facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Δημόσιο: «Δεχόμεθα μετρητά από πώληση ακινήτων»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, που προβλέπει ότι επιτρέπεται σε οφειλέτες του δημοσίου να πωλούν περιουσιακά τους στοιχεία και με το εισπραχθέν ποσό να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους.

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι εάν το εισπραχθέν τίμημα είναι μικρότερο από την οφειλή τότε το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να διασφαλίζεται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η πώληση.

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται ύστερα από αίτηση προς την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή αυτή και αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής ή στον συμβολαιογράφο όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου.

Η βεβαίωση μπορεί να ζητηθεί από:
α) τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων και την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Γενική Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων,
β) την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκκαθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν έχει προσκομισθεί,
γ) από τον Συμβολαιογράφο που διενεργεί την μεταβίβαση ακινήτου,
δ) από τον ίδιο τον οφειλέτη μετά από αίτησή του εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.

Επιπροσθέτως, η βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται και από την υπηρεσία όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, στην περίπτωση που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, όταν αυτό δεν δύναται βάσει των ισχυουσών διατάξεων να εκδοθεί.

Διαβάστε Περισσότερα » " Δημόσιο: «Δεχόμεθα μετρητά από πώληση ακινήτων» "

Μέτρα για πιο διαφανείς και προσιτούς τραπεζικούς λογαριασμούς από Κομισιόν

Δέσμη μέτρων για να καταστήσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς στις χώρες μέλη της ΕΕ "φθηνότερους, πιο διαφανείς και προσιτούς σε όλους" πρόκειται να προτείνει η Κομισιόν.

Όπως επισήμανε η Επιτροπή "οι καταναλωτές πληρώνουν συχνά υπέρ το δέον για τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται από την τράπεζά τους και πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να έχουν σαφή εικόνα των διαφόρων εξόδων που τους επιβάλλονται".

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την Τετάρτη πρόταση οδηγίας για τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των εξόδων για τους λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών.

Αναλυτικότερα η Επιτροπή επικεντρώνει την προσοχή της στους εξής τρεις τομείς:

- Συγκρισιμότητα των εξόδων για τους λογαριασμούς πληρωμών: καθίσταται ευκολότερο για τους καταναλωτές να συγκρίνουν τα έξοδα που επιβάλλονται από τις τράπεζες για λογαριασμούς πληρωμών και από άλλους πάροχους υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ•

- Αλλαγή λογαριασμού πληρωμών: θεσπίζεται απλή και ταχεία διαδικασία για τους καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν λογαριασμό πληρωμών από μια τράπεζα σε άλλη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών•

- Πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών: παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών, χωρίς να είναι κάτοικοι της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών. Επιπλέον, αυτές οι διατάξεις θα παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές της ΕΕ, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης, να ανοίγουν λογαριασμό πληρωμών, που τους επιτρέπει να εκτελούν βασικές λειτουργίες, όπως να εισπράττουν τον μισθό, τις συντάξεις και τα επιδόματά τους, να πληρώνουν τους λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, κ.λπ.

skai
Διαβάστε Περισσότερα » " Μέτρα για πιο διαφανείς και προσιτούς τραπεζικούς λογαριασμούς από Κομισιόν "

Ο Δήμος Ιλίου πραγματοποιεί ψεκασμούς εναντίον του Ιού του Δυτικού Νείλου

Ο Δήμος Ιλίου και η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας, πραγματοποιεί ψεκασμούς στο πλαίσιο της καταπολέμησης των κουνουπιών, για την αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω αυτών των εντόμων (π.χ. ιός του Δυτικού Νείλου).

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία και περιοχές της πόλης, με οικολογικά υλικά, ακολουθώντας όλες τις ενδεικνυόμενες δράσεις για την εξάλειψη των εστιών που αναπτύσσονται τα κουνούπια.

Διαβάστε Περισσότερα » " Ο Δήμος Ιλίου πραγματοποιεί ψεκασμούς εναντίον του Ιού του Δυτικού Νείλου "

Προβλήματα στο σύστημα υποβολής προτάσεων για το ΕΣΠΑ

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται με την αδυναμία πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να ενταχθούν σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αλλά αδυνατούν, διότι... οι αιτήσεις υπαγωγής λήγουν στις 10 Μαΐου, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παρότι η ημερομηνία αυτή είναι από παράταση προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας (25/4) τα εμπόδια στη σύνταξη των προτάσεων ήταν μεγάλα για τις μικρές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να αδυνατούν να προλάβουν, δεδομένης και της μεσολάβησης των αργιών.

Ένα επί πλέον πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι και η υπερφόρτωση του δικτύου ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η υποβολή τους εντός του 24ώρου.

Με δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Ρεκλείτης κάνει έκκληση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να ξαναδεί το θέμα της προθεσμίας, κάτω από το πρίσμα των πραγματικών δυσκολιών που έχουν προκύψει και να δώσει μικρή παράταση μέχρι τέλους του μήνα. Ειδικότερα, ο κ. Ρεκλείτης δήλωσε:

«Η σκληρή πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι γνωστή. Γνωστές είναι και οι δυσκολίες συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη σύνταξη φακέλων υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων ήταν προφανώς ανεπαρκής με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να χρειάζονται λίγο ακόμη χρόνο. Το ΕΕΑ έκανε παρουσίαση του προγράμματος σε πολλές περιοχές της Αττικής με παρουσία εκατοντάδων επαγγελματιών.

Τα προβλήματα που μας επισημάνθηκαν φοβόμαστε ότι δεν μπορούσαν να λυθούν μέχρι τις σχετικές προθεσμίες με κίνδυνο να χαθεί άδικα μια τόσο μεγάλη προσπάθεια.

Κάνω έκκληση στον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη να δώσει παράταση μέχρι τέλους Μαΐου. Στόχος δεν πρέπει να είναι ο αποκλεισμός των πλέον αδύναμων επιχειρήσεων λόγω τυπικών όρων αλλά η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων και ιδίως μικρών για τις οποίες κατά κύριο λόγο προκηρύχθηκε το πρόγραμμα. Διαφορετικά και πάλι τη μερίδα του λέοντος από τα προγράμματα θα την πάρουν οι σχετικά καλύτερα οργανωμένες και οικονομικά ισχυρότερες επιχειρήσεις. Όμως δεν πιστεύω ότι αυτός ήταν ο σκοπός του προγράμματος και του υπουργείου», τόνισε ο κ. Ρεκλείτης.

dealnews
Διαβάστε Περισσότερα » " Προβλήματα στο σύστημα υποβολής προτάσεων για το ΕΣΠΑ "

Νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο της ιδιωτική ασφάλισης στα ασφαλιστικά ταμεία

Πιο κοντά από ποτέ είναι η δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες να συμμετέχουν ή και να διαχειρίζονται ασφαλιστικά ταμεία.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο , όπως επισημαίνεται από στελέχη του κλάδου ,απαιτεί κύρια αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου τόσο στα πλαίσια της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών όσο και στην σύσταση και λειτουργία επαγγελματικών ταμείων .

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες, που θα έχουν αυτή την δυνατότητα, θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και να είναι σε διαφορετικό καθεστώς εποπτείας , που ασκεί στην ιδιωτική ασφάλιση η Τράπεζα της Ελλάδος .

Ηδη ασφαλιστικοί όμιλοι , όπως και η Allianz , έχουν δεχθεί να υποβάλουν στην κυβέρνηση σχέδια για την αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση , ενώ από ανθρώπους του κλάδου επισημαίνεται ότι παρά την οικονομική κρίση που έχει πλήξει την ιδιωτική ασφάλιση , οι πολυεθνικοί όμιλοι έχουν ενισχύσει κεφαλαιακά της εδώ θυγατρικές τους ασφαλιστικές εταιρίες

Επίσης όπως αναφέρεται και στην 3μηναία έκθεση της Task Force συζητά με την Τράπεζα της Ελλάδος τις δυνατότητες προκειμένου να υποστηρίξει ένα νέο μνημόνιο απαιτήσεων για τα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία με την συμμετοχή και της ιδιωτικής ασφάλισης .

asfalisinet
Διαβάστε Περισσότερα » " Νομοθετικό πλαίσιο για την είσοδο της ιδιωτική ασφάλισης στα ασφαλιστικά ταμεία "

Eκτός Ελέγχου ο Μπαρμπαρούσης: Τώρα απειλεί και δημοσιογράφους!

Έκτος ελέγχου βρίσκεται πλέον ο βουλευτής Αιτωλ/νίας της Χρυσής Αυγής Κώστας Μπαρμπαρούσης και το κόμμα του καλείται να τον «μαζέψει» αφού έχει εκτραπεί επικίνδυνα!

Όπως καταγγέλλεται, μετά την χθεσινή επίθεση που δέχθηκε συνοδός του βουλευτή στο νοσοκομείο του Αγρινίου (όπου ο κ. Μπαρμπαρούσης βρίσκονταν μαζί με τη γυναίκα του που είναι έγκυος), ο βουλευτής μαζί με κάποια άτομα άρχισε από χθες το βράδυ αλλά και σήμερα να «επισκέπτεται» στέκια όπου θεωρεί ότι συχνάζουν αντιεξουσιαστές και να εκστομίζει απειλές κλπ.Το απόγευμα άρχισε να βρίζει και να απειλεί έξω από μπαρ στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο Αγρίνιο, όπου τον είδαν αυτόπτες μάρτυρες αλλά έτυχε να είναι παρών και ο δημοσιογράφος του agriniopress.gr, της εφημερίδας «Γεγονός» και του Δυτικά FM 9.61 Πάνος Τσακανίκας που μετέφερε τα όσα είδε…

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στις 7:15 ο δημοσιογράφος δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που του συστήθηκε ως Κώστας Μπαρμπαρούσης το οποίο αμέσως μετά και χωρίς δεύτερη κουβέντα άρχισε να βρίζει και να απειλεί τον δημοσιογράφο , χρησιμοποιώντας εκφράσεις του στυλ «που είσαι τώρα να σε γ…» , απειλώντας διαρκώς και αναφερόμενος υβριστικά στην οικογένεια και το σπίτι του δημοσιογράφου. Όταν ο δεύτερος του είπε που βρίσκεται το γραφείο του και τον περιμένει, ο Μπαρμπαρούσης είπε πως θα έρθει από εκεί για να «του δείξει». Πράγμα που δεν έκανε τελικά. Ουρλιάζοντας ο βουλευτής έκλεισε το τηλέφωνο…Πρόκειται για περιστατικό πρωτοφανές για την τοπική κοινωνία. Τοπικοί δημοσιογράφοι έχουν γίνει κατά το παρελθόν στόχος ομάδων κυρίως αντιεξουσιαστών, που αποτελούν «μόνιμο εχθρό τους» λόγω πολιτικής θεώρησης, αλλά η συμπεριφορά ενός εκλεγμένου βουλευτή πλέον υπερβαίνει τα εσκαμμένα και θα πρέπει να βάλει σε σκέψεις την τοπική κοινωνία της οποίας προκαλεί το δημοκρατικό αίσθημα και μας παραπέμπει σε άλλες εποχές.

Οι συμπεριφορές αυτοδικίας, απειλών και εκφοβισμού δεν έχουν καμιά θέση στο Αγρίνιο. Όσοι πιστεύουν ότι μαζί με την δημοσιογραφία, απειλείται και η δημοκρατία, καλούνται να πάρουν θέση. Για την υβριστική επίθεση και τις απειλές του βουλευτή έχει ενημερωθεί η Αστυνομική Διεύθυνση και η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, της οποίας ο Π. Τσακανίκας είναι τακτικό μέλος.

Στο μεταξύ, αναφορικά με το περιστατικό στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφία και εξετάζει μάρτυρες του επεισοδίου που προκάλεσε ο βουλευτής.

agriniopress
Διαβάστε Περισσότερα » " Eκτός Ελέγχου ο Μπαρμπαρούσης: Τώρα απειλεί και δημοσιογράφους! "

Τι "σκότωσε" τον υπολοχαγό - Τι του αρνήθηκαν από το ΓΕΣ

Η αυτοκτονία του υπολοχαγού έχει σοκάρει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Κι όχι μόνο γιατί επρόκειτο για έναν εξαιρετικό άνθρωπο, οικογενειάρχη,επαγγελματία και συνάδελφο. Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα είναι σοκαρισμένοι και από την αναλγησία του “συστήματος” το οποίο με τον τρόπο του κατόρθωσε να “λυγίσει” τις αντοχές του αξιωματικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Onalert ο υπολοχαγός είχε υποβάλει αίτηση αποστρατείας περίπου δύο μήνες πριν, υπολογίζοντας ίσως ότι θα μπορούσε να βρει μια εργασία στον ιδιωτικό τομέα . Έτσι κι αλλιώς όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα εργαζόταν όταν μπορούσε εκτός υπηρεσίας.

Λίγες ημέρες πριν το μοιραίο ο υπολοχαγός επικαλούμενος προσωπικούς λόγους ζήτησε την ανάκληση της παραίτησης. Οι υπεύθυνοι του ΓΕΣ αρνήθηκαν γιατί όπως του είπαν …έχει πρωτοκολληθεί! Και βέβαια δεν ήταν δυνατόν να την πάρουν πίσω όπως έχουν κάνει για στρατιωτικό ο οποίος σήμερα έχει καταφέρει να φθάσει στον βαθμό του υποστράτηγου μετά από τρεις παραιτήσεις και τρεις ανακλήσεις! Στην Ελλάδα έχει σημασία ποιος είσαι και τι επαφές έχεις…

Όπως λένε οι ίδιες πηγές αυτή η άρνηση του ΓΕΣ φαίνεται ότι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της απόγνωσης για τον υπολοχαγό. Πιθανόν τα σχέδια που έκανε για μια δουλειά στον ιδιωτικό τομέα να μην πήγαν καλά και η παραμονή στο στράτευμα να ήταν η μοναδική του επιλογή. Ούτε αυτό δεν μπόρεσαν να του εξασφαλίσουν οι κατά τ΄ άλλα “ευαίσθητοι” όπως λένε στα προβλήματα του προσωπικού “αρμόδιοι” με στολή ή με κοστούμι.

Κάποιοι απαράδεκτοι -είναι ο ελαφρύτερος χαρακτηρισμός- τόλμησαν να ψελλίσουν “φήμες” περί “προβλημάτων” του υπολοχαγού. Η απάντηση έρχεται από το στόμα αξιωματικού που τον ήξερε:

“Ήταν αρχιτεχνίτης Ηλεκτρονικών των πυραυλικών συστημάτων ΧΩΚ. Ένας από τους καλύτερους!
Όντως προσπαθούσε να αντεπεξέλθει οικονομικά εργαζόμενος τα απογεύματα.
Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως από τους ανωτέρους του για την ευσυνειδησία του καθόσον εργαζόταν πολλές φορές πέραν του ωραρίου. Παράδειγμα όταν άφησε την οικογένεια του την Πρωτοχρονιά για να μεταβεί στην Μονάδα για αποκατάσταση βλάβης”.

onalert
Διαβάστε Περισσότερα » " Τι "σκότωσε" τον υπολοχαγό - Τι του αρνήθηκαν από το ΓΕΣ "

Πρέβεζα: Η ΔΕΗ αφαίρεσε τα ρολόγια λόγω απλήρωτων λογαριασμών του Δήμου - Χωρίς νερό το Κανάλι εδώ και μέρες

Χωρίς νερό μένει το Κανάλι τις τελευταίες μέρες για περισσότερες από 11 ώρες την μέρα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον Δήμο Πρέβεζας και τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες ιδιαίτερα στο Κανάλι.

Ένα παραθαλάσσιο χωριό έμεινε τις μέρες του Πάσχα χωρίς νερό και συνεχίζει να μένει.

Αιτία σύμφωνα με πληροφορίες του pamepreveza.gr, είναι ότι οι απλήρωτοι λογαριασμοί προς την ΔΕΗ, που φτάνουν τα 8000 ευρώ, οδήγησαν στην αφαίρεση των ρολογιών παροχής ρεύματος στις γεωτρήσεις που προμηθεύουν με νερό τις δύο δεξαμενές του χωριού.

Έτσι το νερό που καταλήγει στις δεξαμενές από το δίκτυο είναι ανεπαρκές στο να ικανοποιήσει τις ανάγκες του χωριού και ιδιαίτερα τις προηγούμενες μέρες που η ζήτηση ήταν αυξημένη λόγω των επισκεπτών για τις ημέρες του Πάσχα.

Από την 13:00 το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν κάτοικοι του, δεν υπάρχει νερό ή και αν στις χαμηλότερες περιοχές φτάνει αυτό είναι λιγοστό και οι βρύσες ίσα ίσα που στάζουν.

Ο Δήμος Πρέβεζας για άλλη μια φορά φαίνεται ανίκανος να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες που προκύπτουν, ενώ συνεχίζει να αδιαφορεί απέναντι στην εικόνα της περιοχής της Πρέβεζας προς τα έξω αφού επισκέπτες του Πάσχα μεταξύ άλλων έχουν να μιλούν και για την έλλειψη νερού στο Κανάλι...

Με αυτήν την πολιτική θα υποδεχθούμε τους επισκέπτες του καλοκαιριού στην περιοχή μας;

pamepreveza
Διαβάστε Περισσότερα » " Πρέβεζα: Η ΔΕΗ αφαίρεσε τα ρολόγια λόγω απλήρωτων λογαριασμών του Δήμου - Χωρίς νερό το Κανάλι εδώ και μέρες "

Οι πολιτικοί με ρατσιστικές ιδέες θα υφίστανται συνέπειες

Το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων πλην της Χρυσής Αυγής είναι ώριμο εγκρίνει ρυθμίσεις που θα προβλέπουν νέα ποινική αντιμετώπιση συμπεριφορών με νεοναζιστικό πρόσημο, είπε ο υπουργός Αντώνης Ρουπακιώτης

Το νομοσχέδιο θα έχει και αυστηρές ποινές για βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων που μιλούν θετικά για τους Ναζιστές και τους φασίστες ή χαιρετούν ναζιστικά, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Βήμα της Κυριακής. Για τέτοιες περιπτώσεις θα αίρεται αυτόματα η ασυλία τους και θα τιμωρούνται και με στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων τότε θα εκπίπτουν του βουλευτικού αξιώματος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στο MEGA τόνισε ότι "προβλέπονται αυστηρότερες ποινές φυλάκισης, υποχρεωτική επιβολή χρηματικών ποινών και στέρηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων από πολίτες ή φορείς που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά όπως αναλυτικότερα θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες".

Αν και το σύνταγμα έχει διατάξεις που προστατεύουν τη διαφορετικότητα από τη ρατσιστική βία, είναι αναγκαία η θωράκιση του νομικού πλαισίου, τόνισε ο κ. Ρουπακιώτης. "Με το σχέδιο αυτό πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα τα αυξανόμενα κρούσματα ρατσισμού και ξενοφοβίας με νεοναζιστικό πρόσημο από οργανωμένες δυνάμεις. Και τα οποία πέραν της αντίθεσής τους προς το σύνταγμα και τους νόμους προκαλούν πιστεύουμε, και νομίζω το βιώνουμε όλοι, σοβαρούς κινδύνους στην κοινωνική συνοχή αλλά και στη δημοκρατία μας γενικότερα" είπε.

Την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού τόξου κατά των εκφραστών του ναζισμού ζητεί σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέροντας: "Εξίσου αναγκαίο είναι να συμπληρωθεί και κυρίως να εφαρμοστεί με συνέπεια και σταθερότητα ο κανονισμός της Βουλής ώστε να προστατεύεται το Κοινοβούλιο από αυτούς που εκμεταλλεύονται με προκλητικό τρόπο την ανεκτικότητα της Δημοκρατίας με στόχο τον ευτελισμό των δημοκρατικών θεσμών".

«Το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας έχει δημοκρατικό περιεχόμενο» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ και προσθέτει: «Λαμβάνει υπόψη του αυτό που σε όλες τις προηγμένες δημοκρατικές χώρες είναι κεκτημένο, ότι δηλαδή οποιαδήποτε έκφανση ρατσισμού είναι ποινικοποιημένη ενέργεια».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «Σε μια περίοδο όπου υπάρχει έξαρση ρατσιστικής βίας και άνοδος των άκρων, είναι επιβεβλημένη ενέργεια η αυστηροποίηση του νόμου. Η δημοκρατία, εκτός από ανοχή, έχει και κανόνες δικαίου τους οποίους όλοι οφείλουν να τηρούν και να σέβονται».

«Στη σωστή κατεύθυνση κινείται «η (έστω και πολύ καθυστερημένη) πρωτοβουλία» του υπουργείου Δικαιοσύνης να φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αποδεκτή η χρήση των δημοκρατικών θεσμών από τους ναζί για την προπαρασκευή ή την κάλυψη εγκληματικών πράξεων. Είναι πια ώρα να σταματήσει η κοντόφθαλμη ανεκτική αντιμετώπιση του ναζιστικού φαινομένου στο όνομα μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, είναι ώρα να δοθεί τέλος στη διακίνηση της άθλιας και ανιστόρητης θεωρίας “των δύο άκρων”. Είναι ώρα να σταματήσει η “ασυλία” των εγκλημάτων σε βάρος των μεταναστών» προσθέτει.

Σημειώνει ωστόσο ότι «πρέπει να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή ώστε να μην παραβιαστούν βασικές πολιτικές ελευθερίες στο όνομα της υπεράσπισης της δημοκρατίας. Είναι άλλο πράγμα η προπαγάνδιση του εγκλήματος και η προπαρασκευή του, και άλλο η διακίνηση ιδεών -ακόμα και αν αυτές είναι αποκρουστικές. Η πλήρης ελευθερία του λόγου είναι συστατικό στοιχείο κάθε πραγματικής δημοκρατίας».

Τονίζει τέλος ότι «η απάντηση στο ρατσισμό και την ξενοφοβία δεν παύει ταυτόχρονα να είναι ένας αγώνας αξιών και ιδεών, αλλά και άρσης των αιτιών που γεννούν τέτοιου είδους φαινόμενα».

"Η συγκυβέρνηση της υποταγής και της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού θεσπίζει άθλιους νόμους για να περιορίσει τη ραγδαία άνοδο της Χρυσής Αυγής" τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος. Προστίθεται δε ότι "Δεν μας συγχωρούν ότι είμαστε η φωνή της Αλήθειας ενάντια στο σύστημα της απάτης, της κλεπτοκρατίας και της προδοσίας". Σύμφωνα τέλος με την ίδια ανακοίνωση: "Ο μόνος ρατσισμός που υπάρχει στη χώρα είναι ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων, που καθημερινά ληστεύονται και δολοφονούνται από ξένους εγκληματίες".

Το ΚΚΕ υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο που προωθείται «δεν είναι ούτε αθώο, ούτε έχει πραγματικό στόχο την αντιμετώπιση του ρατσισμού, του ναζισμού και της Χρυσής Αυγής.» Οπως λέει το ΚΚΕ, «στηρίζεται και ενσωματώνει αποφάσεις και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, με πρόσχημα την αντιμετώπιση του ρατσισμού, στοχοποιούν και βάζουν περιορισμούς στην πολιτική δράση κομμάτων και κινημάτων που αντιπαλεύουν το σύστημα της εκμετάλλευσης και την ΕΕ».

e-go
Διαβάστε Περισσότερα » " Οι πολιτικοί με ρατσιστικές ιδέες θα υφίστανται συνέπειες "

Σημάδια ζωής από τους δύο Μητροπολίτες που είχαν απαχθεί από αντάρτες «Καλά στην υγεία τους»

Καλά στην υγεία τους αλλά κρατούμενοι από μια ομάδα σε ένα μικρό χωριό βορειοδυτικά του Χαλεπίου, είναι οι δυο απαχθέντες επίσκοποι στη Συρία, σύμφωνα με δηλώσεις στελέχους της αντιπολίτευσης τις οποίες επικαλείται η ιστοσελίδα dailystar.com.Ib.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της λιβανέζικης εφημερίδας, o αναπληρωτής πρόεδρος του Συριακού Εθνικού Συμβουλίου George Sabra δήλωσε σήμερα ότι οι δύο Επίσκοποι κρατούνται στο χωριό Bshaqtin βορειοδυτικά του Χαλεπίου από μια ομάδα ανταρτών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, το στέλεχος της αντιπολίτευσης είχε συνάντηση με Ορθόδοξους επίσκοπους στη Συρία και τους διαβεβαίωσε ότι οι επίσκοποι «είναι καλά στην υγεία τους».


Οι δυο Μητροπολίτες έχουν απαχθεί από τις 22 Απριλίου και κανείς μέχρι στιγμής δεν είχε κατορθώσει να εξασφαλίσει πληροφόρηση σχετικά με το ποιοι και γιατί τους απήγαγαν.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Σημάδια ζωής από τους δύο Μητροπολίτες που είχαν απαχθεί από αντάρτες «Καλά στην υγεία τους» "

Financial Times: To ελληνικό δράμα δεν θα έχει ευχάριστο τέλος

Η Ελλάδα αφού έλαβε δάνεια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ από τους γείτονές της χωρίς να αντιμετωπίζεται πια ως απειλή για την ακεραιότητα της Ευρωζώνης, συνεχίζει να ζει το μαρτύριό της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αναφέρουν σε άρθρο τους με τίτλο «Greek drama lacks a happy ending» οι Financial Times. Μάλιστα τονίζουν πως οι επιλογές της Αθήνας ήταν αυτές που δημιούργησαν περισσότερο πόνο.

Παράλληλα ο συντάκτης αναφέρει πως δεν ευθύνονται μόνο οι υπερβολικά μεγάλες περικοπές για τα δεινά των αθώων Ελλήνων, αλλά και η επιλογή να προστατευτούν οι προνομιούχοι και να μεταφερθεί το βάρος στους πιο αδύναμους ώμους.

Τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, μόνο και μόνο γιατί η εμπειρία της Ελλάδας μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα, παρά τις διαφορές από τις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για το πρόγραμμα προσαρμογής που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, εμφανίζει κάποιες αχτίδες αισιοδοξίας εν μέσω των δεινών και των συνεχών διαψεύσεων.

Το πρόγραμμα επιτυγχάνει κάποιους από τους οικονομικούς στόχους: το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο έχει βελτιωθεί κατά 10% του εθνικού προϊόντος, μια από τις μεγαλύτερες προσαρμογές της ιστορίας σε καιρό ειρήνης. Αντίστοιχη βελτίωση έχει σημειώσει και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ΔΝΤ πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει κλείσει τα δύο τρίτα από το κενό ανταγωνιστικότητας που δημιουργήθηκε μετά την είσοδο στο ευρώ. Οι τράπεζες επιτέλους ανακεφαλαιοποιούνται, κάτι που μπορεί να δώσει τέλος στην πιστωτική ασφυξία.

Ωστόσο το τίμημα είναι τεράστιο. Το ΑΕΠ έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20%. Το κόστος ανά μονάδα εργασίας έχει βελτιωθεί μέσω των περικοπών στους μισθούς – κατ' επέκταση και στο επίπεδο ζωής – και όχι μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας. Το κοινωνικό κόστος είναι ανυπολόγιστο και οι συνέπειες θα είναι μακροχρόνιες.

Δεν υπήρχε τρόπος να συνεχίσει η Ελλάδα να καταναλώνει πέρα από τις δυνάμεις της. Oπως σημειώνει το ΔΝΤ, χωρίς τα μισητά δάνεια διάσωσης, η προσαρμογή θα ήταν ακόμα πιο ριζική – περισσότερες απότομες περικοπές ή το χάος μιας ανεξέλεγκτης εξόδου από το ευρώ.

Το εξαιρετικά δυσχερές σημείο εκκίνησης, όμως, δεν απέκλειε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η Eυρωζώνη θα μπορούσε να είχε αποδεχτεί νωρίτερα ένα μεγαλύτερο κούρεμα στον ιδιωτικό τομέα. Και οι επιλογές της Αθήνας δημιούργησαν περισσότερο πόνο από ότι χρειαζόταν.

Οπότε δεν ευθύνονται μόνο οι υπερβολικά μεγάλες περικοπές για τα δεινά των αθώων Ελλήνων, αλλά και η επιλογή να προστατευτούν οι προνομιούχοι και να μεταφερθεί το βάρος στους πιο αδύναμους ώμους.

Αν υπάρχει κάποιο θετικό σημείο, είναι ότι η Ελλάδα έχει πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη. Αλλά χωρίς μια βαθύτερη πολιτική αναμόρφωση, θα παραμείνουν ανεκμετάλλευτες και θα χρειαστούν, όπως προειδοποιεί το ΔΝΤ, συνεχείς επιμηκύνσεις των δανείων της Ελλάδας, με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς της αγοράς. Η ευρωζώνη και οι καθημερινοί Ελληνες έχουν κοινό συμφέρον να κόψουν τα δεσμά μεταξύ διαπλεκόμενων και κράτους.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Financial Times: To ελληνικό δράμα δεν θα έχει ευχάριστο τέλος "

Δημόσιο: Οριστικοποιείται ο κατάλογος με τις υπηρεσίες που καταργούνται

Στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας βρίσκεται ο κατάλογος με τους φορείς και τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου, που πρόκειται να συγχωνευθούν ή να καταργηθούν και, ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοί τους... να απολυθούν.

Οι συσκέψεις και οι συνεργασίες μεταξύ των αρμόδιων υπουργών στους οποίους υπάγονται οι εν λόγω φορείς, με την ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον υπουργό Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη, αλλά και το υπουργείο Οικονομικών, είναι συνεχείς και πυρετώδεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κατάλογος με τους πρώτους φορείς που «δεν είναι απαραίτητη η λειτουργία τους» και θα καταργηθούν.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαβουλεύσεις μεταξύ των τριών κομμάτων, που στηρίζουν την κυβέρνηση και για το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τη Μεγάλη Πέμπτη και το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία με την τρόικα για 4.000 απολύσεις μέχρι το 2013. Ένα νομοσχέδιο το οποίο, αφού ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση στις 14 Μαΐου, αμέσως μετά και με ενσωματωμένες ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα έχουν προέλθει από τη διαβούλευση, θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

Μάλιστα χθες, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης είχε συνάντηση με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ για το σχέδιο νόμου και τους ενημέρωσε και για τις συγχωνεύσεις- καταργήσεις φορέων του δημοσίου, το σχέδιο για το πρόγραμμα κινητικότητας, τις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις με αναλογία 1 προς 1. Υπενθυμίζεται ότι, την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Μανιτάκης είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Την αποστολή προς 206.000 δημόσιους υπαλλήλους των πρώτων ερωτηματολογίων, που αποτελούν τον οδηγό για το σχέδιο περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, ξεκινά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πρόκειται για υπαλλήλους, που εργάζονται σε υπουργεία και φορείς, οι δομές των οποίων έχουν αξιολογηθεί.

Από τα ερωτηματολόγια θα εξαρτηθεί η τοποθέτηση των υπαλλήλων στα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των φορέων, αφού προηγουμένως ελεγχθούν και τα τυπικά προσόντα τους και η αντιστοίχισή τους με τη θέση που κατέχουν. Έτσι, στη συνέχεια, όσων τα προσόντα δεν συμβαδίζουν με το περίγραμμα θέσης τότε θα τίθενται στο καθεστώς κινητικότητας, προκειμένου να καταλάβουν τη νέα τους θέση.

Στα ερωτηματολόγια περιλαμβάνονται ερωτήματα σχετικά με τα γενικά στοιχεία της θέσης, τα στοιχεία του υπηρετούντος υπαλλήλου, τον άμεσα προϊστάμενο και τους υφισταμένους εφόσον υπάρχουν, τις απαιτήσεις της θέσης. Η συμπλήρωση ερωτηματολογίου προβλέπεται και για τους προϊσταμένους των διοικητικών μονάδων (τμηματάρχες διευθυντές και γενικούς διευθυντές).

Όπως επισημαίνει σε σημείωμά του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, «ο Οδηγός στοχεύει στον προσδιορισμό των θέσεων και των καθηκόντων που αντιστοιχούν σε αυτές, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθολογική τους στελέχωση».

Ο κ. Μανιτάκης χαρακτηρίζει τον Οδηγό «ένα εργαλείο διοικητικού σχεδιασμού των θέσεων εργασίας μέσα από την ανάλυση κάθε θέσης και των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο κάτοχός της, σε συνδυασμό με την ευρύτερη στοχοθεσία της δημόσιας οργάνωσης στην οποία ανήκει».

Προσθέτει δε ότι «επομένως, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας επιδρούν θετικά στη λειτουργία της στελέχωσης, διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων και συμβάλλουν στην ορθολογική οργάνωση και διαχείριση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο προσανατολισμός των δημοσίων οργανώσεων σε μετρήσιμα αποτελέσματα συνδέεται άρρηκτα με τον σχεδιασμό των θέσεων εργασίας».

Τέλος, αναφέρει ότι «θα πρέπει να επισημανθεί πως ο Οδηγός έχει διαχρονικό χαρακτήρα, δηλαδή η χρήση του είναι δυνατή κάθε φορά που οι οργανώσεις της δημόσιας διοίκησης χρειάζεται να σχεδιάσουν από την αρχή ή να ανασχεδιάσουν περιγράμματα θέσεων εργασίας και τις διοικητικές τους δομές».

e-typos
Διαβάστε Περισσότερα » " Δημόσιο: Οριστικοποιείται ο κατάλογος με τις υπηρεσίες που καταργούνται "

Ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους στον ΟΠΑΔ

Σκηνές απείρου κάλλους με ουρές και ταλαιπωρία εκατοντάδων ασφαλισμένων εκτυλίχθηκαν έξω από... τα γραφεία του Οργανισμού Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων, στην οδό Ηπείρου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τα 7 γραφεία του ΟΠΑΔ στην Αττική, έπαψαν να λειτουργούν, ο οργανισμός εντάχθηκε στο ΙΚΑ, με το αιτιολογικό εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, με συνέπεια 475 χιλιάδες δικαιούχοι μόνο στην Αττική, να πρέπει να εξυπηρετηθούν από ένα υποκατάστημα.

athina984
Διαβάστε Περισσότερα » " Ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους στον ΟΠΑΔ "

Spiegel: Οι φτωχοί Έλληνες κάνουν τις περισσότερες πλαστικές επεμβάσεις στην Ευρώπη

Η Ελλάδα σπάει πολλά λυπηρά ρεκόρ, όπως αυτό της ανεργίας, του κρατικού χρέους και των επιχειρηματικών χρεοκοπιών. Αλλά σημερινό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel φέρνει στην επιφάνεια ένα άλλο, τουλάχιστον παράδοξο ρεκόρ.

Ακόμα και μέσα στην κρίση, οι Έλληνες κάνουν περισσότερες πλαστικές εγχειρήσεις από οποιονδήποτε άλλο λαό στην Ευρώπη.

Το 2011, έγιναν στην Ελλάδα 142.394 εγχειρήσεις αισθητικής, κάτι που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο, ένας στους 79 Έλληνες έχει κάνει επεμβάσεις όπως η λιποαναρρόφηση, η βλεφαροπλαστική και το botox.

Έτσι, οι Έλληνες έρχονται δεύτεροι στον κόσμο σε επεμβάσεις αισθητικής, μετά τους Νοτιοκορεάτες.

Στη Γερμανία, μία χώρα με 81 εκατ. κατοίκους, το 2011 έγιναν 415.448 τέτοιες επεμβάσεις, κάτι που σημαίνει ότι μόλις 1 στους 200 Γερμανούς πήρε την απόφαση να διορθώσει κάτι που δεν του άρεσε στην εξωτερική εικόνα του.

“Μια καλή εμφάνιση εξακολουθεί να είναι σημαντική για τους Έλληνες. Αλλά γιατί τώρα;”, αναρωτιέται έκπληκτο το Spiegel. Και εξηγεί ότι το 35% των Ελλήνων είναι ανασφάλιστοι.

“Ο κόσμος δουλεύει. Ίσως κερδίζουν λιγότερα χρήματα, αλλά δουλεύουν. Προσαρμοζόμαστε στην αγορά”, εξηγεί ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Αθανασίου, που μίλησε στο Spiegel. Όπως εξηγεί, οι τιμές του έχουν μειωθεί κατά 40% τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως γιατί και το κόστος μειώθηκε σημαντικά.

Στο παρελθόν, τα νοσοκομεία τον χρέωναν 2.000 ευρώ για τη χρήση ενός χειρουργείου, αλλά πλέον η χρέωση έχει πέσει στα 700 ευρώ. Ο αναισθησιολόγος, που έπαιρνε 400 ευρώ, ζητά τώρα 150 ευρώ.

Πάντως, το Spiegel αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που βλέπει τη βιομηχανία της ομορφιάς να ανθεί μέσα στην κρίση. Στις ΗΠΑ, με την κρίση και την ύφεση του 2008, οι Αμερικανοί ξόδευαν λιγότερα για τρόφιμα, ενοίκια και ρούχα, αλλά περισσότερα για επεμβάσεις αυξητικής στήθους, λιποαναρρόφησης κτλ.

newmoney
Διαβάστε Περισσότερα » " Spiegel: Οι φτωχοί Έλληνες κάνουν τις περισσότερες πλαστικές επεμβάσεις στην Ευρώπη "

Xιλιάδες μαθητές σε απόγνωση για τις πανελλαδικές - Ναυάγιο στο υπουργείο Παιδείας - ΟΛΜΕ: "Ούτε ένα αίτημα δεν έγινε δεκτό"

Άκαρπη ήταν η συνάντηση του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου με τους συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ (καθηγητές μέσης εκπαίδευσης) για το θέμα της αύξησης του ωραρίου.

Όπως δήλωσαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ, δεν ικανοποιήθηκε κανένα από τα αιτήματα τους. Ο υπουργός Παιδείας αναμένεται να κάνει δηλώσεις την επόμενη ώρα, αλλά διαρροές από το Μαξίμου αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή οι πανελλαδικές να πραγματοποιηθούν στην ώρα τους!

Ο κ. Αρβανιτόπουλος μετά το ναυάγιο στη συνάντηση δήλωσε πως ζήτησε και από τους εκπαιδευτικούς να βάλουν κι αυτοί πλάτη, με δεδομένη την εθνική ανάγκη να μην υπάρξουν κενά στα σχολεία. Σημείωσε πως "με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, ανάμεσα σε αλλά μετρά που πήραμε , πήραμε και αυτό της αύξησης του ωραρίου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά δυο ώρες εβδομαδιαίως, από 21 σε 23 ώρες.Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες και την κρισιμότητα των περιστάσεων θα συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια.

Πάντως ένα πράγμα παραμένει αδιαπραγμάτευτο: Η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν θα υπάρξει παιδαγωγός που θα θέσει σε ομηρία τους μαθητές του, τον μόχθο τους, και τα όνειρα τους.»

Τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να καθορίσουν την στάση τους με βάση τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησής τους με τον υπουργό Παιδείας και να αποφασίσουν εάν θα προκηρύξουν τελικά απεργία μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις ή όχι.

Όπως είναι γνωστό, την πρόταση αυτή έχουν δηλώσει ότι θα υποστηρίξουν οι περισσότεροι συνδικαλιστές στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών από την επόμενη σχολική χρονιά από 21 σε 23 ώρες και τις επακόλουθες παρενέργειές της.

Το ΠΑΣΟΚ από τη πλευρά του δυναμιτίζει ακόμα περισσότερο το κλίμα στην παιδεία, αφήνοντας αιχμές κατά του υπουργού Παιδείας, κ. Αρβανιτόπουλου λέγοντας πως έχει επισημάνει τα προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων για την επόμενη χρονικά και έχουν ζητήσει ήδη από τον υπουργό να ανακαλέσει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις.

Αναφέρει ωστόσο η Ιπποκράτους πως τα προβλήματα και οι αδυναμίες του υπουργείου δεν θα πρέπει να οδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς σε μια απεργία που θα θίγει το πιο ευαίσθητο κομμάτι της δοκιμαζόμενης κοινωνίας, τους μαθητές

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Xιλιάδες μαθητές σε απόγνωση για τις πανελλαδικές - Ναυάγιο στο υπουργείο Παιδείας - ΟΛΜΕ: "Ούτε ένα αίτημα δεν έγινε δεκτό" "

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ο Μπερλουσκόνι

Το εφετείο στο Μιλάνο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών τον πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο του Λαού της Ελευθερίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι, για την υπόθεση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της εταιρίας του Mediaset.

Με την απόφαση επικυρώθηκε η πρωτόδικη ποινή των τεσσάρων ετών, έναντι της οποίας είχε ασκηθεί έφεση.

Η υπόθεση φοροδιαφυγής αφορά τη μιντιακή αυτοκρατορία του Μπερλουσκόνι Mediaset, και συγκεκριμένα την εξαγορά των δικαιωμάτων προβολής αμερικανικών ταινιών στην τηλεόραση.

Τρία από τα τέσσερα χρόνια παραγράφονται, αλλά ο Μπερλουσκόνι, παράλληλα, καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Το εφετείο της ιταλικής συμπρωτεύουσας επιβεβαίωσε με την απόφασή του την ετυμηγορία πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η οποία είχε ληφθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Σύμφωνα με τους δικαστικούς, για τα εν λόγω τηλεοπτικά δικαιώματα του ομίλου δεν είχαν καταβληθεί οι φόροι που προβλεπόταν.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπερλουσκόνι, Νικολό Γκεντίνι, δήλωσε ότι με την απόφαση αυτή, οι δικαστές του Μιλάνου επιβεβαιωσαν ότι έχουν σαφή «προκατάληψη» σε βάρος του πελάτη του.

Ωστόσο ο Μπερλουσκόνι έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ιταλίας.

tanea
Διαβάστε Περισσότερα » " Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ο Μπερλουσκόνι "

«Παροπλισμένα», λένε οι αστυνομικοί, τα μισά περιπολικά στη Θεσσαλονίκη

«Παροπλισμένα» είναι τα μισά περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, ενώ απ' αυτά που βγαίνουν στους δρόμους της πόλης τα περισσότερα είναι «σαράβαλα» και καθιστούν κίνδυνο πρωτίστως για τους αστυνομικούς, καταγγέλλει... σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (ΕΑΥΘ).

Παράλληλα, η ΕΑΥΘ υποστηρίζει ότι πολλοί αστυνομικοί είναι αναγκασμένοι λόγω των ελλείψεων να κάνουν περιπολίες με τα ιδιωτικά τους οχήματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ώρα που υπάρχουν ελλείψεις και σοβαρά προβλήματα στο στόλο των περιπολικών, διευθυντές υπηρεσιών και διοικητές τμημάτων διαθέτουν τα καλύτερα υπηρεσιακά οχήματα, τα οποία στερούνται τελικώς οι «μάχιμοι» αστυνομικοί.

«Με 'σαράβαλα' και ακινητοποιημένα περιπολικά οχήματα δεν μπορούμε να εργαστούμε», τονίζουν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί και καλούν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. «να επιληφθούν άμεσα και να λύσουν αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την απόδοσή μας στην ασφάλεια του πολίτη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας».

ethnos
Διαβάστε Περισσότερα » " «Παροπλισμένα», λένε οι αστυνομικοί, τα μισά περιπολικά στη Θεσσαλονίκη "

Δ. Αβραμόπουλος για πΓΔΜ: Να προχωρήσουμε γρήγορα στη σωστή λύση

«Στρατηγικός στόχος της Ελλάδας είναι η δημιουργία ενός χώρου ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης στα βόρεια σύνορά μας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, αμέσως μετά... από τη σημερινή του συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ και αρμόδιο για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Φατμίρ Μπεσίμι.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής μας χώρας, όπως και ολόκληρης της περιοχής, αποτελεί το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την υλοποίηση αυτού του οράματος. Ωστόσο, υπενθύμισε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του σεβασμού των κριτηρίων και της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ομόφωνες αποφάσεις της.

Ο Δημ. Αβραμόπουλος αποσαφήνισε, εξ άλλου, ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς για την επίτευξη μιας λύσης στο ζήτημα της ονομασίας της γείτονος και σημείωσε ότι «η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει στην αποδοχή μιας ονομασίας με καθαρό γεωγραφικό προσδιορισμό, που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο σε αλυτρωτικές πολιτικές και δεν θα έχει κανένα έλλειμμα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το υψηλής ευθιξίας θέμα του πολιτιστικού και ιστορικού σεβασμού».

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον κ. Μπεσίμι, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι εξέτασαν όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων και παράλληλα τρόπους συνέχισης και εμβάθυνσης της συνεργασίας σε θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης και παροχής, τεχνογνωσίας, η οποία, ήδη, έχει ξεκινήσει μεταξύ των δυο χωρών.

Μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι είναι κρίσιμης σημασίας να δούμε πρόοδο το επόμενο διάστημα στην εκπλήρωση όλου του φάσματος των σχετικών κριτηρίων που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για υλοποίηση και εφαρμογή ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, από την πλευρά της ΠΓΔΜ, σε βασικούς τομείς, για σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς επίσης και για επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα της ονομασίας της γείτονος.

«Η Ελλάδα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις για το θέμα της ονομασίας με ειλικρινή διάθεση», δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος και πρόσθεσε ότι «η επίλυση του ζητήματος θα απελευθερώσει μεγάλες προοπτικές συνεργασίας, προς όφελος των λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Νοτιανατολικής Ευρώπης».

Τόνισε, εξάλλου, ότι είναι σημαντικό, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, να επικρατήσει μετριοπάθεια και αυτοσυγκράτηση και παράλληλα προέτρεψε να αποφεύγονται οι αντιπαραγωγικές δηλώσεις που υπονομεύουν τις προσπάθειες οικοδόμησης σχέσεων καλής γειτονίας και παραπέμπουν σε ένα βαλκανικό παρελθόν, που, όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος, οι λαοί της περιοχής έχουν πληρώσει ακριβά και πρέπει επιτέλους να αφήσουν πίσω τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι συζήτησαν με τον κ. Μπεσίμι και την πρόσφατη συμφωνία Πρίστινας και Βελιγραδίου, η οποία, όπως είπε, αποτελεί μια εξέλιξη που δείχνει ότι εάν υπάρχει πολιτική βούληση και πρυτανεύει η μετριοπάθεια, τότε μπορεί να προχωρήσει η λύση χρονιζόντων και σύνθετων ζητημάτων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ κ. Μπεσίμι χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι η συνάντηση με τον κ. Αβραμόπουλο πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης (9 Μαΐου) χαιρέτισε την Ατζέντα 2014 και ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό για τη συνεργασία. Χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα της περιοχής, για δε το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί σύντομα μια λύση κοινά αποδεκτή και από τις δυο πλευρές.

***Ερωτηθείς για το επικείμενο ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κίνα, ο κ. Αβραμόπουλος δήλωσε ότι αυτό το ταξίδι του Αντώνη Σαμαρά έχει μια ξεχωριστή σημασία. Πρώτα απ΄όλα έρχεται να επιβεβαιώσει την αμοιβαία εκτίμηση και βούληση για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δυο χώρες, είπε και πρόσθεσε ότι θα αποτελέσει εφαλτήριο για προαγωγή των ήδη εξαίρετων διμερών σχέσεων και θα ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο στον τομέα της Οικονομίας και των επενδύσεων.

Καταλήγοντας, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι «αυτή η επίσκεψη γίνεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, δηλωτική της αναγνώρισης και της εμπιστοσύνης προς την πολιτική που ασκείται στην Ελλάδα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

e-typos
Διαβάστε Περισσότερα » " Δ. Αβραμόπουλος για πΓΔΜ: Να προχωρήσουμε γρήγορα στη σωστή λύση "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news