facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Οι τρεις παγίδες για όσους μπήκαν στις 100 δόσεις

Αλλάζουν όλα για όσους έχουν κάνει ρύθμιση με τις 100 δόσεις, αλλά δυσκολεύονται να πληρώνουν τις τρέχουσες οφειλές με την πάγια ρύθμιση με τις 12 δόσεις και τους νέους φόρους που διαρκώς τούς έρχονται.

Με μία από τις τελευταίες αποφάσεις του, ως αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Ιωάννης Μπάκας βάζει τρεις «παγίδες» που πετάνε έξω πολύ κόσμο. Και ενώ οι δύο προβλέπονται ρητά στο νέο νόμο που άλλαξε προ μηνός, η «τρίτη και φαρμακερή» δεν προκύπτει εμφανώς από ποια διάταξη υπαγορεύτηκε και επιβλήθηκε...

Για την ακρίβεια, με την απόφαση που υπέγραψε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ο κύριος Μπάκας, ορίζει ότι:

- χάνει τις 100 δόσεις όποιος αφήνει απλήρωτα νέα χρέη (όπως προβλέπει ο νόμος 4346 τον οποίο επικαλείται)
- για να μη χάσει κάποιος τις 100 δόσεις, πρέπει είτε να πληρώσει ή είτε να βάλει σε καινούργια ρύθμιση τη νέα οφειλή (ενώ θα πληρώνει και τις 100 δόσεις).

Για να βάλει όμως σε ρύθμιση την οφειλή και να παραμείνει στη ρύθμιση, προβλέπει τρεις «κόφτες»:

1. το χρέος του να ξεπερνά το 30% του ετήσιου εισοδήματός του! Αυτό, αν και δεν φαίνεται να προκύπτει από τον ν.4346/2015, σημαίνει πρακτικά ότι όποιος είχε πχ το 2015 εισόδημα 20.000 ευρώ, αλλά το χρέος που θέλει να ρυθμίσει είναι κάτω από 6000 ευρώ, δεν μπορεί να κάνει καν αίτηση. Οπότε έτσι κινδυνεύει να χάσει και τις 100 δόσεις που πληρώνει κανονικά!

2. το νέο χρέος του να μην ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Αυτό οριζόταν στον ν.4346 και στόχο είχε να αποκλείσει τους μεγαλοφειλέτες. Ωστόσο το ποσόν αυτό μπορεί εύκολα να προκύψει και για κοινούς μικρομεσαίους φορολογούμενους, που δεν θα τους κατέτασσε εύκολα κάποιος στους «μεγαλοφειλέτες».

3. το νέο χρέος να εξοφληθεί χωρίς ρύθμιση εντός λίγων ημερών. Όπως προβλέπει όμως ο ν.4346, η διορία είναι ασφυκτική. Δηλαδή, σύμφωνα και με την εγκύκλιο Μπάκα, η καθυστερούμενη οφειλή πρέπει να εξοφληθεί:

· σε πρώτη φάση για το διάστημα από 16/12/2015 μέχρι 30/6/2016, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες (και όχι από την παραλαβή ενημερωτικού σημειώματος που ως τώρα ερχόταν με 10- 15 ημέρες καθυστέρηση)

· σε δεύτερη φάση, για το διάστημα από 1/7/2016 μέχρι 31/12/2017. εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες

· από 1/1/2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, δηλαδή χωρίς καμία ημέρα καθυστέρηση


Σημειωτέον ότι από 1/1/2017 μέχρι τις 31/12/2017 η ρύθμιση χάνεται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης, δηλαδή αν κάποιος πληρώσει με καθυστέρηση για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα έξι μηνών, τότε θα χάνει και πάλι τη ρύθμιση.

newmoney
Διαβάστε Περισσότερα » " Οι τρεις παγίδες για όσους μπήκαν στις 100 δόσεις "

Ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2016

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ώστε να προ-συμπληρωθούν στις φορολογικές δηλώσεις 2016.

Η υποβολή των στοιχείων που περιλαμβάνουν οι βεβαιώσεις αποδοχών και παρακρατήσεων φορου υποβάλλονται απο τους υπόχρεους για διασταύρωση και προσυμπλήρωση κατά περίπτωση των δηλούμενων ποσών στις φορολογικές δηλώσεις 2016 με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.

Υπόχρεοι υποβολής είναι όσοι παρακρατούν φόρο, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

Συγκεκριμένα με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν.

Επισης ορίζονται τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της βεβαίωσης.

Παράλληλα ορίζεται το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Εντυπο Φ-01.042). Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Επίσης η απόφαση ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Εντυπο Φ-01.043). Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Με την απόφαση καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα (Εντυπο Φ-01.044) αλλά και το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως το αρχείο μερισμάτων Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση.

Τρόπος υποβολής των στοιχείων Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2015, ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών καθώς και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet) και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά, όποιος παρακρατεί φόρο, υποβάλλουν υποχρεωτικά. Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία ασκεί την εποπτεία. Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται απο-κλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ και ΟΓΑ.

Για τους φορείς του Δημοσίου επισημαίνεται, ότι τυχόν διορθωτικές ή τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει υποβάλλει τη σχετική αρχική δήλωση. Περαιτέρω, σε περιπτώσεις μετασχηματισμών επι-χειρήσεων (απορροφήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις), υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαι-ώσεων έχει η προερχόμενη από το μετασχηματισμό επιχείρηση (απορροφώσα κ.λπ.). Οι υπόχρεοι της δήλωσης εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.

Οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του παρόντος πιστοποιούνται στο TAXISnet με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι για άλλες υπηρεσίες. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.

Διαδικασία υποβολής των στοιχείων

1. Η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet).
2. Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές του TAXISnet.

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους. Προκειμένου για δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα καταχωρείται προαιρετικά για το φορολογικό έτος 2015 ο ΑΜΚΑ τους. Ενώ για τους μισθωτούς ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί.

Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με το χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.

Επισημαίνεται ότι εφόσον χορηγείται βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, για το φορολογικό έτος 2015 αυτή θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά , χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης και ο παρακρατηθείς φόρος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απλοποίηση των διαδικασιών και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των φορολογουμένων με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2015 και αφορούν προηγούμενα έτη θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ο παρακρατηθείς φόρος των αμοιβών αυτών που αποδόθηκε στο έτος αυτό, θα συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2015.

Ημερομηνία υποβολής

Για το φορολογικό έτος 2015 ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 15 Φεβρουαρίου 2016. Εξαιρετικά για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2016. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του TAXISnet με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα-υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:

1. Το φορολογικό έτος.

2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης TAXISnet.

3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.

4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων.

5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.

6. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.

8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152) προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

9. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου. Εκτός από την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών και των βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, που έχει ήδη καταστεί υποχρεωτική σε προηγούμενα φορολογικά έτη, καθίσταται υποχρεωτική από το φορολογικό έτος 2015 και εξής η υποβολή αρχείου για τα εισοδήματα από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο στη Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

dikaiologitika

Διαβάστε Περισσότερα » " Ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2016 "

Μετατίθεται η ψήφιση του ασφαλιστικού για τα μέσα Φλεβάρη

Για το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη μετατίθεται η ψήφιση του ασφαλιστικού, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου Ολγας Γεροβασίλη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά FM» η κυβερνητική εκπρόσωπος και σε ερώτηση για το μέχρι πότε θα πρέπει να έχει ψηφιστεί το ασφαλιστικό, απάντησε: «Πιστεύω, περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Όπως ξέρετε για όλα αυτά, όπως και για τις ρυθμίσεις σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και το Μεσοπρόθεσμο, ο στόχος της κυβέρνησης για να είναι και τα χρονοδιαγράμματα έγκαιρα και να φτάσουμε έγκαιρα στην πρώτη αξιολόγηση, είναι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, να έχουν δηλαδή ψηφιστεί τα συγκεκριμένα θέματα».

Στην ίδια συνέντευξη η Ολγα Γεροβασίλη επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στο θέμα των συναινέσεων, αλλά απέκρουσε και πάλι τα σενάρια για διεύρυνση του κυβερνητικού σχήματος με συμμετοχή του κόμματος Λεβέντη.

«Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει δηλωθεί σε όλους τους τόνους ότι ο διάλογος και η πρόσκληση θα είναι διαρκής», δήλωσε, ενώ σε ό,τι αφορά το λεγόμενο φλερτ με την Ενωση Κεντρώων είπε: «Όλα αυτά είναι σενάρια. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο θέμα. Η κυβέρνηση προέρχεται από μία πολύ πρόσφατη λαϊκή εντολή και είναι μία ισχυρή κυβέρνηση με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Επομένως, ισχυρή. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα».

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " Μετατίθεται η ψήφιση του ασφαλιστικού για τα μέσα Φλεβάρη "

Κυβέρνηση για ασφαλιστικό: Τι ισχύει για ΕΚΑΣ, αναπηρικές συντάξεις και τις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών

Με νέα ανακοίνωση η κυβέρνηση δίνει διευκρινίσεις για τα όσα προβλέπει η πρόταση της για το νέο ασφαλιστικό και ειδικότερα επί θεμάτων όπως το ΕΚΑΣ, οι αναπηρικές συντάξεις, οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και το κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση, ενώ εξηγεί και τον τρόπο με τον οποίο μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 1.8 δις ευρώ χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κυβέρνησης:

Το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό έχει εξηγηθεί πολλές φορές με αναλυτικά σημειώματα από την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ καταφεύγουν σε επικοινωνιακά τεχνάσματα για να καλύψουν τις εγκληματικές τους πολιτικές που οδήγησαν σε πάνω από 12 μειώσεις συντάξεων τα τελευταία 5 χρόνια αλλά και σε αδιέξοδο το ασφαλιστικό σύστημα, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα.

Η κυβέρνηση προχωράει σε μια αναγκαία ασφαλιστική μεταρρύθμιση που καταφέρνει και να μη θίγει καθόλου τις καταβαλλόμενες συντάξεις και να εξορθολογήσει το ασφαλιστικό σύστημα. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει στόχο να αποφευχθούν νέες οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις τα επόμενα χρόνια. Το κράτος εγγυάται το σύνολο των καταβαλλόμενων μελλοντικών συντάξεων δίνοντας, για πρώτη φορά προοπτική για βελτίωση των συντάξεων μετά το 2018 αλλά και βιωσιμότητα στο σύστημα.
Σχετικά με συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται διαρκώς γύρω από το ασφαλιστικό, θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Για το ΕΚΑΣ, και τις συντάξεις αναπηρίας και εργατικού ατυχήματος:

Όσοι δεν δικαιούνται εθνικής σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης 15 ετών ασφάλισης θα παίρνουν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, ενώ κάθε ασφαλισμένος που συμπληρώνει τα 15 έτη ασφάλισης θα παίρνει πλέον τη Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ προσαυξημένη κατά τα έτη ασφάλισής του.

Επομένως, οι μηχανισμός προστασίας των χαμηλοσυνταξιούχων μέσω της εθνικής σύνταξης προσαυξημένης κατά τα χρόνια εργασίας είναι ένας πολύ αποδοτικότερος τρόπος προστασίας καθώς η εθνική σύνταξη συνδέεται με το διάμεσο εισόδημα και αυξάνεται με την άνοδο του ΑΕΠ.

Ως επιπλέον μηχανισμός αναπλήρωσης θα λειτουργήσει και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ώστε να μην κινδυνεύει κανένας συνταξιούχος από τον κίνδυνο της φτώχειας.

Αναφορικά δε με τις συντάξεις αναπηρίας και τις συντάξεις από εργατικό ατύχημα, το ποσόν της σύνταξης θα υπολογίζεται όπως και μέχρι σήμερα.

«Πως μειώνεται η συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 1.8 δις ευρώ χωρίς να μειωθούν οι συντάξεις;»

Η συνολική μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 1,8 δισ. ευρώ δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Η συγκεκριμένη εξοικονόμηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης που έχει συμφωνηθεί από τον Ιούλιο θα προκύψει από την αύξηση των εισφορών για την επικουρική σύνταξη κατά 1% για τους εργοδότες και κατά 0,5% για τους εργαζόμενους, ώστε τα ποσά αυτά να εξοικονομηθούν αντίστοιχα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι κοινωνικοί φορείς που είχαν συνάντηση σήμερα με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εργασίας στηρίζουν την πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και το κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης συνδέει το ποσό των εισφορών με το τελικό ποσό της διαμορφούμενης σύνταξης. Δημιουργείται, λοιπόν, ένα σοβαρό κίνητρο για κάθε εργαζόμενο ώστε να διεκδικήσει ασφαλισμένη και πλήρη μισθωτή εργασία. Πλέον όλα τα ένσημα από την πρώτη μέρα εργασίας, είτε πρόκειται για μισθωτούς είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, θα παίζουν κομβικό ρόλο στον τελικό υπολογισμό της σύνταξης και άρα προφανώς υπάρχει κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι οι ρυθμίσεις του νόμου που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τους αμοιβόμενους με μπλοκάκι, πρόκειται να επανεξεταστούν, με αξιοποίηση όλων των περιθωρίων βελτίωσης.

tvxs
Διαβάστε Περισσότερα » " Κυβέρνηση για ασφαλιστικό: Τι ισχύει για ΕΚΑΣ, αναπηρικές συντάξεις και τις εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών "

"Χωρίς το ΔΝΤ δεν υπάρχει πρόγραμμα"

Ξεκάθαρος όσον αφορά στη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα ήταν ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. 

Όπως υπογράμμισε σε δηλώσεις του από το Άμστερνταμ, δεν μπορεί να υπάρξει ελληνικό πρόγραμμα χωρίς την παρουσία του ΔΝΤ, στέλνοντας έτσι σαφές μήνυμα προς την Αθήνα, με δεδομένες και τις δηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει κατά καιρούς ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, αναφορικά με την παρουσία ή όχι του ΔΝΤ, μετά το πέρας της 30ης Μαρτίου, στο νέο ελληνικό μνημόνιο.

Παράλληλα, ο κ. Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος θα κρατήσει μήνες και όχι εβδομάδες, «φωτογραφίζοντας» την άνοιξη και ότι η ελληνική πρόταση για το ασφαλιστικό θα συζητηθεί πρώτα σε επίπεδο θεσμών και στη συνέχεια θα απασχολήσει τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης.

Η τοποθέτηση του κ. Ντάϊσελμπλουμ έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την ευκαιρία της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. από την Ολλανδία και της συνάντησης της ολλανδικής κυβέρνησης με την Κομισιόν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, που περιλαμβάνει αρκετά θέματα, στα οποία θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών. 

Η θετική έκβαση της πρώτης αξιολόγησης θα φέρει τις επόμενες δόσεις του δανείου, είπε, υπενθυμίζοντας επίσης ότι μετά από αυτή τη διαδικασία θα γίνει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ θα ήθελα να επιταχύνω την διαδικασία αλλά δυστυχώς δεν έχω την δυνατότητα. Το ΔΝΤ έχει την πρόθεση να επιστρέψει στο πρόγραμμα και αναμένεται να επιστρέψει με συμμετοχή όχι μόνο ως τεχνικός σύμβουλος αλλά και με συμμετοχή στην χρηματοδότηση» είπε χαρακτηριστικά.«Θα ήθελα να βιαστούμε, αλλά δεν μπορούμε, μιλάμε για μήνες παρά για εβδομάδες», πρόσθεσε.Σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το γεγονός ότι χρειάστηκαν 20 δισ. ευρώ λιγότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, σημαίνει ότι θα μειωθεί αντίστοιχα και το συνολικό ποσό των 86 δισ. ευρώ που προβλέπει η συμφωνία του τρίτου ελληνικού προγράμματος.

Για τον ρόλο του ΔΝΤ

Ερωτηθείς για τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κ. Ντάισελμπλουμ επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί επισήμως να μην είναι εμπλεκόμενο αλλά «πρακτικά» είναι. 

Το ΔΝΤ έχει την πρόθεση να επιστρέψει ενεργά στο πρόγραμμα, εάν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που έχει θέσει, όπως η σοβαρή μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, πρόσθεσε.


zougla

Διαβάστε Περισσότερα » " "Χωρίς το ΔΝΤ δεν υπάρχει πρόγραμμα" "

«Ναι» από τους εργοδότες για αύξηση 1% στις εισφορές

Σύμφωνος με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% το οποίο θα βαρύνει ισόποσα (κατά 0,5%) εργοδότες και εργαζόμενους, ως «το μη χείρον βέλτιστον», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης μετά τη συνάντηση των εργοδοτικών φορέων με τον πρωθυπουργό. Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε ακόμη την αντίθεσή του στην άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να εισφέρουν στο διάλογο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

«Η συζήτηση για το Ασφαλιστικό είναι για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μια κορυφαία στιγμή ευθύνης. Για εμάς, τους κοινωνικούς εταίρους, αποτελεί ένα κρίσιμο εθνικό ζήτημα για το οποίο οφείλουμε όλοι να κάνουμε υπέρβαση και να μην εμπλακούμε σε άγονες κομματικές αντιπαραθέσεις. Ειδικότερα, αναφορικά με το ρόλο των κομμάτων, ενώ έχουν συμφωνήσει πρόσφατα σε άλλα ήσσονος σημασίας θέματα, δεν είναι δυνατόν σε αυτό το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα να μη μετέχουν στη συζήτηση και να μην εισφέρουν σε αυτήν με προτάσεις», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και προσθέτει:

«Πρόκειται πράγματι για ένα Νέο Ασφαλιστικό που είναι γραμμένο σε λευκό χαρτί το οποίο αλλάζει τη μορφή του ασφαλιστικού μας συστήματος. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά εξειδικεύσεις και ερμηνείες και κυρίως να μην αποτελέσει ένα νέο φόρο για τις επιχειρήσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, είμαστε σύμφωνοι στην αύξηση κατά 1% (0,5% και 0,5%) των ασφαλιστικών εισφορών. Θεωρούμε ότι η επιβολή τέλους 1‰ στις τραπεζικές συναλλαγές δεν θα συμβάλει στη προσπάθεια για επανεκκίνηση της ανάπτυξης, για άρση των συνεπειών των capital controls και για εξοικείωση των επιχειρηματιών με τη χρήση πλαστικού χρήματος. Σχετικά με τον ΟΑΕΕ η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα του ασφαλισμένου είναι καταρχήν θετική. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει μια μέριμνα για τις εισοδηματικές κατηγορίες μεταξύ 20.000 και 70.000 ευρώ καθώς εκεί αναμένεται να εμφανιστούν οι περισσότερες αδικίες. Δεν υπάρχουν ανώδυνες λύσεις για το Ασφαλιστικό, αλλά περισσότερο και λιγότερο επώδυνες. Δεν είμαστε υπέρ της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ είμαστε ξεκάθαρα κατά της μείωσης των συντάξεων. Η ΕΣΕΕ στο όνομα της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, οφείλει να επιλέξει “το μη χείρον βέλτιστον”. Η λιγότερο επώδυνη λύση και η μικρότερη μετρήσιμη επιβάρυνση, φαίνεται να είναι τελικά, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των επικουρικών συντάξεων, συνολικά κατά μία μονάδα με επιμερισμό σε εργοδότες και εργαζόμενους και με ημερομηνία λήξης το τέλος του 2018, αλλά ουσιαστικά μέχρι την 1/1/17 και την εφαρμογή του νέου νόμου».

Βεβαίως, «δηλώνουμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας στον αυθαίρετο υπολογισμό του ανώτατου ορίου των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και προτείνουμε την ορθολογική κλιμάκωσή του αντί του υπερβολικού δεκαπλασιασμού», σημειώνει ο κ. Κορκίδης και προσθέτει: «Δεν κρύβουμε την απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι το “μάρμαρο” θα το πληρώσουν οι ασφαλισμένοι και οι νέοι συνταξιούχοι, αλλά προτεραιότητα όλων των κοινωνικών εταίρων πρέπει να είναι κάθε δυνατή διάσωση των συντάξεων και κυρίως ο σεβασμός στη διαδοχή των γενεών. Η ΕΣΕΕ μπορεί να δεχθεί την αύξηση κατά μία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών των επικουρικών, αλλά δεν δέχεται τις υπερβολές στον υπολογισμό των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών. Σίγουρα απαιτούνται λεπτομερείς διευκρινίσεις και ερμηνείες στη πρακτική εφαρμογή ενός κυριολεκτικά νέου Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο πολύ λίγα κοινά έχει με το εν ισχύ εθνικό ασφαλιστικό σύστημα και από όλα όσα γνωρίζουμε».

Διαβάστε Περισσότερα » " «Ναι» από τους εργοδότες για αύξηση 1% στις εισφορές "

Κρατάμε όλες τις χάρτινες αποδείξεις μέχρι… νεωτέρας

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι το αφορολόγητο θα χτιστεί μόνο με πλαστικό χρήμα! Τώρα αυτό φαίνετι να αλλάζει και δια στόματος του υπουργού Οικονομικών μαθαίνουμε ότι πρέπει να κρατάμε και τις αποδείξεις από αγορές με μετρητά.

Τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομικών που θα ξεκαθαρίζει τι θα πρέπει να κάνουμε με τις παλιές αποδείξεις.

Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα εσόδων, Τρύφων Αλεξιάδης, τονίζοντας πάντως ότι, μέχρι να αποσαφηνιστεί για ποιες χρονιές και για ποιες κατηγορίες θα αφορούν, θα πρέπει να κρατάμε όλες τις παλιές αποδείξεις γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να κληθούμε για φορολογικό έλεγχο.

Σε ότι αφορά τις αποδείξεις του 2016, ξεκαθάρισε ότι είναι υποχρεωμένοι οι φορολογούμενοι να τις κρατάνε όλες, μέχρι να νομοθετηθεί η επέκταση των τραπεζικών συναλλαγών, την οποία επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Όπως τόνισε, «μόνο με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορεί να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή καθώς ο φορολογούμενος θα είναι υποχρεωμένος να δικαιολογεί αυτά που δηλώνει».
Διαβάστε Περισσότερα » " Κρατάμε όλες τις χάρτινες αποδείξεις μέχρι… νεωτέρας "

Έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι

Έτοιμοι να ξεκινήσουν νέο γύρο κινητοποιήσεων στο προσεχές διάστημα, δηλώνουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσής τους (ΠΕΚ), Δημήτρη Καμπούρη, να δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι "κακές πληρωμές, φορολογικό και ασφαλιστικό, αποτελούν τα τοξικά συστατικά για την εξόντωση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα".

Με σημερινή της ανακοίνωση, η ΠΕΚ διαμαρτύρεται και καταγγέλλει άλλη μια κακή πληρωμή των εξισωτικών αποζημιώσεων, με τον κ. Καμπούρη να τονίζει: "το 40% των κτηνοτρόφων είτε δεν πληρώθηκαν, είτε έχουν κακοπληρωθεί [...] ακόμα παραμένει σε εκκρεμότητα το 2013, το 2014 κακοπληρώθηκε και το 2015 δίχασε τον κόσμο με την εξίσου κακή πληρωμή".

Οι κινητοποιήσεις, σημειώνει ο κ. Καμπούρης, είναι μονόδρομος και προσθέτει: "Οι αποφάσεις θα ληφθούν στις 14 Ιανουαρίου, στη συγκέντρωση της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών και Κτηνοτρόφων στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Στο μεταξύ, σάση αναμονής τηρούν οι προσκείμενοι στην Πρωτοβουλία Αγροτών -αριθμεί 62 Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα- με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας και μέλος της Πρωτοβουλίας, Τάσο Χαλκίδη, να εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: "Περιμένουμε να οριστεί η συνάντηση που έχουμε ζητήσει είτε με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα ή με τον υπουργό Άμυνας και πρόεδρο των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο, προκειμένου να συζητήσουμε ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο".

Πάντως, όπως ανέφερε, "ήδη, μέλη της Πρωτοβουλίας στη Βόρεια Ελλάδα, έλαβαν απόφαση να προχωρήσουν σε κατά τόπους καταλήψεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυριών σε υποκαταστήματα του ΟΓΑ". Διευκρίνισε δε, ότι "στις επόμενες ημέρες και αφού ενημερωθούν όλοι οι Σύλλογοι θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις αναφορικά με τις ημερομηνίες".

real
Διαβάστε Περισσότερα » " Έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι "

Ακυρώσεις πτήσεων την Παρασκευή λόγω απεργίας της Πολιτικής Αεροπορίας

Προβλήματα στις πτήσεις -και ακυρώσεις- κυρίως στα περιφερειακά αεροδρόμια, αναμένεται να προκαλέσει η 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλλει για αύριο, Παρασκευή, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Η απεργία προκηρύχθηκε με αφορμή την εκδίκαση-συζήτηση, την ίδια μέρα, από την Ολομέλεια του ΣτΕ, της προσφυγής της ΟΣΥΠΑ, των περιφερειών, των δικηγορικών συλλόγων, καθώς και άλλων φορέων και συνδικαλιστικών ενώσεων, κατά της συμφωνίας ιδιωτικοποίησης των ελληνικών κρατικών αεροδρομίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή καλούν στα εξής τηλέφωνα:
Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό).

Διαβάστε Περισσότερα » " Ακυρώσεις πτήσεων την Παρασκευή λόγω απεργίας της Πολιτικής Αεροπορίας "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news