηγόροι όλων των τηλεοπτικών σταθμών που έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για την αδειοδότηση των καναλιών υποστήριξαν μεταξύ άλλων ότι:
- Οι νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές αρχές, την κοινοτική νομοθεσία και το ελληνικό σύνταγμα.
Οι ρυθμίσεις ανέφεραν μεταξύ άλλων κινούνται " σε πλατφόρμα αντισυνταγματικότητας" ενώ πρόσθεσαν " ότι παραβιάζουν αρχές που προστατεύονται όπως η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, η αντικειμενικότητα και εν τέλει η ίδια η δημοκρατία".
Ειδικότερα, οι καθηγητές πανεπιστημίου Σπ. Φλογαϊτης και Γλυκερία Σιούτη που εκπροσώπησαν την Ενωση Ιδιοκτητών και τους τηλεοπτικούς σταθμούς Σκαι και Star, επέμειναν στις αντισυνταγματικότητες των κυβερνητικών ρυθμίσεων αλλά και της αντίθεσης τους στην κοινοτική νομοθεσία, εστιάζοντας, όπως είπαν, στο ότι
- Μόνον το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με το κύρος του και τη θεσμική από το σύνταγμα θωράκισή του μπορεί να προχωρήσει στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών.
- Αντίθετα, υποστήριξαν, ότι η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, δεν μπορεί νομίμως να υποκαταστήσει το ΕΡΣ, διότι δεν διαθέτει εχέγγυα ανεξαρτησίας και μπορεί να υφίσταται το έλεγχο της εκάστοτε κυβέρνησης.
-Επίσης ανέφεραν, ότι ο αριθμός των αδειών που έχει οριστεί στις τέσσερις είναι αυθαίρετος, προσκρούει στο σύνταγμα και την ευρωπαίκή νομοθεσία και επιπλέον καταστρατηγεί αρχές, όπως της πολυφωνίας, της αντικειμενικότητας και του πλουραλισμού.
Επιπλέον, τόνισαν, ότι οι τεχνολογικές δυνατότητες, που υπάρχουν σήμερα, δίδουν τη δυνατότητα για τουλάχιστον 16 άδειες και ο αριθμός 4 επελέγη χωρίς σοβαρή επιστημονική η άλλη τεκμηρίωση.
- Σε ό,τι αφορά την τιμή εκκίνησης που ορίστηκε στα 3 κ. Ευρώ οι συνήγοροι των τηλεοπτικών σταθμών,τόνισαν ότι η συγκεκριμένη τιμή είναι αυθαίρετη και προιόν πρόχειρης προσέγγισης.
Ολόκληρη η δήλωση του Ν. Σακελλαρίου
«Η εποχή στην οποία ζούμε σήμερα ειναι η εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσεως και των μνημονίων. Είναι η εποχή της επικυριαρχίας του οικονομικού επι του θεσμικού η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή υποχώρηση του κράτους δίκαιου και ιδίως του κοινωνικού κράτους. Υπο τας συνθήκας αυτάς αποτελεί πρωταρχικό καθήκον όλων μας από οποιαδήποτε θέση και αν ευρισκόμεθα να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις μας στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση, ενισχύοντας τους βασικούς θεσμούς του κράτους, που στηρίζουν και εκφράζουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα, τον πνευματικό μας και ηθικό μας πολιτισμό, οι οποίοι πολλές απερίσκεπτως ή κακοβούλως διασύρονται...
Οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφαίνονται με πλήρη ανεξαρτησία και πνεύμα ουδετερότητας, δεν καθοδηγούνται, δεν επηρεάζονται, ούτε υποκύπτουν σε πιέσεις από όπου κι αν αυτές προέρχονται, ούτε βεβαίως πτοούνται απο προσωπικές και ανοίκειες επιθέσεις αλλά επιτελούν το υπηρεσιακό τους καθήκον ανεπηρέαστοι και με τη δέουσα υπευθυνότητα, ματαιοπονούν επομένως όσοι προσπαθούν για το αντίθετο. Εκεινο που θεωρούμε απολύτως επιβεβλημένο να επισημάνουμε είναι οτι οποιασδήποτε φύσεως ενέργειες χειραγωγήσεως του δικαστηρίου ή υπαγορεύσεων σε αυτό της επιθυμητής αποφάσεως ενώ εκκρεμεί μάλιστα δίκη, εκτός του ότι είναι απολύτως απαράδεκτο να συμβαίνει σε ένα κράτος δικαίου πολύ δε περισσότερο όταν προέρχονται από διαδίκους με τη χρήση μάλιστα εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης τα οποία διαθέτουν, συνιστούν ευθεία επέμβαση στο έργο της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, η οποία πράττει και θα συνεχίσει να πράττει το καθήκον της και τις καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τροπο».
Τα επιχειρήματα της πλευράς του Δημοσίου
Στη μη νόμιμη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου και στην επί σειρά ετών μη τακτοποίηση του θέματος με τις τηλεοπτικές άδειες, απέδωσαν οι δικηγόροι που εκπροσώπησαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τις τηλεοπτικές άδειες.
Ο καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ιωάννη Δρόσος που μαζί με τον ποινικολόγο Ιωάννη Μαντζουράνη, εκπροσώπησαν το δημόσιο, πέραν των νομικών συμβούλων του κράτους, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι "το ΕΡΣ είχε πρόβλημα συγκρότησης, δόθηκε παράταση αλλά δεν δόθηκε λύση. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής δεν θα κατέληγε σε συγκρότηση του ΕΡΣ και όφειλε μετά ταύτα να βρει λύση.
Ο κ. Δρόσος επιχείρησε να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες από την επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου προς την κυβέρνηση λέγοντας ότι "αφορούσε άλλο θέμα" ενώ αναφέρθηκε γενικά σε νεότερη δήλωση του Επιτρόπου χωρίς να διευκρίνιση που δόθηκε και πότε.
Από την πλευρά του ο Ιωαν. Μαντζουράνης υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών επιλογών και ανέφερε ότι οι άδειες δεν θα είναι μόνον τέσσερις, καθώς θα δοθούν στο μέλλον και άλλες θεματικές η για περιφερειακά δίκτυα, ενώ οι παριστάμενοι νομικοί σύμβουλοι του κράτους ανέπτυξαν επιχειρήματα για τη νομιμότητα των κυβερνητικών επιλογών και της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ο Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Σακελλαρίου όρισε προθεσμία στις δύο πλευρές - τηλεοπτικούς σταθμούς και δημόσιο- να προσκομίσουν ως τις 20 του μήνα τα υπομνήματά τους.
Τοποθετήσεις δικηγόρων του δημοσίου
Το ΕΡΣ είχε πρόβλημα συγκρότησης. Δόθηκε παράταση αλλά δεν δόθηκε λύση. Η κυβέρνηση δεν μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η Διάσκεψη των Προέδρων δεν θα κατέληγε σε συγκρότηση του ΕΡΣ. Η κυβέρνηση, όφειλε, να αναζητήσει λύση και αυτό έκανε.
Από την συνταγματική τάξη δεν εμποδίζεται στο να ανατεθεί και σε άλλο όργανο του κράτους η αρμοδιότητα αδειοδοτήσεων των τηλεοπτικών σταθμών καθώς κρίσιμα θέματα της ενημέρωσης υπάγονται στον έλεγχο του κράτους.
Σε κάθε περίπτωση λόγοι δημοσίου συμφέροντος επέβαλαν τις κυβερνητικές ρυθμίσεις. Οι άδειες δεν είναι μόνο 4. Τέσσερις είναι μόνο οι ενημερωτικές θα υπάρξουν και άλλες θεματικές στο μέλλον..
Καθηγητής Ευρωπαίου Δικαίου Ι. Δρόσος.
Είναι πολλά τα λεφτά για τις άδειες. Ήδη 11 κατέθεσαν αίτηση. Δεν πείστηκα για τα περί κράτος δικαίου. Αν είναι τόσο ευαίσθητοι οι αντίδικοί μας ας κλείσουν τα κανάλια τους δεν λειτουργούν νόμιμα. Βέβαια δεν το ζητάει το δημόσιο αλλά το αναφέρω γιατί σας είπα θα πω ορισμένες αλήθειες.
Ο νόμος για τις άδειες ήταν κατά παραγγελία 260 βουλευτών που ψήφισαν τους μνημονιακούς νόμους.
Η επιστολή του Επιτρόπου δεν έχει καμία σχέση με τις άδειες. Έχει σοβαρές επισημάνσεις αλλά για άλλο θέμα. Δηλώσεις Βενιζέλου ελπίζω η δικαιοσύνη να διαφυλάξει την εσωτερική και την εξωτερική τους ανεξαρτησία πού απευθύνονται με αυτές τις δηλώσεις.
Πρόεδρος: Παρακαλώ όχι δεν χρειάζεται. Προχωρήστε
Ιωάννης Δρόσος
Ο Επίτροπος με δήλωσή του νεότερη ,αναφέρει,  ότι η επιστολή του δεν σχετίζεται με τις άδειες.
Ιωάννης Μαντζουράνης.
Αποφασιστικός ο ρόλος του ΣτΕ για την εν λόγω υπόθεση. Δικαιοκρατικό έλλειμμα να νέμονται τις συχνότητες επί τόσα χρόνια λίγοι,,φυσικά η νομικά πρόσωπα. Μόλις ψηφίστηκε ο νόμος δεν υπήρχε Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.
Και κατεβλήθη  προσπάθεια να εξευρεθεί λύση. Και αυτό έγινε. Τι θα μπορούσε να γίνει δηλαδή. Να τους αφήσει η πολιτεία να συνεχίσουν να λειτουργούν παράνομα; Όπως έκαναν τόσα χρόνια. Αν ο νόμος ακυρωθεί και οι λειτουργούντες σταθμοί θα χάσουν την ευκαιρία να νομιμοποιηθούν.
kathimerini


Διαβάστε Περισσότερα » " Στο ΣτΕ η εκδίκαση των αιτήσεων για τις τηλεοπτικές άδειες "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news