facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Αλλάζουν όλα για παλαιά και νέα στεγαστικά δάνεια – όλες οι αλλαγές

Αφού δημιουργήθηκαν και έσκασαν οι «φούσκες» στην κτηματαγορά, αφού το φαινόμενο των κόκκινων δανείων έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις και αφού δεκάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν να χρωστούν περισσότερα χρήματα από όσα αξίζει το ακίνητό τους, οι αρχές εντός και εκτός Ελλάδας αποφασίζουν , έστω και εκ των υστέρων, να λάβουν μέτρα για τη «θωράκιση» των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Δείτε όλα τα μέτρα που προωθούνται.

Με το ποσοστό των κόκκινων δανείων να έχει αναρριχηθεί ήδη στο 25% και το ενδεχόμενο να αρθεί η απαγόρευση πλειστηριασμών στο τέλος του χρόνου να είναι ανοικτό, οι ρυθμίσεις για τους υφιστάμενους δανειολήπτες έχουν ξεχωριστή σημασία. Στην έκθεσή της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει το πλαίσιο της συμφωνίας που έχει γίνει με την ελληνική πλευρά για το θέμα αυτό. Το πακέτο της συμφωνίας, περιλαμβάνει την αλλαγή του νόμου Κατσέλη αλλά και τη θέσπιση της 4ετούς περιόδου χάριτος για όσους βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. Η έκθεση, προαναγγέλλει ενεργοποίηση των αλλαγών από τον Ιούνιο. Οι αλλαγές αυτές, όπως έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, χωρίς να αποκλείονται αλλαγές μέχρι τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος, έχουν ως εξής:

Α. Η περίοδος χάριτος

Χορήγηση περιόδου χάριτος 48 μηνών σε όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού.

Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για το δανειολήπτη.

Ειδικότερα:

Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως €15.000 το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:

μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,

όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο),

άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως € 25.000 και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 01.01.2010 έως σήμερα.

Επιπλέον το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά €5.000 (δηλαδή έως €30.000 ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Β. Οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη

Για τον νόμο Κατσέλη, το υπουργείο έχει εξαγγείλει τις ακόλουθες αλλαγές:

Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν του 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα.

Σε συνεργασία με το Υπ. Δικαιοσύνης θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως.

Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντας τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.

Γ. Τι αλλάζει για τα καινούργια δάνεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προωθεί κοινοτική οδηγία για τους δανειολήπτες η οποία θα έχει καθολική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την οδηγία, θα επιχειρηθεί να μπει μια τάξη στη διαδικασία χορήγησης των δανείων έτσι ώστε ο δανειολήπτης να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματά του. Η οδηγία θα προβλέπει:

Οι προσφορές των τραπεζών για το στεγαστικό δάνειο, θα έχουν ενιαία «τυποποιημένη» μορφή ώστε να είναι εύκολο για τον υποψήφιο δανειολήπτη να κάνει σύγκριση από τράπεζα σε τράπεζα.

Θα είναι υποχρεωτικό για την τράπεζα να προειδοποιεί τους δανειολήπτες για το ρίσκο που αναλαμβάνουν. Οι κυριότερες πηγές ρίσκου, είναι η αύξηση του επιτοκίου όταν αυτό είναι κυμαινόμενο αλλά και ο συναλλαγματικός κίνδυνος όταν το δάνειο χορηγείται σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό που έχει η χώρα (π.χ σε ελβετικό φράγκο και όχι σε ευρώ)

Το εισόδημα του υποψήφιου δανειολήπτη θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους του δανείου που θα χορηγηθεί. Η εφαρμογή του κανόνα τύπου «δεν χορηγείται δάνειο εφόσον η δόση υπερβαίνει το 40% του μηνιαίου εισοδήματος» θα είναι υποχρεωτική.

Ο δανειολήπτης θα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει πρόωρα το δάνειό του (αυτό συμβαίνει και σήμερα και μάλιστα χωρίς κόστος εφόσον το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο). Οι χώρες-μέλη θα αποφασίζουν τι είδους αποζημίωση θα δικαιούνται οι τράπεζες σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής.

Η αποτίμηση των ακινήτων, θα πρέπει να γίνεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων

Δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη ακόμη και μετά την υπογραφή της σύμβασης τουλάχιστον μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Θα θεσπιστούν κανόνες για τη διαφήμιση των στεγαστικών δανείων

Θα είναι εφικτή η διάθεση «πακέτου» υπηρεσιών από την πλευρά της τράπεζας (π.χ ασφάλιση ζωής μαζί με το στεγαστικό σε ευνοϊκότερη τιμή για τον δανειολήπτη) έτσι ώστε ο πελάτης να εξασφαλίζει εκπτώσεις.

fpress
Διαβάστε Περισσότερα » " Αλλάζουν όλα για παλαιά και νέα στεγαστικά δάνεια – όλες οι αλλαγές "

Ο υφυπουργός Γεωργίας διαφωνεί με την επιβολή τέλους στα αγροτεμάχια

Ο Λαρισαίος Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος πριν πραγματοποιήσει τα εγκαίνια του 4ου Agro Quality Festival απαντώντας στην έκκληση του πρόεδρου της οργανωτικής επιτροπής, σκηνοθέτη κ. Μανούσου Μανουσάκη, να μην υπάρξει φορολόγηση στα αγροτεμάχια, είπε τα εξής:

«Είμαι ο τελευταίος που θα επιθυμούσε τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Και επειδή δεν υπάρχουν προειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης, θα ήθελα να καλέσω να είναι πιο προσεκτικοί όσοι μιλούν αβασάνιστα ή διαρρέουν πληροφορίες -εντός ή εκτός εισαγωγικών- για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, ενσπείροντας αναστάτωση στους αγρότες που μοχθούν για τον επιούσιο».

Διαβάστε Περισσότερα » " Ο υφυπουργός Γεωργίας διαφωνεί με την επιβολή τέλους στα αγροτεμάχια "

Θα χάσουμε άλλα σαράντα χρόνια

«Χτίζουμε την Ελλάδα της Αλλαγής» έλεγε ο Α. Παπανδρέου. «Την Ελλάδα του εκσυγχρονισμού» ήθελε ο Κ. Σημίτης. «Νεοφιλελεύθερη Ελλάδα» υποσχέθηκε ο Κ. Μητσοτάκης. «Νέο ελληνικό κράτος» ορκιζόταν ο Κ. Καραμανλής. «Παραλάβαμε χρεοκοπημένη Ελλάδα» ομολογούσε ο Γ. Παπανδρέου. «Χτίζουμε τη νέα Ελλάδα» λέει ο κ. Α. Σαμαράς.

Τον Ιούλιο του 2014 κλείνουμε ακριβώς 40 χρόνια από τότε που μπήκαν στην φυλακή οι χουντικοί που επίσης έχτιζαν... την καινούργια Ελλάδα και είχαν κάνει τον τόπο, επί επτά χρόνια, ένα απέραντο εργοτάξιο... όπως έλεγε και ο Πατακός με το μυστρί στο χέρι...

Έκλεισε λοιπόν το 1974 το εργοτάξιο των χουντικών και άνοιξε το εργοτάξιο της σοσιαλμανίας Καραμανλή και του «σοσιαλισμού» του Α. Παπανδρέου.

Αλλά μετά από τρία-τέσσερα εργοτάξια και μέσα στα σαράντα αυτά χρόνια κατεδαφίσαμε κυριολεκτικά την Ελλάδα. Και τώρα μέσα στα συντρίμμια της λέμε ακόμη μία φορά ότι την ξαναχτίζουμε.

Για να μην ξεφύγουμε δε από την ανοικοδόμηση μπήκε στην αναμονή, για το δικό του εργοτάξιο, και ο κ. Αλέξης Τσίπρας ο οποίος δήλωσε, στους βιομήχανους, ότι για να «κάτσει» το αναπτυξιακό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που θα αντικαταστήσει τα μνημόνια θα πρέπει να μεταρρυθμισθεί η κρατική μηχανή που σήμερα δεν μπορεί να αποδώσει λόγω κακής ποιότητας. Και αυτό σημαίνει άλλο ένα χτίσιμο σε πλάνα ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή λοιπόν κυβέρνηση μπορεί να αλλάξουμε αλλά το εργοτάξιο δεν το γλιτώνουμε, μας μένει ακόμη να δούμε γιατί μέχρι σήμερα αντί να χτίσουμε την νέα Ελλάδα κατεδαφίσαμε και ό,τι υπήρχε σε σημείο που να γίνει αγνώριστη.

Το πιθανότερο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπήρχαν υλικά ποιότητας... Δεν είχαμε καλούς μαστόρους... Δίναμε την δουλειά μόνο «εργολαβικά» και με μίζες... Κάναμε υπερτιμολογήσεις και χρεώσαμε την οικοδομή μέχρι τα αυτιά...Τελικά διαπιστώσαμε ότι μας λείπουν και οι αρχιτέκτονες.

Οπότε το πρώτο που έχουμε να κοιτάξουμε αν υπάρχουν υλικά, αν έχουμε μαστόρους και πάνω απ΄ όλα αν διαθέτουμε σχέδιο ανοικοδόμησης και αρχιτέκτονες να παρακολουθήσουν την εφαρμογή του.

Διαφορετικά πάμε πάλι για κατεδάφιση.

Ας δούμε κατ΄ αρχάς με ποια υλικά πάμε να ανοικοδομήσουμε την Ελλάδα.

Ετοιμαζόμαστε, κατά πως λέει ο κ. Σαμαράς, να θεμελιώσουμε την νέα Ελλάδα αλλά με το ίδιο διεφθαρμένο κράτος έρμαιο της διαπλοκής, της λαμογιάς, της αρπαχτής και των συντεχνιών. Με την παιδεία στο χειρότερο επίπεδο που βρέθηκε μετά το «κρυφό σχολειό» τους Τουρκοκρατίας. Με την άμυνα και την ασφάλεια στα χέρια εξαθλιωμένων οικονομικά και ψυχολογικά δυνάμεων. Με την κεντρική διοίκηση βουτηγμένη στην συντεχνιακή νοοτροπία και την χαμηλή έως ασήμαντη παραγωγικότητα. Με το ένα τέταρτο των εργαζομένων χωρίς μεροκάματο και προοπτική για δουλειά. Με την δικαιοσύνη να βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτεία. Με τις παραγωγικές τάξεις κουμπωμένες και επιφυλακτικές. Με τις Τράπεζες σε βήματα τυφλής διαδρομής. Με τις κρατικές υπηρεσίες και τους «ανεξάρτητους φορείς» της όργανα της διαπλοκής.

Ας εξετάσουμε τώρα τα οικονομικά μέσα της ανοικοδόμησης αφού είναι αδύνατον να σταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως δομημένη κοινωνία χωρίς δυνατότητες ανταγωνιστικότητας. Αν λοιπόν φωτίσουμε τα επίπεδα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας θα διαπιστώσουμε ότι και εδώ μας λείπουν τα υλικά μιας και έχουμε πρόβλημα υποδομής και σταθερότητας σε επιλογές οικονομικής πολιτικής.

Και τώρα ας πάμε στους «μαστόρους» και τους εργολάβους που διαθέτει σήμερα η Βουλή για την ανοικοδόμηση της Ελλάδας.

Η τρικομματική κυβέρνηση έχει μεν τα εργαλεία αλλά τα «σχέδια» πρέπει να ταιριάζουν σε εκείνα που βολεύουν κάθε κόμμα ξεχωριστά. Πως λοιπόν θα φτιάξουμε τα υλικά που χρειάζονται για την ανοικοδόμηση αφού δεν συμφωνούμε απόλυτα στις δόσεις των υλικών και το μίγμα του χτισίματος και της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η αντιπολίτευση που επιδιώκει την εξουσία δεν έχει αυτοδυναμία και για να χρησιμοποιήσει τα υλικά που διαθέτουμε θα πρέπει να ξεπεράσει την άποψή της ότι είναι άχρηστα και δεν απαιτείται μεταρρύθμιση. Αλλά αν χρησιμοποιήσει τα ίδια υλικά οδηγούμαστε σε πλήρη κατεδάφιση και ξεχνάμε κάθε σκέψη για ανοικοδόμηση.

Η Βουλή δεν διαθέτει τίποτε άλλο εκτός τους μαστόρους του ΚΚΕ που ο λαός όμως δεν τους δίνει την άδεια να οικοδομήσουν αυτά που έχουν στο μυαλό τους.

Μένει λοιπόν εκ των πραγμάτων ένας και μόνο δρόμος. Ακούστε την φωνή της αγοράς και αφήστε ελεύθερες τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας να αναλάβουν λειτουργικά αυτό που σήμερα εμείς θεωρούμε κρατική μηχανή. Κρατείστε ως κράτος μόνο τον σχεδιασμό, την εφαρμογή των νόμων και την προστασία των συνόρων και των πολιτών. Περιοριστείτε σε ένα κράτος δομημένης κοινωνίας και εμπιστευτείτε όλα τα άλλα στον Έλληνα που έχει αποδείξει (εκτός Ελλάδος) ότι κάνει θαύματα όταν πράγματι λειτουργεί το κράτος και η κοινωνία που τον περιβάλλει είναι σωστά δομημένη.

Αφήστε τα χτισίματα με τα σάπια υλικά που διαθέτουμε. Θα χάσουμε άλλα 40 χρόνια.

capital
Διαβάστε Περισσότερα » " Θα χάσουμε άλλα σαράντα χρόνια "

"Τέρμα οι απειλές κατά της Κύπρου"- Έγγραφο της ΕΕ κατά της Τουρκίας

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί , ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, να εκμεταλλεύεται το Φυσικό της Αέριο,ανεξάρτητα από τις όποιες αμφισβητήσεις της Άγκυρας  απευθύνει η ΕΕ, σύμφωνα με το  Προσχέδιο του Εγγράφου για τις θέσεις της ΕΕ που θα παρουσιασθεί στην προσεχή συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας στις 27 Μαΐου.

Τέρμα οι απειλές
Παράλληλα στο Προσχέδιο που παρουσιάζει σήμερα σε συνοπτική μορφή η αγγλόφωνη τουρκική εφημερίδα Τoday’s Zaman, καταγράφεται αυστηρή προειδοποίηση  στην Τουρκία  να αποφύγει οποιαδήποτε μορφή ενέργειας ή απειλής κατά κράτους μέλους της ΕΕ, όπως επίσης οποιαδήποτε μορφή προστριβών και δράσεων που θα μπορούσαν να βλάψουν τη σχέση καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών - αναφορές που πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορούν φυσικά και την Ελλάδα.

Άνοιγμα λιμένων - αεροδρομίων
Στο έγγραφό της, η ΕΕ καθιστά σαφές ότι η Kυπριακή Δημοκρατία  ( στο δημοσίευμα «ελληνοκυπριακή πλευρά»)  θεωρείται ότι, ως κυρίαρχο κράτος, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, διατηρεί το δικαίωμα στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην Μεσόγειο, παρόλο που η Τουρκία και η «ΤΔΒΚ» θέτουν υπό αμφισβήτηση αυτό το δικαίωμα.
Αναμένεται ακόμα από την Τουρκία να ανοίξει χωρίς καθυστέρηση τους λιμένες και αερολιμένες της σε μέσα μεταφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας .

Να ανοίξει η Χάλκη
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επανάληψή με με σαφή τρόπο στο έγγραφο, της θέσης της ΕΕ ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης θα πρέπει να επαναλειτουργήσει, καθώς επίσης ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί το οικουμενικό στάτους του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
 Σύμφωνα επίσης με το δημοσίευμα, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ενθαρρύνεται η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, στις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς επίσης στη Συρία και στις περιπτώσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν.

Το Κουρδικό

Αναγνωρίζεται, επίσης, η πρόοδος της χώρας στην αντιμετώπιση του Κουρδικού ζητήματος και στην κατάρτιση του νέου Συντάγματος.

Αιχμηρή κριτική ασκείται, ωστόσο, για την κατάσταση του Τύπου στην Τουρκία και την ελευθερία της έκφρασης, χωρίς όμως να παραβλέπεται η πρόοδος που σημειώθηκε με την έγκριση από τη Μεγάλη τουρκική Εθνοσυνέλευση του 4ου πακέτου δικαστικών μεταρρυθμίσεων, βήμα θετικό προς την κατεύθυνση της προώθησης της ελευθερίας της έκφρασης.

Διαδεδομένη η διαφθορά

Επίσης, η διαφθορά εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη και καταγράφεται η απουσία αποτελεσματικής στρατηγικής για την καταπολέμησή της. Αν και αναγνωρίζεται η πρόοδος στην κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος προκειμένου το ισχύον νομικό πλαίσιο της Τουρκίας να συμμορφωθεί πλήρως προς τα κοινοτικά και διεθνή πρότυπα. «Η πρόοδος σχετικά με το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για το άνοιγμα του διαπραγματευτικού κεφαλαίου για την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση», αναφέρει το έγγραφο.

Θετικό η εποπτεία του Στρατού από το Σύνταγμα 
 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο προσχέδιο αναφέρονται ως θετικά τα βήματα που έχει πραγματοποιήσει η Τουρκία στον τομέα της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου (θεσμοθέτηση Τούρκου Διαμεσολαβητή, σύσταση Εθνικού Ιδρύματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρόοδος στην αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών και στην ισότητα των δύο φύλων, πρόοδος στην επίτευξη του στόχου να τεθεί ο Στρατός υπό την εποπτεία του νέου Συντάγματος αναμένεται ως ευκαιρία για την εδραίωση της δικαστικής μεταρρύθμισης και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας.


onalert
Διαβάστε Περισσότερα » " "Τέρμα οι απειλές κατά της Κύπρου"- Έγγραφο της ΕΕ κατά της Τουρκίας "

Άδειες χωρίς υπογραφή και 63% ποσοστό απουσίας αποκάλυψε έλεγχος στο υπ. Τουρισμού

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος που έγινε στο υπουργείο Τουρισμού την Τρίτη του Πάσχα οδήγησε σε συμπεράσματα που «καίνε». Από αυτόν προέκυψε πως το ποσοστό απουσίας έφτασε ακόμη και το 63%, ενώ προέκυψε πως υπήρχαν αιτήσεις άδειας που συμπληρώθηκαν έπειτα από τον έλεγχο. Επιπλέον, κάποιες από αυτές δεν έφεραν υπογραφή προϊσταμένων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής της Κυριακής», ο έλεγχος αποκάλυψε ότι κάποιοι υπάλληλοι έχρισαν εαυτούς προϊσταμένους και υπέγραφαν άδειες συναδέλφων τους. Συγκεκριμένα, προέκυψε πως την Τρίτη του Πάσχα εργάστηκαν 99 άτομα στο υπουργείο Τουρισμού και απουσίασαν - δικαιολογημένα ή όχι - 115 εργαζόμενοι. Μάλιστα, σε μία διεύθυνση το ποσοστό απουσίας έφτασε το 63%.

Ακόμη, άδειες απουσίας συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν κατόπιν εορτής, έπειτα από τον έλεγχο, ενώ διαπιστώθηκε ακόμη ότι υπήρξαν περιπτώσεις που υπάλληλοι «χτύπησαν» την κάρτα συναδέλφων τους οι οποίοι δεν βρέθηκαν στο γραφείο τους. Μάλιστα καταγράφηκε και περίπτωση στην οποία κάποιος προσήλθε στην υπηρεσία του στις 07.19 και αποχώρησε στις 09.12. Στο έντυπο άδειας του συγκεκριμένου δεν υπάρχει υπογραφή του άμεσου προϊσταμένου του, ενώ δεν αναφέρεται και ο λόγος της απουσίας του.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Άδειες χωρίς υπογραφή και 63% ποσοστό απουσίας αποκάλυψε έλεγχος στο υπ. Τουρισμού "

Ευρωπαϊκή απαγόρευση στο χύμα ελαιόλαδο στα εστιατόρια

Σφραγισμένα και μιας χρήσης μπουκάλια με ελαιόλαδο καλούνται να χρησιμοποιούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 όλα τα εστιατόρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί των μπολ ή άλλων συσκευασιών με χύμα ελαιόλαδο που επιτρέπονται ως τώρα, σύμφωνα με ευρωπαϊκή οδηγία. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή είναι δωράκι για τους ελαιοπαραγωγούς της Ευρώπης και το μόνο που θα φέρει είναι επιπλέον δυσαρέσκεια σε όσους είναι ήδη απογοητευμένοι από τη γραφειοκρατία στην Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι πρόκειται για μια κίνηση με σκοπό να βελτιωθεί η υγιεινή και που θα διασφαλίζει στους καταναλωτές ότι το ελαιόλαδο που τους σερβίρεται στα εστιατόρια δεν έχει διαλυθεί με χαμηλότερης ποιότητας λάδι.

“Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λογική και λειτουργούσε σωστά οι άνθρωποι δεν θα ήταν τόσο αντι-ευρωπαϊστές. Αλλά όταν πρόκειται για πράγματα τόσο παράλογα όσο αυτό θέτει σωστά ερωτηματικά για τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη”, σχολίασε η ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτής του κόμματος των Συντηρητικών στη Βρετανία Μαρίνα Γιαννακουδάκη.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η πρόταση αυτή υποστηρίχθηκε από 15 χώρες-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κύριων ελαιοπαραγωγών χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

“Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως- παράγοντας το 70% της παραγωγής ελαιολάδου- ίσως αυτό είναι κάτι παραπάνω από μια καλή είδηση για τους Ευρωπαίους καταναλωτές”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλιβερ Ντρου.

Η Γερμανία αντιτάχθηκε στη συγκεκριμένη οδηγία σε μια ψηφοφορία ευρωπαίων αξιωματούχων, ενώ η Βρετανία απείχε.

Η γερμανική εφημερίδα “Sueddetsche Zeitung” περιέγραψε το σχέδιο ως “την πιο περίεργη απόφαση μετά τη θρυλική οδηγία για την καμπυλότητα των αγγουριών”.

enet
Διαβάστε Περισσότερα » " Ευρωπαϊκή απαγόρευση στο χύμα ελαιόλαδο στα εστιατόρια "

Ο κώδικας δεοντολογίας των εφοριακών

Τι πρέπει να κάνουν και τι όχι οι εφοριακοί στις επαφές τους με τους πολίτες, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που εξέδωσε το ΥΠΟΙΚ

Απαγορεύεται η επικοινωνία των υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ με τους φορολογούμενους εκτός υπηρεσίας, η επικοινωνία με το κοινό πρέπει να γίνεται με ευγένεια, υπευθυνότητα, απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους του ΥΠΟΙΚ και με τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να επικοινωνούν μόνο εξουσιοδοτημένα για αυτό πρόσωπα του ΥΠΟΙΚ.

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους δεκάδες κανόνες που περιλαμβάνονται στο 37 σελίδων κείμενο του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το capital.gr, από τον Κώδικα αυτόν προκύπτει ότι κάθε υπάλληλος θα πρέπει:

-να τηρεί πάντα το νόμο, τον παρόντα Κώδικα και όλες τις άλλες πολιτικές και διαδικασίες που ισχύουν γενικά και ειδικά για την εργασία του,

-αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του,

-μιλά με ειλικρίνεια,

-ζητά τη συμβουλή των διευθυντών, προϊσταμένων ή άλλων αρμόδιων όταν δεν είναι σίγουρος για τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσει,

-είναι αλληλέγγυος με τους συναδέλφους,

-αμφισβητεί ή αναφέρει ενέργειες που έρχονται σε αντίφαση με το νόμο, τον παρόντα Κώδικα ή τις λοιπές πολιτικές και διαδικασίες του Υπουργείου.


Το Υπουργείο και οι υπάλληλοί του δεσμεύονται σε μια κουλτούρα δεοντολογίας, σύμφωνα με την οποία, όσο επείγουσα κι αν είναι η ανατεθείσα εργασία, ο υπάλληλος δεν πρέπει ποτέ να:


-θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών

-προτρέπει άλλους να παραβούν το νόμο, τον παρόντα Κώδικα ή τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες.


Η κουλτούρα δεοντολογίας συμβάλλει, εκτός από την τήρηση του νόμου, στην καλλιέργεια ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας, προάγει την ομαδική εργασία και βοηθάει στη δημιουργία και υποστήριξη μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας υπηρεσίας.


Ακεραιότητα –Εντιμότητα


O υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να είναι ευθύς και ειλικρινής σε όλες τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και να:


-Εκτελεί την εργασία του με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα

-Τηρεί τους νόμους και προβαίνει στις επιδόσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία και τις καθορισμένες διαδικασίες.

-Μην εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, ούτε σε πράξεις που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας του ή του Υπουργείου.

-Σέβεται και να συμβάλλει στην επίτευξη των νόμιμων και ηθικών αντικειμενικών σκοπών και στόχων του Υπουργείου.

-Καλλιεργεί, με κάθε τρόπο, το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την εντιμότητα, την προσήλωση στο καθήκον ή την ηθική του ακεραιότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, να αποφεύγει κάθε πράξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοιες ότι παραβιάζει το νόμο ή τις ηθικές αρχές και την δεοντολογία που πρέπει να διέπουν τις ενέργειές του.

-Είναι έντιμος και να μην αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε δώρο (προσφορά αντικειμένου ή υπηρεσίας με χρηματική αξία, δάνειο, έκπτωση, διευκόλυνση, διασκέδαση, φιλοξενία, ταξίδι, στέγαση και διατροφή σε χαμηλή τιμή, καθώς και εκπαίδευση) για υπόθεση που ο ίδιος χειρίζεται, είτε προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη είτε από τρίτο. Εάν ο υπάλληλος ή κάποιος από τους στενούς συγγενείς του γίνει αποδέκτης δώρου, οφείλει, αφού ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία του, να το επιστρέψει αμέσως ή να πληρώσει την αγοραία αξία του.

-Μην χρησιμοποιεί το αξίωμά του ή την θέση του στην υπηρεσία για να αποκομίσει προσωπικά οφέλη ή για να ευνοήσει κάποιο προϊόν, υπηρεσία ή επιχείρηση και γενικά το ιδιωτικό συμφέρον τρίτων, ούτε πρέπει να επιτρέπει σε συγγενείς ή φίλους του να επικαλεσθούν άμεσα ή έμμεσα την ιδιότητά του για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους.
-Χαρακτηρίζεται από υψηλή ευσυνειδησία και σεβασμό για την αξιοπρέπεια των συναδέλφων του και των πολιτών. Οφείλει να ενεργεί με τρόπο δίκαιο, και η συμπεριφορά του να είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε πρόθεση δόλου ή απάτης.


Αντικειμενικότητα


Ο υπάλληλος πρέπει να αντιστέκεται και να μην επιτρέπει τις προκαταλήψεις, τη σύγκρουση συμφερόντων ή την καταχρηστική επιρροή άλλων, να αναιρεί την επαγγελματική του κρίση και οφείλει να:


-Μη συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σχέση καθώς και να μην αποδέχεται οτιδήποτε ενδέχεται να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την αμερόληπτη εκτίμησή του. Αυτή η συμμετοχή περιλαμβάνει εκείνες τις δραστηριότητες ή σχέσεις που ενδέχεται να συγκρούονται με τα συμφέροντα του Υπουργείου.

-Κοινοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την προϋπόθεση της τήρησης του απορρήτου, όλες τις σημαντικές πληροφορίες που του γνωστοποιούνται και ενδέχεται να βοηθούν στο έργο του Υπουργείου.

-Αντιμετωπίζει όμοιες περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο και διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορετικό τρόπο. Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να κρίνουν με διαφορετικά κριτήρια δυο αιτήσεις ή υποθέσεις που αφορούν την ίδια περίοδο και βασίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά.

-Λαμβάνει ορθές και αντικειμενικές αποφάσεις.


Επαγγελματική συμπεριφορά - επάρκεια


Ο υπάλληλος οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες λαμβάνουν τις κατάλληλες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στη νομοθεσία, τις πρακτικές και τις τεχνικές και να :


-Παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τους Νόμους και την Δεοντολογία .

-Βελτιώνει συνεχώς την επάρκεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, ενώ οι προϊστάμενοί τους οφείλουν να τους αναθέτουν μόνο εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες.

-Έχει άριστη γνώση του αντικειμένου, στο οποίο έχει κληθεί να υπηρετήσει και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις που σημειώνονται στον επαγγελματικό χώρο του.

-Προσπαθεί, με τρόπο απλό και κατανοητό, να εξηγήσει στους πολίτες τα σχετικά με την υπόθεσή τους και να τους καθοδηγεί σωστά, απαντώντας στις ερωτήσεις τους με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια, αποφεύγοντας τη χρήση νομικών ή δύσκολα κατανοητών όρων, τεκμηριώνοντας πάντοτε τις απόψεις του.

-Ενημερώνει τους πολίτες για τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν στη διάθεσή τους, τις αρχές ενώπιον των οποίων μπορούν αυτά να ασκηθούν, και τις προθεσμίες άσκησής τους .

-Τηρεί σειρά προτεραιότητας κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών και να λαμβάνει ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρίες, εγκύους, μητέρες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους κ.λπ.

-Αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, σύγχυσης, ψυχικού κλονισμού ή όταν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άνεργοι, ηλικιωμένοι ή αναλφάβητοι).

-Επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή όταν εξυπηρετεί αλλοδαπούς, ιδίως στην περίπτωση που δεν μιλούν καλά ελληνικά, προσπαθώντας να γίνεται πάντα κατανοητός με οποιοδήποτε τρόπο, και αν χρειαστεί, να ζητά τη συνδρομή συναδέλφων του.

-Ενδιαφέρεται πάντα για τα αποτελέσματα της εργασίας του και να αναγνωρίζει τα τυχόν λάθη του, φροντίζοντας να μην τα επαναλάβει στο μέλλον. Όταν διαπιστώσει ότι πράξη του ή παράλειψή του, έθιξε κάποιο δικαίωμα πολίτη, οφείλει αμέσως να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να επανορθώσει.

-Είναι απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις του προς τους πολίτες. Αν έχει δεσμευθεί να αποστείλει γραπτή απάντηση (εντός προθεσμίας συντομότερης από τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΔΔ), ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή να δεχθεί τον πολίτη στην υπηρεσία, οφείλει με κάθε τρόπο, να ανταποκριθεί σ’ αυτήν τη δέσμευση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τον πολίτη.

-Αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες δίκαια, άσχετα από τη θέση εργασίας τους, την αναπηρία τους, το χρώμα τους, το φύλο τους, την ηλικία τους, την εθνική τους προέλευση, την υπηκοότητά τους, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την οικογενειακή τους κατάσταση, τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, την εμπειρία τους και τα θρησκευτικά τους πιστεύω.

-Υποστηρίζει ένα χώρο εργασίας ανοικτό στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών, όπου εκτιμάται η ποικιλομορφία, ενθαρρύνεται η ειλικρίνεια και επιβραβεύεται η καινοτομία, η ομαδική εργασία και η δεκτικότητα απέναντι στην αλλαγή.

-Ακολουθεί τους περιβαλλοντικούς κανόνες και τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, αναφέροντας άμεσα τυχόν ατυχήματα, τραυματισμούς ή συνθήκες.

-Έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση.

-Συμπεριφέρεται με ευγένεια εντιμότητα και κοσμιότητα.

-Απευθύνεται στους πολίτες και στους προϊσταμένους του στον πληθυντικό.

-Να μην καπνίζει σε χώρους που δεν επιτρέπεται.

-Εξυπηρετεί τους πολίτες κατά το ωράριο που έχει ορίσει η υπηρεσία του, σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, αφιερώνοντας εξολοκλήρου και αποκλειστικά το χρόνο εργασίας σας στα καθήκοντά του, και παραμένοντας και πέρα του ισχύοντος χρόνου εργασίας, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τούτο.

-Μην διακόπτει για προσωπικές του υποθέσεις την επικοινωνία με τους πολίτες που συναλλάσσεται. Αν ωστόσο, προκύψει λόγος τόσο σοβαρός, ώστε να επιβάλλεται η διακοπή της συνομιλίας, οφείλει να ζητήσετε συγγνώμη από τον πολίτη και να παρακαλέσει άλλον συνάδελφό του να συνεχίσει τη συναλλαγή.

-Να δηλώνει το όνομά του και να αντιμετωπίζει με ευγένεια και προθυμία τις ερωτήσεις που του απευθύνονται, όταν απαντά σε τηλεφωνικές κλήσεις. Εάν είναι αναρμόδιος, θα πρέπει να διευκολύνει τον πολίτη στο να πληροφορηθεί το σωστό αριθμό κλήσης και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να φροντίζει να παραπέμψει τον πολίτη σε κάποια υπηρεσία πληροφόρησης κοινού.

-Αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και κατανόηση, αποφεύγοντας τις εντάσεις ή τους διαπληκτισμούς, όταν έρχεται σε επαφή με πολίτη δύστροπο ή ιδιαιτέρως εριστικό. Ακόμη και αν ο πολίτης τον προσβάλει, ο υπάλληλος οφείλει να διατηρήσει τον αυτοέλεγχό του και, εφόσον χρειασθεί, να ζητήσετε τη συνδρομή του προϊσταμένου του για τη διευθέτηση της κατάστασης.

-Μην εκδηλώνει ούτε να διαδίδει τις πολιτικές, θρησκευτικές και φιλοσοφικές του πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

-Αποφεύγει γενικότερα, κάθε πράξη που θα μπορούσε να προσβάλει ή να μειώσει την προσωπικότητα ή την επαγγελματική υπόσταση των ατόμων, με τα οποία συναλλάσσεται αλλά και όταν άλλοι συμπεριφέρονται προς αυτόν ανάρμοστα να το αναφέρει άμεσα στον προϊστάμενό του.

-Να συμπεριφέρεται πάντα με κόσμιο και διακριτικό τρόπο στους πολίτες, τους συναδέλφους, τους προϊσταμένους και τους υφισταμένους ώστε να μη θίγεται το κύρος της υπηρεσίας του (αποφεύγοντας πράξεις, αγένειας, σεξουαλικής παρενόχλησης κ.λπ.), τόσο εντός της υπηρεσίας όσο και στην ιδιωτική του ζωή.

Εργασίες που απαγορεύονται εκτός υπηρεσίας


Ο Κώδικας ορίζει ρητά ενέργειες που απαγορεύονται να γίνουν από τους υπαλλήλους εκτός υπηρεσίας. Αυτές είναι:


-Συναντήσεις με φορολογούμενους για αμιγώς υπηρεσιακά θέματα

-Παροχή οποιονδήποτε νομικών, φορολογικών, τελωνειακών ή λοιπών υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της εργασίας του. Τέτοια θέματα είναι για παράδειγμα, η σύνταξη προσφυγής ελεγχόμενου, παροχή συμβουλών για τελωνειακά φορολογικά και λοιπά θέματα.

-Συμμετοχή στη λογιστική και οικονομική ανάλυση αλλά και στην ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων οποιουδήποτε, όταν η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει φορολογικά θέματα.

-Συμμετοχή στην τήρηση βιβλίων και την καταγραφή των συναλλαγών οποιουδήποτε.

-Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων τρίτων.

-Υποβολή-συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων αιτήσεων και εν γένει εγγράφων που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας σας για λογαριασμό τρίτων.


Βασικές οδηγίες συμπεριφοράς προς τους πολίτες


1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να τηρούν πιστά το Σύνταγμα, τους νόμους και να θέτουν τις ηθικές αρχές πάνω από το ατομικό κέρδος/συμφέρον, ώστε να απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του κοινού.

2. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να έχουν οικονομικά συμφέροντα, τα οποία συγκρούονται με την ευσυνείδητη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να ασχολούνται με οικονομικές συναλλαγές, χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν αυτές ανάρμοστα για την προώθηση οποιουδήποτε ιδιωτικού συμφέροντος.

4. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να δέχονται δώρα ή οποιοδήποτε αντικείμενο/υπηρεσία με νομισματική αξία (εκτός αν νόμος ορίζει διαφορετικά) από οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση που τους ζητά κάποια επίσημη ενέργεια για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή άλλες δραστηριότητες που ρυθμίζονται από τις υπηρεσίες του υπαλλήλου, ή τα συμφέροντα των οποίων μπορούν να επηρεαστούν σημαντικά από την απόδοση ή τη μη εκτέλεση των καθηκόντων του.

5. Οι υπάλληλοι πρέπει να καταβάλλουν ειλικρινή προσπάθεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει εις γνώση τους και χωρίς άδεια, να δίνουν υποσχέσεις που δεσμεύουν τη διοίκηση.

7. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το δημόσιο αξίωμα για ίδιο όφελος

8. Οι υπάλληλοι πρέπει να ενεργούν με αμεροληψία και να μην παρέχουν προνομιακή μεταχείριση σε οποιονδήποτε ιδιώτη ή επιχείρηση.

9. Οι υπάλληλοι πρέπει να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία.

10. Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να ασχολούνται με εξωϋπηρεσιακές δραστηριότητες που έρχονται σε σύγκρουση με τις ευθύνες και τα καθήκοντά τους.

11. Οι υπάλληλοι πρέπει να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές φαινόμενα απάτης, κατάχρησης, διαφθοράς.

12. Οι υπάλληλοι πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες και ειδικά όσες απορρέουν από νόμους και αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, τελών κ.λπ.

13. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να τηρούν όλους τους νόμους και κανονισμούς, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, καταγωγής, ηλικίας ή αναπηρίας.

14. Οι υπάλληλοι πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει το νόμο ή τον Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας.


Καταγγελίες εναντίον υπαλλήλων


Με τον Κώδικα θεσπίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τις υπηρεσίες που θα δέχονται καταγγελίες των πολιτών για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας από τους υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚ.

Για τις περιπτώσεις (εκτός των ποινικών ή της παράβασης καθήκοντος) αρμοδιότητα έχει η Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών, με έδρα την Νικηταρά 1& Εμμ. Μπενάκη, Τ.Κ. 101 84, ΑΘΗΝΑ, τηλέφωνο 2103231663, φαξ 2105239703, ηλεκτρονική διεύθυνση eak@3279.syzefxis.gov.gr.

Για τις σοβαρές καταγγελίες, δηλαδή αυτές που επισείουν ποινικές κυρώσεις αρμόδια είναι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα το Α΄ Τμήμα εξετάζει όλες τις περιπτώσεις χρηματισμού, αναξιοπρεπούς/ανάρμοστης/ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς και παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα. Οι σχετικές αναφορές/καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται προφορικά στο τηλέφωνο 2103303774, ή γραπτά στο φαξ 2103826038, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση desyp@1987.syzefxis.gov.gr, ή στην διεύθυνση Νικηταρά 1 & Εμμ. Μπενάκη, Τ.Κ. 101 84, ΑΘΗΝΑ οι επιστολές/υπηρεσιακές αναφορές.


Επικοινωνία με το κοινό


O Κώδικας ορίζει ότι η διάχυση της πληροφόρησης από το ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένα για αυτό το λόγο πρόσωπα καθώς όπως σημειώνεται τυχόν ερωτήσεις από το κοινό ή τα Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με την απόδοση του υπουργείου ή ζητήματα εξειδικευμένα μπορεί να επηρεάζουν ουσιαστικά τη φήμη του υπουργείου. Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής: «Είναι σημαντικό όλη η επικοινωνία του Υπουργείου με το ευρύτερο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να γίνεται με ακρίβεια και συνέπεια. Αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία του Υπουργείου με το κοινό ή τα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, εμπορικά περιοδικά, τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί σταθμοί ή υπηρεσίες Διαδικτύου) πρέπει να γίνεται μόνο από τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να μιλούν εκ μέρους του Υπουργείου. Τυχόν ερωτήσεις από το κοινό ή τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την απόδοση του Υπουργείου την πορεία των εργασιών ή ζητήματα εξειδικευμένα που μπορεί να επηρεάζουν ουσιαστικά τη φήμη του Υπουργείου, πρέπει να απαντιούνται από εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν αναλάβει τέτοια ευθύνη».

capital
Διαβάστε Περισσότερα » " Ο κώδικας δεοντολογίας των εφοριακών "

Παραίτηση "βόμβα" του Τέρενς Κουίκ

Την παραίτησή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων υπέβαλε σήμερα ο βουλευτής Επικρατείας Τέρενς Κουίκ.

Σε συνομιλία του με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Κουίκ επιβεβαίωσε την υποβολή της παραίτησής του, αλλά απέφυγε να αναφερθεί στους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την κίνηση, ενώ δεν διευκρίνισε εάν απέστειλε επιστολή παραίτησης.

Ο κ.Κουίκ από τη Ρόδο όπου βρίσκεται στο πλαίσιο περιοδείας στις περιφέρειες των οποίων έχει αναλάβει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση αφού το κόμμα του δεν εξέλεξε βουλευτή, ανέφερε ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω απ' ότι λέει στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, και όπου παραθέτει την πολιτική δραστηριότητά του και το πρόγραμμα της εξαήμερης περιοδείας του σε περιοχές της χώρας, ενώ αναφέρει και την υποβολή της παραίτησής του.

Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος ο οποίος επέστρεψε αεροπορικώς πριν από λίγο στην Αθήνα από τη Νίσυρο, είπε σε στενό του συνεργάτη ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την παραίτηση του Τέρενς Κουίκ, και πως δεν έχει σταλεί καμία επιστολή στον ίδιο ή στο κόμμα, ούτε υποβλήθηκε προφορικά καμία παραίτηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ.Καμμένος συνομίλησε σήμερα με τον γραμματέα της ΚΟ των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Παναγιώτη Μελά, ο οποίος τον ενημέρωσε για «τις προθέσεις του Τέρενς Κουίκ να παραιτηθεί από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου» αλλά φέρεται να είπε πως ακόμη δεν είχε λάβει καμία επιστολή παραίτησης.

Η επίσημη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπει την αποστολή επιστολής παραίτησης στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στον πρόεδρο του κόμματος.

Ο Τέρενς Κουίκ είναι βουλευτής Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και μετά από αυτόν πρώτος επιλαχών είναι ο Μιχάλης Γιαννάκης κορυφαίο στέλεχος σήμερα της Νέας Μέρας.

enikos
Διαβάστε Περισσότερα » " Παραίτηση "βόμβα" του Τέρενς Κουίκ "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news