facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Σχέδιο για φόρο στο σύνολο της περιουσίας

Ολοκληρωμένο σχέδιο που προβλέπει την εφαρμογή ενός γενικευμένου φόρου περιουσίας, στο οποίο θα υπαχθούν όλα τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ακόμη και όσα κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας έχουν στα σπίτια τους ή σε τραπεζικές θυρίδες, καθώς επίσης και όλα τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει σε επενδύσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με εξαίρεση μόνο καταθέσεις στο εσωτερικό, προωθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Ο νέος αυτός φόρος περιουσίας προορίζεται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα σήμερα Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με την ίδια ακριβώς αποδοτικότητα σε έσοδα.

Θα επιχειρηθεί, δηλαδή, να αποδίδει τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ ετησίως, όσα ακριβώς και ο ΕΝΦΙΑ.

Το σχέδιο της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει πολύ απλά τη φορολόγηση της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιευμένων κεφαλαίων των Ελλήνων πολιτών σε εσωτερικό και εξωτερικό, με εξαίρεση μόνο τις καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες.

Οι αξίες των ακινήτων, των επιχειρήσεων, των αυτοκινήτων, των δικύκλων, των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των μετοχών, των ομολόγων και των λοιπών επενδύσεων που έχει κάθε Ελληνας φορολογούμενος στο εσωτερικό και το εξωτερικό, πλην των καταθέσεων στις εγχώριες τράπεζες, θα υπόκεινται στο νέο φόρο περιουσίας, όπως επίσης και τα χρήματα που βρίσκονται κάτω από τα στρώματα στα σπίτια.

Προκειμένου δε όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια να φορολογηθούν θα καταρτιστεί πρώτα το περιουσιολόγιο, μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωριστούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των αποταμιεύσεων των Ελλήνων φορολογουμένων και, εν τέλει, τον ορθό υπολογισμό του νέου φόρου.

Το εγχείρημα φαντάζει δύσκολο, όμως στο υπουργείο Οικονομικών έχει σημειωθεί ήδη σημαντική πρόοδος στην προετοιμασία εφαρμογής του σχετικού σχεδίου.

Πριν αρχίσει να καταρτίζεται το περιουσιολόγιο θα ψηφιστεί και θα τεθεί σε εφαρμογή νόμος με τον οποίο δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους Ελληνες φορολογούμενους να αποκαλύψουν οικειοθελώς κεφάλαια, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, τα οποία δεν είχαν δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια.

Τα κεφάλαια που θα δηλωθούν θα φορολογηθούν με βάση τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες, αλλά χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Από τη στιγμή που τα ποσά αυτά θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν θα έχουν πλέον νομιμοποιηθεί και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την κάλυψη τεκμηρίων στις φορολογικές δηλώσεις των επόμενων ετών.

Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της εθελοντικής αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων θα αρχίσει τα «χτίσιμο» του περιουσιολογίου.

Στο πρώτο στάδιο, το υπουργείο Οικονομικών θα συγκεντρώσει από τις δικές του βάσεις δεδομένων όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για την περιουσία κάθε φορολογούμενου, δηλαδή για τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες, τα σκάφη αναψυχής, τις πισίνες κ.λπ.

Τα στοιχεία αυτά θα αναρτηθούν σε ειδική φόρμα στο Διαδίκτυο, στο λογαριασμό που έχει κάθε φυσικό πρόσωπο στο σύστημα TAXISnet.

Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών θα καλέσει τους φορολογούμενους, με ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποστείλει στα e-mail τους, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, τα οποία θα έχουν αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet ή προσθέτοντας δεδομένα ή διορθώνοντας τα ήδη ανηρτημένα δεδομένα.

Όλα στο… μικροσκόπιο

Επιπλέον το υπουργείο Οικονομικών θα ζητήσει από τους φορολογούμενους να δηλώσουν και όσα περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτά που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τις πάσης φύσεως αποταμιεύσεις τους.

Στα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι στην ίδια ειδική φόρμα περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για:

- Όλα τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις τους στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή πληροφορίες για τα τιμαλφή (κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι, ακριβά ρολόγια κ.λπ.), τα έργα και τα λοιπά αντικείμενα τέχνης μεγάλης αξίας (πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα κ.λπ.), τις μετοχές σε εταιρίες εισηγμένες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τα εταιρικά μερίδια, τις λοιπές συμμετοχές σε επιχειρήσεις, τις καταθέσεις, τις επενδύσεις σε ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, ρέπος, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα, ακόμη και το περιεχόμενο των θυρίδων στις τράπεζες.

- Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις αποταμιεύσεις τους στο εξωτερικό, δηλαδή για τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ρέπος και τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία τους ανήκουν και βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

Πρόστιμα

Από τη στιγμή που όλοι οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν την ειδική φόρμα με όλα τα στοιχεία για την περιουσία τους και τις αποταμιεύσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το περιουσιολόγιο θα «κλειδώσει» κι ό,τι αδήλωτο περιουσιακό στοιχείο εντοπιστεί πλέον για οποιονδήποτε Ελληνα πολίτη οπουδήποτε κι οποτεδήποτε θα δεσμεύεται, ο δε φορολογούμενος που δεν δήλωσε στο περιουσιολόγιο θα καλείται να καταβάλει πρόστιμο που θα φθάνει ή και θα υπερβαίνει την αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του περιουσιολογιίου, το υπουργείο Οικονομικών θα αντιμετωπίζει με επιείκεια περιπτώσεις μη δήλωσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ή ανακρίβειας στη δήλωση ορισμένων στοιχείων.

Δηλαδή σε πρώτη φάση όσοι φορολογούμενοι δεν δηλώσουν ορισμένα κινητά περιουσιακά τους στοιχεία, όπως τιμαλφή ή έργα τέχνης ή όσοι φορολογούμενοι κάνουν λάθη στον τρόπο αναγραφής ορισμένων περιουσιακών τους στοιχείων δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμα.

Αργότερα όμως και οι περιπτώσεις αυτές θα αντιμετωπίζονται αυστηρά με βαριά πρόστιμα.

Ο γενικός κανόνας που θα ισχύσει θα είναι ότι πρέπει να δηλωθούν όλα ανεξαιρέτως τα περιουσιακά στοιχεία και οι αποταμιεύσεις.

Ελεύθερος Τύπος/real

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news