facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Τι αλλάζει στο ΙΚΑ το 2013

Του Ροβερτου Σπυροπουλου*

Έχει γίνει πια κατανοητό ότι η οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας συναρτάται απόλυτα με την ανατροπή των εκτεταμένων και παράλογων, για μια ευνομούμενη χώρα, φαινομένων εισφοροδιαφυγής - εισφοροαποφυγής - φοροδιαφυγής - φοροαποφυγής και φαινομένων υπέρμετρης παραβατικότητας.

Ειδικότερα στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, όπου εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες τέτοιου είδους, είναι απόλυτη ανάγκη εφαρμογής τολμηρών και αποτελεσματικών αλλαγών για την ανατροπή των φαινομένων αυτών.

Οι αλλαγές αυτές πρέπει να αντιμετωπίζουν: -Την ανυπαρξία ενιαίας και συνολικής πολιτικής για την κοινωνική ασφάλιση, με αποτέλεσμα τον κλαδικό κατακερματισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης τα προηγούμενα 70 χρόνια. -Την έλλειψη αποτελεσματικών μεθόδων και μηχανισμών είσπραξης των μηνιαίων εισφορών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. -Την παντελή απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, εποπτείας και αποτροπής παραβατικών μεθοδεύσεων και πρακτικών.

Στη βάση αυτή των διαπιστώσεων για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει με τόλμη και αποφασιστικότητα να επικεντρωθούμε στην πολιτική επιλογή της στήριξης του δημόσιου και καθολικού αναδιανεμητικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με σταθερή επιδίωξη επίτευξης των παρακάτω στόχων:

- Δημιουργία ενός και μόνο Εθνικού Φορέα Συντάξεων για παροχή:

Ενιαίας Εθνικής Σύνταξης προς όλους τους πολίτες.

Επιπρόσθετης ανταποδοτικής σύνταξης που θα προκύπτει από τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για τους μισθωτούς και μόνο από τις εισφορές του αυτοαπασχολούμενου για το σύνολο της ομάδας αυτής.

- Δημιουργία εναλλακτικών (προσωπικών) επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, μέσω επαγγελματικών ταμείων και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για παροχή: Πρόσθετων τμημάτων σύνταξης, πρόσθετων υπηρεσιών υγείας και άλλων παροχών. Είναι πραγματικά απορίας άξιον γιατί τελικά είμαστε σχεδόν η μόνη χώρα της Ε.Ε. που όχι μόνο δεν προχωρεί στη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων αλλά, και το πιο σημαντικό, δεν τολμούμε να εισαγάγουμε την έννοια των επαγγελματικών ταμείων στον δημόσιο διάλογο.

- Καθορισμός κανόνων που θα κατοχυρώνουν την επάρκεια των παροχών σύνταξης και υγείας, με κοινά αποδεκτούς όρους και προϋποθέσεις που θα εξισορροπούν την επάρκεια των συντάξεων και παροχών με τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και την ίδια την ανταγωνιστικότητά της.

- Ανάπτυξη θεσμών λειτουργικής υποστήριξης των δομών κοινωνικής ασφάλισης που θα διασφαλίζουν: Βέλτιστο λειτουργικό κόστος, προάσπιση πόρων από κάθε είδους παραβατικές συμπεριφορές, καθολική είσπραξη των θεσμοθετημένων πόρων και εισφορών, θωράκιση της οικονομικής λειτουργίας από αυστηρούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου.


Πρέπει να επικεντρωθούμε, με ιδιαίτερη επιμέλεια, με τόλμη και προγραμματισμό, στην εξειδίκευση των προαναφερόμενων στόχων.

Το σύστημα είσπραξης εισφορών αλλάζει. Η εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των ημερών ασφάλισης, με την κατάργηση των επικολλώμενων ενσήμων και την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) το 2002, είχε ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην αναβάθμιση των λειτουργικών δυνατοτήτων του ΙΚΑ.

Η εφαρμογή της τριμηνιαίας ΑΠΔ και η αδυναμία άμεσης επιβεβαίωσης - διασταύρωσης των υποβληθεισών μέσω των ΑΠΔ εισφορών σε σχέση με τις καταβληθείσες και η ύπαρξη μέχρι πρόσφατα εικονικών ασφαλίσεων είχαν και έχουν ως συνέπεια σημαντικές διαρροές εσόδων και χορήγηση ασφάλισης επί πιστώσει.

Η θεσμική υποχρέωση, τον Ιανουάριο του 2013, υποβολής μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης, η διασφάλιση των προϋποθέσεων άμεσης διασταύρωσης των υποβληθεισών με τις καταβληθείσες εισφορές και η κατοχύρωση του αξιόπιστου ελέγχου, προκειμένου η υποβολή της εκάστοτε μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης να προϋποθέτει είτε την καταβολή των διαφορών είτε την κατοχύρωσή τους με Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), διαμορφώνει τις προϋποθέσεις ανατροπής και εξάλειψης των δυσλειτουργιών που είχαν εντοπιστεί στην τριμηνιαία ΑΠΔ.

Το γεγονός αυτό, και κυρίως ο νέος λειτουργικός μηχανισμός που έχει σχεδιαστεί για τον άμεσο, αποτελεσματικό και ενεργητικό έλεγχο των επιχειρήσεων σε σχέση με διαφορές που εντοπίζονται είτε στην καταβολή των μηνιαίων εισφορών τους είτε στη συνεπή τήρηση των ρυθμίσεων και του διακανονισμού των οφειλών τους, προσδοκούμε να αλλάξει τα δεδομένα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε σχέση με τα μηνιαία έσοδά του από ασφαλιστικές εισφορές.

Με βάση αυτό τον νέο σχεδιασμό μπορούμε να μειώσουμε την απώλεια εσόδων που "συντηρούσαν" οι δικές μας ελεγκτικές ανεπάρκειες με την απουσία μηχανισμών αποτελεσματικής διεκδίκησης των καθυστερούμενων ή των λιμναζουσών οφειλών.

Η υποβολή της μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης εισφορών διασφαλίζει τα παρακάτω:

- Εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων που ενδεχόμενα παρουσιάζει η προηγούμενη μηνιαία δήλωση εισφορών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της τρέχουσας μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης.

- Δυνατότητα υποβολής μέσω Διαδικτύου μηνιαίας αναλυτικής δήλωσης εισφορών θα έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν εξοφλήσει ή έχουν επιλύσει με διακανονισμό διαφορές που είχαν εντοπιστεί τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί αυστηρά ένας νέος τρόπος εποπτείας και ελέγχου όλων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί είτε σε ρύθμιση των καθυστερούμενων οφειλών τους είτε στον διακανονισμό τους, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με κεντρικό έλεγχο θα εποπτεύεται το έργο όλων των υποκαταστημάτων σε σχέση με την απόλυτη εφαρμογή των θεσμοθετημένων κανόνων που διέπουν τις επιχειρήσεις, αναφορικά με την καταβολή των εισφορών και τη συνεπή τήρηση των όρων ρύθμισης και διακανονισμού των καθυστερούμενων οφειλών τους. Επίσης, με κεντρικό έλεγχο θα εποπτεύεται ταυτόχρονα η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις που εκφεύγουν του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.


Από τους πρώτους μήνες του 2013 θα εφαρμοστούν ο κεντρικός έλεγχος του συνολικού σχεδιασμού για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η εποπτεία, ανά υποκατάστημα, της επιβολής όλων των μέτρων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι επιχειρήσεις που οφείλουν διακρίνονται, κάθε ημέρα, σε δύο κατηγορίες:

1η κατηγορία, αυτές που οφείλουν και τηρούν τις ρυθμίσεις και τον διακανονισμό.

2η κατηγορία, αυτές που δεν τηρούν τις ρυθμίσεις ή τους διακανονισμούς, και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα και στερούνται ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κάθε ημέρα οριστικοποιούνται οι εκκρεμότητες όλων των επιχειρήσεων ανά υποκατάστημα. Κάθε ημέρα πιστοποιείται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα πραγματικά θύματα της εισφοροδιαφυγής ήταν οι Ελληνες συνεπείς φορολογούμενοι και οι ασφαλισμένοι, αφού απώλεσαν συντάξεις και παροχές λόγω της πολύχρονης οικονομικής ασφυξίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η στήριξη μιας εθνικής συμφωνίας που θα ανατρέπει τις παθογένειες του παρελθόντος είναι επιτακτική ανάγκη για τη σωτηρία των επιχειρήσεων, της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων και μας αφορά όλους, δημόσιους λειτουργούς, επιχειρηματίες, συνδικάτα και εργαζομένους.


*Διοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 


Διαβάστε Περισσότερα » " Τι αλλάζει στο ΙΚΑ το 2013 "

«Με 600 ερωτήσεις ανά μάρτυρα η προανακριτική δεν τελειώνει ούτε σε ένα χρόνο»

Προβληματισμός επικρατεί στους βουλευτές της ΝΔ που συμμετέχουν στην προανακριτική επιτροπή με την τακτική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς την εξέταση των μαρτύρων. Η πλευρά της ΝΔ κάνει λόγο για τακτική παρακώλυσης και χρονικού εκτροχιασμού, με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να ενημερώνει τον πρόεδρο της επιτροπής Χρήστο Μαρκογιαννάκη ότι το κόμμα του βρίσκεται ένα βήμα πριν την καταγγελία του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Η σταγόνα που φαίνεται να ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η πολύωρη εξέταση του πρώην νομικού συμβούλου του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, Αναστάσιου Μπάνου. Στην εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα πρωταγωνίστησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου και κράτησε περίπου πέντε ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στον μάρτυρα μόνο από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασαν τις 600.

Το περιστατικό αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προανακριτική επιτροπή έχει μετατραπεί σε χώρο διαρκών αντιπαραθέσεων μεταξύ των μελών της, τους απίστευτους διαλόγους που εκτυλίσσονται σε αυτή, τη μόνιμη σχεδόν ένταση, αλλά και την εικόνα διάλυσης που παρουσίασε την προηγούμενη Πέμπτη η επιτροπή, καθώς τις περισσότερες ώρες της εξέτασης έβγαιναν εκτός αίθουσας οι περισσότεροι βουλευτές και μέσα ήταν μόνο το προεδρείο της επιτροπής και η κυρία Κωνσταντοπούλου που ρωτούσε, προβληματίζει τον κ.Μαρκογιαννάκη που αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλίες από βδομάδα.

Χαρακτηριστικό του χρονικού εκτροχιασμού των εργασιών της επιτροπής είναι το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης που έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην προανακριτική έχει πάει τρεις φορές στην επιτροπή, ωστόσο καμία δεν κατάφερε να εξετασθεί από τα μέλη της γιατί δεν... υπήρχε χρόνος. Η κατάθεσή του αναβαλλόταν γιατί η επιτροπή είχε ξεφύγει από το χρονικό πλαίσιο που είχε τεθεί καθώς εξέταζε τους μάρτυρες που προηγούνταν του κ. Βαξεβάνη για περισσότερο χρόνο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Η ΝΔ ένα βήμα πριν την επίσημη καταγγελία της τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Ομως δεν είναι μόνο ο κ.Μαρκογιαννάκης που αντιδρά. Στη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης υπήρξε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου τον πρόεδρο της επιτροπής και τους βουλευτές μέλη της ΝΔ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Ανδρέα Κουτσούμπα.

Ο κ.Βαρβιτσιώτης είπε στον κ.Μαρκογιαννάκη ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι στα πρόθυρα της επίσημης καταγγελίας της διαδικασίας της οποίας ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ότι αφορά την παρακώλυση του έργου της επιτροπής, τον χρονικό εκτροχιασμό αλλά και ουσιαστικά τον εκτροχιασμό της έρευνας σε κατευθύνσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την εντολή που πήρε η επιτροπή από τη Βουλή.

Γεωργιάδης: Η επιτροπή κινδυνεύει να γίνει σούργελο

Με τη θέση Βαρβιτσιώτη συντάχθηκε και ο βουλευτής της ΝΔ Αδωνις Γεωργιάδης λέγοντας πως η επιτροπή κινδυνεύει να γίνει σούργελο. Μάλιστα ο κ.Γεωργιάδης εκτίμησε ότι αν η επιτροπή συνεχίσει με το ρυθμό αυτό η διαδικασία θα ξεχειλώσει και η Επιτροπή θα κάνει πολλούς μήνες να τελειώσει. «Θα φτάσουμε να βγάλουμε πόρισμα του χρόνου, όπου δεν θα ασχολείται κανείς με τη λίστα Λαγκάρντ» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Γεωργιάδης .

Αγρια κόντρα Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου

Ομως ο βουλευτής δεν έμεινε μόνο εκεί. Κατηγόρησε την κυρία Κωσταντοπουλου ότι η τακτική που εφαρμόζει δεν αντέχεται από κανένα ανθρώπινο ον εκτός από εκείνους που έχουν κάποιους συγκεκριμένους βιολογικούς ή ψυχικούς καταναγκασμούς. «Είστε προσβλητικότατος και χυδαίος» του απάντησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος της είπε ότι αν συνεχίσει έτσι ούτε στις 25 Φεβρουαρίου του '14 δεν θα έχει τελειώσει η επιτροπή.

Η κόντρα των δυο συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους με τον κ.Γεωργιαδη να λέει ότι δεν είναι δούλος της κυρία Κωνσταντοπούλου και ότι δεν είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τη ζωή του βάσει της δικής της φύσης και διάθεσης .

Την Ζωή Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας λέγοντας ότι αν η ΝΔ σκέφτεται να προχωρήσει σε μεγάλες αποφάσεις και βαρύγδουπες καταγγελίες και εξαγγελίες ας το κάνει κι ας σηκώσει το βάρος της όποιας ευθύνης της για την απαξίωση της Επιτροπής. «Δεν ιδρώνει το αυτί μας από τέτοιες απειλές» ήταν η χαρακτηριστική του φράση.

Χαλβατζής: Να περιοριστεί ο χρόνος των ερωτήσεων, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο βουλευτής του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής υποστήριξε τις θέσεις της ΝΔ όσον αφορά τον περιορισμό του χρόνου στις ερωτήσεις των βουλευτών, λέγοντας ότι πρέπει να μπουν κάποιοι ελάχιστοι κανόνες και ένα χρονικό όριο λειτουργίας της επιτροπής .

«Εχουμε αρκετές δουλειές και δραστηριότητες» ανέφερε ο κ.Χαλβατζής και δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να κλειστεί μόνιμα στην Επιτροπή.

Ο Μαρκογιαννάκης κάνει λόγο για παγίδα στην οποία έπεσε η Κωνσταντοπούλου και υπόσχεται αποκαλύψεις τη Δευτέρα

Πάντως στη διάρκεια της πολύωρης εξέτασης του κ.Μπάνου και ανάμεσα στις δεκάδες εντάσεις του κ.Μαρκογιαννάκη με την κυρία Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή ο πρόεδρος της είπε ότι έπεσε σε παγίδα και τη Δευτέρα θα την αποκαλύψει. Η Ζωή Κωνταντοπούλου τον κατηγόρησε ότι στήνει παγίδες στα μέλη της Επιτροπής, και ότι αυτό υποσκάπτει το έργο της.

Και ενώ ο κ.Μαρκογιαννάκης είχε την ελπίδα ότι εκείνη τη στιγμή θα τελείωνε η εξέταση του κ.Μπάνου η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ακάθεκτη του είπε να κρατήσει τις παγίδες για τον εαυτό του, να αποκαλύψει τη Δευτέρα την παγίδα στην οποία αναφέρεται αλλά μέχρι τότε εκείνη έχει ερωτήσεις να κάνει.

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " «Με 600 ερωτήσεις ανά μάρτυρα η προανακριτική δεν τελειώνει ούτε σε ένα χρόνο» "

Μετακομίζει η Βουλή των Ελλήνων;

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετακομίσει η Βουλή και μάλιστα να απομακρυνθεί από το κέντρο σύμφωνα με τον Πρόερδο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη.

Μετακόμιση της Βουλής; Κι όμως είναι πολύ πιθανό... Αυτό δήλωσε ξεκάθαρα ο Πρόεδρος της Βουλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή "Άλλη Όψη".

Ο κ. Μειμαράκης έκανε λόγο για απομάκρυνση τόσο της Βουλής όσο και του υπουργείου Οικονομικών από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας ώστε αυτό να απελευθερωθεί.

Η ερώτηση του δημοσιογράφου αφορούσε τα ... "γαλλικά" που ακούγονται τον τελευταίο καιρό μέσα στη Βουλή... και τελικά προέκυψε μετακόμιση!

Το χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξης έχει ως εξής:

"Φημίζεστε για τα γαλλικά σας...

Αυτά ξέρετε, είναι ιδιωτικές συζητήσεις οι οποίες δημοσιοποιούνται και αφορούν τον καθένα προσωπικά και εμένα τον ίδιο. Από εκεί και πέρα ο πολίτης μας ξέρει. Το θέμα είναι αν μας ψήφισε όπως είμαστε ή αν είχαμε κρυφτεί. Σήμερα, λοιπόν, ο πολίτης επειδή οι εκλογές του 2012 έγιναν μέσα σ’ αυτό το κλίμα, μας ήξερε. Ήξερε τι ψήφιζε. Οφείλουμε λοιπόν να σεβαστούμε τον εκπρόσωπο των πολιτών και να προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε όσο γίνεται καλύτερα, τουλάχιστον μέσα στην Αίθουσα. Και θέλω να σας πω ότι μέσα στην Αίθουσα δεν έχουμε παρεκτροπές τέτοιου είδους και μάλιστα μεγάλες. Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι σκοπεύω να αποκαταστήσω την ευθεία σχέση κοινοβουλίου με πολίτες, με κοινωνία.

Δηλαδή;

Έχουμε ανοίξει ήδη και ακόμη περισσότερο τις πόρτες του Κοινοβουλίου και στα σχολεία και στους πολίτες και σε κοινωνικές ομάδες για να μπορέσουν οι πολίτες να καταλάβουν ότι εδώ είμαστε εκπρόσωποί τους και ότι δεν είναι δυνατόν τους εκπροσώπους τους να τους υβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με έναν τέτοιο τρόπο. Δεύτερον, πιστεύω στην πρόταση που είχε υπάρξει στο παρελθόν ότι για να ανασάνει και το κέντρο θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών και η Βουλή να πάνε εκτός κέντρου. Νομίζω ότι εδώ -όπως είχε έρθει παλιά και μια πρόταση- μπορεί να γίνει ένα μεγάλο μουσείο σε συνδυασμό με τον Κήπο και με το Προεδρικό Μέγαρο. Μπορεί πράγματι να είναι ένας χώρος ελκυστικός που θα αναπτύξει και θα βοηθήσει το κέντρο. Θυμάστε ήταν και το Υπουργείο Παιδείας στην οδό Μητροπόλεως, το οποίο μετακινήθηκε…
Έφυγε.
Τότε είχε έρθει το σχέδιο και για τα τρία κτήρια. Επειδή ήμασταν της ήπιας προσαρμογής, έφυγε το πρώτο για να δούμε την εξέλιξη. Και είδατε ότι η οδός Μητροπόλεως άνοιξε και το Μοναστηράκι και του Ψυρρή…
Δεν έχει πια πορείες προς το Υπουργείο Παιδείας.
Ναι, αναβαπτίστηκε το κέντρο.

Μου λέτε τώρα δηλαδή ότι μετακομίζετε;

Σας λέω ότι υπάρχει μια παλιά σκέψη. Πρέπει να μετακινηθεί η Βουλή και το Υπουργείο Οικονομικών σε χώρους τέτοιους που θα μπορέσουν και οι διαδηλώσεις και οι πορείες και όλα αυτά τα σχετικά να αφήσουν το κέντρο πράγματι στην ιστορική του παράδοση που έχει κάθε πρωτεύουσα της κάθε χώρας.

Άρα, είναι σε συζήτηση απ’ ό,τι κατάλαβα.

Είμαστε σε μια τέτοια συζήτηση. Η παλιά Βουλή είναι ένα πολύ ωραίο κτήριο, ένα πολύ ωραίο μουσείο. Μπορεί πράγματι να αξιοποιηθεί όπως και η παρούσα. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια σκέψη που θα υλοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω. Να ξέρετε ότι σε άλλες χώρες το Κοινοβούλιο ως θεσμός δεν είναι ταυτισμένος αρνητικά στο μυαλό του πολίτη. Μόνο στην Ελλάδα κατά βάση είναι τόσο αρνητικά ταυτισμένο. Μόλις ακούσει κάποιος Κοινοβούλιο, σκέφτεται κάτι αρνητικό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πέραν της ευθείας σχέσης που θα έχουμε με την κοινωνία, εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει και σε άλλα ζητήματα. Το Κοινοβούλιο είναι όπως είπαμε, ο ελεγκτικός μηχανισμός και η νομοθετική εξουσία. Ο ελεγκτικός μηχανισμός της εκτελεστικής εξουσίας κατά βάση. Πρέπει να σας πω ότι είναι το χαράκωμα του πολίτη όπως είναι το καταφύγιό του η δικαιοσύνη. Εδώ ο πολίτης αισθάνεται ότι μπορούν να σταματήσουν οι όποιες αυθαιρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας ή διευθυντηρίων ή οτιδήποτε άλλο".

Όπως φαίνεται δεν αποκλείεται καθόλου να δούμε το κτίριο της Βουλής σύντομα μουσείο!

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Μετακομίζει η Βουλή των Ελλήνων; "

Αθίγγανες επιτέθηκαν με σιδερολοστό στον φύλακα του Αγίου Στυλιανού για να αρπάξουν μωρό!

Σκηνές τρόμου εκτυλίχτηκαν πριν λίγο στο δημοτικό βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός, στη Θεσσαλονίκη.

Δύο αθίγγαννες έφτασαν στον βρεφοκομείο με σκοπό να πάρουν από το χώρο το παιδί μιας εκ των δύο, το οποίο βρίσκεται εκεί με εισαγγελική εντολή.

Μόλις οι γυναίκες μπήκαν στον αύλειο χώρο έγιναν αντιληπτές από τον φύλακα, ο οποίος επιχείρησε να τις εμποδίσει να μπουν στο κτίριο.
Τότε αυτές του επιτέθηκαν και κατάφεραν να εισέλθουν στο βρεφοκομείο. Ο 60χρονος άντρας έτρεξε από πίσω τους και οι αθίγγανες για να τον απωθήσουν τον χτύπησαν με σιδερολοστό και τούβλο στο σώμα.

Οι γυναίκες έγιναν άμεσα αντιληπτές από τις νοσηλεύτριες, οι οποίες έτρεξαν να κλειδώσουν όλα τα δωμάτια όπου βρισκόταν τα 27 παιδιά που φιλοξενούνται την περίοδο αυτή στον Άγιο Στυλιανό.

Στη συνέχεια κάλεσαν την αστυνομία, η οποία κι έφτασε άμεσα και συνέλαβε τις αθίγγανες. Ο φύλακας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρσχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

thestival

Διαβάστε Περισσότερα » " Αθίγγανες επιτέθηκαν με σιδερολοστό στον φύλακα του Αγίου Στυλιανού για να αρπάξουν μωρό! "

Κόβουν το επίδομα και από τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη!

Σε απόγνωση είναι οι γονείς των παιδιών με νεανικό σακχαρώδη διαβήτη, καθώς οι νέες ρυθμίσεις ουσιαστικά παύουν τα παιδιά τους από το δικαίωμα του ειδόματος αναπηρίας.

Άτομα με νεανικό σακχαρώδη διαβήτη, που από την παιδική τους ηλικία καταδικάστηκαν να ζουν με μια σύριγγα στο χέρι, προκειμένου να εμβολιάζονται καθημερινά με ινσουλίνη ώστε να επιζήσουν, πρέπει τώρα να περάσουν από επιτροπή προκειμένου να κριθούν ότι είναι άτομα ικανά και να τους κοπεί έτσι το επίδομα αναπηρίας.


Το πoσό της αναπηρίας είναι της τάξεως των 627 ευρώ το δίμηνο. Το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι τα ΚΕ.ΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) θα περνά κάθε χρόνο από έλεγχο τους συγκεκριμένους, ανίατους ασθενείς, για να επιβεβαιώνει αν συνεχίζουν να είναι... ασθενείς!!!Και αυτ΄πο θα συμβαίνει όταν αποφασίζουν να ...συνεδριάσουν.


Για παρωδία που συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία για τα παιδιά τους, αλλά και οικονομική αιμορραγία για τους ίδιους, κάνουν λόγο οι γονείς των παιδιών ενώ τονίζουν ότι αυτή η απόφαση είναι το πρώτο βήμα για να κοπεί εντελώς το επίδομα από τα άτομα που το έχουν ανάγκη.


.
Διαβάστε Περισσότερα » " Κόβουν το επίδομα και από τα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη! "

Κάλεσαν την αστυνομία να συλλάβει τον Δήμαρχο γιατί κάπνιζε την ώρα του δημοτικού συμβουλίου

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Ανθούλα Βαμβουρέλλη, αναγκάστηκε να καλέσει την Αστυνομία, επειδή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου Παναγιώτης Ζαφειρίου, δεν μπορούσε να επιβάλλει την τάξη στην αίθουσα όπου γινόταν η συνεδρίαση και πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι όπως και ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, κάπνιζαν ανενόχλητοι.
Η Αστυνομία έφτασε αμέσως και προσπάθησε να επιβάλλει την τάξη και να εφαρμόσει τον Νόμο.
Ωστόσο ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος είχε εγκαταλείψει (;) τη θέση του όπως φαίνεται στο βίντεο, προφανώς για να συνεχίσει το κάπνισμα σε κάποια άλλη γωνιά της αίθουσας, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες της κ. Βαμβουρέλλη.
Στο βίντεο που σας παραθέτουμε η κ. Βαμβουρέλλη διαμαρτύρεται έντονα προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την κατάσταση που επικρατεί στην αίθουσα, ενώ την ίδια ώρα οι αστυνομικοί ερευνούν τους χώρους της αίθουσας, για να εντοπίσουν αν κάποιος καπνίζει, αλλά και για να βρουν το Δήμαρχο Λέσβου.


Lesvosnews
Διαβάστε Περισσότερα » " Κάλεσαν την αστυνομία να συλλάβει τον Δήμαρχο γιατί κάπνιζε την ώρα του δημοτικού συμβουλίου "

Έξοδο και περικοπές φέρνουν οι συγχωνεύσεις τραπεζών

Έξοδο για τουλάχιστον 10.000 υπαλλήλους και ψαλίδισμα σε μια σειρά από επιδόματα φέρνουν η ανακεφαλαιοποίηση και οι συγχωνεύσεις των τραπεζών.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ των Νέων του Σαββάτου, με εθελούσιες, μακροχρόνιες άδειες αλλά και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, τα ιδρύματα αναμένεται να μειώσουν το προσωπικό κατά περίπου 20% μέσα στους ερχόμενους μήνες.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην ΟΤΟΕ και στις τράπεζες, που ξεκινούν στις 25 Φεβρουαρίου, αναμένεται να μπουν μια σειρά από επιδόματα που περιλαμβάνονται στην κλαδική σύμβαση, ενώ ήδη οι αποδοχές έχουν ψαλιδιστεί από τις επιχειρησιακές συμβάσεις.

Στο μέτωπο των εθελούσιων εξόδων, αυτή τη στιγμή στα σκαριά βρίσκονται δύο προγράμματα, από την Εθνική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ανάλογες σκέψεις διατυπώνονται και από τις διοικήσεις των Alpha Bank και Emporiki.

Σύμφωνα με κύκλους της Εθνικής Τράπεζας, το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου συναντά μεγάλη αποδοχή, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα συνεδριάσει την Τρίτη προκειμένου να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Επιπλέον, πέρα από τη μέθοδο της εθελούσιας εξόδου, στο «συρτάρι» των τραπεζών φέρονται να υπάρχουν και άλλες μέθοδοι μείωσης του προσωπικού, όπως η μακροχρόνια άδεια.

Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι φεύγουν από την τράπεζα για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών παίρνοντας ένα τμήμα του μισθού τους και έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία στο μεσοδιάστημα.

parapolitika
Διαβάστε Περισσότερα » " Έξοδο και περικοπές φέρνουν οι συγχωνεύσεις τραπεζών "

Στον «αέρα» 3.500 υπάλληλοι - Πιο κοντά οι απολύσεις

Στα μισά του έφτασε ο Φλεβάρης και η κυβέρνηση έχει πονοκεφάλους που με αναβράζοντα δεν περνάνε: για να πάρουμε την δόση του Μαρτίου, πρέπει να κλείσει η διαθεσιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και να προχωρήσουν οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο πρέπει το 2013 να είναι λιγότεροι κατά 25.000 και, μάλιστα, οι μισοί να έχουν αποχωρήσει το πρώτο εξάμηνο του έτους! Επίσης, ως το 2015 πρέπει να «κουρευτούν» άλλοι 150.000 εργαζόμενοι.

Παράλληλα, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε καταργήσεις φορέων και υπηρεσιών σε υπουργεία και ΔΕΚΟ.

Ήδη, στον «αέρα» βρίσκονται 3.500 υπάλληλοι λόγω της αλλαγής των οργανογραμμάτων σε τέσσερα υπουργεία. Κενές θέσεις θα προκύψουν μετά την αναδιάρθρωση στα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, ωστόσο, δύσκολα θα βρουν άλλη θέση οι εν λόγω υπάλληλοι.

Με την διαθεσιμότητα να έχει «σκαλώσει» -μετά και την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δικαίωσε προσωρινά μία δημόσια υπάλληλο που είχε προσφύγει κατά του καθεστώτος της διαθεσιμότητας- οι απολύσεις στο Δημόσιο φαίνεται πως είναι κοντά, ενώ στο τραπέζι λέγεται πως επανέρχεται η εφεδρεία, η οποία δεν στέφθηκε ποτέ με επιτυχία.

Εν ολίγοις, χωρίς «κούρεμα» στο Δημόσιο, ζόρικα τα πράγματα για τα 2,8 δισ. ευρώ της επόμενης δόσης...

star

Διαβάστε Περισσότερα » " Στον «αέρα» 3.500 υπάλληλοι - Πιο κοντά οι απολύσεις "

Κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν χρήματα που είχαν δοθεί στη μνήμη των αδικοχαμένων μαθητών στα Τέμπη!

Για υπεξαίρεση χρημάτων που είχαν δοθεί στη μνήμη των 21 αδικοχαμένων μαθητών στα Τέμπη, παραπέμπονται να δικαστούν ο πρώην δήμαρχος Αποστόλου Παύλου Ημαθίας και ένας δημοτικός ταμίας!

Σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης 
οι δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων με την κατηγορία ότι υπεξαίρεσαν πάνω από 1.000.000 ευρώ, την περίοδο 2003 – 2006!

Στα χρήματα που φέρεται να έκαναν "φτερά" από τα ταμεία του δήμου περιλαμβάνονται και 400.000 ευρώ που είχαν δοθεί ως επιχορήγηση από τον ΟΠΑΠ στο συγκεκριμένο δήμο προκειμένου να κατασκευαστούν αθλητικά έργα στη μνήμη των αδικοχαμένων μαθητών στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών!


Το έλλειμμα στο συγκεκριμένο δήμο προσδιορίστηκε στο 1.323.905,73 ευρώ και στο πόρισμα των οικονομικών επιθεωρητών περιγράφεται κακοδιαχείριση και διάθεση δημοσίου χρήματος χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες καθώς οι πληρωμές γίνονταν με πρόχειρες χειρόγραφες αποδείξεις χωρίς νόμιμα δικαιολογητικά.


Σύμφωνα με το βούλευμα η επιχορήγηση του ΟΠΑΠ ύψους 300.000 ευρώ είχε δοθεί στο δήμο για την κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στο Μακροχώρι έργο το οποίο δεν κατασκευάσθηκε ποτέ. 


Και οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες του κατά την ανακριτική διαδικασία αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και την επιβολή περιοριστικών όρων.


agelioforos
Διαβάστε Περισσότερα » " Κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν χρήματα που είχαν δοθεί στη μνήμη των αδικοχαμένων μαθητών στα Τέμπη! "

Έμποροι όπλων στη βουλή - Πλασάρουν την πραμάτεια τους στους βουλευτές!

Κι αν το όπλο της φωτογραφίας είναι από αυτά που χρειάζονται άδεια οπλοκατοχής, οι έμποροι βρήκαν αντίστοιχα ηλεκτρικά και τα έβαλαν "προς πώληση" μέσω φυλλαδίων και DVD στη Βουλή.

Την περασμένη Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου λοιπόν οι βουλευτές βρήκαν στις θυρίδες τους μια αναπάντεχη αλληλογραφία. Δεν επρόκειτο για τις απαντήσεις σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου ή άλλου είδους κοινοβουλευτική αλληλογραφία.
Στη θέση αυτών υπήρχε ένα διαφημιστικό τεύχος ενός "πολυχρηστικού μη θανατηφόρου συστήματος", ενός πιστολιού που περιγράφεται ανώδυνα ως δήθεν"εργαλείο πολλαπλών εφαρμογών".


 Το περιοδικό φυλλάδιο που βρήκαν οι βουλευτές στις θυρίδες τους Επρόκειτο για την προώθηση ενός "μη θανατηφόρου όπλου" όπως το χαρακτηρίζουν οι πωλητές που ...άλωσαν την Βουλή, το οποίο σύμφωνα με την επιστολή "βρίσκεται στο τελικό στάδιο εισήγησης - λήψης σχετικής απόφασης" από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και το οποίο απευθύνεται στους πολίτες (κυρίως στις γυναίκες) και στις αστυνομικές δυνάμεις. ;


Άρα δεν είναι ακόμη νόμιμο χωρίς άδεια οπλοκατοχής!! Το προς πώλησης ηλεκτρικό όπλο Έτσι, ένα περιοδικό που συνοδευόταν από ένα dvd που καταγράφει τα χαρακτηριστικά του εν λόγω όπλου και μια επιστολή που απευθυνόταν στις γυναίκες βουλευτές, προσπαθώντας να τις πείσει για τη χρησιμότητα του όπλου, βρέθηκαν στις θυρίδες τους.


 Για το θέμα αντέδρασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου που έστειλε ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο της βουλής διατυπώνοντας τα εξής ερωτήματα: Ποια διαδικασία ακολουθείται για την είσοδο της όποιας διαφημιστικής αλληλογραφίας στη Βουλή και για τη διανομή της στις θυρίδες των βουλευτών; Με ποια κριτήρια, αν υπάρχουν, γίνεται δεκτή τέτοιου είδους αλληλογραφία; Μπορεί, δηλαδή, ο οποιοσδήποτε διαφημιστής ή εμπορικός αντιπρόσωπος να αποστείλει έντυπο υλικό των πελατών του στις θυρίδες των βουλευτών;
Μπορεί ο κάθε εκπρόσωπος οικονομικού/ εμπορικού συμφέροντος να ασκήσει πίεση, μέσω επιστολών, προκειμένου οι βουλευτές να "ενημερωθούν" για να ψηφίσουν "καταλλήλως" υπέρ κάποιας υπηρεσίας ή προϊόντος; Δεν υφίσταται κανενός είδους έλεγχος;
 Είναι η εθνική Αντιπροσωπεία ξέφραγο αμπέλι για την προώθηση των κάθε είδους συμφερόντων; Στο πλαίσιο ποιας λογικής; Στη βάση ποιου κανονισμού, η Βουλή μετατρέπεται σε πεδίο προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων; Και μάλιστα εξόχως αμφιλεγόμενων αντικειμένων που σχετίζονται με την αυτοάμυνα;

 Το εντυπωσιακό είναι δε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αλληλογραφία η οποία δεν συνάδει με το κοινοβουλευτικό έργο, καταλήγει στις θυρίδες των βουλευτών. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαν ανακαλύψει στις θυρίδες τους επιστολές από ιδιωτική εταιρία παροχής σωματοφυλάκων, αυτοαποκαλούμενη μάλιστα "Ακαδημία", που πρότεινε τις υπηρεσίες της στους βουλευτές...
Μπάτε σκύλοι αλέστε δηλαδή..

peramatozoa

Διαβάστε Περισσότερα » " Έμποροι όπλων στη βουλή - Πλασάρουν την πραμάτεια τους στους βουλευτές! "

Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες της τρόικας για τα έσοδα από φόρους

Έγιναν «καπνός» τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που προσδοκούσαν η τρόικα και το οικονομικό επιτελείο από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των συντελεστών στους έμμεσους φόρους.

Το αντίθετο μάλιστα, όσο αυξάνονται οι συντελεστές τόσο υποχωρούν τα έσοδα από ΦΠΑ και Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Είναι ενδεικτικό πως το 2012 οι εισπράξεις από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,68 δισ. ευρώ, επίπεδο χαμηλότερο σε σχέση με το 2009 (16,58 δισ. ευρώ).

Στον ΕΦΚ στα καύσιμα πέρυσι καταγράφηκε υστέρηση εσόδων κατά 467 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί στο προϋπολογισμό και στον ΕΦΚ στα καπνικά προϊόντα κατά 536 εκατ. ευρώ.

Μέτρα όπως η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση ή η εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση της ζήτησης και αντίστοιχη συρρίκνωση των εσόδων.

Επιπρόσθετα, η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων από τη μία και οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις από την άλλη έχουν οδηγήσει την οικονομία σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προχωρά τώρα σε επανεξέταση ορισμένων μέτρων που επιβλήθηκαν με τα Μνημόνια της περιόδου 2010-2012, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επαναδιαπραγμάτευσης όσων επιβεβαιωθεί με βάση συγκεκριμένα στοιχεία ότι είναι αναποτελεσματικά.

Σε πρώτο πλάνο μπαίνει το μέτρο της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ για τα είδη εστίασης από το 13% στο 23%, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011, αλλά, όπως αποδείχθηκε, όχι μόνο δεν συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, αλλά οδήγησε σε σημαντική συρρίκνωση του τζίρου των επιχειρήσεων εστίασης, στο κλείσιμο αρκετών από αυτές και στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Θεωρείται βέβαιο πως το υπουργείο θα ζητήσει από την τρόικα ο συντελεστής να υποχωρήσει στο 13% κι αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε να πέσει στο 19%.

Στο μέτωπο των καυσίμων, από τον περασμένο Οκτώβριο ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο έκανε άλμα στα 330 ευρώ.

Με βάση τις προβλέψεις του Μνημονίου, οι εισπράξεις από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα αυξάνονταν κατά 1,1 δισ. ευρώ, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται. Τα έσοδα διατηρήθηκαν στα περσινά επίπεδα, με την αλματώδη αύξηση του φόρου απλώς να καλύπτει την πτώση της κατανάλωσης κατά 70%.

ΦΠΑ
Μειωμένες εισπράξεις

Σε επίπεδα πολύ κάτω από του 2009 έχουν «προσγειωθεί» οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ, παρά τη διπλή αύξηση των συντελεστών. Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ, από 19% που ήταν, αυξήθηκε τον Μάρτιο του 2010 στο 21% και τον Ιούλιο του ίδιου έτους στο 23%. Ο χαμηλός συντελεστής, από 9%, αυξήθηκε τον Μάρτιο του 2010 στο 10% και τον Ιούλιο στο 11%.

Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο χαμηλός ΦΠΑ που επιβαρύνει τρόφιμα και δεκάδες υπηρεσίες αυξάνεται σε 13%. Η κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης και η διεύρυνση της φοροδιαφυγής την τελευταία 3ετία εξουδετέρωσαν τις αυξήσεις των συντελεστών, προσγειώνοντας τα έσοδα από ΦΠΑ από τα 16,58 δισ. ευρώ το 2009 και 17,37 δισ. ευρώ το 2010, σε 15,68 δισ. ευρώ το 2012 και στα 13,71 δισ. ευρώ (προβλέψεις) το 2013.

imerisia
Διαβάστε Περισσότερα » " Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες της τρόικας για τα έσοδα από φόρους "

Μειώνουν τα χαράτσια για ακίνητα αξίας έως 200.000 ευρώ

Περίπου πέντε εκατομμύρια νοικοκυριά που κατέχουν κατοικίες, λοιπά κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα, συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ, θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις στις περιουσίες τους να μειώνονται ή ακόμα και να μηδενίζονται με την κατάργηση του Ειδικού Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και την αντικατάστασή τους από τον Ενιαίο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, βάσει των σεναρίων εφαρμογής του νέου αυτού φόρου που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο προβλέπει τη μη μεταβολή των αντικειμενικών αξιών που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του νέου ενιαίου φόρου, ο οποίος θα υπολογιστεί με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η-1-2013, οι περισσότερες από τις οποίες καθορίστηκαν το 2007.

Προβλέπει επίσης την εφαρμογή αφορολόγητου ορίου 50.000 ευρώ, το οποίο θα αφαιρείται από τη συνολική φορολογητέα αντικειμενική αξία των κτισμάτων. Το υπόλοιπο της φορολογητέας αξίας που θα απομένει θα φορολογείται με κλίμακα συντελεστών που θα κυμαίνονται από 0,1% έως και 1,5%, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή ανώτατου συντελεστή 2% για πολύ μεγάλης αξίας περιουσίες. Ο συντελεστής κάθε κλιμακίου θα εφαρμόζεται στο σύνολο της φορολογητέας αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου των 50.000 ευρώ.

Για τις εκτάσεις γης εκτός σχεδίου εξετάζεται ο διαχωρισμός τους σε αγροτικές και μη αγροτικές. Οι μη αγροτικές θα φορολογούνται στο 100% της αντικειμενικής αξίας τους και με βάση την κλίμακα που θα ισχύει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων.

Οι αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα φορολογούνται στο 50% της αντικειμενικής αξίας τους και με βάση την κλίμακα που θα ισχύει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων.

Οι αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα φορολογούνται αυτοτελώς με ξεχωριστή κλίμακα, στην οποία ενδέχεται να υπάρχει αφορολόγητο όριο το οποίο θα διαμορφωθεί μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ.

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " Μειώνουν τα χαράτσια για ακίνητα αξίας έως 200.000 ευρώ "

'Εγιναν ξεφτίλα για 200 € δυο αστυνομικοί..Τα ζητούσαν από πακιστανό για να μην τον καταγγείλουν..

Συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δύο Αστυφύλακες για παθητική δωροδοκία, απόπειρα εκβίασης και παράβαση καθήκοντος

Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο Αστυφύλακες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος δύο Αστυφυλάκων, 26 και 31 ετών αντίστοιχα, που υπηρετούν σε Υπηρεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για τα αδικήματα της παθητικής δωροδοκίας, της απόπειρας εκβίασης και της παράβασης καθήκοντος.

Είχε προηγηθεί καταγγελία 31χρονου αλλοδαπού υπηκόου Πακιστάν, ιδιοκτήτη καταστήματος τροφίμων και ψιλικών ειδών στον Πειραιά, σχετικά με επίμεμπτες ενέργειες των δυο Αστυφυλάκων και ακολούθησε η διερεύνηση της υπόθεσης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, στις 14-02-2013 το μεσημέρι, ο 31χρονος Αστυφύλακας μετέβη για έλεγχο στο κατάστημα του 31χρονου αλλοδαπού, όπου εκείνη την ώρα ήταν προσωρινά υπεύθυνος ένας 43χρονος αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές. Ο Αστυφύλακας προσήγαγε τον 43χρονο με την αιτιολογία ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα που έφερε δεν ήταν πρωτότυπα, ενώ στην Αστυνομική Υπηρεσία κλήθηκε, ύστερα από ειδοποίηση του 43χρονου, και ο 31χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 31χρονος Αστυφύλακας, μαζί με τον 26χρονο Αστυφύλακα που στο μεταξύ είχε μεταβεί στην Υπηρεσία, απείλησαν τους δύο αλλοδαπούς με φυλάκιση λόγω υγειονομικών και φορολογικών παραβάσεων που ισχυρίστηκαν ότι εντόπισαν στο κατάστημα, για τις οποίες και συνέταξαν σχετική μήνυση.

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στο κρατητήριο και στη συνέχεια οι δύο αστυνομικοί απαίτησαν εκβιαστικά από τον 31χρονο αλλοδαπό το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ, προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι. Μετά την άρνηση του αλλοδαπού για καταβολή των χρημάτων και τη διαπραγμάτευση του ποσού, συμφώνησαν στο χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, το οποίο θα λάμβανε ο 26χρονος Αστυφύλακας από το κατάστημα του αλλοδαπού την επόμενη μέρα.

Ακολούθησε η καταγγελία του συμβάντος από τον ίδιο αλλοδαπό στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, αστυνομικοί της οποίας, ανέλαβαν την διερεύνηση της υπόθεσης και προσημείωσαν, μετά από συνεννόηση, το απαιτηθέν χρηματικό ποσό.

Στις 15-2-2013 το μεσημέρι, ο 26χρονος Αστυφύλακας μετέβη στο κατάστημα του αλλοδαπού, όπου αφού παρέλαβε τα χρήματα, συνελήφθη από Αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ λίγη ώρα μετά συνελήφθη και ο 31χρονος Αστυφύλακας για τη συμμετοχή του στην υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οι δυο Αστυφύλακες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, τόσο στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για καταγγελίες ανάλογων περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, καθ' όλο το 24ωρο, στο τηλέφωνο 210 – 8779700 με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.


makeleio

Διαβάστε Περισσότερα » " 'Εγιναν ξεφτίλα για 200 € δυο αστυνομικοί..Τα ζητούσαν από πακιστανό για να μην τον καταγγείλουν.. "

Τι μπορείς να πάθεις αν σε σταματήσει το περιπολικό…

Αυξημένες αρμοδιότητες έχουν πλέον οι αστυνομικοί οι οποίοι κάνουν περιπολίες. Εκτός από τα …συνηθισμένα (αλκοτέστ, άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα κλπ) είναι πλέον επιφορτισμένοι να ελέγχουν αν χρωστάμε στο δημόσιο, αν έχουμε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ενώ πολύ σύντομα θα αναζητούν αν έχουμε πληρώσει και την ασφάλεια του αυτοκινήτου.
Οι υπηρεσίες του υπουργείου Δημοσίας Τάξης, έχουν συνδεθεί πλέον με το Taxisκάτι που σημαίνει ότι οι αστυνομικοί που κάνουν τυπικούς ελέγχους στα αυτοκίνητα, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αν ο συγκεκριμένος ΑΦΜ (ο οποίος αναγράφεται πλέον και στα διπλώματα οδήγησης τα οποία έχουν σχήμα πιστωτικής κάρτας) είναι φορτωμένος με ληξιπρόθεσμα χρέη. Μάλιστα, σε πολλά περιπολικά έχουν ήδη εγκατασταθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές προκειμένου ο έλεγχος να γίνεται ακόμη γρηγορότερα και όχι μέσω του κέντρου της Αστυνομίας. Ειδικά αν χρωστάει πολλά, ο οδηγός που θα σταματήσει για τον τυπικό έλεγχο μπορεί να καταλήξει στο αυτόφωρο καθώς αυτό προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τους οφειλέτες του δημοσίου. Προσοχή λοιπόν ειδικά με τις βόλτες του Σαββατοκύριακου καθώς θα περάσετε δύο νύχτες μέσα για να παραστείτε ενώπιον του εισαγγελέα την Δευτέρα το πρωί.
Οι αστυνομικοί έχουν από φέτος αρμοδιότητα να ελέγχουν και αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Καλό είναι λοιπόν να έχετε στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου το ένα από τα δύο αντίγραφα πληρωμής που σας έδωσε η τράπεζα για να μην ταλαιπωρηθείτε σε περίπτωση που σας σταματήσει κάποιος. Αν δεν έχετε πληρώσει, κινδυνεύετε με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων ενώ τα έγγραφα θα σας επιστραφούν μόνο αν πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο που είναι το ισόποσο των τελών.
Σε λίγες ημέρες κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα νέα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στα ανασφάλιστα αυτοκίνητα (500 ευρώ για τα ΙΧ). Ο νόμος θα προβλέπει ότι και ο αστυνομικός θα έχει τη δυνατότητα να καταλογίσει την παράβαση η οποία επισείει αφαίρεση διπλώματος για τουλάχιστον 10 ημέρες. Μάλιστα, όταν ο οδηγός θα πάει να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του προκειμένου να πάρει πίσω και το δίπλωμα, θα πρέπει να πληρώσει και το παράβολο, το ύψος του οποίο διαμορφώνεται στα 250 ευρώ.

fpress

Διαβάστε Περισσότερα » " Τι μπορείς να πάθεις αν σε σταματήσει το περιπολικό… "

Παίρνουν κανονικά μισθούς και συντάξεις οι "εγκέφαλοι" του κυκλώματος στο ΙΚΑ Καλλιθέας!

Αν και κοντεύει να περάσει ένας χρόνος από τη σύλληψη στελεχών του ΙΚΑ Καλλιθέας για απάτη σε βάρος του Ιδρύματος, τρεις υπάλληλοι που ήταν εν ενεργεία την περίοδο της σύλληψής τους εξακολουθούν να λαμβάνουν το 50% των αποδοχών τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, αν και νόμιμα παίρνουν αυτά τα χρήματα, αφού έχουν τεθεί σε δυνητική αργία, γεννάται το ερώτημα γιατί έχουν καθυστερήσει οι διαδικασίες για την οριστική παύση τους.

Κανονικά παίρνουν τη σύνταξή τους και οι δύο κατηγορούμενες που είχαν αποχωρήσει από την υπηρεσία. Οπως λέει στέλεχος του ΙΚΑ, «η σύνταξη είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σταματήσει η χορήγησή της γι' αυτόν τον λόγο».

«Θα περάσουν πολύ σύντομα από το πειθαρχικό συμβούλιο. Για να γίνει αυτό θα έπρεπε είτε να έχει εκδικαστεί η υπόθεση είτε να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα των υπηρεσιών του ΙΚΑ.Πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε, και για ό,τι με αφορά θα εισηγηθώ την οριστική παύση τους, γιατί τέτοιες πρακτικές πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Δεν θέλουμε να νομίζει κανείς ότι χαριζόμαστε σε συναδέλφους», λέει ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων ΙΚΑ Αθήνας.

Εν τω μεταξύ, η έρευνα των επιθεωρητών του Ιδρύματος που ολοκληρώθηκε πρόσφατα αποκάλυψε ότι η οικονομική ζημιά που προκάλεσε η σπείρα στο υποκατάστημα της Καλλιθέας είναι σχεδόν τριπλάσια από τα 6 εκατομμύρια ευρώ που είχε υπολογιστεί αρχικά.

Το κύκλωμα χορηγούσε παράνομα και με το αζημίωτο επιδόματα σε ανθρώπους που δεν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Ο αρχικός υπολογισμός της ζημιάς ήταν 6 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του ελέγχου όμως πριν από λίγες ημέρες έδειξε ότι η τρύπα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζημιά για το ΙΚΑ προσεγγίζει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, είναι δηλαδή σχεδόν τριπλάσια απ' ό,τι είχε υπολογιστεί πέρυσι τον Μάρτιο.

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Παίρνουν κανονικά μισθούς και συντάξεις οι "εγκέφαλοι" του κυκλώματος στο ΙΚΑ Καλλιθέας! "

Συνελήφθη διευθυντής του ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας - Βρέθηκαν στο σπίτι του 47.000 ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thebest.gr o Διευθυντής του ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, κατηγορούμενος για χρηματισμό. Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ και σε δύο υπαλλήλους του ΣΔΟΕ. Η επιχείρηση έγινε από αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Αχαΐας και Λευκάδας.

Η αστυνομία έκανε έλεγχο τόσο στο σπίτι όσο και στο γραφείο του προϊσταμένου της υπηρεσίας, στην Πάτρα και σύντομα θα περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα Λευκάδας, μαζί με τους άλλους δύο συλληφθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που συνελήφθησαν πήγαν για έλεγχο σε επιχείρηση στη Λευκάδα. Φέρονται να ζήτησαν χρήματα και μάλιστα το ποσό των 15.000 ευρώ, από τον επιχειρηματία αγροτικών προϊόντων, 57 ετών, προφανώς για να την βγάλει "καθαρή".

Μεταξύ των υπαλλήλων, ηλικίας 54 και 58 ετών, και του επιχειρηματία κλείστηκε ραντεβού, ωστόσο ο δεύτερος πήγε εκεί με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, με αποτέλεσμα οι δύο υπάλληλοι να συλληφθούν στη Λευκάδα.

Οι υπάλληλοι όμως υποστήριξαν ότι τα χρήματα δεν ήταν όλα για εκείνους, καθώς μερίδιο θα έπαιρνε και ο προϊστάμενος. Συγκεκριμένα η μοιρασιά όπως ανέφεραν θα γινόταν στα τρία και ο καθένας (οι δύο υπάλληλοι και ο προϊστάμενος) θα έπαιρνε από 5.000 ευρώ.

Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση και στην Πάτρα από την αστυνομία. Ακολούθησε έλεγχος στο σπίτι του διευθυντή παρουσία Εισαγγελέα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν 47.000 ευρώ.

Ο διευθυντής υποστηρίζει ότι τα χρήματα δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση και αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία δωροδοκίας.

Έρευνες έγιναν παρουσία εισαγγελέα και στα σπίτια των δύο υπαλλήλων.

Στην περίπτωση του ενός βρέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 10.000 ευρώ και των 1900 δολλαρίων και στην περίπτωση του άλλου το ποσό των 19.000 ευρώ.

thebest
Διαβάστε Περισσότερα » " Συνελήφθη διευθυντής του ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας - Βρέθηκαν στο σπίτι του 47.000 ευρώ "

H PUMA εγκαταλείπει την Ελλάδα

Άλλη μία μεγάλη εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας, η Puma αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα.

Η εταιρεία αθλητικών ειδών αποφάσισε να τερματίσει τις δραστηριότητές της σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία και μάλιστα εντός του 2013.

Τη διανομή του σήματος πλέον στις τρεις χώρες θα πραγματοποιεί η Sportswind και αυτή η συμφωνία σύμφωνα με την εταιρεία περιορίζει σημαντικά τον επιχειρηματικό κίνδυνο στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, ενώ σημειώνεται πως με αυτό τον τρόπο βελτιώνονται και οι πωλήσεις της.

Η εταιρεία Puma στην ανακοίνωση των οικονομικών της μεγεθών για το 2012 σημειώνει πως στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής της σχεδιάζει το κλείσιμο 90 μη κερδοφόρων καταστημάτων και μάλιστα η εταιρεία πλέον προσανατολίζεται σε πιο αναδυόμενες αγορές.

Η εταιρεία συγκεκριμένα ανακοίνωσε ζημιές 42,6 εκατομμυρίων ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2012, ενώ το 2011 παρουσίασε κέρδη 33,1 εκατομμυρίων ευρώ.

newsit

Διαβάστε Περισσότερα » " H PUMA εγκαταλείπει την Ελλάδα "
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου ,άσκησε η Εισαγγελία σε βάρος πρώην μελών της διοίκησης της εταιρίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΑΜΕΛ), της περιόδου 2008 - 2009.

Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/50 και στρέφεται σε βάρος 10 μελών του ΔΣ της εταιρίας την επίμαχη περίοδο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνει πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης , που αφορούσε τη χρονική περίοδο 2005 έως 2009, στο οποίο διαπιστώνονταν υπεράριθμες προσλήψεις υπαλλήλων, με αποκορύφωμα τους δύο μήνες πριν τις εκλογές του 2009.

Στο πόρισμα μάλιστα γίνεται λόγος για «αθρόες, καθαρά ρουσφετολογικές προσλήψεις», ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου 2009 αφού σε διάστημα 23 ημερών προσελήφθησαν 210 εργαζόμενοι. Αναφέρεται επίσης ότι αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η εταιρία να εμφανίσει για πρώτη φορά έλλειμμα πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ, καθώς η αναλογία του κόστους μισθοδοσίας προς τα συνολικά έσοδα αυξήθηκε κατά 74% το 2009 από 48% που ήταν το 2007. Στο πόρισμα εντοπίζονται κοινά χαρακτηριστικά των προσληφθέντων, όπως καταγωγή από συγκεκριμένες περιοχές, ενώ ειδική μνεία γίνεται σε 17 περιπτώσεις που έγινε πρόσληψη παρά την αρνητική αξιολόγηση στελεχών της ΑΜΕΛ.

Μετά την έρευνα που ασκήθηκε από Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το σκέλος της υπόθεσης που αφορούσε την χρονική περίοδο 2005 έως 2007 τέθηκε στο αρχείο.

newsit

Διαβάστε Περισσότερα » " "

Δύο χιλιάδες εφοριακούς «ράμπο» ψάχνει η κυβέρνηση

Ευρεία σύσκεψη για την πορεία εκπλήρωσης των Μνημονιακών υποχρεώσεων του υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Γιάννη Στουρνάρα και με την συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, του υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη, του ειδικού γραμματέα εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου.

Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε η απαίτηση της Τρόικα για την συγκρότηση σώματος 2.000 ελεγκτών, που εκκρεμεί από πέρυσι. Με βάση το Μεσοπρόθεσμο του Φεβρουαρίου 2012, το υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να έχει βρει 1.000 ελεγκτές έως τον Απρίλιο πέρυσι και άλλους 1.000 έως τέλος της χρονιάς που πέρασε.

Ακόμα και τώρα όμως οι δυσκολίες παραμένουν πολλές:

- 150 ελεγκτές από διάφορες ΔΟΥ και ΦΑΕ έχουν μετακινηθεί στην ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, με πενιχρά όμως αποτελέσματα ως τώρα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι ελεγκτές δεν έχουν βρει ακόμα γραφεία για να κάτσουν και τα έσοδα από τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι πολύ χαμηλότερα από τα προσδοκώμενα.

- περίπου 200 νέοι ελεγκτές αναμένεται να απορροφηθούν από τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ που διενεργήθηκε πέρυσι.

- όσοι έχουν διατελέσει στο παρελθόν ελεγκτές, θα «επιστρατευθούν» και θα επαναξιολογηθούν για να συμμετέχουν στο νέο ελεγκτικό σώμα.

- για τους υπόλοιπους 1.000 ή και περισσότερους που θα απαιτηθούν, θα πρέπει να διενεργηθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος και διαγωνισμός αξιολόγησης για να ενταχθούν στους 2.000 ελεγκτές.

protothema
Διαβάστε Περισσότερα » " Δύο χιλιάδες εφοριακούς «ράμπο» ψάχνει η κυβέρνηση "

Έρευνα για τις τιμές των ακινήτων σε όλη την Ελλάδα

Το 2012, σε συνέχεια του 2011, αποτέλεσε, χωρίς αμφιβολία, μία από τις πιο δύσκολες χρονιές για την ελληνική οικονομία.
Αναπόφευκτα επηρεάστηκε σημαντικά και ο κλάδος τής διαμεσολάβησης ακινήτων, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα τής εταιρείας Re/Max Ελλάς.

Παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την κτηματαγορά, ήταν η πορεία της οικονομίας με την οποία σχετίζεται άμεσα τόσο η ψυχολογία των αγοραστών όσο και η αγοραστική τους δύναμη. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε, επίσης, και ο φόβος πιθανής εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ (Grexit) και των επικείμενων συνεπειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τού δικτύου τής Re/Max, οι τιμές των ακινήτων σημείωσαν περαιτέρω πτώση το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Συνοπτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μέσες τιμές των μεταχειρισμένων/παλαιών ακινήτων ήταν κατά 13% χαμηλότερες σε σχέση με το 2011, ενώ των νέων/νεόδμητων κατά 9%.

Στην Αττική, οι μέσες τιμές των παλαιών ακινήτων έπεσαν κατά 11%, ενώ των νέων σε ποσοστό 9%. Στη Θεσσαλονίκη, η πτώση στα παλαιά ήταν 13%, ενώ στα νεόδμητα 11%. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η μείωση τιμών για τα παλαιά κυμάνθηκε γύρω στο 18%, ενώ για τα νεόδμητα στο 7%.

Όπως έχει αναφερθεί και σε αντίστοιχες έρευνες προηγούμενων ετών, τα επίπεδα τιμών διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες. Ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη περίοδο, οι τιμές επηρεάζονται από τις διαπραγματεύσεις και από τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης, όπως επίσης και από τα χαρακτηριστικά τής κάθε περιοχής, τη ζήτηση, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ακινήτων.

Η πορεία τής κτηματαγοράς για το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξαρτηθεί σημαντικά από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας. Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η προοπτική ανάκαμψης τους τελευταίους μήνες του 2013, θα δημιουργήσει κλίμα ασφάλειας και θετικής ψυχολογίας που θα δώσουν ώθηση στην αγορά ακινήτων. Με την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα δημιουργηθούν ξανά οι συνθήκες εκείνες που θεωρητικά θα επιτρέψουν στις τράπεζες να «ξεπαγώσουν» την έκδοση των στεγαστικών δανείων. Επιπλέον, ο ενδεχόμενος εξορθολογισμός των αντικειμενικών αξιών με τάση προς τις εμπορικές αξίες των ακινήτων και με την ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού του φόρου μεταβίβασης, θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αναθέρμανση του αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Το 2012 το ενδιαφέρον των αγοραστών επικεντρώθηκε όπως και τα δύο προηγούμενα έτη, σε παλαιές κατοικίες/διαμερίσματα, τα οποία πωλούνται σε πιο χαμηλές τιμές σε σχέση πάντα με τα αντίστοιχα νεόδμητα και σε ακίνητα μικρότερου εμβαδού. Από την άλλη, σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν τόσο τα επαγγελματικά ακίνητα (γραφεία, καταστήματα κτλ.) όσο και τα οικόπεδα / αγροτεμάχια.

Παρακάτω ακολουθεί σύνοψη των αποτελεσμάτων τής έρευνας.

Σύνοψη αποτελεσμάτων έρευνας

• Το 2012 τα ακίνητα που πωλήθηκαν πανελλαδικά μέσω του δικτύου της RE/MAX ήταν σε ποσοστό 78% κατοικίες (διαμερίσματα & μονοκατοικίες/μεζονέτες) ενώ τα οικόπεδα/αγροτεμάχια και τα επαγγελματικά περιορίστηκαν στο 11% το καθένα.

•Στην Αττική η συντριπτική πλειοψηφία των πωληθέντων ακινήτων (81%) αφορούσε σε κατοικίες. Το 17% επί του συνόλου ήταν επαγγελματικά, ενώ το ποσοστό των οικοπέδων / αγροτεμαχίων μόλις 2%.

•Στη Θεσσαλονίκη οι αγοραπωλησίες επικεντρώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά (92%) στις κατοικίες και το υπόλοιπο 8% ήταν επαγγελματικά ακίνητα.

•Στην υπόλοιπη χώρα (εκτός Θεσσαλονίκης και Αττικής) παρατηρείται αυξημένο το ποσοστό των οικοπέδων και αγροτεμαχίων (19%) ενώ και εδώ η δημοφιλέστερη κατηγορία ήταν οι κατοικίες με ποσοστό 73%.

•Η παλαιότητα των πωληθέντων κατοικιών ήταν σημαντική παράμετρος, αφού πανελλαδικά -και συνεχίζοντας την τάση των προηγούμενων ετών- προτιμήθηκαν παλαιές κατοικίες (άνω της 5ετίας) σε ποσοστό 85%. Σχεδόν ένα στα δύο ακίνητα που πωλήθηκαν ήταν άνω των 20 ετών.

•Στην Αττική οι παλαιές κατοικίες άνω των 30 ετών άγγιξαν το 31% , ενώ στη Θεσσαλονίκη το 58% αντίστοιχα.

•Στις αγορές της περιφέρειας το ποσοστό των συνολικών αγοραπωλησιών που αφορά σε παλαιά ακίνητα άνω των 30 ετών, κυμάνθηκε στο 21%.

•Σχετικά με το εμβαδόν των πωληθέντων κατοικιών, 3 στους 4 αγοραστές προτίμησαν τις μικρές και μεσαίες κατοικίες (μέχρι 110 τμ.). Το ενδιαφέρον εστιάστηκε εξίσου (21%) στις κατηγορίες 1-50τμ, 51-70τμ και 71-90τμ.

•Στην Αττική, το ποσοστό των μικρών και μεσαίων κατοικιών (μέχρι 110τμ) έφθασε το 66%, στη Θεσσαλονίκη το 64% τού συνόλου και 87% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

newsit
Διαβάστε Περισσότερα » " Έρευνα για τις τιμές των ακινήτων σε όλη την Ελλάδα "

O Μπιλ το επιβεβαίωσε: Η Χίλαρι θα είναι υποψήφια Πρόεδρος των ΗΠΑ το 2016!

Είδηση παγκοσμίων διαστάσεων «δώρισε» στον Greek Reporter ο ελληνικής καταγωγής … δωρητής του Δημοκρατικού κόμματος στις ΗΠΑ Άγγελος Τσακόπουλος.

Ο ομογενής εκατομμυριούχος μετέδωσε την πληροφορία ότι ο άνδρας της Hillary Clinton και πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Bill Clinton του επιβεβαίωσε προσωπικά την πολιτική φιλοδοξία της γυναίκας του να συμμετάσχει στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών με απώτερο σκοπό την διαδοχή του Barack Obama.

«Η Hillary θα είναι η επόμενή μας Πρόεδρος και θα είναι και πάρα πολύ καλή», είπε ο Τσακόπουλος στην ιστοσελίδα κατά την διάρκεια γκαλά που έλαβε χώρα στην Καλιφόρνια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. «Μίλησα με τον σύζυγό της και το επιβεβαίωσε. Θα κατέβει», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσακόπουλος είναι ο ιδρυτής της ΑΚΤ Development. Αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους δωρητές του Δημοκρατικού κόμματος και συγκέντρωσε μεγάλα ποσά για την διεκδίκηση της προεδρίας από την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ όταν εκείνη πρωτύτερα αντιμετώπισε τον νυν Πρόεδρο Barack Obama. Η κόρη του, Ελένη Τσακοπούλου-Κουναλάκη, διορίσθηκε από τον τελευταίο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουγγαρία στις 7 Ιανουαρίου του 2010 και ορκίσθηκε ενώπιον της Hillary Clinton και με συντροφιά τον πατέρα της που κρατούσε κατά την τελετή την Βίβλο. Αναμένεται να ορισθεί από την μελλοντικά εκ νέου υποψήφια Πρόεδρο ως σύμβουλός της.

Η αποκάλυψη των σχεδίων της Hillary Clinton αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της υψηλής αξιοπιστίας της πηγής πληροφόρησης αλλά και του γεγονότος ότι η υποψηφιότητά της αποτελούσε το … χειρότερα κρυμμένο μυστικό στην Ουάσινγκτον.

ysterografa
Διαβάστε Περισσότερα » " O Μπιλ το επιβεβαίωσε: Η Χίλαρι θα είναι υποψήφια Πρόεδρος των ΗΠΑ το 2016! "

Μας έχουν γράψει στα πασούμια τους

Αντιμέτωπη με οδυνηρά τετελεσμένα σε ζητήματα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας στην περιοχή νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου κινδυνεύει να βρεθεί την προσεχή άνοιξη η χώρα μας εξ αιτίας της αδράνειας και των εγκληματικών χειρισμών και παραλείψεων του παραπαίοντος πολιτικού συστήματος, καθώς η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε έρευνες για αναζήτηση υδρογονανθράκων εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της εν λόγω περιοχής.


Το ουσιαστικό βήμα προς αυτήν την άκρως επικίνδυνη κατεύθυνση η Άγκυρα το έκανε την Παρασκευή 28 Απριλίου 2012 – δηλαδή εν μέσω της ελληνικής προεκλογικής (και ασταθούς οικονομικά και πολιτικά) περιόδου. Τότε, στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν χάρτες με θαλάσσιες περιοχές εντός της ελληνικής ΑΟΖ νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου, οι οποίες παραχωρούνται προς έρευνα και εκμετάλλευση στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου TPAO. Σε αυτές ακριβώς τις περιοχές, όπως διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα σε τουρκικές εφημερίδες, η Άγκυρα έχει προγραμματίσει την έναρξη ερευνών την προσεχή άνοιξη!

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τον Απρίλιο του 2012, όταν η κυβέρνηση της Τουρκίας προχώρησε στη δημοσίευση των χαρτών, το καταρρέον ελληνικό πολιτικό σύστημα, έχοντας κατά νου μόνο τη διάσωσή του στις επερχόμενες εκλογές (τις οποίες κέρδισε με ψεύτικες υποσχέσεις και απειλές περί χρεοκοπίας), δεν έδωσε καμία προσοχή στην τουρκική κίνηση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η δημοσίευση των τουρκικών χαρτών δεν τράβηξε ούτε για ένα δευτερόλεπτο την προσοχή από την προεκλογική αντιπαράθεση.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ασυγχώρητη και επικίνδυνη ιστορική αμνησία των πολιτικών δυνάμεων (και της ελληνικής κοινωνίας), καθώς δεν θα έπρεπε να έχει λησμονηθεί ότι η οδυνηρή ελληνοτουρκική «περιπέτεια» με τις αλλεπάλληλες διεκδικήσεις και εντάσεις είχε αρχίσει το 1973, όταν πάλι στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είχαν δημοσιευτεί ανάλογοι χάρτες με περιοχές για έρευνες βορειοδυτικά της Μυτιλήνης.

Είχαν προαναγγελθεί

Η έλλειψη προσοχής του ελληνικού πολιτικού συστήματος γύρω από αυτήν την υπόθεση μπορεί να χαρακτηριστεί εγκληματική, αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι τουρκικές κινήσεις είχαν, ουσιαστικά, προαναγγελθεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Τον Απρίλιο (6.4.2011) το «Π», στο πρωτοσέλιδό του με τίτλο «Τουρκικό πόδι στο Καστελόριζο», είχε παρουσιάσει ρεπορτάζ για ένα διάβημα διαμαρτυρίας του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Στο εν λόγω διάβημα η Τουρκία παρουσίαζε χάρτες της περιοχής για να υποστηρίξει ότι:
◆ Το Καστελόριζο με τα χωρικά του ύδατα (στα 6 μίλια) επικάθεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην ΑΟΖ.
◆ Με βάση τους χάρτες που παρουσίασαν οι Τούρκοι, η τουρκική ΑΟΖ στην περιοχή συνορεύει με την ΑΟΖ της Αιγύπτου.

Αφορμή για να ξεκαθαρίσει με αυτόν τον τρόπο η τουρκική πλευρά τις θέσεις της ήταν λοιπόν ένα ελληνικό διάβημα προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για την ενέργειά του να παρεμποδίσει ιταλικό σκάφος (Explora) που πραγματοποιούσε έρευνες για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών για λογαριασμό της Ελλάδας στην περιοχή.
Έκτοτε, πριν φτάσουμε στη δημοσίευση των τουρκικών χαρτών τον Απρίλιο του 2012, πάνω και πέριξ του Καστελόριζου πραγματοποιήθηκαν δεκάδες περιστατικά στρατιωτικής έντασης, κυρίως υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών, χωρίς να συναντήσουν κάποια ελληνική ιδιαίτερη διπλωματική αντίδραση πέραν των συνηθισμένων διαβημάτων διαμαρτυρίας.

Δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρητο ότι τα δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων για τις προθέσεις της Άγκυρας να προχωρήσει σε έρευνες στην εν λόγω περιοχή την προσεχή άνοιξη εμφανίστηκαν σε μια στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στο «Π», η Αθήνα δέχεται ιδιαίτερα πιεστικά μηνύματα από τις ΗΠΑ:
◆ Να μην προχωρήσει σε καμία περίπτωση στην ανακήρυξη της ΑΟΖ, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.
◆ Να λάβει υπόψη τη θέση της Ουάσιγκτον και να αποφύγει να προσφέρει στη Ρωσία τη δυνατότητα να γίνει ο μονοπωλιακός προμηθευτής ενέργειας στην Ε.Ε. Δηλαδή, με απλά λόγια να μην πωλήσει ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ σε Ρώσους.

Επικίνδυνο παιχνίδι
Σύμφωνα με εκτιμήσεις έμπειρων διπλωματών, όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω εντάσσονται – και έως έναν βαθμό περιγράφουν – στο πολύπλοκο και επικίνδυνο παιχνίδι των ισχυρών δυνάμεων για τον έλεγχο των ενεργειακών κοιτασμάτων και των δρόμων μεταφοράς τους που εξελίσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η Ουάσιγκτον έχει τον τρόπο να υπενθυμίσει στην ελληνική κυβέρνηση (αλλά κυρίως στη Γερμανία) ότι καμία σημαντική διευθέτηση «στρατηγικού χαρακτήρα» στην περιοχή δεν μπορεί να γίνει ερήμην της.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η τρικομματική ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί (μάλλον μάταια) να ισορροπήσει στο τεντωμένο σχοινί που από τη μία πλευρά κρατά ο γερμανικός ασφυκτικός οικονομικός έλεγχος και από την άλλη η κολοσσιαία στρατηγική/στρατιωτική επιρροή της Ουάσιγκτον. Η αναζητούμενη δε ισορροπία γίνεται αδύνατη αν στην εξίσωση αυτήν προσθέσουμε τις αυτόνομες και αυτοτελείς τουρκικές επιδιώξεις, καθώς η Άγκυρα έχει αποδείξει πως διαθέτει τη δική της ατζέντα, την οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει διεκδικώντας τον ρόλο της περιφερειακής υπερδύναμης.

Με άλλα λόγια… καλά ξεμπερδέματα.

topontiki

Διαβάστε Περισσότερα » " Μας έχουν γράψει στα πασούμια τους "

«Η κυβέρνηση καθιστά τους ανάπηρους δυο φορές ανάπηρους»

«Ο αποτεφρωτήρας της κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών δικαιωμάτων αναγκάζει τους αναπήρους
και τους γονείς τους να βγουν και πάλι στο δρόμο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν στην πορεία διαμαρτυρίας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο υπουργείο Οικονομικών και το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Π. Κουρουμπλής αναφέρει επίσης:

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να φορτώσει το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της αναπηρίας στις πλάτες των ίδιων των αναπήρων και των γονέων ατόμων με αναπηρία.

Η κυβέρνηση με τη βάρβαρη αυτή πολιτική της καθιστά τους αναπήρους δύο φορές ανάπηρους. Οι ανάπηροι της Ελλάδας έμαθαν να κατακτούν τα δικαιώματά τους υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπειά τους. Δεν επαιτούν, απαιτούν. Οι ζηλωτές της τρόικας ας αντιληφθούν ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι».

newsbeast
Διαβάστε Περισσότερα » " «Η κυβέρνηση καθιστά τους ανάπηρους δυο φορές ανάπηρους» "

Παγκόσμιος κίνδυνος από την κατάχρηση αντιβιοτικών στα ζώα

Αυξάνεται ο αριθμός γονιδίων που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και τα οποία μεταφέρονται στον άνθρωπο

Η ολοένα και αυξανόμενη παραγωγή και χρήση αντιβιοτικών, τα μισά εκ των οποίων χορηγούνται σε ζώα, αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του αριθμού γονιδίων που εμφανίζουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (antibiotic resistance genes, ARGs). Το αποτέλεσμα αυτού του «φαύλου κύκλου» είναι το ότι τα αντιβιοτικά χάνουν τη δύναμή τους ενάντια στις ασθένειες – τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.

Παγκόσμιο πρόβλημα

Τον κώδωνα του κινδύνου για την υγεία των ζώων αλλά και του παγκόσμιου πληθυσμού κρούει μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences». Και μπορεί η συγκεκριμένη μελέτη να επικεντρώθηκε στην Κίνα – τον μεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή αντιβιοτικών – ωστόσο σύμφωνα με τους ειδικούς που τη διεξήγαγαν μαρτυρεί τι συμβαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου οι οποίες δεν ελέγχουν τη χρήση (κάνοντας πολλές φορές κατάχρηση) των αντιβιοτικών καθώς και την επίδρασή τους στο περιβάλλον.

Στις φάρμες χοίρων για εμπορική χρήση οι ερευνητές ανακάλυψαν 149 διαφορετικά ARGs, ορισμένα σε επίπεδα 192 ως 28.000 φορές υψηλότερα σε σύγκριση με τα δείγματα ελέγχου, όπως ανέφερε ο Τζέιμς Τίτζε, καθηγητής Μικροβιολογίας, Μοριακής Γενετικής και Επιστημών των Φυτών, του Εδάφους και των Μικροβίων στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, που ήταν εκ των κύριων συγγραφέων της μελέτης. Επικεφαλής της μελέτης ήταν ειδικοί από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών.

«Η μελέτη μας έλαβε χώρα στην Κίνα, ωστόσο αντικατοπτρίζει το τι συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου» σημείωσε ο καθηγητής Τίτζε και προσέθεσε: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων καθώς και η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ζητούν καλύτερο έλεγχο της κτηνιατρικής χρήσης αντιβιοτικών καθώς αυτά τα γονίδια ‘εξαπλώνονται’, δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα».

Εξάπλωση των ανθεκτικών γονιδίων

Η χρήση αντιβιοτικών στην Κίνα δεν ελέγχεται επαρκώς και στη χώρα χρησιμοποιούνται τέσσερις φορές περισσότερα αντιβιοτικά για κτηνιατρική χρήση σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Με δεδομένο ότι τα αντιβιοτικά δεν απορροφώνται σε μεγάλο βαθμό από τον οργανισμό των ζώων, μεγάλη ποσότητα καταλήγει στην κοπριά – μιλούμε για 700 εκατομμύρια τόνους κοπριάς ετησίως μόνο στην Κίνα. Η κοπριά χρησιμοποιείται ευρέως ως λίπασμα ή καταλήγει στους ποταμούς και στα υπόγεια ύδατα «κουβαλώντας» μαζί της τα ARGs. Τα «ανθεκτικά» αυτά γονίδια εξαπλώνονται όμως και μέσω του διεθνούς εμπορίου, της μετανάστευσης και των ταξιδιών για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Η καθημερινή έκθεση σε αντιβιοτικά όπως αυτά που περιέχονται στις ζωοτροφές επιτρέπει στα μικρόβια που φέρουν ARGs να… ζουν, να βασιλεύουν και να θεριεύουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυτά τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά γονίδια είναι ιδιαιτέρως «κινητικά», γεγονός που μαρτυρεί ότι μπορούν να μεταναστεύσουν σε άλλα βακτήρια που προκαλούν νόσους στον άνθρωπο. Κάτι τέτοιο προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία με δεδομένο ότι οι λοιμώξεις που πιθανώς προκαλούνται στους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τα υπάρχοντα αντιβιοτικά.

Από τα ζώα στον άνθρωπο

Τα ARGs μπορούν να φθάσουν στον γενικό πληθυσμό μέσω των σοδειών, του πόσιμου νερού αλλά και της επαφής με εργαζομένους σε φάρμες. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι αποτελούν έναν παγκόσμιο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να μπουν στην κατηγορία των ρυπαντών, υπογράμμισε ο καθηγητής Τίτζε.

«Είναι επείγον να προστατεύσουμε την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων αντιβιοτικών καθώς η ανακάλυψη νέων είναι τρομερά δύσκολη» ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της μελέτης δρ Γιονγκ-Γκουάν Ζου από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών. «Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα και μεταξύ άλλων πρέπει να υπάρχει πιο λελογισμένη χρήση και διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν ARGs» κατέληξε ο δρ Ζου.

tovima
Διαβάστε Περισσότερα » " Παγκόσμιος κίνδυνος από την κατάχρηση αντιβιοτικών στα ζώα "

Tα μαζεύει το ΔΝΤ που απορρίπτει οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος

«Λανθασμένες εντυπώσεις» έχει πυροδοτήσει η συζήτηση για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον διευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου (ΔΝΤ), κ. Τζέρι Ράις, ο οποίος προέβη σε αποσαφηνίσεις, σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής οικονομολόγου του ΔΝΤ κ. Ολιβιέ Μπλανσάρ περί «λάθους» υπολογισμών που βάθυναν την ύφεση.

«Συνιστά ριζική παρερμηνεία των ιστορικών δεδομένων και της έρευνας του ΔΝΤ σε ό,τι αφορά στους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές να συνδέει κανείς τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας με τον σχεδιασμό του προγράμματος», σημείωσε ο κ. Ράις για τις δηλώσεις του κ. Μπλανσάρ περί λάθους.

Ο διευθυντής εξωτερικών σχέσεων του ΔΝΤ υπογράμμισε πως ήδη το πρόγραμμα έχει αναθεωρηθεί και προβλέπει μεγαλύτερο χρόνο για τη δημοσιονομική προσαρμογή και παρεμβάσεις για τη μείωση του χρέους.

Εις ό,τι αφορά στις δηλώσεις του κ. Όλι Ρεν για τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για τους πολλαπλασιαστές, δεν θέλησε να σχολιάσει και αποσαφήνισε πως η Τρόικα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία για το πρόγραμμα. Πρωταρχικός στόχος, σύμφωνα με τον κ. Ράις, είναι να προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος που έχει συμφωνηθεί.

Ερωτηθείς για την υψηλή ανεργία στην Ελλάδα που σύμφωνα με το ΚΕΠΕ θα αγγίξει το 30% ο Ράις τόνισε πως η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι ένας από τους βασικούς λόγους που πρέπει άμεσα να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα.

Για την υστέρηση των εσόδων τον Ιανουάριο ξεκαθάρισε πως το ΔΝΤ ζητά διαρκώς περισσότερη πρόοδο από τις ελληνικές αρχές στο σκέλος της φορολογικής διοίκησης. «Θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει αρκετή πρόοδος. Αναμένουμε να συνεργαστούμε με το νέο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων», ανέφερε.

dailynews24
Διαβάστε Περισσότερα » " Tα μαζεύει το ΔΝΤ που απορρίπτει οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος "

Κομμωτής με πλαστό πτυχίο νοσηλευτικής διορίστηκε... διοικητής νοσοκομείου

Μια απίστευτη ιστορία από το πρόσφατο παρελθόν αποκαλύπτεται σήμερα καθώς έρχονται στο φως της δημοσιότητας τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι κομμωτής από την Καρδίτσα με πλαστό πτυχίο νοσηλευτικής διορίστηκε διοικητής στο νοσοκομείο Μολάων.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας leaks.gr το 2008 ένας κομμωτής από την Καρδίτσα διορίστηκε διοικητής στο νοσοκομείο Μολάων, υποστηρίζοντας ότι είχε πτυχίο ΤΕΙ νοσηλευτικής το οποίο σήμερα αποδεικνύεται ότι ήταν πλαστό.

Ο διορισμός έγινε επί υπουργίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου με τομεάρχη Υγείας της Νέας Δημοκρατίας τον Κώστα Τσιάρα που κατάγεται από την Καρδίτσα. Δεν είναι γνωστό αν ο κ. Τσιάρας γνώριζε τα περί πλαστού πτυχίου, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να μην γνώριζε την ύπαρξη του κομμωτηρίου.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν έμεινε κενή το 2008 η θέση του διοικητή του νοσοκομείου Μολάων και για την πλήρωσή της επελέγη ο συγκεκριμένος Καρδιτσιώτης κομμωτής που μάλιστα έμεινε στη θέση αυτή και επί της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ έως το 2010.

Από εκεί βρέθηκε στη θέση του ειδικού συμβούλου του Δήμου Καρδίτσας με αρμοδιότητα τη Διοίκηση Οργανισμών και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Προγράμματα Υγείας - Υγιεινής και Κοινωνικής Πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Και έμεινε εκεί έως τη στιγμή που ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Πάπαλος ανακάλυψε το ότι το πτυχίου του είναι πλαστό, τον εξεδίωξε και τώρα του ζητάνε πίσω τα χρήματα που είχε λάβει.

Σύμφωνα πάντα με το leaks.gr ο κ. Πάπαλος ανέφερε ότι «δεν περίμενε ότι το θράσος ενός ανθρώπου μπορεί να είναι τόσο μεγάλο. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια ανώνυμη καταγγελία. Ο άγνωστος μου είχε πει ότι δεν έχει πτυχίο και ότι αυτό που είχε χρησιμοποιήσει ήταν πλαστό. Δεν έδωσα σημασία αρχικά. Η υπόθεση όμως είχε φτάσει και στα χέρια ανακριτή ο οποίος μου ζήτησε το φάκελό του. Τότε άρχισα και εγώ να το ψάχνω. Απευθύνθηκα στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης για να μάθω αν πράγματι είναι απόφοιτος της Σχολής. Αρχικά δεν μου έλεγαν επικαλούμενοι προσωπικά δεδομένα. Μετά από πολλές πιέσεις μου εξήγησαν ότι απόφοιτος με το όνομα Μαρσινόπουλος Μάριος δεν υπάρχει και ότι ο αριθμός του πτυχίου ανήκει σε μία κοπέλα που δεν εμφανίστηκε ποτέ για να το πάρει. Μάλιστα τους το ζήτησα εγγράφως. Αμέσως έστειλα τα νέα στοιχεία στον ανακριτή και κατήγγειλα την σύμβαση εργασίας που είχε με τον Δήμο μας. Τα δεδουλευμένα για το διάστημα που εργάστηκε ανέρχονται στις 11.000 ευρώ και θα κληθεί να τα επιστρέψει. Ήταν τυχερός γιατί αν το ποσό ήταν μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ θα διωκόταν για κακούργημα».

iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Κομμωτής με πλαστό πτυχίο νοσηλευτικής διορίστηκε... διοικητής νοσοκομείου "

Τεστ για τις ρωσικές επενδύσεις η ιδιωτικοποίηση του αερίου στην Ελλάδα

Η πώληση των ελληνικών εταιρειών φυσικού αερίου έγινε το επίκεντρο μιας σκληρής μάχης μεταξύ ρωσικών εταιρειών που έχουν έτοιμα τα μετρητά και ευρωπαίων αξιωματούχων οι οποίοι διστάζουν να συμβάλλουν στην αύξηση της επιρροής της Μόσχας στα χωράφια τους.


Αντίθετη στην προοπτική να πάρει η Gazprom τον έλεγχο της ενέργειας στην Ελλάδα εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εδώ και καιρό επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.
Ωστόσο, καμία ευρωπαϊκή ή αμερικανική εταιρεία ενέργειας δεν έδειξε ενδιαφέρον για την αγορά των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, φοβούμενες τις απρόβλεπτες συνέπειες από μια ελληνική αποχώρηση από το ευρώ.
"Οι Έλληνες δεν διστάζουν να πλεύσουν μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης" δηλώνει ο Αντρέι Κορόλιεβ, διευθύνων σύμβουλος της Sintez, προσθέτοντας ότι «αναγνωρίζουν μάλιστα, ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν ρωσικές εταιρείες να πάρουν τον έλεγχο της ενέργειας".
Οι Αμερικανοί διαφωνούν ανοικτά

Πάντως, η τελική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για τον νικητή της δημοπρασίας, αναμένεται μέσα στον Μάιο, σύμφωνα με τον Κορόλιεβ.Παρά το τεράστιο ελληνικό χρέος και το πακέτο διάσωσης των 172 δις ευρώ που χορηγείται από τον τρόικα –με προαπαιτούμενο τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις- η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ έχει καθυστερήσει επανειλημμένα.
Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν εκφράζουν δημοσίως τους φόβους τους, για μια νίκη της Gazprom, αλλά η εκπρόσωπος του State Department, Βικτόρια Νούλαντ, εξέφρασε ανοικτά την αντίθεσή της με το ενδεχόμενο να πάρει τον έλεγχο των ελληνικών εταιρειών αερίου η Gazprom, όταν ρωτήθηκε σχετικά, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, στις 8 Ιανουαρίου. 
"Αυτό που συμβουλεύουμε όλες τις χώρες είναι …να έχουν διαφορετικές πηγές εφοδιασμού για τις εθνικές ενεργειακές τους ανάγκες, έτσι ώστε να μην μπορούν να κρατούνται όμηροι" ήταν η χαρακτηριστική της απάντηση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του State Department
Ο Ιλντάρ Νταβλέτσιν, αναλυτής ενεργειακών θεμάτων στο Renaissance Capital υποστηρίζει ότι "η Ευρώπη κάθε άλλο παρά επιθυμεί μια νίκη της Gazprom, διότι θέλει ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών, ανάπτυξη των υποδομών, χαμηλότερες τιμές, επιδιώκοντας διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου."
Παρασκηνιακές διεργασίες

Ο Κορόλιεβ δηλώνει, μάλιστα, πως εάν κερδίσει, θα επενδύσει 3 δις ευρώ σε ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ σε διάστημα πέντε ετών.Ο άλλος ρώσος πλειοδότης, η εταιρεία Sintez, η οποία ελέγχεται από τον μεγιστάνα, Λεονίντ Λέμπεντεβ, προωθείται ως η μόνη λογική επιλογή για την Ελλάδα, με την έννοια ότι είναι ιδιωτική εταιρεία και προσφέρει την καλύτερη τιμή.
"Η Ελλάδα είναι ένας πιθανός ενεργειακός κόμβος για το αέριο από τη Μεσόγειο, από τη Βόρεια Αφρική και τις αραβικές χώρες καθώς και από τις χώρες της Κασπίας», τονίζει ο κ. Κορόλιεφ. Ωστόσο, εμπειρογνώμονες λένε ότι η εταιρεία Sintez θα μπορούσε να είναι κι εντεταλμένη της Gazprom στη δημοπρασία, καθώς η τελευταία γνωρίζει καλά την αντίθεση που υπάρχει στην υποψηφιότητά της.
Η Gazprom βρίσκεται στο μικροσκόπιο αντιμονοπωλιακής έρευνας της ΕΕ και του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου των Βρυξελλών, που προβλέπει τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής των εταιρειών από τα δίκτυα μεταφοράς τους, κάτι που γίνεται εύκολα κατανοητό ότι στοχεύει το ρωσικό γίγαντα φυσικού αερίου.
"Η Gazprom αντιλαμβάνεται ότι θα είναι δύσκολο να πάρει τον διαγωνισμό, όχι λόγω της τιμής αλλά λόγω των πολιτικών πιέσεων. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ιδιωτικά συμφέροντα, στο πλαίσιο της τακτικής της" δηλώνει άνθρωπος της βιομηχανίας ενέργειας που επιθυμεί την ανωνυμία, προκειμένου να μιλήσει ελεύθερα.
Ο Κορόλιεβ από την πλευρά του αρνείται οποιαδήποτε συμφωνία με την Gazprom , ή ότι έχουν γίνει διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, αλλά δεν αποκλείει τη συνεργασία «αν η Gazprom κάνει ελκυστική πρόταση».
Η Gazprom είναι ο προμηθευτής του 80% του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, και η εξαγορά της ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ θα τη βοηθήσει να εδραιώσει τη θέση της στη νότια Ευρώπη, σε μια περίοδο που η εταιρεία πιέζεται και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα
Εν μέσω της οικονομικής κρίσης που συγκλονίζει την Ευρώπη, η ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ είναι σημαντικές στο χώρο της αγοράς ενέργειας, όμως, οι ρωσικές εταιρείες δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς.
Η κρατική τράπεζα, Sberbank, ξόδεψε πέρυσι 3,5 δις δολ. για να αγοράσει την DenizBank της Τουρκίας από τον γαλλο-βελγικό δανειστή Dexia, ενώ έδωσε άλλα 661 εκατ. δολ. για να αγοράσει το διεθνές τμήμα της αυστριακής Volksbank το 2011.
Επίσης, οι ρωσικές εταιρείες δεν αγνόησαν την Ελλάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δανειακής κρίσης. Οι άμεσες ρωσικές επενδύσεις έκαναν άλμα, από 32 δισ. δολάρια το 2009 σε 31,8 δις δολ. το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.
Μία από τις πρόσφατες μεγάλες επενδύσεις έγινε από το ρώσο επιχειρηματία, ελληνικής καταγωγής, Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, περίπου 10 εκατ. ευρώ, της ποδοσφαιρικής ομάδα του ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Αύγουστο.
"Οι πιστωτές της Ελλάδας δεν θέλουν να ενισχυθεί ο ρόλος της Ρωσίας», δήλωσε ο Σαββίδης, πρώην βουλευτής της ρωσικής Δούμα. «Όλη η προσοχή μας σήμερα είναι στραμμένη στη διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ και πώς αυτή θα ολοκληρωθεί."

rbth
Διαβάστε Περισσότερα » " Τεστ για τις ρωσικές επενδύσεις η ιδιωτικοποίηση του αερίου στην Ελλάδα "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news