facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Χαρδούβελης: Έρχονται μέτρα συμμόρφωσης για τους μεγαλο-οφειλέτες

«Η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να δοθεί μια ανάσα σε χιλιάδες συμπολίτες μας που λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα χρέη τους» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, αναφερόμενος, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, στο περιεχόμενο της τροπολογίας για τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε και νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα όπως αυτή για την άρση των στρεβλώσεων των πλειστηριασμών. Προανήγγειλε, επίσης, και συγκεκριμένες δράσεις για τους μεγάλους οφειλέτες τονίζοντας ότι αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης η ενίσχυση των μέτρων συμμόρφωσης.

Για την τροπολογία, ο κ. Χαρδούβελης ανέφερε ότι «είναι αποτέλεσμα εντατικής προετοιμασίας ενδελεχούς προετοιμασίας και συντονισμένων ενεργειών. Η διάταξη αφορά την εξυπηρέτηση όσων πολιτών βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Συγχρόνως η πολιτεία επιδοκιμάζει έμπρακτα τους συνεπείς φορολογούμενους που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με παλαιότερο πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων στο οποίο έχουν ενταχθεί».

Οι λεπτομέρειες της ρύθμισης

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε, στους φορολογούμενους αυτούς προσφέρεται η δυνατότητα είτε να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση, είτε να παραμείνουν στην παλαιά ρύθμιση με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με αυτούς που ήδη έχουν.

Αναλυτικά, στη νέα ρύθμιση μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αριθμό δόσεων μέχρι και 100, με πολύ μικρότερο επιτόκιο αναδρομικά και ολική ή μερική απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Αν παραμείνουν στην υφιστάμενη ρύθμιση, εκτός των παραπάνω ευεργετημάτων, τυγχάνουν περαιτέρω μείωσης των προσαυξήσεων κατά 20%.

«Συνεπώς, δεν δημιουργούμε δύο ταχύτητες φορολογουμένων ως προς το πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών τους, ενώ επιβραβεύουμε όσους στο παρελθόν επέλεξαν να ενταχθούν σε ρύθμιση» είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Η νέα προτεινόμενη ρύθμιση αφορά όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη φορολογική διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ.

Προϋποθέσεις για να παραμείνει κάποιος στη ρύθμιση είναι η υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων καθώς και η πληρωμή των φορολογικών του υποχρεώσεων καθόλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Το επιτόκιο είναι ευνοϊκό (4,56%) ετησίως, είπε επίσης και επισήμανε ότι «προβλέπονται απαλλαγές από προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το 100% αυτών.

Σε όσους ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση χορηγείται φορολογική ενημερότητα και επέρχεται αναστολή της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι «προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός φορολογουμένων, δεν τίθενται εισοδηματικές περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.

Επίσης οι φορολογικές οφειλές μετά την 1η Οκτωβρίου, μπορεί να μπουν και αυτές σε ρύθμιση. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης θα καθοριστούν σύντομα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

Κατά αντίστοιχο τρόπο ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ΦΚΑ.

Συμμόρφωση των μεγαλο-οφειλετών

«Με τις παραπάνω ρυθμίσεις διευκολύνουμε την πλειονότητα των πολιτών. Σε ότι αφορά όμως τους μεγάλους οφειλέτες αποτελεί δέσμευση της Κυβέρνησης η ενίσχυση των μέτρων συμμόρφωσης» είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Μεταξύ άλλων για τους μεγάλους οφειλέτες το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε:
  1. αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής μονάδας είσπραξης λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της στελέχωσής της σε 85 τουλάχιστον άτομα.
  2. πλήρη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, ΚΕΑΟ
  3. βελτίωση της παρακολούθησης των χρεών των μεγάλων οφειλετών, μέσω μεγαλύτερης συνδρομής από το ΚΕΦΟΜΕΠ, με την ενσωμάτωση σε ένα κεντρικό σύστημα όλων των απαραίτητων πληροφοριών από τις τοπικές εφορίες, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και τα πιστωτικά ιδρύματα, τηρώντας ασφαλώς τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
  4. επιτάχυνση της διαδικασίας διαγραφής ανεπίδεκτων οφειλών
  5. άρση των στρεβλώσεων του πλαισίου των πλειστηριασμών με βάση νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να κατατεθεί
  6. στελέχωση της υπηρεσίας ερευνών και διασφάλισης δημοσίων εσόδων, με εξειδικευμένο προσωπικό
  7. μέριμνα για την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχων και είσπραξης εσόδων
  8. εφαρμογή του νέου συστήματος επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις
  9. εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας στη ΓΓΔΕ ώστε το προσωπικό να αμείβεται ανάλογα με τα προσόντα και τις επιδόσεις του
«Για όσες από τις παραπάνω πρωτοβουλίες απαιτείται νομοθετική ρύθμιση σκοπεύουμε να υποβάλουμε τη σχετική νομοθεσία στο επόμενο διάστημα», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Για την παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι αποτελεί ένα επιτυχημένο μέτρο που η κυβέρνηση προώθησε ύστερα από ευρεία διαβούλευση με τους εταίρους το οποίο απέφερε μεγάλη προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνία, στην απασχόληση και τον τουρισμό.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% στα φυσικά πρόσωπα από 1.1.2015.

Είπε επίσης πως σε ότι αφορά τη διοικητική αναδιοργάνωση στο Υπουργείο, διαχωρίζεται η Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής με στόχο να εξασφαλιστεί η λειτουργική και αποτελεσματική χάραξη και εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών σε δύο κρίσιμους και διακριτούς τομείς πολιτικής που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του υπουργείου Οικονομικών.

pathfinder

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news