facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Τι αναφέρει η διακήρυξη που υπέγραψαν Φρ.Ολάντ και Αλ.Τσίπρας

Κοινή διακήρυξη υπέγραψαν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ και ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο με τίτλο «Ελληνο-γαλλική Διακήρυξη.Στρατηγική Εταιρική Σχέση για το μέλλον».

Όλο το κείμενο:

«Με την ευκαιρία των εις βάθος συνομιλιών τους, ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας επιβεβαίωσαν με ικανοποίηση το εξαιρετικό επίπεδο της διμερούς σχέσης, η οποία τροφοδοτείται από τις κοινές αξίες, τις συγκλίνουσες θέσεις και συμφέροντα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, καθώς και τους κοινούς στόχους στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Για τους λόγους αυτούς αποφάσισαν να αναβαθμίσουν τη σχέση αυτή στο επίπεδο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

» Αναφερόμενοι στο νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και στην ανάγκη πραγματοποίησης των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας τόνισαν τη σημασία διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής καθώς και την ανάγκη επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης.

» Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προθυμία της Γαλλίας να συνδράμει την Ελλάδα στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος, σε συνέχεια των προσπαθειών που έχουν ήδη καταβληθεί. Από κοινού, ζήτησαν από τους δύο Πρέσβεις τους να προτείνουν έναν Οδικό Χάρτη που θα επιτρέπει την αποκρυστάλλωση αυτής της ελληνο-γαλλικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για το μέλλον σε διάφορους τομείς συνεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας θα συσταθεί μια Μεικτή Επιτροπή, που θα παρέχει την απαραίτητη ώθηση στη συνεργασία αυτή. Ήδη, έλαβαν τις παρακάτω αποφάσεις σε τρεις τομείς προτεραιότητας:

1. Συνεργασία για τις μεταρρυθμίσεις

Συνεχίζοντας την παράδοση των ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών και σύμφωνα με την επιθυμία που έχει εκφράσει η Ελλάδα, η Γαλλία θα διατηρήσει τη δέσμευσή της να εργασθεί ως «εταίρος μεταρρυθμίσεων» για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο γαλλικός οργανισμός «Expertise France», θα συνδράμει προς τον σκοπό αυτό τις ελληνικές αρχές. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την κομβική σημασία επίτευξης ταχείας προόδου για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες, μέσω, μεταξύ άλλων, της βελτίωσης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα (αξιολόγηση, επιλογή προϊστάμενων οργανικών μονάδων, βαθμολογική εξέλιξη). Η Ελλάδα και η Γαλλία εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν να προάγουν την ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων, τη διοργάνωση σεμιναρίων και τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης και ανταλλαγής δημόσιων λειτουργών.

Η Ελλάδα και η Γαλλία υπογράμμισαν τη σημασία μεταρρύθμισης του φορολογικού μηχανισμού και αποφάσισαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν, στοχεύοντας ιδιαίτερα τους φορολογούμενους υψηλού διακυβεύματος, τον φορολογικό έλεγχο και την πιθανότητα θέσπισης ενός προγράμματος αποκάλυψης περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Προς τούτο, θα συμβάλουν, επίσης, στην επιμόρφωση των υπαλλήλων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η Ελλάδα ζήτησε από τη Γαλλία να συμβάλει στη δημιουργία ενός ταμείου διαχείρισης κρατικής περιουσίας, στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της ομάδας εργασίας για το νέο ταμείο, επί τη βάσει της τεχνογνωσίας της Γαλλικής Υπηρεσίας Κρατικών Συμμετοχών.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας για τις μεταρρυθμίσεις, που εξειδικεύει τους τρεις αυτούς τομείς παρεμβάσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δύο πλευρές είναι ανοικτές και σε ενδεχόμενη διεύρυνση των τομέων διμερούς συνεργασίας, σε συνεργασία με τη νέα Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), σε συντονισμό και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Συζητήσεις μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο κυβερνήσεων θα βοηθήσουν στον εντοπισμό των δυνητικών πεδίων, με γνώμονα τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Ο τουρισμός, η μεταρρύθμιση των νοσοκομείων και ορισμένες πτυχές στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της αποκεντρωμένης διοίκησης, διαφαίνονται ήδη ως κατάλληλα πεδία προς διερεύνηση.

2. Ανάπτυξη των οικονομικών και επενδυτικών ανταλλαγών

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το διμερές εξωτερικό εμπόριο και οι αμοιβαίες επενδύσεις αποτελούν μοχλούς τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και δήλωσαν κοινή βούληση για την ενίσχυσή τους.

Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ζήτησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών να κινητοποιηθούν προκειμένου να προαγάγουν την ενίσχυση των αμοιβαίων ανταλλαγών, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και υποστηρίζοντας τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια των σχεδίων τους. Τόνισαν, επίσης, τη σημασία μιας εντονότερης παρουσίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξέφρασαν την επιθυμία να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε κινητήριους τομείς, όπως οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή οικονομία, η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός, η γεωργία και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Με σκοπό την άμεση κινητοποίηση των επενδυτών, η Ελλάδα και η Γαλλία αποφάσισαν να ορίσουν δύο συντονιστές, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για την αναζήτηση κοινών τομέων ενδιαφέροντος και ευκαιριών οικονομικών εταιρικών σχέσεων, ενόψει της διοργάνωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2016, μιας στρατηγικής συνάντησης για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Συντονιστής για τη Γαλλία ορίζεται ο κ. Louis Schweitzer, Γενικός Επιθεωρητής Επενδύσεων. Συντονιστής για την Ελλάδα ορίζεται ο κ. Δημήτριος Μάρδας, Υφυπουργός Εξωτερικών.

Στις αρχές του 2016, θα προηγηθεί συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κου Γ. Σταθάκη, με τον Υπουργό Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ψηφιακής Πολιτικής, της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Εμ. Μακρόν, ώστε να εξειδικευθεί περαιτέρω η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων της επόμενης περιόδου οι δύο πλευρές προσβλέπουν σε γαλλικές επενδυτικές προτάσεις προς όφελος των δύο οικονομιών.

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι η χρηματοδότηση κοινών επενδυτικών σχεδίων ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων είναι κεφαλαιώδους σημασίας και συμφωνούν να ενεργοποιηθεί ο δεύτερος πυλώνας του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, Institute for Growth (IfG), που αφορά τη συμμετοχική χρηματοδότηση (equity financing) μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων πόρων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες χώρες.

Οι δύο πλευρές χαιρετίζουν τη δημιουργία του Προγράμματος Juncker-Ένα Επενδυτικό Πλάνο για την Ευρώπη και δρομολογούν μια κοινή πρωτοβουλία, για τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών για περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση, καταργώντας τα εμπόδια για τις επενδύσεις, όπου είναι απαραίτητο και συμβάλλοντας στην επιτυχία του Προγράμματος Juncker. Στόχος είναι η δημιουργία συνεργιών, η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ενίσχυση δυναμικών ελληνικών και γαλλικών ΜμΕ και η δημιουργία απασχόλησης σε τομείς όπως ενέργεια, έρευνα και καινοτομία, δίκτυα, μεταφορές, τουρισμός και αγροτική παραγωγή.

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυναμική σε νέους επιστήμονες που κατέχουν και οι δύο χώρες συμφωνούν στη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας στην προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) με στόχο την ενίσχυση μιας τάσης με σημαντική αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια, σε Ελλάδα και Γαλλία, και απαράμιλλη ικανότητα μόχλευσης διεθνών κεφαλαίων. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει την από κοινού προώθηση δράσεων προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε νεοφυείς επιχειρήσεις, την ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων και τη συνεργατική έρευνα.

Υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα των τομέων της Έρευνας και της Καινοτομίας για την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας χαιρέτισαν την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Μελετών της Γαλλίας (CNES) και της ελληνικής Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν ότι οι εταιρικές σχέσεις ανάμεσα σε ελληνικές και γαλλικές επιχειρήσεις και συστάδες επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας εξελίσσονται θετικά, με προοπτικές περαιτέρω αναβάθμισης.

Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τις προοπτικές που ανοίγονται στο διεθνές εμπόριο εντός και εκτός της ΕΕ, τα προτερήματα των ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων, τη στρατηγική θέση της Ελλάδας για την πρόσβαση σε πολλές ανερχόμενες αγορές και συμφωνούν να προωθηθεί περαιτέρω η συνεργασία ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων με στόχο την αμοιβαία ενίσχυση της παρουσίας τους στις αγορές των δύο χωρών και σε τρίτες χώρες.

3. Συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, των γλωσσών και των πανεπιστημίων

Η Ελλάδα και η Γαλλία επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στο έργο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, του οποίου αποτελούν μέλη. Υπογράμμισαν πως η γαλλική γλώσσα αποτελεί ήδη μια από τις βασικές γλώσσες της παγκόσμιας οικονομίας, η βαρύτητα της οποίας αναμένεται να ενισχυθεί στις επόμενες δεκαετίες, ιδίως λόγω του δυναμισμού της οικονομικής ανάπτυξης της αφρικανικής ηπείρου. Η γνώση της γαλλικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προτέρημα για την ελληνική νεολαία προς ανεύρεση εργασίας.

Για τον σκοπό αυτό, οι δύο πλευρές κατέστησαν σαφή τη βούλησή τους να συνεχίσουν να προάγουν τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συναφώς, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανοδική τάση του αριθμού των μαθητών, ο οποίος φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τους 250.000 μαθητές.

Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός έχουν εμπλουτίσει τον γαλλικό πολιτισμό. Η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην Γαλλία αποτελεί, εξ ίσου, πρωταρχικό στοιχείο περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στον πολιτιστικό τομέα. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την κοινή τους επιθυμία για στήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας εξέφρασαν την επιθυμία τους ώστε η πανεπιστημιακή συνεργασία, η οποία είναι ήδη ιδιαίτερα δυναμική, με περίπου 600 συμφωνίες συνεργασίας, να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Τέταρτος προορισμός για τους Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό, η Γαλλία σκοπεύει να διασφαλίσει και να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση αυτή, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν και στην εκπαίδευση των νέων Ελλήνων ερευνητών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας. Το Ταμείο αυτό, ύψους 250.000 ευρώ ετησίως, θα επικεντρώνεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας στον τομέα των δεξιοτήτων και στους τομείς επιστημονικής αριστείας της Γαλλίας. Θα συμμετέχουν είκοσι περίπου φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου master 2 (ερευνητική κατεύθυνση), διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.

Για την περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των τεχνών θα ενισχυθούν οι ανταλλαγές εκθέσεων και εκθεμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ μουσείων των δύο χωρών. Παράλληλα θα προωθηθούν σύγχρονες παραγωγές και δράσεις τόσο στις εικαστικές όσο και στις ερμηνευτικές τέχνες. Επίσης, θα ενταθεί η συνεργασία ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία των δύο χωρών για την πραγματοποίηση ανταλλαγών και κοινών πρωτοβουλιών και παραγωγών στους τομείς του θεάτρου, χορού, μουσικής και κινηματογράφου.

Οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν, τέλος, στις ανάγκες επιμόρφωσης στην Ελλάδα για την ανάπτυξη του τουρισμού, στρατηγικού τομέα της ελληνικής οικονομίας. Η γαλλική πλευρά θα παράσχει τεχνογνωσία για τη δημιουργία εξειδικευμένων τουριστικών κλάδων και για την προαγωγή της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας από τους μελλοντικούς επαγγελματίες του τουρισμού.

4. Προσφυγική κρίση - μετανάστευση

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η οποία, περισσότερο από ποτέ, απαιτεί κοινές δράσεις. Η απάντηση σε αυτή την κρίση δεν μπορεί παρά να είναι συλλογική και να δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο των Ευρωπαϊκών κρατών μελών σε πνεύμα αλληλεγγύης και ευθύνης.

Συναφώς, η Ελλάδα και η Γαλλία χαιρετίζουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών που αφορούν στην κατανομή 160.000 προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 66.400 από την Ελλάδα. Για την έναρξη της διαδικασίας, η Γαλλία εξουσιοδότησε έναν αστυνομικό σύνδεσμο που θα συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές για την υλοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Η Ελλάδα και η Γαλλία ενθαρρύνουν, επίσης, την ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών υποδοχής των προσφύγων και των μεταναστών και διαχείρισης των συνόρων, με τη δημιουργία, κέντρων υποδοχής και καταγραφής των μεταναστών στις χώρες πρώτης υποδοχής και την εξακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας μετεγκατάστασης. Η Γαλλία χαιρετίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας στον τομέα αυτόν.

Για να την βοηθήσει, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες (FRONTEX και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο) και τα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα της παρέχουν την απαραίτητη στήριξη. Προς τον σκοπό αυτόν, η Γαλλία θα θέσει 60 υπαλλήλους στη διάθεση της FRONTEX και 18 υπαλλήλους στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), εκ των οποίων 9 θα διοριστούν στην EASO και ένας σημαντικός αριθμός στην Frontex στην Ελλάδα, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στην χώρα. Οι πρώτοι εξ αυτών των εμπειρογνωμόνων θα αφιχθούν στην Ελλάδα στα τέλη Οκτωβρίου.

O Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας εξέφρασαν την επιθυμία τους για ενίσχυση της πολιτικής επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα που δεν δικαιούνται το καθεστώς του πρόσφυγα στην ΕΕ, σύμφωνα με τον νόμο και με αξιοπρεπή τρόπο.

Τέλος, η Ελληνική Δημοκρατία και η Γαλλική Δημοκρατία τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2015, μέσω της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και, πέραν αυτού, μέσω της προοδευτικής ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού συστήματος φύλαξης των συνόρων, με σεβασμό στην εθνική αρμοδιότητα.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν τα κυκλώματα των διακινητών, ώστε να πάψει η εγκληματική τους δράση. Υπογράμμισαν την αναγκαιότητα παροχής βοηθείας στις όμορες της Συρίας και του Ιράκ χώρες, ώστε να αναλάβουν τους πρόσφυγες, με την στοχευμένη οικονομική αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα και η Γαλλία επισημαίνουν, τέλος, την κατεπείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη συριακή σύρραξη. Επανέλαβαν επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του αγώνα κατά του DAECH/ΙSIS. Υπό το σημερινό καθεστώς, και εφόσον οι θεμιτές προσδοκίες και διεκδικήσεις όλων των συνιστωσών της συριακής κοινωνίας δεν ληφθούν υπόψη, δεν μπορεί να επιτευχθεί διαρκής και μόνιμη ειρήνη στη Συρία.»

Newsroom ΔΟΛ

Διαβάστε Περισσότερα » " Τι αναφέρει η διακήρυξη που υπέγραψαν Φρ.Ολάντ και Αλ.Τσίπρας "

Ευρωπαϊκή Ενωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών: Ασύμβατο με την νομοθεσία της ΕΕ το ν/σ για τις τηλεοπτικές άδειες

Μη συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Ενωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών (ACT) το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ACT, το νομοσχέδιο είναι θεμελιωδώς ασύμβατο με το Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο γι' αυτό κι η ΕΕ παρακολουθεί στενά την διαδικασία ψήφισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Αν τελικά ψηφιστεί το σχέδιο νόμου το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, θα περιέχει διατάξεις ασύμβατες με τους Ευρωπαΐκούς νόμους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα μας ανησυχούν πολύ, αναφέρει ο γενικός διευθυντής της ACT, Ρος Μπίγκαμ. »Η τηλεοπτική βιομηχανία έχει χτυπηθεί σκληρά από την οικονομική κρίση και το προτεινόμενο από την κυβέρνηση νομοσχέδιο θα επιδεινώσει την κατάσταση, δημιουργώντας επιπλέον ανασφάλεια...»

Η κυβέρνηση κατέθεσε την Πέμπτη περιορισμένης εμβέλειας τροποποιήσεις, οι οποίες δεν αλλάζουν το μείζον θέμα της αποκλειστικής αρμοδιότητας του υπουργού να καθορίζει τον αριθμό των αδειών και του τιμήματος για κάθε μια από αυτές. Οι αλλαγές κατατέθηκαν ως απάντηση στις πιέσεις που δέχεται για βελτιώσεις στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περί αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Η ACT πιστεύει ότι η πρόβλεψη της νέας ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την αδειοδότηση περιεχομένου ελεύθερης μετάδοσης και με την δημιουργία θυγατρικής εταιρείας της ΕΡΤ ελεγχόμενης από το κράτος η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DTT), είναι ριζικά ασύμβατη με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

Η ACT παρακολουθεί στενά την εν εξελίξει διαδικασία για την ψήφιση του νέου νόμου στην Ελλάδα, που ασχολείται κυρίως με την αδειοδότηση του ελεύθερου περιεχομένου μέσω επίγειων ψηφιακών δικτύων, καθώς και με την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας της ΕΡΤ η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε όλη την αγορά των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Αν το σχέδιο περάσει όπως δημοσιεύθηκε, η ACT πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας θα περιέχει σοβαρές ασυμβατότητες με το δίκαιο της ΕΕ. Ο Ross Biggam, Γενικός Διευθυντήςτης ACT, σχολίασε:

«Ανησυχούμε πολύ με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, μια χώρα όπου η ραδιοτηλεοπτική βιομηχανία έχει πληγεί σκληρά από την ύφεση. Η νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης θα έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις για τον κλάδο, θα δημιουργήσει περισσότερη ανασφάλεια και είναι διαβλητή στην προσέγγισή της σχετικά με την αδειοδότηση περιεχομένου.»

Αυτό κυρίως γιατί:

● Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διαδικασία προσφορών (δημοπρασία) - μόνο για αδειοδοτήσεις επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης - μια πρόταση εντελώς ασυνήθιστη η οποία δεν έχει καμία σχέση με την χορήγηση αδειών στην υπόλοιπη ΕΕ.

● Αποδίδει μια σειρά από υποχρεωτικές προϋποθέσεις, περιορισμούς και υποχρεώσεις στις άδειες χρήσης περιεχομένου, που κυμαίνονται από απαιτήσεις για προσωπικό και εξοπλισμό για να μοιραστούν τους όρους του κεφαλαίου, οι οποίοι περιορισμοί και υποχρεώσεις καθορίζουν εξαιρετικά δυσανάλογα εμπόδια στην αγορά περιεχομένου στην Ελλάδα.

● Τα μέτρα που θα ληφθούν θα επηρεάσουν αρνητικά και θα περιορίσουν την ελευθερία της κυκλοφορίας του περιεχομένου, την πολυφωνία καθώς και την πρόσβαση σε πληροφορίες και ειδήσεις.

● Το βαρύ σύνολο των προτεινόμενων περιορισμών, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη κρατική παρέμβαση, είναι μεροληπτικά για τα τεχνολογικά μέσα διανομής του περιεχομένου: Όλοι αυτοί οι περιορισμοί και οι κρατικές παρεμβάσεις προβλέπονται μόνο για το περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω των επίγειων ψηφιακών δικτύων και όχι για το περιεχόμενο σε όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες (συμπεριλαμβανομένων όλων των άλλων μορφών γραμμικών και μη γραμμικών μέσων μετάδοσης). Αυτή η προκατάληψη παραβιάζει στην ουσία τη βασική αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας που όλα τα κράτη οφείλουν να διατηρούν όταν νομοθετούν.

● Από αυτή την άποψη, η προτεινόμενη νομοθεσία ουσιαστικά εισάγει διακρίσεις μεταξύ των πηγών περιεχομένου μόνο με βάση τον τρόπο με τον οποίο διανέμεται το περιεχόμενο, επηρεάζοντας αρνητικά τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων μετάδοσης.

● Απομακρύνει την αρμοδιότητα της αδειοδότησης από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και την μεταβιβάζει στα χέρια της δημόσιας διοίκησης, σαν να είναι προικισμένος ο αρμόδιος υπουργός για τα Μέσα Ενημέρωσης με μια ποικιλία αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, μεταξύ άλλων για την επίλυση μονομερώς, σε μεταγενέστερο στάδιο, του αριθμού των αδειών που θα εκδοθούν, για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής της προσφοράς για το άνοιγμα της διαδικασίας πλειστηριασμού καθώς και για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών κατηγοριών (και τον ελάχιστο αριθμό,ανά κατηγορία) του προσωπικού του κάθε αιτούντα. Η έκταση της κυβερνητικής εμπλοκής όπως προτείνεται συνιστά απειλή για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και του πλουραλισμού στην Ελλάδα - μια χώρα με ένα ασυνήθιστο πλουραλιστικό τοπίο στα ελεύθερα κανάλια - και φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα κοινοτική θεωρία σχετικά με την ανεξάρτητη ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης.

● Επιπλέον, η νομοθεσία αυτή έτσι όπως έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνει ένα τμήμα που προβλέπει τη δημιουργία μιας κρατικής θυγατρικής εταιρείας ελεγχόμενη από την ΕΡΤ, με την ονομασία ΕΡΤ-Net, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος και θα λειτουργεί ως κρατική ιδιοκτησία. Το νομοσχέδιο προβλέπει,επίσης, ότι η ΕΡΤ-Net έχει ως στόχο να προσφέρει υπηρεσίες όχι μόνο στην Κρατική Τηλεόραση, αλλά κυρίως στους εμπορικούς πελάτες (παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης), με αποτέλεσμα να ανταγωνίζεται τους ιδιωτικούς παρόχους. Η ACT πιστεύει ότι αυτό - ιδίως στην απουσία αυστηρού λειτουργικού διαχωρισμού και διάφανης κοστολόγησης μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και των εμπορικών μονάδων της ΕΡΤ - θα παραβιάζει ανοιχτά τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η ACTγνωρίζει ότι η Επιτροπή απέστειλε επιστολή προς το Ελληνικό Κράτος με την οποία απαιτεί περισσότερες πληροφορίες για την ΕΡΤ-Net, και προτίθεται να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό.

****

Σημείωση: ΗACT εκπροσωπεί την ραδιοτηλεοπτική αγορά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι εταιρείες μέλη της ACT βρίσκονται σε 37 Ευρωπαϊκές αγορές.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Ευρωπαϊκή Ενωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών: Ασύμβατο με την νομοθεσία της ΕΕ το ν/σ για τις τηλεοπτικές άδειες "

Μετατίθεται για ένα μήνα η διορία για τις προσφορές για τον ΟΛΠ

Για περίπου ένα μήνα μετατίθεται η διορία για κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για την αποκρατικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, όπως δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο επικεφαλής του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, Στέργιος Πιτσιόρλας, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Με βάση τον προγραμματισμό, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών ήταν η 30η Οκτωβρίου, όμως το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να μεταθέσει τη διορία για τις 3 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Πιτσιόρλας εξήγησε πως η απόφαση οφείλεται σε ορισμένες καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες, με το Reuters να αναφέρει πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στις πρόωρες εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Διεκδικητές του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας είναι η κινεζική COSCO, η δανική APM Terminals και International Container Terminal Services, με έδρα τις Φιλιππίνες.

Η ιδιωτικοποίηση του 51% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της Ελλάδας και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς για την αναζωογόνηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Το πρόγραμμα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας έπρεπε θεωρητικά να αποφέρει έσοδα της τάξης των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2015, όμως τα αποτελέσματα έως σήμερα είναι απογοητευτικά, με τη χώρα μας να έχει αντλήσει λιγότερα από 4 δισεκ. ευρώ.

Ο κ. Πιτσιόρλας έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες πως το ΤΑΙΠΕΔ στοχεύει ρεαλιστικά σε έσοδα 3,5 δισεκ. ευρώ το 2016, έτος κατά το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για τον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Μετατίθεται για ένα μήνα η διορία για τις προσφορές για τον ΟΛΠ "

Σε ορκωτούς λογιστές τα Πόθεν Εσχες Σταθάκη-Φλαμπουράρη

Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές οι δηλώσεις Πόθεν Εσχες των υπουργών Αλέκου Φλαμπουράρη και Γιώργου Σταθάκη όπως γνωστοποίησε μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής Πόθεν Εσχες της Βουλής Γιώργος Βαρεμένος.

Ειδικότερα για την δήλωση του κ. Σταθάκη από την οποία λείπει το 1 εκατομμύριο ευρώ - η παράλειψη διορθώθηκε με συμπληρωματική δήλωση - οι ορκωτοί λογιστές θα ελέγξουν αν παραλείφθηκε μόνο στη δήλωση του 2012 ή και σε κάποια από τις επόμενες.

Επίσης όπως είπε ο κ. Βαρεμένος θα ελεγχθεί αν προκύπτει ζήτημα παράνομου πλουτισμού.

Στη συνέχεια ο ίδιος αντιλαμβανόμενος πως η αναφορά σε παράνομο πλουτισμό μπορεί να προκαλέσει εντυπώσεις επανήλθε και μίλησε για έλεγχο φορολογικό.

Οσον αφορά στην υπόθεση με το Πόθεν Εσχες του κ. Φλαμπουράρη όπως διευκρίνισε ο Γιώργος Βαρεμένος δεν έχει ακόμη γίνει έλεγχος των δηλώσεων στο διάστημα που συνετελέσθη η αλλαγή στην μετοχική σύνθεση της εταιρίας όπως διευκρίνισε ο υπουργός Επικρατείας.

Στη συζήτηση της Επιτροπής Πόθεν Εσχες ετέθη και το θέμα των καταγγελιών του Χάρη Θεοχάρη περί μαύρων ταμείων στην εταιρία του κ. Φλαμπουράρη. Συμφωνήθηκε κατά τον έλεγχο της δήλωσής του Υπουργού Επικρατείας να ζητήσουν να επισυναφθεί και ο τελευταίος ισολογισμός της εταιρείας για το 2014.

Για την υπόθεση του Παύλου Χαϊκάλη και της off shore η οποία δεν δηλώθηκε στο Πόθεν Εσχες αυτό το οποίο προκύπτει ως ζήτημα - βάση όσων είπε ο κ. Βαρεμένος - είναι αν είχαν δηλωθεί και φορολογηθεί τα 30.000 ευρώ που είχε λάβει ως αμοιβή μέσω της off shore.

'Οπως εξήγησε ο κ.Βαρεμένος από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ οι εταιρίες αυτές δεν θεωρούνται εξωχώριες ακόμη κι αν έχουν τις ίδιες πρακτικές

«Ο κ. Χαϊκάλης δεν ήταν μέτοχος. Καταλήξαμε ότι θέμα offshore δεν υπάρχει» είπε ο κ. Βαρεμένος.

Για τον έτερο πρώην βουλευτή κ. Αλ. Μητρόπουλο αναφέρθηκε πως η υπόθεση του πλέον απασχολεί τους οικονομικούς εισαγγελείς.

Η επιτροπή συμφώνησε να επιταχυνθεί η διαδικασία ελέγχου και δημοσιοποίησης των Πόθεν Εσχες του 2013,οικονομική χρήση του 2012.

Σ αυτά έχουν εντοπιστεί ελλείψεις σε περίπου 50 - 60 δηλώσεις.

Οι υπόλογοι θα έχουν περιθώριο 10 ημερών να τα διορθώσουν.

thetoc
Διαβάστε Περισσότερα » " Σε ορκωτούς λογιστές τα Πόθεν Εσχες Σταθάκη-Φλαμπουράρη "

Έφυγε η Τρόικα και άφησε ανοιχτά «κόκκινα δάνεια» και ΦΠΑ στην Παιδεία

Με πρόοδο, αλλά χωρίς συμφωνία φαίνεται πώς κλείνουν, προσώρας, οι διαπραγματεύσεις της Αθήνας με τους δανειστές, που είχαν σαν στόχο τη διασφάλιση της εκταμίευσης της δόσης των δύο δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Με τους επικεφαλής των ελεγκτών και τα μέλη των τεχνικών κλιμακίων να αναχωρούν σήμερα από τη χώρα -και μάλιστα... άρον-άρον, για να προλάβουν τις πτήσεις τους, έπειτα από την καθυστέρηση που προκάλεσε στο όλο πρόγραμμα των σημερινών επαφών η παράλληλη επίσκεψη Ολάντ στην Αθήνα- τα εκκρεμή ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και ουδείς γνωρίζει ή μπορεί να πει με ασφάλεια ότι οι επικεφαλής των δανειστών... πείστηκαν απ' όσα άκουσαν από τους κ.κ. Τσακαλώτο, Χουλιαράκη και Σταθάκη και θα δώσουν το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης.

Όπως προκύπτει, τα «καυτά» ζητήματα παραπέμπονται για το Νοέμβριο, καθώς όλα παραμένουν ανοιχτά: τόσο τα «κόκκινα δάνεια» και η συνεπακόλουθη προστασία της α' κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, όσο και ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, το πιο μεγάλο «αγκάθι» είναι ο νόμος Κατσέλη. Παράλληλα, φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος για ζητήματα όπως να είναι μεγαλύτερο το κόστος για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση χωρίς να το δικαιούνται, υπάρχει ωστόσο ακόμα μεγάλη απόσταση τόσο στο ζήτημα του ορίου προστασίας για την α' κατοικία, όσο και για τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα «κόκκινα δάνεια» είναι στο δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων, είπε ο ίδιος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συζήτηση του ζητήματος μπορεί να γίνει το Νοέμβριο και δεν «επείγει» να κλείσει τώρα.

«Και το θέμα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση πρέπει να το συζητήσουμε κι άλλο, να το δούμε» συμπλήρωσε, για να προσθέσει ότι οι ελεγκτές «είναι πολύ ευχαριστημένοι με τον τρόπο οργάνωσης των επαφών και την πρόσβαση των τεχνικών κλιμακίων στα υπουργεία».

Το γεγονός είναι ότι, με την αναχώρηση των εκπροσώπων των Θεσμών από τη χώρα, όλα τα «καυτά» θέματα της διαπραγμάτευσης παραμένουν ορθάνοιχτα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Οι δηλώσεις Τσακαλώτου

Ολοκληρώσαμε σήμερα με τους θεσμούς τη νέα φάση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την οργανωτική δομή και την λειτουργία των τεχνικών κλιμακίων. Όλοι διαπιστώσαμε ότι δουλεύει πολύ καλύτερα το σύστημα. Επί της ουσίας έχουμε κάποια μικρά ζητήματα που είναι προς επίλυση για να τελειώσουν τα πρώτα προαπαιτούμενα.

- Δημοσιογράφος: Ποια είναι;

Λίγο η ενέργεια, λίγο η φορολογία και άλλα. Είναι, όμως, όλα αντιμετωπίσιμα. Υπάρχει, ωστόσο, ένα θέμα που είναι πιο «μεγάλο αγκάθι». Αυτό για το νόμο Κατσέλη, όπου έχουμε κάποια πρόοδο σε ένα - δύο σημεία, αλλά υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές.

- Δημοσιογράφος: Τι πρόβλημα υπάρχει με το θέμα του ν. Κατσέλη;

Εμείς δεχόμαστε να είναι πιο αυστηρό το κόστος σε όποιον μπει στο σύστημα [στον νόμο Κατσέλη, δηλαδή] και δεν έπρεπε να μπει. Ακόμα πρέπει να συμφωνήσουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει το νέο νομοσχέδιο -σ’ αυτό μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Στα κριτήρια, όμως, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είτε στα οικονομικά, είτε στην αξία του σπιτιού. Εκεί ακόμη υπάρχει διαφορά.

- Δημοσιογράφος: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία προσέγγιση…

Όχι. Δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία προσέγγιση, αλλά…

- Δημοσιογράφος: Τι σημαίνει αυτό; Ότι το νομοσχέδιο μπορεί να πάει στα δεύτερα προαπαιτούμενα;

Δεν το ξέρω αυτό. Όταν έχεις πολιτικές διαφορές και διαπραγματεύεσαι, δεν υπάρχει τι μπορεί να γίνει.

- Δημοσιογράφος: Για την άλλη εβδομάδα είναι πιθανή η έγκριση εκταμίευσης της δόσης ή όχι;

Δεν το ξέρω.

- Δημοσιογράφος: Για τον ΦΠΑ τα βρήκατε;

Είναι από τα θέματα που πρέπει να λύσουμε ή να αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Έφυγε η Τρόικα και άφησε ανοιχτά «κόκκινα δάνεια» και ΦΠΑ στην Παιδεία "

Εμπλοκή με την εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ

Μέσα στη γενική αισιοδοξία ότι τα χειρότερα για την Ελλάδα βρίσκονται πίσω, μετά τη συμφωνία του Αυγούστου και τη γρήγορη υλοποίηση των πρώτων προαπαιτούμενων, ένας μεγάλος κίνδυνος διαγράφεται από την πιθανή καθυστέρηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Ευρωπαίος αξιωματούχος διαβεβαίωνε την «Κ» ότι η εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ δεν πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα όπως προβλεπόταν.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Euroworking Group (EWG) που δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, θα συνεδριάσει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα την Πέμπτη (όπως ήταν προγραμματισμένη η τακτική σύγκληση του οργάνου). Ωστόσο, το μόνο που θα κάνει το EWG είναι να ελέγξει το κατά πόσο έχει ανταποκριθεί η Ελλάδα στην υλοποίηση του πρώτου πακέτου προαπαιτούμενων μέτρων. Εάν η Αθήνα έχει υλοποιήσει και τις 49 δράσεις, τότε θα ανάψει το «πράσινο» φως για την εκταμίευση της υποδόσης των 2 δισ. ευρώ από τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Αλλά ακόμα κι αν η κυβέρνηση καταφέρει να φέρει εις πέρας τα μέτρα έως την Τρίτη, είναι πολύ δύσκολο έως την Πέμπτη να έχει ολοκληρωθεί η εισήγηση - έκθεση των θεσμών, βάσει της οποίας θα λάβει τις όποιες αποφάσεις το EWG.

Και ίσως η καθυστέρηση αυτής της δόσης να μην έχει τόση σημασία, καθώς η κυβέρνηση δεν πιέζεται να πληρώσει κάποια δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αλλά μπορεί να συντελέσει στη γενικότερη καθυστέρηση της ολοκλήρωση της αξιολόγησης με καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία.

Το Βερολίνο φαίνεται αυτή τη στιγμή να πιέζει για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης ως «προϋπόθεση» προκειμένου να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν καθυστέρηση της αξιολόγησης παρασύρει αυτόματα την πραγματοποίηση της ανακεφαλαιοποίησης, η οποία αν δεν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους θα οδηγήσει στην εφαρμογή του νέου κοινοτικού πλαισίου για τις τράπεζες, στην οποία ομολογιούχοι αλλά και καταθέσεις πάνω από 100.000 «κουρεύονται». Μία εξέλιξη που θα έπληττε καθοριστικά την εύθραυστη πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς η πλειοψηφία αυτών που έχουν παραπάνω από 100.000 στις τράπεζες είναι βασικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπροστά σε αυτή την αρνητική εξέλιξη η ΕΚΤ και ο Μάριο Ντράγκι ζητούν να αποσυνδεθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε περίπτωση που δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2015. Ομως αξιωματούχοι στο Βερολίνο εξετάζουν ήδη το κόστος της δυσμενούς αυτής εξέλιξης αλλά συμπληρώνουν ότι μαζί με τις αρνητικές συνέπειες, να γίνει δηλαδή «κούρεμα» καταθέσεων πριν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το ποσό δανεισμού που θα χρειαστεί η Ελλάδα θα είναι μικρότερο (καθώς θα το έχουν καλύψει οι καταθέτες) και ευκολότερο να περάσει και από τη γερμανική Βουλή.

Η εξίσωση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο με την καθοριστική για πολλά κράτη-μέλη διατήρηση της συμμετοχής του ΔΝΤ για την επίβλεψη κυρίως του προγράμματος. Η συμμετοχή αυτή προϋποθέτει και επιπλέον μεταρρυθμίσεις (για παράδειγμα πολύ αυστηρό πλαίσιο για το ασφαλιστικό), αλλά και ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Γερμανοί αξιωματούχοι λένε ότι θέμα του χρέους δεν έχει συζητηθεί ακόμα επίσημα και τονίζουν ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει μεγάλη ευελιξία, ούτε στον χρόνο αποπληρωμής, αλλά ούτε στη μείωση των επιτοκίων που σημειώνουν ότι είναι ήδη ιδιαίτερα χαμηλά.

Σε αυτό το σημείο, αυτό που περιμένουν Βερολίνο και Βρυξέλλες είναι τη σοβαρή στάση της ελληνικής κυβέρνησης και ότι μπορεί να φέρει εις πέρας την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γι’ αυτό και αναμένουν τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για τα «κόκκινα» δάνεια αλλά και για τις διοικήσεις των τραπεζών, καθώς ο φόβος βρίσκεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση μπορεί να διορίσει στις τράπεζες «δικούς της» ανθρώπους. Για το Βερολίνο δεν έχει νόημα να ρίξει χρήματα στις ελληνικές τράπεζες αν είναι σίγουροι ότι τα παραπάνω θέματα δεν έχουν βελτιωθεί. Αλλωστε η κυβέρνηση θεωρείται υπεύθυνη για την ανάγκη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τώρα η ίδια κυβέρνηση πρέπει να αποδείξει ότι είναι αρκετά σοβαρή να τη διαχειριστεί.

kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Εμπλοκή με την εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ "

Έστειλαν φάκελο με σφαίρα στην Επιτροπή Σοφών

Φάκελο που περιείχε μια σφαίρα 45 χιλιοστών, μαζί με ένα σημείωμα, έστειλαν άγνωστοι στα γραφεία της Επιτροπής Σοφών και του αντιπροέδρου του ελεγκτικού συμβουλίου στους Αμπελόκηπους.

Ο φάκελος έφτασε το πρωί στα γραφεία της Επιτροπής, μαζί με την αλληλογραφία της ημέρας και
περιείχε μία σφαίρα των 45 χιλιοστών και ένα γράμμα, το περιεχόμενο του οποίου ήταν ενάντια στις προτάσεις της Επιτροπής για το Ασφαλιστικό και τους νέους νόμους.

Ο φάκελος παρελήφθη από αστυνομικό, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες από την κρατική ασφάλεια.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Έστειλαν φάκελο με σφαίρα στην Επιτροπή Σοφών "

Καταργούνται τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας: Θα πληρώσουν όλοι

Σε αλλαγές από φέτος στα τέλη κυκλοφορίας θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών με στόχευση, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο Τρύφων Αλεξιάδης, «να τα κάνουμε πιο δίκαια».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών το σχέδιο που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση - και εξαιτίας του οποίου θα καθυστερήσει η έκδοση των φετινών τελών - είναι να πληρώσουν όλοι, ακόμα και οι κάτοχοι υβριδικών, ηλεκτροκινήτων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

«Αυτό που εξετάζουμε είναι να επιβαρύνουμε μεγάλα και ακριβά με λίγο παραπάνω από το 0 ή το λίγο που είχανε» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξιάδης στα Παραπολιτικά FM.

H στόχευση του υπουργείου κατά τον κ. Αλεξιάδη είναι με αυτά τα κριτήρια «τα μεγάλα και ακριβά θα επιβαρυνθούν, τα μεσαία δεν θα έχουν καμία αλλαγή, τα μικρά και τα φθηνά θα ελαφρυνθούν».

«Είχαμε δύο επιλογές ή να επαναλάβουμε την περσινή κατάσταση και να βγουν εύκολα τα τέλη κυκλοφορίας ή να καθυστερήσουμε την έκδοση των τελών γιατί πραγματικά πνιγόμαστε αυτές τις μέρες στο υπουργείο Οικονομικών. Θα καθυστερήσουμε να βγάλουμε τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία ούτως ή άλλως θα πληρωθούνε πολύ αργότερα για να μπορέσουμε να τα κάνουμε πιο δίκαια. Αυτό το σενάριο επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή δηλαδή να μεταφέρουμε φορολογικό βάρος από φθηνά και μικρά σε μεγάλα και ακριβά» εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Κληθείς να δώσει παραδείγματα εφαρμογής στην πράξη του σκεπτικού του οικονομικού επιτελείου ο κ. Αλεξιάδης αναφέρθηκε στους πίνακες που έχει στα χέρια του: «μου ήρθε για παράδειγμα αυτοκίνητο 1.400 κυβικά που δεν είναι μεγάλο αλλά που κάνει 40.000 ευρώ το θεωρείται δίκαιο αυτό να μην πληρώσει 1 € τέλος κυκλοφορίας; Και να πληρώνει τέλος κυκλοφορίας ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να είναι και 2.000 κυβικά αλλά κάνει λιγότερο αυτή τη στιγμή από 3.000-4.000 ευρώ;».

Η οριστική απόφαση αναμένεται «την επόμενη, μεθεπόμενη εβδομάδα» ώστε τα τέλη να βγούν μέσα στον Νοέμβριο. «Απλά μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν πληρωθεί σίγουρα» υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπ. Οικονομικών.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Καταργούνται τα μηδενικά τέλη κυκλοφορίας: Θα πληρώσουν όλοι "

Ολάντ: Πρέπει να δούμε το θέμα των πλειστηριασμών

Μετά το χρέος, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να μετρήσει στα θετικά μία ακόμα δήλωση του Γάλλου προέδρου. Αυτή για τα κόκκινα δάνεια. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Φρ. Ολάντ δήλωσε πως πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα και μια ευελιξία στην αξιολόγηση. «Αυτό που ανησυχεί πολλούς Ελληνες είναι αυτά τα δάνεια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, μια νέα απειλή για τις οικογένειες. Πρέπει να ξαναδούμε το όριο κάτω από το οποίο δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση».
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις από την Αθήνα και ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσει μετά η συζήτηση για το χρέος.
«Βλέπουμε σήμερα ότι έχει εγκαταλειφθεί η ιδέα του Grexit», υποστήριξε.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο γεγονός πως η χώρα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε, παρότι υπάρχουν μέτρα που ψηφίστηκαν στα οποία διαφωνεί. Τόνισε όμως ότι πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση για όλα αυτά που δεν οριστικοποιήθηκαν το καλοκαίρι, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Τσίπρας: Θέλουμε να είμαστε πυλώνας σταθερότητας

Με τα συλλυπητήρια προς τον Γάλλο πρόεδρο για το τροχαίο ατύχημα με τους 42 νεκρούς στη Γαλλία, ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου με τον Φρανσουά Ολάντ ο πρωθυπουργός.
Επιβεβαιώνουμε σήμερα τη στρατηγική σχέση που μας συνδέει με τη Γαλλία, είπε ο πρωθυπουργός. Η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος εδώ και χρόνια. «Ο Γάλλος πρόεδρος ήρθε σε μια στιγμή που η Ελλάδα έχει την ανάγκη να μετατραπεί από μέρος της κρίσης σε μέρος της λύσης.
Πιστεύουμε ότι τόσο η οικονομική κρίση, που παραμένει ως απειλή στην ευρωζώνη, όσο και η προσφυγική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Θέλουμε να αναδειχτεί η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Να φύγει από το τραπέζι η ανόητη συζήτηση για Grexit»

Τον περασμένο Ιούλη περάσαμε δύσκολες στιγμές, όμως οι δύσκολες στιγμές ενώνουν τους ανθρώπους. Ο Φρανσουά ήταν ένας από τους ανθρώπους που με έπεισε να δεχτώ ένα δύσκολο συμβιβασμό, με στόχο να κρατήσουμε την Ευρώπη ενωμένη, σε πείσμα ακραίων δυνάμεων που ήθελαν διαίρεση της Ευρώπης, σχέδια που ίσως δεν έχουν ακόμα εγκαταλείψει.
Το μήνυμα της συνάντησης πρέπει να είναι ότι η ανόητη συζήτηση για έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη πρέπει να φύγει από το τραπέζι. Η Ελλάδα πρέπει να βγει από την πολύχρονη κρίση που τη μαστίζει. Η Ελλάδα πρέπει να πετύχει -και σε αυτή την επιτυχία κρίνεται η επιτυχία της Ευρώπης.

«Να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος»

Προϋπόθεση είναι να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Παράγοντας που κρίνει την πορεία είναι η κοινωνική συνοχή. Παρεμβάσεις που απειλούν την κοινωνικη ειρήνη είναι παρεμβάσεις που στέκονται ενάντια στην κοινή προσπάθεια.
Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία, όχι σύμφωνο παράδοσης και διάλυσης της κοινωνικής συνοχής. Οσοι δεν το καταλαβαίνουν, θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα στην περιοχή και την ίδια την Ευρώπη.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Γαλλία μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια ενάντια στη διαφθορά και τη διαπλοκή. «Θέλουμε μια αξιοκρατική δημόσια διοίκηση», είπε και τόνισε ότι η διμερής συμφωνία συνεργασίας θα βοηθήσει στην παροχή τεχνογνωσίας.
Αναφορικά με το προσφυγικό, ο πρωθυπουργός είπε ότι αναδείχτηκε η σημασία του σχεδίου μετεγκατάστασης και η δημιουργία κέντρων υποδοχής προσφύγων στα πέντε νησιά που σηκώνουν το μεγάλο βάρος.

Ολάντ: Πρέπει να ακούσουμε τους Έλληνες

Η Γαλλία είναι πάντα σύμμαχος της Ελλάδας, ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρόεδρος. Το ελληνικό έθνος μπορεί να έχασε πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχασε την ψυχή του, τόνισε.
«Αν κινητοποιήθηκα τόσο πολύ δεν το έκανα μόνο για λόγους πολιτικής. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Ο πρώτος που το είπε αυτό ήταν ο Ντε Γκολ, τόνισε.
Η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονται. Η Ευρώπη χρησιμοποιεί ευφάνταστες λέξεις που δεν σημαίνουν τίποτα. Τι σημαίνει «αξιολόγηση»; αναρωτήθηκε.
Πρέπει να ακούσουμε τους Ελληνες, που λένε ότι θέλουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάτι απαραίτητο για να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα.
Αυτοί που διαπραγματεύονται πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους, συμπλήρωσε. Εμείς δεν μπορούμε να κινηθούμε μόνοι. Πρέπει να συζητήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις, την προώθηση επενδύσεων και την επιστροφή χρημάτων από το εξωτερικό.
Για το μεταναστευτικό, ο Φρ. Ολάντ τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρώπης. Συνολικά 500.000 πρόσφυγες υποδέχτηκε η χώρα και αυτό είναι ένα βάρος για την Ελλάδα.
«Πρέπει να δημιουργήσουμε τα hot spots και να στηρίξουμε οικονομικά και με εξοπλισμό την Ελλάδα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή ακτοφυλακή.
Οπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, πρέπει να συνεργαστούμε με χώρες εκτός ΕΕ που υποδέχονται μετανάστες, όπως η Τουρκία. Πρέπει να τη βοηθήσουμε αλλά και αυτή πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις. Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα στην Τουρκία, ώστε να μη φτάνουν όλοι οι μετανάστες στην Ελλάδα. Ξεκαθάρισε επίσης ότι αυτοί που δεν είναι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν.
Αναφορικά με το κυπριακό, σημείωσε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια λύση. Για το συριακό πρόβλημα ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μείνει ο Ασαντ στην εξουσία, αλλά και ότι πρέπει να χτυπηθεί ο ISIS.

Ολάντ: Πρέπει να δούμε το όριο για τους πλειστηριασμούς

Η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Η Ελλάδα δεν το αμφισβητεί, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτό που ζητά και το κατανοώ είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα και μια ευελιξία. Αυτό που ανησυχεί πολλούς Ελληνες είναι αυτά τα δάνεια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, μια νέα απειλή για τις οικογένειες. Πρέπει να ξαναδούμε το όριο κάτω από το οποίο δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση, συμπλήρωσε.
Αυτή η συζήτηση έγινε μεταξύ ημών, το θέμα μπήκε στο τραπέζι και του ραντεβού Τσακαλώτου-Σαπέν και θα πρέπει να συνεχιστεί στην Ευρώπη και να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, πιθανά σε επίπεδο Eurogroup, είπε ο Φρ. Ολάντ. Αν η Ελλάδα τηρήσει τις υποχρεώσεις της, θα ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος, ξεκαθάρισε.
«Η Ελλάδα προχώρησε πολύ γρήγορα στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων», είπε από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας, «ακόμα και όταν έχουμε εκφράσει τις αμφιβολίες μας για ορισμένες εξ αυτών. Θέλουμε να τηρήσουμε τις συμφωνίες και να τηρηθούν οι συμφωνίες.
Είναι άλλο πράγμα αυτό, όμως, από το να πιστεύουν κάποιοι ότι είμαστε ένας κατάδικος που θα πρέπει να πληρώσει μια ποινή».
«Θέματα που δεν έχουν κλείσει στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης πρέπει να συζητηθούν», ξεκαθάρισε. «Η μετατροπή της Ελλάδας σε μια αρένα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας δεν μπορεί να γίνει δεκτή όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από όλη την Ευρώπη».
Οπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μέχρι το τέλος Νοέμβρη θα έχουμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας στο ακέραιο και μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα έχει γίνει η ανακεφαλαιοποίηση. Αμέσως μετά θα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για το χρέος.
euro2day

Διαβάστε Περισσότερα » " Ολάντ: Πρέπει να δούμε το θέμα των πλειστηριασμών "

Δούρου κατά Σπίρτζη για τις καταστροφές: Δεν φταίει η Περιφέρεια αλλά το υπ. Υποδομών

Κόντρα ανάμεσα στην περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Υποδομών ξέσπασε για τις καταστροφές στη δυτική Αττική μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της Πέμπτης στην Αθήνα. Η Ρένα Δούρου με ανακοίνωσή της «δείχνει» το υπουργείο Υποδομών για τις ευθύνες σχετικά με την κατάσταση στο ρέμα της Εσχατειάς, στα όρια του οποίου βρισκόταν το τριώροφο που κατέρρευσε την Πέμπτη στο Καματερό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυρίας Δούρου «η μελέτη για τα έργα διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου στο συγκεκριμένο σημείο θα κατασκευασθεί κιβωτοειδής αγωγός εσωτερικών διαστάσεων 6,0μx4,0μ, ο οποίος θα διέρχεται σε απόσταση 6 μέτρων περίπου από την υπόψη οικοδομή. Ενδιάμεσα η κοίτη του ρέματος θα παραμένει ανοιχτή, προφανώς για να ενσωματωθεί σε μελλοντικά έργα ανάπλασης».

Κατά την κυρία Δούρου η Περιφέρεια της οποίας προΐσταται «έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης του ρέματος, που σημαίνει καθαρισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα και την προσωρινή και τοπικού χαρακτήρα προστασία των πρανών».

Επιχειρεί, επίσης, να καθησυχάσει όλους όσοι βρίσκονται κοντά σε ρέματα υπογραμμίζοντας ότι «όλα τα φρεάτια (σ.σ. που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας) έχουν πρόσφατα συντηρηθεί και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση».

Φωτογραφίες πριν την κατάρρευση του σπιτιού στο Καματερό
Φωτογραφίες μετά την κατάρρευση του σπιτιού στο Καματερό


Το κτίριο στο Καματερό είχε εκκενωθεί από πέρυσι, με ενέργειες της Περιφέρειας σύμφωνα με την οποία είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις υποστήριξης της τριώροφης οικοδομής -που είχε νομιμοποιηθεί. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν αρκετές και το κτίριο κατέρρευσε.
 


Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής έχει ως εξής:
Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενεργοποίησε όλο το μηχανισμό της Περιφέρειας, έθεσε σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή τις αρμόδιες διευθύνσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη της κατάστασης.

Άμεσα με την εκδήλωση των φαινομένων, μηχανικοί της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στα σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα.

Συνεργεία επιβλέπουν όλα τα φρεάτια και τα ρέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω έχουν πρόσφατα συντηρηθεί και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση.

Στο σημείο που σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό με την πτώση του τριώροφου οικήματος, στο ρέμα της Εσχατιάς, βρέθηκαν οι: ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Σπύρος Τζόκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Καραμάνος, η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής Ιωάννα Τσούπρα, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης, και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ήδη μέσω της Πολιτικής Προστασίας έχουν σπεύσει συνεργεία για την απομάκρυνση των υλικών που εμποδίζουν την κανονική  ροή του ρέματος.

Σχετικά με το ανωτέρω συμβάν, ενημερώνουμε ότι: η μελέτη για τα έργα διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου στο συγκεκριμένο σημείο θα κατασκευασθεί κιβωτοειδής αγωγός εσωτερικών διαστάσεων 6,0μx4,0μ, ο οποίος θα διέρχεται σε απόσταση 6 μέτρων περίπου από την υπόψη οικοδομή. Ενδιάμεσα η κοίτη του ρέματος θα παραμένει ανοιχτή, προφανώς για να ενσωματωθεί σε μελλοντικά έργα ανάπλασης.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης του ρέματος, που σημαίνει καθαρισμό σε τακτά χρονικά διαστήματα και την προσωρινή και τοπικού χαρακτήρα προστασία των πρανών. Ήδη είναι σε εξέλιξη η δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ για αποκατάσταση των πρανών σε διάφορα ρέματα της Αττικής.

Τέλος, η οριστική αντιμετώπιση του θέματος στο ρέμα της Εσχατιάς θα λυθεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων διευθέτησης από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Κοινή δήλωση Σπίρτζη-Δούρου με την οποία διαψεύδουν τα περί κόντρας
Με αφορμή την αναπαραγωγή ανυπόστατων και αβάσιμων δημοσιευμάτων, που δεν υπηρετούν την ενημέρωση του πολίτη αλλά εσκεμμένα παραπληροφορούν, υπογραμμίζουμε ότι :

1. Η συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Περιφέρειας Αττικής είναι άριστη.

2. Οι αρμοδιότητες των δύο δημόσιων φορέων είναι απολύτως διακριτές και εντάσσονται στην κοινή προσπάθεια της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφέρειας.

3. Η κοινή αυτή προσπάθεια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις χρόνιες παθογένειες και αυθαιρεσίες σε όλα τα επίπεδα – σοβαρές παθογένειες και αυθαιρεσίες πολλών δεκαετιών που δεν μπορούν να αναταχθούν μέσα σε λίγους μήνες.

4. Οι συντονισμένες ενέργειες Υπουργείου και Περιφέρειας αποσκοπούν στην εξάλειψη όλων των στρεβλών καταστάσεων στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας στη συγκεκριμένη συγκυρία.

5. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται άλλωστε και η προγραμματισμένη συνάντησή μας την ερχόμενη εβδομάδα.

6. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού, καθώς επιχειρείται η δημιουργία στρεβλών εντυπώσεων σε βάρος της πραγματικότητας και σε βάρος της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος.

7. Σε αγαστή συνεργασία οι υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και της Περιφέρειας, εκφράζοντας κι εμπράκτως τη συμπαράστασή τους στους πληγέντες συμπολίτες μας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας στις ευάλωτες περιοχές, όπως επίσης και για την άμεση καταγραφή των ζημιών και στήριξη των πληγέντων.


protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Δούρου κατά Σπίρτζη για τις καταστροφές: Δεν φταίει η Περιφέρεια αλλά το υπ. Υποδομών "

Αντιδράσεις για την αποπομπή Σαββαϊδου: Αγαρμπη και λανθασμένη

Την αντίθεσή τους στην «καρατόμηση» της Κατερίνας Σαββαΐδου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέφρασαν ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην ΓΓΔΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Χάρης Θεοχάρης..

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, χαρακτήρισε «λάθος» τόσο την απομάκρυνση της Κατερίνας Σαββαΐδου όσο και του προκατόχου της θέσης, Χάρη Θεοχάρη.

«Λάθος η καρατόμηση Σαββαιδου όπως ήταν λάθος και η αποπομπή Θεοχάρη. Χρειαζόμαστε πραγματικά ανεξάρτητες δομές στη δημόσια διοίκηση» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τιμάμε τις συμφωνίες μας; Θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη;» διερωτήθηκε σχετικά με το θέμα της καρατόμησης της ΓΓ. Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου ο βουλευτής της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει να μοιάσει σε χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς και βρέθηκαν εκεί γιατί είχαν πιο ισχυρούς θεσμούς από τους δικούς μας.

Παράλληλα, για «άγαρμπη και εντελώς λανθασμένη» κίνηση της κυβέρνησης έκανε λόγο ο κ. Θεοχάρης.
«Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων» τόνισε μιλώντας στον Σκάι, κατηγορώντας παράλληλα τη ΝΔ ότι «δεν έχει έρεισμα να διαμαρτύρεται, γιατί άνοιξε το δρόμο για τέτοιες μεθοδεύσεις» με αφορμή την περίπτωσή του.

Άφησε όμως αιχμές και για την Κατερίνα Σαββαΐδου δηλώνοντας ότι «την ανεξαρτησία μιας αρχής πρέπει να την υπερασπίζεσαι».

Επίσης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την επιλογή του διαδόχου της κ. Σαββαΐδου και τα κομματικά ένσημά του, ενώ για το σχέδιο της κυβέρνησης για νέα ΓΓΔΕ - που θα αποκαλείται Ελληνική Αρχή Δημόσιων Εσόδων -, δήλωσε ότι «υπάρχει εδώ και καιρό αυτό το σχέδιο, πριν από την απομάκρυνση μου. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα σχέδιο στα πρότυπα της ΕΛΣΤΑΤ».

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη ένας οργανισμός όπως η ΓΓΔΕ θα πρέπει να εισπράττει σωστά και να είναι ανεξάρτητος από τις πιέσεις.

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Αντιδράσεις για την αποπομπή Σαββαϊδου: Αγαρμπη και λανθασμένη "

Αλεξιάδης: Δεν συμφωνήσαμε νέους φόρους με τους δανειστές

Η κυβέρνηση δεν συμφώνησε νέους φόρους με τους δανειστές, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδη, ο οποίος σε δηλώσεις του το πρωί της Παρασκευής υποστήριξε πως υπήρξε «ουσιαστικός διάλογος» με την τρόικα.

«Δεν συμφωνήσαμε νέο φόρο με τους δανειστές», είπε χαρακτηριστικά στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ο κ. Αλεξιάδης, ο οποίος συμμετείχε σε συσκέψεις με το κουαρτέτο των δανειστών.

«Δεν είδα στυγνούς και κυνικούς ανθρώπους», πρόσθεσε αναφερόμενος στους εκπροσώπους των δανειστών, σημειώνοντας ότι στα θέματα φορολογίας υπήρξε ουσιαστικός διάλογος και ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως οι φόροι πρέπει να είναι δίκαιοι.

Την ίδια ώρα, ερωτηθείς αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας ο κ. Αλεξιάδης τόνισε πως θα αλλάξουν με στόχευση να πληρώσουν υψηλότερα τέλη τα μεγάλα και ακριβά.

«Θα καθυστερήσουμε να τα βγάλουμε για να μπορέσουμε να είναι ποιο δίκαια», είπε, ενώ αναφερόμενος στο θέμα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, τόνισε πως η σχετική συζήτηση για την εύρεση ισοδύναμων δεν έχει κλείσει και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα βρεθεί λύση.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης, υπογραμμίζοντας πως φέτος θα δοθούν τα μισά λεφτά, και οι δικαιούχοι θα είναι λιγότεροι.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Αλεξιάδης: Δεν συμφωνήσαμε νέους φόρους με τους δανειστές "

Στα δικαστήρια η κόντρα κυβέρνησης-Σαββαΐδου

Αστραπιαία κινήθηκε η κυβέρνηση στην υπόθεση με την απομάκρυνση της Κατερίνας Σαββαΐδου από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο για τις προθέσεις της.

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι στο χαρτί της απόφασης που έλαβε το υπουργικό συμβούλιο για την αποπομπή της, μετά την άρνησή της να παραιτηθεί όπως είχε ζητήσει ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση όρισε αργά το βράδυ τον αναπληρωτή της – πρόκειται για τον εφοριακό Ιωάννη Μπάκα Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Με την κίνηση αυτή θέλησε να λήξει τη συζήτηση επί του θέματος, η οποία είχε πάρει άλλες διαστάσεις, καθώς η κυρία Σαββαΐδου ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη θεωρώντας προσβλητικές τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών για το έργο της στη ΓΓΔΕ. Σημειωτέον ότι νωρίτερα η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί η ΓΓΔΕ να ζημιώνει με τις ενέργειές της το δημόσιο συμφέρον.

Η κόντρα έφτασε στα άκρα, αλλά τελείωσε με μία αποφασιστική κίνηση της κυβέρνησης, μάλλον πρωτοφανή για τα πολιτικά χρονικά: ήταν το υπουργικό συμβούλιο που συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης το οποίο αποφάσισε επίσημα την αποπομπή της κυρίας Σαββαίδου. Η κίνηση προκάλεσε έκπληξη γιατί δεν συνηθίζεται να παρεμβαίνει το ανώτατο συλλογικό όργανο της κυβέρνησης σε τέτοια θέματα διαμάχης με στελέχη της διοίκησης. Παρά ταύτα η κίνηση ήταν αποτελεσματική, αφού κάμφθηκε πλήρως η αντίσταση της κυρίας Σαββαΐδου και η επιλογή της να μην παραιτηθεί, παρά την από ημέρες πίεση της κυβέρνησης.

Έκπληξη προκάλεσε σε ορισμένους κύκλους, αλλά και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση το γεγονός ότι δεν δόθηκε καν χρόνος ώστε να εμφανιστεί, όπως έχει κληθεί από ημέρες, η κυρία Σαββαΐδου στις δικαστικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις για φορολογική υπόθεση, στην οποία αμφισβητείται η νομιμότητα των ενεργειών της. Η κυρία Σαββαΐδου διατεινόταν ότι θα έπειθε τον ανακριτή με τις εξηγήσεις της και δεν υπήρχε θέμα κακουργηματικής δίωξης σε βάρος της. Όμως για την κυβέρνηση ο κύβος είχε ριφθεί ήδη από την ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος που της είχε ασκηθεί για την υπόθεση με την παράταση στην καταβολή του φόρου των τηλεοπτικών καναλιών.

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση πάντως είναι ότι η τρόικα αυτή τη φορά ήταν θεατής στην κόντρα της κυβέρνησης με την ΓΓΔΕ. Την προηγούμενη φορά που κυβέρνηση είχε στραφεί εναντίον της γενικής γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ζητώντας την αποπομπή του ΓΓΔΕ η τρόικα είχε παρέμβει και είχε συγκρουστεί με την κυβέρνηση. Ήταν επί κυβέρνησης Σαμαρά με τον τότε γενικό γραμματέα Χάρη Θεοχάρη. Και μάλιστα είχαν ψυχρανθεί περαιτέρω οι σχέσεις των δύο πλευρών.

Η αντικατάσταση

Ο διορισμός του Ιωάννη Μπάκα του Δημήτριου στη θέση του ΓΓΔΕ δημοσιεύτηκε ήδη σε ΦΕΚ και η θητεία του θα διαρκέσει για όσο διάστημα είχε απομείνει στη θητεία της κυρίας Σαββαΐδου. Προβλέπεται δε ότι σε περίπτωση που ο ορισθείς αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να τα ασκεί, ως αναπληρώτρια, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τον διορισμό νέου, ορίζεται η Γιαλούρη Ειρήνη του Δημητρίου, υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

NY Times: Γιατί αποπέμφθηκε η Σαββαΐδου από την κυβέρνηση Τσίπρα

Στο χρονικό της αποπομπής της Κατερίνας Σαββαΐδου από το τιμόνι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αναφέρονται με εκτενές δημοσίευμα οι NY Times, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια αποπομπή που έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την Αθήνα: Ακριβώς στο σημείο όπου έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις με τους αξιωματούχους των θεσμών στην Αθήνα για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, αλλά και τη στιγμή που το ελληνικό κράτος προσπαθεί να ανασυντάξει δυνάμεις, ώστε να συλλέξει περισσότερους φόρους. Πόσο μάλλον, όταν η Ελλάδα είναι «διαβόητα διάτρητη σε ό,τι αφορά το σύστημα συλλογής φόρων, αλλά και γνωστή για τα φαινόμενα φοροδιαφυγής», θέματα που οι δανειστές έχουν απαιτήσει να εκλείψουν.

Ο λόγος που επικαλέστηκε η κυβέρνηση για την απόφασή της να απομακρύνει την κα Σαββαΐδου ήταν ότι χορήγησε επιπλέον χρόνο σε ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς προκειμένου να πληρώσουν τον φόρο από τα διαφημιστικά έσοδα (υπονοώντας ότι ευνοεί καναλάρχες και δρα προνομοιακά υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων), ενώ αντικείμενο έρευνας αποτελεί και η απόφαση επανεξέτασης προστίμου 78 εκατ. ευρώ σε ελληνική εταιρεία.
Το άρθρο των NY Times αναφέρει συγκεκριμένα: «Είναι πολύ νωρίς ακόμη να πει κανείς αν οι δανειστές της Ελλάδας θα δουν αυτή την κίνηση ως μια ανεπιθύμητη πολιτική καταπάτηση αυτού που υποτίθεται πως είναι μια ανεξάρτητη αρχή».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Στα δικαστήρια η κόντρα κυβέρνησης-Σαββαΐδου "

Διάλογοι σοκ κυβέρνησης-δανειστών για την α΄ κατοικία: Οι τράπεζες θα μπορούν να απειλούν με εξώσεις

Πολύτιμος χρόνος έχει χαθεί όλους αυτούς τους μήνες που η κυβέρνηση αδυνατεί να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις των δανειστών συν τω χρόνω να αυξάνονται.

Στη συνάντηση που είχανε χθες ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος με το κουαρτέτο των θεσμών, οι τελευταίοι εξέφρασαν για ακόμη μία φορά ακραίες πιέσεις, ενώ στον απόηχο των πιέσεων το μήνυμα των δανειστών ήταν ένα: «Χρειάζεται η απειλή της έξωσης για να πληρώσουν τα δάνειά τους οι πολίτες».

Οι διάλογοι, που δημοσιεύει το «Έθνος», ανάμεσα στους εκπροσώπους των θεσμών και τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Σταθάκη και Τσακαλώτου αντίστοιχα, πραγματικά σοκάρουν.

Τσακαλώτος/Σταθάκης: Η ελληνική κοινωνία υπέστη ένα σοκ που καμία άλλη κοινωνία στο εξωτερικό δεν έχει βιώσει. Εχει χαθεί το 25% του ΑΕΠ, έχουν μειωθεί 40% τα εισοδήματα, η ανεργία βρίσκεται στο 26% με αποτέλεσμα να μην έχουν πληγεί μόνο τα χαμηλά εισοδήματα αλλά και τα μεσαία. Δεν αντέχει να υποστεί κι άλλο σοκ, αυτό της απώλειας της κύριας κατοικίας.
Θεσμοί: Να μην υπάρχει περιορισμός στους πλειστηριασμούς παρά μόνο για τα φτωχά στρώματα. Έτσι, οι τράπεζες θα μπορούν να απειλούν με εξώσεις για να πληρώνουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους.
Τσακαλώτος/Σταθάκης: Το 80% των διαμερισμάτων στην Ελλάδα είναι κάτω από 120 τετραγωνικά. Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα δεν είναι όπως στην Αγγλία. Η άρση των πλειστηριασμών δεν διευκολύνει ούτε τις τράπεζες.
Θεσμοί: Με τις δικές σας προτάσεις δεν θα υποχρεώνονται να πληρώνουν τα δάνειά τους.
Τσακαλώτος/Σταθάκης: Προστασία της πρώτης κατοικίας υπάρχει και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως στη Γαλλία. Δεν μπορεί να η Ελλάδα να μην έχει ένα τέτοιο πλαίσιο.


Διαβάστε Περισσότερα » " Διάλογοι σοκ κυβέρνησης-δανειστών για την α΄ κατοικία: Οι τράπεζες θα μπορούν να απειλούν με εξώσεις "

Ολάντ: «Η Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και η Ευρώπη να τη στηρίξει»

Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και εφόσον αυτό συμβεί, θα υπάρξει αναδιαπραγμάτευση του χρέους, εξέφρασε ο Φρανσουά Ολάντ, στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν στο ακέραιο.

«Ξέρω πολύ καλά τι περνά εδώ και χρόνια ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και η Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ το μεσημέρι της Παρασκευής.

«Η Γαλλία δεν μπορεί να δράσει μόνη της. Ολη η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την ελληνική προσπάθεια για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών της», ξεκαθάρισε ο Φρανσουά Ολάντ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ασταμάτητος στις προσπάθειές του. Χαιρετίζω την υπεύθυνη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού» τόνισε ο κ. Ολάντ, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

«Η Γαλλία πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα γιατί η αξιολόγηση συνεχίζεται. Αξιολόγηση σημαίνει τήρηση των δεσμεύσεων. Πρέπει να επανέλθει η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα», είπε ο γάλλος πρόεδρος.

«Ο ελληνικός λαός μπορεί να έχασε πολλά, όμως δεν έχασε την ψυχή του» τόνισε ο κ. Ολάντ.

Για το προσφυγικό εξήρε την προσπάθεια των ελλήνων να φροντίσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που διέσχισαν το Αιγαίο, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να εφαρμοστούν όσα αποφασίστηκαν στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ (δημιουργία hotspots, συνεργασία με Τουρκία, επαναπροώθηση όσων δεν δικαιούνται άσυλο κλπ).

Τέλος για το Κυπριακό, ο Φρανσουά Ολάντ είπε ότι στηρίζει τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Αρκετά έχει κρατήσει αυτή η σύγκρουση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος για το θέμα της Συρίας τόνισε ότι η Γαλλία στηρίζει τον πολιτικό διάλογο, αλλά ξεκαθάρισε ότι ο Μπασάρ αλ Ασαντ δεν μπορεί να μείνει στην εξουσία.


Τσίπρας: «Η συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη πρέπει να τελειώσει»

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ελλάδα θα τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της, αλλά δεν θα δεχτεί να γίνει αρένα πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

«Άλλο πράγμα να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας και τα συμφωνηθέντα και άλλο κάποιοι να θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν είναι ισότιμος εταίρος, αλλά κάποιος κατάδικος που εκτίει κάποια ποινή», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η χώρα θα έχει υλοποιήσει όλες  τις δεσμεύσεις της μέχρι το τέλος Νοέμβριου και ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, προκειμένου να αρχίσει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους.

«Ο Φρανσουά ήρθε στην Ελλάδα σε μια στιγμή που η χώρα έχει ανάγκη να μετατραπεί από μέρος της κρίσης σε μέρος της λύσης» είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου.

«Η ανόητη συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη και διαίρεσης της Ευρώπης πρέπει να φύγει οριστικά από το τραπέζι», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας.

«Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία και όχι σύμφωνο παράδοσης της κυριαρχίας της ενάντια στην κοινωνική ειρήνη και τη συνοχή», τόνισε ο έλληνας Πρωθυπουργός.

Ολάντ: «Χρειάζεται κουράγιο για να διαπραγματευτούμε ξανά το ελληνικό πρόγραμμα»

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό της Ελλάδας και να τη στηρίζει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων» είπε το πρωί της Παρασκευής, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο Φρανσουά Ολάντ, πριν από την κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε με τον έλληνα Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ηρθα εδώ μαζί με γάλλους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι μόνο λόγια. Πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη» πρόσθεσε ο κ. Ολάντ.

«Ξέρω τι υπέστη ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια με την κρίση και χρειάζεται κουράγιο και θάρρος για να διαπραγματευτούμε για άλλη μια φορά με την Ευρώπη για το πρόγραμμα, το οποίο θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις, αλλά κυρίως να μπει στον δρόμο της ανάπτυξης», τόνισε ο γάλλος πρόεδρος.

«Μετά την κρίσιμη φάση που ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία της 13ης Ιουλίου, η Γαλλία θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό της Ελλάδας και θα συνεχίσει να τη στηρίζει» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο κ. Ολάντ δήλωσε συγκινημένος από τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε η ελληνική πολιτεία, καθώς - όπως είπε - δείχνει τον σύνδεσμο μεταξύ των δύο χωρών, τις κοινές αξίες και «τις αξίες που πρέπει να προβάλλουμε στην Ευρώπη».

Αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι «πρέπει να δείξουμε ανθρωπιά στους πρόσφυγες, αλληλεγγύη στην Ελλάδα και να διασφαλίσουμε τα κοινά σύνορα της Ευρώπης».

Επισήμανε, επίσης, ότι η Γαλλία δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα στη δοκιμασία της διαχείρισης της ροής προσφύγων.

«Είναι θέμα υποδοχής, ανθρωπιάς, αλλά βεβαίως είναι και θέμα ασφάλειας» πρόσθεσε.

«Πέρα από τη δημοσιονομική πειθαρχία, η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνο μία αγορά και ένα κοινό νόμισμα. Η Ευρώπη είναι κοινές αξίες, είναι Δημοκρατία, είναι ανάπτυξη. Και αυτές τις ιδέες θέλουμε να προωθήσουμε, αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπει σε μία τέτοια κοινότητα αξιών» συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη φορά που η Γαλλία πρότεινε στην Ελλάδα να προσχωρήσει στην τότε κοινή αγορά ήταν το 1963, όταν επισκέφθηκε την Αθήνα ο Σαρλ ντε Γκωλ.

Τσίπρας: Συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας για το μέλλον της Ευρώπης
Υποδεχόμενος τον Φρανσουά Ολάντ, ο ΑλέξηςΤσίπρας υπογράμμισε πως η δημιουργική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας «παίρνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που αφορά το μέλλον της Ευρώπης».

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα στρατηγικό δίλημμα και σε ένα σταυροδρόμι. Πρέπει να επιστρέψει στις ιδρυτικές της αρχές και αξίες. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, που βρίσκονται είτε σε επίπεδο κυβερνητικό είτε σε επίπεδο κοινωνικών κινημάτων και θέλουν την ενωμένη Ευρώπη των αξιών, την Ευρώπη που θα επιστρέψει στην κοινωνική συνοχή και στη Δημοκρατία, πρέπει να δώσουν έναν κοινό αγώνα» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι το μήνυμα της παρουσίας εδώ σηματοδοτεί την ανάγκη να προστατευθεί η Δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και να ακολουθήσουμε από κοινού αυτόν τον δύσκολο αγώνα για τις επόμενες γενιές, που δικαιούνται να ζήσουν σε μία Ευρώπη καλύτερη από αυτή που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα». 

«Με αυτή την έννοια», συνέχισε, «θεωρώ ότι το μήνυμα της παρουσίας εδώ σηματοδοτεί την ανάγκη να προστατευθεί η Δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και να ακολουθήσουμε από κοινού αυτόν τον δύσκολο αγώνα για τις επόμενες γενιές, που δικαιούνται να ζήσουν σε μία Ευρώπη καλύτερη από αυτή που έχουμε φτιάξει μέχρι σήμερα». 

Οι κύριοι Τσίπρας και Ολάντ υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για την επέκταση της ελληνογαλλικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Θα ακολουθήσει ξενάγηση του κ. Ολάντ και της γαλλικής αντιπροσωπείας στο Μουσείο της Ακρόπολης και επίσημο γεύμα.

Το απόγευμα θα γίνει η ανακήρυξη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας ως επίτιμου διδάκτορα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προτού αναχωρήσει (19.00) ο κ. Ολάντ θα συναντήσει εκπροσώπους της γαλλικής κοινότητας και θα επισκεφθεί την έδρα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia».

Τι προηγήθηκε

Ο Φρανσουά Ολάντ έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης, συνοδεία πολυμελούς αντιπροσωπείας. Στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τον υποδέχθηκαν ο Αλ.Τσίπρας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο κ. Ολάντ κατευθύνθηκε στο Σύνταγμα, για την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, και αμέσως μετά μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, απ' όπου έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα, τονίζοντας πως η συζήτηση για το χρέος πρέπει να αρχίσει.

Επίσης, τόνισε ότι η Γαλλία στήριξε την Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις του Ιουλίου και ζήτησε να μείνει πιστή στις δεσμεύσεις της. Αναγνώρισε ότι η Ελλάδα είχε πολύ σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και εξήρε τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας Πρ.Παυλόπουλου την επομένη του δημοψηφίσματος στο να δεσμευτούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην παραμονή της χώρας στην ΕΕ. 

Ο γάλλος πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των επενδύσεων, σημειώνοντας ότι ένας από τους στόχους της επίσκεψής του είναι «να πείσουμε γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα».

«Το ζητούμενο είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και όχι μόνο η πειθαρχία, αν και η πειθαρχία είναι απαραίτητη. Αν κάποιος αγαπάει την Ελλάδα, επενδύει στην Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο προσφυγικό, ο Φρ.Ολάντ τόνισε πως τα σύνορα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκά σύνορα και γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα. «Ο πόλεμος στην Συρία έχει οδηγήσει περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες να περιφέρονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η λύση πρέπει να είναι πολιτική και η Γαλλία θα συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση».

Τέλος, επανέλαβε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο Kυπριακό, επισημαίνοντας ότι είναι ένα καθαρά ευρωπαϊκό ζήτημα που αφορά μία χώρα μέλος της ΕΕ, που πρέπει να στηρίξουμε για να βρει τον προσανατολισμό της.


tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Ολάντ: «Η Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και η Ευρώπη να τη στηρίξει» "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news