facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Σχέδιο για φόρο στο σύνολο της περιουσίας

Ολοκληρωμένο σχέδιο που προβλέπει την εφαρμογή ενός γενικευμένου φόρου περιουσίας, στο οποίο θα υπαχθούν όλα τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ακόμη και όσα κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας έχουν στα σπίτια τους ή σε τραπεζικές θυρίδες, καθώς επίσης και όλα τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει σε επενδύσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με εξαίρεση μόνο καταθέσεις στο εσωτερικό, προωθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Ο νέος αυτός φόρος περιουσίας προορίζεται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα σήμερα Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με την ίδια ακριβώς αποδοτικότητα σε έσοδα.

Θα επιχειρηθεί, δηλαδή, να αποδίδει τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ ετησίως, όσα ακριβώς και ο ΕΝΦΙΑ.

Το σχέδιο της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει πολύ απλά τη φορολόγηση της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιευμένων κεφαλαίων των Ελλήνων πολιτών σε εσωτερικό και εξωτερικό, με εξαίρεση μόνο τις καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες.

Οι αξίες των ακινήτων, των επιχειρήσεων, των αυτοκινήτων, των δικύκλων, των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των μετοχών, των ομολόγων και των λοιπών επενδύσεων που έχει κάθε Ελληνας φορολογούμενος στο εσωτερικό και το εξωτερικό, πλην των καταθέσεων στις εγχώριες τράπεζες, θα υπόκεινται στο νέο φόρο περιουσίας, όπως επίσης και τα χρήματα που βρίσκονται κάτω από τα στρώματα στα σπίτια.

Προκειμένου δε όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια να φορολογηθούν θα καταρτιστεί πρώτα το περιουσιολόγιο, μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωριστούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιεύσεων των Ελλήνων φορολογουμένων και, εν τέλει, τον ορθό υπολογισμό του νέου φόρου.

Το εγχείρημα φαντάζει δύσκολο, όμως στο υπουργείο Οικονομικών έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος στην προετοιμασία εφαρμογής του σχετικού σχεδίου.

Πριν αρχίσει να καταρτίζεται το περιουσιολόγιο θα ψηφιστεί και θα τεθεί σε εφαρμογή νόμος με τον οποίο δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους Ελληνες φορολογούμενους να αποκαλύψουν οικειοθελώς κεφάλαια, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, τα οποία δεν είχαν δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια.

Τα κεφάλαια που θα δηλωθούν θα φορολογηθούν με βάση τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες, αλλά χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Από τη στιγμή που τα ποσά αυτά θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν θα έχουν πλέον νομιμοποιηθεί και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την κάλυψη τεκμηρίων στις φορολογικές δηλώσεις των επόμενων ετών.

Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της εθελοντικής αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων θα αρχίσει τα «χτίσιμο» του περιουσιολογίου.

Στο πρώτο στάδιο, το υπουργείο Οικονομικών θα συγκεντρώσει από τις δικές του βάσεις δεδομένων όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για την περιουσία κάθε φορολογούμενου, δηλαδή για τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες, τα σκάφη αναψυχής, τις πισίνες κ.λπ.

Τα στοιχεία αυτά θα αναρτηθούν σε ειδική φόρμα στο Διαδίκτυο, στο λογαριασμό που έχει κάθε φυσικό πρόσωπο στο σύστημα TAXISnet.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών θα καλέσει τους φορολογούμενους, με ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποστείλει στα e-mail τους, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, τα οποία θα έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet ή προσθέτοντας δεδομένα ή διορθώνοντας τα ήδη ανηρτημένα δεδομένα.

Όλα στο… μικροσκόπιο

Επιπλέον το υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει από τους φορολογούμενους να δηλώσουν και όσα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτά που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τις πάσης φύσεως αποταμιεύσεις τους.

Στα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι στην ίδια ειδική φόρμα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για:

- Όλα τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις τους στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή πληροφορίες για τα τιμαλφή (κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι, ακριβά ρολόγια κ.λπ.), τα έργα και τα λοιπά αντικείμενα τέχνης μεγάλης αξίας (πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα κ.λπ.), τις μετοχές σε εταιρίες εισηγμένες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα εταιρικά μερίδια, τις λοιπές συμμετοχές σε επιχειρήσεις, τις καταθέσεις, τις επενδύσεις σε ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, ρέπος, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα, ακόμη και το περιεχόμενο των θυρίδων στις τράπεζες.

- Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις τους στο εξωτερικό, δηλαδή για τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ρέπος και τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία τους ανήκουν και βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

Πρόστιμα

Από τη στιγμή που όλοι οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν την ειδική φόρμα με όλα τα στοιχεία για την περιουσία τους και τις αποταμιεύσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το περιουσιολόγιο θα «κλειδώσει» κι ό,τι αδήλωτο περιουσιακό στοιχείο εντοπιστεί πλέον για οποιονδήποτε Ελληνα πολίτη οπουδήποτε κι οποτεδήποτε θα δεσμεύεται, ο δε φορολογούμενος που δεν δήλωσε στο περιουσιολόγιο θα καλείται να καταβάλει πρόστιμο που θα φθάνει ή και θα υπερβαίνει την αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του περιουσιολογιίου, το υπουργείο Οικονομικών θα αντιμετωπίζει με επιείκεια περιπτώσεις μη δήλωσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ή ανακρίβειας στη δήλωση ορισμένων στοιχείων.

Δηλαδή σε πρώτη φάση όσοι φορολογούμενοι δεν δηλώσουν ορισμένα κινητά περιουσιακά τους στοιχεία, όπως τιμαλφή ή έργα τέχνης ή όσοι φορολογούμενοι κάνουν λάθη στον τρόπο αναγραφής ορισμένων περιουσιακών τους στοιχείων δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμα.

Αργότερα όμως και οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπίζονται αυστηρά με βαριά πρόστιμα.

Ο γενικός κανόνας που θα ισχύσει θα είναι ότι πρέπει να δηλωθούν όλα ανεξαιρέτως τα περιουσιακά στοιχεία και οι αποταμιεύσεις.

Ελεύθερος Τύπος/real

Διαβάστε Περισσότερα » " Σχέδιο για φόρο στο σύνολο της περιουσίας "

Φλαμπουράρης: Με σπιλώνουν για να πλήξουν το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ

Στην αντεπίθεση περνά ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, με αφορμή και τις τελευταίες καταγγελίες εις βάρος του. Ο κ. Φλαμπουράρης απαντά στις καταγγελίες και τονίζει: «Πλανώνται αν πιστεύουν ότι μέσω της σπίλωσης του προσώπου μου θα αφαιρέσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ το ηθικό πλεονέκτημά του. Το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής είναι προτιμότερο να σιωπά παρά να παριστάνει τον ηθικό ιεροεξεταστή».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Αλέκου Φλαμπουράρη έχει ως εξής:

«1.Υπήρξα πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας. Όμως από την στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας δεν έχω, πλέον, καμία σχέση με την εταιρεία "ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ". Και λόγω της ηθικής μου αλλά και με την καθόλα νόμιμη διαδικασία από την 26.01.2015.

2.Τα περιουσιακά μου στοιχεία βρίσκονται προ πολλού στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

3.Ο Δήμος Αίγινας με αντιμετώπισε όπως κάθε δημότη. Ο ίδιος, άλλωστε, ο Δήμος απάντησε στα ανυπόστατα δημοσιεύματα.

4. Δεν εντάχθηκα ποτέ στις 100 δόσεις του "νόμου Βαλαβάνη", όπως συνεχίζουν, ψευδώς, να επικαλούνται. Είχα ενταχθεί σε πρόγραμμα 12 δόσεων (επί κυβερνήσεως Σαμαρά) για οφειλές στο Δημόσιο, τις οποίες δόσεις και κατέβαλα κανονικώς.

5. Δεν ξέρω τι άλλο θα κατασκευάσουν και δεν με αφορά. Επαναλαμβάνω ότι τα ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα δεν με αγγίζουν. Πλανώνται αν πιστεύουν ότι μέσω της σπίλωσης του προσώπου μου θα αφαιρέσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ το ηθικό πλεονέκτημά του. Το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής είναι προτιμότερο να σιωπά παρά να παριστάνει τον ηθικό ιεροεξεταστή».

Newsroom ΔΟΛ

Διαβάστε Περισσότερα » " Φλαμπουράρης: Με σπιλώνουν για να πλήξουν το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ "

Τουρκία-εκλογές: Απόλυτη πλειοψηφία κέρδισε ο Ερντογάν

Το κόμμα του ισλαμοσυντηρητικού προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία που είχε χάσει πριν από πέντε μήνες, όπως μετέδωσαν ενημερωτικά τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας.

Με καταμετρημένο το 99% των ψήφων, το AKP συγκέντρωσε το 49,3% και κέρδισε 316 εκ των 550 εδρών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, σύμφωνα με τα δίκτυα NTV και CNN- Turk.

Νίκη για τη δημοκρατία χαρακτήρισε τη νίκη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στις εκλογές για την ανάδειξη των 550 βουλευτών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ο Αχμέτ Νταβούτογλου.

«Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα σας υπηρετήσουμε με επάρκεια τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα βρεθούμε ενώπιόν σας για μία ακόμη φορά το 2019» πρόσθεσε αναφερόμενος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και Κούρδων διαδηλωτών στο Ντιγιάρμπακιρ

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ της αστυνομίας και νεαρών Κούρδων διαδηλωτών στο Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών, μετέδωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που κατέκλυσαν τους δρόμους για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Ρόιτερς που βρίσκεται στο σημείο.

Όπως μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου, τα επεισόδια ξεκίνησαν κοντά στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών (HDP), αφού δόθηκαν στη δημοσιότητα τα μερικά αποτελέσματα που δείχνουν ότι τα ποσοστά του φιλο- κουρδικού κόμματος καταγράφουν πτώση με ορατό τον κίνδυνο να μην καταφέρει να συγκεντρώσει το 10%, που απαιτείται για την είσοδο στην Εθνοσυνέλευση.

Δεκάδες διαδηλωτές, ορισμένοι εξ αυτών πέταγαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών, έκλεισαν ένα δρόμο κοντά στο κέντρο του Ντιγιάρμπακιρ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά σήμερα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας, ενώ πολλοί ψηφοφόροι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με την παρουσία τεθωρακισμένων οχημάτων της αστυνομίας.

Διαβάστε Περισσότερα » " Τουρκία-εκλογές: Απόλυτη πλειοψηφία κέρδισε ο Ερντογάν "

Ρώσος εμπειρογνώμονας: Το Airbus που συνετρίβη στο Σινά διαλύθηκε στον αέρα

Το ρωσικό αεροσκάφος που συνετρίβη το Σάββατο στο Σινά παρασέρνοντας στον θάνατο 224 ανθρώπους, διαλύθηκε στον αέρα, υποστήριξε σήμερα ένας Ρώσος εμπειρογνώμονας.

"Η διάλυσή του έγινε στον αέρα και τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μια μεγάλη έκταση, περίπου 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων", είπε, από το Κάιρο όπου βρίσκεται, ο Βίκτορ Σοροτσένκο, ο διευθυντής της Διακυβερνητικής Επιτροπής Αεροπορίας (MAK), διευκρινίζοντας ότι ακόμη είναι "πολύ νωρίς για να εξάγουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα".

Η ΜΑΚ είναι αρμόδια για τις έρευνες μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα στη Ρωσία. Με την ιδιότητα του επικεφαλής της ο Σοροτσένκο συμμετέχει στην έρευνα για τη συντριβή της πτήσης 9268, σε συνεργασία με τους Αιγύπτιους ειδικούς αλλά και Γάλλους και Γερμανούς εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν την κατασκευάστρια εταιρεία Airbus.

Οι ειδικοί πρόβαλαν ως πιθανή την υπόθεση της διάλυσης του αεροσκάφους εν πτήσει λόγω του τρόπου με τον οποίο διασκορπίστηκαν τα συντρίμμια.

Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι βρήκαν τμήματα του αεροσκάφους και απανθρακωμένα πτώματα σε έναν κύκλο με ακτίνα 8 χιλιομέτρων κάτι που, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, δείχνει ότι το αεροσκάφος Airbus A321 δεν κατέπεσε ακέραιο αλλά διαλύθηκε ή εξερράγη εν πτήσει. Ένας αξιωματικός του αιγυπτιακού στρατού που μετέχει στις έρευνες ανέφερε ότι σήμερα η περίμετρος των ερευνών επεκτάθηκε στα 15 χιλιόμετρα.

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Ρώσος εμπειρογνώμονας: Το Airbus που συνετρίβη στο Σινά διαλύθηκε στον αέρα "

Τι αποκάλυψε ο Αλεξιάδης στον Real Fm 97,8 για τα Τέλη Κυκλοφορίας - Πως θα φορολογηθούν τα Ι.Χ - ΗΧΗΤΙΚΟ

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή των Άκη Παυλόπουλου, Μάνου Νιφλή, ξεκαθάρισε πως θα αυξηθούν τα Τέλη Κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και αξίας ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουν διαρρεύσει από διάφορα στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Παράλληλα ο κ. Αλεξιάδης προανήγγειλε τη μικρή μείωση των Τελών Κυκλοφορίας σε πολύ μικρά και φθηνά αυτοκίνητα.

«Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά που γράφονται είναι ψέματα. Θα πάμε σε αυξήσεις στα Τέλη Κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και ακριβά ως προς την τιμή», ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης και πρόσθεσε: «θα πάμε σε ελάφρυνση σε αυτοκίνητα που είναι χαμηλής αξίας και σε μικρά αυτοκίνητα».

Ακούστε το ηχητικό:

Διαβάστε Περισσότερα » " Τι αποκάλυψε ο Αλεξιάδης στον Real Fm 97,8 για τα Τέλη Κυκλοφορίας - Πως θα φορολογηθούν τα Ι.Χ - ΗΧΗΤΙΚΟ "

Δεύτερο κύμα φόρων σε αγρότες, ακίνητα, ΙΧ

Δεύτερο κύμα φόρων που αφορά τους αγρότες, όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια, τους 400.000 ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων που τα απέκτησαν την τελευταία 5ετία και τους γονείς που τα παιδιά του φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία προετοιμάζει η κυβέρνηση.

Οι νέες επιβαρύνσεις θα έλθουν με τον νέο γύρο των προαπαιτουμένων έως τα μέσα Νοεμβρίου, με νέο πολυνομοσχέδιο η προετοιμασία του οποίου έχει ξεκινήσει ή με υπουργικές αποφάσεις.

Οι πρώτες αποφάσεις θα είναι η επιβολή τελών κυκλοφορίας στα «πράσινα» ΙΧ που μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν επειδή δεν επιβάρυναν το περιβάλλον και η περικοπή κατά 50% του επιδόματος θέρμανσης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Βήμα» από το επίδομα θέρμανσης θα κοπούν τον εφετινό χειμώνα 150 εκατομμύρια ευρώ ενώ υπάρχουν δικαιούχοι που έχουν πάρει επίδομα για πετρέλαιο του περσινού χειμώνα.

Μένει το 23% στα σχολεία;

«Πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση αποτελούν τα ισοδύναμα που αναζητεί ώστε να μην εφαρμοστεί ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση ανεξαιρέτως σχολικής βαθμίδας.

Δεν πληρώνουν

Άλλο μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση είναι τα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας στην Ελλάδα είναι καταγεγραμμένα 5.100.000 ΙΧ αυτοκίνητα.

Για 560.000 οχήματα έχουν κατατεθεί πινακίδες στην Εφορία. Στους δρόμους κυκλοφορούν 4.540.000 οχήματα. Από αυτά όμως που κυκλοφορούν, τέλη έχουν πληρώσει 3.700.000 ιδιοκτήτες ενώ 60.000 οχήματα απαλλάσσονται με τον νόμο από τα τέλη κυκλοφορίας.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι περίπου 850.000 οχήματα κυκλοφορούν χωρίς να έχουν πληρωθεί τέλη κυκλοφορίας για το 2015 ή και προηγούμενα έτη.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στην Καραγεώργη Σερβίας φαίνεται να έχουν καταλήξει στα εξής:

Να παραμείνουν ίδια τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ που έχουν κυκλοφορήσει πριν από τον Νοέμβριο του 2010 και να υπάρξουν αλλαγές – αυξήσεις σε τέλη κυκλοφορίας οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που εξαιρούνταν έως τώρα ή επιβαρύνονται με πολύ χαμηλά τέλη.

Με βάση τα παραπάνω, το υπουργείο Οικονομικών σε πρώτη φάση θέλει να επιβάλει τέλη κυκλοφορίας σε αυτά τα 60.000 οχήματα που απαλλάσσονται σήμερα, και να αυξηθούν τα τέλη ανά μικρογραμμάριο CO2 σε περίπου 400.000 οχήματα που έχουν πωληθεί από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά που θεωρούνται σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Το επίδομα πετρελαίου

Κάτω από τους μισούς δικαιούχους σε σχέση με πέρυσι θα πάρουν εφέτος επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει καταλήξει, όπως αναφέρει η εφημερίδα, στα νέα αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα ισχύσουν εφέτος.

Πλέον καταργείται η προκαταβολή του 25% ενώ μειώνεται η επιδότηση σε 25 λεπτά (από 35 λεπτά) ανά λίτρο.

Με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια επίδομα θα δικαιούνται έγγαμος με δύο παιδιά εφόσον το εισόδημά του δεν ξεπερνά τις 24.000 ευρώ (από 46.000 ευρώ πέρυσι) και η περιουσία του δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 200.000 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή καταργείται η απαλλαγή του αγροτικού πετρελαίου από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης σε δύο δόσεις.

Εφέτος αυξάνεται στα 200 ευρώ το χιλιόλιτρο από 66 ευρώ και από τον Οκτώβριο του 2016 θα ανέβει στα 330 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Με το πολυνομοσχέδιο του Νοεμβρίου πρόκειται να αυξηθεί και ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για τους αγρότες στο 20% από 13% το 2016 και στο 26% για το 2017.

Νέα κλίμακα για τα ενοίκια

Στην Καραγεώργη Σερβίας προετοιμάζουν τη νέα κλίμακα φόρου για τα εισοδήματα από ενοίκια. Για χαμηλό ετήσιο εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής θα είναι χαμηλός (π.χ.) 5%, για εισοδήματα από 5.000 έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής θα ανέβει στο 15% και για υψηλότερα εισοδήματα θα ανέβει στο 35%

ΤΟ ΒΗΜΑ /real

Διαβάστε Περισσότερα » " Δεύτερο κύμα φόρων σε αγρότες, ακίνητα, ΙΧ "

Aλεξιάδης: Το φορολογικό βάρος πέφτει στα μεγάλα και ακριβά Ι.Χ.

«Οι φορολογικές παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν μετά τη συμφωνία και τον νόμο 4336, δεν είναι ευχάριστες, δεν είναι στην πολιτική κατεύθυνση και το DNA της Αριστεράς αλλά αποτελούν πολιτική αναγκαιότητα», ανέφερε στην "Αυγή" ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης υπογραμμίζοντας όμως πως υπάρχουν και θετικά στοιχεία όπως για τα θέματα φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, μηχανοργάνωσης, το Περιουσιολόγιο, και το Κτηματολόγιο.

Ο κ. Αλεξιάδης αναφέρθηκε και στο ΣΔΟΕ επισημαίνοντας ότι δεν κλείνει ούτε διαλύεται, αλλά μεταφέρεται ένα κομμάτι του στη ΓΓΔΕ. «Το ΣΔΟΕ είχε πάρα πολλές αρμοδιότητες, είτε από κακό σχεδιασμό είτε από άλλες επιλογές ασχολιόταν μόνο με φορολογικές και τελωνειακές αρμοδιότητες. Δεν είχε βάλει στις προτεραιότητες τις άλλες αρμοδιότητες, οι οποίες είναι πολλές: οικονομικό έγκλημα, έλεγχοι στο μαύρο χρήμα, όπλα, ναρκωτικά. Τώρα το ΣΔΟΕ θα έχει αυτά ως κύρια και αποκλειστική αρμοδιότητα» υπογράμμισε.

Για τον ΕΝΦΙΑ τόνισε πως η κυβέρνηση δεν έχει δεσμευθεί για ΕΝΦΙΑ και το 2016. «Για το επόμενο έτος δεσμευθήκαμε για φόρο στην περιουσία που θα μας φέρει 2,65 δισ. ευρώ. Αν λέγεται ΕΝΦΙΑ ή αλλιώς, είναι θέμα διαλόγου για το περιεχόμενο του νόμου, που θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με τους φορείς» διευκρίνισε επισημαίνοντας παράλληλα πως το υπουργείο μελετάει την πρόταση για φορολόγηση τύπου «ρύθμιση Μόντι», δηλαδή των ακινήτων στο εξωτερικό.

Για την φοροδιαφυγή ανέφερε πως «πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο εναντίον της φοροδιαφυγής ή να καθόμαστε να βλέπουμε τα τραίνα να περνούν από μπροστά μας. Ο αγώνας ενάντια στη φοροδιαφυγή είναι η αιχμή του δόρατος για την κυβέρνηση, η οποία θα μπορέσει να πετύχει δύο στόχους: Πρώτον, να δείξει την πολιτική της βούληση για σύγκρουση, κάτι που δεν το είχαμε δει ως τώρα και δεύτερον, να φέρει έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο». Ανέφερε ακόμη πως προετοιμάζεται με τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη μάθημα Φορολογικής Συνείδησης από τον επόμενο Σεπτέμβριο στα σχολεία, ως "επένδυση" ώστε να πεισθεί η κοινωνία ότι για τα χάλια σε δρόμους, παιδικές χαρές, νοσοκομεία, ευθύνονται αυτοί που κλέβουν φόρους. Και θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν βλέπουμε τον πολίτη, τον φορολογούμενο, ως υπήκοο αλλά ως πολίτη.

Τέλος για τα τέλη κυκλοφορίας ανέφερε πως το Υπουργείο σχεδιάζει τη μεταφορά του φορολογικού βάρους από τα φθηνά και μικρά οχήματα στα μεγάλα και ακριβά.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Aλεξιάδης: Το φορολογικό βάρος πέφτει στα μεγάλα και ακριβά Ι.Χ. "

Παππάς: Πρέπει να συγκροτηθεί το ΕΣΡ για να προχωρήσει η διαδικασία των αδειών

Την ανάγκη να συγκροτηθεί το ΕΣΡ για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των αδειών των τηλεοπτικών καναλιών, επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real Νews. Εμφανίζεται επίσης αισιόδοξος ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί άμεσα από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την αλλαγή της Λίνας Αλεξίου από το ΕΣΡ, σημειώνει πως σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα αλλά «ότι αυτό που κάναμε μπορεί να θωρακίσει θεσμικά το ΕΣΡ, ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί εκ των υστέρων να αμφισβητήσει τον διαγωνισμό, βασιζόμενος στη μη νόμιμη μέχρι σήμερα σύνθεσή του.

Αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο Ν. Παππάς επανέλαβε ότι είναι ένα καθαρά ευρωπαϊκό θέμα, το οποίο όμως οι εταίροι δεν το αντιμετωπίζουν «με το ίδιο αίσθημα ευθύνης».
Σε ερώτηση αν, λόγω της επιβάρυνσης που δέχεται η χώρα, η κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει χαλάρωση του προγράμματος, τόνισε ότι το θέμα της χαλάρωσης «απασχολεί έτσι κι αλλιώς την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το προσφυγικό».

Για τα κόκκινα δάνεια και τη συζήτηση με τους θεσμούς, επισήμανε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως τα κόκκινα δάνεια και οι πλειστηριασμοί πλήττουν την κοινωνική συνοχή και τόνισε ότι «οι εταίροι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα γίνει αποδεκτό να χάνει απλώς ο κόσμος τα σπίτια του», αλλά και «ότι μια κατάρρευση της αγοράς κατοικίας δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Αναφέρθηκε, επίσης, στη συζήτηση για το χρέος, η οποία είπε ότι θα ξεκινήσει αμέσως μόλις υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα. Η κυβέρνηση θα ζητήσει «το καλύτερο δυνατό για τη χώρα, ώστε η οικονομία της να μπορέσει να αναπνεύσει, να βγούμε από τον κύκλο της λιτότητας και να υπάρξει ανάπτυξη», διαβεβαίωσε.

Για τη διαδικασία εκλογής προέδρου στη Ν.Δ., εκτίμησε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, «μετά τη συμφωνία με τους εταίρους βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο» και πως «πηγαίνει σε εκλογή αρχηγού χωρίς να συζητά για τη στρατηγική και την πολιτική της».

Απαντώντας σε ερώτηση αν οι παλινωδίες με τα ισοδύναμα έκαναν ζημιά στην κυβέρνηση, ο κ. Παππάς επισήμανε πως δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Επανέλαβε δε την άποψή του ότι «οι υπουργοί υπάρχουν για να κάνουν και όχι για να λένε» και τόνισε ότι ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του «και αυτό ισχύει για όλους, υπουργούς, βουλευτές, κυβερνητικούς αξιωματούχους, στελέχη...».

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, ανέφερε ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ αποδείχθηκε λειτουργική και πετυχημένη και πως «αυτοί που καλούνται να τοποθετηθούν είναι το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, «αν θα εγκαταλείψουν την ταύτιση στην κριτική που ασκούν με την Ν.Δ.». Αναγνώρισε ωστόσο τη συναίνεση των δύο κομμάτων, παρά την κριτική που άσκησαν, σε κρίσιμα ζητήματα, όπως για τις τηλεοπτικές άδειες, τη συγκρότηση της ΕΡΤnet και την ανασυγκρότηση του ΕΣΡ.

Τέλος, ερωτηθείς για το εγχείρημα για πανευρωπαϊκό κόμμα που ξεκινά ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε πως «για να κάνεις κόμμα πρέπει να μη λες διαρκώς ψέματα σε φίλους, συντρόφους και αντιπάλους».

ΑΜΠΕ/zougla

Διαβάστε Περισσότερα » " Παππάς: Πρέπει να συγκροτηθεί το ΕΣΡ για να προχωρήσει η διαδικασία των αδειών "

Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία τη Δευτέρα και την Τρίτη

Όλα τα πλοία θα παραμείνουν με δεμένους κάβους και δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο, τονίζει με ανακοίνωσή της για τους επιβάτες των επιβατηγών πλοίων η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), που έχει εξαγγείλει 48ωρη απεργία για τη Δευτέρα και την Τρίτη, 2-3 Νοεμβρίου.

Παράλληλα η ΠΝΟ καλεί ειδικά τις εταιρείες των πλοίων που μεταφέρουν πρόσφυγες, να το κάνουν μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία ζητεί την κατανόηση και τη συμπαράσταση των πολιτών, διότι, όπως αναφέρει, «ο αγώνας ο οποίος τώρα αρχίζει δεν είναι αγώνας που αφορά μόνον τους Έλληνες ναυτεργάτες αλλά αφορά όλη την ελληνική κοινωνία».

«Οι ναυτεργάτες δεν διεκδικούν τίποτε νέο, απλά ορθώνουν το ανάστημά τους ενάντια στη λαίλαπα των μνημονίων και στις νέες απαιτήσεις της τρόικας» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η διάλυση του ΝΑΤ, η κατεδάφιση του ΚΕΑΝ, η αποψίλωση των οργανικών συνθέσεων των επιβατηγών πλοίων σε βάρος της ασφάλειας των δρομολογίων και των επιβατών, ο ευτελισμός των συντάξεων, η οξυνόμενη και διογκούμενη συνεχώς ανεργία του κλάδου, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία, η συνεχής παραβίαση των όρων εργασίας, η συνεχής υποβάθμιση των κοινωνικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτεργατών, η προσπάθεια εξάρθρωσης και εκμηδενισμού των κεκτημένων του κλάδου και η σιωπηρή ανοχή και αδιαφορία των Υπευθύνων και του Κράτους, δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

» Η επερχόμενη νέα χιονοστιβάδα των πρόσθετων αντεργατικών μέτρων και πολιτικών δεν αφήνουν περιθώρια για άλλες επιλογές» καταλήγει η ΠΝΟ.

Newsroom ΔΟΛ

Διαβάστε Περισσότερα » " Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία τη Δευτέρα και την Τρίτη "

Ξανθός: Η κατάσταση στο σύστημα Υγείας είναι οριακή

Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση στο σύστημα Υγείας ο αρμόδιος υπουργός, Ανδρέας Ξανθός. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, ο κ. Ξανθός παραδέχθηκε ότι «η κατάσταση είναι οριακή» κάνοντας λόγο για μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό και εξοπλισμό, γι' αυτό και ένα μεγάλο ποσοστό από τα 2 δισ. της επόμενης δόσης θα πάει στον τομέα της Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση στην υγεία, καθώς υπάρχουν πολύωρες αναμονές όχι μόνο στα επείγοντα αλλά και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, και πως οι πολίτες επιβαρύνονται οικονομικά για να έχουν πρόσβαση σε εξετάσεις, φάρμακα και νοσηλεία. "Πολλές φορές υφίστανται και εκμετάλλευση κατά τη διαδρομή τους στο σύστημα υγείας και αυτό επίσης το ξέρουμε" τόνισε.

"Έχουμε την πολιτική βούληση και τη φιλοδοξία να την αλλάξουμε. Όχι ριζικά και γρήγορα, γιατί αυτό ξέρουμε δεν είναι εύκολο αλλά με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα. Σήμερα όντως είναι πάρα πολύ οριακή η κατάσταση" πρόσθεσε.

Ο κ. Ξανθός μίλησε για τον διαρκή κίνδυνο μπλακ άουτ στην υγεία, κάτι που επισημαίνουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί, "αν δεν καταφέρουμε πολύ γρήγορα να προσθέσουμε μια κρίσιμη μάζα προσωπικού". Και εκτίμησε ότι θα δοθεί επιπλέον παράταση στους περίπου 1.000 εργαζόμενους που δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/12, ενώ σχετικά με την ενίσχυση μόνιμων προσλήψεων στο σύστημα είπε ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό καθώς υπήρχε ένα 9μηνο μη κανονικότητας για τη χώρα και όλα ήταν στον αέρα.

Οι ανάγκες στο σύστημα υγείας κάνουν λόγο για περίπου 25.0000 νοσηλευτές και 6.000 γιατρούς. Έχουν ήδη επικυρωθεί, όπως είπε ο υπουργός 985 θέσεις μόνιμου προσωπικού από τον ΑΣΕΠ, οι οποίοι θα αρχίσουν να διορίζονται από τις αρχές του 2016, ενώ επεσήμανε ότι έχει δοθεί η έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία για περίπου 2.440 θέσεων εργασίας. Ο κ. Ξανθός παραδέχθηκε επίσης ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε εξοπλισμό και κάποια μηχανήματα σε νοσοκομεία αναβαθμίζονται μέσα από δωρεές.

Ερωτηθείς για τα φαρμακεία και την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε και προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φαρμακοποιών ο υπουργός τόνισε ότι "με βάση τη συμφωνία που υπογράψαμε με τους δανειστές είχαμε την υποχρέωση να εκδώσουμε μια υπουργική απόφαση η οποία να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες που αφορούν την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων. Άρα το πλαίσιο ήταν δεδομένο".

Επιδίωξη της κυβέρνησης "και θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό το καταφέραμε είναι αυτή η απελευθέρωση να είναι κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενη. Να μην είναι μια ανεξέλεγκτη άλωση της αγοράς φαρμάκου από επιχειρηματικά συμφέροντα. Η αλλαγή που γίνεται είναι ότι πλέον άδεια ίδρυσης φαρμακείου μπορεί να πάρει και ένας μη φαρμακοποιός. Όμως με την προϋπόθεση ότι θα συσταθεί ΕΠΕ η οποία θα έχει κατ' ελάχιστο 20% ποσοστό συμμετοχής φαρμακοποιός" τόνισε.

"Όσον αφορά τα σημερινά φαρμακεία δεν αλλάζει τίποτα, τα οποία παραμένουν με την όποια νομική μορφή έχουν. Δεν επίκειται κάποιο κύμα δημιουργίας νέων φαρμακείων διότι πολύ απλά παραμένουν τα πληθυσμιακά κριτήρια, δηλαδή ανά 1.000 κατοίκους μπορεί να ιδρυθεί ένα φαρμακείο. Ήδη η φαρμακευτική αγορά σε αυτό το επίπεδο είναι κορεσμένη στη χώρα μας" πρόσθεσε.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι το στοίχημα είναι να ομαλοποιήσουμε τις πληρωμές μέσα σε μια κανονικότητα στη ροή των ασφαλιστικών εισφορών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποκτήσει την ικανότητα ο ΕΟΠΥΥ να είναι πιο εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στους παρόχους" και συνέχισε ότι "αυτό θα άρει το κλίμα ασφυξίας που έχουν σήμερα τα φαρμακεία".

Σε ό,τι αφορά στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ο υπουργός ανέφερε ότι εκεί υπάρχουν ζητήματα δημόσιας υγείας καθώς "ένας μεγάλος όγκος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων είναι φάρμακα που απλώς δεν αποζημιώνονται και άρα πρέπει να διατίθενται από το φαρμακείο". Σημείωσε ότι σε συνεργασία με τον ΕΟΦ θα ελεγχθεί εκ νέου η λίστα αυτή "ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα στα οποία πραγματικά χρειάζεται επίβλεψη επιστημονική θα πωλούνται στο φαρμακείο".

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Ξανθός: Η κατάσταση στο σύστημα Υγείας είναι οριακή "

Νέο ναυάγιο στη Σάμο με 11 νεκρούς - Επιχείρηση και στο Φαρμακονήσι

Άλλο ένα τραγικό ναυάγιο με 11 νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Αιγαίο, στη Σάμο, στην περιοχή Γαλάζιο. Νεκροί είναι τέσσερα βρέφη, δύο παιδιά και πέντε γυναίκες. 

Νωρίτερα, η πλαστική λέμβος στην οποία επέβαιναν ανετράπη 20 μόλις μέτρα μακριά από την ακτή, σε βραχώδη περιοχή. 

Ανασύρθηκε μία νεαρή γυναίκα νεκρή και δύτες εντόπισαν μέσα στη βυθισμένη βάρκα άλλες 10 σορούς. 

Αυτήν την στιγμή γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό ενός με δύο ατόμων επιπλέον. Συνολικά διασώθηκαν 15 άνθρωποι. 

Νέα επιχείρηση στο Φαρμακονήσι

Νέο ναυάγιο σημειώθηκε πριν από λίγο βόρεια του Φαρμακονησίου κοντά στα τουρκικά χωρικά ύδατα με βάρκα στην οποία επέβαιναν 15 άτομα. 

3 άτομα έχουν μέχρι τώρα διασωθεί ενώ έχουν ανασυρθεί 2 σοροί. 

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 6 μποφόρ. 

Επιχείρηση και στη Ρόδο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη στη Ρόδο για την ασφαλή αποβίβαση 150-200 προσφύγων και μεταναστών. 

Το σκάφος, που είναι μεγάλο και σχετικά σε καλή κατάσταση, ακινητοποιήθηκε σε απόσταση 30 περίπου μέτρων από τα βράχια στην πόλη της Ρόδου.

Στο νοσοκομείο για προληπτικούς κυρίως λόγους, έχουν μεταφερθεί μέχρι αυτή την ώρα δύο άτομα, ένα κοριτσάκι 11 ετών κι ένας 50χρονος.

Εν τω μεταξύ,
 3.337 πρόσφυγες αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι στο λιμάνι του Πειραιά, με δύο πλοία. Πρόκειται για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που μεταφέρει 2.495 πρόσφυγες από τη Μυτιλήνη και το «Νήσος Ρόδος» που μεταφέρει άλλους 842 από Χίο και Μυτιλήνη.

skai

Διαβάστε Περισσότερα » " Νέο ναυάγιο στη Σάμο με 11 νεκρούς - Επιχείρηση και στο Φαρμακονήσι "

Απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου

Απαγορεύτηκε ο απόπλους από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά.

Ανοιχτή είναι σήμερα, Κυριακή, η πορθμειακή γραμμή Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας, ενώ αντίθετα έκλεισε η γραμμή Πάχη Μεγάρων-Φανερωμένη Σαλαμίνας, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Κλειστή παραμένει η γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.

Η γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη άνοιξε, ενώ δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τον Βόλο για τα νησιά των Σποράδων, όπως και τα δρομολόγια από Κεραμωτή Καβάλας προς Θάσο.

Διαβάστε Περισσότερα » " Απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια Ραφήνας και Λαυρίου "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news