facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Νέες μειωμένες τιμές στα φωτοβολταϊκά

Υπεγράφη η Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκη Παπαγεωργίου, καθώς και η Κοινή Απόφαση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη, με τις οποίες καθορίζονται οι νέες μειωμένες τιμές για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, καθώς και για τα φωτοβολταϊκά συστήματα του Ειδικού Προγράμματος για κτιριακές εγκαταστάσεις (οικιακά φωτοβολταϊκά), αντίστοιχα.

Οι νέες τιμές καθορίστηκαν, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως της μείωσης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 2/2013 της ΡΑΕ, καθώς και τον βαθμό επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ -και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών σταθμών- στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και τη συνεπακόλουθη επιβάρυνση του καταναλωτή στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κατάστασης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, η συνολική ηλεκτρική ισχύς των φωτοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους έχει υπογραφεί Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας υπερκαλύπτει το όριο για την εγκατεστημένη ισχύ κατά το έτος 2014 και ξεπερνά ακόμη και το όριο για το έτος 2020 όπως αυτά έχουν οριστεί, δηλ. τα όρια των 1.500 MW και 2.200 MW αντιστοίχως.

Ακολουθούν οι πίνακες με την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς:

Πίνακας 1

«Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα σε €/MWh:


 
Διασυνδεδεμένο
Μη Διασυνδεδεμένο
Α
Β
Γ
(ανεξαρτήτως ισχύος)
>100kW
≤100kW
2013 Φεβρουάριος
95,00
120,00
100,00
2013 Αύγουστος
95,00
120,00
100,00
2014 Φεβρουάριος
90,00
115,00
95,00
2014 Αύγουστος
90,00
115,00
95,00
Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά
1,1 x μΟΤΣν-1
1,2 x μΟΤΣν-1
1,1 x μΟΤΣν-1
μΟΤΣν-1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν-1.».


Οι νέες τιμές θα ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και δεν επηρεάζουν τις ήδη ισχύουσες τιμές για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που με το νόμο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, παράταση που αφορά σε:
• Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 100kW από κατ΄επάγγελμα αγρότες των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 19 Μαΐου 2013 και τώρα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

• Φωτοβολταϊκούς σταθμούς των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 12 Μαρτίου 2013 και με τη δοθείσα παράταση μπορούν να υπαχθούν στις τιμές της Υπουργικής Απόφασης της 9ης Αυγούστου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Πίνακας 2

Για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:


Μήνας / Έτος
Tιμή (ευρώ/MWh)
Φεβρουάριος 2013
125,00
Αύγουστος 2013
125,00
Φεβρουάριος 2014
120,00
Αύγουστος 2014
120,00
Φεβρουάριος 2015
115,00
Αύγουστος 2015
115,00
Φεβρουάριος 2016
110,00
Αύγουστος 2016
110,00
Φεβρουάριος 2017
105,00
Αύγουστος 2017
100,00
Φεβρουάριος 2018
95,00
Αύγουστος 2018
90,00
Φεβρουάριος 2019
85,00
Αύγουστος 2019
80,00


Αντιδρά ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών

Σε άμεση αναθεώρηση του σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ για τη δραστική μείωση των εγγυημένων τιμών των νεοεισερχόμενων φωτοβολταϊκών πρέπει να οδηγήσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά πάνελ κινεζικής προέλευσης, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών.

Όπως αναφέρει, οι δασμοί αυτοί (που μεσοσταθμικά αγγίζουν κατά πληροφορίες το 47%) θα αυξήσουν το επενδυτικό κόστος κατά 15%-20%, ανατρέποντας την πτωτική τάση των τιμών που παρατηρήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια και την οποία επικαλείται η ΡΑΕ για να εισηγηθεί προς το ΥΠΕΚΑ την εν λόγω νέα μείωση των εγγυημένων τιμών.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης του ΥΠΕΚΑ για διαρκή προσαρμογή των εγγυημένων τιμών των νέων φωτοβολταϊκών σε επίπεδα που να παραμένουν βιώσιμα αλλά και να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ που διατηρεί ο ΛΑΓΗΕ, στις 20.02.2013, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κ. Μαθιουδάκης απέστειλε επιστολή προς τη ΡΑΕ με θέμα “Αναπροσαρμογή τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς”, ζητώντας τη γνώμη της ρυθμιστικής αρχής.

Η ΡΑΕ απάντησε στις 13.03.2013, γνωμοδοτώντας θετικά για την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Αναφέρει μάλιστα πως “οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν σε τέτοια επίπεδα ώστε η απόδοση των έργων μετά φόρων σε τρέχουσες τιμές (after-tax nominal project IRR) να μην υπερβαίνει το 13% για φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία υπάγονται στο “Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις”. Για όλους τους υπόλοιπους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, το εύλογο εύρος απόδοσης κατά τα ως άνω, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% με 12%, με τις μεγαλύτερες αποδόσεις να αφορούν τα μικρότερα έργα”.

Στην ανάλυση που πραγματοποίησε η ΡΑΕ, προκειμένου να εκτιμήσει τις εγγυημένες τιμές που εξασφαλίζουν τις ανωτέρω αποδόσεις (€ 165/MWh για τα οικιακά, € 145/MWh για τα συστήματα ≤ 100kWp και € 105/MWh για τα μεγαλύτερα συστήματα) έκανε μια σειρά από παραδοχές, οι οποίες δεν παρουσιάζονται αναλυτικά στη γνωμοδότησή της. Τα αποτελέσματα, πάντως, στα οποία κατέληξε η ΡΑΕ επαληθεύονται μόνο αν στα σχετικά οικονομικά μοντέλα εισαχθούν μη ρεαλιστικές τιμές επενδυτικού και λειτουργικού κόστους.

Μεταξύ των παραδοχών της ΡΑΕ είναι και αυτή για το τεκμαρτό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης για έργα φωτοβολταϊκών που θα κατασκευασθούν το 2013. Το κόστος αυτό εκτιμάται από τη ΡΑΕ σε € 1.500/kWp για τα οικιακά, € 1.150/kWp για τα συστήματα ≤ 100kWp και € 1.000/kWp για τα μεγαλύτερα συστήματα. Είναι σαφές πως η εκτίμηση αυτή της ΡΑΕ είναι πλέον απολύτως εκτός πραγματικότητας, το δε προϋπολογιζόμενο κόστος προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι αδύνατον να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον, μετά και την επιβολή δασμών (της τάξης των € 200/kWp) στα φωτοβολταϊκά πάνελ κινεζικής προέλευσης.

Αν το ΥΠΕΚΑ προχωρήσει στη δραστική μείωση των εγγυημένων τιμών που εισηγείται η ΡΑΕ, χωρίς να λάβει υπόψη του τα νέα δεδομένα, τα νέα φωτοβολταϊκά έργα θα καταστούν μη βιώσιμα για μακρό χρονικό διάστημα, οδηγώντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους και διακόπτοντας αδικαιολόγητα μια επιτυχημένη πορεία προς την επίτευξη των εθνικών στόχων, μέσω των φωτοβολταϊκών, τη στιγμή που αυτή καθίσταται οικονομικά “ουδέτερη” για τους καταναλωτές.

*Δείτετην έκθεση του ΥΠΕΚΑ για τις Φωτοβολταϊ​κές Εγκαταστάσ​εις του Προγράμματ​ος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊ​κών Συστημάτων στις Στέγες
Έκθεση ΥΠΕΚΑ (894 KB)
capital
Διαβάστε Περισσότερα » " Νέες μειωμένες τιμές στα φωτοβολταϊκά "

DNA αλόγου και στο «ΑΒ Παριζάκι»

Ο ΕΦΕΤ, έπειτα από έλεγχο, βάσει καταγγελίας, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με την εμπορική ονομασία «ΑΒ Παριζάκι».

Το προϊόν, συσκευασίας βάρους 330 γρμ., έφερε στοιχεία επί της επισήμανσης «ανάλωση πριν από 05/06/2013», παράγεται δε και συσκευάζεται για την εταιρεία «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

Από την Εργαστηριακή Ανάλυση ανιχνεύτηκε DNA αλόγου (στο σύνολο του DNA ποσοστό <1>0,1%).

Σημειώνεται, ότι το ανωτέρω προϊόν έχει ήδη προληπτικά αποσυρθεί / ανακληθεί από 01 Μαΐου 2013 με πρωτοβουλία της εν λόγω εταιρείας.


Διαβάστε Περισσότερα » " DNA αλόγου και στο «ΑΒ Παριζάκι» "

Δένδιας: Αν οι πλούσιοι θέλουν αστυνομική προστασία θα πρέπει να πληρώσουν

Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα θα καλύπτουν από μόνοι τους τη φύλαξή τους από αστυνομικούς, δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Νίκος Δένδιας.

Μιλώντας στη ΝΕΤ, ο κ. Δένδιας είπε ότι, εφόσον πρόσωπο που φυλάσσεται έχει φορολογική δήλωση άνω των 100.000 ευρώ, θα καταβάλει το κόστος της ασφάλειάς του.

Tόνισε, ακόμα, ότι φαινόμενα ανοχής ρατσιστικής βίας από το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας θα τιμωρούνται αυστηρά.


enikos
Διαβάστε Περισσότερα » " Δένδιας: Αν οι πλούσιοι θέλουν αστυνομική προστασία θα πρέπει να πληρώσουν "

ΤτΕ: Στα 5,26 δισ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα

Στα 5.268 εκατ. ευρώ αυξήθηκε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο... Ιανουαρίου-Απριλίου 2013 από 3.061 εκατ. ευρώ που ήταν το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού μειώθηκαν σε 13.644 εκατ. ευρώ από 14.720 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν σε 19.338 εκατ. ευρώ από 18.479 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2012

Διαβάστε Περισσότερα » " ΤτΕ: Στα 5,26 δισ. ευρώ το ταμειακό έλλειμμα "

Κρύο ντους στον βουλευτή της Ν.Δ. Στάθη Κωνσταντινίδη, από την ηρωική δασκάλα του Έβρου, Χαρά Νικοπούλου…

Ρίχτηκε πάνω μου όλη η Τουρκιά, ε, όχι και συ κύριε βουλευτά!!!

«Αρνούμε την βράβευση από έναν βουλευτή που παραχωρεί την Εθνική κυριαρχία της Ελλάδας»


Η ηρωική δασκάλα του Έβρου, Χαρά Νικοπούλου, η οποία δέχεται πόλεμο τα τελευταία χρόνια από το φασιστικό σύστημα του τουρκικού προξενείου στη Θράκη, ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα, στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση προς τιμήν των προσώπων που προσέφεραν και προσφέρουν στην Ελλάδα αλλά και στην ορεινή Τ.Κ. Κέλλης του Δήμου Αμυνταίου.

Η Χαρά Νικοπούλου, με την ευθύτητα του λόγου και την σοβαρότητα των πράξεων που την διακρίνει, αρνήθηκε να λάβει την τιμητική πλακέτα από τα χέρια του βουλευτή Ν.Δ. Φλώρινας, Στάθη Κωνσταντινίδη, «από έναν βουλευτή που έχει υπογράψει το ΦΕΚ 240 που παραχωρεί την Εθνική κυριαρχία της Ελλάδας» όπως η ίδια τόνισε, σκορπώντας κατ’ αρχάς την αμηχανία και εισπράττοντας στην συνέχεια το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας.

Μάλιστα το επεισόδιο θα έπαιρνε έκταση αν η ίδια δεν έβαζε «νερό στο κρασί» όταν ο Σ. Κωνσταντινίδης την αποκάλεσε …Χρυσαυγήτησα!

Αργότερα, με δάκρυα στα μάτια, είπε το παράπονο της στον Στρατηγό, Φράγκο Φραγκούλη: «Ρίχτηκε πάνω μου όλη η Τουρκιά, ε, όχι και οι δικοί μας»…Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Μαΐου 2013, με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου Κέλλης σε συνεργασία με τον Δήμο Αμυνταίου, όπου τιμήθηκαν, εκτός της Χαράς Νικοπούλου, οι Δασκάλες Καραλή Σβάρνα Αρσινόη, Σταγγόλη Ανδρονίκη και Αλεξανδρή Ρούλα, η Ένωση Επιστημόνων Γυναικών Αθηνών, οι μαθητές που πέτυχαν στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές καθώς και ο τ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας, Φράγκος Φραγκούλης, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης.

eperiskopio

Ο Σ. Κωνσταντινίδης, σχετικά με την άρνηση της κ. Νικοπούλου

«Στο σύντομο χαιρετισμό μου εξήρα την προσπάθεια και το αγώνα της κ. Νικοπούλου παρά τις διαφοροποιήσεις και τις διιστάμενες απόψεις ακόμα και της Δ.Ο.Ε., γιατί πιστεύω, ότι τα κίνητρά της έχουν καλές προθέσεις.
Ταυτόχρονα, πιστεύω, στο απόλυτο δικαίωμα της να επιθυμεί ή όχι, τη συναναστροφή της με τον πολιτικό κόσμο και να μη θέλει να παραλάβει μια τιμητική διάκριση από τα χέρια ενός Βουλευτή.

Να υπενθυμίσω όμως, ότι δεν επέλεξα εγώ να τη βραβεύσω αλλά οι διοργανωτές, οι οποίοι μου ζήτησαν να επιδώσω τη διάκριση.
Γι’ αυτό και σεβόμενος την εκδήλωση και την άποψή της δεν έδωσα συνέχεια στο θέμα.
Επειδή, βεβαίως, η αντίδραση της συγκεκριμένης κυρίας, δεν αφορά το πρόσωπό μου αλλά την άποψη που έχει για τις αποφάσεις της Ελληνικής Βουλής, η ιστορία θα κρίνει εάν οι αποφάσεις του τελευταίου έτους θα βοηθήσουν την πατρίδα να σταθεί στα πόδια της.
Οι εύκολες λύσεις, τα μεγάλα λόγια και ο λαϊκισμός οδήγησαν το λαό και την πατρίδα μας στη δεινή θέση που βρίσκεται.
Κρίνονται λοιπόν, και ο ρόλος του πολιτικού και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.
Ας γνωρίζει όμως, ότι κρίνεται ταυτόχρονα και ξεχωριστά από το επάγγελμα ή την ιδιότητα, ο χαρακτήρας, η συμπεριφορά και η ευπρέπεια του καθένα μας.
Μπροστά στην εφήμερη δόξα των «ηρώων» του λαϊκισμού, επιλέγω το σεβασμό σε όλους τους πολίτες, οποιαδήποτε άποψη και να έχουν, δίνοντας τη μάχη στο πλευρό του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την Ελλάδα του αύριο».

Από το Πολιτικό Γραφείο
Διαβάστε Περισσότερα » " Κρύο ντους στον βουλευτή της Ν.Δ. Στάθη Κωνσταντινίδη, από την ηρωική δασκάλα του Έβρου, Χαρά Νικοπούλου… "

Σε διαθεσιμότητα ο υπαρχιφύλακας που προπηλάκισε βουλευτή της ΝΔ στην Κάρπαθο

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υπαρχιφύλακας του αστυνομικού τμήματος Καρπάθου, που προπηλάκισε το απόγευμα της Πέμπτης το βουλευτή Δωδεκανήσου της ΝΔ Μάνο Κόνσολα, όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε το τμήμα για εθιμοτυπική επίσκεψη. Εις βάρος του αστυνομικού θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπαρχιφύλακας επιτέθηκε φραστικά στο βουλευτή, διαμαρτυρόμενος για τις περικοπές μισθών και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Με την παρέμβαση άλλων αστυνομικών δεν δόθηκε συνέχεια στο περιστατικό, το οποίο καταδίκασαν ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Χανιώτης και ο δήμαρχος Ρόδου Στάθης Κουσουρνάς.

Ο κ. Κόνσολας έκανε λόγο για μεμονωμένο και θλιβερό επεισόδιο που καταδεικνύει πού οδηγεί η άρνηση και η υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, δήλωσε ότι τρέφει μεγάλη εκτίμηση για το έργο των αστυνομικών και χαρακτήρισε άδικη αντιμετώπιση τις οριζόντιες περικοπές στους μισθούς του προσωπικού της ΕΛΑΣ, οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν την επόμενη διετία, όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες.

enet
Διαβάστε Περισσότερα » " Σε διαθεσιμότητα ο υπαρχιφύλακας που προπηλάκισε βουλευτή της ΝΔ στην Κάρπαθο "

Σγουρός: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής - Να λάβει άμεσα μέτρα η Κυβέρνηση

Σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου και στην εξυπηρέτηση των Δήμων της Αττικής έχουν προκληθεί τις τελευταίες δύο ημέρες από την παράνομη είσοδο αθιγγάνων και οικονομικών μεταναστών στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Φυλής.

Το φαινόμενο έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο ακόμη και τις πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο, τόσο η ασφάλεια των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ, όσο και των ατόμων που εισέρχονται με στόχο τον προσπορισμό διαφόρων αντικειμένων, καθώς δρουν παράλληλα με τις εργασίες που εκτελούνται στο ημερήσιο μέτωπο απόθεσης των απορριμμάτων.

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ με την από 3-5-2013 ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, είχε δημόσια καλέσει τις αρμόδιες κρατικές αρχές να λάβουν μέτρα για την αποτροπή εκδήλωσης τέτοιων φαινομένων.

Σε δηλώσεις του ο κ . Γιάννης Σγουρός επεσήμανε «Η κατάσταση στον ΧΥΤΑ έχει ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο. Οι εικόνες που αντικρίζει κανείς είναι τριτοκοσμικές. Άνθρωποι, απορριμματοφόρα, μπουλντόζες και σκουπίδια, όλοι στον ίδιο χώρο με τον κίνδυνο ατυχήματος να ελλοχεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Διαχείριση απορριμμάτων στον 21ο αιώνα υπό αυτές τις συνθήκες δεν γίνεται. Η φύλαξη ενός δημόσιου χώρου, όπως είναι ο ΧΥΤΑ, από τέτοιου είδους αθρόες εισροές ατόμων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από έναν δημόσιο φορέα, όπως ο ΕΔΣΝΑ. Η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα, για να τηρηθεί η έννομη τάξη και να δοθεί μια και καλή οριστική λύση».

Για λόγους ασφαλείας ο ΧΥΤΑ Φυλής θα παραμείνει κλειστός την ερχόμενη Δευτέρα 13 Μαΐου 2013.

Διαβάστε Περισσότερα » " Σγουρός: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής - Να λάβει άμεσα μέτρα η Κυβέρνηση "

CNN: Η Ακρόπολη είναι δεύτερη στη λίστα με τα 20 ομορφότερα μνημεία του κόσμου

Μία ακόμη «διάκριση» γνώρισε η Ακρόπολη. Γιατί το CNN την κατέταξε στα κορυφαία ομορφότερα μνημεία στον κόσμο.

Με αφορμή τις «πλουσιότερες διακοπές» όλων των εποχών, που αγόρασαν πρόσφατα δύο άτομα για 1,5 εκ. δολάρια, το αμερικανικό δίκτυο έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή. Στο «πακέτο» αυτό των διακοπών, που θα διαρκέσουν δύο χρόνια, οι τυχεροί θα επισκεφθούν τα 962 μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Το CNN λοιπόν αποφάσισε να φτιάξει μία λίστα με εκείνα που θεωρεί πιο όμορφα, κατατάσσοντας στο Νο 2 την Ακρόπολη, πίσω το ναό της Ανγκόρ, το κύριο τουριστικό αξιοθέατο της Καμπότζης.

Στο σχετικό κείμενο επισημαίνεται πως το αρχαίο ελληνικό μνημείο είναι μαγευτικό, είτε περπατά κανείς στο βράχο όπου βρίσκεται, είτε την θαυμάζει κάτω από αυτόν. Στη λίστα συμπεριλήφθηκαν ακόμη η αρχαία πόλη Μπάγκαν στο Μιανμάρ, τα νησιά Γκαλαπάγκος, το Εθνικό πάρκο Γκόρεμε στην Καππαδοκία, ο Μεγάλος Κοραλιογενής ύφαλος της Αυστραλίας, η περιοχή Χάμπι της Ινδίας, το Εθνικό πάρκο Ιγκουάζου στη Βραζιλία, το αντίστοιχο πάρκο των Παγετώνων της Αργεντινής, η αρχαία πόλη Μάτσου Πίτσου στο Περού, το Αβαείο του Μον Σεν Μισέλ στη Νορμανδία, η βραχοπολιτεία της Πέτρα στην Ιορδανία, οι πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο, το Εθνικό πάρκο Ράπα Νουί στη Χιλή, το Πάρκο Σερενγκέτι στην Τανζανία, το Φρούριο της Σιγκιρίγια στη Σρι Λάνκα, το λιμάνι της Τουλούμ στο Μεξικό, η Βενετία, το πάρκο Γέλοουστοουν στις ΗΠΑ και η πόλη Βαλέτα στη Μάλτα.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " CNN: Η Ακρόπολη είναι δεύτερη στη λίστα με τα 20 ομορφότερα μνημεία του κόσμου "

Στην Ελλάδα αγοράζεις εύκολα μεταπτυχιακό με 1.000 ευρώ από εταιρεία που τα γράφει

Aλυσίδα ακαδημαϊκής απάτης έχει στηθεί στην Ελλάδα με γραφεία που αναλαμβάνουν να γράψουν πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες έναντι 1.000 ευρώ για φοιτητές ελληνικών ΤΕΙ και ΑΕΙ, ενώ παρέχουν υπηρεσίες και σε καθηγητές Πανεπιστημίου αφού αναλαμβάνουν τη βαθμολόγηση των φοιτητικών εργασιών! Τι κάνει ο υπουργός Παιδείας;

Τη συγκλονιστική αυτή αποκάλυψη κάνει σήμερα η εφημερίδα «Τα Νέα» που επικοινώνησε με εταιρείες και φοιτητές που χρησιμοποίησαν τις εν λόγω υπηρεσίες. Εταιρείες που βρίσκονται στην Αττική, στην Καβάλα, στο Ηράκλειο Κρήτης και αλλού, κάποιες που λειτουργούν παράλληλα ως φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης έχουν στήσει σε όλη την Ελλάδα ένα δίκτυο ακαδημαϊκής απάτης.

Κάποιες εταιρείες πέρα από τις εργασίες αναλαμβάνουν από διανομή ερωτηματολογίων μέχρι και απομαγνητοφωνήσεις στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού. Το πιο σκανδαλώδες είναι ότι οι εν λόγω εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες και σε καθηγητές Πανεπιστημίου αφού αναλαμβάνουν τη βαθμολόγηση των φοιτητικών εργασιών!

Οι εταιρείες δεν απευθύνονται μόνο σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων αλλά αναζητούν πελατεία και μεταξύ Ελλήνων που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Κύπρου και της Βρετανίας ή σε ιδιωτικές σχολές στην Ελλάδα. Το κόστος της συγγραφής αρχίζει από 200 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Στην Ελλάδα αγοράζεις εύκολα μεταπτυχιακό με 1.000 ευρώ από εταιρεία που τα γράφει "

Φόβοι για νέο εφιαλτικό διατροφικό σκάνδαλο

Ένα μεγάλο διατροφικό σκάνδαλο το οποίο όταν «σκάσει» στις πραγματικές του διαστάσεις, αναμένεται ότι θα προκαλέσει μεγαλύτερο πανικό κι από αυτό του αλογίσιου κρέατος, φέρεται να κυοφορείται στην Κίνα.

Εκεί όπου αποκαλύφθηκε ότι κύκλωμα "βάφτιζε" ως χοιρινό κρέας ποντικών και άλλων ζώων (έως και αρκούδων) και ως τέτοιο το πλασάριζε στην αγορά. Οι πληροφορίες που φτάνουν από το Πεκίνο αναφέρουν ότι έχουν ήδη γίνει οι πρώτες συλλήψεις (γίνεται λόγος για πάνω από 60 άτομα), ενώ διερευνώνται όλες οι διαστάσεις του σκανδάλου.

Οι αρχικές ενδείξεις κάνουν λόγο για δραστηριοποίηση του σχετικού κυκλώματος για πάνω από δύο χρόνια, γεγονός το οποίο, αν επαληθευτεί, θα συνεπάγεται ότι οι ποσότητες που «έπεσαν» στην αγορά ήταν πολύ μεγάλες.

Και το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί ήδη τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαική Ενωση είναι: Εισήχθησαν και στην Ευρώπη και, αν ναι, πού και πόσες; Οι απαντήσεις αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για ...εύλογους λόγους. Στο μεταξύ, οι έρευνες στην Κίνα συνεχίζονται, με την προσοχή να επικεντρώνετα κυρίως στο Χονγκ - Κονγκ. Το πιθανότερο όμως είναι πως τα πλοκάμια του κυκλώματος είχαν επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της κινεζικής ενδοχώρας.

voria
Διαβάστε Περισσότερα » " Φόβοι για νέο εφιαλτικό διατροφικό σκάνδαλο "

Deutsche Welle:«Μία ολόκληρη γενιά κινδυνεύει»


Η τρομακτική έκρηξη της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα και το συριακό ζήτημα κυριαρχούν στη σημερινή επισκόπηση.
Η εκρηκτική άνοδος της ανεργίας στην Ελλάδα και ειδικά εκείνης των νέων κάνει το γύρο των γερμανόφωνων εφημερίδων στις έντυπες και ηλεκτρονικές τους εκδόσεις. «Η Ελλάδα βρίσκεται για έκτο διαδοχικό χρόνο σε ύφεση. Σχεδόν τα δύο τρίτα των νέων ανθρώπων είναι στο μεταξύ επισήμως άνεργοι» γράφει στην ιστοσελίδα της η Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Οι προοπτικές για τους νέους Έλληνες γίνονται ολοένα δραματικότερες»«Οι προοπτικές για τους νέους Έλληνες γίνονται ολοένα δραματικότερες»
Για τη «χαμένη γενιά της Ελλάδας» κάνει λόγο η ηλεκτρονική έκδοση του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου n-tv, υπογραμμίζοντας ότι «οι αριθμοί είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικοί: Σχεδόν τα δύο τρίτα των νέων κάτω των 24 ετών στην Ελλάδα δεν έχουν δουλειά. Η ανεργία ανεβαίνει σε ύψος ρεκόρ και στην Πορτογαλία. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) είναι θορυβημένη». Η Süddeutsche Zeitungστην ηλεκτρονική της έκδοση σημειώνει ότι «η ανεργία των νέων Ελλήνων γίνεται ολοένα πιο δραματική. Μόλις ένας στους τρεις έχει δουλειά αυτή την ώρα. Τα Ηνωμένα Έθνη βλέπουν μία ολόκληρη γενιά να κινδυνεύει. Ωστόσο η κυβέρνηση στην Αθήνα είναι αισιόδοξη».

Η ιστοσελίδα της Frankfurter Rundschau κάνει λόγο για «γενιά των ανέργων» σχολιάζοντας ότι «οι προοπτικές για τους νέους Έλληνες γίνονται ολοένα δραματικότερες. (…) Τα κίνητρα πρόσληψης νέων δεν είχαν προφανώς κανένα αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση μείωσε, για παράδειγμα, τον κατώτατο μηνιαίο μισθό για τους εργαζόμενους κάτω των 25 στα 500 ευρώ για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να απασχολούν νέους». Η αυστριακή Die Presse επισημαίνει ότι «η είσοδος στον επαγγελματικό βίο είναι δύσκολη κυρίως στις υπερχρεωμένες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας: Στην Ελλάδα και την Ισπανία περισσότεροι από ένας στους δύο νέους είναι άνεργοι. Αν συνυπολογίζονταν στη στατιστική και όσοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την αναζήτηση εργασίας, τότε θα ήταν άνεργοι 13 εκ. νέοι αντί των 10,7 εκ. που είναι επισήμως δηλωμένοι, εκτιμά η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας».

«Δίχως μία επέμβαση όλα θα γίνουν ακόμη χειρότερα»
Συνεχίζεται αμείωτη η βία στη ΣυρίαΣυνεχίζεται αμείωτη η βία στη Συρία
Την έξαρση της βίας στη Συρία σχολιάζει ηSüddeutsche Zeitung του Μονάχου διερευνώντας τα οφέλη μίας εξωτερικής επέμβασης στη χώρα. Εστιάζοντας ιδιαίτερα στην παθητική στάση του αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα εκτιμά: «Ο Ομπάμα έχει δίκιο να παρατηρεί με περίσκεψη αυτήν την σύγκρουση. Ρεαλιστική είναι, ωστόσο, δυστυχώς και η πρόβλεψη ότι δίχως μία επέμβαση όλα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Αν οι ΗΠΑ είχαν από νωρίς επιβάλει μία ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, ίσως ο πόλεμος δεν θα είχε πάρει καν τις σημερινές του διαστάσεις. Αντ’ αυτού, μάλιστα, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι γίνεται χρήση χημικών όπλων. Ρεύματα προσφύγων θα μπορούσαν σύντομα να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρη την περιοχή.
Στο τέλος ενδέχεται ο Ομπάμα, ο πρόεδρος της ειρήνης, να αφήσει μία μεγάλη καταστροφή απλά να συμβεί. Γι΄αυτό θα όφειλε να συζητήσει με τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία σχετικά με το τι θα μπορούσε ακόμη να γίνει, ώστε τουλάχιστον να περιοριστεί ο πόλεμος: Για μία ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, που θα στερούσε από το συριακό καθεστώς την εναέρια κυριαρχία, θα βοηθούσε τους εξεγερμένους και πιθανόν θα προστάτευε τους αμάχους».

Η γαλλική Le Monde εκτιμά ότι η σχεδιαζόμενη από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία διεθνής διάσκεψη για τη Συρία είναι κατά κάποιο τρόπο ένα πείραμα και επισημαίνει: «Μία στρατιωτική επιλογή αποτελεί τρομακτική σκέψη για έναν αμερικανό πρόεδρο που θέλει οπωσδήποτε να γλιτώσει τη χώρα του από ένα νέο βάλτο. Το φάντασμα του πολέμου στο Ιράκ με τα ψέματα περί όπλων μαζικής καταστροφής καταδιώκει ακόμη τον διάδοχο του Τζορτζ Μπους (…). Ο Τζον Κέρι έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να ακολουθήσει μία φιλειρηνική γραμμή. Η Δύση χάνει έτσι μέρος της αξιοπιστίας της. Ο όρος ‘κόκκινη γραμμή’ έχει χάσει κάθε νόημα και η τραγωδία των σύρων πολιτών συνεχίζεται στη σκιά στρατηγικών σκέψεων».

dw
Διαβάστε Περισσότερα » " Deutsche Welle:«Μία ολόκληρη γενιά κινδυνεύει» "

Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε 42.000 ευρώ για να μείνει μέλος στη Σοσιαλιστική Διεθνή του Γιώργου Παπανδρέου

Το ΠΑΣΟΚ μετά βίας κατάφερε προ ημερών να συγκεντρώσει τα 42.000 ευρώ της ετήσιας συνδρομής του στη Σοσιαλιστική Διεθνή του Γιώργου Παπανδρέου και στην Ιπποκράτους έχουν ήδη αρχίσει γκρίνιες για το ιδιαίτερα υψηλό τίμημα αλλά και για την αδιαφάνεια στα οικονομικά της Διεθνούς.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα ο Γιώργος Παπαχρήστος στην εφημερίδα «Τα Νέα», το ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι θα παραμείνει προς το παρόν στη Σοσιαλιστική Διεθνή αλλά σκοπεύει να αποτελέσει ταυτόχρονα ιδρυτικό μέλος της σοσιαλιστικής οργάνωσης που θα δημιουργήσουν οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες.

Η Ιπποκράτους δεν υπέβαλε αίτημα στον Γιώργο Παπανδρέου να μειώσει τις τιμές της ετήσιας συνδρομής στη Σοσιαλιστική Διεθνή αλλά οι τριβές για αποχώρηση από αυτό το φόρουμ (το οποίο ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ηγέτης του SPD αποκάλεσε διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό) έχουν ήδη ξεκινήσει.

«Δεν έχουμε ζητήσει μείωση στις τιμές αλλά τα χρήματα είναι πολλά για μας στην κατάσταση που είμαστε σήμερα» αναφέρει στα «Νέα» πηγή της Ιπποκράτους που βρίσκεται κοντά στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Πρόεδρε Γιώργο κάνε κάτι, ρίξε τις τιμές, κάνε έξι άτοκες δόσεις, κάνε κάτι τέλος πάντων, γιατί χανόμ(σ)αστε, γράφει περιπαικτικά ο Γιώργος Παπαχρήστος.


iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε 42.000 ευρώ για να μείνει μέλος στη Σοσιαλιστική Διεθνή του Γιώργου Παπανδρέου "

Nέος σταθμός διοδίων, πάνω στην “Ολυμπία” Οδό, στα Νικολέϊκα Αιγίου - 12 ευρώ θα κοστίζει το ταξίδι

Δηλαδή, αν ισχύσει το 0.06 ευρώ ανά χιλιόμετρο (και δεν αναπροσαρμοσθεί προς τα πάνω…) το κόστος των διοδίων από την Πάτρα ως την Ελευσίνα θα υπερβαίνει τα 12 ευρώ. Και 12 ευρώ για την επιστροφή…

Δυσάρεστες… εκπλήξεις έρχονται το επόμενο διάστημα για τους οδηγούς στην Πατρών – Κορίνθου αλλά και στην Κορίνθου – Ελευσίνας. Όπως έγραψε την Δευτέρα το thebest.gr σύντομα τα διόδια της εθνικής οδού Ελευσίνας - Κορίνθου - Πατρών (Ελευσίνα, Ισθμός, Ζευγολατιό, Ρίο) πρόκειται να γίνουν αμφίπλευρα, δηλαδή οι οδηγοί θα πληρώνουν και στις δύο κατευθύνσεις (μπαίνοντας και βγαίνοντας από τους σταθμούς διοδίων).

Ταυτόχρονα, προβλέπεται από την σύμβαση που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην παραχωρησιούχο Κοινοπραξία («Ολυμπία Οδός») και το ελληνικό δημόσιο η χρέωση να γίνεται ανά χιλιόμετρο αλλά και να εγκατασταθούν και νέοι σταθμοί διοδίων.

Πληροφορίες του thebest.gr αναφέρουν ότι η «Ολυμπία Οδός» προτίθεται να κάνει χρήση δικαιώματος της που απορρέει από την σύμβαση για την εγκατάσταση ενός ακόμη σταθμού διοδίων στο κομμάτι από την Πάτρα ως το Ζευγολατιό, με πιθανότερη τοποθεσία στην περιοχή των Νικολείκων στην Αιγιάλεια. Και αυτό γιατί σκοπός της εταιρείας είναι να εισπράττει διόδια και από την ενδιάμεση κυκλοφορία, δηλαδή απ’ όσους οδηγούς σήμερα μπαίνουν, λόγου χάρη από τον Λόγγο και βγαίνουν στο Κιάτο, χωρίς να συναντούν μπροστά τους σταθμό διοδίων και χωρίς να πληρώνουν.

Με την εγκατάσταση του νέου σταθμού διοδίων ο οδηγός που θα θέλει να πάει στην Αθήνα θα πληρώνει πέντε φορές. Στο Ρίο, στα Νικολεϊκα, στο Ζευγολατιό, στον Ισθμό και στην Ελευσίνα καθώς θα έχει τεθεί σε ισχύ και το μέτρο της αμφίπλευρης λειτουργίας των διοδίων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο σύστημα πληρωμής διοδίων θα συνοδευτεί από την εφαρμογή της πρόβλεψης για ανά χιλιόμετρο χρέωση των οδηγών.

Τι λέει, όμως, επ’ αυτού η σύμβαση;

«Η χρέωση για τη χρήση του αυτοκινητοδρόμου καθορίζεται με βάση σταθερής τιμής ανά χιλιόμετρο, η οποία αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει 23% ΦΠΑ, ενώ αυξάνεται σταδιακά, ανάλογα με τα γεγονότα που περιγράφονται στη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε με νόμο. Αυτά έχουν αποδοθεί, ακόμη και πριν από την ανάθεση του Έργου και ήταν ο τρόπος με τον οποίο το κράτος όρισε την τιμολογιακή πολιτική του. Δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι στη διακριτική ευχέρεια του Παραχωρησιούχου ο καθορισμών των τελών διοδίων.

Η τιμή ανά χιλιόμετρο έχει ορισθεί σε € 0.04/χιλιόμετρο (σε τιμές 2003, χωρίς ΦΠΑ), που σήμερα (2011) αντιστοιχεί σε περίπου € 0.06/χιλιόμετρο, συμπεριλαμβανομένου του πληθωρισμού και του ΦΠΑ. Αυτό το ποσοστό είναι από τα χαμηλότερα για τους αυτοκινητόδρομους με διόδια σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, χώρες που έχουν επιλέξει να χρηματοδοτήσουν το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων τους με διόδια (όπως η Ελλάδα)», διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της «Ολυμπίας Οδού».

Δηλαδή, αν ισχύσει το 0.06 ευρώ ανά χιλιόμετρο (και δεν αναπροσαρμοσθεί προς τα πάνω…) το κόστος των διοδίων από την Πάτρα ως την Ελευσίνα θα υπερβαίνει τα 12 ευρώ. Και 12 ευρώ για την επιστροφή…

Αυτά, φυσικά, δεν ειπώθηκαν στην πρόσφατη «φιέστα» Σαμαρά και Βενιζέλου στην «Ολυμπία Οδό»…

isthmos
Διαβάστε Περισσότερα » " Nέος σταθμός διοδίων, πάνω στην “Ολυμπία” Οδό, στα Νικολέϊκα Αιγίου - 12 ευρώ θα κοστίζει το ταξίδι "

Ραγδαίες εξελίξεις: Επιστρατεύονται οι καθηγητές μόλις επιδοθεί η απόφαση της ΟΛΜΕ για απεργία στο υπουργείο Παιδείας

Ακαριαία ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης στην εξαγγελία της απεργίας της ΟΛΜΕ μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ νωρίτερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά. Αναμένονται λοιπόν εξελίξεις στο θέμα ίσως και μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να επιστρατεύσει τους καθηγητές μόλις επιδοθεί στο υπουργείο Παιδείας η απόφαση της ΟΛΜΕ για απεργία τις ημέρες των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ προτείνει στα μέλη της απεργία τις πρώτες 6 ημέρες των πανελλαδικών εξετάσεων (24ωρη στις 17 Μαΐου και πενθήμερη 20 με 24 του μήνα, με προοπτική επαναλαμβανόμενων κινητοποιήσεων). Την απόφαση αυτή θα κληθούν να επικυρώσουν την Τετάρτη 15 Μαΐου οι πρόεδροι όλων των ΕΛΜΕ της χώρας.

Ως προϋπόθεση ωστόσο η ηγεσία της ΟΛΜΕ θέτει οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ να μεταφέρουν στη γενική συνέλευσή τους αποφάσεις από τα μέλη τους στις οποίες να έχει υπάρξει απαρτία (δηλαδή να μην είναι απλές αποφάσεις του ΔΣ της κάθε ΕΛΜΕ, αλλά αποφάσεις γενικής συνέλευσης των μελών της με παρόντα τουλάχιστον το 30% των μελών της).

«Δεν θέλουμε αυτή να είναι μια απεργία συνδικαλιστών, αλλά μια απεργία που να τη στηρίξει και να τη θέλει ο κλάδος» δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Νίκος Παπαχρήστος μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

«Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει έστω και τώρα τις ευθύνες της και να πάρει πίσω την απόφασή της» είπε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Πρόσθεσε ότι ο κλάδος των καθηγητών δεν επιθυμεί μια απεργία μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις, κάτι που έχει δεκαετίες να συμβεί, αλλά οι καθηγητές αναγκάζονται τελικά να απεργήσουν από την «ολομέτωπη επίθεση που δέχονται από την κυβέρνηση».

«Αν επιστρατεύσουν κι εμάς δεν θα υπάρχει κανείς που να μην τον έχουν επιστρατεύσει» συμπλήρωσε ο κ. Παπαχρήστος. Και κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιστρατεύει όποιον διεκδικεί τα δικαιώματά του.

Η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας

«Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την ομαλότητα και θα εξαλείψει τις απειλές που προκαλούν μόνο αγωνία στους υποψηφίους. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα λεπτό παραπάνω αγωνίας» δηλώνουν στο «Βήμα» πηγές του υπουργείου Παιδείας.

«Μετά τις απειλές του ΔΣ της ΟΛΜΕ τη Μεγάλη Τρίτη, ο υπουργός Παιδείας τους κάλεσε σε διάλογο» αναφέρουν. «Το αποτέλεσμα του διαλόγου την Τετάρτη του Πάσχα, με ευθύνη του ΔΣ της ΟΛΜΕ, ήταν η όξυνση των απειλών και η παράταση της αγωνίας, με κορύφωση τη σημερινή προκήρυξη 24ωρης απεργίας την πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τις απειλές για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων» δηλώνουν.

«Ο διάλογος που κάποιοι επικαλούνται το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παρατείνει την αγωνία των μαθητών» καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Οι δηλώσεις Αρβανιτόπουλου μετά τη συνάντηση με Σαμαρά

«Οι εξετάσεις θα γίνουν ομαλά και στην ώρα τους» δήλωσε ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά για το θέμα της απεργία των καθηγητών, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την επιστράτευσή τους.
«Το δικαίωμα των νέων να διαγωνιστούν στην πρώτη πιο κρίσιμη εξέταση της ζωής τους, σε ένα περιβάλλον ομαλότητας και ηρεμίας είναι ιερό» είπε ο υπουργός Παιδείας.
«Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ για απεργία εν μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων δημιουργεί έντονη αναταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, αδικαιολόγητη αναστάτωση σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και θέτει σε ομηρία μαθητές και εκπαιδευτικούς» πρόσθεσε.
«Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να διασφαλίσουν τη γαλήνη και την ηρεμία γονιών και μαθητών» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Αρβανιτόπουλος.
«Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γίνουν ομαλά και στην ώρα τους. Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τον κόπο και την αγωνία των νέων ανθρώπων» κατέληξε.

tovima
Διαβάστε Περισσότερα » " Ραγδαίες εξελίξεις: Επιστρατεύονται οι καθηγητές μόλις επιδοθεί η απόφαση της ΟΛΜΕ για απεργία στο υπουργείο Παιδείας "

Αποφυλακίζονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών οι Γιώργος και Ανδρέας Κουρής

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών,
με πρόεδρο το Μανώλη Φουκαράκη, έκανε δεκτή την προσφυγή των Γιώργου και Ανδρέα Κουρή, που είχαν κριθεί προφυλακιστέοι για χρέη από μη καταβολή φόρου μισθωτών υπηρεσιών του τηλεοπτικού σταθμού ΑΛΤΕΡ, ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και αντικατέστησε την κράτηση τους με αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους. Θα αποφυλακιστούν τη Δευτέρα το πρωί.

Το βούλευμα επιβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 200.000 ευρώ στο Γιώργο Κουρή και 100.000 ευρώ στον Ανδρέα Κουρή, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και στους δυο.
Οι συνήγοροί των δυο κ.κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Θέμης Σοφός δήλωσαν ότι «η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική για τη δικαιοσύνη καθώς διόρθωσε τα λάθη που έκαναν εκείνοι που τους προφυλάκισαν».

Η απόφαση των δικαστών του Συμβουλίου ελήφθη παρά την αρνητική εισήγηση του Εισαγγελέα που είχε προτείνει να παραμείνουν οι δυο κατηγορούμενοι στη φυλακή.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Αποφυλακίζονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών οι Γιώργος και Ανδρέας Κουρής "

Μ. Καλογεράκης–Ο Έλληνας εφευρέτης που 20 χρονιά δεν πληρώνει ΔΕΗ & καύσιμα . Αξίζει να το δείτε! [video]

O Μιχάλης Καλογεράκης, ένας εφευρέτης και πολυμήχανος ηλεκτρολόγος μηχανικός και ηλεκτρονικός από την Κρήτη, μιλάει στον δημοσιογράφο Ιωσήφ Παπαδόπουλο για όσα έχει επιτύχει στους τομείς της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και στις εναλλακτικές μορφές καυσίμου που παράγει, χρησιμοποιώντας σάπια φρούτα, σακχαροκάλαμο και νερό με την μορφή υδρογόνου.

Έχει λύσει κάθε ανάγκη του σε ηλεκτρικό , θέρμανση και εναλλακτικά καύσιμα που παράγει ο ίδιος απο τα πιο απλά πράματα , ενώ δίνει λύσεις σε καθημερινά μας προβλήματα . Και όμως τόση γνώση που θα μπορούσε να μας λύσει χιλιάδες προβλήματα μένει ανεκμετάλλευτη .


rodosreport
Διαβάστε Περισσότερα » " Μ. Καλογεράκης–Ο Έλληνας εφευρέτης που 20 χρονιά δεν πληρώνει ΔΕΗ & καύσιμα . Αξίζει να το δείτε! [video] "

Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων δεν θα μειώσει την ανεργία

Απίθανο να βοηθήσει στην παρούσα φάση στη μείωση της ανεργίας η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων που ανακοίνωσε... η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την σημερινή ανάλυση της Citigroup, η οποία όμως επισημαίνει ότι μακροπρόθεσμα θα είναι προς όφελος της οικονομίας.

Η Citigroup σχολίασε τη χθεσινή ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης, αναφορικά με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Σύμφωνα με την ίδια, θα βελτιωθούν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, ενώ οι σχέσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν αυτά τα επαγγέλματα, βοηθώντας στην προσπάθεια αποπληθωρισμού της οικονομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπό αυτό το πρίσμα, οι αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης του εισοδήματος θα περιοριστούν, αφού η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα καταστεί πιο εφικτή.

Αναφορικά με την υψηλή ανεργία που ανακοινώθηκε χτες από την ελληνική στατιστική αρχή, η Citigroup θεωρεί ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Πορτογαλία βρίσκονται ακόμη μακριά από την επίτευξη της μείωσης της ανεργίας. Παράλληλα, η μείωση του εργατικού δυναμικού που σημειώθηκε συνιστά είτε αύξηση της μετανάστευσης ή αύξηση των αποκλεισμών των ανέργων.

Τέλος, η Citigroup θίγει και το ζήτημα του ελέγχου των κεφαλαίων που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ στην Κύπρο. Αν και το 96% των εγχώριων καταθετών δεν επηρεάστηκε από το σχέδιο διάσωσης των δύο τραπεζών (όπως ανέφερε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου), όσο βρίσκονται σε ισχύ οι κεφαλαιακοί έλεγχοι η οικονομία της χώρας θα συρρικνώνεται. «Είναι πάρα πολύ δύσκολο, την ώρα που το σχέδιο εξυγίανσης βρίσκεται σε εξέλιξη, να ανακάμψει η οικονομία. Θεωρούμε ότι οι επίσημες εκτιμήσεις για ύφεση -8,7% το 2013 και -3,9% το 2014, είναι εξαιρετικά αισιόδοξες», καταλήγει η Citigroup.

imerisia
Διαβάστε Περισσότερα » " Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων δεν θα μειώσει την ανεργία "

Οι φαρμακοποιοί προσανατολίζονται σε νέες κινητοποιήσεις

Διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των οφειλομένων από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), παρά τις κατά καιρούς δεσμεύσεις, όπως επισημαίνουν, οι φαρμακοποιοί προσανατολίζονται σε νέες κινητοποιήσεις.

Όπως τονίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις για το θέμα, ενώ χαρακτηρίζει «απαράδεκτη, παράνομη και αντισυμβατική» την καθυστέρηση των πληρωμών των φαρμακείων.

Μάλιστα, σε επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ο Σύλλογος επισημαίνει πως εκκρεμεί η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των συνταγών φαρμάκων για τον Ιανουάριο 2013, κάτι που έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση και τους ισχύοντες νόμους μέχρι τις 10 Απριλίου, καθώς και η πληρωμή των συνταγών Φεβρουαρίου, η οποία επίσης έπρεπε να είχε ήδη πραγματοποιηθεί.

«Δυστυχώς όλες οι υποσχέσεις για εξομάλυνση των πληρωμών αποδείχτηκαν ψεύτικες, όπως ψεύτικες αποδείχτηκαν και οι διαβεβαιώσεις για αποπληρωμή των παλαιών χρεών των Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και χρονολογούνται από το 2011 και παλαιότερα», αναφέρει, κάνοντας λόγο για εμπαιγμό και ασυνέπεια του κράτους, ενώ καλεί τους φαρμακοποιούς σε ετοιμότητα για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις.

enet
Διαβάστε Περισσότερα » " Οι φαρμακοποιοί προσανατολίζονται σε νέες κινητοποιήσεις "

Στο 36% έφτασε η ανασφάλιστη εργασία

Καλπάζει η ανασφάλιστη εργασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχου του ΙΚΑ και συγκεκριμένα από τις... 21 Σεπτεμβρίου του 2012 έως 30 Απριλίου του 2013, ελέγχθηκαν 1.920 επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνταν 6.678 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 2.987 ήταν ανασφάλιστοι. Επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 1.849.500 ευρώ.

Μόνο κατά τον Απρίλιο τα κλιμάκια της Κλιμάκια της Ε.ΥΠ.Ε.Α, έλεγξαν 461 επιχειρήσεις, στις οποίες καταγράφηκαν 701 ανασφάλιστων εργαζομένων και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 447.500 ευρώ.

Οι χειμερινοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όλες τις ημέρες τις εβδομάδας και σε όλες τις βάρδιες απασχόλησης εργαζομένων.

Ελέγχθηκαν επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, την Αμαλιάδα, την Πάτρα, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, τη Λαμία, το Ναύπλιο, το Άργος και την Κόρινθο. Στην Κρήτη, έγιναν έλεγχοι στο Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο, στη Λακωνία, στη Σπάρτη, το Γύθειο και τους Μολάους. Ακόμη, στη Θήβα, τη Λειβαδιά, την Ιτέα, την Άμφισσα, την Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αμφιλοχία, τη Ρόδο, την Κατερίνη και τη Βέροια.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων δείχνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το 45%.

Στην Πάτρα, για παράδειγμα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο, ελέγχθηκαν 172 επιχειρήσεις που απασχολούσαν 761 εργαζομένους, από τους οποίους οι 312 ήταν ανασφάλιστοι. Στο Ηράκλειο της Κρήτης ελέγχθηκαν, τον Ιανουάριο, 142 επιχειρήσεις με 595 εργαζόμενους και καταγράφηκαν 270 ανασφάλιστοι.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ στελέχη του υπουργείου Εργασίας, τα ποσοστά που καταγράφονται μπορεί να φαίνονται εντυπωσιακά, αλλά δεν εκφράζουν την πραγματική εικόνα της αδήλωτης εργασίας. Και τούτο, γιατί εξαιτίας του μικρού αριθμού των ελεγκτών της υπηρεσίας, οι έλεγχοι είναι αναγκαστικά στοχευμένοι.

Έτσι, ελέγχονται κυρίως κλάδοι επιχειρήσεων όπου παρατηρείται εισφοροδιαφυγή (βιοτεχνίες, εργαστήρια, εστίαση, διασκέδαση, ξενοδοχεία, εμπορικές επιχειρήσεις, αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, εταιρίες φύλαξης και καθαριότητας κλπ).

Ελέγχονται επίσης επιχειρήσεις, τις οποίες τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΙΚΑ εντοπίζουν ως ύποπτες για εισφοροδιαφυγή ή για τις οποίες έχει προηγηθεί καταγγελία.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των εργαζομένων του ΙΚΑ έχουν επισημάνει ότι, αν και σύμφωνα με τον νόμο οι ελεγκτές εργάζονται όλο το 24ωρο και τις αργίες, ο αριθμός τους δεν επαρκεί για να ελεγχθεί το σύνολο των 400.000 ενεργών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Ε.ΥΠ.Ε.Α για το 2012, η αδήλωτη εργασία έχει φθάσει το 36% ενώ το 42% των ανασφάλιστων που καταγράφονται είναι αλλοδαποί, που δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Για τον λόγο αυτόν, στις επιχειρήσεις συμμετέχει και η ΕΛΑΣ.

Αντίστοιχες είναι και οι απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ εκτιμά ότι μόνο το ΙΚΑ θα έχει φέτος απώλειες 6,5 δισ. ευρώ από την ανασφάλιστη εργασία.

Σε παλαιότερη έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), σαν βασικές αιτίες για την αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας αναφέρονται η παρατεταμένη ύφεση, η υψηλή ανεργία, ο μεγάλος αριθμός αυταπασχολουμένων και μεταναστών, το ύψος της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών και το μέγεθος της παραοικονομίας, η οποία εκτιμάται στο 25% περίπου του ελληνικού ΑΕΠ.

newpost
Διαβάστε Περισσότερα » " Στο 36% έφτασε η ανασφάλιστη εργασία "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news