facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

250.000 εγκατέλειψαν την Ελλάδα την τελευταία 5ετία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο του εργατικού δυναμικού το 2009 ήταν 5.063.200 άτομα (εκ των οποίων τα 477.900 άτομα ήταν άνεργα). Μετά τις υπογραφές των μνημονίων και την εφαρμογή όλων των λαοκτόνων μέτρων από τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν, το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο του εργατικού δυναμικού ήταν 4.813.200 άτομα (εκ των οποίων το 1.309.200 άτομα είναι επισήμως άνεργα).

Βάσει των στοιχείων αυτών, βλέπουμε πως το σύνολο του εργατικού δυναμικού έχασε σχεδόν 250.000 άτομα τα οποία ως θύματα των μνημονιακών πολιτικών εγκατέλειψαν την Ελλάδα και αναζήτησαν την τύχη τους κάπου αλλού στο εξωτερικό.

Ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες πτυχιούχοι από τις πιο "βαριές" σχολές του ελληνικού Πανεπιστημίου (Μηχανικοί, γιατροί κλπ).

alfavita
Διαβάστε Περισσότερα » " 250.000 εγκατέλειψαν την Ελλάδα την τελευταία 5ετία "

Τι αποζημίωση δικαιούστε λόγω συνταξιοδότησης

Έως και το 50% της αποζημίωσης απόλυσης δικαιούνται οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης και αποχωρούν από την εργασία τους, οικειοθελώς ή με απαίτηση του εργοδότη. Τι πρέπει να ξέρετε.
Τι αποζημίωση δικαιούστε λόγω συνταξιοδότησης – Οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα στην αποζημίωση διατηρεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε μισθωτός που είναι ασφαλισμένος λόγω γήρατος σε οποιοδήποτε ταμείο, όταν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβει πλήρη σύνταξη.

Και αυτό, γιατί όπως εξηγεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σε μία από τις εκδόσεις της που παρέχει οδηγίες για ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, η νομοθεσία δεν υποχρεώνει τους μισθωτούς να αποχωρήσουν από τη δουλειά τους όταν συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και η λύση της σύμβασης ακόμη και στην περίπτωση συνταξιοδότησης δεν παρέχεται αυτοδίκαια (με τρόπο αυτόματο).

Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το δικαίωμα αποζημίωσης αφορά τόσο μισθωτούς, όσο και εργατοτεχνίτες του ιδιωτικού τομέα.

Στην περίπτωση του μισθωτού, το ύψος της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης ορίζεται στο 50% της αποζημίωσης που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις περιπτώσεις απόλυσης εργαζόμενων χωρίς προειδοποίηση (έκτακτη καταγγελία σύμβασης), εφόσον δεν έχει επικουρικό ταμείο, και στο 40% της αποζημίωσης λόγω απόλυσης, εφόσον ασφαλίζεται όχι μόνο σε ταμείο κύριας ασφάλισης, αλλά και σε επικουρικό.

Στον αντίποδα, δεν δικαιούνται αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που έχουν την ιδιότητα του παλαιού έφεδρου πολεμιστή, όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι και συνεχίζουν να απασχολούνται, οι μισθωτοί που έχουν την ιδιότητα του συνδικαλιστικού στελέχους, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας ή λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη.

Προϋποθέσεις λήψης αποζημίωσης

Συνεπώς, για τη θεμελίωση του ανωτέρω δικαιώματος απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά (ταυτόχρονα) οι εξής προϋποθέσεις:

• Ο εν δυνάμει συνταξιούχος μισθωτός να έχει την υπαλληλική, εργατοτεχνική ιδιότητα

• Να είναι ασφαλισμένος για τον κλάδο σύνταξης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα

• Πριν από την αποχώρηση ή την απόλυσή του, να έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης γήρατος, χωρίς όμως να απαιτείται να έχει συνταξιοδοτηθεί.

Εννοείται βέβαια ότι δεν είναι υποχρεωτική για την επιχείρηση η απόλυση του ιδιωτικού υπαλλήλου ή η αποχώρησή του από την εργασία μόλις συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για να λάβει πλήρη σύνταξη γήρατος. Μπορεί, επομένως, ο εργοδότης να τον διατηρήσει στην εργασία του για όσο χρονικό διάστημα έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του. Αυτή η δυνατότητα δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση το δικαίωμα του μισθωτού να προτιμήσει, αντί να συνεχίσει την εργασία του, να προχωρήσει στις ανάλογες διαδικασίες προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί όπως έχει από τον νόμο δικαίωμα, λαμβάνοντας συγχρόνως και την αποζημίωση.

Δεν εμπίπτουν στην παραπάνω ρύθμιση όσοι μισθωτοί συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος ή σύνταξης λόγω αναπηρίας από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους και, κατά συνέπεια, εάν μεν απολυθούν από τον εργοδότη τους, δικαιούνται πλήρη την αποζημίωση απόλυσης, εάν δε αποχωρούν οικειοθελώς, δεν δικαιούνται καμιά αποζημίωση.

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις αναπηρικών συντάξεων λόγω αναπηρίας 80%, περιπτώσεις εξάλλου για τις οποίες χορηγείται πλήρης σύνταξη. Διευκρινίζεται ότι ο τρόπος λύσης της σχέσης εργασίας δεν ασκεί επιρροή, δηλαδή μπορεί να είναι οικειοθελής αποχώρηση (παραίτηση) του μισθωτού ή απόλυσή του από τον εργοδότη.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όταν συμπληρώνουν τα 15 έτη προϋπηρεσίας ή όταν δεν υπάρχει όριο το 65ο έτος της ηλικίας ή όταν συμπληρώνεται το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος ασφαλιστικός οργανισμός τους, μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία με τη συγκατάθεση του εργοδότη τους. Η συναίνεση από την πλευρά του εργοδότη αποτελεί όρο για τη νομιμότητα της παραίτησης και για το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης. Η παραίτηση αυτή συνοδεύεται με το δικαίωμα του μισθωτού να ζητήσει το μισό (50%) της αποζημίωσης που θα έπαιρνε σε περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης.

Σημειώνεται ότι είναι άκυρη η απόλυση του υπό συνταξιοδότηση μισθωτού, εάν δεν του καταβληθεί η νόμιμη μειωμένη αποζημίωση ή αν η καταβληθείσα αποζημίωση είναι ελλιπής.

Η διεκδίκηση της αποζημίωσης πρέπει να γίνει, όπως και την περίπτωση απόλυσης, μέσα σε ένα 6μηνο.
Σχετικά με τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των τακτικών αποδοχών, χωρίς τον περιορισμό των 2.000 ευρώ κατά μήνα (ν. 4093/2012).

euro2day
Διαβάστε Περισσότερα » " Τι αποζημίωση δικαιούστε λόγω συνταξιοδότησης "
Πρωταρχικός στόχος είναι να παρουσιαστεί ένα συνολικό πλαίσιο διευθέτησης των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, όπως τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής», ο κ. Δένδια υποστηρίζει ότι το σχέδιο διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο που επεξεργαζόμαστε για την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους. Όπως εξηγεί η κυβέρνηση επιδιώκει μια συνολική λύση στο πρόβλημα των οφειλών προκειμένου να μπορέσουν οι βιώσιμες επιχειρήσεις, όχι μόνο οι μεγάλες αλλά και οι μικρομεσαίες, να απεγκλωβιστούν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν εισέλθει και να εξυγιανθούν. Ξεκαθαρίζει πάντως, ότι η εν λόγω διευθέτηση δεν θα γίνει εις βάρος των ενήμερων και συνεπών δανειοληπτών.

Ερωτηθείς για τα στεγαστικά δάνεια, ο κ. Δένδιας τονίζει ότι θα υπάρξουν μέτρα μέριμνας για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με κύριο μέλημα το πώς θα μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να μην χάσουν το ακίνητό τους. Άλλωστε, τονίζει «ένα μαζικό κύμα πλειστηριασμών δεν εξυπηρετεί τις τράπεζες, καθώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω μεγάλες μειώσεις την αγορά ακινήτων».

Επισημαίνει εξάλλου, ότι η μείωση της φορολογίας σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα «πρέπει να είναι η κυρίαρχη προτεραιότητά μας τη "μεταμνημονιακή" εποχή».

Αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ ο υπουργός Ανάπτυξης ελπίζει ότι οι βελτιώσεις που αναμένονται θα είναι ικανές να εκτονώσουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών και επισημαίνει πως η πάγια θέση του είναι ότι «η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας περισσότερο βλάπτει παρά προσφέρει στη ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα, άρα και στη δημοσιονομική κατάσταση τελικά».

Εξάλλου, ο κ. Δένδιας αναφερόμενος στην επίσκεψή του στη Γερμανία σημειώνει ότι «η χώρα μας δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως "ικέτης" οικονομικής βοήθειας, αλλά ως ισότιμος εταίρος με τον οποίο υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα».

Για το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ο υπουργός εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να εξασφαλίσει τις 180 ψήφους. «Θεωρώ ότι ένας αριθμός βουλευτών που ξεπερνά κατά πολύ την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή δεν επιθυμεί την παλινδρόμηση της χώρας» τονίζει.

ΑΜΠΕ/naftemporiki
Διαβάστε Περισσότερα » " "

Σχέδιο για κούρεμα έως 30% στις συντάξεις

«Η αποκατάσταση της ανταποδοτικότητας των εισφορών και των παροχών που χορηγούν τα Ταμεία», ιδιαίτερα για όσους συνταξιοδοτούνται με λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης λαμβάνοντας, ακόμη και σήμερα, έως και 30% μεγαλύτερη σύνταξη, τίθεται στο τραπέζι της κρίσιμης διαπραγμάτευσης για το Ασφαλιστικό που θα έχει στο Παρίσι, στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτσης με τους επικεφαλής της Τρόϊκας.

Την εξάλειψη των...«επιδοτήσεων-μπόνους» που προσαυξάνουν τις συντάξεις δημιουργώντας ισχυρό αντικίνητρο ασφάλισης και όλες τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της «μαύρης» εργασίας εφόσον εξασφαλίζονται τις καλύτερες παροχές με τα ελάχιστα έτη ασφάλισης, έχει ζητήσει επισήμως η Τρόικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου, εξετάζει, έχοντας αναθέσει, ήδη, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή να εκδώσει έως τον Οκτώβριο ειδική μελέτη με τις «μη ανταποδοτικές» παροχές ανά Ταμείο.

Στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης υπογραμμίζουν το οξύ ταμειακό πρόβλημα του Ασφαλιστικού και τον κίνδυνο «εκτροχιασμού» του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής στη διετία 2015-2016, αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων των Ταμείων. Ενδεικτικά της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα Ταμεία, μετά τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης, την παρατεταμένη ύφεση και την «κρίση» πληρωμών, είναι τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού που αποκαλύπτουν ότι ο ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ, έχοντας απορροφήσει στο επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιουλίου το 81,3% και το 64%, αντίστοιχα, της ετήσιας επιχορήγησης, δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλουν, χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση, τις συντάξεις έως το τέλος του χρόνου.

Μέσα σε αυτό το «ασφυκτικό» οικονομικά και «φορτισμένο» κοινωνικά και πολιτικά «περιβάλλον» και με δεδομένες τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, (μειώσεις συντάξεων, αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης), κορυφαία κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι «δεν μπορεί να επιδοτούνται οι συντάξεις ορισμένων σε βάρος όλων των υπολοίπων». Τα ίδια στελέχη αποκλείουν νέες ανατροπές στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης τα οποία, άλλωστε, συγκλίνουν σταδιακά στο 62ο και στο 67ο για την πλειονότητα των ασφαλισμένων και αναζητούν κοινωνικοασφαλιστικές «λύσεις» που θα έχουν «άμεσο δημοσιονομικό αντίκρισμα» και «στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης».

Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν στο Παρίσι, εκτός από την ήδη αποφασισμένη λειτουργική ενοποίηση των Ταμείων, και τα σενάρια που προβλέπουν την κατάργηση των συντάξεων της 15ετίας, με αύξηση του ελάχιστου ορίου στην 20ετία, καθώς και των «μπόνους» σε συνδυασμό με την εφαρμογή, από την 1/1/2015 του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων (βασική + αναλογική) και του προβλεπόμενου στο σχετικό νόμο 3863/10 υποχρεωτικού διαχωρισμού των προνοιακών παροχών από τις κύριες συντάξεις.

Στην «ατζέντα» της συνάντησης της ηγεσίας του υπουργείου με την Τρόικα στο Παρίσι, περιλαμβάνονται, ακόμη, ο νέος απεργιακός νόμος, η αξιολόγηση του καθεστώτος των ομαδικών απολύσεων καθώς και η πρόβλεψη δεύτερου βαθμού κρίσης στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας σε περιπτώσεις μονομερούς προσφυγής των συνδικάτων.

Τα «μπόνους» στις κατώτατες συντάξεις

Αποκαλυπτικά είναι τα παραδείγματα που παρουσιάζει στην «Ημερησία» ο δικηγόρος και εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» Δ. Μπούρλος, για τα «μπόνους»-προνοιακά και μη ανταποδοτικά «συμπληρώματα», στις κατώτατες συντάξεις που χορηγούν τόσο το ΙΚΑ όσο και ο ΟΑΕΕ:

Στο ΙΚΑ για ασφαλιζόμενο με μισθό 900 ευρώ, η κατώτατη σύνταξη με 4.500 ημέρες ασφάλισης (15ετίας) είναι 486 ευρώ ενώ οι εισφορές που έχουν καταβληθεί θα έδιναν σύνταξη 343 ευρώ (το 30% επιδοτείται).
Με 4.800 ημέρες ασφάλισης η αναλογική σύνταξη που προκύπτει είναι 353 ευρώ και με 5.100 ημέρες ασφάλισης (17έτη) 362 ευρώ, ενώ για να λάβει την κατώτατη σύνταξη των 486 ευρώ με βάση τις εισφορές που έχει πληρώσει, θα έπρεπε να έχει ασφαλιστεί για πάνω από 8.400 ημέρες!
Στον ΟΑΕΕ η κατώτατη σύνταξη, με ασφάλιση 15 ετών, για όσους συνταξιοδοτούνται με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ, φτάνει τα 768,04 ευρώ (548,04 ευρώ + το «μπόνους» των 220 ευρώ που ισχύει για όλους του προερχόμενους από το πρώην ΤΕΒΕ) ενώ με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ θα ήταν 488,65 ευρώ.
Το ίδιο «μπόνους» ισχύει και για συνταξιοδοτούμενους με περισσότερα έτη. Η σύνταξη ασφαλισμένου με 36 έτη που συνταξιοδοτείται με τις διατάξεις του ΤΕΒΕ είναι 1.609,84 ευρώ ενώ του ΟΑΕΕ 1.184,02 ευρώ.

imerisia
Διαβάστε Περισσότερα » " Σχέδιο για κούρεμα έως 30% στις συντάξεις "

«Το μεγάλο ψέμα για την Ελλάδα»

Ανάλυση του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου RTL αμφισβητεί ευθέως την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων λιτότητας στην Ελλάδα. Στα σχόλια του διεθνούς Τύπου εξακολουθεί να κυριαρχεί ο πόλεμος στη Γάζα.
Την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων λιτότητας αλλά και το ρόλο της τρόικας στην Ελλάδα αμφισβητεί ανάλυση στην ιστοσελίδα του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου RTL. Όπως σχολιάζει ο αρθογράφος: «Η Ελλάδα θεωρείται ευρωπαίος ασθενής, ο γερμανικός λαϊκός Tύπος αρέσκεται στο να σκιαγραφεί την εικόνα του τεμπέλη Έλληνα που αφήνεται να διασωθεί με χρήματα των γερμανών φορολογουμένων κι ενώ ο ίδιος δεν πληρώνει φόρους και αγοράζει ακίνητα στο Βερολίνο. Βεβαίως: Οι ελληνικές ελίτ συνέβαλαν με τη νοοτροπία τους στη δημιουργία αυτής της εικόνας. Ωστόσο, μια ματιά στα τρέχοντα στοιχεία της οικονομίας και στην κατάσταση των ‘κανονικών' Ελλήνων δείχνει ότι η επιβαλλόμενη από την τρόικα λιτότητα αποτελεί καταστροφή για τους πολίτες.»
Ο αρθρογράφος ασκεί δριμεία κριτική με αφορμή παλαιότερη δήλωση του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος είχε υπογραμμίσει ότι δεν επιτρέπεται καμία πρόφαση για «να μη ληφθούν οι δυσάρεστες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν». Όπως επισημαίνει το σχόλιο: «Ένα είναι σαφές: Στην Ελλάδα πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν έχουν πλέον χρήματα για την επίσκεψη στο γιατρό. Και, ειρήσθω εν παρόδω, το κόμμα του Σόιμπλε αυτοαποκαλείται ‘χριστιανικό'.»
Ο αρθρογράφος εκφράζει την απορία του για την ικανοποίηση που εξέφρασε η τρόικα για την πορεία του ελληνικού προγράμματος κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα και επισημαίνει: «Η τρόικα είναι απλά ένα εργαλείο για την πλήρη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας. Δεν υπάρχει χώρος για συναίσθημα, για τους ανθρώπους». Ο αρθρογράφος εκτιμά ότι ενδεχόμενη συνέχιση των σκληρών μέτρων λιτότητας θα είναι μοιραία για τη χώρα και υπογραμμίζει: «Όπως η Γερμανία επέβαλε κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταξύ 2008 και 2010 ένα πρόγραμμα τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, έτσι χρειάζεται τώρα η Ελλάδα ένα πρόγραμμα επενδύσεων προκειμένου να διατηρήσει και να εκσυγχρονίσει τις δημόσιες υποδομές.»
dw
Διαβάστε Περισσότερα » " «Το μεγάλο ψέμα για την Ελλάδα» "

Ριζικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη από τον νέο Ποινικό Κώδικα

Τι αλλάζει στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης

Ανατροπή σε όσα συμβαίνουν στον χώρο της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης με εξευρωπαϊσμό των ποινών και για τα εγκλήματα της διαφθοράς προβλέπει το σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα που προτείνει η επιστημονική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο κατ' οίκον περιορισμός, η κοινωφελής εργασία και η ηλεκτρονική επιτήρηση είναι μερικές από τις ριζικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Βήμα». Συγκεκριμένα, προτείνεται αφενός να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη για μετατροπή των ποινών, ακόμη και για τα ελαφρά αδικήματα, και αφετέρου να υιοθετηθούν περισσότερες επιλογές για την τιμωρία των ενόχων, όπως:

- Κατ΄οίκον περιορισμός για καταδικασθέντες άνω των 75 ετών, μητέρες ανηλίκων ηλικίας έως 5 ετών, τετραπληγικούς, αναπήρους και ασθενείς με AIDS.

- Κοινωφελής εργασία για όσους έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση έως πέντε χρόνια. Μάλιστα ο δικαστής θα ορίζει πόσες ώρες μέσα σε ένα έτος θα πρέπει ο καταδικασθείς να ασχολείται με την κοινωφελή εργασία του, έχοντας να επιλέξει από 100 ώρες το ελάχιστον, έως 240 ώρες το μέγιστο.

- Ηλεκτρονική επιτήρηση για τους ανήλικους που έχουν καταδικασθεί για ελαφρά εγκλήματα.

- Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματικές ποινές για πράξεις βίας κατά γραφείων πολιτικών κομμάτων.

- Ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές από 5.000 έως 50.000 ευρώ για δωροληψία δημοσίων υπαλλήλων.

- Κάθειρξη και χρηματικές ποινές από 15.000 έως 150.000 ευρώ για δωροδοκία δημοσίων λειτουργών (από δήμαρχο έως πρωθυπουργό) και κατάργηση του νόμου «περί καταχραστών του δημοσίου», με παράλληλη υιοθέτηση διατάξεων κατά της διαφθοράς με ποινές κάθειρξης που φτάνουν στα 20 χρόνια σε συνδυασμό με χρηματικές ποινές.

Διαβάστε Περισσότερα » " Ριζικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη από τον νέο Ποινικό Κώδικα "

Επίδομα 400€ το μήνα στους «μη έχοντες»

Αμεση εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο σε 13 περιοχές και σε όλη την Ελλάδα από τον νέο χρόνο. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Τα κριτήρια με βάση το εισόδημα, την περιουσία και την οικογενειακή κατάσταση.

Ξεκινά η εφαρμογή του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» πιλοτικά σε 13 δήμους το φθινόπωρο. Η υπουργική απόφαση είναι έτοιμη και καθορίζει τους δικαιούχους, το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού, αλλά και τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα.

Το ποσό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι σε άμεση συνάρτηση με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Για παράδειγμα διαμορφώνεται στα 400 ευρώ τον μήνα (4.800 τον χρόνο) για οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα που δεν έχει άλλα εισοδήματα.

Το «Εθνος της Κυριακής» παρουσιάζει σήμερα την απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Βασίλη Κεγκέρογλου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Στην απόφαση καθορίζονται τα ποσά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τα οποία χαρακτηριστικά προβλέπεται πως «είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση».

• Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του «Εθνους της Κυριακής»

Διαβάστε Περισσότερα » " Επίδομα 400€ το μήνα στους «μη έχοντες» "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news