facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας για την προστασία των «κόκκινων δανείων»

Συμφωνία για το ενδιάμεσο καθεστώς προστασίας των «κόκκινων» δανείων, η οποία καλύπτει το 94% του συνόλου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας έχει επιτευχθεί με τους θεσμούς, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας.

Η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς στο σκέλος που αφορά στα «κόκκινα» δάνεια έχει καταλήξει στους εξής άξονες:
  • κάλυψη ανεξαρτήτως κατηγορίας, δηλαδή όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και τα καταναλωτικά δάνεια, τα επισκευαστικά δάνεια, τα δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων, αγροτών, καθώς και τα δάνεια μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν διασφάλιση σε πρώτη κατοικία,
  • με αντικειμενική αξία μέχρι 140.000 ευρώ (και χωρίς κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, που θα απέκλειε σημαντικό αριθμό δανειοληπτών),
  • μέχρι το 2018.
Ενδεικτικά αναφέρεται, από πηγές του υπουργείου, ότι το όριο των 140.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας, και καθώς δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, καλύπτει το 94% του συνόλου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας (στοιχεία 2013 - τα τελευταία διαθέσιμα).

Σε αυτά προστίθενται επισκευαστικά, καταναλωτικά και επαγγελματικά δάνεια, καθώς και δάνεια μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που συνδέονται με πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι 140.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με την πρόσφατη αναμόρφωση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος «Κατσέλη»), έχει εξασφαλιστεί η ένταξη στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου για περίπου 2 στους 3 δανειολήπτες.

Μάλιστα, για το 25% που αντιστοιχεί στους πιο αδύναμους, προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το κράτος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις.

Η προστασία παραμένει η ίδια και δεν επηρεάζεται καθόλου από ενδεχόμενη μεταβίβαση του δανείου σε μη τραπεζική εταιρεία.

Πλαίσιο προστασίας

Για τους δανειολήπτες που τα δάνειά τους θα μεταβιβαστούν σε μη τραπεζικές εταιρείες, όπως αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Οικονομίας, επετεύχθη να μην υπάρξει καμία ουσιαστική διαφορά, καθώς το πλαίσιο προστασίας είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που ισχύει για τις τράπεζες, ενώ δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να επιδεινώνονται οι όροι του δανείου.

Υπάρχει, επίσης, ειδική πρόνοια για συμβάσεις με μεταβλητό επιτόκιο.

Οι μη τραπεζικές εταιρείες στις οποίες θα μπορούν να μεταβιβάζονται δάνεια, υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με έδρα την Ελλάδα, που θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με βάση ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αυτό θα προβλέπει διαφάνεια στην ταυτότητα των μετόχων, υποβολή των βασικών αρχών της στρατηγικής τους, του επιχειρησιακού πλάνου και της μεθοδολογίας διεκδίκησης των δανείων (με έμφαση στην αναδιάρθρωση) κ.ά.

Επιτροπή των υπουργείων θα γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων αδειοδότησης και το μητρώο των αδειοδοτούμενων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ.

Όλοι οι κανόνες προστασίας καταναλωτή, ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης για τον καθορισμό των δόσεων με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, ο αναμορφωμένος νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος «Κατσέλη») κ.λπ. που ισχύουν για τις τράπεζες, θα ισχύουν και γι' αυτές τις εταιρείες.

Ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια (π.χ. αυξημένο ελάχιστο όριο μετοχικού κεφαλαίου) θα διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας μη τραπεζικών ιδρυμάτων, που θα αναχρηματοδοτούν τα δάνεια μετά την αναδιάρθρωσή τους.

Πριν από τη μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων δανείων οι τράπεζες οφείλουν να έχουν κάνει πρόσφατη εμπεριστατωμένη και ουσιαστική πρόταση ρύθμισης στους δανειολήπτες, ενώ οφείλουν να επιδεικνύουν αυξημένη ευαισθησία για τις ευπαθείς ομάδες.

Μετά τη μεταβίβαση των δανείων, οι μη τραπεζικές εταιρείες θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας και να κάνουν πρόταση ρύθμισης, με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα υπάρξει βελτίωση του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, για να αντιμετωπιστούν κενά και αδυναμίες, ώστε να καταστεί προσιτός και λειτουργικός, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας που προσφέρει σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Όλα τα παραπάνω, κατά το υπουργείο, συνθέτουν ένα πρωτοφανές θεσμικό πλαίσιο, που συμπυκνώνει τις πρόνοιες ευρωπαϊκών συστημάτων.

Αποτελεί απόσταγμα της μελέτης και διαβούλευσης επί των αστοχιών σε εφαρμοσμένες ευρωπαϊκές περιπτώσεις, όπου πρόσφατα εκδηλώθηκαν συσσωρευμένα προβλήματα από τις πρακτικές των μη τραπεζικών ιδρυμάτων (π.χ. Ιρλανδία), προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Θεσμοί υποστήριξης

Επιπλέον, ιδρύεται και τίθεται σε λειτουργία Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που θα επεξεργάζεται τα δεδομένα και θα προτείνει βελτιωτικές παρεμβάσεις προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο επανενεργοποιείται με ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Αναπτύσσεται ένα ευρύ Δίκτυο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών με 30 Κέντρα σ' όλη τη χώρα. Η ενημέρωση και νομική/οικονομική συμβουλευτική υποστήριξη των δανειοληπτών (νοικοκυριών, επαγγελματιών και μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων) για ζητήματα χρεών και γενικότερα χρηματοοικονομικής διαχείρισης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία για τους ασθενέστερους, που συνήθως έχουν ελλιπή ενημέρωση και αδυναμία πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Κατά συνέπεια, ο συγκεκριμένος πυλώνας της στρατηγικής στο χρηματοοικονομικό σύστημα αποτελεί και εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Ενισχύονται και τα δικαστήρια και βελτιώνονται οι σχετικές διαδικασίες, ώστε να επιταχυνθεί η εκδίκαση υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύεται η μεγάλη πλειοψηφία όσων το έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι οι λίγοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, σημειώνουν οι πηγές του υπουργείου.

Ακόμη, ενεργοποιείται το επάγγελμα των διαχειριστών αφερρεγυότητας, κάτω από ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, που θα συνδράμουν και θα μεσολαβούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερχρέωσης, ενώ θα δημιουργηθεί και Φορέας Πιστοποίησης Φερεγγυότητας, που θα διασφαλίζει τη δίκαιη και αντικειμενική πιστοληπτική αξιολόγηση και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε νέο δανεισμό.

Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων

Σημειώνεται, ακόμη, ότι έχει συμφωνηθεί να υπάρξει κατάλληλο πλαίσιο εξωδικαστικών επιλύσεων για υπερχρεωμένες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ίση και δίκαιη μεταχείριση μικρών και μεγάλων οφειλετών.

Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση (κούρεμα τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση με το εξειδικευμένο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα υποβάλλει η κάθε επιχείρηση) και θα διασωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η κυβέρνηση θα εγγυηθεί για τις βασικές αρχές του ελέγχου βιωσιμότητας και για τα εργαλεία αναδιάρθρωσης, με γνώμονα την εξυγίανση των επιχειρήσεων και την αξιοπρεπή διαβίωση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης είναι κατάλληλα δομημένος ώστε να αποκλείει επιχειρήσεις που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ' επιλογή τους (κακοπληρωτές) και να επικεντρώνεται στη διάσωση κατά τα άλλα υγιών επιχειρήσεων, ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη για την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τη φορολόγηση της ωφέλειας που προκύπτει από τις διαγραφές τραπεζικών χρεών.

tovima


Διαβάστε Περισσότερα » " Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας για την προστασία των «κόκκινων δανείων» "

Τούρκοι απείλησαν να συλλάβουν έλληνα ψαρά κοντά στις Οινούσσες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ.Παρασκευής μεταξύ ακταιωρού της τουρκικής ακτοφυλακής και κανονιοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού που παρενέβη προκειμένου να αποτραπεί η σύλληψη έλληνα ψαρά.

Όπως μεταδιδει το site PolitisChios, το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου στις 13:30, όταν σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής προσέγγισε ελληνικό αλιευτικό που ψάρευε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, πολύ κοντά στις Οινούσσες.

Αρχικώς η τουρκική ακταιωρός ζήτησε από τον έλληνα ψαρά να φύγει από την περιοχή με το επιχείρημα ότι βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Όταν ο έλληνας ψαράς αρνήθηκε να απομακρυνθεί, το πλήρωμα της τουρκικής ακταιωρού απείλησε να τον συλλάβει.

Το Λιμενικό δεν μπόρεσε να αποκλιμακώσει το επεισόδιο και έτσι αποφασίστηκε να κινηθεί προς την περιοχή πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.

Όταν έφτασε ανοιχτά των Οινουσσών η κανονιοφόρος «Κραταιός», κάλεσε το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής να απομακρυνθεί. Αρχικώς το πλήρωμα της τουρκικής ακταιωρού αρνήθηκε, πείστηκε όμως να αποχωρήσει από τα ελληνικά χώρικα ύδατα έπειτα από διαπραγματεύσεις και αντιπαράθεση που διήρκεσε μέχρι τις 16:00 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής.

Οι αξιωματικοί στο θάλαμο επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και στον κλάδο επιχειρήσεων του ΓΕΝ ενημέρωναν σε απευθείας χρόνο την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για το επεισόδιο στις Οινούσσες, το οποίο αξιολογείται ως πολύ σοβαρό.

Παραλλήλως με τις προκλήσεις στο θαλάσσιο χώρο, τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235 έκανε συνεχείς χαμηλές πτήσεις πάνω από τις Οινούσσες παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο αλλά και πετώντας πάνω από ελληνικό έδαφος

tovima

Διαβάστε Περισσότερα » " Τούρκοι απείλησαν να συλλάβουν έλληνα ψαρά κοντά στις Οινούσσες "

To υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ καταγράφεται στη χώρα μας

Στο 24,4% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2016, έναντι 24,3% το Δεκέμβριο του 2015 και από 25,7% τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην ευρωζώνη, το Μάρτιο του 2016 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10,2% (έναντι 10,4% το Φεβρουάριο), καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2011. Στην «ΕΕ των 28» η ανεργία μειώθηκε στο 8,8% σε σχέση με 8,9% το Φεβρουάριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2009.

Έναν χρόνο πριν, το Μάρτιο του 2015, η ανεργία στην ευρωζώνη ήταν 11,2% και στην ΕΕ 9,7%. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα το Μάρτιο και τον Φεβρουάριο του 2016. Συνολικά, τον Μάρτιο καταγράφονται 21,4 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 16,4 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (24,4% τον Ιανουάριο) και στην Ισπανία (20,4% το Μάρτιο). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (4,1%) και στη Γερμανία (4,2%).
Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε σε 1,16 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 21,1% και στις γυναίκες στο 28,7%.

Εξάλλου, άνοδο κατέγραψαν τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα από 49,3% το Δεκέμβριο του 2015 σε 51,9% τον Ιανουάριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων καταγράφονται στην Ελλάδα (51,9%), στην Ισπανία (45,5%), στην Κροατία (39%) και την Ιταλία (36,7%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (6,9%), την Τσεχία και τη Μάλτα (9,8%).

Τον Φεβρουάριο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 21,2% και στην ΕΕ στο 19,1%.

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " To υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ καταγράφεται στη χώρα μας "

Το ελληνικό σχέδιο για τον μηχανισμό διόρθωσης των δημοσίων οικονομικών

Σχέδιο συμφωνίας για τα πρόσθετα μέτρα, που θα μπορούσε να προσφέρει λύση στο Eurogroup της 9ης Μαΐου, έχει καταθέσει στους θεσμούς η ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει Το Βήμα, με το σχέδιο η κυβέρνηση δεσμεύεται στη λήψη οριζόντιων μέτρων περικοπής δαπανών σε όλα τα υπουργεία, τρεις μήνες μετά τη διαπίστωση και επιβεβαίωση ενδεχόμενων δημοσιονομικών αποκλίσεων.

Σύμφωνα με Το Βήμα, ανεξάρτητες μη κυβερνητικές πηγές, που έχουν γνώση της πορείας των διαπραγματεύσεων, βεβαιώνουν ότι όντως το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκε πρόοδος ικανή να προσφέρει λύση στο αδιέξοδο στη συνεδρίαση του Eurogroup της 9ης Μαΐου, υπό τον όρο πάντα ότι όλες οι πλευρές θα επιδείξουν την απαιτούμενη ευελιξία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η ελληνική κυβέρνηση έχει παρουσιάσει σε εταίρους και δανειστές ένα σχέδιο συμφωνίας, αποδεχόμενη τον μηχανισμό αυτόματης διόρθωσης των δημοσίων οικονομικών στην περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους στόχους του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο, η κυβέρνηση δεσμεύεται στη λήψη οριζόντιων μέτρων περικοπής δαπανών σε όλα τα υπουργεία, τρεις μήνες μετά τη διαπίστωση και επιβεβαίωση ενδεχόμενων δημοσιονομικών αποκλίσεων.

Στην περίπτωση που η κυβέρνηση θέλει να εξαιρέσει κάποιο υπουργείο από τις περικοπές για λόγους εθνικούς ή άλλους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει το κενό με άλλα ισοδύναμα μέτρα.

Οι πρώτες ευρωπαϊκές αντιδράσεις είναι θετικές προς το σχέδιο των επιτελών του κ. Τσίπρα, αλλά το ΔΝΤ παραμένει ακόμη επιφυλακτικό.

Στις επόμενες μέρες και μέχρι τις 9 Μαΐου, υπάρχει ικανός χρόνος για επιμέρους διαβουλεύσεις και τυχόν εξειδικεύσεις του μηχανισμού δημοσιονομικής διόρθωσης, δηλαδή του αυτόματου «κόφτη» δαπανών που αποδέχεται και θα νομοθετήσει η κυβέρνηση.

Κοινή είναι η πεποίθηση ότι ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του έχουν συμφιλιωθεί με την ιδέα ενός συμβιβασμού, που θα δίνει εγγυήσεις στους εταίρους, αλλά δεν θα τσαλακώνεται και η ίδια στα μάτια της κοινής γνώμης, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση πλήρους λίστας με απολύτως προσδιορισμένα μέτρα.

Μένει τώρα να αποδειχθεί αν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί βάση συμβιβασμού και για τους σκληρούς της διαπραγμάτευσης, τους κκ Σόιμπλε και Τόμσεν, οι οποίοι απαιτούν τις ευρύτερες δυνατές εξασφαλίσεις από μια κυβέρνηση που, κατά την εκτίμησή τους, τους έχει προδώσει πολλές φορές.

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Το ελληνικό σχέδιο για τον μηχανισμό διόρθωσης των δημοσίων οικονομικών "

Χάπια κατά της ραδιενέργειας θα διανεμηθούν προληπτικά στους Βέλγους

Χάπια ιωδίου που μπορούν να προλάβουν τον καρκίνο του θυρεοειδή σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος θα διανεμηθούν σε ολόκληρο τον πληθυσμό του Βελγίου, το οποίο νωρίτερα είχε απορρίψει γερμανικό αίτημα να κλείσει προσωρινά δύο αντιδραστήρες για λόγους ασφάλειας.

Έπειτα από το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011, «όλες οι χώρες έχουν αναθεωρήσει τα σχέδιά τους για περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος» δήλωσε στη βελγική τηλεόραση η υπουργός Υγείας Μάγκι ντε Μπλοκ.

Μέχρι σήμερα, εξήγησε, χάπια ιωδίου διανέμονταν μόνο σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από κάθε αντιδραστήρα, η οποία αυξάνεται τώρα στα 100 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό βελγικού εδάφους που δεν καλύπτεται από το μέτρο, αν λάβει κανείς υπόψη και τους αντιδραστήρες γειτονικών χωρών.

Το Βέλγιο, αναφέρει το BBC, έχει επτά αντιδραστήρες μοιρασμένους σε δύο πυρηνικά εργοστάσια στο Τίχανζ και το Ντόελ, καθώς και έναν ερευνητικό αντιδραστήρα στο Μολ.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, το Βέλγιο απέρριψε γερμανικό αίτημα να κλείσουν προσωρινά δύο από τους παλαιότερους αντιδραστήρες, έναν στο Ντόελ και έναν στο Τίχανζ, σύμφωνα με γνωμοδότηση της ανεξάρτητης γερμανικής Επιτροπής Ασφάλειας Αντιδραστήρων.

Αιτία ήταν ρωγμές που εντοπίστηκαν στα δοχεία πίεσης των αντιδραστήρων το 2012 και είχαν οδηγήσει στην προσωρινή απενεργοποίησή τους το 2012.

Τα χάπια ιωδίου προγραμματίζεται να διανεμηθούν το 2017. Η χρησιμότητά τους είναι ότι γεμίζουν τον θυρεοειδή αδένα με σταθερό ιώδιο και εμποδίζουν έτσι την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, ειδικά στα παιδιά.

Τα χάπια δεν προσφέρουν καμία προστασία από άλλα ραδιενεργά στοιχεία όπως το καίσιο-137.

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Χάπια κατά της ραδιενέργειας θα διανεμηθούν προληπτικά στους Βέλγους "

Γιαννόπουλος κατά Πολάκη μετά την παύση του: Θα χρησιμοποιήσω όλα τα ένδικα μέσα

«Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα ένδικα μέσα» δηλώνει ο Θανάσης Γιαννόπουλος μετά την παύση του από την προεδρία του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Θανάση Γιαννόπουλο ανακοίνωσε χθες ο Παύλος Πολάκης και σχετίζεται με τις προσλήψεις στον οργανισμό.

«Αυτά που ήξεραν τόσα χρόνια, τελειώσανε... είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πολιτική εντολή στο ΚΕΕΛΠΝΟ να χρησιμοποιήσει για το διαγωνισμό τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, ζητήσαμε να τοποθετηθούν με αξιοκρατικό τρόπο γιατί εμείς δε θέλουμε να υιοθετήσουμε τη "νομιμότητα" των προηγούμενων, θέλουμε μια νέα νομιμότητα με βάση την αξιοκρατία» δήλωσε σχετικά ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Ο Παύλος Πολάκης είχε ζητήσει αρχικά την παραίτηση του Θανάση Γιαννόπουλου και των μελών του ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο πρώην - πλέον - πρόεδρος του οργανισμού, ωστόσο, αρνήθηκε να παραιτηθεί. (Δείτε αναλυτικά του λόγους για τους οποίους ζητήθηκε η παραίτηση)

Μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM, ο Θανάσης Γιαννόπουλος εκτόξευσε τα βέλη του κατά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας λέγοντας: «νόμιζε ότι θα μας τρομοκρατήσει ο κ. Πολάκης για να υπογράψουμε τη δική του, λίστα με τις προσλήψεις, που παρανόμως έφτιαξε, αλλά δεν τα κατάφερε».

«Ο υπουργός, δεν είναι στο «ακαταδίωκτο», αν χάσει τη λεοντή του υπουργού ή του βουλευτή, που θα τη χάσει, θα πηγαίνει εκεί που πηγαίνουν, οι κοινοί θνητοί» πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως μεταξύ άλλων η διοίκηση του ΚΕΕΛΠΝΟ διώκεται ποινικά για τα μαύρα ταμεία του Κέντρου σχετικά με τις διαφημιστικές καμπάνιες την περίοδο 2011-2013. Βάσει των στοιχείων από την έρευνα των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας το ΚΕΕΛΠΝΟ σπατάλησε σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ για καμπάνιες, για τις οποίες μάλιστα δεν είχε αρμοδιότητα υλοποίησης, χρήματα τα οποία δόθηκαν σε μέσα ενημέρωσης, με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες επικοινωνίας.

Διώξεις για την υπόθεση των μαύρων ταμείων ασκήθηκαν σε βάρος του Διευθυντή και μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Οι εμπλεκόμενοι διώκονται για το αδίκημα της απιστίας, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.

tvxs

Διαβάστε Περισσότερα » " Γιαννόπουλος κατά Πολάκη μετά την παύση του: Θα χρησιμοποιήσω όλα τα ένδικα μέσα "

Οκτώ ευρωβουλευτές ζητούν να επανεξεταστούν χρέος και μέτρα

Οκτώ Ευρωβουλευτές από τρεις διαφορετικές πολιτικές ομάδες, οι Δημήτρης Παπαδημούλης, Guillaume Balas, Sergio Cofferati, Eva Joly, Curzio Maltese, Emmanuel Maurel, Isabelle Thomas και Ernest Urtasun, συνυπόγραψαν ένα άρθρο-διακήρυξη, με το οποίο καλούν τους Ευρωπαίους ηγέτες να επανεξετάσουν το ζήτημα του χρέους και το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που πάνε επιβληθούν στην Ελλάδα.

«Η εκτός λογικής στρατηγική των πιστωτών», αναφέρεται μεταξύ άλλων, «επαναλαμβάνεται. Πρόσθετα μέτρα για την Ελλάδα είναι παράλογα και περιττά.Οι ηγέτες της Ευρωζώνης, ως εκλεγμένα και υπόλογα πολιτικά πρόσωπα, να διευκρινίσουν: θα επιμείνουν σιωπηλά σε μια τέτοια στρατηγική για πάντα ή θα αναλάβουν τις ευθύνες τους;»

Το πλήρες κείμενο του άρθρου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχει ως εξής:

«Από το περασμένο καλοκαίρι, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα εφαρμόζει το πρόγραμμα του τελευταίου μνημονίου, προβαίνοντας στην έναρξη των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων: ανασυγκρότηση των δημόσιων υπηρεσιών ώστε να καταστούν βιώσιμες, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της φτώχειας.

Τον Απρίλιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός ήρθε αντιμέτωπος με μια σειρά από νέα μέτρα λιτότητας τα οποία επιβάλλονται από τους δανειστές σε περίπτωση που ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος δεν επιτευχθεί για το έτος 2018. Παρόλο που η μελέτη της Eurostat που δημοσιεύθηκε στις 21 Απριλίου αναιρεί τα απαισιόδοξα σενάρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), βλέπουμε ότι η εκτός λογικής στρατηγική των πιστωτών επαναλαμβάνεται.

Αυτή η στρατηγική συνίσταται σε μια σειρά από μηχανικά επαναλαμβανόμενα λάθη του παρελθόντος, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά τα προβλήματα, ούτε ανοίγουν το δρόμο για πιο βιώσιμες λύσεις απέναντι στην κρίση.

Η τελική αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων και η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος διαρκώς αναβάλλονται για μήνες, λόγω διαφωνιών μεταξύ των δανειστών, και κυρίως μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ από τη μία και του ΔΝΤ από την άλλη. Τα δύο βασικά σημεία σύγκρουσης είναι ο πρωταρχικός στόχος του πλεονάσματος και η απαραίτητη έγκριση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Το ΔΝΤ διαφωνεί με το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος που είχε συμφωνηθεί στο τελευταίο μνημόνιο και εμφανίζεται διαρκώς δυσαρεστημένο με τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση. Ταυτόχρονα όμως, υποστηρίζει μια ελάφρυνση του χρέους. Την ίδια στιγμή, ορισμένοι πιστωτές από την Ευρωζώνη που έχουν στρατηγικό ενδιαφέρον για την παραμονή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, αρνούνται την ελάφρυνση του χρέους.

Αυτή η ανάμειξη διαφορετικών μεταξύ τους συμφερόντων οδηγεί σε μια κατάσταση αδιεξόδου, όπου το ΔΝΤ, εμμονικά προσκολλημέμο στο δημοσιονομικό του δόγμα, και επωφελούμενο από την πρόσφατη Συνεδρίασή του φέτος την Άνοιξη στην Ουάσιγκτον, κατάφερε να πείσει κάποιους Ευρωπαίους πιστωτές να συμφωνήσουν με τις απόψεις του.
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις του Wikileaks έφεραν στο φως συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με αδιαφάνεια, και αφορούσαν την αντιμετώπιση της κρίσης, οι οποίες θα μπορούσαν να εγείρουν ερωτήματα σχετικά με ορισμένες ακολουθούμενες πολιτικές. Σε κάποιες από αυτές, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν, με την πεποίθηση ότι η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της τον Ιούλιο, βλέπει τη χρεοκοπία της χώρας ως το μόνο δρόμο για να επιβληθούν οι απόψεις του Ταμείου.

Έτσι, μη μπορώντας πολιτικά και τεχνικά να καταλήξουν για την ανάγκη μείωσης του χρέους, του δημοσιονομικού κενού που πρέπει να καλυφθεί, αλλά και σε ό,τι αφορά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, οι πιστωτές παρέμειναν αμετακίνητοι στη θέση τους -βασισμένοι στη συμμετοχή του ΔΝΤ και σε μια σειρά από επιπλέον μέτρα λιτότητας- με αποτέλεσμα μια σειρά από νέα αιτήματα για αυξήσεις φόρων, πρόσθετων περικοπών του προϋπολογισμού καθώς και μείωσης των συντάξεων, που ισοδυναμούν με πολλαπλή οικονομική αποστράγγιση.

Αυτά τα πρόσθετα μέτρα είναι παράλογα και περιττά.
Κι αυτό διότι, παρά την προσφυγική κρίση και τα capital controls που επιβλήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, η έκθεση της Eurostat της περασμένης εβδομάδας επιβεβαιώνει ότι ο πρωταρχικός στόχος για πλεόνασμα για το 2015 φτάνει το 0,7% του ΑΕΠ (εκτός από την εξυπηρέτηση του χρέους), και είναι αρκετά πάνω από τον αρχικό στόχο που είχε θέσει το πρόγραμμα, για 0,25 % του ΑΕΠ.

Μετά από έντονες διαπραγματεύσεις, σε αυτό το στάδιο οι διαφορές μεταξύ των πιστωτών και της Ελλάδας είναι μικρές. Αυτές οι διαφορές μπορούν να ξεπεραστούν αν υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση. Ως εκ τούτου, είναι εφικτό και αναγκαίο να επιτευχθεί συμφωνία και η αξιολόγηση του προγράμματος να ολοκληρωθεί επιτυχώς τις επόμενες ημέρες.

Κατά την εφαρμογή περισσότερων από 100 μέτρων -επικυρωμένων από το Eurogroup από τον Σεπτέμβριο- και με πλήρη σεβασμό των όρων της τελευταίας συμφωνίας που συνήφθη τον Ιούλιο, ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενός αρνητικού τελεσιγράφου, όπως επιθυμούν ορισμένοι πιστωτές, μεταξύ των οποίων το ΔΝΤ και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Επηρεασμένοι από μια γενικευμένη σχιζοφρένεια, οι πιστωτές επιδιώκουν τη διάλυση της Ένωσης με τη στρατηγική της "απόδειξης".

Μέσω διεθνών μηχανισμών που δημιουργούνται ad hoc από διακυβερνητικές συνθήκες, το οικονομικό στράγγιγμα τοποθετεί την Ελλάδα, ένα κυρίαρχο κράτος μέλος της ΕΕ, σε κατάσταση οικονομικής εποπτείας. Αγνοώντας τις ανθρώπινες, κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες, η υποτιθέμενη θεραπεία που επιβλήθηκε στον Έλληνα ασθενή φαίνεται να είναι η αιμορραγία έως θανάτου.

Δεν είναι παράδοξο που οι ίδιοι άνθρωποι που ζητούσαν μια γρήγορη εφαρμογή του μνημονίου τώρα παίζουν με το χρόνο και την καθυστέρηση. Αυτό σηματοδοτεί μεν μια περίεργη πολιτική στρατηγική, στόχο όμως, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι η αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης συνασπισμού και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην Ελλάδα.
Οι πιστωτές είχαν δύο στόχους από τον Ιούλιο του 2015: την επιβολή των μέτρων λιτότητας του μνημονίου και να διώξουν τον Τσίπρα. Πέτυχαν τον πρώτο και προφανώς εξακολουθούν να επιδιώκουν τον δεύτερο.

Οι Ευρωζωνικοί πιστωτές είναι επίσης μέλη μιας Ένωσης που δεν θα πάψουμε να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και πολιτική ένωση. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διευκρινίσουν: θα επιμείνουν σιωπηλά σε μια τέτοια στρατηγική για πάντα ή θα αναλάβουν τις ευθύνες τους για την επίτευξη μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης στην κρίση;

Η Ελλάδα πρέπει να μπορεί να ακυρώσει, να αναδιαρθρώσει και να αναδιαμορφώσει το χρέος της (αναδιάρθρωση των χρεώγραφων και των τόκων αποπληρωμής). Οι απόψεις κορυφαίων οικονομολόγων σήμερα συγκλίνουν σχετικά με τη μη βιωσιμότητα του χρέους της.

Καλούμε λοιπόν τους Ευρωπαίους ηγέτες να ολοκληρώσουν γρήγορα την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του χρέους για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει τις ποιοτικές μεταρρυθμίσεις, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της υγιούς οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και την ανοικοδόμηση των κοινωνικών δομών και των υπηρεσιών της.

Κατά δεύτερο λόγο, είμαστε πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα αποφυγής μιας λύσης σε καθαρά εθνικό επίπεδο, για τη διαχείριση της κρίσης, όσο και για την εξέταση τρόπων για να ενισχυθούν οι κοινοτικές μέθοδοι.
Η διαχείριση της κρίσης επιβεβαίωσε ήδη την αποκήρυξη της δημοκρατικής νομιμότητας της Τρόικας, όπως αναφέρεται ακόμα και σε εγκεκριμένες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως μια θεσμική συμφωνία που συνδυάζει πιστωτές όλων των ειδών, κράτη-μέλη, νομισματικούς και χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Οι ηγέτες της Ευρωζώνης, ως εκλεγμένα και υπόλογα πολιτικά πρόσωπα, και ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να υποστηρίξουν την παρούσα ασαφή στάση.

Τέλος, θέσεις ή «μη-θέσεις» που λαμβάνονται για το ελληνικό ζήτημα είναι καθαρά πολιτικές. Αν συνεχίσουμε να αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα, η Ευρώπη θα παραμείνει ένα σύνολο αριθμών, προσωπικών και αντικρουόμενων συμφερόντων που αναλώνονται αποκλειστικά σε μία αδιέξοδη λιτότητα. Η συνειδητή επιλογή των παραπάνω, είναι ευθύνη του κάθε ηγέτη της Ευρωζώνης".

Το άρθρο υπογράφουν οι: Guillaume Balas, S&D group (Γαλλία), Sergio Cofferati, S&D group (Iταλία), Eva Joly, Greens/EFA, (Γαλλία), Curzio Maltese, GUE/NGL (Iταλία), Emmanuel Maurel, S&D group (Γαλλία), Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL (Ελλάδα), Isabelle Thomas, S&D group (Γαλλία), Ernest Urtasun, Greens/EFA (Ισπανία).

tovima

Διαβάστε Περισσότερα » " Οκτώ ευρωβουλευτές ζητούν να επανεξεταστούν χρέος και μέτρα "

Χωρίς τρένα και προαστιακό από το Μ. Σάββατο στις 6 το απόγευμα

Χωρίς Μετρό και Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο θα μείνει την Κυριακή του Πάσχα η πρωτεύουσα λόγω των κινητοποιήσεων που αποφάσισαν οι εργαζόμενοι, αντιδρώντας στο φορολογικό και ασφαλιστικό.

Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων «να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο - λαιμητόμος για το ασφαλιστικό και το φορολογικό και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν εξάλλου τα τρένα του ΟΣΕ και ο Προαστιακός της Αθήνας, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου έως τις 10 το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα.

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Χωρίς τρένα και προαστιακό από το Μ. Σάββατο στις 6 το απόγευμα "

DW:«Ο Τσίπρας παραμένει Τσίπρας»

Η άρνηση στο αίτημα του έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίρπα για έκτακτη Σύνοδο Κορυφής προκάλεσε τα σχόλια του σημερινού γερμανόφωνου τύπου. Επιστροφή στο ελληνικό δράμα βλέπουν αρκετοί από τους αρθρογράφους.

Η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung αξιολογεί την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα ως εξής: «Για άλλη μια φορά (ο Αλέξης Τσίπρας) προσπαθεί να μεταφέρει τη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις, από τους υπουργούς Οικονομικών που κάνουν σκληρούς υπολογισμούς στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, που είναι πολιτικά διαλλακτικοί». Στο άρθρο που φέρει τον τίτλο «Ο Τσίπρας παραμένει Τσίπρας» ο δημοσιογράφος επισημαίνει ότι «Στους χρηματοδότες δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Τσίπρας δεν ήθελε ποτέ να τηρήσει τους όρους του τρίτου προγράμματος στήριξης. Γιατί όμως να προσεγγίσουν τον Τσίπρα και να χρηματοδοτήσουν την ιδεολογικά αριστερή πολιτική του;»
Πολλοί σχολιαστές κάνουν λόγο για την επιστροφή της ελληνικής κρίσης στο προσκήνιο, όπως για παράδειγμα η εφημερίδα Κölner Stadt-Anzeiger. «Εδώ και μήνες η Ελλάδα δίνει μάχη μαζί με τους πιστωτές για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Τώρα οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη συνάντηση των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών ακυρώθηκε. ‘Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο’ ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Την ίδια ώρα στην Αθήνα για άλλη μια φορά τελειώνουν τα χρήματα».
Το déjà-vu του ελληνικού δράματος
Επιστρέφει το ελληνικό δράμα στο ευρωπαϊκό προσκήνιο;
Επιστρέφει το ελληνικό δράμα στο ευρωπαϊκό προσκήνιο;
Στο ίδιο ύφος κινείται και η ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung. «Προάγγελοι ενός καλοκαιριού κρίσης στην Αθήνα» είναι ο τίτλος ενός από τα τρία άρθρα που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα αναφορικά με την Ελλάδα.
«Και πάλι ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου εναντίον του χρόνου. Θα πρέπει να συμφωνήσουν Ελλάδα και θεσμοί ώστε να ολοκληρώσουν σύντομα την αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης. Διαφορετικά η Αθήνα θα έχει το αργότερο τον Ιούλιο σοβαρές δυσκολίες πληρωμής».
Στη συνέχει ο αρθρογράφος επισημαίνει, ότι η Ευρώπη μπορεί να ζήσει κάτι σαν déjà-vu αυτό το καλοκαίρι: «Δε φαίνεται να αποκλείεται μια επανέκδοση του ελληνικού δράματος που το περασμένο καλοκαίρι κράτησε για μήνες την Ευρώπη με κομμένη την ανάσα. Ωστόσο όλοι οι συμμετέχοντες έχουν κίνητρο να κάνουν παραχωρήσεις. Εν όψει του δημοψηφίσματος για το Brexit στις 23 Ιουνίου, η ΕΕ δεν θα θέλει να διακινδυνεύσει μια κλιμάκωση. Η Ελλάδα χρειάζεται επίσης μια λύση στη ‘διαμάχη της λιτότητας'. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα υπάρξουν συζητήσεις για ελάφρυνση χρέους. Ο Τσίπρας θα ήθελε πάρα πολύ να δημιουργήσει το προφίλ του αρχηγού κράτους που απελευθερώνει την Ελλάδα από παλιά οικονομικά βάρη. Επομένως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να αντιμετωπιστεί η και πάλι αναδυόμενη κρίση με έναν συμβιβασμό – ακόμη και αν αυτό γίνει σε έκτακτη σύνοδο που θα συγκληθεί αργότερα στις Βρυξέλλες».
Χυλόπιτα στον Τσίπρα
Αρνητική απάντηση έδωσε η γερμανίδα καγκελάριος στον έλληνα πρωθυπουργό όσον αφορά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής
Αρνητική απάντηση έδωσε η γερμανίδα καγκελάριος στον έλληνα πρωθυπουργό όσον αφορά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής
Πιο σκληρά λόγια βρίσκει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt: «Η Μέρκελ έριξε χυλόπιτα στον Τσίπρα» είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος. Στο άρθρο ο δημοσιογράφος διαπιστώνει, ότι «Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν θέλουν να διαμεσολαβήσουν στη διαμάχη με την τρόικα. Μέσα στην ανάγκη του ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το τηλέφωνο και κάλεσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. Μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών λόγω ελάχιστων πιθανοτήτων συμφωνίας, ο έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ωστόσο η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ δεν κρίνει απαραίτητο να κάνει το ελληνικό οικονομικό δράμα πάλι θέμα πρώτης προτεραιότητας».
Τέλος, η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung καταλήγει σε ένα πιο μετριοπαθές συμπέρασμα. «Και οι δύο πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να περάσει από τη βουλή τις συμπεφωνημένες μεταρρυθμίσεις. Οι πιστωτές από την άλλη πλευρά πρέπει να σταματήσουν να φορτώνουν στην Αθήνα επιπλέον έκτακτα προγράμματα λιτότητας που έχουν μόνο ένα σκοπό: οι ευρωπαίοι εταίροι προσπαθούν έτσι να διασφαλίσουν το ΔΝΤ ως δανειοδότη. Όποιος το θέλει όμως αυτό πρέπει να είναι έτοιμος να δεχτεί και ελαφρύνσεις».
dw

Διαβάστε Περισσότερα » " DW:«Ο Τσίπρας παραμένει Τσίπρας» "

Γολγοθάς μέχρι το Eurogroup στις 9 Μάη-Σε απόγνωση η κυβέρνηση, τι φοβάται

Διαψεύδοντας ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ Αθήνας και δανειστών για τα προληπτικά μέτρα των 3,6 δισ. ευρώ ο Γερούν Ντάισελμπλουμ ανακοίνωσε χθες ότι το Eurogroup θα γίνει τελικά τη Δευτέρα 9 Μαΐου και όχι την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στην Αθήνα και τους δανειστές να συζητήσουν τόσο για το προληπτικό μνημόνιο των 3,6 δισ. ευρώ, όσο και για να προετοιμαστεί η συζήτηση για το χρέος.

Σημειώνεται ότι το έκτακτο Eurogroup για την Ελλάδα έπρεπε να είχε γίνει, αν είχαν πάει όλα καλά, τη Μεγάλη Πέμπτη, ωστόσο, λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις και μετά το αίτημα για Σύνοδο Κορυφής που απερρίφθη, πήρε αναβολή για πάνω από 10 ημέρες με ότι αυτό σημαίνει (περαιτέρω καθυστέρηση κλεισίματος της αξιολόγησης, καθυστέρηση στην εκταμίευση της δόσης, διατήρηση του κλίματος οικονομικής αβεβαιότητας κ.ο.κ.).

Από την πλευρά της η κυβέρνηση τα τελευταία 24ωρα με παρασκηνιακές κινήσεις και επικοινωνίες, επιχειρεί να «ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη», για να κλείσει η αξιολόγηση.

Αγωνία στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Με φόντο τα παραπάνω, κυβερνητικός παράγοντας δηλώνει στο iefimerida.gr, ότι «προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση», μη κρύβοντας την αγωνία του για το πώς θα εξελιχθούν τελικώς τα πράγματα από τη στιγμή που το Ταμείο επιμένει στις θέσεις του για νομοθέτηση προληπτικών μέτρων.

Μετά και την ανακοίνωση για το eurogroup της 9ης Μαΐου, η ίδια πηγή έλεγε με νόημα ότι το «θέμα, βέβαια, δεν είναι μόνο να γίνει eurogroup , αλλά να έχουμε και αποτέλεσμα».

«Η λύση θα δοθεί πολιτικά», επιμένουν

Από κει και πέρα, έτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, εξηγεί στο iefimerida.gr, πως στο σημείο που έχουν φτάσει οι συνομιλίες με τους δανειστές «η λύση θα δοθεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο». Κι αυτό, γιατί σε επίπεδο κλιμακίων η κάθε πλευρά εμμένει στις δικές της θέσεις, την ώρα που, κατά την κυβέρνηση, «υπάρχει εμφανής διχογνωμία μεταξύ των θεσμών».

Στους κόλπους της κυβέρνησης είναι εδραιωμένη η πεποίθηση ότι «την τελευταία στιγμή κανείς δεν θα θελήσει να πάρει πάνω του το blame για "ναυάγιο" και μεταξύ παικτών θα βρεθεί λύση». Κατά τις ίδιες πληροφορίες το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει τη δουλειά σε νομικό επίπεδο, με τους συνεργάτες του πρωθυπουργού να εργάζονται για «φόρμουλα-συμφωνίας».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, με το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί να μην είναι και το καλύτερο δυνατό, επιχείρησε χθες τονωτικές «ενέσεις», λέγοντας σε συνομιλητές του πως «όσοι ονειρεύονται επανάληψη του 2015 είναι βαθιά νυχτωμένοι». Παράλληλα, εκτίμησε πως σύντομα θα ακολουθήσουν θετικές εξελίξεις και στάθηκε στο γεγονός ότι «η θέση της χώρας και οι συμμαχίες της στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ισχυρές από κάθε άλλη φορά από τότε που ξεκίνησε η κρίση».

iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Γολγοθάς μέχρι το Eurogroup στις 9 Μάη-Σε απόγνωση η κυβέρνηση, τι φοβάται "

Σκληρά ανταλλάγματα για ελάφρυνση χρέους

Και ξαφνικά άνεμος αισιοδοξίας φύσηξε πάνω από το Μαξίμου… Μέσα σε λίγες ώρες από το καναβάτσο η κυβέρνηση βρέθηκε εκ νέου στο κέντρο του «ρινγκ» αισιοδοξώντας ότι το καμπανάκι της λήξης των σκληρών παρασκηνιακών διαβουλεύσεων θα τη βρει να έχει επιτύχει τον μεγάλο στόχο: έναρξη της συζήτησης για απομείωση του χρέους με σαφή χρονικό ορίζοντα. 

«Μάννα» όχι εξ ουρανού, καθώς, όπως όλα δείχνουν, θα έχει δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση προς το ΔΝΤ ένα μεγάλο αντάλλαγμα. Ακόμη μία υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα, αυτήν τη φορά στο πακέτο των προληπτικών μέτρων των 3,6 δις ευρώ, το οποίο παρά τους «εξορκισμούς» θα γίνει τελικώς αποδεκτό προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαπραγματεύσεις και να αρθεί το αδιέξοδο. 
Θα παρουσιαστεί ως «πιο ελαφρύ» από αυτό που επεδίωκε το «αιμοσταγές ΔΝΤ» και θα του δοθεί ο χαρακτηρισμός της «ύστατης θυσίας» και της «καλύτερης δυνατής λύσης μπροστά στα χειρότερα». 

Εξέλιξη ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη, όπως έχει ήδη γράψει το zougla.gr. Άλλωστε, το πακέτο έχει ήδη συμφωνηθεί στο Eurogroup της 22ας Απριλίου στο Άμστερνταμ. 

Μένει να φανεί το πώς θα περάσει από τη Βουλή, ποιος θα έχει τον έλεγχο του μηχανισμού επιλογής και εφαρμογής των προληπτικών μέτρων, αν η ελληνική κυβέρνηση θα δίνει τη συγκατάθεσή της ή όχι κι αν θα εξαιρεθούν μισθοί, συντάξεις και φορολογικές απαλλαγές.

Η συμφωνία θα παραβιάζει ακόμη μία «κόκκινη γραμμή» του Αλέξη Τσίπρα. Την «τελευταία», όπως θα «πλασαριστεί» από το Μαξίμου, το οποίο προσδοκά να καλύψει τις αντιδράσεις αλλά και να κρύψει τις συνέπειες από την εφαρμογή των σκληρών μέτρων σε περίπτωση δημοσιονομικής απόκλισης, κάτω από τη διθυραμβική ταμπέλα του αριστερού «success story» που θα γράφει «ελάφρυνση χρέους». 

«Αναίμακτη» λύση στο Eurogroup

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του zougla.gr, το Μαξίμου εκτιμά ότι αμέσως μετά το Πάσχα και το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου θα έχουν μπει οι υπογραφές στο επίσημο πακέτο μέτρων των 5,4 δις ευρώ, θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και θα έχει βρεθεί τρόπος να περάσουν από τη Βουλή τα εφεδρικά μέτρα. 

Η επίσημη αφετηρία για την αντιστροφή του «κακού κλίματος» που θα οδηγήσει στη συμφωνία φαίνεται πως θα είναι το Eurogroup της Δευτέρας 9 Μαΐου, όπου η κατάσταση αναμένεται να λειανθεί αναίμακτα με εκατέρωθεν συμβιβασμούς. Η εξέλιξη αυτή διαφαίνεται άλλωστε και από δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι δικαιολόγησαν τη μεσολάβηση 12 ημερών έως το Eurogroup λέγοντας ότι απαιτείται «χρόνος προετοιμασίας και διαβουλεύσεων για το ζήτημα του χρέους».

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να υπάρξει και προ-συμφωνία κάποιες ημέρες νωρίτερα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Γερούν Ντάισελμπλουμ ενδέχεται να καλέσει σε συνάντηση τους Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, Μισέλ Σαπέν, Ευκλείδη Τσακαλώτο, Κριστίν Λαγκάρντ, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και Μάριο Ντράγκι. 

Oι διαρροές «έστρωσαν» το έδαφος

Οι διαρροές από το Μαξίμου για την αλλαγή κλίματος ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί της Μ. Πέμπτης και ενώ τα τηλέφωνα μεταξύ Αθήνας, Ουάσινγκτον, Βερολίνου και Βρυξελλών είχαν πάρει φωτιά, και οι ζυμώσεις ήταν σε πλήρη εξέλιξη. 

Μία συνομιλία του Αλέξη Τσίπρα με στενούς του συνεργάτες έδωσε αρχικά το στίγμα. «Η θέση της χώρας και οι συμμαχίες της στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ισχυρές από κάθε άλλη φορά από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Όσοι ονειρεύονται επανάληψη του 2015 είναι βαθιά νυχτωμένοι και τούτες τις μέρες εκτίθενται. Σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις». 

Η συνομιλία που προμηνύει θετική έκβαση φέρεται να έγινε λίγες ώρες μετά τις διαμετρικά αντίθετες διαρροές από το Μαξίμου που αποτύπωναν ένα σκηνικό - θρίλερ με δραματικές διαβουλεύσεις και εκβιαστικά διλήμματα προς την ελληνική κυβέρνηση η οποία από την πλευρά της είχε καταφύγει στο πολιτικό τέχνασμα απειλής με προσφυγή στις κάλπες.

Προς το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης οι δανειστές έφυγαν για τις έδρες τους και οι διαβουλεύσεις διακόπηκαν για να συνεχιστούν εξ αποστάσεως. Πριν φύγουν όμως, εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν για να γνωστοποιήσουν ότι «οι θεσμοί και οι ελληνικές αρχές έχουν καταγράψει σημαντική πρόοδο για ένα πακέτο μέτρων το οποίο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τη συζήτηση περί βιωσιμότητας του χρέους και την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρίτου ελληνικού προγράμματος». 

Ο «χρησμός» Στουρνάρα

Μία αίσθηση-χρησμός του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα ήρθε να ενισχύσει τις εκτιμήσεις περί αναστροφής του κλίματος.

Μιλώντας για το πακέτο-καβάντζα των 3,6 δις ευρώ, ο κ. Στουρνάρας τόνισε: «Αυτά τα μέτρα υπάρχουν μόνο και μόνο επειδή τα ζητεί το ΔΝΤ. Καταλαβαίνω ότι δεν τα ζητούν οι άλλοι τρεις, ούτε η ΕΚΤ, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε το ESM. Είναι ένα θέμα που θέτει το ΔΝΤ. Από εκεί και πέρα, όμως, τη στιγμή που ο μηχανισμός αυτός έχει γίνει δεκτός από την ελληνική πλευρά, είναι μία λεπτομέρεια που μένει να καθοριστεί ακόμη». 

Ότι η συμφωνία είναι προδιαγεγραμμένη άφησε να εννοηθεί και ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Πιερ Μοσκοβισί. «Δεν χρειάζεται μια ακριβής και λεπτομερής δέσμη μέτρων, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι ένας μηχανισμός που θα είναι πολύ σαφής για το πώς αυτά τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή αν κριθεί αναγκαίο». 

Τα πράγματα, λοιπόν, φαίνεται πως μπαίνουν στη θέση για την οποία προορίζονταν ήδη από το Eurogroup του Άμστερνταμ. Τους λεονταρισμούς της κυβέρνησης διαδέχθηκαν τα μηνύματα περί «θετικής έκβασης» στο πακέτο-θηλιά των προληπτικών μέτρων και το υπερ-όπλο της πολιτικής αποσταθεροποίησης ξαναμπήκε στα συρτάρια του Μαξίμου. 

zougla


Διαβάστε Περισσότερα » " Σκληρά ανταλλάγματα για ελάφρυνση χρέους "

Αναλυτικά τα Τέλη Κυκλοφορίας με βάση κυβισμό και εκπομπές CO2

Αυξημένα κατά 1/12 έως και 2/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας θα είναι τα το τελικό ποσό που θα καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ που θα αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας. Το Enikonomia.gr δημοσιεύει τους αναλυτικούς πίνακες των μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας με βάση τους μήνες, τον κυβισμό αλλά και τις εκπομπές CO2...
Παράλληλα η «βιασύνη» του υπουργείου Οικονομικών ώστε να περάσει γρήγορα η σχετική τροπολογία για τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας έχει να κάνει επίσης και με το γεγονός πως αν ισχύσει από τα τέλη Απριλίου οι κάτοχοι ΙΧ θα πληρώσουν τα αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας τουλάχιστον για τρεις μήνες καθώς αν καταβάλλουν μόνο για τον Απρίλιο θα μπορέσουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους μόνο για λίγες ημέρες...
Επίσης υπάρχει περιορισμός στην ανάληψη των πινακίδων κυκλοφορίας καθώγς σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε το ΥΠΟΙΚ αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η ανάληψη πινακίδων κυκλοφορίας μπορεί να γίνει μόνο μία φορά μέχρι το τέλος του έτους».
Δηλαδή αν κάποιος πραγματοποιήσει άρση ακινησίας για ένα μήνα δεν θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε μία επιπλέον ανάληψη των πινακίδων κυκλοφορίας εντός του έτους. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί καθώς είναι αντισυνταγματικό εκτός και εάν υπάρξει σχετική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία αν κάποιος θέλει να προβεί σε ανάληψη των πινακίδων κυκλοφορίας για 2 ή τρεις φορές το χρόνο να είναι αναγκασμένος να πληρώνει αυξημένα Τέλη Κυκλοφορίας ή ολόκληρο το ποσό των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το υπουργείο Οικονομικών αν κάποιος θέλει να πραγματοποιήσει άρση ακινησίας για μόλις ένα μήνα θα καταβάλει Τέλη Κυκλοφορίας που αναλογούν στα 2/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας του οχήματός του. Δηλαδή ο κάτοχος που θα κάνει ανάληψη των πινακίδων κυκλοφορίας για μόλις ένα μήνα θα πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας για δύο μήνες!
Αντίστοιχα για όσους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας για τρεις μήνες θξα καταβάλλουν τα 4/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας του οχήματός τους αντί για τα 3/12 που θα έπρεπε να καταβάλλουν κανονικά.
Για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν άρση ακινησίας πέραν των 3 μηνών θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους πως θα καταβάλλουν επιπλέον 2/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας που αναλογούν. Δηλαδή αν κάποιος πραγματοποιήσει άρση ακινησίας για 6 μήνες θα καταβάλλει τα 8/12 των ετήσιων Τελών αντί για τα 6/12.
Βέβαια το κορυφαίο καταγράφεται στην περίπτωση που η τροπολογία έχει ισχύ και για το 2017 καθώς αν κάποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει άρση ακινησίας για 11 μήνες καθώς θα πληρώσει τα 13/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας! Δηλαδή αν τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας ενός οχήματος ανέρχονται σε 300 ευρώ ο κάτοχος που θα κάνει άρση ακινησίας τον Φεβρουάριο θα πληρώσει 330 ευρώ!
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να αρθούν από την «ακινησία» όσο το δυνατόν περισσότερα από τα περίπου 750.000 αυτοκίνητα και να αντλήσει έσοδα. Μάλιστα από τις 750.000 ΙΧ που βρίσκονται σε ακινησία τα 500.000 αυτοκίνητα έχουν ηλικία από 11 έως και πάνω από 20 έτη, περίπου 150.000 έχουν ηλικία από 6 έως και 10 έτη και περίπου 100.000 έχουν ηλικία έως 5 έτη.
Να υπενθυμίσουμε πως όσοι πραγματοποιούν άρση ακινησίας έστω και για ένα μήνα θα επιβαρυνθούν επίσης από τα αναλογικά τεκμήρια αλλά και το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης.
Ειδικότερα αν κάποιος ιδιοκτήτης ΙΧ με κινητήρα δύο λίτρων που δεν έχει κλείσει 10ετία πραγματοποιήσει άρση ακινησίας και το κυκλοφορήσει για ένα μήνα τότε θα επιβαρυνθεί με τεκμήριο που αφορά στο 1/12 του ετήσιου συνόλου όπως επίσης και με το 1/12 του ετήσιου Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης.
Αν το κινήσει για τρεις μήνες τότε η επιβάρυνση από το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης ανέρχεται στα 3/12 του ετήσιου ποσού όπως και το τεκμήριο αντίστοιχα...
Πάντως σύμφωνα με την αντίστοιχη ρύθμιση που ίσχυε το 2015 αν κάποιος πραγματοποιούσε άρση ακινησίας στο όχημά του έπρεπε να καταβάλει το ποσό που αναλογούσε στους υπόλοιπους μήνες που απέμεναν μέχρι τα τέλη του έτους ασχέτως αν το κινούσε για ένα ή δύο μήνες μόνο.
Δηλαδή αν κάποιος πραγματοποιούσε άρση ακινησίας στο όχημά του τον Ιούλιο θα κατέβαλε τα 6/12 των ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας ενώ το ύψος του τεκμηρίου αλλά και του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης (για ΙΧ με κινητήρες από 1.929 κ.εκ. και άνω) υπολογίζονταν σύμφωνα με τους μήνες που κυκλοφορούσε το όχημα...
Δείτε τα αναλυτικά μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας με βάση τους μήνες κυκλοφορίας, τον κυβισμό ή τις εκπομπές CO2:Πιέστε εδώ για να διαβάσετε τα αναλυτικά Τέλη Κυκλοφορίας σε μορφή Excel.
enikonomia


Διαβάστε Περισσότερα » " Αναλυτικά τα Τέλη Κυκλοφορίας με βάση κυβισμό και εκπομπές CO2 "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news