facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Δείτε πώς θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι - Όλο το νομοσχέδιο

Δείτε πώς θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι - Όλο το νομοσχέδιοΤο νέο σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το μητρώο προσοντούχων υπαλλήλων, αλλά και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων περιγράφεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο νόμου περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια και τη βαθμολόγηση των υπαλλήλων ως εξής:

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στις εξής διακεκριμένες κατηγορίες:

Ι. Γνώση του αντικειμένου ενδιαφέρον και δημιουργικότητα

IΙ. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.

ΙΙΙ. Αποτελεσματικότητα

Ι. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

1. Διοικητική ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2. Ολοκληρωμένη γνώση του διοικητικού έργου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ.)

3.Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

4. Πρωτοβουλία, Καινοτομίες (ιδίως: ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, οργάνωση κινήτρων στους/στις υφιστάμενους/ες, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου).

5. Eκπόνηση σχετικών μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.

6.Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς τη φύση της υπηρεσίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου

IΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

7. Επικοινωνία και άριστη συνεργασία με συνυπηρετούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή μονάδα, υπαλλήλους

8. Συμπεριφορά προς τους πολίτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους στα πλαίσια της νομιμότητας.

ΙII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

9. Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση εργασιακού περιβάλλοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου)

10. Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του Τμήματος. 3. Στο υπ’ αριθμ. 8 κριτήριο αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό. Το υπ’ αριθμ. 10 κριτήριο βαθμολογείται, μόνο εφόσον έχουν τεθεί στόχοι για το έτος που αφορά η αξιολόγηση.

Κάθε επί μέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό, που κατά την αντικειμενική κρίση αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο.

Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100, με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 100 και κατώτατο τον αριθμό 0. 5. Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική απόδοση στα καθήκοντα τους. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η προσφορά έργου υψηλού επιπέδου από τον αξιολογούμενο, από το οποίο προέκυψε σημαντικό όφελος για την Υπηρεσία. Για τη βαθμολογία με βαθμό 90 και άνω απαιτείται η κατάθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών στοιχείων και δεδομένων που την στοιχειοθετούν και εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21.

6. Με βαθμό από 75 έως 89 βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και περιστασιακά μόνο ενδεχομένως να χρειάζονται ελάχιστη υποβοήθηση στο έργο τους.

7. Με τους βαθμούς 60 έως 74 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά υπολείπονται των παραπάνω κριτηρίων.

8. Με τους βαθμούς 50 έως 59 βαθμολογούνται οι μη ιδιαίτερα επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και μπορεί να χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους.

9. Με τους βαθμούς 40 έως 49 βαθμολογούνται οι μέτριοι υπάλληλοι οι οποίοι κατά κανόνα χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους.

10. Με τους βαθμούς 25 έως 39 βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.

11. Με τους βαθμούς 1 έως 24 βαθμολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία υπάλληλοι.

12. Βαθμολογία κάτω του βαθμού εξήντα (60) πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων του ή άλλων αντικειμενικών στοιχείων 16 που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα. Εάν ελλείπουν παρόμοια υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος δύναται να ασκήσει ένσταση στην ειδική επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20.

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Δείτε πώς θα αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι - Όλο το νομοσχέδιο "

Ντάισελμπλουμ: Προϋποθέσεις για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων

Ντάισελμπλουμ: Προϋποθέσεις για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεωνΟι «αδύναμοι κρίκοι» του τραπεζικού τομέα πρέπει να απομακρυνθούν, προτού τεθεί σε εφαρμογή το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των τραπεζικών καταθέσεων (EDIS) το 2024, διεμήνυσε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο πρόεδρος του Eurogroup, σε συνέντευξή του στη Handelsblatt, ανέφερε ότι η πρόταση της Κομισιόν για το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων είναι μια καλή βάση διαπραγμάτευσης.

«Πρέπει να αξιοποιήσουμε το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων το 2024, προκειμένου να περιορίσουμε τους κινδύνους στους ισολογισμούς των τραπεζών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Ντάισελμπλουμ: Προϋποθέσεις για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων "

«Ρεαλιστικό σύστημα ρύθμισης οφειλών αντί μείωσης των συντάξεων»

«Ρεαλιστικό σύστημα ρύθμισης οφειλών αντί μείωσης των συντάξεων»Λόγο για "ωρολογιακή βόμβα που η κυβέρνηση είναι έτοιμη να απασφαλίσει", κάνει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γ. Καββαθάς, αναφερόμενος στις μειώσεις των συντάξεων και αύξηση των εισφορών που συζητάει η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, ο Γ. Καββαθάς παρατηρεί: "Οι πληροφορίες που έρχονται τελευταία στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση συζητά ή προσανατολίζεται σε μειώσεις των συντάξεων ή και αύξηση των εισφορών ως αντίδοτο για την αντιμετώπιση ουσιαστικά των ταμειακών προβλημάτων των ασφαλιστικών οργανισμών, δείχνουν ότι δεν έχει αντιληφθεί το πόσο καταστροφικές θα είναι οι συνέπειες τους".

Ουσιαστικά, όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια ωρολογιακή βόμβα που η κυβέρνηση είναι έτοιμη να απασφαλίσει και να τινάξει στον αέρα την κοινωνική συνοχή. "Και αυτό γιατί οι προτάσεις αυτές δεν παίρνουν υπόψη τους τις επιστημονικές έρευνες μεταξύ αυτών και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα που καταδεικνύουν ότι η κύρια πηγή εισοδήματος για 2.130.000 νοικοκυριά είναι η σύνταξη. Παράλληλα, παραγνωρίζει ότι εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη στην χώρα μας που σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, άρα και διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης καμία ρύθμιση ή μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος δεν πρόκειται να καρποφορήσει", αναφέρει.

"Πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθεί κανείς ότι οι συνεχείς μειώσεις των εισοδημάτων και των συντάξεων σε μια εξαντλημένη οικονομία και κοινωνία δεν δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης αλλά ούτε διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης ;", διερωτάται ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

"Αντί λοιπόν να ψάχνει η κυβέρνηση την αντιμετώπιση των ταμειακών προβλημάτων των ασφαλιστικών οργανισμών μέσα από συνεχείς και αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεων και αυξήσεις των εισφορών, ας προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού συστήματος ρύθμισης οφειλών, ώστε να επανενταχτούν στο ασφαλιστικό σύστημα όσο το δυνατόν περισσότεροι ασφαλισμένοι. Θα είναι ένα πρώτο βήμα για τη σωτηρία των ασφαλιστικών ταμείων", καταλήγει στην ανακοίνωσή του.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " «Ρεαλιστικό σύστημα ρύθμισης οφειλών αντί μείωσης των συντάξεων» "

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες στην αυριανή απεργία κατά της... νεοφιλελεύθερης πολιτικής

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες στην αυριανή απεργία κατά της... νεοφιλελεύθερης πολιτικήςΝα κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα συμμετέχοντας μαζικά στην απεργία και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της Πέμπτης καλεί εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους ο... ΣΥΡΙΖΑ. Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής της Κουμουνδούρου ζητά από τους πολίτες να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στις πολιτικές εξελίξεις. Και ως στόχο θέτει την ανατροπή «των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και οικονομικών κέντρων εντός και εκτός Ελλάδας». Ειδική αναφορά γίνεται στο ασφαλιστικό για το οποίο επισημαίνεται πως πρέπει να αποτραπούν οι μειώσεις των συντάξεων και των παροχών που... προωθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικά η συγκεκριμένη αναφορά προκαλεί εντύπωση καθώς ακόμη και βουλευτές, στελέχη που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση, έχουν κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η σχετική προεκλογική υπόσχεση. Και το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής όμως δείχνει να έχει βάλει νερό στο κρασί του. Εξειδικεύοντας τις προτάσεις του μιλά απλά για αποφυγή των οριζόντιων περικοπών και για διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων για όλους! Υιοθετεί, μάλιστα, τις θέσεις της κυβέρνησης για την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και την ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για την απεργία της 3ης Δεκέμβρη:

Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους/ις εργαζόμενους/ες, τους/ις άνεργους/ες, τους/ις συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες να συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη Γενική Απεργία που προκήρυξαν τα συνδικάτα την Πέμπτη 3 Δεκέμβρη.
Οι λαϊκοί αγώνες, τα κοινωνικά κινήματα και οι εργατικές διεκδικήσεις αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για μια πραγματική δημοκρατία, για την ανατροπή της βαριάς κληρονομίας που έχει αφήσει η υλοποίηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των τελευταίων χρόνων. Μέσα από τις καθημερινές μικρές και μεγάλες μάχες του κόσμου της δουλειάς μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτό το στοίχημα για μια διαφορετική πορεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα. Να απαντήσουμε στους καθημερινούς εκβιασμούς εργοδοσίας και νεοφιλελεύθερων πολιτικών και οικονομικών κέντρων εντός και εκτός Ελλάδας.
Οι εργαζόμενοι μέσα από τη συμμετοχή τους στην Απεργιακή κινητοποίηση να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στις πολιτικές εξελίξεις. Για την προστασία και την ενίσχυση των ταξικών τους συμφερόντων, να δρομολογήσουν λύσεις σε προοδευτική κατεύθυνση στο μείζον θέμα της Κοινωνικής Ασφάλισης, αποτρέποντας μειώσεις συντάξεων και παροχών.
Μετά από πέντε χρόνια μνημονιακής πολιτικής που είχε ως αποτέλεσμα την απομείωση των συντάξεων από 20% έως και 55%, σήμερα οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα οι νέοι/ες διεκδικούν να δρομολογηθεί μια λύση στο Ασφαλιστικό που στο επίκεντρό της θα είναι ο καθολικός και αναδιανεμητικός χαρακτήρας της ασφάλισης, η προστασία των δικαιωμάτων, αλλά και η διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα οδηγεί σε ένα βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο Ασφαλιστικό Σύστημα.
Ειδικότερα αγωνιζόμαστε για ένα ασφαλιστικό σύστημα που:
-θα διασφαλίζει τον αναδιανεμητικό - κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος στη βάση των αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αλληλεγγύης των γενεών.
-δεν θα περιλαμβάνει οριζόντιες μειώσεις συντάξεων και παροχών και θα διασφαλίζει αξιοπρεπή σύνταξη σε όλους τους εργαζόμενους
Η σημερινή κατάσταση διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βρισκόμαστε μπροστά στο αποτέλεσμα της διαχρονικής λεηλασίας του πλούτου της κοινωνικής ασφάλισης. Μια λεηλασία με πολλές μορφές και αποκορύφωμα το κούρεμα των αποθεματικών για το PSI. Αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης να καταλογιστούν ευθύνες για αυτές τις επιλογές. Σήμερα είναι απαραίτητο ο κόσμος της δουλειάς να διεκδικήσει μια «ανακεφαλαιοποίηση» των ασφαλιστικών ταμείων έτσι ώστε να αναπληρωθεί η απομείωση των αποθεματικών των ταμείων. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης με νέους πόρους όπως π.χ. μέσα από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.
Η μάχη για την κοινωνική ασφάλεια συνδέεται και με την ουσιαστική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και το χτύπημα της μαύρης-ανασφάλιστης εργασίας. Χρειάζεται να δυναμώσουμε τους αγώνες μας και την οργάνωση μέσα σε κάθε εργασιακό χώρο. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην κατεύθυνση υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων.
Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους/τις εργαζόμενους/ες, συνταξιούχους, άνεργους/ες, νέους και νέες να συμμετάσχουν στην κεντρική απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας στις 11.00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στις αντίστοιχες κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις των εργαζομένων σε όλη τη χώρα.
Οι αγώνες του λαού μας θα νικήσουν.

Μηταφίδης: Όλοι στους δρόμους για το γκρέμισμα των μνημονίων της συμφοράς

Μπορεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην έσκισε τα μνημόνια, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όμως, θέλουν να τα γκρεμίσουν. Μιλώντας στη Βουλή για τον προϋπολογισμό ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε όσους συμμετάσχουν στις αυριανές απεργιακές κινητοποιήσεις και τους έστειλε τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς. «Καλούμε τους εργαζομένους να έχουν καθολική συμμετοχή στην αυριανή πανελλαδική απεργία» τόνισε, γιατί είναι η «μόνη λύση το γκρέμισμα των μνημονίων της συμφοράς»!

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες στην αυριανή απεργία κατά της... νεοφιλελεύθερης πολιτικής "

Το Ιράκ θα καταφύγει στον ΟΗΕ αν ισχύουν οι καταγγελίες για λαθρεμπόριο μεταξύ Άγκυρας-ISIS

Το Ιράκ θα καταφύγει στον ΟΗΕ αν ισχύουν οι καταγγελίες για λαθρεμπόριο μεταξύ Άγκυρας-ISISΗ Βαγδάτη θα καταθέσει αμέσως διαμαρτυρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αν οι ισχυρισμοί ότι η Τουρκία εμπλέκεται στην αγορά πετρελαίου από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Χαλιφάτου, επιβεβαιωθούν.

Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Αμύνης του Ιράκ, έπειτα από τις καταγγελίες της Ρωσίας ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και μέλη της οικογένειάς του «εμπλέκονται ενεργά» σε παράνομη συναλλαγή πετρελαίου με τους τζιχαντιστές.

«Αν η ιρακινή κυβέρνηση λάβει αρκετά στοιχεία και λεπτομέρειες, χωρίς κανέναν δισταγμό θα καταθέσει καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε άλλους σχετικούς διεθνείς θεσμούς» δήλωσε ο Νασεέρ Νούρι από το υπουργείο Αμύνης του Ιράκ, στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το υπουργείο Αμύνης και το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ρωσίας έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συναλλάσσεται με το Ισλαμικό Χαλιφάτο για την αγορά και μεταφορά πετρελαίου.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Το Ιράκ θα καταφύγει στον ΟΗΕ αν ισχύουν οι καταγγελίες για λαθρεμπόριο μεταξύ Άγκυρας-ISIS "

ΗΠΑ: «Η Τουρκία δεν εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο πετρελαίου του Χαλιφάτου»

ΗΠΑ: «Η Τουρκία δεν εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο πετρελαίου του Χαλιφάτου»Σε διάψευση των ρωσικών κατηγοριών ότι η Τουρκία εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο πετρελαίου με το Ισλαμικό Χαλιφάτο προχώρησαν Αμερικανοί εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Διαψεύδουμε τις κατηγορίες πως η τουρκική κυβέρνηση συνεργάζεται με το Ισλαμικό Χαλιφάτο στο λαθρεμπόριο πετρελαίου. Δεν έχουμε δει αποδείξεις που να υποστηρίζουν και να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς» ανέφερε η Τσούλια Μέισον, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Anadolu.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι «η Τουρκία προσπαθεί να διασφαλίσει τα σύνορά της με τη Συρία, συνεργαζόμενη με διεθνείς εταίρους, και έχει ως προτεραιότητα να εμποδίσει το λαθρεμπόριο πετρελαίου που κάνει το ISIS».

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου συνταγματάρχης Στηβ Γουόρεν χαρακτήρισε τις ρωσικές κατηγορίες εις βάρος της Τουρκίας «προκλητικές» και «γελοίες».

«Απορρίπτουμε απολύτως αυτή την ανοησία» δήλωσε σε δημοσιογράφους στους οποίους μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Βαγδάτη, εξαίροντας τον ρόλο της Τουρκίας στην καταπολέμηση του Χαλιφάτου. «Οι Τούρκοι είναι πολύ καλοί συνεργάτες μας στον πόλεμο εναντίον του ISIS» ανέφερε χαρακτηριστικά.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " ΗΠΑ: «Η Τουρκία δεν εμπλέκεται στο λαθρεμπόριο πετρελαίου του Χαλιφάτου» "

«Θα παραιτηθώ, εάν αποδειχθεί ότι αγοράζουμε πετρέλαιο από το ISIS»

«Θα παραιτηθώ, εάν αποδειχθεί ότι αγοράζουμε πετρέλαιο από το ISIS»Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να συκοφαντεί την Τουρκία με την κατηγορία ότι αγοράζει πετρέλαιο από το Ισλαμικό Κράτος, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη σχετική καταγγελία στελεχών του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Εάν αποδειχθούν οι κατηγορίες ότι η Τουρκία αγοράζει πετρέλαιο από το ISIS, θα παραιτηθώ, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του από την Ντόχα.

Δεν έχουμε απολέσει τις αξίες μας τόσο, ώστε να αγοράζουμε πετρέλαιο από μια τρομοκρατική οργάνωση, επισήμανε ο κ. Ερντογάν.

Υπογράμμισε δε ότι δεν θα ήθελε να πληγούν περαιτέρω οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " «Θα παραιτηθώ, εάν αποδειχθεί ότι αγοράζουμε πετρέλαιο από το ISIS» "

"Η Τουρκία κάνει λαθρεμπόριο πετρελαίου με το Χαλιφάτο"

Η Τουρκία είναι ο βασικός καταναλωτής πετρελαίου από το Ισλαμικό Χαλιφάτο υποστήριξε την Τετάρτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ενέτεινε την επίθεση εναντίον της Άγκυρας καταγγέλοντας ότι στις δοσοληψίες με τους τζιχαντιστές εμπλέκεται και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οικογένειά του.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας κατήγγειλε ευθέως τον Ερντογάν και την οικογένειά του για δοσοληψίες με τους τζιχαντιστέςΛίγη ώρα αφότου ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωνε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογο του για να ακούσει τι έχει να πει για την κατάρριψη του ρωσικού SU-24, ο υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σόιγκου, εξαπέλυε «ρουκέτες» κατά της Άγκυρας, υποστηρίζοντας σε συνέντευξη Τύπου ότι η Τουρκία είναι ο βασικός καταναλωτής των παράνομων πωλήσεων πετρελαίου του Ισλαμικού Χαλιφάτου.

Η Μόσχα, είπε, έχει αποδείξεις ότι το εν λόγω πετρέλαιο προέρχεται από διυλιστήρια υπό τον έλεγχο των τζιχαντιστών και έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από δορυφόρο που -όπως σημείωσε- δείχνουν πετρελαιοφόρα φορτηγά του Χαλιφάτου να διασχίζουν τα σύνορα με την Τουρκία. Κατήγγειλε δε ευθέως τον πρόεδρο Ερντογάν και την οικογένειά του για δοσοληψίες με τους τζιχαντιστές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, από την έναρξη της ρωσικής επιχείρησης στη Συρία στις 30 Σεπτεμβρίου, τα έσοδα των μαχητών του Ισλαμικού Χαλιφάτου από το λαθρεμπόριο πετρελαίου έχουν μειωθεί σημαντικά. «Τα έσοδα αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης ήταν περίπου τρία εκατ. δολάρια την ημέρα. Μετά από δύο μήνες ρωσικών αεροπορικών επιδρομών τα έσοδά τους είναι περίπου 1,5 εκατ. δολάρια την ημέρα» δήλωσε ο αντιπτέραρχος Σεργκέι Ρουντσκόι.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας παρουσίασε φωτογραφίες βυτιοφόρων, βίντεο από αεροπορικές επιδρομές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου του Χαλιφάτου και χάρτες με λεπτομέρειες για την κυκλοφορία του λαθραίου πετρελαίου. 

Περισσότερες αποδείξεις αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου τις προσεχείς ημέρες, είπε ο Ρουντσκόι.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι γνωρίζουν τρεις διαφορετικές διαδρομές από τις οποίες περνάει πετρέλαιο στην Τουρκία και τόνισαν ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έχουν βοηθήσει στη μείωση του λαθρεμπορίου κατά 50%. 

Δορυφορικές εικόνες από εδάφη με κοιτάσματα πετρελαίου και βυτιοφόρα στη Συρία που είναι υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Χαλιφάτου:
Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Sputnik, ο Ελεύθερος Συριακός Στρατού (ΕΣΣ) δημοσιοποίησε συμβόλαια μεταξύ της Τουρκίας και του Ισλαμικού Χαλιφάτου για την προμήθεια πετρελαίου της πρώτης από το δεύτερο.

Στέλεχος του ΕΣΣ ανέφερε ότι έχει στα χέρια του απεικονίσεις των συμβολαίων, προφανώς φωτογραφίες τους, που αποδεικνύουν τις συναλλαγές Τουρκίας-ΙSIS και την αγορά πετρελαίου από τους τζιχαντιστές σε Συρία και Ιράκ.

Ο Ερντογάν έχει αρνηθεί τις κατηγορίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το Ισλαμικό Χαλιφάτο κερδίζει λεφτά από την πώληση πετρελαίου στην Τουρκία. Δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί «αμέσως μόλις αποδειχθούν αυτές οι κατηγορίες» και προκάλεσε τον Πούτιν να κάνει το ίδιο αν δεν τις αποσύρει.Χάρτες με λεπτομέρειες για την κυκλοφορία του λαθραίου πετρελαίου:


Οι ΗΠΑ εντείνουν τους βομβαρδισμούς στα διυλιστήρια που ελέγχει το ISIS

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς των πετρελαιοπηγών και διυλιστηρίων του Ισλαμικού Χαλιφάτου, δήλωσε την Τρίτη ο υποψήφιος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για θέματα ενέργειας Έιμος Χόχστιν.

«Αυτό που βλέπετε τις τελευταίες εβδομάδες είναι μια εντεινόμενη προσέγγιση που δεν αφορά απλώς περισσότερους βομβαρδισμούς, αλλά διαφορετικούς βομβαρδισμούς» είπε ο Χόχστιν στην επιτροπή εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας.
Οι τζιχαντιστές χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για να ασκήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στις περιοχές που κατέχουν στο Ιράκ και τη ΣυρίαΠερίπου το 43% του εισοδήματος του Ισλαμικού Χαλιφάτου από το πετρέλαιο έχει επηρεαστεί από τις επιθέσεις της συμμαχίας της οποίας ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο στρατηγός Τζο Ντάνφορντ, επικεφαλής των επιτελείων άμυνας των ΗΠΑ, σε διαφορετική ομάδα του κογκρέσου.

Μια ομάδα από τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται τώρα ο Χόχστιν στο Υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζεται με το Υπουργείο Άμυνας για να προσδιορίσουν στόχους. Σε προηγούμενες επιθέσεις ενάντια στο ISIS, οι Ηνωμένες Πολιτείες εστιάστηκαν σε κινητά διυλιστήρια και σημεία συλλογής πετρελαίου, για να διακόψουν την εισροή χρημάτων στους τζιχαντιστές, ανέφερε ο Χόχστιν.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει ο βομβαρδισμός πετρελαιοφόρων φορτηγών, εξήγησε, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος από το πετρέλαιο το παίρνει το Ισλαμικό Χαλιφάτο από τα πρώτα στάδια ανεφοδιασμού. Οι τζιχαντιστές χρησιμοποιούν το πετρέλαιο επίσης και για να ασκήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στην περιοχή που κατέχουν στο Ιράκ και τη Συρία.

Ο Χόχστιν έχει επίσης εργαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών για να μειώσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν. 

Εάν η Τεχεράνη ανταποκριθεί στην πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά και αρθεί το εμπάργκο, δήλωσε, η χώρα θα μπορέσει να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου «κατά σημαντικό ποσοστό και σχετικά γρήγορα», αν και δεν προβλέπεται να επανέλθει στα επίπεδα εξαγωγών που είχε πριν από το 2012 (2,5 εκατ. βαρέλια τη μέρα) τόσο γρήγορα.


zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " "Η Τουρκία κάνει λαθρεμπόριο πετρελαίου με το Χαλιφάτο" "

«Κόβουν» τις δωρεάν μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες για τους ένστολους

«Κόβουν» τις δωρεάν μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες για τους ένστολουςΤέλος στις δωρεάν μετακινήσεις των ενστόλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική φαίνεται ότι σχεδιάζει να βάλει η κυβέρνηση, εξαιτίας των υψηλών χρεών που διατηρεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη προς τον ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ένστολοι των σωμάτων ασφαλείας να πάψουν να έχουν δικαίωμα σε δωρεάν μετακινήσεις από την 1η Ιανουαρίου.

Το θέμα έφερε στη Βουλή ο βουλευτής της ΝΔ Νικήτας Κακλαμάνης, με ερώτησή του προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότητης, Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Τόσκα και τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη.

Πρόκειται ουσιαστικά για τους υπουργούς που είναι συναρμόδιοι για τις δωρεάν μετακινήσεις των απασχολούμενων στα σώματα ασφαλείας

Σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, μέχρι σήμερα οι ένστολοι του Λεκανοπεδίου της Αττικής μετακινούνταν δωρεάν εντός του Λεκανοπεδίου, μετά από σύμβαση, που υπογράφονταν κάθε χρόνο μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Διοίκησης του ΟΑΣΑ.
Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, από 1ης Ιανουαρίου 2016 υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσει αυτό -σε μία εποχή μάλιστα που ο Έλληνας ένστολος έχει γίνει δέκτης μεγάλων μειώσεων στα εισοδήματά του-, καθώς, σύμφωνα με το νόμο 4337/2015, που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα, «η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως από την 01/01/2016 και για όσο χρονικό διάστημα το Υπουργείο δεν καταβάλλει το αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή».

Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών ερωτά τους αρμόδιους υπουργούς εάν προτίθενται να υπογράψουν άμεσα την εν λόγω σύμβαση, καθώς κι αν υπάρχουν οφειλές αντιτίμου εισιτηρίων ή διαφοράς κομίστρων από προηγούμενες συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου και του ΟΑΣΑ.


Το κείμενο της ερώτησης:

«Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στις τάξεις των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, λόγω του κινδύνου παύσης των δωρεάν μετακινήσεων, που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών μας.

Ο κίνδυνος αυτός έρχεται σε μία εποχή κατά την οποία ο Έλληνας ένστολος έχει γίνει δέκτης μεγάλων μειώσεων στα εισοδήματά του. Ιδιαίτερα δε, ο αστυνομικός που υπηρετεί στο Λεκανοπέδιο της Αττικής έχει να αντιμετωπίσει τα αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας γι΄ αυτόν και την οικογένειά του. Είναι μάλιστα γνωστό πως πολύ συχνά οι αστυνομικοί αναγκάζονται να πληρώσουν από την τσέπη τους προκειμένου να καλύψουν ζωτικές ανάγκες για την άσκηση του λειτουργήματός τους.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα οι ένστολοι του Λεκανοπεδίου της Αττικής μετακινούντο δωρεάν εντός του Λεκανοπεδίου μετά από σύμβαση που υπογράφονταν κάθε χρόνο μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Διοίκησης του ΟΑΣΑ, με την οποία καθοριζόταν και ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου που ισχύει για τα άτομα που δικαιούνται δωρεάν μετακινήσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής από 1ης Ιανουαρίου 2016 οι υπηρετούντες στο Λεκανοπέδιο της Αττικής κινδυνεύουν να σταματήσουν να μετακινούνται δωρεάν καθότι σύμφωνα με το νόμο 4337/2015, που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα, η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ αναστέλλεται αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου του 2016 για όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν καταβάλλει το σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Προτίθεστε να υπογράψετε σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ώστε οι ένστολοι των σωμάτων ασφαλείας να συνεχίσουν να μετακινούνται δωρεάν και το 2016;

-Υπάρχουν οφειλές αντιτίμου εισιτηρίων ή από διαφορά κομίστρων από προηγούμενες συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου και του ΟΑΣΑ;».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " «Κόβουν» τις δωρεάν μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες για τους ένστολους "

Θέμος: Αλέξη, τον Νικόλαο Σιαλμά και τον Κώστα Ηλιάκη τους ξέρεις; - ΒΙΝΤΕΟ

Θέμος: Αλέξη, τον Νικόλαο Σιαλμά και τον Κώστα Ηλιάκη τους ξέρεις;Στο θέμα που έχει προκύψει με τα ατυχή «tweets» που ανέβασε και στη συνέχεια διέγραψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με τους Έλληνες πιλότους που, «ευτυχώς, δεν είναι νευρικοί» αναφέρθηκε ο Θέμος Αναστασιάδης στο «ΟΛΑ πρώτη φορά».

Ο Θέμος Αναστασιάδης κάλεσε τον πρωθυπουργό να μην ασχολείται με πράγματα που δεν γνωρίζει, τονίζοντας ότι χρεάζεται «απλά μαθήματα ελληνικής πολιτικής ιστορίας». Παρουσιάζοντας αποσπάσματα από την εποχή εκείνη, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στους δύο Έλληνες πιλότους, Νικόλαο Σιαλμά και Κώστα Ηλιάκη, που έπεσαν νεκροί, κάνοντας αναχαιτίσεις σε τουρκικά μαχητικά.

Την εποχή των θανάτων τους, όπως είπε ο Θέμος Αναστασιάδης, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καταλήψεις, ενώ σχολίασε ότι σήμερα δεν γίνονται αναχαιτίσεις και τα τουρκικά μαχητικά πετούν ανενόχλητα πάνω από το Αιγαίο.

«Εκεί που κάποτε κρεμάγανε οι καπεταναίοι τ' άρματα, σήμερα κρεμάνε οι Συριζαίοι τα νταούλια» κατέληξε, χαρακτηριστικά, ο Θέμος Αναστασιάδης.


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Θέμος: Αλέξη, τον Νικόλαο Σιαλμά και τον Κώστα Ηλιάκη τους ξέρεις; - ΒΙΝΤΕΟ "

«Βρωμώδης επιστημονολογικά» η άποψη του Λιάκου λέει ο Ζουράρις

«Βρωμώδης επιστημονολογικά» η άποψη του Λιάκου λέει ο ΖουράριςΛιγότερο απο οκτώ λεπτά χρειάστηκαν στον Κώστα Ζουράρι για να αποδομήσει τον εκλεκτό του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη και Πρόεδρο της επιτροπής «σοφών» για την Παιδεία Αντώνη Λιακο.

Ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων υποστήριξε ότι θα χαθεί η μάχη του διαλόγου για την Παιδεία καθώς - όπως ειπε- υπάρχουν «βοσκηματωδεις» τύποι που υποστηρίζουν «αυτη την βροντερή ηλιθιότητα, το σκωρ, τη βρωμώδη επιστημονολογικα άποψη της ασυνέχειας των Ελλήνων. Όταν κάποιος μιλά για ελληνικη ασυνέχεια - αυτο ξεκίνησε απο κάποιους ηλίθιους ευρωπαίους- πρεπει να μας εξηγήσει το πότε».

Ο κ Ζουραρις για να υποστηρίξει την συνέχεια του ελληνικού Εθνους θύμισε ορισμένες λέξεις απο την εποχή του Ομήρου «Θεός, θαλασσα και χεζω».

«Κάρφωσε» τον κ Λιακο λέγοντας ότι «την άποψη της συνέχειας θα την διαβάσει κανεις στον Μικη και τον Ρίτσο που κάποιοι τους αποκαλούν εθνικιστές». Τελος απευθυνόμενος στους »βοσκηματωδεις της ασυνέχειας» του κάλεσε να εντοπίσουν τα κοινά και τις διάφορες ανάμεσα στο "Τη Υπερμαχω" και την "Συννεφιασμένη κυριακη"!

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " «Βρωμώδης επιστημονολογικά» η άποψη του Λιάκου λέει ο Ζουράρις "

ΕΚΤ: Κορυφαίο πρόβλημα για ελληνικές ΜμΕ η έλλειψη χρηματοδότησης

To 30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, έναντι μέσου όρου 11% στην ευρωζώνη και ποσοστών 7% σε χώρες όπως η Αυστρία, η Φινλανδία και η Γερμανία, αναφέρει έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ στην ευρωζώνη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις ελληνικές εταιρίες που αιτήθηκαν δάνειο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, το 43% δήλωσε ότι συνάντησε εμπόδια, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ευρωζώνη, έναντι μέσου όρου 12%.

Το 38% των ελληνικών επιχειρήσεων δήλωσαν ότι αυξήθηκαν οι δυσκολίες πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση (έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο).

Στην Ελλάδα συναντώνται και τα υψηλότερα ποσοστά ανάγκης για λήψη τραπεζικών δανείων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 35%, τη στιγμή που στην υπόλοιπη ευρωζώνη, τα ποσοστά μειώνονται ή παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Στους σημαντικότερους λόγους για την αποτυχία λήψης δανείων, μεγάλη μερίδα των ελληνικών επιχειρήσεων επικαλέστηκε την έλλειψη επαρκών ενεχύρων ή εγγυήσεων.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές εταιρίες αναμένουν περαιτέρω επιδείνωση στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων.

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " ΕΚΤ: Κορυφαίο πρόβλημα για ελληνικές ΜμΕ η έλλειψη χρηματοδότησης "

Επιμένουν οι Ευρωπαίοι: Να αναλάβει η Frontex την φύλαξη των ελληνικών συνόρων

Επιμένουν οι Ευρωπαίοι: Να αναλάβει η Frontex την φύλαξη των ελληνικών συνόρωνΕπιμένουν οι Ευρωπαίοι πως τα ελληνικά σύνορα θα πρέπει να φυλάσσονται από την Frontex, καθώς είναι διαπιστωμένη, κατ' αυτούς, η αδυναμία της Ελλάδας να το πράξει επαρκώς. Κατά την σημερινή ενημέρωση μετά την συνάντηση του κολεγίου των Επιτρόπων της ΕΕ, ο Φιλανδός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για θέματα Εργασίας, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας Γίρκι Κατάινεν, επανέλαβε πως οι Ευρωπαίοι είναι «πρόθυμοι να βοηθήσουν» την Ελλάδα και πως η ΕΕ «ελπίζει πως θα μπορέσει να συνεργαστεί στενά με τις ελληνικές αρχές».

Ο Φιλανδός αντιπρόεδρος σε ερώτηση δημοσιογράφου για την άρνηση των ελληνικών αρχών να δεχθούν βοήθεια από τη FRONTEX και την Επιτροπή στην διασφάλιση των συνόρων τους και το κατά πόσο αυτό παρουσιάζει προβλήματα στη παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη του Σένγκεν, ο Γίρκι Κατάινεν δήλωσε πως καταλαβαίνει «τη δύσκολη κατάσταση της Ελλάδας» αλλά πως η διασφάλιση της ελευθερίας της μετακίνησης των Ευρωπαίων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν «διαφυλάξουμε τα σύνορα μας».

Αναλυτικά ο Φιλανδός Επίτροπος τόνισε πως: «Δεν κάναμε τη συζήτηση αυτή στο κολέγιο των Επιτρόπων, τουλάχιστον όχι από όσο γνωρίζω. Όλοι καταλαβαίνουμε τη δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν τις ελληνικές αρχές να ασφαλίσουν τα σύνορα τους. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε ενωμένοι στην Σένγκεν και ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά με τις ελληνικές αρχές. Είναι πολύ σημαντικό πως η ελευθερία (μετακίνησης) των Ευρωπαίων θα διατηρηθεί και αυτό είναι δυνατό μόνο εάν διαφυλάξουμε τα σύνορα μας. Είναι σίγουρα μια δύσκολη κατάσταση και όπως είπα, όλοι καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες της Ελλάδας και είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε».

Από τη πλευρά του, ο Ολλανδός Επίτροπος αρμόδιος για θέματα βελτίωσης της νομοθεσίας Φράνς Τίμμερμανς απέρριψε οποιαδήποτε υπόνοια περί συμφωνίας με την Τουρκία για μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού μεταναστών στην ΕΕ. Η φήμη αυτή γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Τουρκίας από τη Γερμανική Εφημερίδα FAZ και έκανε λόγο για 400.000 πρόσφυγες.

Ερωτηθείς για την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας ο Επίτροπος χαρακτήρισε τις φήμες ως «ανοησίες» και απέρριψε την ύπαρξη τους. Σημειώνουμε πως ο πρόεδρος Γιούνκερ έκανε λόγο για «εθελοντική» μετεγκατάσταση από την Τουρκία και δεν δεσμεύθηκε σε κάποιο συγκεκριμένο αριθμό.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Επιμένουν οι Ευρωπαίοι: Να αναλάβει η Frontex την φύλαξη των ελληνικών συνόρων "

Αποστάσεις κρατούν οι ΑΝΕΛ από τον Αποστόλου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Αποστάσεις κρατούν οι ΑΝΕΛ από τον Αποστόλου για τις αγροτικές επιδοτήσειςΝα απαιτηθούν τα 320 εκατ. ευρώ των ενισχύσεων Χατζηγάκη από τους αγρότες ζήτησε ο βουλευτής Λάρισας των ΑΝΕΛ Βασίλης Κόκκαλης, επικρίνοντας παράλληλα τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. 

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αποστόλου κατέθεσε τροπολογία με την οποία καλούνται 725.000 αγρότες να επιστρέψουν τις ενισχύσεις που έλαβαν το 2008-2009. Ωστόσο, παρουσιάζοντας την ρύθμιση υποστήριξε ότι όσο είναι ο ίδιος υπουργός δεν πρόκειται να γίνει πράξη η επιστροφή των χρημάτων και πως σκοπός της διάταξης είναι να εξευμενίσει τα μέλη της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής!

Η τακτική του κ Αποστόλου όμως προκάλεσε την αντίδραση και βουλευτών της συμπολίτευσης με τον κ. Κόκκαλη να επισημαίνει κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού πως είναι «κακό και άσχημο αυτό που έγινε με τους αγρότες. Είδα τον κ. Αποστόλου να είναι ειλικρινής, αλλά μετά να λέει άλλα. Πρέπει να σεβαστούμε τις εταιρικές μας υποχρεώσεις, οι αγρότες δεν είναι σαν το ΠΑΣΟΚ που πήραν τα θαλασσοδάνεια και ποτέ δεν τα επέστρεψαν».

Ποτάμι: Ο κουτοπόνηρος υπουργός
«Αυτή είναι η νοοτροπία της κυβέρνησης: Ψέμα, κουτοπονηριά και αφερεγγυότητα», σχολιάζει το Ποτάμι για τις δηλώσεις του κ. Αποστόλου. «Παραμένει ακόμη υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Αποστόλου; Αυτός που χτες κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή λέγοντας ότι τις επιστροφές αγροτικών επιδοτήσεων τις νομοθετούμε διότι έχουμε καταδικαστεί και θα πληρώνουμε υπέρογκα πρόστιμα. Αλλά να μην ανησυχεί η Βουλή διότι -είπε- η κυβέρνηση στην πράξη δεν θα τις εισπράξει! Και ο ίδιος δε θα βάλει την υπογραφή του σε επιστροφές! Και είχε το θράσος να ζητήσει από το Κοινοβούλιο τη συνενοχή σε αυτή την απατεωνιά. Λες και οι εταίροι μας στην Ευρώπη δεν "μεταφράζουν" τα φτηνά κόλπα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η καταρρακωμένη αξιοπιστία της χώρας δεν αντέχει άλλα φτηνά κόλπα. Δυστυχώς το Ποτάμι δικαιώνεται: Η πρόσκληση για συναίνεση δεν είναι παρά πρόσκληση σε συνενοχή».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Αποστάσεις κρατούν οι ΑΝΕΛ από τον Αποστόλου για τις αγροτικές επιδοτήσεις "

Aegean - Olympic Air: Ποιες πτήσεις ακυρώνονται την Πέμπτη

Aegean - Olympic Air: Ποιες πτήσεις ακυρώνονται την Πέμπτη Σε ακυρώσεις πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου προχωρά η Olympic Air, λόγω της συμμετοχής της ΟΣΥΠΑ στην απεργία της ΑΔΕΔΥ με τετράωρη στάση εργασίας από τις 12.00 έως τις 16.00.

Οι πτήσεις που ακυρώνονται είναι:

• ΟΑ 066 Αθήνα - Πάρος
• ΟΑ 067 Πάρος - Αθήνα
• ΟΑ 006 Αθήνα - Νάξος
• ΟΑ 007 Νάξος - Αθήνα
• ΟΑ 070 Αθήνα - Σύρος
• ΟΑ 071 Σύρος - Αθήνα
• ΟΑ 254 Αθήνα - Μυτιλήνη
• ΟΑ 255 Μυτιλήνη - Αθήνα
• ΟΑ 037 Αστυπάλαια - Λέρος - Κάλυμνος - Κως - Ρόδος
• ΟΑ 020 Αθήνα - Αστυπάλαια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της Olympic ή να καλούν στα τηλέφωνα: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό).

Παράλληλα, η Aegean ανακοινώνει πως εξαιτίας της συμμετοχής των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Σαντορίνης στην 24ωρη απεργία αναγκάζεται να ακυρώσει τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη ως κάτωθι:

• A3 360 Αθήνα - Σαντορίνη
• Α3 361 Σαντορίνη - Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της Aegean ή να καλούν στα τηλέφωνα 801 11 20000 (από σταθερό) ή 210 6261000 (από κινητό).

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Aegean - Olympic Air: Ποιες πτήσεις ακυρώνονται την Πέμπτη "

Πού συγκλίνουν και πού αποκλίνουν κυβέρνηση και τρόικα για το ασφαλιστικό

Αποφασισμένη να μην υποχωρήσει στις δύο κεντρικές πολιτικές επιλογές της, ήτοι την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον 2 μονάδες και την εφαρμογή της εθνικής σύνταξης χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, δηλώνει η κυβέρνηση, που αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας να καταθέσει τις οριστικές της προτάσεις προς τους εκπροσώπους των δανειστών.

Στον αντίποδα, οι θεσμοί που όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντ. Κοστέλο, δεν έχουν ενημερωθεί για την ελληνική πρόταση, φαίνεται πως απορρίπτουν επί της αρχής την αύξηση των εισφορών και επιμένουν στην εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για την εθνική σύνταξη παράλληλα με μεγαλύτερη διασύνδεση εισφορών παροχών, προκειμένου να δημιουργηθούν στην εγχώρια αγορά εργασίας ισχυρότερα κίνητρα παραμονής στην αγορά εργασίας.


Οι διεργασίες, τόσο στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος όσο και μεταξύ Ελλάδας - δανειστών σε τεχνικό επίπεδο, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση φαίνεται πως πιέζεται περισσότερο από τους θεσμούς να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος πριν από τα Χριστούγεννα. Στόχος είναι να προωθηθεί στη Βουλή ένα «ήπιο» ασφαλιστικό, χωρίς περικοπές κύριων συντάξεων και το βάρος να πέφτει στην αλλαγή της δομής του νέου συστήματος και αιχμή τις ενοποιήσεις Ταμείων, και όχι τη δημοσιονομική προσαρμογή, την οποία θεωρούν πως επιτυγχάνεται, βάσει των προβλέψεων του προϋπολογισμού για το 2016.


Είναι χαρακτηριστική η δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του υπουργείου Εργασίας, ότι από τη συμφωνηθείσα περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης αναζητούνται πλέον 300 εκατ. ευρώ, τα οποία η ελληνική πλευρά προτίθεται να καλύψει με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1% για να μην αναγκαστεί να μειώσει κύριες συντάξεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική πλευρά υποστηρίζει πως το 50% των νοικοκυριών στηρίζεται από τη σύνταξη κάποιου συνταξιούχου, κάτι που φαίνεται πως ακούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι δανειστές. Στον αντίποδα, έστω και σιωπηρά, η κυβέρνηση παραδέχεται την ήττα της στο θέμα των επικουρικών, καθώς οι προωθούμενες περικοπές βασίζονται στη δέσμευση για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ήτοι ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Αυτό που διαφέρει από τις περικοπές της Ν.Δ., είναι πως αυτή τη φορά δεν θα είναι οριζόντιες, θα κυμαίνονται από 2% για τις επικουρικές συντάξεις που είναι άνω των 150-160 ευρώ και μπορεί να ξεπερνούν το 25% γι’ αυτές άνω των 400 ευρώ, ενώ θα επιδιωχθεί να συνδυασθούν με μερική αύξηση των εισφορών κατά 1 μονάδα (0,5 για εργοδότες και 0,5 για εργαζομένους).

Δύσκολη μάχη αναμένεται να δοθεί σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των συνταξιοδοτικών δαπανών, καθώς όπως φαίνεται και από τη χθεσινή έκθεση του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εξακολουθεί να δαπανά περισσότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. με άμεση συνέπεια στο δημόσιο χρέος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των θεσμών επιμένουν στην εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων στην εθνική σύνταξη, ξεκαθαρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση δημιουργούνται στρέβλωση στη σχέση παροχών - εισφορών και αντικίνητρα για την παραμονή στην αγορά εργασίας. Στον αντίποδα, η Ελλάδα προτείνει «ρήτρα ανάπτυξης» βάσει της οποίας θα επανακαθορίζεται το ύψος της τελικής παροχής.«Κλειδί» στη διαπραγμάτευση θεωρείται το ποσοστό αναπλήρωσης που θα καθορίσει η κυβέρνηση, καθώς από αυτό θα εξαρτηθεί το ύψος των μελλοντικών συντάξεων. Οι δανειστές απαιτούν να μην υπερβαίνει το 55% ενώ η ελληνική πλευρά θέλει να μην πέσει κάτω από 60%-65%, όπου βρίσκεται σήμερα. Μάλιστα, έχοντας στη διάθεσή της παλαιότερα από τα χθεσινά στοιχεία του ΟΟΣΑ, το υπουργείο Εργασίας φαίνεται πως υποστηρίζει σε τεχνικό επίπεδο ότι, ενώ το 2008 το ποσοστό αναπλήρωσης ήταν στο 95%, πλέον, εξαιτίας των μειώσεων έχει υποχωρήσει στο 55% για τις κύριες συντάξεις.

Κλειδωμένες θεωρούνται οι ενοποιήσεις των κύριων Ταμείων σε έναν εθνικό φορέα με ενιαιοποίηση κανόνων για εισφορές - παροχές.

Τα βασικά σημεία του νόμου–πλαισίου που προτίθεται να προωθήσει εντός Δεκεμβρίου η κυβέρνηση, με στόχο να τον εξειδικεύσει στη συνέχεια με υπουργικές αποφάσεις, πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος στον νέο πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), Γ. Βερνίκο. Στη συνέχεια, αναμένεται να ξεκινήσει κύκλο διεθνών επαφών σε Βερολίνο και Βρυξέλλες για εργασιακά και ασφαλιστικό.

skai


Διαβάστε Περισσότερα » " Πού συγκλίνουν και πού αποκλίνουν κυβέρνηση και τρόικα για το ασφαλιστικό "

Ξεχασμένος νόμος κάνει δώρο έναν επιπλέον μισθό στους χαμηλόμισθους

Ξεχασμένος νόμος κάνει δώρο έναν επιπλέον μισθό στους χαμηλόμισθουςΜπορεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα να μην αυξήθηκε τελικά στα 751 ευρώ όπως υποσχόταν η κυβέρνηση, μία παλαιά διάταξη νόμου όμως που έμεινε όρθια επί 15 χρόνια σε πείσμα των Μνημονίων, έρχεται να δώσει ανάσα ζωής σε εκατοντάδες χιλιάδες βιοπαλαιστές που είδαν τους μισθούς και τις ζωές τους να καταγκρεμίζονται μέσα σε ελάχιστα χρόνια.

Νέοι που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας ή οικογενειάρχες που κάποτε αμείβονταν με 1.000 ή 1.200 ευρώ και πάνω, αλλά τώρα έχουν πέσει στα μισά επειδή διαλύθηκαν οι κλαδικές συμβάσεις και δέχτηκαν μείωση μισθού για να κρατήσουν τις δουλειές τους, έχουν μία μοναδική ευκαιρία να δουν μία καθόλου αμελητέα αύξηση στο μισθό τους. Και μάλιστα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς να μπλέξουν με εργατολόγους και δικηγόρους, χωρίς να έρθουν και σε προστριβές με τους εργοδότες τους, χωρίς καν να σχηματίζουν ουρές για να παρουν το «δώρο» που δικαιούνται και τους το δίνει το ΙΚΑ!


Ενας στους 10 δικαιούται έξτρα μισθό
Η «σανίδα σωτηρίας» για όλους αυτούς είναι ένας νόμος υπέρ της προστασίας των χαμηλόμισθων που ψηφίστηκε το 2000, αλλά έμεινε στα αζήτητα επειδή τότε αφορούσε ελάχιστους -και για αυτό ελάχιστοι έκαναν χρήση του. Πλέον όμως, λόγω της διάλυσης της αγοράς και των εργασιακών σχέσεων, απευθύνεται σε όλο και περισσότερους και, δυνητικά, στο 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας!
Με τη διάταξη αυτή, ένας μισθωτός που παίρνει τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ μεικτά (περίπου 495 ευρώ καθαρά), δικαιούται να παίρνει κάθε μήνα 39,09 ευρώ περισσότερα «στο χέρι», από όσα ήξερε και υπολόγιζε ως τώρα. Αρκεί και μόνον να ζητήσει από τον εργοδότη του, να δηλώσει αυτός στο ΙΚΑ ότι ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς. Από τη στιγμή εκείνη και κάθε μήνα, ο εργοδότης θα δίνει τα 39,09 ευρώ στον εργαζόμενο και όχι στο ΙΚΑ.

Έτσι δεν θα γίνεται η κράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς κάθε μήνα και ο μισθωτός θα παίρνει περισσότερα χρήματα καθαρά στην τσέπη, χωρίς «γκρίνιες» πως επιβαρύνει την επιχείρηση όπου εργάζεται  κλπ κλπ.

Τελευταίο αποκούμπι
Ο νόμος 2837 ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου 2000 και καλύπτει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό. Προβλέπει ότι το ΙΚΑ επιδοτεί την ασφαλιστική εισφορά του εργαζόμενου (έως τα 39,09 ευρώ το μήνα) και δεν αφαιρείται από τον μισθό, τα δώρα κλπ.  Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες βιοπαλαιστές που εργάζονται και καταφέρνουν να παίρνουν ακόμα ένα μεροκάματο, παρέχοντας εξαρτημένη εργασία με πλήρη απασχόληση που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ.

Η διάταξη έρχεται από την εποχή της δραχμής, αλλά είχε ατονήσει και λησμονηθεί, δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται σε όσους αμείβονται με κλαδική σύμβαση, ούτε σε όσους παίρνουν περισσότερα από τον κατώτατο μισθό της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης.

Από τότε όμως που καταργήθηκαν οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας και οι μισθοί επέστρεψαν στην εποχή της δραχμής,  αυξήθηκαν ραγδαία οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον νόμιμα θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό-ΕΓΣΣΕ και έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του μέτρου, έστω και αν δεν το γνώριζαν για να το ασκήσουν.

Δεν καταργήθηκε
Με τα σημερινά δεδομένα, το ποσό της επιδότησης της εργατικής εισφοράς από το ΙΚΑ ανέρχεται σε 39,09 ευρώ, καθώς υπολογίζεται με βάση την εισφορά του εργαζομένου σε 6,67% επί του κατώτατου μισθού των 586 ευρώ. Για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα αυτό μεταφράζεται σε 548 ευρώ (39,09 Χ 14 μισθοί το χρόνο), δηλαδή ουσιαστικά κερδίζει έναν 15ο μισθό! 
Το μέτρο αυτό δεν καταργήθηκε, ενώ μάλιστα το 2012 το ποσό της επιδότησης μειώθηκε (και επιβίωσε), με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΙΚΑ όταν μειώθηκαν μαζικά οι μισθοί και μαζί και ο κατώτατος (Έγγραφο ΙΚΑ Α41/1/2012).

Αν μάλιστα ο κατώτατος μισθός επέστρεφε στα 751 ευρώ, όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, τότε το όφελος θα έφτανε  στα 50 ευρώ το μήνα (751 Χ 6,67%) ή στα 700 το χρόνο! 

Δικαιούχοι και εξαιρέσεις
Το μέτρο αφορά και όσους παίρνουν περισσότερα από τα 586 ευρώ, εφόσον τα επιπλέον ποσά προκύπτουν από τριετίες προϋπηρεσίας ή έξτρα αμοιβές και επιδόματα (πτυχίου, τέκνων, υπερωρίες, νυχτερινά κλπ). Έτσι αυξάνεται δραστικά και ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο το ποσό της έμμεσης αύξησης κάθε μήνα παραμένει σταθερό στα 39,09 ευρώ και αυξάνει το μηνιαίο μισθό, έστω και αν κάποιος με επιδόματα, προϋπηρεσία (μέχρι τρεις τριετίες) και υπερωρίες φτάνει να παίρνει πχ 800 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας («ΕΡΓΑΝΗ»), το 2014 ήδη περίπου 137.000 εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση αμείβονταν με 500 έως 600 ευρώ και άλλοι τόσοι από 600-700 ευρώ μεικτά. Σε ένα  μόλις χρόνο (σε σχέση με το 2013) αυξήθηκαν κατά περίπου 60.000, με βάση τα επίσημα στοιχεία. Θεωρείται βέβαιο όμως ότι αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο μέσα στο πολύ δύσκολο έτος 2015, όπου χιλιάδες επιχερήσεις έφτασαν στο χείλος του γκρεμού και οι μισθωτοί δέχονται μειώσεις 20%-30%.

Από τους περίπου 270.000, υπολογίζεται πως τουλάχιστον 150.000- 200.000 είναι πλέον δικαιούχοι της επιδότησης, χωρίς μάλιστα να το έχουν καταλάβει.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πάντως απώλειες εσόδων από το ΙΚΑ της τάξεως των 800 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τη στιγμή μάλιστα που σήμερα το κόστος είναι μηδενικό γιατί σχεδόν κανείς από τους δικαιούχους δεν κάνει χρήση του μέτρου.
 Ποιοι δικαιούνται, όμως, την επιδότηση;

1.    Μισθωτούς με καθεστώς πλήρους απασχόλησης  που ασφαλίζοντα στο Ικα για τον κλάδο σύνταξης και αμείβονται με τον βασικό μισθό  που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ (τα 586 ευρώ σήμερα). 

2.    Ημερομίσθιους, ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν ανά μήνα, εφόσον αμείβονται με το βασικό ημερομίσθιο, που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ (στη σύγχρονη εποχή ο Ν. 4093/2012)

Ο συντελεστής 6,67%, με βάση τον οποίο υπολογίζεται η επιδότηση της εργατικής εισφοράς παραμένει σταθερός ανεξάρτητα του κλάδου ασφάλισης (ΙΚΑ-ΜΙΚΤΑ, ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ-ΤΕΑΜ, ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ, ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ -ΤΕΑΜ, κλπ.) των εργαζομένων.
Από την μη παρακράτηση από τον εργοδότη της εργατικής εισφοράς και την απόδοσή της κατευθείαν στον εργαζόμενο, ο δικαιούχος δεν χάνει τίποτα ούτε σε ασφάλιση, ούτε σε σύνταξη! Το κόστος το αναλαμβάνει το ΙΚΑ και ο κρατικός προϋπολογισμός εξ ολοκλήρου.
Του μέτρου της επιδότησης εξαιρούνται μόνον:

 - Όσοι συνεχίζουν να αμείβονται με κλαδικές συμβάσεις, στο βαθμό που ισχύουν και εφόσον οι εργοδότες είτε δεσμεύονται είτε τις ακολουθούν,
- Οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, ανεξαρτήτως του ποσού συντάξεως τους,
- Οι οικοδόμοι 
- Όσοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων, όπως φορτοεκφορτωτές,  οι εφημεριδοπώλες, οι πωλητές λαϊκών λαχείων, λαϊκών αγορών ή όσων ο τρόπος αμοιβής θεσπίζεται από ειδικές διατάξεις (π.χ. φασόν, συμβάσεις έργου, κλπ.).


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Ξεχασμένος νόμος κάνει δώρο έναν επιπλέον μισθό στους χαμηλόμισθους "

10 μέρες προθεσμία για 13 προαπαιτούμενα

Προθεσμία 10 ημερών (έως τις 11 Δεκεμβρίου) για να ψηφίσει και να εφαρμόσει τα 13 προαπαιτούμενα μέτρα του δεύτερου πακέτου και όχι απλώς για να τα συμφωνήσει με τους θεσμούς, έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση.

Μάλιστα, η Αθήνα είναι αναγκασμένη να λειτουργήσει υπό την απειλή ενδεχόμενης επιπλοκής με την υποδόση του 1 δισ. ευρώ που εξαρτάται από την υλοποίηση αυτών των μέτρων, καθώς τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Αν μέχρι το τέλος του έτους δεν έχει εκταμιευθεί το 1 δισ. ευρώ (είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 18 του μήνα, εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα), τότε θα πρέπει τα κοινοβούλια της Ευρωζώνης (και κυρίως το γερμανικό) να εγκρίνουν παράταση της διαθεσιμότητάς τους, ώστε να διατεθούν αργότερα. Και αυτό είναι κάτι που δεν το επιθυμεί κανείς στην Ευρωζώνη.

Τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, πάντως, δεν σταματούν στο δεύτερο σετ προαπαιτουμένων μέτρων. Εφόσον αυτό ολοκληρωθεί επιτυχώς και εγκαίρως, στις αρχές Ιανουαρίου θα επανέλθουν οι εκπρόσωποι των δανειστών για τον πρώτο έλεγχο του προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να κλείσει έως τις αρχές Φεβρουαρίου για δύο λόγους:

1. Για να μη δημιουργηθεί εκ νέου πρόβλημα με τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φεβρουάριος είναι «βαρύς» μήνας ως προς τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους και τα κεφάλαια της δόσης που εξαρτώνται από τον έλεγχο (δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί, αλλά εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 3,6 δισ. ευρώ) είναι απαραίτητα για να μη δημιουργηθούν προβλήματα.

2. Για να μην προκύψει ζήτημα με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στο νέο πρόγραμμα. Το Ταμείο έχει ξεκαθαρίσει ότι για να συμμετάσχει στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει εφαρμόσει η Ελλάδα τις μεταρρυθμίσεις και η Ευρωζώνη να έχει λάβει νέα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Το υφιστάμενο πρόγραμμα του ΔΝΤ λήγει στο τέλος Μαρτίου και τα δύο αυτά ζητήματα θα πρέπει να έχουν κλείσει πριν από τα μέσα Μαρτίου, ώστε να αποφασίσει εγκαίρως το Ταμείο τι θα πράξει. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλ. Τσακαλώτος, δήλωσε ότι όλα τα μέτωπα της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να έχουν κλείσει μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Την τήρηση των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων επιδιώκει και η κυβέρνηση, για διαφορετικούς λόγους. Διότι η πιστή και άμεση εφαρμογή των προαπαιτουμένων μέτρων, αλλά και η ολοκλήρωση του ελέγχου, θα «ξεκλειδώσουν» την παροχή φθηνής ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προς τις τράπεζες και θα εντάξουν την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Δεν αποκλείεται, μάλιστα, αυτά τα δύο να αποφασιστούν και νωρίτερα από το κλείσιμο του ελέγχου, όπως αναφέρουν παράγοντες με γνώση της κατάστασης.

Επίσης, με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ανοίξει και η συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους. Η Ευρωζώνη έχει ξεκαθαρίσει ότι η συγκεκριμένη συζήτηση θα γίνει μόλις κλείσει ο πρώτος έλεγχος του προγράμματος, αλλά δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί λίγο πριν από την τυπική του ολοκλήρωση, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στο νέο πρόγραμμα και το ΔΝΤ. Μάλιστα, ο κοινοτικός επίτροπος, κ. Π. Μοσκοβισί, δήλωσε χθες ότι «πιστεύω πως στις αρχές του έτους θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το χρέος».

Πάντως, παρά τις εκατέρωθεν καλές προθέσεις για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις και καθυστερήσεις. Μάλιστα, κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι τα προαπαιτούμενα μέτρα να έχουν ολοκληρωθεί στις 18 ή και 22 του μήνα. Η σοβαρότητα των ζητημάτων που πρέπει να συμφωνηθούν είναι τέτοια που δημιουργεί προβληματισμό για το εάν μπορούν να γίνουν όλα και τόσο γρήγορα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σετ προαπαιτουμένων μέτρων, τα σημαντικότερα «αγκάθια» είναι:

1. Η ψήφιση του νομοσχεδίου-πλαισίου για την αδειοδότηση των μη τραπεζικών ιδρυμάτων που θα μπορούν να αγοράζουν τα «κόκκινα» δάνεια. Τη διαδικασία θα εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Από την αγορά «κόκκινων» δανείων θα εξαιρεθούν - εκτός απροόπτου- τα στεγαστικά που έχουν ληφθεί για την πρώτη κατοικία, αλλά η διαχείρισή τους θα μπορεί να γίνεται από μη τραπεζικά ιδρύματα, εάν αυτή η οδός επιλεγεί από την εκάστοτε τράπεζα.

2. Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, για πολιτικούς κυρίως λόγους.

3. Η ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο.

4. Ο ορισμός της Ομάδας Δράσης που θα αναλάβει να διαμορφώσει το νέο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Επίσης, από τώρα θα πρέπει να είναι σαφής η δομή του Ταμείου, τι περιουσιακά στοιχεία θα διαχειρίζεται, αλλά και το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα που θα έχει.

Σχετικά με την ατζέντα του πρώτου ελέγχου, τα κρίσιμα θέματα είναι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και της φορολογίας εισοδήματος, η λειτουργία της νέας και ανεξάρτητης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και τα νέα δημοσιονομικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από τώρα έως και το 2018. Να σημειωθεί ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να νομοθετηθούν από τώρα οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και φορολογικό. Πάντως, οι αλλαγές στα εργασιακά (συλλογικές συμβάσεις, ομαδικές απολύσεις και συνδικαλιστικό νόμο) θα εξεταστούν μετά τον πρώτο έλεγχο.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " 10 μέρες προθεσμία για 13 προαπαιτούμενα "

Εκλογές ΝΔ: 20 Δεκεμβρίου οι κάλπες λέει η Vodafone

Εκλογές ΝΔ: 20 Δεκεμβρίου οι κάλπες λέει η VodafoneΣυνεχίζεται το σήριαλ επιλογής της εταιρείας που θα αναλάβει τη διεξαγωγή των «γαλάζιων» εκλογών, καθώς αν και υπάρχουν οι απαντήσεις από τις υποψήφιες εταιρείες η αρμόδια επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει καν αποφασίσει αν θα συνεδριάσει σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θετικά απάντησε η Vodafone, αλλά για εκλογές στις 20 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο δεύτερος γύρος, εφόσον γίνει, θα «πέσει» δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, πράγμα πρακτικά αδύνατο και έτσι η επόμενη πιθανή ημερομηνία είναι στις 10 Ιανουαρίου, δηλαδή του... χρόνου. Από την άλλη, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και δεύτερη εταιρεία, η Έξυπνα Συστήματα, η οποία εγγυάται τη διεξαγωγή των εκλογών στις 13 Δεκεμβρίου, ωστόσο από το γαλάζιο στρατόπεδο εκφράζονται αμφιβολίες πως θα μπορέσει μία μικρή εταιρεία να φέρει εις πέρας το έργο όταν η Vodafone χρειάζεται περισσότερο χρόνο, φοβούμενοι ένα νέο φιάσκο.

Τα περιθώρια στενεύουν, αφού ακόμα και σήμερα να ληφθούν οι αποφάσεις για την εταιρεία, απομένουν μόλις δέκα ημέρες για τη διεξαγωγή των εκλογών. Την ίδια ώρα, συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά επανέφερε στο προσκήνιο τα σενάρια για επιστροφή του στην πρωθυπουργία, εκφράζοντας την άποψη ότι αν χάσει τη δεδηλωμένη η κυβέρνηση και κληθεί ο πρώην πρωθυπουργός να βοηθήσει, θα το πράξει.

Η διαφαινόμενη αναβολή, ωστόσο, αναμένεται να εντείνει τις προστριβές μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων για την προεδρία και να ενισχύει την κούραση των ψηφοφόρων. Ήδη, οι υποψήφιοι πρόεδροι έχουν χωριστεί σε δύο «στρατόπεδα»: από τη μία, οι κύριοι Μεϊμαράκης και Μητσοτάκης προτάσσουν την ανάγκη πρώτα να βρεθεί αξιόπιστη εταιρεία και μετά να οριστεί ημερομηνία εκλογών, ενώ, από την άλλη, οι κύριοι Τζιτζικώστας και Γεωργιάδης παραμένουν αμετακίνητοι για την 13η Δεκεμβρίου.

Στο περιθώριο της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την Τρίτη, ο Απόστολος Τζιτζικώστας κάλεσε όποιον δεν θέλει εκλογές στο κόμμα να το πει ανοικτά, ενώ έκανε λόγο για υπάρξη τεσσάρων εταιρειών, που διεκδικούν τις εκλογές αν και τα μέλη της ΚΕΦΕ μιλούν για μία. Αμφβιβολίες για την ημερομηνία των εκλογών εξέφρασε ο Ευάγγελος Μειμαράκης, ο οποίος κληθείς να απαντήσει για τον αν θα γίνουν εκλογές στις 13 Δεκεμβρίου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα.

Την ανησυχία τους μετέφεραν και βουλευτές, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Χαρακτηριστικά, ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης επισήμανε ότι δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από όσα συμφωνήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΚΟ, ενώ δήλωσε ότι «εχει ευθύνη και ο μεταβατικός πρόεδρος και οι τέσσερις υποψήφιοι».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Εκλογές ΝΔ: 20 Δεκεμβρίου οι κάλπες λέει η Vodafone "

Εκτός εργασίας εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης

Εκτός εργασίας εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ ΘεσσαλονίκηςΠαρά τις διαβεβαιώσεις επανεκκίνησης του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, οι πρώτες απολύσεις με... αριστερό πρόσημο είναι γεγονός. Μιλάμε για τους υπάλληλους του Αρχαιολογικού Τομέα στο μετρό της συμπρωτεύουσας που βρέθηκαν εκτός εργασίας. Το θέμα αναδεικνύει ο Συντονιστής της ΟΔΕ Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Πλέον, οι απολύσεις έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι απολύσεις των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι εργαζόμενοι στον Αρχαιολογικό Τομέα του μετρό, θα κάνουν μαύρα Χριστούγεννα, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων υπουργών ότι το έργο επανεκκινεί. Ο υπουργός Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων πρέπει να απαντήσει άμεσα:
Σε ποιο βαθμό έχουν φτάσει οι συζητήσεις μεταξύ αναδόχου και κυρίου του έργου.
Για ποιο λόγο δεν τήρησε τη ρητή δημόσια δέσμευσή του για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ αναδόχου και κυρίου του έργου.
Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου.
Συμπεριλαμβάνεται στη λύση που προτείνει η κυβέρνηση –αν φυσικά υπάρχει τέτοια πρόταση- η κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου.
Κυρίως, όμως, πρέπει να απαντήσει αν ανέπτυξε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να αποτρέψει τις απολύσεις στον αρχαιολογικό τομέα του μετρό Θεσσαλονίκης
Για όλα τα παραπάνω κατέθεσε σχετική ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Εκτός εργασίας εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης "

DW: Ο «δύσκολος» Σόιμπλε και η «ξεχασμένη κρίση»

Μπορεί λόγω τρομοκρατίας και προσφυγικής κρίσης να έχει ατονήσει το διεθνές ενδιαφέρον για το ελληνικό ζήτημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα επανέλθει. Το ίδιο ισχύει και για τους ενδοιασμούς του Β. Σόιμπλε.
Υπό «κανονικές» συνθήκες η αναστάτωση θα ήταν μεγάλη. Όταν όμως τον περασμένο μήνα και εν μέσω των διαπραγματεύσεων Ελλάδας-θεσμών ο γερμανός υπ. Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε πατούσε για άλλη μια φορά «φρένο» ζητώντας και νέες δεσμεύσεις από την Ελλάδα, αυτό δεν φάνηκε να συγκινεί ιδιαίτερα τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη.
Εν μέσω των προσφυγικών ροών, των τρομοκρατικών χτυπημάτων και των συγκρούσεων στη Συρία, το ελληνικό ζήτημα γενικότερα φάνηκε να έχει την ίδια τύχη. Εντούτοις η ελληνική κρίση δεν εξαφανίστηκε. Η διελκυστίνδα μεταξύ Ελλάδας και διεθνών πιστωτών καλά κρατεί. Το ίδιο και η κριτική και επιφυλακτική διάθεση του γερμανού υπουργού Οικονομικών.
Όπως τη βιώσαμε το περασμένο καλοκαίρι. Όταν, για παράδειγμα, και εν αντιθέσει με την καγκελάριο Α. Μέρκελ, ο Β. Σόιμπλε προέκρινε τη προσωρινή έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Ο γερμανός υπουργός δεν φαίνεται να έχει εγκαταλείψει την ιδέα αυτή, μολονότι έχει αποφασιστεί στο μεταξύ ένα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 86 δις ευρώ και η νέα κυβέρνηση στην Αθήνα επιδεικνύει ουσιαστικό ζήλο στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Και από την πλευρά του Β. Σόιμπλε όμως έχει αλλάξει τουλάχιστον το εξής: μετά την απομάκρυνση του Γιάνη Βαρουφάκη, ο γερμανός υπουργός φαίνεται πως έχει πολύ καλύτερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία με τον νυν έλληνα ομόλογό του Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Σόιμπλε vs Βαρουφάκης
euro finanzen schäuble varoufakis finanzminister griechΗ διαρκής μονομαχία μεταξύ του «Δόκτορος Σόιμπλε» (κατά Βαρουφάκη) και του «επιφανούς οικονομολόγου» (κατά Σόιμπλε), τροφοδοτούσε επί μήνες την πολιτική ειδησεογραφίαenland
Η διαρκής μονομαχία μεταξύ του «Δόκτορος Σόιμπλε» (κατά Βαρουφάκη) και του «επιφανούς οικονομολόγου» (κατά Σόιμπλε), τροφοδοτούσε επί μήνες την πολιτική ειδησεογραφία
Το 2015 ήταν η χρονιά με τις περισσότερες συνόδους κορυφής και συναντήσεις για την Ελλάδα. Η επί μήνες επαπειλούμενη έξοδος της χώρας από το ευρώ και το σκληρό πόκερ μεταξύ Αθήνας και πιστωτών ήταν μέχρι και το καλοκαίρι το κυρίαρχο θέμα. Τον τόνο έδινε πάντα ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Η διαρκής μονομαχία μεταξύ του «Δόκτορος Σόιμπλε» (κατά Βαρουφάκη) και του «επιφανούς οικονομολόγου» (κατά Σόιμπλε), τροφοδοτούσε επί μήνες την πολιτική ειδησεογραφία, προκαλώντας πλήθος έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων.
Μια από τις προειδοποιήσεις του Β. Σόιμπλε προς την Ελλάδα που θα θυμούνται πολλοί από το 2015 ήταν ένας συνδυασμός αγγλικών και γερμανικών λέξεων και δη γερμανικής διαλέκτου. «Am 28., 24:00 Uhr, isch over» (στις 28 του μηνός, στις 12 το βράδυ, τελείωσε). Ήταν η φράση με την οποία ο γερμανός υπουργός επέλεξε να στείλει αυστηρό μήνυμα στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας την τότε καταληκτική ημερομηνία των διαπραγματεύσεων. Η διορία εξέπνευσε τελικώς, εντούτοις το δεύτερο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδας παρατάθηκε για τέσσερις μήνες προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στην νεοεκλεγείσα τότε κυβέρνηση Τσίπρα. 32 γερμανοί βουλευτές ψήφισαν τότε κατά, οι 29 προέρχονταν από το στρατόπεδο των Χριστιανοδημοκρατών / Χριστιανοκοινωνιστών. Το καλοκαίρι ο αριθμός των ανταρτών που αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την γραμμή της καγκελαρίου αυξήθηκε ακόμη περισσότερο.
Με τη σκληρή και άκαμπτη στάση του έναντι της Ελλάδας ο Β. Σόιμπλε αναρριχήθηκε τότε στην κορυφή της λίστας των δημοφιλέστερων πολιτικών της Γερμανίας, κάτι ιδιαίτερα ασυνήθιστο για έναν υπουργό Οικονομικών. Στην Ελλάδα αντίθετα, έγινε το πλέον μισητό πρόσωπο. Σε διάφορα, ενοχλητικά, σκίτσα ο γερμανός πολιτικός παρουσιάστηκε συχνά με ναζιστική στολή, ως πρωθιερέας της καταστροφής.
Νέες διαπραγματεύσεις - νέες (δια-)μάχες;
Σύντομα θα τεθούν προς διαπραγμάτευση το αμφιλεγόμενο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων αλλά και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
Σύντομα θα τεθούν προς διαπραγμάτευση το αμφιλεγόμενο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων αλλά και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
Η διάσταση απόψεων με την καγκελάριο Μέρκελ επί του ελληνικού ζητήματος οδήγησαν τον Β. Σόιμπλε ακόμη και στο να φλερτάρει με την ιδέα της παραίτησης. Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει έναν υπουργό να ενεργήσει αντίθετα με τη συνείδησή του, «εάν το προσπαθήσει κανείς θα μπορούσα να πάω στον πρόεδρο και να ζητήσω την απαλλαγή μου», είχε πει ο υπουργός, διευκρινίζοντας όμως την ίδια ώρα ότι δεν σκεφτόταν το ενδεχόμενο παραίτησης. Η ίδια η Α. Μέρκελ περιορίστηκε να σχολιάσει τότε ότι «κανείς δεν ήρθε για να μου ζητήσει να τον απαλλάξω από τα καθήκοντά του». Εντέλει όμως, και σε αυτό συγκλίνουν αρκετοί αναλυτές, η σκληρή στάση του Β. Σόιμπλε εξασφάλισε στην Α. Μέρκελ την πλειοψηφία της Bundestag κατά την ψηφοφορία για το τρίτο πακέτο στήριξης της Ελλάδας. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που διαφωνούν με αυτή την ανάγνωση. Γεγονός είναι πάντως ότι στην πραγματικότητα η διαμάχη μεταξύ Μέρκελ και Σόιμπλε δεν έχει επιλυθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τους επόμενους μήνες ο υπουργός θα εκφράσει με την πρώτη ευκαιρία τους ενδοιασμούς και τις επιφυλάξεις του.
Πρόσφατα οι δανειστές ενέκριναν την εκταμίευση της υποδόσης των δυο δις ευρώ αλλά και τη σταδιακή αποδέσμευση των δέκα δις ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Εντούτοις ένα νέο πακέτο δύσκολων μεταρρυθμίσεων βρίσκεται προ των πυλών. Σύντομα θα τεθούν προς διαπραγμάτευση το αμφιλεγόμενο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων αλλά και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.
Επιπλέον το ΔΝΤ δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη και δεσμευτική δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή του στο νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας. Η δε ενεργός εμπλοκή του Ταμείου είναι αποφασιστικής σημασίας για τη γερμανική κυβέρνηση. Μπορεί να μην εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες για τη συμμετοχή του ΔΝΤ. Ωστόσο η αξιολόγηση του προγράμματος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Διαβάστε Περισσότερα » " DW: Ο «δύσκολος» Σόιμπλε και η «ξεχασμένη κρίση» "

Επί 29 λεπτά πετούσαν πάνω από ελληνικά νησιά οι «νευρικοί» Τούρκοι πιλότοι

Επί 29 λεπτά πετούσαν πάνω από ελληνικά νησιά οι «νευρικοί» Τούρκοι πιλότοιΠροτού συμπληρωθούν 48 ώρες από τις ατυχείς δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι οι Έλληνες πιλότοι ευτυχώς δεν είναι τόσο νευρικοί όσο οι Τούρκοι απέναντι στους Ρώσους, η Άγκυρα προέβη σε μια πολύ σοβαρή πρόκληση -ίσως τη σοβαρότερη εδώ και αρκετά χρόνια.

Σχηματισμός έξι οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 πέταξε πάνω από τέσσερα ελληνικά νησιά: Τους Φούρνους, το Μακρονήσι, τους Ανθρωποφάγους και το Αγαθονήσι! Με απλά λόγια, έξι οπλισμένα τουρκικά F-16 έκαναν υπέρπτηση πάνω από τέσσερα ελληνικά νησιά!

Η υπέρπτηση αποτελεί την πλέον σοβαρή πρόκληση διότι αποτελεί έμπρακτη αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου. Αν μη τι άλλο, ο χρόνος που σημειώθηκε η υπέρπτηση των έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από τέσσερα ελληνικά νησιά, δεν αφήνει αμφιβολίες ότι πρόκειται για την επίσημη απάντηση της τουρκικής κυβέρνησης στα ατυχή τουιταρίσματα του Αλέξη Τσίπρα προς τον Αχμέτ Νταβούτογλου.

Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η πτήση των τουρκικών μαχητικών εντός του χώρου ευθύνης της Αθήνας (FIR Αθηνών) και στη συνέχεια οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μαζί με τις επιθετικές πτήσεις πάνω από τέσσερα ελληνικά νησιά διήρκεσαν ακριβώς 29 λεπτά!

Ο σχηματισμός των έξι τουρκικών F-16 εισέβαλαν -διότι προηγουμένως δεν είχαν καταθέσει σχέδιο πτήσης- στο FIR Αθηνών ένα λεπτό μετά τις τρεις το μεσημέρι από την περιοχή από την περιοχή μεταξύ Λέσβου και Χίου. Ο σχηματισμός των έξι τουρκικών μαχητικών έσπασε σε δύο υποσχηματισμούς. Η τετράδα των τουρκικών F-16 πέταξε 4.000 πόδια πάνω από τους Φούρνους, ενώ τα άλλα δύο τουρκικά μαχητικά πέρασαν διαδοχικά 8.500 πόδια πάνω από το Μακρονήσι, 8.200 πόδια πάνω από τη νησίδα Ανθρωποφάγοι και συνέχισαν ολοκληρώνοντας την «αποστολή» τους με υπέρπτηση 8.100 πόδια πάνω από το Αγαθονήσι.

Επισημαίνεται ξανά ότι η επιθετική αποστολή των Τούρκων χειριστών που έκαναν υπέρπτηση πάνω από τέσσερα διαφορετικά ελληνικά νησιά διηρκεσε ακριβώς 29 λεπτά, διάστημα κατά το οποίο τα τουρκικά μαχητικά πετούσαν ανενόχλητα μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας «το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική».

Κατά τα άλλα, η μέχρι χθες «λαλίστατη» ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε με... σιωπή. Ούτε σχόλια στο Twitter, ούτε διαμαρτυρίες προς την τουρκική κυβέρνηση, ούτε διαβήματα...

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τις σημερινές υπερπτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών:

Σχηματισμός 6 τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, F-16, εισήλθε στις 15:01 στο FIR ΑΘΗΝΩΝ μεταξύ ν. Λέσβου και ν. Χίου. Ο σχηματισμός, αφού διασπάστηκε σε 4 και 2 αφη αντίστοιχα, πραγματοποίησε υπερπτήσεις ως ακολούθως:

- στις 15:25 υπέρπτηση 4 αφων άνωθεν ν. Φούρνοι, στα 4.000 πόδια
- στις 15:27 υπέρπτηση 2 αφων άνωθεν ν. Μακρονήσι και ν. Ανθρωποφάγοι του νησιωτικού συμπλέγματος Φούρνων, στα 8.500 πόδια και 8.200 πόδια αντίστοιχα και στις 15:29 άνωθεν ν. Αγαθονήσι, στα 8.100 πόδια

Ακολούθως, εξήλθαν του FIR ΑΘΗΝΩΝ τα 4 αφη στις 15:28 και τα 2 αφη στις 15:30 αντίστοιχα, νοτίως ν. Σάμου.

Το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.

Κουμουτσάκος: Φαίνεται ότι δεν τρόμαξαν από τα πρωθυπουργικά τουιτς

Το θέμα των νέων τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο σχολίασε το απόγευμα της Τρίτης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος, σχολιάζοντας ότι, όπως φαίνεται, οι Τούρκοι δεν τρόμαξαν από τα τουιτς του Αλέξη Τσίπρα.

«Σειρά τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο και θρασύτατες υπερπτήσεις ελληνικών νησιών. Φαίνεται ότι δεν τρόμαξαν από τα πρωθυπουργικά τουιτς«, έγραψε.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Επί 29 λεπτά πετούσαν πάνω από ελληνικά νησιά οι «νευρικοί» Τούρκοι πιλότοι "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news