facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο άμεσος φόρος κληρονομιάς σε απαλλοτριούμενα ακίνητα

Αντισυνταγματικές έκρινε το Β' τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας τις διατάξεις του ν. 3842/10 που επέβαλε άμεση καταβολή φόρου κληρονομιάς σε υπό απαλλοτρίωση ακίνητα, μολονότι αυτά παραμένουν επί χρόνια δεσμευμένα, χωρίς να μπορεί ο ιδιοκτήτης να τα αξιοποιήσει. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, με τον τρόπο αυτό επέρχεται υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας, κατά παράβαση του Συντάγματος.

Σύμφωνα με το “Εθνος”, λόγω της αντισυνταγματικότητας και της σπουδαιότητας του ζητήματος το Β' τμήμα παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια ΣτΕ που πρόσφατα “χτύπησε καμπανάκι” ότι στα απαλλοτριούμενα (λόγω ρυμοτομίας) ακίνητα πρέπει να εφαρμόζονται πολύ χαμηλοί συντελεστές φορολόγησης που να αποδίδουν την πραγματική επίδραση που έχει η απαλλοτρίωση στην αξία του ακινήτου. Παράλληλα δέχθηκε ότι είναι αντισυνταγματική η φορολόγηση ακινήτων που παραμένουν δεσμευμένα, λόγω της σημασίας που έχουν για αρχαιολογικές έρευνες.

Όπως αναφέρει το 'Εθνος, σε μια "πιλοτική" δίκη, το ΣτΕ "μπλόκαρε" ως αντισυνταγματική την αξίωση ΔΟΥ στην Ηπειρο να καταβάλει άμεσα η κληρονόμος δύο ρυμοτομούμενων και απαλλοτριούμενων ακινήτων (τα οποία παρέμεναν από το 1992 δεσμευμένα, χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου) φόρο κληρονομιάς (από το 1998) ύψους 163.162€ προσαυξημένο κατά 93.818€.

newmoney
Διαβάστε Περισσότερα » " ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο άμεσος φόρος κληρονομιάς σε απαλλοτριούμενα ακίνητα "

Έκτακτη ενίσχυση σε άνεργους δημοσιογράφους – Ποιους αφορά (ΦΕΚ)

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για με επιδοτούμενους, άνεργους δημοσιογράφους προβλέπει απόφαση που υπέγραψε πριν τις γιορτές των Χριστουγέννωντο υπουργείο Εργασίας.

Η έκτακτη ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό του 1.300.000 ευρώ και θα καταβληθεί στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, σε ασφαλισμένους του Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του ΕΤΑΠ−MME, των οποίων η επιδότηση, λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης, τερματίστηκε μέσα στο τελευταίο επτάμηνο πριν από την 1η Δεκεμβρίου του 2014.

Προϋπόθεση είναι επίσης να μην έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, από τη λήξη της επιδότησης τους μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2014.

Αναλυτικότερα, ολόκληρο το ΦΕΚ, αναφέρει:

Αριθμ. Φ 10053/42313/1664/2014
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2014 και του νέου έτους 2015

Κατηγορία: Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά
Αριθμ. Φ 10053/42313/1664

(ΦΕΚ Β’ 3343/12-12-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 39−51 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Β.Δ. 456/1967 (ΦΕΚ 143 Α΄), οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/1975 (ΦΕΚ 21 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 201 Α΄).

4. Τα Π.Δ. 85/2012 και 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄).

5. Το Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

6. Την πρόταση του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ − MME που διατυπώθηκε κατά την αριθ. 47/12−11−2014 συνεδρίαση του.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME (Ν.Π.Δ.Δ.) ύψους τριακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (308.430,94 €) για το τρέχον οικονομικό έτος.

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME, η οποία ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.300.000 €),

αποφασίζουμε:

Στους ανέργους καθώς και σε όσους επιδοτήθηκαν ως άνεργοι, λόγω επίσχεσης, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ − MME, των οποίων η επιδότηση, λόγω τακτικής ανεργίας ή επίσχεσης, τερματίστηκε μέσα στο προ της 1ης Δεκεμβρίου 2014 επτάμηνο και εφόσον από τη λήξη της επιδότησης τους μέχρι την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία δεν έχουν εργαστεί σε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας περισσότερο από δύο μήνες, χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις γιορτές των Χριστουγέννων έτους 2014 και του νέου έτους 2015. Το ποσό αυτής ορίζεται ίσο με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος που έλαβε κάθε δικαιούχος, όταν επιδοτήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

aftodioikisi
Διαβάστε Περισσότερα » " Έκτακτη ενίσχυση σε άνεργους δημοσιογράφους – Ποιους αφορά (ΦΕΚ) "

Σε λίστα αναμονής για σύνταξη 90.000 ασφαλισμένοι. Ουρές έως και 4 χρόνια

Εμφραγμα έχουν προκαλέσει στα δυο μεγαλύτερα Ταμεία της χώρας, το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ, χιλιάδες εν αναμονή συνταξιούχοι που περιμένουν για να πάρουν την κανονική τους σύνταξη ακόμη και 4 χρόνια! Στη λίστα αναμονής βρίσκονται αυτή τη στιγμή 163.000 αποφάσεις για την απονομή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε περίπου 90.000 δικαιούχους, ενώ μέσα στο 2015, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ, αναμένεται η έξοδος άλλων 50.000 ασφαλισμένων.

Και στις προσωρινές

Οι ουρές μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα και μάλιστα σε σημείο που ακόμη και η έκδοση των προσωρινών συντάξεων να υπερβαίνει τους δυο και τρεις μήνες στο ΙΚΑ, ενώ βάσει νόμου οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να παίρνουν το 80% της κανονικής σύνταξης εντός 45 ημερών αν έχουν ένα Ταμείο και εντός 75 ημερών αν έχουν διαδοχική ασφάλιση σε δυο ή περισσότερους φορείς.

Σε ορισμένα Ταμεία μάλιστα (ΤΑΠ-ΟΤΕ) η αναμονή για την έκδοση προσωρινής σύνταξης φτάνει και τους 5 μήνες και στον ενάμιση χρόνο από την υποβολή της αίτησης βγαίνει η κανονική. Ακόμη και στους κλάδους μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων η προσωρινή σύνταξη βγαίνει σε 3 με 4 μήνες.
Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στον ΟΑΕΕ με την προσωρινή σύνταξη, ενώ η κανονική για όσους βγαίνουν με διαδοχική φτάνει και στα 2 χρόνια. Αν μάλιστα μεσολαβεί και χρόνος επικουρικής ασφάλισης, οι καθυστερήσεις φτάνουν και τα 3 χρόνια.

Αναδρομικά

Οι εν αναμονή συνταξιοδοτικές αποφάσεις προκαλούν και άλλες κρυφές παρενέργειες που έχουν να κάνουν με το κόστος των αναδρομικών προς τους συνταξιούχους, που ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει την τελευταία διετία!

e-typos
Διαβάστε Περισσότερα » " Σε λίστα αναμονής για σύνταξη 90.000 ασφαλισμένοι. Ουρές έως και 4 χρόνια "

Ποιοι θα παίρνουν προαγωγή στο Δημόσιο

Προαγωγές μόνο για τους άριστους θα ισχύουν πλέον στο Δημόσιο, σύμφωνα με το νέο σύστημα που δημοσιοποίησε χθες ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης και θα εφαρμοστεί από το νέο έτος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», κλειδί για να ανέλθει κάποιος σε ανώτερο βαθμολογικό και μισθολογικό κλιμάκιο αποτελεί στο εξής η θετική αξιολόγησή του και η θετική αξιολόγησή του και μάλιστα όταν στην κλίμακα των πέντε βαθμίδων θα αναφέρεται πως παρουσιάζει «απόδοση που υπερβαίνει σταθερά τις απαιτήσεις της θέσης», ή σε αυτή με «απόδοση που καλύπτει πλήρως και ενίοτε υπερβαίνει τις απαιτήσεις της θέσης».

Όσοι καταταγούν στις χαμηλότερες βαθμίδες, απλώς θα παραμένουν στάσιμοι και δεν θα προάγονται. Για τους αρίστους που σύμφωνα με το υπουργείο θα είναι όσοι για σειρά τουλάχιστον δύο ή τριών ετών συγκεντρώνουν τις καλύτερες αξιολογήσεις θα προβλέπεται μάλιστα περαιτέρω επιβράβευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν ταχύτερη ανέλιξη και να επιλέξουν εάν επιθυμούν να μετακινηθούν σε κάποια άλλη θέση που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα προσόντα τους.

Πρακτικά αυτό συνεπάγεται πως θα μπορούν για παράδειγμα να μεταπηδήσουν κλιμάκια – να ανέβουν δύο κλιμάκια μέσα σε ένα έτος λαμβάνοντας και υψηλότερο μισθό. «Θέλουμε να αναδείξουμε τους high flyers του Δημοσίου» λένε χαρακτηριστικά στο υπουργείο.

Newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Ποιοι θα παίρνουν προαγωγή στο Δημόσιο "

Αχαΐα: Έστειλαν σάπιο κοντέινερ σε άστεγη οικογένεια με δυο ανήλικα παιδιά!

Μόνο στην Αχαΐα και μάλιστα στη Δυτική Αχαΐα μπορούσαν να συμβούν και όντως συμβαίνουν αυτά.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας μετά από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ύπαρξη οικογένειας με δύο ανήλικα αγοράκια τεσσάρων και πέντε χρόνων που ζουν σε παράπηγμα με τσίγκους στις Βελιτσές, ανταποκρίθηκε στο αίτημα που είχαν υποβάλει και τελικά τους έστειλε ένα κοντέινερ.

Ο Δήμος της Δυτικής Αχαΐας , έβγαλε την υποχρέωση του!!! Μόνο που η συνέχεια επιφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη για την τετραμελή οικογένεια, καθώς το κοντέινερ που με τόσο κόπο τους …διατέθηκε είναι σάπιο, μπάζει από παντού και είναι σαν να μένουν στο παράπηγμα από τσίγκους.

Αποτέλεσμα της απάθειας των υπευθύνων – τεράστιες οι ευθύνες και της αποκεντρωμένης περιφέρειας η οποία έχει την αρμοδιότητα συλλογής των κοντέινερ που είχαν διατεθεί για τους σεισμούς και τώρα έχουν αλλάξει χρήση – τα δύο ανήλικα αγόρια να βρίσκονται εδώ και μια εβδομάδα με 40 πυρετό .

Το τραγικό της υπόθεσης είναι, πως την ίδια ώρα, τόσο στα όρια του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όσο και στην περιοχή της Αιγιάλειας, υπάρχουν δεκάδες κοντέινερ τα οποία είναι σε καλή κατάσταση και έχουν μετατραπεί από αυτούς στους οποίους είχαν παραχωρηθεί μετά το σεισμό σε ξενώνες ή σε εξοχικά σε παραθαλάσσια κτήματα που διαθέτουν.

Να σημειωθεί πως σε πρώην κοινότητα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας υπάρχει πολίτης στον οποίο είχε παραχωρηθεί κοντέινερ μετά τον σεισμό, ο οποίος τώρα το ενοικιάζει.

Παρόλα αυτά στην οικογένεια με τα δύο ανήλικα αγοράκια, οι αρμόδιοι βρήκαν μετά από παρεμβάσεις ένα σάπιο κοντέινερ , έβγαλαν την …υποχρέωση αλλά το πρόβλημα παραμένει.

patrastimes
Διαβάστε Περισσότερα » " Αχαΐα: Έστειλαν σάπιο κοντέινερ σε άστεγη οικογένεια με δυο ανήλικα παιδιά! "

Το ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ καταρρέουν από υποστελέχωση....δημόσια παραδοχή από τον κ. Γρηγοράκο

Όταν ένας υπουργός παραδέχεται και ενώπιον της Βουλής μάλιστα ότι οι γιατροί δεν δείχνουν την διάθεση εκείνη ώστε να στελεχωθεί το ΠΕΔΥ τότε τα πράγματα είναι όντως πολύ δύσκολα και κρίσιμα για το ίδιο το σύστημα και την επόμενη ημέρα της υγείας και της πρίθαλψης.

Ο υπουργός αναπληρωτής Υγείας κ.Λεωνίδας Γρηγοράκος είπε δυνατά στην Βουλή την Παρασκευή, κάτι που ψιθυρίζουν οι περισσότεροι γιατροί και ζουν στο πετσί τους οι ασθενείς. Μίλησε για την απροθυμία που δείχνουν (το γνωρίζαμε άλλωστε από την αρχή του εγχειρήματος και το είχαμε επισημάνει) οι περισσότεροι γιατροί, να εργαστούν στο ΠΕΔΥ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και για τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία της χώρας.

Το διατύπωσε μάλιστα με έκδηλη πικρία, αλλά και ρεαλισμό, στέλνοντας το μήνυμα, «το σύστημα πάσχει από ελλείψεις, αλλά τι να κάνουμε, αφού δεν θέλουν;».

Το ΕΣΥ είναι σχεδόν άδειο, παραδέχθηκε ο κ. Γρηγοράκος, αλλά το επισημαίνουν διαρκώς και οι Ενώσεις και οι Σύλλογοι των γιατρών, λέγοντας ότι αυτή την στιγμή λείπουν 15.000 άτομα, και συγκεκριμένα 10.000 νοσηλευτές και 5.000 γιατροί.

Αναφορικά με το ΠΕΔΥ το οποίο πάσχει πράγματι από ελλείψεις σε πολλές ιατρικές ειδικότητες, ενώ είναι γεμάτο από οδοντιάτρους, ο κ. Γρηγοράκος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει προκηρύξει 900 θέσεις γιατρών οι οποίες πρόκειται ουσιαστικά για τις θέσεις των οικογενειακών γιατρών. Να σημειωθεί ότι οι θέσεις αυτές, αποτελούν και την «καρδιά» του συστήματος της ΠΦΥ, ωστόσο όπως επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός, υπάρχει αποχή 50% και αυτή την στιγμή, έχουν σχεδόν καλυφθεί μόνο 500 θέσεις. «Αυτό κάτι μας λέει, ότι οι γιατροί δεν θέλουν να μπουν στο σύστημα. Πρέπει να βρούμε λύσεις», παραδέχθηκε ο κ. Γρηγοράκος. Να θυμίσουμε ακόμη, ότι εκκρεμούν και δικαστικές αποφάσεις για γιατρούς, οι οποίοι είχαν ζητήσει να διατηρήσουν τα ιατρεία τους ενώ είχαν ενταχθεί στο ΠΕΔΥ.

Δεν είναι όμως μόνο το ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ που έχουν προβλήματα με την στελέχωσή τους, αλλά και το ίδιο το υπουργείο Υγείας, αφού σύμφωνα με τον κ.Λεωνίδα Γρηγοράκο, το υπουργείο Υγείας είναι υποστελεχωμένο (και εξαιτίας συνταξιοδότησης μεταξύ άλλων) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν διαδικαστικά οι προσλήψεις 800 επικουρικών γιατρών και επιπλέον 800 μόνιμων. Οι ελλείψεις αυτές είναι εξαιρετικά ευδιάκριτες και σε πολλά τμήματα νοσοκομείων του ΕΣΥ, όπου οι φάκελοι των ασθενών, ή άλλοι που σχετίζονται με διοικητικά θέματα, είναι στοιβαγμένοι και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Έτσι, μετά την υποχρηματοδότηση η οποία κυριαρχεί σε όλο το σύστημα, με προϋπολογισμούς που αγγίζουν το ναδίρ, η υποστελέχωση έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα τόσο του ΕΣΥ, όσο και της ΠΦΥ και το ερώτημα, πλέον, είναι πώς θα βρει γιατρό ο ασθενής που αντιμετωπίζει άμεσα και επείγοντα προβλήματα;

Ποιός φταίει για την κατάσταση αυτή; Σε καμία περίπτωση πάντως δεν ευθύνεται ο ασθενής αλλά ούτε και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο έχει βάλει τεράστια πλάτη όλα αυτά τα χρόνια της ύφεσης. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι πολύ απλή,«όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες», κάτι που έχει αποδείξει περίτρανα η ίδια η ζωή!

onmed
Διαβάστε Περισσότερα » " Το ΕΣΥ και το ΠΕΔΥ καταρρέουν από υποστελέχωση....δημόσια παραδοχή από τον κ. Γρηγοράκο "

Πάτρα: Έγγραφο «φωτιά» του ΝΑΤΟ χαρακτηρίζει ανασφαλείς τους πυροσωλήνες που χρησιμοποιήθηκαν στην τραγωδία με τους νεκρούς οπλίτες στο Βόλο

Πολλά είναι τα ερωτήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν τρεις μήνες μετά την τραγωδία με την έκρηξη του βλήματος όλμου που σκότωσε τρεις πεζοναύτες σε πεδίο βολής της Μαγνησίας, ανάμεσά τους ο 19χρονος Φώτης Ανδρικόπουλος από την Πάτρα.

Στη Βουλή πλέον οδηγείται έγγραφο «φωτιά» του ΝΑΤΟ, στο οποίο γίνεται σαφές με κατηγορηματικό τρόπο ότι το βλήμα που χρησιμοποιήθηκε στη μοιραία άσκηση δεν πληροί καμία από τις διατάξεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

Το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι κοινοποιημένο από το 1987(!), όπως αποδείχθηκε δεν είχε ληφθεί υπ' όψιν από ...την Ελλάδα, που υποτίμησε τις ΝΑΤΟϊκές οδηγίες και έτσι οδηγηθήκαμε στην τραγωδία.

Σε ερώτησή του προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ο βουλευτής Αχαίας που έχει ενταχθεί στην Κ.Ο. των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκος Νικολόπουλος, κάνει λόγο για «ακατάλληλα βλήματα και πυροσωλήνες οδηγούν σε νεκρούς ήρωες. Το βλήμα που χρησιμοποιήθηκε στη μοιραία άσκηση δεν πληροί καμία από τις διατάξεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, ο βουλευτής ζητά να απαντήσουν ευθέως οι αρμόδιοι για το αν είχε τηρηθεί η διαδικασία συντήρησης στα συγκεκριμένα βλήματα και αν ολοκληρώθηκε η μυστική προανάκριση και πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται αρμοδίως, ενώ μιλά και για την φορολόγηση στα χρήματα που δόθηκαν στην οικογένεια του θύματος.

Συγκεκριμένα στην ερώτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Νικολόπουλος:

Τρεις μήνες μετά από την ανείπωτη τραγωδία με τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου οπλίτη Φώτη Ανδρικόπουλου, από έκρηξη όλμου κατά την διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε πεδίο βολής στο Βόλο, η οικογένειά του έρχεται αντιμέτωπη με το σκληρό και ανάλγητο κοινωνικό κράτος.

Η πολλή οικονομία σκοτώνει. Ένα έγγραφο του ΝΑΤΟ, το οποίο αποκαλύπτει η Realnews, προκαλεί πολλά ερωτήματα για την τραγωδία με την έκρηξη του βλήματος όλμου που σκότωσε τρεις πεζοναύτες σε πεδίο βολής της Μαγνησίας. Στο έγγραφο γίνεται σαφές με κατηγορηματικό τρόπο ότι το βλήμα που χρησιμοποιήθηκε στη μοιραία άσκηση δεν πληροί καμία από τις διατάξεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Όπως αποδείχτηκε, το έγγραφο -που είναι κοινοποιημένο από το 1987(!)- δεν είχε ληφθεί υπ' όψιν από ...την Ελλάδα, που υποτίμησε τις ΝΑΤΟϊκές οδηγίες.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας είχαν στραφεί στον πυροσωλήνα του βλήματος. Οι περισσότεροι μίλησαν για κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα που προκάλεσε την έκρηξη.

Το έγγραφο του ΝΑΤΟ, όμως προκαλεί άλλου είδους σκέψεις. Ο συγκεκριμένος πυροσωλήνας έχει έναν πίρο, ο οποίος αφαιρείται. Αν ο πίρος κάποια στιγμή είχε αφαιρεθεί και επανατοποθετηθεί στη θέση του και ο χειριστής του δεν το γνώριζε, τότε το βλήμα εξερράγη πρόωρα μέσα στον σωλήνα από αυτή την αιτία.

Εκτός όμως όλων των ανωτέρω συνέβη και το εξής τραγελαφικό και συνάμα προκλητικό. Τα χρήματα της αποζημίωσης για τον θάνατο του αδικοχαμένου 19χρονου Φώτη Ανδρικόπουλου, που το Ελληνικό Δημόσιο «κοστολόγησε» στις 13.000 ευρώ, τα 3.000 τα πήρε πίσω η εφορία προτού πιστωθούν στον λογαριασμό.

Επειδή όταν χάνονται τέτοια παιδιά ΗΡΩΕΣ όπως αποκάλεσαν οι Πρωθυπουργός και Υπουργοί τον αδικοχαμένο νέο είναι ντροπή και ιεροσυλία το κράτος να ψάχνει τρόπους να μαζέψει χρήματα…

Επειδή πρέπει να μάθει η Εθνική Αντιπροσωπεία και ο Λαός πως αποφασίζει η Κυβέρνηση της συμφοράς, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος ζητά να απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί:

• Γιατί ο ελληνικός στρατός εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί πυροσωλήνες που το ΝΑΤΟ είχε χαρακτηρίσει ανασφαλείς;

• Γιατί το Πεντάγωνο, με βάση αυτό το ΝΑΤΟϊκό έγγραφο, προχώρησε το 1995 στην παραγγελία και προμήθεια 1,5 εκατομμυρίου νέων πυροσωλήνων, οι οποίοι, σύμφωνα με το ΓΕΣ, υπάρχουν αλλά έχουν τοποθετηθεί σε παλαιότερα βλήματα;

• Γιατί κρατήθηκαν οι ανασφαλείς και με «ΝΑΤΟϊκή βούλα» πυροσωλήνες;

• Γιατί κρίθηκαν υπερβολικές οι ΝΑΤΟϊκές προειδοποιήσεις και, σε συνδυασμό με τις «αιματηρές οικονομίες» που έχουν επιβληθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις αποφασίστηκε να «καταναλωθούν»;

• Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι το υλικό με το οποίο ασκούνταν οι πεζοναύτες ήταν παμπάλαιο;

• Εάν δεν υπάρχει όριο ζωής των εν λόγω πυρομαχικών και κατ' επέκταση ημερομηνία λήξης, γιατί η ποιοτική τους κατάσταση δεν παρακολουθείται συνεχώς μακροσκοπικά και μέσω φυσικοχημικών εξετάσεων στις πυρίτιδες των ενισχυτικών γεμισμάτων του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Τεχνικό Εγχειρίδιο (ΤΕ) 34-206, προς εξάλειψη οποιασδήποτε πιθανότητας χρησιμοποίησης πυρομαχικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ατυχήματα στο προσωπικό;

• Ευθέως απαντήστε, είχε τηρηθεί η διαδικασία συντήρησης στα συγκεκριμένα βλήματα;

• Ολοκληρώθηκε η μυστική προανάκριση και πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται αρμοδίως; Εάν ναι τότε μπορεί να δοθεί απάντηση στο ερώτημα ποιοί θα κάτσουν στο σκαμνί τώρα που τρεις πεζοναύτες χάθηκαν πολύ άδικα;

• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει ο Υπουργός Οικονομικών για να αποκαταστήσει την τιμή και την μνήμη του δολοφονηθέντος στρατιώτου από το πρωτοφανές γεγονός της φορολόγησης ακόμα και της αποζημίωσης, του εν υπηρεσία ‘’εκτελεσθέντος’’ νεαρού ήρωα στρατιώτη;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

patrastimes
Διαβάστε Περισσότερα » " Πάτρα: Έγγραφο «φωτιά» του ΝΑΤΟ χαρακτηρίζει ανασφαλείς τους πυροσωλήνες που χρησιμοποιήθηκαν στην τραγωδία με τους νεκρούς οπλίτες στο Βόλο "

Επιδότηση 230 ευρώ για αγορά tablet και φθηνό internet σε 290.000 δικαιούχους (ΦΕΚ)

Με το συνολικό ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα χρηματοδοτηθεί δράση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων οποία αφορά στην επιδότηση 290.000 δικαιούχων προκειμένου να αποκτήσουν φθηνό laptop ή tablet και φθηνότερη ή ακόμη και δωρεάν σύνδεση στο internet.

Οι περίπου 290.000 δικαιούχοι θα είναι κάτοικοι οκτώ περιφερειών της χώρας οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος. Όσοι πληρούν αυτά τα κριτήρια, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφει σχετική υπουργική απόφαση, θα παίρνουν στα χέρια τους ένα κουπόνι αξίας 230 ευρώ με το οποίο θα μπορούν να αγοράσουν tablet ή laptop. Με δεδομένη την ποικιλία τιμών που υπάρχει στην αγορά, η συσκευή θα φτάνει να διατίθεται ακόμη και δωρεάν στους δικαιούχους.

Ταυτόχρονα, ο κάθε δικαιούχος θα εξασφαλίζει έκπτωση 12 ευρώ τον μήνα μέχρι και τον Οκτώβριο του 2015 για την απόκτηση ή διατήρηση ευρυζωνικής σύνδεσης internet. Τέλος, το πακέτο περιλαμβάνει και 60 ευρώ για εκπαίδευση πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Όλη τη διαδικασία για τη διάθεση των 100 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί η διάδοση της πληροφορικής και του internet στην Ελλάδα περιγράφει υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αι τίθεται άμεσα σε ισχύ. Πρακτικά, οι δικαιούχοι θα διαπιστώνουν αν δικαιούνται τη συσκευή και την έκπτωση στη συνδρομή μέσω του συστήματος Taxis καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μέσω της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αυτή που γνωρίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος.

Για κάθε δικαιούχο θα εκδίδεται ένα voucher το οποίο ο καταναλωτής θα δίνει στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και στα καταστήματα τεχνολογίας που θα λάβουν μέρος στη δράση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, κάθε εταιρεία τηλεπικοινωνιών θα φτιάξει μέχρι και 15 πακέτα προσφορών για τους καταναλωτές με στόχο να αποσπάσει την προτίμηση όσο των δυνατόν περισσότερων.

Οι δικαιούχοι ανά περιφέρεια κατανέμονται ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τον εκτιμώμενο αριθμό των ωφελούμενων να ανέρχεται στα 47.506 άτομα
Θεσσαλία με 52.477 δικαιούχους
Ήπειρος με 22.588 δικαιούχους
Δυτική Ελλάδα με 57702 δικαιούχους
Ιόνια νησιά με 13220 δικαιούχους
Πελοπόννησος με 40.464 δικαιούχους
Βόρειο Αιγαίο με 14.753 δικαιούχους και
Κρήτη με 40.527 δικαιούχους

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " Επιδότηση 230 ευρώ για αγορά tablet και φθηνό internet σε 290.000 δικαιούχους (ΦΕΚ) "

ΕΑΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: Η κοροϊδία έχει και τα όριά της

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι και μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΣ.

Με την κοινοποίηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των ενημερωτικών σημειωμάτων της σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2015, φάνηκε ξεκάθαρα η πρόθεση της κυβέρνησης να μην μας επιστρέψει ούτε το 50% από τα παράνομα παρακρατηθέντα με τον αντισυνταγματικό Ν.4093.

Με διάφορα... λογιστικά τρυκ, (αύξηση φόρου, αύξηση άλλων κρατήσεων κ.λπ.), η κυβέρνηση μας επιστρέφει ποσόν κάτω του 15% - 20%, γελοιοποιώντας και τα ε.ε. και τα ε.α. Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και την Ελληνική Δικαιοσύνη την οποία σέβεται μόνο όταν εκδίδει αποφάσεις που συμφέρουν την ίδια και τους ξένους τοκογλύφους τις εντολές των οποίων ακολουθεί τυφλά.

Η παραπάνω ενέργεια προσβάλλει για μια ακόμη φορά όλους εμάς, μετά την απόπειρα στροφής της κοινής γνώμης εναντίον μας με την «βάφτιση» ως αυξήσεων, την επιστροφή ενός ελάχιστου μέρους από τα κλεμμένα.

Για όλα τα παραπάνω, προτείνω να συγκληθεί άμεσα το ΔΣ της Ενώσεως και να εκδώσει Δελτίο Τύπου με το οποίο θα καταδεικνύει σε όλους τις αντιδημοκρατικές και παράνομες ενέργειες της κυβέρνησης εναντίον μας.

Επίσης να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες - κινήσεις (δικαστικές, συλλογικές και ατομικές ) αλλά και τυχόν άλλες που θα ασκήσουν πίεση προς την κατεύθυνση της πλήρους δικαίωσής μας, ειδικά τώρα, και εν όψει εκλογών.

Εάν είναι δυνατόν επίσης, να γίνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους γνωστό ότι, αν η κυβέρνηση επιμείνει στην απόφαση - κοροϊδία έναντι ημών και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ότι ασκώντας το ύψιστο δημοκρατικό μας δικαίωμα της ψήφου θα αποδώσουμε «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι»!

Με εκτίμηση προς όλους σας
Τχης ε.α. Γιώργος Χατζημαλλής
Πρόεδρος ΤΣ/ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας

Διαβάστε Περισσότερα » " ΕΑΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: Η κοροϊδία έχει και τα όριά της "

Δεν έχουν εξοργισθεί μόνο οι Ελληνες στην ΕΕ, αλλά και στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία

«Η ελληνική κρίση ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και οι παρενέργειές της συνεχίζουν να προκαλούν τεράστιο κακό στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο», υποστηρίζει ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Νιου Γιορκ Τάιμς, σημειώνοντας ότι «δεν μιλάει για τις παρενέργειες τις οποίες έχει ενδεχομένως κάποιος στο μυαλό του, όπως τις επιπτώσεις από την ελληνική ύφεση ανάλογες της Μεγάλης Ύφεσης ή τη μετάδοση της κρίσης σε άλλες υπερχρεωμένες χώρες, καθώς οι πραγματικά καταστροφικές συνέπειες της ελληνικής κρίσης ήταν ο τρόπος που στρέβλωσε τις οικονομικές πολιτικές, από τη στιγμή που σοβαροί, υποτίθεται, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έβγαλαν λανθασμένα διδάγματα».

Τώρα, όπως τονίζει, «η Ελλάδα βρίσκεται εκ νέου σε κρίση και δεν είναι σίγουρο εάν θα εξαχθούν σήμερα τα σωστά συμπεράσματα, καθώς η πρώτη ελληνική κρίση είχε οδηγήσει στην αλλαγή της οικονομικής θεωρίας, με την καταδίκη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ακόμη και όταν το δανειακό κόστος βρίσκονταν σε ιστορικό χαμηλό, και την περικοπή των κρατικών δαπανών, ακόμη και όταν προκαλούσε εκτόξευση της ανεργίας».

Όπως επισημαίνει ο κ. Κρούγκμαν, «ωστόσο, το παράδειγμα της Ελλάδας κι άλλων ευρωπαϊκών χωρών που υποχρεώθηκαν στην υιοθέτηση μέτρων λιτότητας θα έπρεπε να μας πείσει ότι είναι πραγματικά κακή ιδέα η περικοπή δαπανών σε μια υφεσιακή οικονομία, όταν μπορείς να την αποφύγεις. Γίνεται επίσης αναφορά στις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα ότι δεν εφήρμοσε τα αυστηρά μέτρα που απαιτούσε η κατάστασή της», προσθέτοντας ότι «στην πραγματικότητα, η Ελλάδα πέτυχε μια τεράστια προσαρμογή με την μείωση των δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων, την περικοπή των κοινωνικών προγραμμάτων και την αύξηση των φόρων. Για να έχει κανείς μια αίσθηση της προσαρμογής, η λιτότητα που εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα αντιστοιχεί με μια υποθετική περικοπή δαπανών και αύξηση φόρων από τις ΗΠΑ ύψους 1 τρις δολάρια ετησίως. Επίσης, οι μισθοί στο ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας μειώθηκαν δραματικά, ενώ το ένα τέταρτο των Ελλήνων και το ήμισυ των νέων παραμένει άνεργο.

Η κατάσταση επίσης του χρέους επιδεινώθηκε, με το ποσοστό του σε σχέση με το ΑΕΠ να φθάνει σε ύψος ρεκόρ -κυρίως λόγω της συρρίκνωσης του ΑΕΠ και όχι της αύξησης του χρέους-, ενώ δημιουργείται και ένα πρόβλημα ιδιωτικού χρέους λόγω του αποπληθωρισμού και της ύφεσης. Υπάρχουν ωστόσο και θετικά στοιχεία, καθώς η οικονομία παρουσιάζει μικρή ανάπτυξη, εξαιτίας κυρίως του τουρισμού, αλλά συνολικά υπήρξαν πολλά χρόνια οδύνης για μια μικρή επιβράβευση».

Στη συνέχεια, υποστηρίζει ότι «αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η θέληση των Ελλήνων να δεχθούν τις απαιτήσεις του πολιτικού κατεστημένου ότι η οδύνη είναι αναγκαία και ότι θα οδηγήσει στην ανάκαμψη, μολονότι η είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στην Ευρώπη είναι ότι οι Έλληνες έχουν φθάσει στα όριά τους. Οι λεπτομέρειες είναι περίπλοκες, αλλά το σημαντικό είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση επιχειρεί έναν απεγνωσμένο πολιτικό ελιγμό για να αποφύγει τις βουλευτικές εκλογές, ενώ εάν αποτύχει νικητής στις εκλογές θα είναι πιθανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα αριστερό κόμμα που ζητά την επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος λιτότητας, κάτι που οδηγούσε ενδεχομένως σε σύγκρουση με τη Γερμανία και σε έξοδο από το ευρώ. Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι δεν έχουν εξοργισθεί μόνο οι Έλληνες με την παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη, αλλά και άλλοι στη Γαλλία, στην Βρετανία ή στην Ιταλία, όπου παρατηρείται ενίσχυση αντισυστημικών κομμάτων. Θα ήταν τρομερό εάν κάποιο από αυτά τα κόμματα καταλάμβανε την εξουσία, με εξαίρεση, προκαλώντας έκπληξη, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μοιάζει σχετικά ήπιος».

fpress
Διαβάστε Περισσότερα » " Δεν έχουν εξοργισθεί μόνο οι Ελληνες στην ΕΕ, αλλά και στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία "

Μιχελογιαννάκης: "Οι τέσσερεις λόγοι για τους οποίους σταματάω την απεργία πείνας"

Αρχικά και όσο αφορά εμένα, από τα 4 αιτήματα που είχα δημοσιοποιήσει πριν από 8 ημέρες στην έναρξη της απεργίας πείνας, έχω να πω:

Για το πρώτο αίτημα, δηλαδή το τέλος στα δύο μνημόνια σε ένα πακέτο, που φέρνει η μνημονιακή κυβέρνηση, ήταν συμβολική η κίνησή μου και αυτό που χρειάζεται τώρα να κάνω, είναι η άμεση επιστράτευσή μου στην αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το δεύτερο αίτημά μου, δηλαδή την προκλητική στάση του Νταβουτογλου για συνεκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας, θέλει πάλι αγώνα για αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ με περήφανη εξωτερική πολιτική.

Για το τρίτο αίτημά μου, σχετικά με το θέμα του Ρωμανού, με τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, λύθηκε.

Όσο αφορά το τέταρτο, δηλαδή τους πολιτικούς πρόσφυγες που ζητούν άσυλο με μωρά, με ακρωτηριασμένους, με ορφανούς από συγγενείς που χάθηκαν στον πόλεμο και μάλιστα σεβόμενοι την ανεργία του Έλληνα και που γι' αυτό δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σαφώς και γνωρίζω ότι επίλυση του μεταναστευτικού είναι αναθεώρηση του Δουβλίνου, της συνθήκης Σένγκεν, του συμφώνου μετανάστευσης και της επιμονής μας να καταλάβει επιτέλους η Ευρώπη ότι είμαστε σύνορό της.

Το χρονικό αυτών των ημερών είναι ότι αρχικά ήθελαν να τους δώσουν έναν χώρο για να στεγαστούν μωρά και ανάπηροι, ένα μέρος χωρίς θέρμανση, ύδρευση, φαγητό, γιατρό. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να κοιμόμαστε στον δρόμο, σε απάνθρωπες συνθήκες. Έτσι περνούσαν απάνθρωπες ημέρες.

Σήμερα το πρωί, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της κεντρικής επιτροπής, επισκέφτηκαν τον κ. Συρίγο. Μετά από δύο ώρες, τον επισκέφτηκε και πάλι η επιτροπή των Σύριων με τη βουλευτή κα Κατριβάνου.

Στις 1:30 σήμερα το μεσημέρι, η επιτροπή των Σύριων συναντήθηκε με τον κ. Καμίνη και αποφασίστηκε να φύγουν από το Σύνταγμα αρχικά 50 άτομα και σε λίγη ώρα από τώρα άλλα 15 άτομα, δηλαδή στο σύνολο, 65 άτομα. Μέσα σε αυτή τη βδομάδα οι άλλοι 300. Ζήτησαν από τον κ. Καμίνη και τον κ. Συρίγο να μεγαλώσει ο αριθμός των 10 χορηγούμενων ασύλων ανά ημέρα, καθώς και μετά τη χορήγηση του κάθε ασύλου να λαμβάνουν ταξιδιωτικό έγγραφο το πολύ μέσα σε 15 ημέρες. Ως εκ τούτου, την Κυριακή, θα αποχωρήσουν όλοι οι Σύριοι από το Σύνταγμα.

Θεωρώ νίκη μας αυτές τις διαπραγματεύσεις και τις δεσμεύσεις Υπουργείου και Δήμου και γι' αυτό το λόγο, όπως και για τους τρεις παραπάνω, σταματάω την απεργία πείνας.

prismanews
Διαβάστε Περισσότερα » " Μιχελογιαννάκης: "Οι τέσσερεις λόγοι για τους οποίους σταματάω την απεργία πείνας" "

Δημοτικά σχολεία: Στόχος η μελέτη να γίνεται στην τάξη και όχι στο σπίτι

Νέα συνεδρίαση στο υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησε η Ομάδα Εργασίας του υπουργείου με να συνταχθεί το αρχικό σχέδιο των αλλαγών που θα γίνουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με βάση το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη συνεδρίαση του 33μελούς Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, από το οποίο ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος θα ζητήσει το οριστικό σχέδιο αλλαγών.

Με βάση αυτό το σχέδιο, ο κ. Λοβέρδος θα καταρτίσει το Σχέδιο Νόμου, ώστε στις αρχές του Φλεβάρη να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες παραμένει το μότο «λιγότερα μαθήματα ελαφρύτερη τσάντα» ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στα ολοήμερα σχολεία προκειμένου οι μαθητές να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους στο σχολείο.

Οι αρμόδιοι του υπουργείου Παιδείας φαίνεται ότι συμφωνούν στη μείωση και στον εξορθολογισμό της ύλης, προκειμένου ο μαθητής να έχει τον απαραίτητο χρόνο να κατανοήσει αυτά που μαθαίνει.

Στόχος είναι μέρος ή το σύνολο της μελέτης να γίνεται στο σχολείο προκειμένου ο μαθητής που επιστρέφει στο σπίτι του να έχει το χρόνο να παίξει ή να κάνει άλλες δραστηριότητες.

Οπως συζήτησαν χθες το βράδυ οι αρμόδιοι πρέπει να ελεγχθεί από την αρχή το πρόγραμμα του δημοτικού και οι ειδικότητες που μετέχουν σε αυτό προκειμένου να εξασφαλίζεται συνοχή της εκπαίδευσης.

Στο κέντρο αυτών των αλλαγών θα βρεθεί και το σύνολο της προσχολικής εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου με σαφείς προτάσεις για αναβάθμισή του.

Το στίγμα εξάλλου το έχει δώσει ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος ο οποίος εστιάζει στη λιγότερη ύλη, περισσότερη παιδεία. Όπως έχει πει ο κ. Λοβέρδος, δεν θα γίνει καμία άλλη νομοθετική κίνηση στα θέματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση καθώς έγιναν στο παρελθόν μεταρρυθμίσεις από τους προηγούμενους υπουργούς Παιδείας, αλλά θα γίνει μια «δομική» αλλαγή στην πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Δημοτικά σχολεία: Στόχος η μελέτη να γίνεται στην τάξη και όχι στο σπίτι "

Τριάντα δύο παραπομπές σε δίκη για την υπόθεση των υποβρυχίων

Τριάντα δύο, από τους συνολικά 34, κατηγορούμενους παραπέμφθηκαν σε δική για την υπόθεση των παράνομων πληρωμών για τα υποβρύχια σύμφωνα με πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα Ιωάννη Βεργώνη.

Πρόκειται για στελέχη των ελληνικών ναυπηγείων, στρατιωτικούς, εκπρόσωπους των εταιρειών που μεσολάβησαν για την αγορά των υποβρύχιων και αλλά πρόσωπα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα καθώς όσον αφορά τον Άκη Τσοχατζόπουλο η εκδίκαση της υπόθεσης έχει διαχωριστεί.

Διαβάστε Περισσότερα » " Τριάντα δύο παραπομπές σε δίκη για την υπόθεση των υποβρυχίων "

Σπείρα χορηγούσε πλαστά πιστοποιητικά αναπηρίας

Στην Εισαγγελία οδηγήθηκαν επτά άτομα τα οποία είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη σύνταξη, υποβολή και προώθηση πλαστών πιστοποιητικών αναπηρίας προκειμένου να χορηγούνται στους μόνο κατ’ επίφαση ανάπηρους, τα σχετικά επιδόματα.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ένας «κύκλος εργασιών» 250 «πελατών» ενώ η ζημία που απειλήθηκε σε βάρος του δημοσίου, αγγίζει τα 700.000 ευρώ.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δημήτριο Παϊκόπουλο για
  • σύσταση εγκληματικής οργάνωσης,
  • πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, στρεφόμενη κατά νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, από την οποία το όφελος που επιδίωξαν οι δράστες και η ζημία που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο ως άνω νομικό πρόσωπο, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών,
  • ιδιαίτερα ελαφρά περίπτωση προμήθειας και κατοχής παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων
  • και ψευδή ιατρική πιστοποίηση για δικαστική χρήση και χρήση αυτής.
enikos
Διαβάστε Περισσότερα » " Σπείρα χορηγούσε πλαστά πιστοποιητικά αναπηρίας "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news