facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Οι στρατιωτικοί κατέθεσαν μήνυση κατά Χαρδούβελη και Σταϊκούρα: Να προσαχθούν για παράβαση καθήκοντος

Στρατιωτικοί φορώντας τις στολές τους κατέθεσαν μήνυση για παράβαση καθήκοντος κατά του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Οι στρατιωτικοί που συμμετέχουν στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής κατέθεσαν τη μήνυση μετά από αναμονή μηνών για την εφαρμογη της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλο αυτό το διάστημα ειχαν ενημερώσει με εξώδικα την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ότι “επιφυλάσσονταν κάθε νομίμου δικαιωμάτός” τους.

Ο κ.Χαρδούβελης που δεν καλύπτεται από βουλευτική ασυλία ,βρίσκεται -θεωρητικά τουλάχιστον- αντιμέτωπος με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η μήνυση κατατέθηκε γιατί από τις 20 Ιουνίου οι στρατιωτικοί έχουν με εξώδικό τους κοινοποιήσει την απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας. Από τότε η κυβέρνηση όχι μόνο δεν την έχει εφαρμόσει ,αλλά δεν έχει κάνει γνωστές και τις προθέσεις για το πότε και κυρίως το πως θα την εφαρμόσει. Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης είχε κάνει μια δήλωση σύμφωνα με την οποία τα δικαστήρια μπορούν να αποφασίζουν για την νομιμότητα ή όχι των περικοπών αλλά δημοσιονομική πολιτική ασκεί η κυβέρνηση. Η δήλωση ήταν σαφής προειδοποίηση ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν θα εφαρμοζόταν στο σύνολό της και στην ουσία της.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών που επίσης μηνύθηκε είχε κάνει κάποιες συναντήσεις με την ηγεσία των αποστράτων δίνοντας αόριστες υποσχέσεις περί “κυβερνητικής συμμόρφωσης”. Έκτοτε σιωπή.

Τι αναφέρουν στην μήνυσή τους οι στρατιωτικοί και που στηρίζουν την παράβαση καθήκοντος Χαρδούβελη-Σταϊκούρα;

Γράφουν μεταξύ άλλων:

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αναφερόμενοι, κ. κ. Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός των Οικονομικών της Κυβέρνησης, είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και δεν εφαρμόζουν την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναφέρεται παραπάνω, κατά παράβαση των καθηκόντων τους ως Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού που προΐστανται του καθ’ ύλην αρμοδίου υπουργείου και των διατάξεων του Συντάγματος για την ισχύ και το κύρος των δικαστικών αποφάσεων και του νόμου 3068/2002, με απευθείας σκοπό να βλάψουν υλικά – οικονομικά αλλά και ηθικά τους Έλληνες στρατιωτικούς και τους αναφέροντες προσωπικά, μη καταβάλλοντας τα χρηματικά ποσά που θα όφειλαν να υπολογίσουν και να μας καταβάλουν σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης. Με τη συμπεριφορά τους, δηλαδή τη μη εκτέλεση του καθήκοντός τους ως Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού των Οικονομικών, που συνίσταται στην άμεση εκτέλεση της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου, οι αναφερόμενοι επιδιώκουν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα των Ελλήνων στρατιωτικών αλλά και ημών των αναφερόντων, η δε συμπεριφορά τους αυτή είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει σ’ αυτό το αποτέλεσμα και οι αναφερόμενοι το γνωρίζουν.


ΟΛΗ Η ΜΗΝΥΣΗ:

Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
(δια του ΑΤ Συντάγματος)

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ του

σωματείου με την επωνυμία:
«ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΚΑΤΑ των

Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργού Οικονομικών και

Χρήστου Σταϊκούρα, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

*************************

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

-Τη 14 Ιανουαρίου 2013 καταθέσαμε, μεταξύ και άλλων αιτούντων, στα πλαίσια του αναγνωρισμένου, με την υπ΄ αριθμ. 63/2012 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Σωματείου, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (σχ. 1) και σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού (σχ. 2), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης της υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β' 3017/14-11-2012), με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ. Α΄ 222/12-11-2012)», καθ΄ ό μέρος δι΄ αυτής καθορίσθηκε ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών από εμάς (τους εν ενεργεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων), που προέκυψαν από την αναδρομική, από 1-8-2012, μείωση των αποδοχών μας με τις διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ανωτέρω Ν.4093/2012.

- Το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικάσαν στην Ολομέλειά του την 6η Δεκεμβρίου 2013 (διασκεφθέν τη 17η Ιανουαρίου 2014), με την υπ΄ αριθμ. 2193/13-6-2014 (σχ. 3) απόφασή του, δέχτηκε την ανωτέρω αίτησή μας και ακύρωσε την προμνησθείσα υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β' 3017/14-11-2012), με τίτλο «Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ τ. Α΄ 222/12-11-2012)», καθ΄ ό μέρος αφορούσε την αναδρομική από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών μας, συνεπεία της οποίας υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε αποδοχές, τις οποίες ήδη εισπράξαμε, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

- Την 20η Ιουνίου 2014, με εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση και διαφύλαξη δικαιωμάτων (σχ. 4) κοινοποιήσαμε (αριθ. έκθεσης επίδοσης 7965ε/23-6-2014 του δικαστικού επιμελητή Αθηνών Δημητρίου Παπαδάκου) στον πρώτο των αναφερομένων την ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, καλώντας τον ταυτόχρονα σε άμεση, ορθή και πλήρη συμμόρφωση με το σκεπτικό και διατακτικό αυτής.

- Έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες δικές μας οχλήσεις, σε ουδεμία ενέργεια έχουν προβεί, αμφότεροι οι αναφερόμενοι, ως έχουν εκ του Συντάγματος και του νόμου καθήκον, προς συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ιδιαίτερα δε συνεχίζουν να παρακρατούν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπούν και να μην επιστρέφουν στους νόμιμους δικαιούχους τους, τα ποσά που παρακρατήθηκαν σε έκαστο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, δυνάμει της ακυρωθείσας και εξαφανισθείσας από το νομικό κόσμο υπ' αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β' 3017/14-11-2012).

- Τη 18η Αυγούστου 2014 αναγκασθήκαμε και αποστείλαμε νέα εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκληση και διαφύλαξη δικαιωμάτων (σχ. 5), προς αμφότερους τους αναφερομένους, καλώντας τους, ταυτόχρονα, ως νόμιμοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, να προβούν, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της εξώδικης αυτής διαμαρτυρίας, ήτοι έως και την 21η Αυγούστου 2014, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς επιστροφή σε κάθε ένα από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων των νομίμων αποδοχών του που του παρακρατήθηκαν, χωρίς νόμιμη αιτία, δυνάμει της ακυρωθείσας υπ' αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β' 3017/14-11-2012).

- Μέχρι και σήμερα, από πρόθεση, σε ουδεμία ενέργεια έχουν προβεί οι αναφερόμενοι, αφενός προς αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης που έχουμε υποστεί ένας έκαστος των αναφερόντων, και αφετέρου συμμορφούμενοι προς την ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

- Ο δεύτερος δε των αναφερομένων γνώριζε ότι η ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ακύρωσε την υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφασή του (ΦΕΚ τ. Β' 3017/14-11-2012), η οποία (απόφαση) δεν είχε εκδοθεί νόμιμα, καθόσον στηρίχθηκε, σύμφωνα με το σκεπτικό του ΣτΕ, στις μη αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1.

- Όφειλε δε, περαιτέρω, να γνωρίζει ο δεύτερος των αναφερομένων ότι η ανωτέρω απόφασή του δεν έχει εκδοθεί νόμιμα καθόσον ως μέλος της Κυβέρνησης τη 14-11-2012 (ημερομηνία εκδόσεώς της) ήταν ήδη γνώστης της υπ΄ αριθμ. 668/2012 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, αφού διαπίστωσε δε (τη 12-11-2012 και 14-11-2012), κατά το σκεπτικό της υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, ότι η οικονομική ύφεση συνεχίζεται και ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει «συνεχή προβλήματα με τη φορολογική συμμόρφωση», την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποφάσισε να λάβει και πάλι, μεταξύ των άλλων, ως άμεσο μέτρο για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης την περαιτέρω μείωση των αποδοχών μας, χωρίς ωστόσο να λάβει υπόψη του τους λόγους για τους οποίους είχε θεσπισθεί ιδιαίτερο μισθολόγιο και στο οποίο ανήκουμε οι εγκαλούντες.

ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

- Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 232 Α του ΠΚ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε εκ νέου με το άρθρο 2 § 9 ν. 2479/97 ΦΕΚ 67Α/6-5-97, όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή δικαστή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής αποφάσεως με την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του, ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετική με την προσωρινή ρύθμιση της νομής μεταξύ ιδιώτη και Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ο σκοπός της διατάξεως αυτής είναι η κατοχύρωση των αποφάσεων της δικαιοσύνης που ικανοποιεί το περί δικαίου αίσθημα της πολιτείας και του υπέρ ου η απόφαση. Πρόκειται για έγκλημα κατά της απονομής της δικαιοσύνης. Η μόνη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με την προγενέστερη διάταξη, έγκειται στο ότι η διατύπωση της αξιόποινης συμπεριφοράς γίνεται σε χρόνο αόριστο ("δεν συμμορφώθηκε", "υποχρεώθηκε") αντί του ενεστώτα που υπήρχε στο κείμενο του ν. 1911/1991, προκειμένου, με τον τρόπο αυτό, να αποφευχθούν κάποιες υπερβολές στην εφαρμογή της διάταξης αυτής στην πράξη. (Βλ. ΑΠ 379/2012, 2061/2010).

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της διοικήσεως στις δικαστικές αποφάσεις αποτελεί έννοια πέραν της έννοιας του δεδικασμένου της αποφάσεως. Είναι η υποχρέωση εφαρμογής, με πράξη ή παράλειψη της διοικήσεως, όσων απορρέουν από τη δικαστική απόφαση (βλ. «Η συμμόρφωση της διοικήσεως με τις δικαστικές αποφάσεις» Κείμενα Αθ. Ράντου, Ν. Παπασπύρου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα). Ειδικότερα, είναι η υποχρέωση των οργάνων της διοικήσεως να συμμορφώνονται με θετικές ενέργειες αναλόγως των εκάστοτε περιπτώσεων προς το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων και να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες αντίθετες προς τα υπό του δικαστηρίου κριθέντα (Χ. Διβάνη, Η συμμόρφωση της διοικήσεως στις δικαστικές αποφάσεις κατά τη νομολογία, Νομική Βιβλιοθήκη | 08/02/2011).

- Το άρθρο 259 ΠΚ ορίζει ότι "υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος είναι: α) η υπαλληλική ιδιότητα του δράστη, β) η παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και γ) η προσφορότητα (δηλαδή η αντικειμενική δυνατότητα) της παραβάσεως καθήκοντος να προσπορίσει στον δράστη ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να προκαλέσει βλάβη στο Κράτος ή σε άλλον. Πρόκειται για ιδιαίτερο έγκλημα με αυτουργό υπάλληλο υπό την έννοια του άρθρου 13α ΠΚ, κατά το οποίο "υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου". Στην έννοια του υπαλλήλου περιλαμβάνονται και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί της Κυβέρνησης. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας, που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι με χρηστότητα και καθαρότητα (ΑΠ 727/2000, ‘Nomos’). Η ιδιότητα του υπαλλήλου ενσωματώνει ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, δεδομένου ότι διά μέσου του υπαλλήλου εκφράζεται η βούληση της κρατικής εξουσίας, ήτοι η πολιτειακή βούληση, από την ορθή δε άσκηση της εξουσίας εξαρτάται η απρόσκοπτη και εποικοδομητική λειτουργία των κρατικών οργάνων, των οποίων οι αποφάσεις επιλύουν ανακύπτοντα προβλήματα και διευθετούν διαφορές. Το υπαλληλικό καθήκον διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση και η ειδικότερη μορφή του εξαρτάται από το είδος και τη φύση αυτού. Ως πηγή του καθήκοντος θεωρείται διάταξη νόμου, διατάγματος ή ιδιαίτερες οδηγίες εντός των πλαισίων των νόμων. Ενίοτε το καθήκον ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας και εμμέσως προσδιορίζεται κατά περιεχόμενο, το οποίο δεσμεύει τον υπάλληλο με συναφή υποχρέωση ενεργείας, εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων. Απαιτείται η από τον υπάλληλο άσκηση ανατεθειμένων καθηκόντων λειτουργικώς συνυφασμένων προς την φύση της υπηρεσίας, η δε ενέργεια του υπαλλήλου να είναι συνέπεια της κατά το νόμο ασκήσεως της δραστηριότητας, ως περιεχόμενο του καθήκοντος που του ανατέθηκε και που έγινε αποδεκτό από αυτόν. (AΠ 1062/2002, Ποιν. Δνη, 2002, σελ.729). Αξιόποινη είναι η ελεγχόμενη πράξη, ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου αν συνιστά έκφραση πολιτειακής βουλήσεως και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημοσίων υποθέσεων και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτών, η τήρηση της υπαλληλικής δεοντολογίας κ.λπ. (ΑΠ 1334/92, Υπερ. 1992, σελ.1425).

Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παραβάσεως καθήκοντος, απαιτείται επίσης δόλος του δράστη, που περιέχει τη γνώση και τη θέληση της παραβάσεως του υπηρεσιακού του καθήκοντος, καθώς και σκοπός του δράστη, ως πρόσθετο στοιχείο της υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος αυτού, συνιστάμενος στην επιδίωξη του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η επιδιωχθείσα ωφέλεια ή βλάβη, η οποία μπορεί να είναι είτε υλική είτε ηθική. Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός πρέπει όχι μόνο η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συμπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να μπορεί αντικειμενικά να οδηγήσει στην επίτευξή του, αφού ο σκοπός να προσπορίσει τον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον προϋποθέτει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση παράνομου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτου (αντικειμενικό στοιχείο). Μεταξύ δε της αξιόποινης πράξεως της παραβάσεως καθήκοντος και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση, ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι ο πρόσφορος τρόπος περιποιήσεως του σκοπουμένου οφέλους ή βλάβης. Σκοπός παράνομης ωφέλειας ή βλάβης συντρέχει όταν ο δράστης επιδιώκει με την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων να επιφέρει την παράνομη ωφέλεια ή τη βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή παράβαση είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή τη βλάβη με τον συγκεκριμένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από το δράστη, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης μπορεί να πραγματωθεί μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος ή και με την παράβαση αυτού, ενώ για την ολοκλήρωση του εγκλήματος του άρθρου 259 του ΠΚ δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί η επιδιωκομένη παράνομη ωφέλεια ή βλάβη. Τέτοιο παράνομο όφελος κατά την έννοια του άρθρου 259 του ΠΚ είναι κάθε όφελος, το οποίο επιδιώκεται με την παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος. (ΑΠ 74/2013, ΑΠ 759/2001, ‘Nomos’).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αναφερόμενοι, κ. κ. Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός των Οικονομικών της Κυβέρνησης, είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και δεν εφαρμόζουν την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναφέρεται παραπάνω, κατά παράβαση των καθηκόντων τους ως Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού που προΐστανται του καθ’ ύλην αρμοδίου υπουργείου και των διατάξεων του Συντάγματος για την ισχύ και το κύρος των δικαστικών αποφάσεων και του νόμου 3068/2002, με απευθείας σκοπό να βλάψουν υλικά – οικονομικά αλλά και ηθικά τους Έλληνες στρατιωτικούς και τους αναφέροντες προσωπικά, μη καταβάλλοντας τα χρηματικά ποσά που θα όφειλαν να υπολογίσουν και να μας καταβάλουν σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης. Με τη συμπεριφορά τους, δηλαδή τη μη εκτέλεση του καθήκοντός τους ως Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού των Οικονομικών, που συνίσταται στην άμεση εκτέλεση της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου, οι αναφερόμενοι επιδιώκουν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα των Ελλήνων στρατιωτικών αλλά και ημών των αναφερόντων, η δε συμπεριφορά τους αυτή είναι αντικειμενικά πρόσφορη να οδηγήσει σ’ αυτό το αποτέλεσμα και οι αναφερόμενοι το γνωρίζουν.

- Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση από όσα προαναφέρθηκαν οι αναφερόμενοι τέλεσαν τα αδικήματα των άρθρων 259 και 232Α παρ. 1 του ΠΚ, τόσο κατά την αντικειμενική, όσο και κατά την υποκειμενική τους υπόσταση, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παραπάνω.

Για τους παραπάνω λόγους
Ζητάμε να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των αναφερομένων, και οποιουδήποτε άλλου υπαιτίου προκύψει από τη δικαστική διερεύνηση, για τα αδικήματα των άρθρων 259 και 232Α παρ. 1 του ΠΚ, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα ήθελε προσδιοριστεί από τον κ. Εισαγγελέα, και να επιβληθεί η νόμιμη τιμωρία επί αυτών.
Αθήνα, 22-8-2014
Για το ΔΣ της ΕΣΠΕΑ, κατ΄ εξουσιοδότηση
Ο Πρόεδρος

onalert
Διαβάστε Περισσότερα » " Οι στρατιωτικοί κατέθεσαν μήνυση κατά Χαρδούβελη και Σταϊκούρα: Να προσαχθούν για παράβαση καθήκοντος "

Θα υπογράφουν δήλωση συγκατάθεσης οι ασθενείς που θα επιλέγουν ακριβότερο φάρμακο

Τέθηκε και πάλι σε εφαρμογή το πλαφόν συνταγογράφησης ανά ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ και του συστήματος e-syntagorgafisi.

Συγκεκριμένα από τη Πέμπτη 21 Αυγούστου σε συνέχεια της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα όρια συνταγογράφησης των ιατρών ανά ΑΜΚΑ ασθενούς ,ενεργοποιήθηκε εφαρμογή στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση όπου εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα με τον μέσο όρο της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης του ιατρού ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ ,καθώς και το όριο μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ που έχει ορίσει ο ΕΟΠΥΥ ανάλογα με τον μήνα, την ειδικότητα του ιατρού και το νομό συνταγογράφησης.

Επίσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ' αρ. 62494/15-07-14 (ΦΕΚ1920/Α/16-07-2014) στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά την εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, αν ο φαρμακοποιός επιλέξει φάρμακο ακριβότερο της φθηνότερης τιμής φαρμάκου, εμφανίζεται μήνυμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης του ασφαλισμένου.

Μάλιστα ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υπογράφει σε ειδικό χώρο στο έντυπο της εκτελεσμένης συνταγής ότι ενημερώθηκε και επιθυμεί να λάβει ακριβότερο φάρμακο.

Δηλαδή σύμφωνα με την απόφαση ο ασθενής αν επιλέξει οι ίδιος το φάρμακο που θα πάρει για την θεραπεία του είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στη συνταγή εάν δεν επιθυμεί το φθηνότερο σκεύασμα και επιθυμεί κάποιο άλλο ακριβότερο.

ygeia360
Διαβάστε Περισσότερα » " Θα υπογράφουν δήλωση συγκατάθεσης οι ασθενείς που θα επιλέγουν ακριβότερο φάρμακο "

Έξι οι δόσεις για τον φόρο ακινήτων

Σε έξι δόσεις θα καταβληθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με την πρώτη να πληρώνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε διορθώσεις των τιμών υπολογισμού του φόρου για τα οικόπεδα 4.000 οικισμών ώστε η φορολογητέα αξία τους να υπολογίζεται με την ευνοϊκότερη τιμή ζώνης μεταξύ της τιμής ζώνης που χρησιμοποιήθηκε για τον ΕΝΦΙΑ και την τιμή ζώνης που χρησιμοποιήθηκε για τον ΦΑΠ.

Ακόμη, το υπουργείο θα διευκολύνει όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγώντας ταχύτερα την έκπτωση. Στην ενημέρωση που έκανε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τις τελικές ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ προέκυψε πως οι παρεμβάσεις στο φόρο θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν μόνον στα ακίνητα των οικισμών που οι τιμές τους ήταν εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού.

Ο κ. Χαρδούβελης ενημέρωσε τους βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης ο ΕΝΦΙΑ να καταβληθεί σε έξις δόσεις ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, ενώ συζήτησε μαζί τους το θέμα της χορήγησης έκπτωσης ή απαλλαγής από το φόρο για το οποίο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν οι εκπτώσεις να δοθούν με τις απλοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες καταβολής του κοινωνικού μερίσματος.

Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να διευκολύνει όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ τροποποιώντας το Ν.4223/2013 ώστε ακόμη και φορολογούμενοι με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία να λαμβάνουν την έκπτωση του 50% ή την πλήρη απαλλαγή. Πάντως, η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου θα εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο με την οποία θα δίνονται εντολές στη φορολογική διοίκηση για τη μεταχείριση των δικαιούχων έκπτωσης και απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ αμέσως μετά τη ψήφιση των τροπολογιών του ΕΝΦΙΑ από τη Βουλή.

Διαβάστε Περισσότερα » " Έξι οι δόσεις για τον φόρο ακινήτων "

Η... ΒΙΛΑ (!) ΤΩΝ 178.000 € ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (σύμφωνα με τον ΕΝΦΙΑ)

Στα ερείπια της φωτογραφίας διακρίνεται η... πολύκροτη βίλα (... μια από τις πολλές δηλαδή!) στο Πολυνέρι Τρικάλων την οποία εκτίμησαν ως αξία μέσω ΕΝΦΙΑ στα... 178.000 € οι της Κυβερνήσεως!!!...

Ότι... απέμεινε από το παλιό αγροτόσπιτο βρίσκεται στην είσοδο του ακριτικού Πολυνερίου Τρικάλων, ένα χωριό στο οποίο η άσφαλτος έφτασε... πριν 5 χρόνια (επί Νομαρχίας Βλαχογιάννη).

Και για να φτάσει κανείς στη... βίλα (όπως κάναμε εμείς στο trikalavoice.gr) πρέπει να περάσει μέσα από μια... «ζούγκλα», από πέτρινα μονοπάτια με πιθανό τον κίνδυνο να επιστρέψει... χωρίς παντελόνι και με διαλυμένα παπούτσια.

Το σπίτι, ιδιοκτησίας του Πολυνερίτη Γ.Κ. χτίστηκε το... 1935 και εγκαταλείφθηκε τα χρόνια της μεγάλης φυγής, όταν οι άνθρωποι του χωριού μετανάστευαν μέσα στην ίδια τους τη χώρα, αφού δεν άντεχαν να μένουν απομονωμένοι.
Ε, αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που κράτησε το σπίτι «εις ανάμνηση των προγόνων του» έλαβε τον περιβόητο ΕΝΦΙΑ και είδε ότι του το χρέωσαν για... 178.000 €, περίπου όσο μια βίλα στη Μύκονο!!!... Ήμαρτον Κύριε...

trikalavoice
Διαβάστε Περισσότερα » " Η... ΒΙΛΑ (!) ΤΩΝ 178.000 € ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (σύμφωνα με τον ΕΝΦΙΑ) "

Εισπρακτικές με χρέη στο ΙΚΑ θα κυνηγούν άλλους οφειλέτες !

Δεν υπάρχει! Οι εισπρακτικές εταιρίες χρωστάνε στο ΙΚΑ και όμως θα κλιθούν σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν στα ΜΜΕ να κυνηγούν τους άλλους οφειλέτες του ΙΚΑ και τους επαγγελματίες που χρωστάνε στο ΟΑΕΕ.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσαν η ΠΟΣΕ ΙΚΑ και η ΠΟΠΟΚΠ και συγκεκριμένα αναφέρούν :

64643«Ένα χρόνο πριν, εκφράσαμε την αντίθεση μας σε νομοθετικές διατάξεις που περιλαμβάνονταν στην ίδρυση του ΚΕΑΟ και προέβλεπαν δυνατότητα συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες.

Τα τελευταία 24ωρα, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για πίεση του ΔΝΤ προκειμένου να ανατεθεί το κυνήγι των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ιδιωτικές εταιρείες. Δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι προτάσεις αφορούν αποκλειστικά επιδιώξεις του ΔΝΤ, ή υποβάλλονται από ιδιωτικά ντόπια συμφέροντα που επιθυμούν διακαώς να εισέλθουν με κάθε τρόπο στο Δημόσιο και να εκμεταλλευτούν δομές «φιλέτα», απομυζώντας το κράτος και τον λαό.

Η πολιτική όμως της σημερινής κυβέρνησης, αποστελέχωσης – διάλυσης και απαξίωσης του Δημοσίου, ευνοεί την ύπαρξη τέτοιων επιδιώξεων, που αποτελούν ωμή παρέμβαση στο διαφυλαγμένο από χρόνια Δημόσιο Κοινωνικό Χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι «εισπρακτικές εταιρείες» που οφείλουν στα Ασφαλιστικά Ταμεία τεράστια ποσά, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εμπλακούν και με κανένα τρόπο στην λειτουργία του ΚΕΑΟ και να κυνηγούν οφειλέτες προς όφελος τους.

Η είσπραξη των οφειλόμενων από τις επιχειρήσεις, δεν γίνεται σε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα τρόμου και εκβιασμού, αλλά με μια γενναία πάγια νομοθετική ρύθμιση (κεφαλαιοποίηση των οφειλόμενων εισφορών και 100 έως 120 δόσεις) που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ένταξης σε όλους τους υπόχρεους, συγχρόνως δε με την αλλαγή των γενικότερων χαρακτηριστικών ύφεσης και συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας που απειλούν το λαό και τη χώρα, κάτι που δεν φαίνεται, παρά τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της συγκυβέρνησης.

Οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, διαμηνύουν προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουν την διάλυση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής ασφάλισης.
Θα αποτρέψουμε τέτοια σενάρια με κάθε κόστος και με κάθε μέσον.»

asfalisinet
Διαβάστε Περισσότερα » " Εισπρακτικές με χρέη στο ΙΚΑ θα κυνηγούν άλλους οφειλέτες ! "

Ποιος θα βάλει στη φυλακή τους δικαστές;

Του Γιάννη Αποστολίδη, π. δικηγόρου, τηλ. 6932916443

apostolidis.p.i@gmail.com

Έπρεπε να πάνε φυλακή για χοντρή απάτη επί δικαστηρίου όσοι δικαστές άσκησαν αγωγή αποζημιώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου στη βάση της αριθμ. 13/2006 απόφασης του Μισθοδικείου, διότι το έκαναν αυτό παρόλο που ήταν σε θέση να αντιληφθούν, λόγω της επιστημονικής τους κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας τους, ότι αυτή η απόφαση, πέρα και ανεξάρτητα από την πρωτοφανή, την ανατριχιαστική αντίθεσή της προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα (εξισώθηκαν οι αποδοχές 6000 δικαστών, εισαγγελέων και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς τις υπέρογκες αποδοχές ενός ατόμου, του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ), είχε και ένα βασικό νομικό σφάλμα που την αχρήστευε, όπως εξηγώ παρακάτω.

Είχαν κατατεθεί τότε πολλές χιλιάδες αγωγές από δικαστές, ώσπου το 2008 η κοιμισμένη κυβέρνηση Καραμανλή αντί να κάνει τις απλές, αποτελεσματικές και υποδειγματικής νομιμότητας κινήσεις που αναφέρω παρακάτω, για να στείλει στο διάολο τις ιταμές δικαστικές αξιώσεις, αντί ακόμη και να τους δείξει το δρόμο για τη φυλακή, συμβιβάστηκε μαζί τους και τους έδωσε κατά μέσο όρο 140.000 ευρώ για αναδρομικά σε κάθε δικαστή, κάθε εισαγγελέα και μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και θηριώδη αύξηση των ήδη αδρότατων αποδοχών τους.

Τη γλίτωσαν λοιπόν τότε οι δικαστές… Αλλά κι εγώ ο σφοδρός πολέμιος των παρανομιών τους, φτηνά ομολογουμένως τη γλίτωσα από ένα διαφορετικό κίνδυνο: Διότι τον Ιανουάριο του 2010, δηλαδή όταν το μέγεθος της κρίσης δεν το υποψιαζόμασταν ακόμη, είχα γράψει σε εκτενέστατο άρθρο μου κατά των δικαστών που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΝΩΠΙΟΝ, επίσημο όργανο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με τίτλο ΤΟ ΚΩΛΑΚΡΕΤΟΥ ΓΑΛΑ, όπως λεγόταν σκωπτικά στην αρχαία Αθήνα ο μισθός των δικαστών, ότι οι αποδοχές των άλλων εργαζομένων κινδυνεύουν να μειωθούν κατά 80%, πράγμα που οσημέραι επαληθεύεται! Και ενώ κατά την επιχώρια συνήθεια έπρεπε τότε να εκτεθώ σε δημόσιο λιθοβολισμό ως μάντης κακών, δόξα τω θεώ τη γλίτωσα, είμαι μια χαρά και εξακολουθώ να λιθοβολώ το φρικαλέο συντεχνιακό πνεύμα που κατέχει ολοκληρωτικά το δικαστικό χώρο και τον καθιστά φορέα «νόμιμης» ειδεχθέστατης διαφθοράς.

Έγραψα και προ μηνών ένα άρθρο με τίτλο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ,ΑΠΟΛΟΓΗΣΟΥ!, που το βρίσκετε πληκτρολογώντας στη Google αυτές τις λέξεις. Αλλά η δικαστική εξουσία έχει πια βουλιάξει στον πάτο του ξεπεσμού, και πρέπει πλέον να απολογούνται όχι η δικαιοσύνη ως θεσμός αλλά οι ίδιοι οι δικαστές! Να απολογηθούν μπροστά στο λαό και μπροστά στην ίδια τη συνείδησή τους, αν διαθέτουν, για το ότι έβαλαν ξανά το νόμο να βιάσει τη δικαιοσύνη. Έβαλαν δηλαδή πάλι τη βουλή να ψηφίσει, μόνο γι’ αυτούς,νόμο επαναφοράς των αποδοχών τους στα ποσά του 2012, που είχαν «επιτευχθεί» με την παραπάνω αριθμ. 13/2006 ληστρική απόφαση του Μισθοδικείου. Προηγήθηκε, πριν από τον πρόσφατο αποκαταστατικό νόμο, η αριθμ. 88/2013 απόφαση αυτού του πάντοτε αμαρτωλού δικαστηρίου, που κήρυξε αντισυνταγματική την περικοπή των αποδοχών των δικαστών, αυτών και μόνο αυτών – κήρυξε και το ΣτΕ αντισυνταγματική την περικοπή των αποδοχών των καταφρονημένων μισθολογικά ένστολων, έτσι, για να ποτίζεται και η γλάστρα για χάρη του βασιλικού, αλλά αυτοί παραπέμφθηκαν από την κυβέρνηση στις ελληνικές καλένδες. Αυτή η τελευταία απόφαση του Μισθοδικείου, η 88/2013, κλαίγεται για λογαριασμό του δικαστικού σιναφιού, διότι, λέει, η περικοπή των αποδοχών τους δημιουργεί σε αυτούς αίσθημα ανησυχίας και ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει την ευθυκρισία τους. Και πρέπει να μπουκώνουμε τους δικαστές με χρήμα για να εξασφαλίσουμε ευθυκρισία!

Μήπως δεν πρέπει να μιλάω έτσι για τη Δικαιοσύνη; Μήπως ασεβώ; Πρέπει να κάνω την εξής εξήγηση: Προσωπικά τρέφω προς τους δικαστές την ίδια ακριβώς εκτίμηση που έχω για κάθε άλλο εργαζόμενο, χωρίς καμιά απολύτως διαφορά! Ο ιδιαίτερος σεβασμός που τάχα οφείλουμε στους δικαστές, είναι κατάλοιπο των φεουδαρχικών κοινωνιών, όπου ο δικαστής, ως εκπρόσωπος, μάλλον βαστάζος της βασιλικής εξουσίας πάνω στη ζωή και την ελευθερία των υπηκόων του, ενέπνεε φόβο μεταμορφωμένο σε σεβασμό. Σήμερα στις δυτικές δημοκρατικές κοινωνίες μας που δόξα τω θεώ έχουμε την ευτυχία να ζούμε, οι δικαστές είναι κι αυτοί απλοί εργαζόμενοι, όπως όλοι μας, που οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, σύμφωνα με το νόμο και τη συνείδησή τους. Ούτε τους χρειάζεται ούτε τους ανήκει κανένας ιδιαίτερος σεβασμός. Ούτε η δικαστική εξουσία έχει κάποιο ιδιαίτερο κύρος που πρέπει να το περιτειχίσουμε με «τούβλα» από ευρώ. Από αυτήν την αναχρονιστική αντίληψη εμφορούνται πολλοί, και πρώτοι οι δικαστικοί, που την εξαργυρώνουν διαμορφώνοντας επιχείρημα υπέρ της μισθολογικής πρωτοκαθεδρίας τους, όπως έγινε στην απόφαση αριθμ. 88/2014 του Μισθοδικείου, που ακύρωσε τις περικοπές τους! Εξάλλου, όπως έγραψα και σε άλλο άρθρο μου, εγώ σέβομαι όχι την «υπαρκτή δικαιοσύνη», όχι την φαύλη, τη ληστρική «δικαιοσύνη» του Μισθοδικείου αλλά την αληθινή δικαιοσύνη, που κατά τον ορφικό ύμνο της «το πλέον στυγέει, ισότητι δε χαίρει», δηλαδή μισεί την πλεονεξία και χαίρεται την ισότητα. Αλλά οι δικαστές σε σχέση με τα μισθολογικά τους επέδειξαν τις τελευταίες δεκαετίες προκλητική πλεονεξία, φαταουλισμό ασυγκράτητο. Και πρέπει να πω το εξής: Μελέτησα από κάθε πλευρά την υπόθεση των αποδοχών τους. Και έβγαλα το συμπέρασμα ότι ο δικαστικός συνδικαλισμός είχε διαχρονικά όλα τα χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, που με όπλο τη συνειδητή διαστροφή του Συντάγματος και του Νόμου σκόπευε και πετύχαινε απίστευτα προνόμια για τη δικαστική συντεχνία. Ορθό ή λάθος, αυτό είναι το τελικό συμπέρασμά μου. Αν δίσταζα να το πω δημόσια, θα ήμουν ένα χαμερπές δειλό ανθρωπάκι, προδότης της ίδιας της Πατρίδας, που πρέπει να γνωρίζει τους εχθρούς της.

Και είναι εχθροί της Πατρίδας εκείνοι που:

Έκριναν με την υπ’ αριθμ. 13/20006 απόφαση του Μισθοδικείου ότι το γεγονός και μόνο ότι ένα και μόνο άτομο, ένας και μοναδικός σε όλη την επικράτεια δημόσιος λειτουργός, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ, έπαιρνε μεγαλύτερες, σχεδόν διπλάσιες αποδοχές από τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, αυτό το γεγονός, έκρινε το Μισθοδικείο, υποχρέωνε τον νομοθέτη να καθορίσει στο ίδιο ύψος και τις δικαστικές αποδοχές, και να το κάνει αυτό ταυτόχρονα και «με τον ίδιο τρόπο» - κρατείστε το αυτό, έχει ολέθρια σημασία: «με τον ίδιο τρόπο», δηλαδή ίδιο με εκείνο τον παράνομο τρόπο που καθορίστηκαν οι αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ, όπως εξηγώ στη συνέχεια –, χωρίς να έχουν καμιά απολύτως σημασία, είπε το Μισθοδικείο, και χωρίς να χρειάζεται καν να ερευνώνται οι συνθήκες προσφοράς των υπηρεσιών του προέδρου της ΕΕΤΤ, η υπηρεσιακή κατάστασή του κλπ σε σύγκριση με τους δικαστές. Αυτή η υποχρέωση του νομοθέτη απέρρεε - ερμήνευσαν οι εχθροί της Πατρίδας - από τα άρθρα 26 και 87 του Συντάγματος, που αναφέρονται στην διάκριση των εξουσιών, και ιδίως από την αθώα διάταξη του άρθρου 88 παρ. 2 που λέει ότι «Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους», όπως πρέπει να είναι και οι αποδοχές κάθε αργαζόμενου, ανάλογες δηλαδή με την αξία της δουλειάς του, χωρίς να χρειάζεται να διατυπωθεί αυτό σε συνταγματική διάταξη! Και επειδή, είπαν οι άδικοι δικαστές, ο νομοθέτης όταν καθόριζε τις αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ δεν αύξησε στο ίδιο ύψος και τις δικές τους αποδοχές, δηλαδή δεν τις διπλασίασε, και ας ήταν ήδη και τότε πρώτες ούτως ή άλλως στη μισθολογική πυραμίδα του δημόσιου τομέα, υπέπεσε, ο νομοθέτης, σε παραβίαση των παραπάνω συνταγματικών διατάξεων, κατέλυσε δηλαδή την ισοτιμία των κρατικών εξουσιών και «έπληξε καίρια την δικαστική ανεξαρτησία», δηλαδή μετέβαλε τους δικαστές σε εξαρτημένους και άβουλους! Αυτές, είπε το βρωμερό Μισθοδικείο, ήταν οι συνέπειες της παράλειψης του Κράτους μας να εξομοιώσει τις αποδοχές 6000 δικαστών προ τις πρωτοφανείς αποδοχές ενός ατόμου, του προέδρου της ΕΕΤΤ!!! Έκρινε περαιτέρω αυτό το «δικαστήριο» ότι το Κράτος δια του νομοθέτη, με την παράλειψή του να ικανοποιήσει τη μισθολογική λαιμαργία του δικαστικού σώματος και με την δήθεν παραβίαση, με αυτόν τον τρόπο, υπερκείμενου δικαίου, των παραπάνω συνταγματικών διατάξεων, υπέπεσε σε σοβαρότατη αδικοπραξία και κατά το άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα έπρεπε να αποζημιώσει, όχι τα θύματα της δήθεν αδικοπραξίας του, δηλαδή τους πολίτες, που χρόνια ολόκληρα ζούσαν, υποτίθεται, κατά την κρίση του Μισθοδικείου, σε καθεστώς διασάλευσης της ισορροπίας των κρατικών εξουσιών και, το χειρότερο, στερήθηκαν το δικαίωμα να δικάζονται από ανεξάρτητους δικαστές, αλλά να αποζημιώσει, το Κράτος, τους ίδιους τους δικαστές!!! Το κόστος της αποζημιώσεως δισεκατομμύρια… Και τα πλήρωσε το δύστυχο Κράτος μας!

Είναι εχθροί της Πατρίδας εκείνοι που:

Ενώ ήταν ανώτατοι δικαστές και κατά τεκμήριο γνώριζαν ότι οι παραπάνω νομικοί συλλογισμοί στηρίζονταν στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι οι αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ ήταν νόμιμες, ενώ δεν ήταν, έκαναν τα στραβά μάτια και δεν εξέτασαν τη νομιμότητα αυτών των αποδοχών. Όσο κι αν είναι κουραστικό, ας ξαναπάρουμε απ’ την αρχή τις παραδοχές του Μισθοδικείου: Κρίθηκε ότι 1) Οι δικαστικές αποδοχές πρέπει να είναι πάντοτε ανώτερες από τις αποδοχές όλων των λειτουργών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα (και του ιδιωτικού τομέα, είπε κάποτε το ηθικά αποστεωμένο ΣτΕ). Αυτό επιτάσσουν, είπε το δικαστήριο, οι παραπάνω συνταγματικές διατάξεις. 2) Οι αποδοχές του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) , επειδή ήταν μεγαλύτερες από τις δικαστικές αποδοχές παραβίαζαν αυτές τις διατάξεις του Συντάγματος και 3) Αυτή η παραβίαση, αδικοπρακτικού χαρακτήρα, υποχρέωνε το Δημόσιο σε αποζημίωση των δικαστών. Βλακώδεις βέβαια και ιδιοτελείς κρίσεις αλλά αυτές ήταν, τι να κάνουμε. Όμως γιατί, προδότες δικαστές, σταμάτησαν εδώ οι σκέψεις σας; Είχατε το ηθικό, πατριωτικό και επαγγελματικό καθήκον και οι νομικές γνώσεις σας ήταν υπερεπαρκείς για να προχωρήσετε περαιτέρω στην εξής σκέψη: Προϋπόθεση της (δήθεν) υποχρέωσης του νομοθέτη να αναβαθμίσει τις αποδοχές σας στο ύψος των αποδοχών του προέδρου της ΕΕΤΤ ήταν η νομιμότητα των δικών του αποδοχών. Ακόμα και αν έμπαινε το θέμα στη βάση της ισότητας του άρθρου 4 Συντ. ( πράγμα που ενώ το κάνατε σε προγενέστερες εξομοιώσεις των αποδοχών σας προς άλλες ανώτερες, αυτήν τη φορά το αποφύγατε, προφανώς διότι θα ήταν εξαιρετικά προκλητικό το αίτημα ισότητας των αποδοχών 6000 ανθρώπων προς εκείνες ενός ατόμου, αλλά και διότι θεωρήσατε επαρκή για την περίπτωση τη δραστικότητα των παραπάνω άρθρων του Συντάγματος, 26,87,88, αρκούσε μια ερμηνευτική διαστροφή τους για να οδηγηθείτε στο ίδιο αποτέλεσμα, και αυτό πράξατε αδίστακτα) και πάλι θα ήταν αλυσιτελής η επίκληση μη νόμιμων αποδοχών ως μέτρο ίσης αναβάθμισης των δικαστικών αποδοχών, διότι «ισότητα στην παρανομία» απαγορεύεται. Προχωρήσατε λοιπόν στην αναβάθμιση των δικαστικών αποδοχών επικαλούμενοι αυτό καθαυτό το στεγνό γεγονός ότι οι αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ ήταν μεγαλύτερες. Όμως ο νόμος που εξουσιοδοτούσε τους υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών να καθορίζουν τις αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ ,τους επέτρεπε να το κάνουν αυτό «κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων», εννοώντας βέβαια διατάξεις απλών νόμων, απλής τυπικής ισχύος και όχι συνταγματικές διατάξεις, αυξημένης τυπικής ισχύος, οι οποίες διατάξεις ήταν το αυτονόητο, και γι’ αυτό μη αναγκαίο να διατυπωθεί, όριο της εν προκειμένω νομοθετικής εξουσιοδότησης. Αλλά αυτοί οι υπουργοί, το λέτε βρε τρισάθλιοι στην ίδια την απόφασή σας, με το να καθορίσουν τις αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ ψηλότερα από τις δικαστικές παραβίασαν τις παραπάνω συνταγματικέςδιατάξεις. Άρα, έρχομαι και λέω εγώ και έπρεπε να το είχατε πει και εσείς, οι υπουργοί σε αυτήν την απόφασή τους ενήργησαν έξω από το πλαίσιο της νομοθετικής εξουσιοδότησής τους, δηλαδή ενήργησαν χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση. ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΩΣ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (βλ. ad hoc ΑΠ 95/2012). Γιατί λοιπόν, κκ ανώτατοι δικαστικοί που δικάσατε στο Μισθοδικείο, χρησιμοποιήσατε αυτήν την παράνομη υπουργική απόφαση και στη βάση αυτής επεκτείνατε τις παράνομεςαποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ σε όλο το δικαστικό σώμα και στους ομογάλακτούς σας, στα μέλη του ΝΣΚ; Γιατί αφήσατε στην άκρη την εξέταση της νομιμότητας αυτής της παράνομης υπουργικής απόφασης και αντιθέτως είπατε ότι ο νομοθέτης παρανόμησε επειδή όταν καθόρισε τις αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ δεν καθόρισε ταυτόχρονα και τις δικαστικές αποδοχές στο ίδιο ύψος και «με τον ίδιο τρόπο»; Με ποιον «ίδιο τρόπο»; Με παράνομη υπουργική απόφαση σαν και αυτή που καθόρισε τις αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ; Με υπουργική απόφαση που θα παραβίαζε συνταγματικές διατάξεις; Με υπουργική απόφαση στερούμενη νομοθετικής εξουσιοδότησης; Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό το πρωτοφανές νομικό σφάλμα; Αν τολμήσετε να ψελλίσετε κάποια νομική απάντηση σε αυτό το αμείλικτο ερώτημα, θα γίνετε ρεζίλι μπροστά σε όλο το νομικό κόσμο, διότι τέτοια απάντηση δεν υπάρχει. Αλλά και από την άλλη, αν δεν απαντήσετε παραδέχεστε σιωπηλά ότι είστε εχθροί της Πατρίδας, που την προδώσατε και προκαλέσατε τη χειρότερη δημοσιονομική κρίση στην ιστορία της. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι όταν δικάζατε κατεχόσασταν από πνεύμα πλεονεξίας, που συσκότισε την νομική σκέψη σας και δεν αντιληφθήκατε τον κίνδυνο τόσο βασικού νομικού σφάλματος, δεν προχωρήσατε στους παραπάνω απλούς νομικούς συλλογισμούς που θα σας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η απόφαση καθορισμού των αποδοχών του προέδρου ΕΕΤΤ ήταν παράνομη και συνεπώς παντελώς ανεπίδεκτη επέκτασης. Βέβαια ήταν σχετικά εύκολο να παρασυρθείτε σε αυτό το σφάλμα - γι’ αυτό και επιβάλλονταν μεγαλύτερη προσοχή - διότι το αιτιολογικό της επίμαχης απόφασής σας ήταν κατά βάση αντιγραφή της νομολογίας που προηγήθηκε, με την ειδοποιό όμως διαφορά ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που εξομοιώθηκαν οι δικαστικές αποδοχές προς τις αποδοχές άλλων κατηγοριών λειτουργών ή υπαλλήλων, οι αποδοχές εκείνων είχαν καθορισθεί απευθείας με νόμο και όχι με υπουργική απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. Να σημειώσω ότι αυτή η παράλειψή σας να εντοπίσετε και να λάβετε υπόψη την παρανομία των αποδοχών του προέδρου ΕΕΤΤ επισημάνθηκε για πρώτη φορά από την ταπεινότητά μου, γι’ αυτό και έκανα αναφορά στους οικονομικούς εισαγγελείς, για την οποία αναφορά διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση – αν δεν είχε νομική βάση θα την έβαζε ο εισαγγελέας στο αρχείο - και είναι αδύνατο να μην καταλήξει σε ποινική δίωξή σας, διότι η εγκληματική πράξη σας είναι προφανής και προκύπτει από την ίδια την αριθμ. 13/2006 απόφασή σας.

Είναι εχθροί της Πατρίδας και όσοι, τρέμοντας τις παρενέργειες αυτής της απόφασης και ειδικά την νομικά θεμελιωμένη, δυστυχώς, διεκδίκηση και από τους βουλευτές των αναδρομικών που πήρατε (επαναλαμβάνω, 140.000 ευρώ μέσο όρο κάθε δικαστής, εισαγγελέας και μέλος του ΝΣΚ) το 2008 εκβιάζοντας με την παραπάνω 13/2006 απόφαση το δύστυχο Κράτος μας, «δικαιολογήσανε» με δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τάχα αυτό το ρεγάλο σε κάθε δικαστή ήταν έκτακτη παροχή του Κράτους προς εσάς, διότι, λένε οι αισχρές δικαστικές αποφάσεις σας, από το 2003 μέχρι το 2007 φορτωθήκατε, τάχα, εσείς οι δικαστές και τα μέλη του ΝΣΚ, με «πρόσθετο μεγάλο φόρτο εργασίας» λόγω των οικονομικών μεταναστών και των Ολυμπιακών Αγώνων. Βέβαια ούτε εγώ προσωπικά, ενεργός τότε δικηγόρος ούτε και κανείς άλλος δικηγόρος αντιληφθήκαμε αύξηση του φόρτου εργασίας σας εκείνες τις χρονιές. Έστω όμως, ας παραδεχτώ τυφλότητα όλων μας. Αλλά πάλι τόσο γαλαντόμο το Κράτος προς εσάς, 140.000 ευρώ και αύξηση αποδοχών 80%, ενώ όλοι οι άλλοι πήραν για πρόσθετη ολυμπιακή απασχόληση μερικές εκατοντάδες ευρώ, αν πήραν, και μεταξύ των όσων δεν πήραν ήταν και οι αξέχαστοι νέοι μας, οι εθελοντές των Ολυμπιακών αγώνων, που τώρα ρέβουν στην ανεργία και την κατάθλιψη ή έφυγαν στα ξένα; Τόσο απροσμέτρητα σκανδαλώδης προνομιακή μεταχείριση των δικαστών; Αν σας είχε μπροστά Του ο Χριστός – και κάποτε θα σας έχει, ας προσευχηθούμε όμως όλοι μας να δείξει έλεος – θα βράχνιαζε αναβοώντας: Ουαί, ουαί, ουαί υμίν, φαρισαίοι, υποκριτές! Ουαί υμίν, μασκαράδες! Δεν σας τα έδωσε το Κράτος από ευχαρίστηση για την ανύπαρκτη ολυμπιακή υπεραπασχόλησή σας. Αρπαγή κάνατε, πλιάτσικο κάνατε, εκβιάσατε το Κράτος με την παραπάνω ληστρική απόφαση του Μισθοδικείου και τα τσεπώσατε. Και είχατε το θράσος να λέτε ότι εκείνα τα αναδρομικά σας ήταν μέρος του κόστους των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004! Που αλλού το είδατε γραμμένο αυτό; Αλλά βέβαια φταίει και η κοιμισμένη κυβέρνηση Καραμανλή, διότι αφού βγάλατε αντισυνταγματικές τις αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ έπρεπε ακαριαία να τις μειώσει κάθετα για να σας αφαιρέσει την δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσετε ως πρόστυχο πρόσχημα για τα αναδρομικά σας των 140.000 ευρώ στον καθένα σας και την τερατώδη αύξηση των αποδοχών σας, το πιο βρώμικο χρήμα που κυκλοφόρησε ποτέ στη Χώρα - και τι σατανική σύμπτωση, η σχετική τροπολογία για την αύξηση περιλήφθηκε στο νόμο 3691/2008 για το βρώμικο χρήμα! Και όταν το Κράτος ξύπνησε (μπορεί να συνέβαλα κάπως κι εγώ, αν κρίνω από το γεγονός ότι παλιότερα με τηλεφώνησε υπουργός Δικαιοσύνης και με ευχαρίστησε για την συμβολή μου στην υπόθεση της απόκρουσης των δικαστικών αξιώσεων) και σας έκανε τις δραστικές (μέχρις υπερβολής, ας έχουμε τη γενναιότητα να το παραδεχθούμε) περικοπές, το 2012, εσείς κάνατε επί 5 μήνες την απαγορευμένη από το Σύνταγμα, άρθρο 23, απεργία! Είστε αναιδείς! Είστε προδότες της Πατρίδας! Και επειδή η απεργιακή πίεση δεν έκαμψε το Κράτος, βγάλατε την αναίσχυντη απόφαση αριθμ. 88/2013 του Μισθοδικείου κλαψουρίζοντας ότι με τις περικοπές θα βρεθείτε σε αδυναμία να εκπληρώσετε τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις σας, και όχι τίποτε άλλο αλλά αυτό, λέτε στην απόφασή σας, θα προκαλέσει ανησυχία στους πολίτες για το αν μπορούν οι δικαστές, με μειωμένες τις αποδοχές τους και εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, «να ασκήσουν με ανεξαρτησία και αμεροληψία τα καθήκοντά τους»! Ενδιαφέρεσθε δηλαδή να μην ανησυχήσουν οι πολίτες! Τι συγκινητικό ενδιαφέρον! Οι οποίοι αχάριστοι πολίτες αλήτες σας ανεβάζουν αλήτες σας κατεβάζουν γι αυτό που κάνατε! Κατεβείτε από την έδρα σας στην πιάτσα και θα το διαπιστώσετε. Και τι περιμένατε δηλαδή; Να δεχθεί ο λαός με τρελή χαρά τη διατήρηση και για το 2015 της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, για να καλυφθεί η δημοσιονομική τρύπα που προκάλεσε αυτή η απόφασή σας; Βέβαια η εισφορά αλληλεγγύης υποτίθεται ότι νομοθετήθηκε για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων, αλλά θα πάει σε εσάς, στους δικαστές, πρώτους στην κατηγορία των υψηλών εισοδημάτων! Τώρα, εάν κάποιοι από την κατηγορία των χαμηλών εισοδημάτων δεν βρίσκονται πια μεταξύ μας για να πανηγυρίσουμε το γεγονός ότι θα δικαζόμαστε επιτέλους από δικαστές που, χορτάτοι πια μετά την ανάκληση της περικοπής των αποδοχών τους, θα «ασκήσουν με ανεξαρτησία και αμεροληψία τα καθήκοντά τους», όπως λέει η απόφαση του Μισθοδικείου, εάν δηλαδή κάποιοι δεν πρόλαβαν να χαρούν γιατί αυτοκτόνησαν κατά χιλιάδες, τι σημασία έχει; Όπως έγραψα και σε άλλο άρθρο μου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο εθνάρχης ντε, είπε κάποτε την εξής μεγάλη βλακεία: «Εκεί όπου θα τελειώνει η υπαλληλική ιεραρχία, θα αρχίζει πάντοτε η δικαστική». Και σήμερα οι δικαστές υπερθεματίζουν: Εκεί όπου θα τελειώνει η ζωή των κοινών ανθρώπων, θα αρχίζει πάντοτε η ζωή των δικαστών Είναι εχθροί της Πατρίδας και εκείνοι που, ως κυβερνήτες, μετά την έκδοση της αριθμ. 13/2006 απόφασης του Μισθοδικείου δεν μείωσαν, όπως είπα παραπάνω, τις αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ, που ενώ κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές, χρησιμοποιήθηκαν ως συγκριτικό στοιχείο για την αύξηση των δικαστικών αποδοχών, ενώ μπορούσε να μεταβληθεί αυτή η απόφαση σε αυτεπίστροφο (μπούμεραγκ) για «να πλήξει καίρια» όχι την δικαστική ανεξαρτησία (θυμίζω ότι κατά το Μισθοδικείο η παράλειψη διπλασιασμού των δικαστικών αποδοχών «έπληξε καίρια την δικαστική ανεξαρτησία») αλλά την δικαστική αναίδεια. ΑΝ ΤΟΤΕ Η ΚΟΙΜΙΣΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ, ΑΝ ΜΕΙΩΝΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΤΟΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕΤΤ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΕΙΟ, ΘΑ ΑΦΑΙΡΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΑΚΤΩΛΟ ΕΥΡΩ, ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ, ΙΣΩΣ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΈΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ! Η εκ των υστέρων μειωμένες αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ θα στρεφόταν εναντίον της επίκλησής τους από τους δικαστές όπως είχαν πριν την μείωση, τόσο στις πρωτοείσακτες αγωγές όσο και σε μορφές παλινδικίας που θα προκαλούσε το Δημόσιο, όπως αναψηλάφηση δίκης, εφέσεις κατά μη τελεσίδικων αποφάσεων και ανακοπές στο στάδιο της εκτέλεσης, με απολύτως ασφαλή για το Δημόσιο αποτελέσματα. Μπορεί λοιπόν να φαίνεται απίστευτο αλλά η παράλειψη της περικοπής των αποδοχών ενός ατόμου, του προέδρου ΕΕΤΤ, προκάλεσε την περικοπή των αποδοχών πολλών εκατομμυρίων ελλήνων!!! Δεν μιλάω φυσικά για απολύτως αιτιώδη σχέση. Αλλά όσοι γνωρίζουν κάτι από τη θεωρία του χάους, βλέπουν ότι το ρόλο των «αρχικών συνθηκών» από όπου ήταν «ευαίσθητα εξαρτημένος» ο δημοσιονομικός στροβιλισμός προς την άβυσσο, έπαιξαν αφενός η ακρασφαλή τότε ισορροπία της δημοσιονομικής κατάστασης και αφετέρου η αριθμ. 13/2006 απόφαση του Μισθοδικείου και η παράλειψη της κυβέρνησης να μειώσει, μετά την έκδοση αυτής της απόφασης, τις αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ. Αυτή η παράλειψη περικοπής μιας χούφτας ευρώ, ήταν «το πέταγμα της πεταλούδας» που προκάλεσε τον δημοσιονομικό τυφώνα - η περίπτωση θα ενθουσίαζε τον Λόρεντζ, θεμελιωτή της θεωρίας του χάους. Και για όποιον θεωρεί υπερβολή αυτήν την άποψή μου, θυμίζω ότι η δανειακή θέση της Χώρας ήταν από τότε, το 2008, επί ξηρού ακμής, και μπορούσε να την ανατρέψει η εμφάνιση και μη πληρωμή έστω και ενός ομολόγου, κίνδυνος που διογκώθηκε με την επιβάρυνση του κρατικού ελλείμματος με τα δισεκατομμύρια των πρόσθετων δικαστικών αποδοχών. Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2008 ήταν 22.300.000.000 ευρώ και η κυβέρνηση έδωσε τότε στους δικαστές 830.000.000 ευρώ για αναδρομικά και προβλέφτηκε η εγγραφή στους επόμενους προϋπολογισμούς 195.000.000 ευρώ το χρόνο για αύξηση των ήδη υπέρογκων αποδοχών τους, έδωσε δηλαδή ποσά απολύτως ικανά πράγματι να επηρεάσουν ουσιωδώς το έλλειμμα και να προκληθεί η ανάγκη δημοσιονομικής επανόρθωσης με κύριο μέσο τις μαζικές περικοπές των αποδοχών όλων των ελλήνων. Ώστε είναι πράγματι προδότες και εχθροί της Πατρίδας εκείνοι που ως κυβέρνηση δεν έκαναν αυτό που τώρα έγινε συνήθεια, να περικόψουν δηλαδή τότε τις αποδοχές ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, του προέδρου της ΕΕΤΤ (δεύτερος στη μισθολογική πυραμίδα, αμέσως μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – να φαντασθείτε, ο πρωθυπουργός ήταν έκτος, πίσω από κάποια άλλα golden boys του δημόσιου τομέα) και να εξουδετερώσουν με αυτόν τον ασφαλή, απλό και νομιμότατο (επιβεβλημένο επί ποινή απίστου διαχειρίσεως των δημοσίων οικονομικών) τρόπο τα αποτελέσματα της αριθμ. 13/2006 απόφασης του Μισθοδικείου. Επαναλαμβάνω, αναγνώστη, όχι για να σε κουράσω αλλά για να εξάψω την δίκαιη αγανάκτησή σου, τις ενέργειες πού έπρεπε να κάνει η τότε κυβέρνηση: Το Μισθοδικείο έκρινε αντισυνταγματικές τις αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ κατά το μέρος που υπερέβαιναν τις αποδοχές των Προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων και θεμελίωσε την αναβάθμιση των αποδοχών όλου του δικαστικού σώματος και των μελών του ΝΣΚ. Έπρεπε αμέσως ο κ Καραμανλής, προκειμένου να εξουδετερώσει τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης και να αποσοβήσει τον δημοσιονομικό κίνδυνο, να δώσει εντολή στους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Μεταφορών να περικόψουν τις αποδοχές του προέδρου ΕΕΤΤ, για την ακρίβεια να τις φέρουν στο νόμιμο, σύμφωνα με το Μισθοδικείο, ποσό. Αυτομάτως θα πήγαιναν περίπατο οι αισχρές προσδοκίες των δικαστών για είσπραξη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και για αδιανόητες αυξήσεις. Άρα δεν θα χρεωνόταν το Κράτος με πρόσθετα δισεκατομμύρια ευρώ, δεν θα εκτοξευόταν το δημοσιονομικό έλλειμμα, μπορεί και να αποφεύγαμε, σε συνδυασμό βέβαια και με μιαν άγρυπνη παρακολούθηση και όλων των άλλων δημοσιονομικών κονδυλίων, την κρίση. Δεν έγιναν αυτά. Έγιναν όμως υπουργός δικαιοσύνης ο κ Αθανασίου, πρωτοπαλίκαρο του εγκληματικού δικαστικού συνδικαλισμού, και υπουργός επικρατείας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραμένου ο κ Αντώνης Αργυρός, μέλος του Μισθοδικείου (δικηγόρος, κατ’ απονομή δικαστής) και εισηγητής της βρώμικης απόφασης του Μισθοδικείου Ήταν εχθροί της Πατρίδας τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Όσοι ξέρουν τα κατά νόμο καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, ευλόγως θα διερωτηθούν: Γιατί μετά την έκδοση της αριθμ. 13/2006 απόφασης του Μισθοδικείου δεν εισηγήθηκαν στην Κυβέρνηση να περικόψει τις αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ και να τις φέρει στο ύψος των αποδοχών των Προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων αφού κατά το υπερβάλλον κρίθηκαν αντισυνταγματικές; Γιατί δεν το έκαναν αυτό, αφού έτσι θα εξαλείφονταν τα αποτελέσματα αυτής της επάρατης απόφασης. Η απάντηση είναι η εξής: Διότι τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχωσαν εγκαίρως σαν τσόντα στο Σύνταγμα τη διάταξη άρθρο 100Α σύμφωνα με την οποία οι αποδοχές τους είναι ίσες με τις αποδοχές των δικαστικών. Είχαν λοιπόν κάθε συμφέρον να παραμείνει η απόφαση αυτή του Μισθοδικείου παραγωγική γα τους δικαστές για να εισπράττουν και αυτοί, τα μέλη του ΝΣΚ, τη ληστρική λεία. Εμείς οι πόντιοι λέμε ότι, όταν παίρνεις γεμίζει η τσέπη σου, όταν δίνεις γεμίζει η καρδιά σου. Έτσι τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν τώρα γεμάτη τσέπη αλλά άδεια καρδιά…

Είναι εχθροί της Πατρίδας εκείνοι που μετείχαν στη σύνθεση του Μισθοδικείου που έβγαλε την αριθμ. 88/2013 απόφαση με την οποία η εγκληματική οργάνωση του δικαστικού συνδικαλισμού εκβίασε το Κράτος μας για την ανάκληση των περικοπών στις αποδοχές των δικαστών, με αποτέλεσμα να παίρνει τώρα ο μέσος δικαστής σε ένα μήνα όσα παίρνει ο μέσος νέος εργαζόμενος σε ένα χρόνο – και αν είναι τετραωρίτης ή εξτρατσής, κλαύτονε… Είναι πραγματικά πολύ μελαγχολικό να σκέφτεσαι ότι οι δικαστές με αυτήν την απόφαση επανήλθαν στις απρόσιτες για τους άλλους εργαζόμενους αποδοχές που είχαν το 2012 ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΕ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι εξαιτίας τέτοιων εγκληματικών συμπεριφορών των ηγετικών κοινωνικών στρωμάτων «επανήλθαν» στο επίπεδο αγοραστικής δύναμης του 1980!!!

Φυσικά δεν εξαντλείται εδώ ο κατάλογος των εχθρών της Πατρίδας!

Και μερικές φορές κάθομαι και σκέφτομαι και το εξής: Ως γνωστόν ο κ Ρακιτζής μακροημερεύει στο αξίωμα του Επιθεωρητού Δημόσιος Διοίκησης. Είναι διορισμένος εκεί από το 2004!!! Αναρωτιέμαι: Από όσα συνέβησαν και τα γράφω παραπάνω δεν πήρε τίποτε χαμπάρι ο κ Ρακιτζής; Είναι βέβαια συνταξιούχος αρεοπαγίτης, ωφελημένος δηλαδή και αυτός από τη χορταστική λεία που απεκόμισε το δικαστικό σώμα καταληστεύοντας με τον παραπάνω τρόπο το δημόσιο ταμείο. Αποστολή όμως του κ Ρακιτζή στη θέση του Επιθεωρητή είναι να πατάξει τη διαφθορά. Αυτό λέει ο νόμος. Μω το νόμος! – είναι ποντιακή έκφραση έκπληξης. Επί των ημερών του η διαφθορά έχει πάρει εκθετικές, ασύλληπτες διαστάσεις! Και όμως κανένας δεν τολμά να τον κουνήσει από τη θέση του. Δικαστής είναι, ποιος τολμά να τα βάλλει με δικαστές; Ποιος τολμά να του πει: Βρε άχρηστε, σταμάτα να βγαίνεις στην τηλεόραση και να παρουσιάζεις κάποιες μεμονωμένες επιτυχίες. Αν το έκανε αυτό κάθε επικεφαλής δημόσιας αρχής, δεν θα έμενε τηλεοπτικός χρόνος ούτε για την Αννίτα Πάνια! Εκτιμώμενο συνολικά το έργο σου, κ Ρακιτζή, βαθμολογείται με ολοστρόγγυλο μηδέν. Κάνε μας τη χάρη λοιπόν και σήκω και φύγε με το κεφάλι σκυμμένο ως οικτρά αποτυχημένος…

Λέει σε ένα όμορφο και παραπονιάρικο «σκυλάδικο» τραγούδι του ο άφταστος Ζαφείρης Μελάς: «Τα είδα όλα τη στιγμή που τα ’χα χάσει όλα». Έτσι κι εμείς, τώρα με την κρίση και την χρεοκοπία, τώρα που τα χάσαμε όλα, τα βλέπουμε όλα. Και βλέπουμε και ένα ευγενές υποτίθεται, κομμάτι του λαού, το δικαστικό σώμα, αντί να είναι φρουρός των λαϊκών συμφερόντων, βλέπουμε να καταληστεύει το δημόσιο χρήμα με δικαστικές αποφάσεις που θα είναι κατάμαυρες σελίδες στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης.

Συμβαίνει να είμαι πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης, που θεωρείται το σπουδαιότερο, το μητροπολιτικό σωματείο στον ποντιακό χώρο. Από τη θέση αυτή γνωρίζω ότι οι υπερήλικες παλιννοστούντες πόντιοι από την πρώην ΕΣΣΔ, όπως και οι βορειοηπειρώτες, με την στέρηση των 350 ευρώ σύνταξης καταδικάσθηκαν σε έσχατη ένδεια, πεθαίνουν. Είχαμε πενιχρές ελπίδες ότι με την κάποια δημοσιονομική βελτίωση που παρατηρείται κάτι θα περίσσευε για αποκατάσταση της αδικίας. Αλλά με τις εξελίξεις στο δικαστικό μισθολόγιο κάθε ελπίδα έσβησε, οι άνθρωποι αυτοί είναι τελειωμένοι… Αλλά είπαμε: Εκεί όπου τελειώνει η ζωή των άλλων, αρχίζει η ζωή των δικαστών…

Και θα τελειώσω με κάτι εκτός θέματος: Αναφέρθηκα στα αδίκως χαρακτηριζόμενα περιφρονητικά ως σκυλάδικα τραγούδια, και στον Ζαφείρη Μελά, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι ο καλύτερος της τριανδρίας Μπουγάς – Καράς – Μελάς. Στο σκυλάδικο τραγούδι βρίσκεις αληθινή ποίηση, βρίσκεις αληθινούς λαϊκούς καημούς, αληθινές χαρές. Το ψεύτικο, το τιποτένιο, η πραγματική υομουσία (υς στα αρχαία σημαίνει χοίρος, υομουσία η μουσικότητα χοίρου) υπάρχει στην «ποίηση» του είδους της Κικής Δημουλά. Η οποία κατέχει την έδρα της ποίησης στην Ακαδημία Αθηνών, οπότε κάθε πατριώτης σκέφτεται με οδύνη ότι ένα έθνος, το ελληνικό, που έχει πολιτιστικό γενάρχη του έναν ποιητή, τον Όμηρο, και όπου άλλωστε στην Εθνική Παλιγγενεσία, το 1821, ο αγώνας ήταν πλημμυρισμένος από το δημοτικό τραγούδι αλλά και οι πρωτουργοί του αγώνα, ο Ρήγας Φεραίος και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν ποιητές, αυτό το έθνος καταξίωσε στην έδρα της ποίησης της Ακαδημίας Αθηνών την Κική Δημουλά, που ασφαλώς οι καθαρίστριες αυτού του ανώτατου πνευματικού Ιδρύματός μας δεν υστερούν από αυτήν σε ποιητικότητα. Λοιπόν, η «ποίηση» της Κικής Δημουλά διδάσκεται πληθωρικά στη νεολαία μας, στο βιβλίο Νεοελληνική Λογοτεχνία της τρίτης Λυκείου. Εκεί, σε ένα «ποίημα» της Δημουλά με τον σαχλό τίτλο «Κονιάκ μηδέν αστέρων» γράφονται (και διδάσκονται στη νεολαία μας) και οι εξής στίχοι:

Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει.

Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός.

Δηλαδή στην πιο κρίσιμη ηλικία τους, στην τρίτη τάξη Λυκείου, οι έλληνες διδάσκονται την αξία της… αταξίας! Τον λόγο να τον έχει η αταξία, η τάξη να το βουλώνει. Επομένως διδάσκονται τα παιδιά μας την αναρχία, μήτρα της τρομοκρατίας, της καταστροφής, του χαμού. «Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός». Και πώς να μην έχει, αφού ξεκίνησε από τη 17 Νοέμβρη και έφτασε «αισίως» στους Πυρήνες της Φωτιάς, που είναι τα γνησιότερα, τα πνευματικά κακοποιημένα και γι’ αυτό αξιόποινα μεν αξιολύπητα δε παιδιά μιας τρισάθλιας παιδείας και των αναρχικών, με τέτοιο δείγμα, διδασκαλιών της: « Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει». Όταν μιλάει η αναρχία, σκασμός οι αρχές. Από αυτό το αναρχικό πνεύμα άλλωστε ελαύνεται και η Χρυσή Αυγή όταν κάνει στη μπάντα τις κρατικές αρχές και τις αντιποιείται. Η παιδεία μας, η κοινωνία μας, σκορπά το αναρχικό πνεύμα δεξιά και αριστερά αδιακρίτως. Και από αυτό εκβλαστάνει η τρομοκρατία. Με τέτοιο τρομοκρατικό τρόπο αξίωσαν και οι δικαστές με την νέα αριθμ. 88/2013 απόφαση του Μισθοδικείου την «αποκατάσταση» των αποδοχών τους. Είπαν στο δύστυχο Κράτος μας: Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, αυτά που … κλέψαμε πρωτύτερα με την αριθμ. 13/2006 απόφαση του ίδιου «δικαστηρίου» και μας τα πήρατε πίσω με τις περικοπές! Είχε προηγηθεί η πολύμηνη απαγορευμένη από το Σύνταγμα αναρχική απεργία τους, τρομοκρατήθηκε λοιπόν το βασανισμένο Κράτος μας, που κάθε πατριώτης πρέπει να βουρκώνει όταν αναλογίζεται τα πάθη του, και ψήφισε μόνο γι’ αυτούς νόμο που αποκαθιστά τις αποδοχές τους στην κατάσταση που βρίσκονταν το 2012. Καλή συνέχεια…

infognomonpolitics
Διαβάστε Περισσότερα » " Ποιος θα βάλει στη φυλακή τους δικαστές; "

Επικίνδυνο φορτίο με 56 τόνους τοξικά απόβλητα εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο

Φορτίο με 56 τόνους υδράργυρου εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο -Πώς γινόταν η μεταφορά από τη Γερμανία στη χώρα μας

Υπόθεση παράνομης μεταφοράς στην Ελλάδα 56 τόνων επικίνδυνων αποβλήτων υδραργύρου, εντόπισαν οι ελεγκτές περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Πίσω από την υπόθεση που έχει σημάνει «συναγερμό» στην Ελλάδα κρύβεται γερμανική εταιρεία.

Τα απόβλητα βρέθηκαν σε αποθήκες μεταφορικής εταιρείας στην Αττική (Ασπρόπυργο), ενώ προκειμένου, μάλιστα, να μην αποκαλυφθεί η παράνομη διακίνηση, η γερμανική εταιρία δεν έκλεινε απευθείας την μεταφορά αλλά μέσω τρίτων, με την ένδειξη «επικίνδυνο εμπόρευμα».

Η αποκάλυψη έγινε μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ότι εταιρεία που διαθέτει στη Γερμανία εγκαταστάσεις αποθήκευσης αποβλήτων υδραργύρου, αντί να μεριμνά για την ασφαλή διαχείριση-καταστροφή τους, εξάγει τα απόβλητα στο εξωτερικό.

Αμέσως σήμανε «συναγερμός» στο ΥΠΕΚΑ, όπου μετά από αυτοψία από επιθεωρητές της ΕΥΕΠ που διενεργήθηκε στις 18 Αυγούστου στις εμπλεκόμενες εταιρείες στην Ελλάδα διαπιστώθηκε μεταφορά και αποθήκευση του αποβλήτου, ποσότητας περίπου 56 τόνων, σε αποθήκη εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ η διακίνηση του αποβλήτου έγινε με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς να τηρηθούν οι κανόνες που επιβάλλει ο κανονισμός για τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ έχουν ήδη ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές, ενώ σε συνεννόηση με τις γερμανικές αρχές «θα προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή διαχείριση της ποσότητας των αποθηκευμένων αποβλήτων υδραργύρου».

Διαβάστε Περισσότερα » " Επικίνδυνο φορτίο με 56 τόνους τοξικά απόβλητα εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο "

Νταβούτογλου:Ένας "ανατολίτης μπαγασάκος" στο τιμόνι της Τουρκίας

Η Τουρκία έχει μία πολιτική εναντίον της Ελλάδας. Και είναι διαχρονικά επιθετική. Τα πρόσωπα που την ασκούν καθορίζουν απλά την ένταση της επιθετικότητάς της . Το πως αυτή εκδηλώνεται. Τα νέα με την -αναμενόμενη βέβαια- τοπθέτηση του Αχμέτ Νταβούτογλου στη θεση του πρωθυπουργού της Τουρκίας δεν είναι καλά για την Ελλάδα. Ένας “ανατολίτης μπαγασάκος” στο τιμόνι της διαχρονικά εχθρικής Τουρκίας. Αυτό είναι ο κ.Νταβούτογλου και να μας συμπαθάτε για …τον λαϊκισμό.

Δεν αμφισβητούμε τις σπουδές του και την πορεία του στις ΗΠΑ. Αλλά ο Αχμέτ βλέποντας το πρόσωπο και τις εκφράσεις του μόνο αρκεί για να σε πείσει ότι είναι αυτό που προαναφέραμε. Ένας “τούρκος μπαγασάκος” ο οποίος μ΄ ένα σαρδόνιο χαμόγελο και εκμεταλλευόμενος βέβαια την χρόνια διπλωματική ελληνική αφασία λέει χοντράδες που σε άλλες εποχές θα είχαν ξεσηκώσει το σύμπαν ολόκληρο! Προς το παρόν εμείς συχνά πυκνά τον υποδεχόμαστε στην Αθήνα και τον αφήνουμε να αλωνίζει στη Θράκη όπου αποθεώνεται σε φιέστες οργανωμένες από κύκλους που ελέγχονται απόλυτα από την Άγκυρα.

Για όσους έχουν ξεχάσει τα όσα έχει κατά καιρούς πει ο Αχμέτ θα αναφέρουμε ορισμένα. Ελάχιστα απ΄όσα έχει ξεστομίσει μιλώντας μάλιστα σε ελληνικές εφημερίδες.

«Ο διασκορπισμός των νησιών και το γεγονός ότι πολλά θέματα είναι αλληλένδετα καθιστούν το ζήτημα του Αιγαίου περίπλοκο»,έχει πει μιλώντας στον Άρη Αμπατζή της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ.

Το καλύτερο το έχει δηλώσει στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχελά σε μια από τις πολλές επισκέψεις του στην Αθήνα πριν πάει Θράκη. Το Καστελόριζο σύμφωνα με τον Αχμέτ δεν είναι «μέρος του Αιγαίου,αλλά της Μεσογείου»!

Τι είχε πει ακριβώς;

«Το Καστελόριζο βρίσκεται στη Μεσόγειο. Σ΄ ότι αφορά το νησί του Καστελόριζου,η Τουρκία έχει βάσιμες νομικές και πολιτικές θέσεις,σε συμφωνία με το Διεθνές Δίκαιο και τη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων,συμπεριλαμβανομένης και της Χάγης.Και γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία διαφωνούν σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ήταν η εποχή που οι τουρκικές φρεγάτες και κορβέτες είχαν αρχίσει να αυξάνουν τις “βόλτες” στο Αιγαίο και ο Νταβούτογλου μας …μάλωσε:

«Είναι απογοητευτικό για εμάς ότι τα μίντια και ορισμένοι κύκλοι προσπαθούν να προσδώσουν διαφορετικό νόημα σ΄ αυτές τις διελεύσεις. Μου είναι δύσκολο να τους καταλάβω. Δίνουν την εντύπωση ότι η Ελλαδα σταδιακά υιοθετεί τη θέση της πλήρους αποκοπής της Τουρκίας από το Αιγαίο. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική πρόθεση της Ελλάδας.Πολεμικά και εμπορικά πλοία της Τουρκίας,όπως και κάθε άλλης χώρας,έχουν την ελευθερία να κινούνται στο Αιγαίο...Σε ότι αφορά τα χωρικά ύδατα ,η αρχή της «αβαλβούς διέλευσης» στο διεθνές δίκαιο είναι σαφής και δεν αφήνει χώρο για εθνικές ερμηνείες .Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι αυτές οι διελεύσεις δεν συνιστούν απειλή για την Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Κατ΄ αναλογία,αν ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο πραγματοποιήσει αβλαβή διέλευση από τα τουρκικά χωρικά ύδατα,ακόμη κι αν περάσει πολύ κοντά από την τουρκική ενοχώρα,δεν θα αντιδράσουμε καθόλυ.Τουναντίον θα το καλοσωρίσουμε σε κάποιο από τα λιμάνια μας και θα προσφέρουμε και μία κούπα καφέ στο πλήρωμά του».

Ο κ.Νταβούτογλου,βέβαια δεν μας εξήγησε το νόημα της «αβλαβούς διέλευσης»,ενός τουρκικού πολεμικού πλοίου ,που ξεκινά τον πλου του από το Λίβανο,έχει προορισμό τη Σμύρνη και κάνει το ταξίδι του μέσω Ραφήνας! Προφανώς ως άριστος γνώστης όλων αυτών των ζητημάτων ,ξέρει πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αβλαβής διέλευση. Είναι πρόκληση και επίδειξη αλαζονείας.

Από αλαζονεία ο Νταβούτογλου έχει “να φάνε και οι κότες”

"Η Τουρκία έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει μεγάλη στρατηγική δύναμη και δίχως την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει να προσθέσει σημαντικό στρατηγικό βάρος στην ΕΕ με την ένταξή της", έχει δηλώσει ως υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας .

Μπορούμε να γράψουμε δεκάδες άλλες δηλώσεις ,να αναφερθούμε σε πλήθος δημόσιων τοποθετήσεών του που αποδεικνύουν ότι ο συγγραφέας του πονήματος “Το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας”, είναι ένα πρόσωπο που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα κι όχι ευχάριστα κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας.

Ο Νταβούτογλου για να βάλουμε βέβαια και μερικά πράγματα στη θέση τους, μπορεί να έχει κατορθώσει να κρατά ψηλά το όνομά του στην “μαρκίζα” της τουρκικής αλλά και της διεθνούς πολιτικής σκηνής στην πράξη όμως έχει επιτύχει το απόλυτο μηδέν! Ο εμπνευστής του δόγματος που ήθελε την Τουρκία να έχει “μηδενικά προβλήματα με τους γείτονές” κατόρθωσε σε χρόνο ρεκόρ να δημιουργήσει μέτωπα μ΄ όλους . Επιπλέον η Τουρκία διανύει μια κακή περίοδο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Πολύ κακή. Ο κ.Νταβούτογλου είναι “μπαγασάκος” αλλά αποδεικνύεται και ατζαμής. Αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε αλλά μάλλον να ανησυχούμε περισσότερο. Οι ατζαμήδες πολλές φορές αντιδρούν επικίνδυνα.

Ας ξυπνήσουν λοιπόν στην Αθήνα οι “βούδες” της διπλωματίας κι ας αφήσουν κατά μέρος τις “πολιτικές ορθότητες” και τις περιττές αβρότητες. Ας κατανοήσουν ότι απέναντί τους έχουν ένα μονίμως…χαμογελαστό γεράκι. Κι ας του δώσουν από νωρίς να καταλάβει ότι δεν είμααστε διατεθειμένοι να επιβεβαιώσουμε τις ανοησίες που κατά καιρούς έχει δηλώσει για το Αιγαίο,το Καστελόριζο,την Κύπρο κλπ. Οι σπουδές του και οι γνώσεις του επιβεβαιώνουν ότι γνωρίζει πάρα μα πάρα πολύ καλά και τι προβλέπουν οι συνθήκες και ποιος τις καταπατά κατάφωρα . Και βέβαια γνωρίζει και πολύ καλή γεωγραφία, για να ξέρει που βρίσκεται και που ανήκει το Καστελόριζο.

Και με τη βούλα πρωθυπουργός της Τουρκίας ο Νταβούτογλου

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην αρχηγεία του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αλλά και στη θέση του πρωθυπουργού, ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν.
Αυτό αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος. Απομένει να εκλεγεί ο Νταβούτογλου στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος που θα γίνει στις 27 Αυγούστου με αντικείμενο την εκλογή αρχηγού.

Μία μέρα αργότερα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα αναλάβει επισήμως καθήκοντα προέδρου της δημοκρατίας και την 29η Αυγούστου αναμένεται να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Νταβούτογλου.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Γεννήθηκε το 1959 στο Ικόνιο της Τουρκίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος οικονομίας και του τμήματος πολιτικής επιστήμης και διεθνών σπουδών του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου. Το 1990 ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του καριέρα ως επίκουρος καθηγητής στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Μαλαισίας.

Μέχρι το 1993 ήταν επικεφαλής του τμήματος πολιτικής επιστήμης του πανεπιστημίου αυτού. Το 1993 πήρε τον τίτλο του αναπληρωτή καθηγητή. Την περίοδο 1995-1999 δίδαξε στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη. Την περίοδο 1998-2002 δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στην Ακαδημία Ενόπλων Δυνάμεων και στην Πολεμική Ακαδημία.

Το 1999 ανακηρύχθηκε τακτικός καθηγητής. Την περίοδο 1999-2004 υπήρξε πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μπέικεντ της Κωνσταντινούπολης, ενώ παράλληλα δίδασκε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστημίου Μαρμαρά.

Στις 17 Ιανουαρίου 2003 με απόφαση του τότε πρωθυπουργού Αμπντουλάχ Γκιουλ πήρε το βαθμό του πρέσβη εκ προσωπικοτήτων. Υπήρξε σύμβουλος του Αμπντουλάχ Γκιουλ την περίοδο που ο τελευταίος ήταν πρωθυπουργός (Νοέμβριος 2002-Μάρτιος 2003). Στη συνέχεια ανέλαβε σύμβουλος του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Με τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Ερντογάν την Πρωτομαγιά του 2009 ορίστηκε εξωκοινοβουλευτικός υπουργός εξωτερικών. Θέση την οποία ανέλαβε και μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2011.

Το βιβλίο του με τίτλο "Στρατηγικό Βάθος" που εκδόθηκε το 2001 έγινε αντικείμενο πολλών συζητήσεων στην Τουρκία και το εξωτερικό, αφού θεωρείται ότι περιλαμβάνει αναλύσεις παράλληλες προς τη διπλωματία που ασκεί εδώ και καιρό η τουρκική κυβέρνηση και έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «στροφή προς την Ανατολή». Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει κάνει 82 εκδόσεις στην Τουρκία, ενώ έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά.

Βουλευτής εξελέγη για πρώτη φορά στις εκλογές της 12ης Ιουνίου 2011. Είναι έγγαμος, πατέρας τεσσάρων παιδιών και γνωρίζει την αγγλική, τη γερμανική και την αραβική γλώσσα.

onalert
Διαβάστε Περισσότερα » " Νταβούτογλου:Ένας "ανατολίτης μπαγασάκος" στο τιμόνι της Τουρκίας "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news