facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΣτΕ:Αντισυνταγματικές οι περικοπές σε κύριες-επικουρικές συντάξεις

Αυξάνονται οι πονοκέφαλοι για την κυβέρνηση καθώς μεσούσης της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς, δημοσιοποιήθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ που έγιναν λόγω Μνημονίου και διατάσσει την επαναφορά τους στα επίπεδα του 2012.


Η απόφαση της Ολομέλειας, η οποία είναι αμετάκλητη, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν έχει αναδρομική ισχύ με αποτέλεσμα, η κυβέρνηση για την εφαρμογή της να καλείται να καταβάλλει περίπου 1,5 δισ. (σ.σ. από τα 4,5 δισ. που εκτιμάται πως θα ήταν το ποσό σε περίπτωση αναδρομικότητας).
Η απόφαση του δικαστηρίου ισχύει από χθες, όποτε και δημοσιεύθηκε, και ως εκ τούτου οι συντάξεις εφεξής θα πρέπει να επιστρέψουν στα επίπεδα του 2012, χωρίς ωστόσο να πρέπει να καταβληθούν αναδρομικά στους συνταξιούχους οι περικοπές που υπέστησαν.
Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα στα αναδρομικά είναι εκείνοι που προσέφυγαν στο δικαστήριο, οι οποίοι ωστόσο είναι ελάχιστοι.
Σημειώνεται πως το ανώτατο δικαστήριο δεν εξέτασε το ζήτημα των «δώρων» καθώς η προσφυγή που κατατέθηκε αφορούσε μόνο τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ως εκ τούτου τα «δώρα» δεν επιστρέφουν.
Αναλογη απόφαση είχε εκδώσει η Ολομέλεια του Στε και για τις περικοπές στις αποδοχές των πανεπιστημιακών τις οποίες επίσης είχε κρίνει αντισυνταγματικές χωρίς όμως να αναγνωρίζει αναδρομικά.
Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών τονίζουν για το θέμα πως περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση και να αποσταλεί στο υπουργείο Οικονομικών, οπότε και θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση.
Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι σεβαστές λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζουν.

Για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος

Στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ γίνεται αναφορά και στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος.
Όπως επισημαίνουν οι Σύμβουλοι Επικρατείας δεν θα πρέπει να ισχύσει.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι όλες οι συντάξεις του ιδιωτικού τομέα πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012, και το κράτος πρέπει να συνδράμει τα ταμεία για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων, εάν αυτά δεν έχουν κεφάλαια, παρά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που νομοθετήθηκε το 2010.

Το σκεπτικό

Η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε πως για τις περικοπές του 2012 δεν προηγήθηκε καμία επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις που θα είχαν στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων οι περικοπές .
Σύμφωνα με την Ολομέλεια το Σύνταγμα επιβάλει στο κράτος όταν λαμβάνονται μέτρα περικοπής των συντάξεων να προβαίνει «σε ειδική και εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, από την οποία να προκύπτει αφενός μεν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα (σ.σ.: περικοπή συντάξεων) είναι πράγματι πρόσφορα αλλά και αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εν όψει των παραγόντων που το προκάλεσαν, έτσι ώστε η λήψη των μέτρων αυτών να είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη, αφετέρου δε ότι οι επιπτώσεις από τα μέτρα αυτά στο βιοτικό επίπεδο των πληττομένων προσώπων, συνδυαζόμενες με άλλα τυχόν ληφθέντα μέτρα (φορολογικά κ.ά.), αλλά και με το σύνολο των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της δεδομένης συγκυρίας, δεν έχουν αθροιστικά αποτέλεσμα τέτοιο που να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη, παραβίαση του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος σε κοινωνική ασφάλιση».
Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν ότι παρεκκλίσεις ως προς την αναγκαιότητα της υπάρξεως ή ως προς το περιεχόμενο της επίμαχης μελέτης θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όπως είναι όταν συντρέχει άμεση απειλή κατάρρευσης της οικονομίας της χώρας και τα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται κατεπειγόντως για την αποτροπή του κινδύνου», οπότε η κυβέρνηση μπορεί με αιτιολογημένη εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης να προβεί σε περικοπές συντάξεων χωρίς να προηγηθεί μελέτη.
Σε άλλο σημείο των αποφάσεων αναφέρεται ότι η περικοπή των συντάξεων δεν μπορεί να παραβιάζειαυτό που αποτελεί τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, δηλαδή τη χορήγηση στο συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει, με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων) αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή με τρόπο που δεν αφίσταται πάντως, ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συνθήκες του εργασιακού βίου».
Ως προς τις περικοπές των συντάξεων του 2012, η Ολομέλεια σημειώνει ότι οι μειώσεις έγιναν όταν «είχε πλέον παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασμό της οικονομικής κρίσεως και αφού εν τω μεταξύ είχαν σχεδιαστεί και ληφθεί τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπισή της».
Επομένως, η για πολλοστή φορά περικοπή συντάξεων που έγινε το 2012, η Κυβέρνηση δεν συνέταξε την σχετική έρευνα και εμπεριστατωμένη μελέτη που όφειλε, προκειμένου να αναδείξει «τεκμηριωμένα ότι η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων ήταν συμβατή με τις σχετικές συνταγματικές δεσμεύσεις, που απορρέουν από το θεσμό της κοινωνικής ασφαλίσεως, τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας την προστασία της αξίας του ανθρώπου».
Καταρχάς όφειλε το 2012 η Κυβέρνηση να προβεί σε συνολική εκτίμηση των παραγόντων που προκάλεσαν το πρόβλημα ως προς τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών, την αύξηση της ανεργίας, κ.λπ., πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τα μέχρι τότε μέτρα «δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα και ότι η οικονομική ύφεση είχε ενταθεί με ρυθμούς που είχαν ανατρέψει τις αρχικές προβλέψεις».
Ούτε όμως η Κυβέρνηση πριν προβεί σε μειώσεις των συντάξεων του 2012 εξέτασε εναλλακτικές επιλογές.
Πέρα από όλα αυτά, η Κυβέρνηση όφειλε να εξετάσει με τρόπο επιστημονικό αν οι επιπτώσεις των περικοπών των συντάξεων στο βιοτικό επίπεδο των απόμαχων της εργασίας μαζί με τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις, το κόστος αγαθών και υπηρεσιών, τις περικοπές παροχών υγείας, ανεργία, κλπ. «οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων κάτω του ορίου που συνιστά, τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού τους δικαιώματος».
Από κανένα στοιχείο, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι, δεν προκύπτει ότι η Κυβέρνηση είχε προβεί σε παρόμοια επιστημονική μελέτη το έτος 2012.
Ως προς τις περικοπές που έγιναν στις συντάξεις το 2010 και το 2011, η Ολομέλεια έκρινε ότι είναι συνταγματικές καθώς έγιναν κάτω από την πίεση «όλως εξαιρετικών περιστάσεων» και ήταν επιβαλλόμενες κατά την εκτίμηση της τότε Κυβέρνησης για «άμεση αντιμετώπιση της κρίσεως».
Κατά την οξύτατη δημοσιονομική κρίση στις αρχές του 2010, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «υφίστατο άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης της οικονομίας και χρεοκοπίας της χώρας» και η τότε Κυβέρνηση προς αντιμετώπιση της κατάστασης έλαβε μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών, μεταξύ των οποίων ήταν και η μείωση των συντάξεων.
euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " ΣτΕ:Αντισυνταγματικές οι περικοπές σε κύριες-επικουρικές συντάξεις "

Μαξίμου: 9μηνη παράταση της δανειακής σύμβασης ζητεί η κυβέρνηση

Tην παράταση της δανειακής σύμβασης κατά εννιά μήνες ζητεί η Αθήνα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Όπως εξηγούν κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου από τις Βρυξέλλες, το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης της ελληνικής πλευράς περιλαμβάνει τα κεφάλαια από το ευρωπαϊκό σκέλος του τρέχοντος προγράμματος, τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και την ανταλλαγή χρέους μεταξύ του ESM και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η άρση της αβεβαιότητας.

Τούτων δοθέντων, η ελληνική πλευρά δηλώνει διατεθειμένη να συζητήσει τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα τίποτα. Οι διαβουλεύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα, επισημαίνει η ελληνική πλευρά, ενώ τονίζει ότι με τις επαφές του πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες αποσκοπεί να βρεθεί πιο κοντά στη συμφωνία.

Εξάλλου, ο επίτροπος Οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως «μια συμφωνία είναι πιθανή περισσότερο, παρά ποτέ».

Τέλος, γερμανικές διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι το βράδυ της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, η τριμερής συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού, της Γερμανίδας Καγκελαρίου και του Γάλλου Προέδρου.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Μαξίμου: 9μηνη παράταση της δανειακής σύμβασης ζητεί η κυβέρνηση "

Ντάισελμπλουμ: Πιθανή η συμφωνία μέχρι το ερχόμενο Eurogroup, στις 18 Ιουνίου

Οι πρόσφατες προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν αρκετά καλές, δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης, μετά την συνάντησή του με τον Φινλανδό υπουργό Οικονομικών Αλεξ Στουμπ, ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Ο κύριος Ντάισελμπλουμ επανέλαβε τη θέση πως οι θεσμοί είναι «ανοιχτοί» σε εναλλακτικές για την Ελλάδα, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενο τρίτο πακέτο, ανέφερε πως είναι πρόωρη τέτοια συζήτηση, την ώρα που δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για το τρέχον πρόγραμμα.

Ο επικεφαλής του Eurogroup επεσήμανε πως μια λύση στο ελληνικό ζήτημα είναι πιθανή μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, στις 18 Ιουνίου. Μερικά μόνο ζητήματα μένουν να διευθετηθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως θα πρέπει πάντως να υπάρξει χρόνος και για τεχνικές συζητήσεις.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Ντάισελμπλουμ: Πιθανή η συμφωνία μέχρι το ερχόμενο Eurogroup, στις 18 Ιουνίου "

Συνάντηση με τον Γιούνκερ είχε στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είχε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Λατινικής Αμερικής, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις, αναλυτικά και σε εποικοδομητικό κλίμα, ενώ συμφώνησαν να συναντηθούν και αύριο Πέμπτη.

Διαβάστε Περισσότερα » " Συνάντηση με τον Γιούνκερ είχε στις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας "

Στις 10 το βράδυ η συνάντηση Τσίπρα με Μέρκελ και Ολάντ

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί απόψε με την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον Φρανσουά Ολάντ στις Βρυξέλλες, γνωστοποίησαν οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας.

«Επιβεβαιώνω ότι θα γίνει μια συνάντηση του πρωθυπουργού Τσίπρα με την καγκελάριο και τον πρόεδρο Ολάντ. Θα γίνει μετά το δείπνο», είπε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να γίνει «μια εκτίμηση της κατάστασης», ανέφερε πηγή στη γαλλική κυβέρνηση.

Φως στο «τούνελ» της συμφωνίας - Συνάντηση Τσίπρα με Γιούνκερ

Ολιγόλεπτη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής είχαν ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Κομισιόν. Οι Αλέξης Τσίπρας και Ζ.Κ. Γιούνκερ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αντάλλαξαν απόψεις, αναλυτικά και σε εποικοδομητικό κλίμα, ενώ συμφώνησαν να συναντηθούν και αύριο.

«Πόλεμος νεύρων» στις Βρυξέλλες

Ανοικτό αφήνει το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με την καγκελάριο της Γερμανίας Ανγκέλα Μέρκελ ελληνική πηγή που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις, προσθέτει όμως ότι: «Μόνο εάν υπάρχει έδαφος, θα γίνει συνάντηση του πρωθυπουργού με την Άνγκελα Μέρκελ».

Με τον τρόπο αυτό οι συγκεκριμένες πηγές απαντούν στις δηλώσεις της εκπροσώπου της γερμανικής κυβέρνησης Κριστιάνε Βίρτς ότι «μία συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα και την Γερμανίδα Καγκελάριο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν υπάρξει αίτημα από τον Έλληνα πρωθυπουργό, παρόλο που η καγκελάριος δεν σχεδιάζει μέχρι στιγμής να πραγματοποιήσει ξεχωριστές συνομιλίες μαζί του».

Στο μεταξύ, η Άνγκελα Μέρκελ έφτασε στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο κορυφής με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και δήλωσε άμεσα ότι «φυσικά» και θα συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αν ο Έλληνας πρωθυπουργός το ζητήσει.


Μαξίμου: Ουδέποτε ενημερωθήκαμε από τον Επίτροπο

Η ελληνική πλευρά βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να διευκρινίσει ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για τις προτάσεις της από τον κ. Πιέρ Μοσχοβισί, τονίζουν πηγές του Μαξίμου απαντώντας στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ο οποίος νωρίτερα ανέφερε πως ο Επίτροπος ενημέρωσε την Αθήνα ότι οι προτάσεις είναι ανεπαρκείς.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν, επίσης, ότι για πρώτη φορά σήμερα, στην ενημέρωση της Κομισιόν, υπήρξε επίσημη τοποθέτηση πάνω στις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Συνάντηση Τσίπρα-Τουσκ

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Ελληνας πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εν τω μεταξύ, κυβερνητικές πηγές παρείχαν διευκρινίσεις σχετικά με την τελευταία πρόταση προς τους θεσμούς.

«Προς χάρην της σαφήνειας», όπως χαρακτηριστικά σημείωσαν, «η αρχική θέση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν για πλεόνασμα 0,5% για το σύνολο του έτους 2015 και 1,5% για το 2016. Η θέση των θεσμων όπως την κατανοούμε είναι για πλεόνασμα 1% για το σύνολο του έτους 2015 και 2% για το 2016».

«Στην πιο πρόσφατη πρόταση μας που υπεβλήθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, έχουμε προτείνει ένα πλεόνασμα 0,75% για το σύνολο του έτους 2015 και 1,75% για το 2016. Με την πρόταση αυτή, η κυβέρνησή μας προσπάθησε να καλύψει τη διαφορά μεταξύ των δύο προτάσεων μας», συνέχισαν.

Οι ίδιοι κύκλοι εξέφρασαν την βεβαιότητα ότι «οι υπόλοιπες διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν όλες οι πλευρές είναι πρόθυμες και ικανές να πράξουν προς αυτή την κατεύθυνση».

real
Διαβάστε Περισσότερα » " Στις 10 το βράδυ η συνάντηση Τσίπρα με Μέρκελ και Ολάντ "

Αυξήθηκε κατά 2,3 δισ. ο ELA

Σε σημαντική αύξηση του ανώτατου ορίου άντλησης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας αποφασίστηκε το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον ΕLA ν΄ αυξηθεί κατά περίπου 2,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να φθάσει πλέον τα 83 δισ. ευρώ.

Μετά την αύξηση αυτή στο σύστημα, παρά την εκροή καταθέσεων που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το περιθώριο ασφαλείας στη ρευστότητα παραμένει στα 3 δισ. ευρώ.

Η κατάσταση αναμένεται να επαναξιολογηθεί την επόμενη εβδομάδα.

real
Διαβάστε Περισσότερα » " Αυξήθηκε κατά 2,3 δισ. ο ELA "

Αγωγή στο υπουργείο Οικονομικών κατέθεσαν οι λογιστές και φοροτεχνικοί

Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν 110 λογιστές-φοροτεχνικοί κατά του Δημοσίου και συγκεκριμένα του υπ. Οικονομικών για την κατάσταση που βιώνει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια. Η αγωγή κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στις 28/5/2015.

Όπως τονίζουν, μεταξύ άλλων, στην αγωγή ο καταιγισμός από νέες και συχνά δυσανάλογες φορολογικές επιβαρύνσεις σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση των υφιστάμενων φορολογικών υποχρεώσεων, έχει οδηγήσει τους φορολογούμενους σε αδιέξοδο, το οποίο αντανακλά έντονα και στην άσκηση του επαγγέλματος μας, την οποία καθιστά ακόμη επαχθέστερη.

Υποστηρίζουν δε ότι “μας έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να μας προκαλούν υπέρμετρη και πέραν της συνήθους ψυχική και σωματική επιβάρυνση κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος μας. Η επιβάρυνση αυτή συνδέεται κυρίως με την έντονη ανασφάλεια και συνεχή εγρήγορση στην οποία πρέπει να βρισκόμαστε για να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε ένα δαιδαλώδες και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα”.

Σύμφωνα με την αγωγή:

Oι δυσλειτουργίες του φορολογικού συστήματος, όπως εκφράζονται μέσα από σωρεία πράξεων και παραλείψεων των κρατικών οργάνων και συγκεκριμένα των οργάνων της φορολογικής διοίκησης, όπως περιγράφονται ανωτέρω:

(α) Παρακωλύουν κατά τρόπο παράνομο την ελεύθερη, χωρίς εμπόδια και υπό αξιοπρεπείς συνθήκες άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή -Φοροτεχνικού, περιορίζοντας ανεπίτρεπτα το σχετικό συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα μας, αυτοτελώς αλλά και ως έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα (άρθρα 5 παρ.1 και 22 Συντ. καθώς και 57 ΑΚ).

(β) Μας έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να μας προκαλούν υπέρμετρη και πέραν της συνήθους ψυχική και σωματική επιβάρυνση κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος μας. Η επιβάρυνση αυτή συνδέεται κυρίως με την έντονη ανασφάλεια και συνεχή εγρήγορση στην οποία πρέπει να βρισκόμαστε για να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε ένα δαιδαλώδες και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις διαρκείς ολιγωρίες των αρμοδίων ως προς την εφαρμογή του φορολογικού νόμου, μέχρι ακόμη και τις πιο πρακτικές αλλά και ζωτικές λειτουργικές εκφάνσεις του (πλημμελής λειτουργία του συστήματος TAXIS). Όπως προκύπτει και από άλλα κείμενα διαμαρτυρίας που έχουν αποσταλεί από διάφορες ενώσεις και συλλόγους μας, αιφνίδιοι θάνατοι συναδέλφων μας κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, εξαιτίας της τεράστιας πίεσης την οποία υφιστάμεθα, καταγράφονται όλο και πιο συχνά,

(γ) Τέλος, ο καταιγισμός από νέες και συχνά δυσανάλογες φορολογικές επιβαρύνσεις σε συνδυασμό με την διαρκή αύξηση των υφιστάμενων φορολογικών υποχρεώσεων, έχει οδηγήσει τους φορολογούμενους σε αδιέξοδο, το οποίο αντανακλά έντονα και στην άσκηση του επαγγέλματος μας, την οποία καθιστά ακόμη επαχθέστερη.

Αποτέλεσμα είναι, οι σχέσεις μας με τους εντολείς και/ή εργοδότες μας να είναι τεταμένη και να επιρρίπτεται σε εμάς το μεγαλύτερο μέρος της γενικής αποδοκιμασίας που αφορά τα προβλήματα του φορολογικού συστήματος. Με όλους τους ανωτέρω τρόπους, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης επεμβαίνουν στην άσκηση του επαγγέλματος μας, υποχρεώνοντας μας να εργαζόμαστε υπό συνθήκες αδικαιολόγητα δυσμενείς, κατά παράβαση όχι μόνο των άρθρων 5 παρ.1 και 22 Συντ. και 57 ΑΚ, αλλά και των άρθρων 1 και 31 παρ.1 και 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, με τα οποία διασφαλίζεται το δικαίωμα σε εργασία υπό συνθήκες αξιοπρέπειας, με σεβασμό στην ασφάλεια και την υγεία.

Η βλάβη την οποία υφιστάμεθα από τις ανωτέρω μη νόμιμες πράξεις και παραλείψεις του καθ' ου, αλλά και από την ασύμμετρη και αναποζημίωτη επίρριψη σε εμάς υποχρεώσεων σχετιζόμενων με την επιδίωξη του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, έχει κυρίως ηθικό χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει βεβαίως να παραβλέπεται η υλική διάσταση, η οποία συνδέεται με τα πολυάριθμα εμπόδια που συναντάμε καθημερινά κατά την εκτέλεση της εργασίας μας, όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεωθήκαμε να καταβάλλουμε εξ ιδίων πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε εντολείς μας, λόγω σφαλμάτων που έγιναν εξαιτίας των δυσλειτουργιών που περιγράψαμε, αλλά και τις δαπάνες στις οποίες υποχρεούμαστε να υποβληθούμε για να αντεπεξέλθουμε στις εξωπραγματικές και εξοντωτικές απαιτήσεις του φορολογικού συστήματος. Όμως, πρωτεύοντα για εμάς χαρακτήρα έχει η ηθική διάσταση του ζητήματος και η εξαθλίωση των όρων και συνθηκών υπό τους οποίους καλούμαστε να ασκήσουμε το επάγγελμα μας, ιδίως τα τελευταία έτη, από το 2012 μέχρι σήμερα. Την ηθική βλάβη που μας έχουν προκαλέσει οι προεκτεθείσες παράνομες πράξεις και παραλείψεις, καθώς και η άνιση επιβολή σε εμάς υποχρεώσεων προς όφελος του γενικού δημοσίου συμφέροντος, προσδιορίζουμε στο ποσό των 5.000,00 ευρώ για τον κάθε έναν από εμάς,

Για τους λόγους αυτούς που είναι παραδεκτοί και βάσιμοι καθώς και για όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε νομίμως στο μέλλον

Ζητούμε:

- Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή.

- Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του καθ' ου να μας καταβάλει συνολικό ποσό 550.000,00 ευρώ (5.000,00 ευρώ στον κάθε έναν από εμάς) νομιμοτόκως.

- Να καταδικαστεί το καθ' ου στη δικαστική δαπάνη μας […]».

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Αγωγή στο υπουργείο Οικονομικών κατέθεσαν οι λογιστές και φοροτεχνικοί "

Ποινική δίωξη στο ΜEGA για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Δίωξη για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατ΄ εξακολούθηση άσκησε η αρμόδια Εισαγγελία, μετά τη διαπίστωση ότι είχε παραβιαστεί, με συνέπεια να γράφει με μικρότερη κατανάλωση, η παροχή της εταιρείας Τηλέτυπος ΜΕΓΚΑ ΑΕ.

Αυτό προκύπτει από έγγραφη απάντηση που διαβιβάστηκε στη βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο, ύστερα από σχετική ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης και Ραχήλ Μακρή.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Ποινική δίωξη στο ΜEGA για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος "

Βουλή: Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε, επί της αρχής, το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια από τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Υπέρ του νομοσχεδίου τοποθετήθηκαν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ, του Ποταμιού, του ΠΑΣΟΚ και των ΑΝΕΛ, η ΝΔ επιφυλάχθηκε, η Χρυσή Αυγή καταψήφισε ενώ το ΚΚΕ δήλωσε «παρών».

Πάντως, ο εισηγητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων επισήμανε ότι το κόμμα του έχει ισχυρές επιφυλάξεις για μια σειρά άρθρων που θα τις αναδείξει κατά την σχετική συζήτηση στην επιτροπή.

Διαβάστε Περισσότερα » " Βουλή: Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια "

Επεκτείνεται το σύμφωνο συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια

Το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης θα ισχύει πλέον και για τα ομόφυλα ζευγάρια σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ παράλληλα βελτιώνεται το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ετερόφυλων ζευγαριών.

Σε δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Νικόλαο Παρασκευόπουλο στο νομοσχέδιο για το διευρυμένο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

Πάντως, κατηγορηματικά το νομοσχέδιο αποκλείει τη δυνατότητα τεκνοθεσίας (υιοθεσίας παιδιού) από ομόφυλα ζευγάρια.

Μετά τις αλλεπάλληλες καταδίκες της χώρας μας από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για μη συμμόρφωση προς τα Ευρωπαϊκά νομοθετικά δεδομένα, ήταν πλέον μονόδρομος για τον κ. Παρασκευόπουλο η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Το ΕΔΑΔ έχει κρίνει ότι ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από το σύμφωνο συμβίωσης συνιστά παραβίαση της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς παραβιάζονται τα άρθρα εκείνα που αφορούν την απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 14) και το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 8).
Μεταξύ αυτών που είχαν προσφύγει στο ΕΔΑΔ είναι ο Γρηγόρης Βαλιανάτος και η ΜΚΟ «Σύνθεση»,

Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης, «επτά χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση συμφώνου συμβίωσης που απέκλειε τα ζευγάρια του ίδιου φύλου και ενάμιση χρόνο μετά τη σχετική καταδίκη της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρουσιάζεται ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις σχέσεις συμβίωσης όσων ζευγαριών το επιλέξουν.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, «αποτελεί τομή για δυο κυρίως λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι η άρση των διακρίσεων σε βάρος πολιτών λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και η θεσμική αναγνώριση προσωπικών σχέσεων οι οποίες βρίσκονταν ως τώρα σε μια γκρίζα ζώνη θεσμικής άρνησης, σε αντίθεση με τις αρχές της ισότητας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και του σεβασμού της ετερότητας.

Ο δεύτερος λόγος είναι η γενικότερη αναβάθμιση του συμφώνου συμβίωσης, καθώς αναγνωρίζονται οι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών και οι συνέπειές του ενισχύονται.

Ουσιαστικά το επίμαχο νομοσχέδιο καλύπτει τα κενά του νόμου 3719/2008, ο οποίος εισήγαγε για πρώτη φορά στον Αστικό μας Κώδικα το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.

Οι έξι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

1. Η επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και η άρση της διάκρισης που είχε εισαγάγει ο προηγούμενος νόμος, η οποία οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

2. Η αναγνώριση των οικογενειακών σχέσεων μεταξύ των μερών του συμφώνου. Όπως έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οικογενειακοί δεσμοί δεν δημιουργούνται μόνο μέσα από το γάμο, αλλά και μέσα από άλλες σχέσεις, αναγνωρισμένες από τον νόμο ή και όχι.

3. Η προώθηση της ιδιωτικής αυτονομίας, δηλαδή του σεβασμού της ιδιωτικής βούλησης των μερών. Τα μέρη μπορούν να ρυθμίσουν τις περιουσιακές τους σχέσεις, σύμφωνα όμως με τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, διατηρώντας σε μεγαλύτερο βαθμό την περιουσιακή τους αυτοτέλεια, εφόσον το επιθυμούν, ακόμη και σε κληρονομικά θέματα. Εάν ωστόσο δεν το επιλέξουν, έχουν πλήρη δικαιώματα, περιουσιακά και κληρονομικά.

4. Η ανάγκη προστασίας των οικογενειακών σχέσεων και εμπέδωσης της αρχής της ισότητας στις διαπροσωπικές σχέσεις των μερών. Ο νέος νόμος αντιλαμβάνεται τα δύο μέρη ως ισότιμα, αλλά δεν παραβλέπει την κοινωνική πραγματικότητα που απαιτεί την προστατευτική παρέμβαση του νομοθέτη. Έτσι, ορισμένα κρίσιμα ζητήματα ρυθμίζονται με αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Για παράδειγμα, τα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου κ.λπ.

5.Επιδιώκει ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής αυτονομίας και της ανάγκης προστασίας των οικογενειακών σχέσεων, με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Πρόκειται μεν για μια σύμβαση, δημιουργούνται ωστόσο οικογενειακές σχέσεις μεταξύ αυτών που την συνάπτουν.

6. Αναγνωρίζονται στα μέρη δικαιώματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Όπως επισημαίνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην πλειονότητα των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα άτομα που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης αποκτούν καθεστώς παρόμοιο με αυτό των έγγαμων και πρόσβαση σε πλήθος δικαιωμάτων.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Δικαιοσύνης, «η Ελλάδα, με τη θέσπιση του νέου συμφώνου συμβίωσης, θα πάψει να είναι μια από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης στις οποίες τα ομόφυλα άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο είδος επίσημης αναγνώρισης της σχέσης τους».

Πρόκειται, συνεχίζει το υπουργείο, «για αυτονόητη σύγκλιση της νομοθεσίας με την κοινωνική πραγματικότητα, καθώς τα τελευταία χρόνια αυξάνονται και στη χώρα μας οι οικογενειακές σχέσεις που δεν ανταποκρίνονται στην παραδοσιακή οικογένεια του έγγαμου ετερόφυλου ζευγαριού και των βιολογικών παιδιών του».

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το νομοσχέδιο δίνεται λύση στα ζητήματα που αφορούν το φορολογικό, ασφαλιστικό και κληρονομικό καθεστώς των ζυγαριών που ζουν υπό καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης.

Πάντως, διευκρινίζεται ότι στις νέες ρυθμίσεις για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών δεν θίγεται καθόλου το σκέλος εκείνο που αφορά τα κληρονομικά ζητήματα και συγκεκριμένα τις «καυτές» διατάξεις της νόμιμης μοίρας, όπως αυτές απεικονίζονται στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 1.825 και επόμενα).

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης δεν μπορούν να κάνουν κοινή φορολογική δήλωση και δεν έχουν τα ίδια ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Υπενθυμίζεται ότι το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης είναι μία συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ δύο ετερόφυλων συντρόφων (τώρα θα είναι πλέον και ομοφύλων) ενώπιον συμβολαιογράφου. Με το σύμφωνο επισημοποιείται η συμβίωση και το ζευγάρι αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις οι οποίες τους εξομοιώνουν με τα παντρεμένα ζευγάρια.

Όπως είναι αναμενόμενο η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης θα δεχθεί τα πυρά της Εκκλησίας για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της, τα οποία θα είναι πολύ ποιο μαζικά και σκληρά από αυτά που δέχθηκε με το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης για τα ετερόφυλα ζευγάρια.

Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου

Για το νέο σύμφωνο συμβίωσης

Άρθρο 1. Σύσταση. Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Άρθρο 2. Προϋποθέσεις.

1. Για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης α) αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων ή του ενός από αυτά, β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, και γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε.

3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την ακυρότητα του συμφώνου συμβίωσης. Ακυρότητα συνεπάγεται και η εικονικότητα του συμφώνου.

Άρθρο 3. Άκυρο και ακυρώσιμο σύμφωνο.

1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο ακυρότητα κηρύσσεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Την αγωγή ασκεί, εκτός από τα μέρη, και όποιος προβάλλει έννομο συμφέρον οικογενειακής φύσης, καθώς και ο εισαγγελέας αυτεπαγγέλτως, αν το σύμφωνο αντίκειται στη δημόσια τάξη.

2. Σε περίπτωση ελαττωμάτων της βούλησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον ακυρώσιμο γάμο. Η σχετική δικαστική απόφαση απαιτείται να γίνει τελεσίδικη.

3. Με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που ακυρώνει το σύμφωνο συμβίωσης, αίρονται αναδρομικά τα αποτελέσματά του. Η ακύρωση του συμφώνου δεν επηρεάζει την πατρότητα των τέκνων.

Άρθρο 4. Επώνυμο. Το σύμφωνο συμβίωσης δεν μεταβάλλει το επώνυμο των μερών. Ο καθένας μπορεί, εφόσον συγκατατίθεται ο άλλος, να χρησιμοποιεί στις κοινωνικές σχέσεις το επώνυμο του άλλου ή να το προσθέτει στο δικό του.

Άρθρο 5. Σχέσεις των μερών. Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο.

2. Στις μη προσωπικές σχέσεις των μερών μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, εκτός αν τα μέρη τις ρυθμίσουν διαφορετικά κατά τη σύναψη του συμφώνου με βάση τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Τα μέρη δεν μπορούν να παραιτηθούν από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα πριν από τη γέννησή της.

Άρθρο 6. Στην περίπτωση ελεύθερης συμβίωσης χωρίς σύμφωνο, η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί μετά την έναρξη της συμβίωσης (αποκτήματα) κρίνεται κατά τις γενικές διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς δίκες.

Άρθρο 7. Λύση. 1. Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την επίδοση, και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

2. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του.

3. Για τη διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο, εκτός αν τα μέρη παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα κατά την κατάρτιση του συμφώνου.

Άρθρο 8. Κληρονομικό δικαίωμα. Ως προς το κληρονομικό δικαίωμα των μερών του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους. Κατά την κατάρτιση του συμφώνου το κάθε μέρος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του στη νόμιμη μοίρα.

Άρθρο 9. Τεκμήριο πατρότητας. Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον άνδρα με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το σύμφωνο. Το τεκμήριο ανατρέπεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Τα άρθρα 1466 επ. ΑΚ, καθώς και τα άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ, εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο 10. Επώνυμο τέκνων. Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους, που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα. Αν η δήλωση παραλειφθεί, το τέκνο θα έχει σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων του. Πρώτο τίθεται το επώνυμο με αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο. Αν το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο του τέκνου θα σχηματιστεί με το πρώτο από τα δύο επώνυμα.

Άρθρο 11. Γονική μέριμνα. 1. Η γονική μέριμνα του τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, ανήκει στους δύο γονείς και ασκείται από κοινού. Οι διατάξεις του ΑΚ για τη γονική μέριμνα των τέκνων που κατάγονται από γάμο εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

2. Αν το σύμφωνο συμβίωσης λυθεί ή ακυρωθεί, για την άσκηση της γονικής μέριμνας εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 1513 ΑΚ.

Άρθρο 12. Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων – Εξουσιοδοτήσεις. 1. Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν συζύγους εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. 2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και αφορούν συζύγους, στα μέρη του συμφώνου.


Άρθρο 13. Πεδίο εφαρμογής. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε κάθε σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον τούτο καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

Άρθρο 14. Μεταβατικές διατάξεις. 1. Με εξαίρεση τις ρυθμίσεις που ακολουθούν, τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 3719/2008. Οι §§ 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στα σύμφωνα αυτά. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου με συμβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της πράξης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

2. Σύμφωνα συμβίωσης που καταρτίζονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις αυτού.

Άρθρο 15. Τροποποίηση διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Τα άρθρα 1354, 1462, 1463 και 1576 ΑΚ τροποποιούνται ως εξής: 1. Άρθρο 1354. Κώλυμα από γάμο που υπάρχει ή από σύμφωνο συμβίωσης με τρίτον. Εμποδίζεται η σύναψη γάμου πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που υπάρχει, καθώς και πριν λυθεί ή ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση το σύμφωνο συμβίωσης που συνδέει τον ένα μελλόνυμφο με τρίτον. Οι σύζυγοι μπορούν να επαναλάβουν την τέλεση του μεταξύ τους γάμου και πριν αυτός ακυρωθεί.

2. Άρθρο 1462. Αγχιστεία. Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης από το οποίο δημιουργήθηκε.

3. Άρθρο 1463. Η συγγένεια του πρόσωπου με τη μητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση. Η συγγένεια με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης με τον πατέρα, ή ιδρύεται με την αναγνώριση, εκούσια ή δικαστική.
4. Άρθρο 1576. Αυτοδίκαιη λύση. Η υιοθεσία λύνεται αυτοδικαίως και αίρεται αναδρομικά η σχέση που απορρέει από αυτήν, αν τελέσουν γάμο ή συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης, κατά παράβαση του νόμου, ο θετός γονέας με το θετό τέκνο. Αν ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης ακυρώθηκε, διατηρούνται από τη σχέση υιοθεσίας μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα του θετού τέκνου.

Άρθρο 16. Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Επεκτείνεται το σύμφωνο συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια "

SPD: Ο Σόιμπλε βρίσκεται πια εκτός διαπραγμάτευσης

Ο Σόιμπλε έχει παροπλιστεί στη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του συγκυβερνώντος κόμματος (SPD) στη Γερμανία, Carsten Schneider. Όπως μεταδίδει το περιοδικό Focus, o Σνάιντερ δήλωσε σήμερα το πρωί στην κρατική τηλεόραση ZDF ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει πλέον την ίδια θέση στις διαπραγματεύσεις με τον συνάδελφό του από την Ελλάδα, Γιάνη Βαρουφάκη: «Επιτρέπεται να δίνει συνεντεύξεις, αλλά όχι πια να διαπραγματεύεται». Τώρα, συμπλήρωσε, μόνο οι πρόεδροι των κυβερνήσεων, o Αλέξης Tσίπρας και η Άγκελα Μέρκελ μιλούν.

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι αυτό οδηγεί ορισμένους συναδέλφους, «οι οποίοι έπαιρναν προσανατολισμό από τον υπουργό Οικονομικών στο να λένε: 'Είμαι σύμφωνος με αυτό;'». Μέσα στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, πρόσθεσε ο Σνάιντερ, υπάρχει βαθιά ρήξη σε αυτό το θέμα.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες του ΑΠΕ, ο Σνάιντερ δήλωσε πεπεισμένος ότι, παρά την πολεμική και τα τεντωμένα νεύρα που κυριαρχούν στο θέμα της συζήτησης για την κρίση στην Ελλάδα, η χώρα θα παραμείνει στην ευρωζώνη. Υπάρχουν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, είπε στο Deutschlandfunk και συμπλήρωσε ότι είναι «σχετικά σίγουρος» ότι θα επιτευχθεί λίαν προσεχώς συμφωνία. Προτεινε επίσης οι δανειστές να διαγράψουν 50-60 δισ. του ελληνικού χρέους.

Τυχόν έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη, δεν αποτελεί επιλογή κατά τον Σνάιντερ: «Δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε». Παρέπεμψε δε στις ήδη καταβληθείσες εκ μέρους της Γερμανίας πληρωμές, οι οποίες σε μια τέτοια περίπτωση θα πήγαιναν χαμένες. Εντούτοις, μόνο η ελληνική κυβένρηση και το ελληνικό κοινοβούλιο μπορούν να πάρουν μια τέτοια απόφαση, αν δηλαδή θέλουν να παραμείνουν στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση.

Ο Σνάιντερ τόνισε, επίσης, ότι η επικέντρωση της συζήτησης στην καταβολή της δόσης του δεύτερου πακέτου στην Αθήνα δεν είναι αρκετή. Η Ελλάδα πρέπει να αναπτυχθεί οικονομικά, να καταπολεμήσει τη διαφθορά, να σπάσει το ολιγαρχικό σύστημα. Οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει ως ανταπόδοση να διορθώσουν τα λάθη στην πολιτική σωτηρίας της συνολικά και να τοποθετήσουν την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική σε κεντρικό επίπεδο. «Αυτό θα ήταν το καλύτερο για την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών». Η χώρα χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη προοπτική – «και όχι να έχουμε κάθε έξι μήνες αυτήν την ανασφάλεια, αυτό το παζάρεμα».

Ο Σνάιντερ είναι «σχετικά σίγουρος» ότι συμφωνία θα επιτευχθεί, αν όχι αυτή τη βδομάδα, την ερχόμενη, για την απελευθέρωση των περίπου 7 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα. Μετά θα πρέπει να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα. Στο πλαίσιο ενός τρίτου πακέτου βοήθειας θα έπρεπε οι δανειστές να προβούν σε διαγραφή χρέους ύψους 50 - 60 δισ. ευρώ διαφορετικά η Ελλάδα θα πτωχεύσει. Τo Grexit θα πρέπει να αποφευχθεί τόσο για οικονομικούς όσο και για πολιτιούς λόγους.

Την παρούσα αναταραχή για τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες κατά τους δανειστές δεν είναι επαρκείς, ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός τη χαρακτηρίζει σκηνοθετημένη.

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " SPD: Ο Σόιμπλε βρίσκεται πια εκτός διαπραγμάτευσης "

ΕΦΕΤ: Ανάκληση για κατεψυγμένο μπούτι κοτόπουλου Ολλανδίας

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί και σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας, διενήργησε δειγματοληψία παρασκευάσματος από κατεψυγμένο μπούτι τεμαχισμένου κοτόπουλου Ολλανδίας, ατομικά συσκευασμένο υπό κενό, με χώρα σφαγής την Ολλανδία και Kωδικό Σφαγείου NL 5021 EG και χώρα τεμαχισμού την Ελλάδα στην εγκατάσταση «Χ. ΜΙΧΑΣ ΑΕΒΕ» με κωδικό GR Α 132 EU, Lot number 201527834, ημερομηνία παραγωγής 20/3/2015 και με ημερομηνία λήξης 19/3/2017.

Στα δείγματα ανιχνεύθηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν να μην το καταναλώσουν, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε Περισσότερα » " ΕΦΕΤ: Ανάκληση για κατεψυγμένο μπούτι κοτόπουλου Ολλανδίας "

Σουλτς: Περιμένω από την Ελλάδα να δείξει αλληλεγγύη προς την υπόλοιπη ΕΕ

Αναμένω ότι η Ελλάδα που λαμβάνει αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείξει και αυτή με τη σειρά της αλληλεγγύη προς την υπόλοιπη Ευρώπη, δηλώνει ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, αναφερόμενος στην συνάντηση που θα έχει στις 18 Ιουνίου ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ερωτηθείς «αν (η Ελλάδα) μπορεί να σπάσει την ευρωπαϊκή γραμμή και να μπλοκάρει την υιοθέτηση νέων, αυστηρότερων κυρώσεων», ο Μάρτιν Σουλτς απαντά:

«Θεωρώ πως η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα, εκτιμά την προστιθέμενη αξία που προσφέρεται από την ευρωπαϊκή ενότητα. Η Ελλάδα αναμένει και λαμβάνει αλληλεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά συνέπεια είναι απλώς ορθόν να αναμένεται ότι θα δείξει και αυτή αλληλεγγύη προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Ας μην προχωρούμε, πάντως, σε εικασίες, βάζοντας το κάρο μπροστά από το άλογο. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει τις ιδιαίτερες της ευαισθησίες και μπορεί να ισχυρισθεί ότι διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις με την Ρωσία. Η Ιταλία τονίζει τον ρόλο της ως μεσολαβήτριας χώρας και την εταιρική, οικονομική σχέση. Η ενότητα, όμως, και ιδίως για έναν καλό σκοπό, αποτελεί σημαντικότερη ανταμοιβή.

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Σουλτς: Περιμένω από την Ελλάδα να δείξει αλληλεγγύη προς την υπόλοιπη ΕΕ "

Munchau: Πανάκριβα θα κοστίσει η ελληνική χρεοκοπία

To πώς σκέφτονται οι συντηρητικοί του CDU/CSU για την Ελλάδα, δε χρειάζεται κανείς να εμβαθύνει και πολύ για να το καταλάβει. Αν όμως ισχύει ότι εν τω μεταξύ οι Έλληνες έχουν σπάσει τα νεύρα και στους σοσιαλδημοκράτες του SPD, όπως το έθεσε πρόσφατα ο Μάρτιν Σουλτς, τότε είμαστε πιθανόν κοντά σε ένα Grexit, λέει ο Βόλφγκανγκ Μούνχαου στο νέο του άρθρο στο περιοδικό Spiegel.

Η κατάσταση στο μεγάλο συνασπισμό που κυβερνά τη Γερμανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το SPD, καθώς με τη στήριξή του η Μέρκελ θα μπορούσε να περάσει έναν συμβιβασμό από τη γερμανική βουλή ακόμα και χωρίς το κόμμα της. Αν όμως δεν συναινέσουν ούτε οι σοσιαλδημοκράτες, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα, λέει ο αρθρογράφος.

Δεδομένης όμως της κατάστασης, το SPD χάνει μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Το μεγάλο ιστορικό λάθος της Μέρκελ ήταν η ανικανότητά της να δει την κρίση της ευρωζώνης ως ευκαιρία για μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση κι η αντί αυτού επιμονή της σε μη ρεαλιστικούς κανόνες και συνθήκες.

Το ευρώ ήταν χωρίς αμφιβολία πρόωρο. Τα διδάγματα από την κρίση του ευρώ είναι πως μία νομισματική ένωση μπορεί να συναφθεί είτε μεταξύ πολύ ομοιογενών οικονομιών είτε μόνο ως τμήμα μιας ευρύτερης πολιτικής ένωσης.

Το δεύτερο λάθος της Μέρκελ ήταν η επιμονή της σε μία πολιτική λιτότητας, η οποία έριξε την Ελλάδα σε μία πενταετία συνεχούς ύφεσης. Γνωρίζουμε από την οικονομική ιστορία τι συμβαίνει σε μια χώρα όταν εφαρμόζει λιτότητα εν μέσω ύφεσης. Αυτό ακριβώς που συνέβη στην Ελλάδα.

Τώρα οι δανειστές απαιτούν ακόμα περισσότερες περικοπές. Αυτό είναι πραγματικά παράδοξο αλλά και παράλογο, όπως το περιέγραψε ο Α. Τσίπρας στη βουλή. Σε αυτό το σημείο έχει δίκιο. Αλλά το δικό του μεγάλο λάθος είναι η ανικανότητα να καταρτίσει ένα δικό του καλό σχέδιο, με το οποίο θα μπορούσε να έχει στο πλευρό του ένα μέρος των δυνητικών του φίλων στην Ευρώπη – δηλαδή ένα μέρος των σοσιαλδημοκρατών.

Οι πιθανότητες μιας συμφωνίας σήμερα είναι λιγότερες από ό,τι πριν από μία εβδομάδα. O Tσίπρας θα πρέπει να καταπιεί πολλά φαρμάκια και οι δανειστές να αναγνωρίσουν ότι δε θα πάρουν όλα τα λεφτά τους πίσω, αν είναι να συναφθεί μια συμφωνία.

Άλλωστε και οι δύο πλευρές θα έχουν πρόβλημα να «σερβίρουν» μια συμφωνία στα εσωτερικά τους ακροατήρια. Υπάρχει γκρίνια όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και στις βαλτικές χώρες. Και ποιος ξέρει αν η Ισπανία και η Πορτογαλία, που εφάρμοσαν τα δικά τους προγράμματα λιτότητας, θα ψηφίσουν υπέρ.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι η πολιτική της Μέρκελ στην Ευρώπη έχει πολλούς φίλους στη Γερμανία και ότι πολλοί αναγνώστες αυτού του άρθρου στη Γερμανία συμφωνούν με αυτήν. Είμαι όμως σίγουρος ότι αυτό θα αλλάξει όταν έρθει ο λογαριασμός. Κι αυτό θα γίνει όταν θα έρθει μια ελληνική χρεοκοπία.

Η πολιτική της Μέρκελ τότε θα σημάνει μια άμεση απώλεια σε σχεδόν τριψήφιο νούμερο δισεκατομμυρίων (αναφερόμενος σε ποσό άνω των 100 δισ. ευρώ και όχι ένα τρισ. όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε αρχικά). Και ποιος ξέρει πόσο ακόμα παράπλευρο κόστος θα ακολουθήσει.

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " Munchau: Πανάκριβα θα κοστίσει η ελληνική χρεοκοπία "

Mητρόπουλος: Να πούμε στον λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο

Όποια κι αν είναι η συμφωνία πρέπει να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος.

«Πάμε στην τελική ευθεία με τη χειρότερη δημόσια εικόνα» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Αλέξης Μητρόπουλος, στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι σε αυτήν τη φάση «πρέπει με εντιμότητα να πούμε στον λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο».

Όπως περιέγραψε τις διαπραγματεύσεις, στις 20 Φεβρουαρίου μάς δόθηκαν δύο επιλογές: «μνημόνιο ή ρήξη» και διευκρίνισε ότι «όποια συμφωνία και να έρθει, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει σκληρά μέτρα, μέτρα που δεν έχει εφαρμόσει ποτέ κυβέρνηση Αριστεράς» συμπληρώνοντας:«Θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να πει ότι φαίνεται ότι θα εφαρμόσουμε επώδυνα μέτρα».

Για το κατά πόσο εφόσον μία τέτοιου είδους συμφωνία φτάσει στη Βουλή, θα ψηφιστεί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητρόπουλος εξέφρασε τις αμφιβολίες του, ενώ δήλωσε ότι και ο ίδιος δεν σκοπεύει να ψηφίσει επώδυνα μέτρα. «Αυτό το οποίο συζητείται θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να το δεχτεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «εάν βουλευτές άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων δεν ψηφίσουν, το πρόβλημα δεν θα είναι τόσο σύνθετο, γιατί το Κοινοβούλιο θα στείλει μήνυμα στο εξωτερικό».

Ο κ. Μητρόπουλος επανήλθε στο θέμα του περιεχομένου της συμφωνίας, σημειώνοντας ότι «όποια συμφωνία επιτευχθεί, θα έχει όρο να εφαρμοστούν όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι που περιέχονται στο μνημόνιο».

«Το δια ταύτα είναι ότι αφού αποκλείουμε τη ρήξη, θα πρέπει να πει η κυβέρνηση ότι θα εφαρμοστούν οι περισσότεροι νόμοι του μνημονίου» επανέλαβε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και διευκρίνισε ότι «η κυβέρνηση έχει επιλέξει συμφωνία, η οποία θα είναι επώδυνη, άρα η κυβέρνηση θα εφαρμόσει επώδυνα μέτρα και οφείλει ο πρωθυπουργός να συζητήσει το τι και πώς θα το κάνει».

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Mητρόπουλος: Να πούμε στον λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο "

ΕΕ: Μας χωρίζουν 440 εκατ. ευρώ

H Κομισιόν περιμένει προτάσεις για την εξεύρεση 440 εκατ. ευρώ ακόμα ώστε να κλείσει η συμφωνία για την 5η αξιολόγηση μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της Κομισιόν, αυτό είναι το ποσό που πρέπει να συμπληρωθεί για να επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 1% του ΑΕΠ για το 2015 και μέσα σε αυτά τα χρήματα πρέπει να περιέχεται και εξοικονόμηση ή εξεύρεση πόρων στο ασφαλιστικό.

Η κυβέρνηση έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει να κόψει δαπάνες ή να αναζητήσει το ποσό σε νέους φόρους με τη δεύτερη όμως λύση να απαιτεί δυσκολότερο έλεγχο από την Κομισιόν.

Σε σχέση με το δεύτερο τμήμα της ελληνικής πρότασης περί χρέους και χρηματοδότησης, αυτό έχει απορριφθεί συλλήβδην ως “άκαιρο” και η όποια συζήτηση παραπέμπεται την επομένη της συμφωνίας σε επίπεδο προσωπικού.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση σε επίπεδο υπουργών - επιτρόπων και τεχνοκρατών αποτελεί σαφή υποβάθμιση σε σχέση με τις συζητήσεις με τον Ζ.Κ. Γιούνκερ που συνεχίζει να μην θέλει να δει τον Α.Τσιπρα.

Πηγή της Κομισιόν είπε στο AFP στο Στρασβούργο ότι ο Γιούνκερ δε θα παραστεί εκτός απροόπτου και στο ραντεβού με Μέρκελ και Ολάντ. Είπε μάλιστα σε επίτροπο με σχετική αρμοδιότητα ότι είναι «χάσιμο χρόνου» και πως «θα ήταν καλύτερα να συναντηθώ με τους Λατινοαμερικανούς».

Σήμερα στις Βρυξέλλες διεξάγεται Διάσκεψη Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και μετά το πέρας των εργασιών της ο Α.Τσίπρας θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με το Γάλλο πρόεδρο και την Καγκελάριο.

Από το αν θα είναι ή όχι ο Γιούνκερ, ο Ντάισελμπλουμ και ο Τόμας Βίζερ στη συνάντηση θα φανεί και το πόσο κοντά βρίσκεται η Αθήνα σε λύση ή όχι.

real
Διαβάστε Περισσότερα » " ΕΕ: Μας χωρίζουν 440 εκατ. ευρώ "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news