facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Αρχισε η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Οδηγίες και έντυπα

Πως θα γίνει φέτος η υποβολή της δήλωσης εισοδήματος - Οδηγίες και έντυπα [pdf]
Τα νέα έντυπα για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και ελευθέρια επαγγέλματα γνωστοποίησε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου.
Αναλυτικά η εγκύκλιος Σαββαΐδου:
Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίστηκε ο τύπος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, καθώς και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται με αυτή (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).
Η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (αρχικών, τροποποιητικών, εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet.
Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται κατά περίπτωση, δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον  αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής   της δήλωσης  με ηλεκτρονικό  τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.
Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθώς και των λοιπών έντυπων που συνυποβάλλονται με αυτή, το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) και το έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).
 iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Αρχισε η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Οδηγίες και έντυπα "

Δραματική προειδοποίηση ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία

Τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία αλλά και τις δραματικές επιπτώσεις ενός Grexit κρούει με ανακοίνωσή του το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά μια αποχώρηση από την ευρωζώνη θα είχε δραματικές συνέπειες για τη χώρα και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές, ενώ εξίσου σημαντική θα ήταν η βλάβη και για την ίδια την ευρωζώνη. Παράλληλα το ΙΟΒΕ χαρακτηρίζει παράδοξο το να γίνεται επίκληση από οποιαδήποτε πλευρά του ενδεχομένου μιας εξόδου ως διαπραγματευτική απειλή.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η πρόβλεψη για επιπλέον μεγάλη μείωση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας για τουλάχιστον μια διετία δεν είναι παρακινδυνευμένη. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις, στις επόμενες γενιές, θα ήταν βαριές. Η βλάβη για την ευρωζώνη θα ήταν επίσης σημαντική, αν και είναι πολύ πιθανόν ότι θα προκαλούνταν επίσης η στενότερη ένωση ανάμεσα μόνο στις περισσότερο ανταγωνιστικές οικονομίες της ηπείρου. Η επιλογή για την επίτευξη συμφωνίας είναι αυτονόητη, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, με την Ελλάδα να παραμένει σαφώς και αυστηρά στο πλαίσιο της νομισματικής ένωσης. Κάθε εναλλακτική καλώς απορρίπτεται ως ανεύθυνη και καταστροφική. Ταυτόχρονα, κάθε άλλη ρωγμή στην ομαλή λειτουργία του οικονομικού συστήματος στη χώρα πρέπει επίσης οπωσδήποτε να αποτραπεί. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, λόγω μη προβλεπόμενων περιορισμών και άλλων μη ομαλών εξελίξεων, οι συνέπειες έχουν αντίκτυπο στην οικονομία για δεκαετίες.

Η διαπραγμάτευση που εξελίσσεται ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους μπορεί να οδηγήσει, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, σε ουσιαστικά θετικό αποτέλεσμα μόνο αν τεθεί από όλους ως αδιαπραγμάτευτος στόχος η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας, το συντομότερο, σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με διατηρήσιμο τρόπο. Αποτελεί προϋπόθεση να κεφαλαιοποιήσουν όλες οι πλευρές την πολύ σημαντική οικονομική προσαρμογή κατά τα τελευταία χρόνια όπως και την καταγραφή θετικής ανάπτυξης το περασμένο έτος, ακόμη και αν η τελευταία στηρίχτηκε περισσότερο σε βελτίωση των προσδοκιών και λιγότερο σε ένα νέο πρότυπο εξωστρεφούς παραγωγής. Εξίσου σημαντική προϋπόθεση, τονίζει το ΙΟΒΕ, είναι να διορθωθούν οι αστοχίες που υπήρξαν και κυρίως οι αμφισημίες στην εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών, η έλλειψη ευρείας συναίνεσης και η κλιμακούμενη επιβάρυνση όσων προσφέρουν την παραγωγή, εργαζόμενων και επιχειρήσεων.

Η βαθιά ύφεση που έχει διανύσει η οικονομία οφείλεται κυρίως στην καταβύθιση των επενδύσεων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΙΟΒΕ. Η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και θετικών επιχειρηματικών προσδοκιών αποτελεί συνθήκη για την αύξησή τους. Με επίπεδο περίπου στο μισό από το απαραίτητο και με την εγχώρια αποταμίευση να έχει στερέψει σε μεγάλο βαθμό, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα κύμα επενδύσεων, κάθε μορφής και είδους, από το εξωτερικό. Προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση των μισθών αλλά αύξησή τους, είναι συνεπώς μονόδρομος η βελτίωση των δομικών όρων λειτουργίας της οικονομίας. Πρέπει άμεσα να γίνει ουσιαστική άρση εμποδίων στις αγορές, δραστική απλούστευση διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης και δικαιοσύνης. Οι ίδιες ακριβώς παρεμβάσεις θα επιτρέψουν, ως επείγουσα προτεραιότητα, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ουσιαστική προστασία των πραγματικά αδυνάμων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η άρση της παρατεταμένης αβεβαιότητας είναι απαραίτητη και για την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή σκηνή. Βραχυπρόθεσμα, θα ωφεληθεί από την αναπτυξιακή στροφή της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Μεσοπρόθεσμα, θα αποτελέσει μέρος μιας οικογένειας κρατών που εφαρμόζουν πολιτικές μεταξύ τους σύγκλισης και έχουν από τα υψηλότερα βιοτικά επίπεδα παγκοσμίως. Η απόφαση είναι απόλυτα κρίσιμη όσο και προφανής, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

kathimerini
Διαβάστε Περισσότερα » " Δραματική προειδοποίηση ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία "

Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ

Ο κ. Θάνος Κατσάμπας, Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής και Εκπρόσωπος της Ελλάδος στο ΔΝΤ, υπέβαλε σήμερα τη παραίτησή του με ισχύ από 1 Ιουνίου.

Ο κ. Κατσάμπας είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2012 επί κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο λόγος της παραίτησης του οφείλεται στο γεγονός οτι αγνοήθηκε εντελώς κατά την επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη στην Ουάσιγκτον. Γενικά, η συμπεριφορά των δύο τελευταίων κυβερνήσεων (Σαμαρά και Τσίπρα) απέναντί του δεν ήταν η αρμόζουσα, αναφέρουν πηγές στην Ουάσιγκτον.

Σημειώνεται ότι όταν επισκέφθηκε τον περασμένο Οκτώβριο το ΔΝΤ ο πρώην υπουργός Γκίκας Χαρδούβελης, ο κ. Κατσάμπας συμμετείχε στη συνάντηση με την κ. Λαγκάρντ, μετά από παρέμβαση της γενικής διευθύντριας του Ταμείου.

Παραδοσιακά, το πρόγραμμα των Ελλήνων υπουργών Οικονομικών αναλαμβάνει ο εκάστοτες αντιπρόσωπος της χώρας στο ΔΝΤ. Αυτή τη φορά, είχε το "πάνω χέρι" ο πρέσβης της Ελλάδας Χρήστος Παναγόπουλος που τον συνόδευε παντού. Σύμφωνα με τις πηγές η πρεσβεία δεν ενημέρωσε τον κ. Κατσάμπα για τις κινήσεις του Ελληνα υπουργού

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ "

Ψαριανός: Ας κάνει τα μαλλιά της καρφάκια η Κωνσταντοπούλου

Ολομέτωπη επίθεση στην πρόεδρο της Βουλής, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο βουλευτής του Ποταμιού Γρηγόρης Ψαριανός, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χρειάζεται να κοιταχθεί για θέματα υγείας.

Μιλώντας για την κυρία Κωνσταντοπούλου στον «Βήμα Fm» ο βουλευτής του «Ποταμιού» διερωτήθηκε: «Είναι μία πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής. Αναρωτιέται κανείς πραγματικά, τι θα τα κάνει αυτά τα πορίσματα. Θα περιφέρεται από χωρίο εις χωρίον, από χώρα σε εις χώρα, λέγοντας να δώσει κάθε χώρα το μερίδιό της από το χρέος το επονείδιστο, το επάρατο και το καταραμένο;» και συνέχισε: «Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι η Πρόεδρος της Βουλής. Ας ξεπεράσουμε τα υπόλοιπα και η Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να κουρεύεται και να κάνει αυτές τις εμβληματικές κινήσεις που κάνει, να δίνει συνεντεύξεις τύπου δύο φορές την εβδομάδα, να τακτοποιεί τα έπιπλα στη Βουλή, να κάνει ό,τι τρέλα θέλει. Να κάνει τα μαλλιά της καρφάκια, ό,τι θέλει ας κάνει».

Είπε ακόμη ότι: « Θα καταφέρει να λειτουργήσει η Βουλή ακόμα και με μία πρόεδρο που δεν θέλει να την αφήσει να λειτουργήσει. Που έχει προσωπική ατζέντα και που δεν ξέρω αν είναι στα καλά της πραγματικά. Υπάρχουν θέματα υγείας, λόγοι υπάρχουν σε ανθρώπους που δεν έχουν εξεταστεί. Μπορεί να έχω κι εγώ, να πάμε να το δούμε. Εγώ δεν είπα ότι είναι κανένας βλαμμένος, ψυχοπαθής, άρρωστος ή ψυχανώμαλος, αλλά να πάμε να το δούμε, να κοιταχτούμε. Το πρόβλημα είναι προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, όχι για την Πρόεδρο της Βουλής, για το τι θα κάνει με τη χώρα. Ή θα τρακάρει έξω ή θα τρακάρει μέσα. Ένα απ’ τα δύο πρέπει να γίνει και θα το κάνει τώρα, εκτός αν είναι εγκλωβισμένος στη λογική της σύγκρουσης με την Ευρώπη και τους συμμάχους και φίλους μας και θέλουν να κάνουν τρέλες, οπότε μπορούν να ντο κάνουνε μαζί με την Πρόεδρο της Βουλής».

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Ψαριανός: Ας κάνει τα μαλλιά της καρφάκια η Κωνσταντοπούλου "

Ν. Παρασκευόπουλος: Η διάταξη αφορά και τον Σάββα Ξηρό

Σε δημόσια παραδοχή ότι η διάταξη του νομοσχεδίου που δίνει τη δυνατότητα σε κρατουμένους με αναπηρία να εκτίουν το υπόλοιπο της ποινής στο σπίτι τους αφορά και τον Σάββα Ξηρό προέβη σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ν. Παρασκευόπουλος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η διάταξη αυτή αφορά τρία άτομα, το ένα έχει πεθάνει και από τα δύο που έχουν μείνει ο ένας είναι καρκινοπαθής και ο άλλος ο Σάββας Ξηρός, για τον οποίο είπε ότι έχει αναπηρία 98%, κάτι που σημαίνει ότι σχεδόν πλεόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Επισήμανε ότι οι όροι περίθαλψης στα σωφρονιστικά καταστήματα δεν είναι κατάλληλοι και ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει ο Σάββας Ξηρός να εκτίσει την ποινή στο σπίτι του. Πρόσθεσε ότι η τιμωρία συνεχίζεται με μετατροπή όμως του τρόπου έκτισης.

"Δεν θέλουμε με οποιονδήποτε τρόπο έστω κατά παρεξήγηση αυτή η μετατροπή της εκτέλεσης σε κράτηση να θεωρηθεί ως οποιοσδήποτε εξαγνισμός ή άφεση ή απόλυση", είπε ο υπουργός.

Σε επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη μάλιστα ότι ο Σάββας Ξηρός τραυματίστηκε στα μάτια όταν προσπαθούσε να βάλει βόμβα για να σκοτώσει άλλους ανθρώπους, ο κ. Παρασκευόπουλος προέβη και σε μια δεύτερη παραδοχή, λέγοντας ότι η αδυναμία της ελληνικής Πολιτείας να τον περιθάλψει αποτελεσματικά όπως έπρεπε οδήγησε στην τύφλωσή του. "Οι συνθήκες που τους πρόσφερε η ελληνική πολιτεία, τον τύφλωσε", είπε.

Στην επιτροπή Δικαιοσύνης μίλησε και ο γιος του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη Νίκου Μομφεράτου, Γιώργος, μέλος της οργάνωσης "Ως Εδώ".

Σημείωσε ότι η διάταξη έχει σκοπό να απελευθερώσει τον Σάββα Ξηρό με πρόσχημα το προσωπείο του ανθρωπισμού, "αγνοώντας ότι αυτό τον τρόπο εκτρέφει το τέρας του εξτρεμισμού στη χώρα μας" και κάνει την τρομοκρατία θέμα διαπληκτισμού μεταξύ των κομμάτων, ενώ ζήτησε από τους βουλευτές να μην αφαιρούν το δικαίωμα της δικαίωσης των νεκρών με την τιμωρία των ενόχων "επειδή δεν χρησιμοποιούν προσφιλείς μεθόδους όπως οι καταλήψεις, οι απεργίες πείνας, επειδή πιστεύουμε ότι ο πόνος μας είναι ιδιωτική μας υπόθεση που δεν χωρά εκμετάλλευση".

Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν πρέπει να προσαρμόσουν τη δημοκρατία στα μέτρα των τρομοκρατών και επίσης δεν πρέπει η δημοκρατία να υποχωρήσει μπροστά στην τρομοκρατία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μίλησε -όπως είπε- όχι ως βουλευτής αλλά ως συγγενής θύματος τρομοκρατικής επίθεσης κάλεσε τον Ν. Παρασκευόπουλο να τον κοιτάξει απευθείας στα μάτια και να του πει αν θα έχει τη συνείδησή του ήσυχη για αυτό το οποίο κάνει "με αυτό το νομοθέτημα".

Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο κάποιος που έχει καταδικαστεί πέντε φορές ισόβια να αντιμετωπίζεται το ίδιο με κάποιον που έχει καταδικαστεί μια φορά.

"Ο Σάββας Ξηρός δεν είναι πολιτικός κρατούμενος ούτε αριστερός αγωνιστής. Και είναι αδιανόητο να δίνεται η εντύπωση ότι αντιμετωπίζεται ως τέτοιος από την κυβέρνηση" υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η συντονίστρια ΚΤΕ Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Φώφη Γεννηματά.

"Η Ποινική Δικονομία προβλέπει τη διακοπή της ποινής εάν τα Δικαστήρια πειστούν για την αναγκαιότητα. Οι βουλευτές δεν είμαστε ούτε γιατροί, ούτε δικαστές. Σε καμία περίπτωση, το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν επιτρέπεται να νομοθετεί 'φωτογραφικά'. Ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει ευθύνη να βελτιώσει τις συνθήκες νοσηλείας για όλους τους κρατούμενους. Σε κάθε περίπτωση, καλούμε την Κυβέρνηση να απαλλαγεί από τις ιδεοληψίες που είχε ως αντιπολίτευση" τονίζει η κ. Γεννηματά.

megatv
Διαβάστε Περισσότερα » " Ν. Παρασκευόπουλος: Η διάταξη αφορά και τον Σάββα Ξηρό "

Κυβέρνηση σε Σουλτς: Περιττές οι συστάσεις - Δεν ζητήσαμε βοήθεια από τον Πούτιν

Αυτονόητο κυριαρχικό δικαίωμα χαρακτηρίζει η κυβέρνηση το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη Ρωσία, δίνοντας απάντηση στις "νουθεσίες" του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς.

Δυο φορές σε διάστημα λιγότερο από μια εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Βουλής ξεπέρασε τα όρια και ούτε λίγο ούτε πολύ μάλωσε έναν αρχηγό κράτους για την απόφασή του να επισκεφτεί μια χώρα!

Μετά τις δηλώσεις του σε γερμανική εφημερίδα, ο κ. Σουλτς επανέλαβε τις... "νουθεσίες" του προς τον Αλέξη Τσίπρα σχεδόν ένα 24ωρο πριν από τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είναι περιττές οι συστάσεις από Ευρωπαίους πολιτικούς γιατί η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει πώς κινείται και τι πράττει εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρεί αυτονόητο κυριαρχικό της δικαίωμα την πραγματοποίηση επισκέψεων σε χώρες όπως η Ρωσία, και η ανάπτυξη των αμοιβαία επωφελών διμερών σχέσεων, διεμήνυσαν ελληνικές πηγές στον κ. Σούλτς.

Παράλληλα, ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν πως θα δωθεί έμφαση σε θέματα όπως η ενίσχυση των αμοιβαίων επενδύσεων, η προώθηση των εξαγωγών στη Ρωσία, καθώς οι προοπτικές ενεργειακής συνεργασίας.Η Ελλάδα δεν ζήτησε χρήματα από τη Ρωσία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους και χρηματοδότησης που αντιμετωπίζει και επιθυμεί την επίλυσή τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε εξάλλου Έλληνας αξιωματούχος στη Μόσχα, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

"Δεν ζητήσαμε οικονομική βοήθεια. Επιθυμούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα χρέους και χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ευρωζώνης", δήλωσε ο αξιωματούχος που επικαλείται το Reuters.

"Η Ελλάδα γνωρίζει τι θα κάνει εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κάθε χώρα έχει επίσης το κυρίαρχο δικαίωμα να επιδιώξει και να βελτιώσει τις διμερείς της σχέσεις", πρόσθεσε.

Ο Έλληνας αξιωματούχος εξέφρασε επίσης αισιοδοξία ότι το Euro Working Group θα ανοίξει τον δρόμο για μία θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων κατά την προσεχή συνεδρίαση του Eurogroup.

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Κυβέρνηση σε Σουλτς: Περιττές οι συστάσεις - Δεν ζητήσαμε βοήθεια από τον Πούτιν "

Ολοκληρώθηκε το Euroworking Group - Η Ελλάδα παρουσίασε πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα

«Βήμα - βήμα» και «μέτρο - μέτρο» εξέτασαν οι Ευρωπαίοι εταίροι τις προτάσεις της Ελλάδας στη συνεδρίαση του Εuroworking Group που ξεκίνησε με καθυστέρηση στις 17.00 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20.00.

Στη συνέχεια η συζήτηση για την Ελλάδα περιστράφηκε στα σημεία διαφωνίας με στόχο να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι βάση όλης της συζήτησης αποτέλεσε η λίστα έκτασης 26 σελίδων των μέτρων Βαρουφάκη.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν ευρωπαικές πηγές, η ελληνική πλευρά παρουσίασε και πρόσθετα συμπληρωματικά δημοσιονομικά μέτρα προκειμένου να έρθει πιο κοντά στις θέσεις των εταίρων και να διαμορφωθούν προυποθέσεις μερικής έστω συμφωνίας.

Κατά ορισμένες πληροφορίες η Ελλάδα ανέβασε κατά περίπου ένα δισ. ευρώ τον λογαριασμό της 26σελιδης έκθεσης Βαρουφάκη, η οποία περιλάμβανε δημοσιονομικά μέτρα που η απόδοση τους μπορεί να φτάσει τα 6,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Αν και τα μέτρα δεν έγιναν ακόμη γνωστά, το κλίμα που μεταδίδεται είναι ότι στην ελληνική πλευρά ασκήθηκε πίεση καθώς οι εκπρόσωποι των δανειστών εμφανίστηκαν αμετακίνητοι στις θέσεις τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δανειστές πίεσαν περαιτέρω την Ελλάδα να δεσμευτεί για αλλαγές στο ασφαλιστικό και το ζήτημα των εξαιρέσεων του ΦΠΑ.

Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Νίκος Θεοχαράκης.

Η συνεδρίαση του Εuroworking Group θα επαναληφθεί τη Μεγάλη Πέμπτη.

zougla
Διαβάστε Περισσότερα » " Ολοκληρώθηκε το Euroworking Group - Η Ελλάδα παρουσίασε πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα "

Reuters: Προπληρωμή κερδών για τον αγωγό αερίου φέρεται να εξετάζει η Ρωσία

Το ενδεχόμενο να διαθέσει στην Αθήνα κεφάλαια, ως προπληρωμή από τα μελλοντικά κέρδη που θα έχει η Ελλάδα από τη μεταφορά φυσικού αέριου μέσω του αγωγού, φέρεται να εξετάζει η Ρωσία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο Έλληνα αξιωματούχο.

Τα σχέδια για τον αγωγό, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας από την επέκταση του Turkish Stream, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών του ρωσικού φυσικού αερίου, πρόσθεσε ο Έλληνας αξιωματούχος.

Η Ελλάδα θα εξοφλήσει την προπληρωμή μετά την έναρξη λειτουργίας του αγωγού, συμπλήρωσε ο Έλληνας αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το Reuters.

naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " Reuters: Προπληρωμή κερδών για τον αγωγό αερίου φέρεται να εξετάζει η Ρωσία "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news