facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Είπαν "ναι" σε κινητοποιήσεις οι αγρότες της Φθιώτιδας

Τη σύμφωνη γνώμη των αγροτών της Φθιώτιδας για δυναμικές κινητοποιήσεις απέσπασε το διοικητικό συμβούλιο του Παμφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, που συνεδρίασε σήμερα στην Λαμία.

Αγρότες από διάφορες περιοχές του νομού βρέθηκαν το πρωί στην αίθουσα της οδού Λεωνίδου όπου παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, της οποίας τα συμπεράσματα θα κατατεθούν την Κυριακή στο Πανελλαδικό που θα γίνει στον Πλαταμώνα.

lamiastar

Διαβάστε Περισσότερα » " Είπαν "ναι" σε κινητοποιήσεις οι αγρότες της Φθιώτιδας "

Υπ. Οικονομικών: Οι αρμοδιότητες των «δημοτικών» εφοριών

Σχεδόν… ΔΟΥ θα είναι κατά το υπουργείο Οικονομικών οι «δημοτικές» εφορίες, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, σύμφωνα και με τη σχετική του ανακοίνωση, που εξέδωσε στο πλαίσιο της... αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού.

Τα ΚΕΦ, λέει το υπουργείο, «έρχονται να καλύψουν το όποιο κενό δημιουργείται από τη συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα» και θα «λειτουργούν με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, θα στεγάζονται σε χώρους των ΟΤΑ και θα λειτουργούν κατ’ αντιστοιχία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΚΕΦ τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:

- Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους.

- Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως τα ακόλουθα:

α. φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους.

β. δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών.

γ. δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων.

δ. αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες.

ε. δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων.

- Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες.

- Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.

- Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα.

- Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις ΔΟΥ στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.

Επισημαίνεται ότι:

Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες
Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα Κ.Ε.Π.
Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου – TAXISnet

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ6Α 1157277 ΕΞ 2012/ 15-11-2012 (ΦΕΚ Β’ 3042/2012), οι αρμοδιότητες των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) είναι:

«1δ) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, κατά Τμήμα, είναι οι εξής:

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.

β) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

γ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..

δ) Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερομένους.

ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ..

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται άμεση καταβολή του αναλογούντα φόρου με την υποβολή (όπως, φ.μ.α. ) ή όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.

β) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001) και του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, καταχώρηση των αιτήσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία, παραλαβή των πιστοποιητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αντίστοιχο τρόπο, χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα, μετά από έλεγχο των στοιχείων του και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ 1265/2011).

ΙΙΙ.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ

i. ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.

α) Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β) Παραλαβή γραπτών ερωτημάτων και διαβίβασή τους στην Δ.Ο.Υ.

γ) Χορήγηση όλων των σχετικών εντύπων.

ii. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).

β) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.

IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ BIΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Παραλαβή αιτήσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.

β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ.

V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

α) Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1)

β) Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών:

αα) Δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2)

ββ) Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)

γ) Διαδικασίες Μεταβολής Εργασιών

αα) Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, επιτηδευματία και μη (έντυπο Μ1)

ββ) Δήλωση Μεταβολής εργασιών σε φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία (έντυπο Μ2), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές :

- – μεταφορά έδρας της επιχείρησης

- – μεταφορά έδρας υποκαταστήματος

- – αλλαγή κατηγορίας βιβλίων καθώς και τρόπο ένταξης, τρόπο και τόπο τήρησης αυτών, εκτός από τις μεταβολές που απαιτείται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

- – αλλαγή καθεστώτος Φ.Π.Α. και τρόπο ένταξης

- – άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και παύση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

- – θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση

- – υπαγωγή ή μη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης

- -τρόπο άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας (συνέχεια – εποχικά – πλανόδια)

- – ίδρυση και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού

γγ) Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Νομικού Προσώπου (έντυπο Μ3), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:

- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση

- παράταση του χρόνου διάρκειας της επιχείρησης

- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης

- έναρξη και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού

δδ) Δήλωση μεταβολής στοιχείων υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)

Η εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων δεν γίνεται δεκτή από τα Γραφεία, τα οποία παραλαμβάνουν δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών μόνο εφόσον υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (εμπρόθεσμα), με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, έντυπα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Αιτήσεις

αα) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού Προσώπου

ββ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

γγ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου

δδ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου

εε) Αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών

στστ) Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού, για τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών και αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του υποβάλλοντος το αίτημα και καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας, χορηγείται από το Γραφείο στον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένο ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά, αντίγραφο του «Αποδεικτικού Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών» (έντυπο Μ) και το πρωτότυπο αποστέλλεται, στη συνέχεια, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, στην Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση του αιτήματος.

VI. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

α) Παραλαβή αιτήσεων μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις εν συνεχεία διαβιβάζονται απευθείας στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης

β) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:

αα) Απαλλαγής από προσαυξήσεις με βάση το άρθρ.6 του ΚΕΔΕ λόγω μη γνώσης της οφειλής.

ββ) Διαγραφής χρεών άρθρου 82 του ΚΕΔΕ λόγω οικονομικής αδυναμίας.

γγ) Άρσης ή περιορισμού κατασχέσεων.

δδ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών.

εε) Υποβολής δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.

στστ) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των προϊσταμένων της Δ.Ο.Υ του άρθρου 9 του ν. 2386/96 για ακάλυπτες επιταγές του άρθρ.6 και του άρθρ. 82 του ΚΕΔΕ.

ζζ) Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.

ηη) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

γ) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά των αιτημάτων

αα) Ρυθμίσεων χρεών, πτωχών οφειλετών κατά άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ

ββ) Διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών προς την επιτροπή του άρθρου 70Α του ν.2238/94.

δ) Χορήγηση εντύπων

ε)Παροχή πληροφοριών.

aftodioikisi

Διαβάστε Περισσότερα » " Υπ. Οικονομικών: Οι αρμοδιότητες των «δημοτικών» εφοριών "

Οι 99 περιοχές που δημιουργούνται γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων

Γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων δημιουργεί το υπουργείο Οικονομικών με το οποίο θα καλύψει τα κενά των εφοριών σε παραμεθόριες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και σε περιοχές στρατηγικής σημασίας...

Στη δημιουργία γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουμένων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, τα οποία έρχονται να καλύψουν το όποιο κενό παρατηρείται από τις συγχωνεύσεις των εφοριών. Το υπουργείο επέλεξε 99 δήμους, όπου θα εγκατασταθούν τα γραφεία εξυπηρέτησης. Το κριτήριο της επιλογής ήταν γεωγραφικό, εθνικό, στρατηγικό και πληθυσμιακό. Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών οι πολίτες θα μπορούν μέσω των γραφείων εξυπηρέτησης φορολογουμένων να διεκπεραιώνουν πλέον τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:
Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους
Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους, δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών, δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες, δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων.
Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες
Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα
Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.
Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει επίσης ότι η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες. Παράλληλα σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται στα Κ.Ε.Π καθώς και μέσω διαδικτύου TAXISnet.

Που θα βρίσκονται τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Νησιά
1. Άνδρος
2. Κέα
3. Αίγινα
4. Πόρος
5. Μήλος
6. Ύδρα
7. Σαλαμίνα
8. Σπέτσες
9. Κάρπαθος
10. Κάλυμνος
11. Λέρος
12. Σαμοθράκη
13. Σκύρος
14. Θάσος
15. Παξοί
16. Ιθάκη
17. Πάρος
18. Θήρα
19. Μύκονος
20. Τήνος
21. Κύθηρα
22. Λήμνος
23. Σκιάθος
24. Σκόπελος
25. Άγιος Κήρυκος Ικαρίας

Ορεινές περιοχές
26. Δημητσάνα
27. Καλάβρυτα
28. Δεσκάτη
29. Νευροκόπι
30. Φιλιάτες
31. Κόνιτσα
32. Δελβινάκι
33. Νεστόριο
34. Ελασσόνα
35. Αριδαία
36. Δομοκός
37. Αμφίκλεια
38. Αμύνταιο
39. Αρναία

Εθνικής - στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή
40. Σουφλί
41. Διδυμότειχο
42. Σάππες
43. Σιδηρόκαστρο

Εξυπηρέτηση ορεινών περιοχών
44. Ναύπακτος
45. Αμφιλοχία
46. Βόνιτσα
47. Κρανίδι
48. Λεωνίδιο
49. Παράλιο Άστρος
50. Μεγαλόπολη
51. Ιστιαία
52. Κύμη
53. Λίμνη
54. Κάρυστος
55. Κρέστενα
56. Λεχαινά
57. Ζαχάρω
58. Αμαλιάδα
59. Νάουσα
60. Αλεξάνδρεια
61. Μοίρες
62. Ελευθερούπολη
63. Χρυσούπολη
64. Αρκαλοχώρι
65. Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης
66. Μολάοι
67. Κιάτο
68. Ξυλόκαστρο
69. Γύθειο
70. Σκάλα
71. Αγιά
72. Σητεία
73. Ιεράπετρα
74. Καλλονή Λέσβου
75. Κυπαρισσία
76. Μουζάκι
77. Σοφάδες
78. Γουμένισσα
79. Νιγρίτα
80. Νέα Ζίχνη
81. Ηράκλεια
82. Καλαμπάκα
83. Φανάρι
84. Φιλιππιάδα
85. Πύλος
86. Αίγιο
87. Κάτω Αχαϊά
88. Μακρακώμη
89. Αταλάντη
90. Κίσσαμος

Εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης:
91. Λαύριο
92. Μέγαρα
93. Άγιος Στέφανος
94. Άγιος Αθανάσιος
95. Λιμένα Χερσονήσου
96. Φάρσαλα
97. Τύρναβος
98. Αλμυρός
99. Μεσσήνη

reporter
Διαβάστε Περισσότερα » " Οι 99 περιοχές που δημιουργούνται γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων "

Eurogroup: Δεν αναμένεται ένσταση για την επόμενη δόση

Το οριστικό πράσινο φως για την εκταμίευση της επόμενης «υπο-δόσης» προς την Ελλάδα αναμένεται να δώσει το Eurogroup, στη συνεδρίαση της Δευτέρας, όπως διαβεβαίωσε... ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος

Το οριστικό πράσινο φως για την εκταμίευση της επόμενης «υπο-δόσης» προς την Ελλάδα αναμένεται να δώσει το Eurogroup, στη συνεδρίαση της Δευτέρας, όπως διαβεβαίωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Μιλώντας σε άτυπη ενημέρωση δημοσιογράφων, ο αξιωματούχος εξήρε τις επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης στην υλοποίηση των αποφάσεων του περασμένου Δεκεμβρίου και τόνισε ότι δεν αναμένεται να διατυπωθεί καμία ένσταση για την εκταμίευση 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στον Ιανουάριο. Η τυπική απόφαση για την εκταμίευση αναμένεται να ληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (EFSF-ESM), μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας θα συζητηθεί επίσης η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η λειτουργία του ESM, η εκταμίευση της επόμενης δόσης για την ανακεφαλαιοποίηση των Ισπανικών τραπεζών, η θετική εικόνα που διαμορφώνεται σε Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά και το Κυπριακό Μνημόνιο. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι δεν περιμένει την υπογραφή Μνημονίου με τη Λευκωσία πριν από τα μέσα Μαρτίου, επιρρίπτοντας ευθέως ευθύνες στην Κυπριακή κυβέρνηση για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. «Χωρίς ιδιωτικοποιήσεις, δεν θα καταστεί βιώσιμο το Κυπριακό χρέος και χωρίς ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες αρνείται η παρούσα κυβέρνηση, δεν υπογράφεται μνημόνιο», δήλωσε μεταξύ άλλων. Πάντως, διαβεβαίωσε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Λευκωσίας είναι καλυμμένες μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Τέλος, μολονότι ο αξιωματούχος δεν το επιβεβαίωσε, στη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η διαδοχή του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην ηγεσία του σώματος, από τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών, Γερούν Ντεϊσελμπλουμ.

skai

Διαβάστε Περισσότερα » " Eurogroup: Δεν αναμένεται ένσταση για την επόμενη δόση "

Προς απεργία προσανατολίζεται η ΓΣΕΕ το Φεβρουάριο

Μέσα σε τεταμένο κλίμα και με φραστικές αντεγκλήσεις πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο, η συνεδρίαση του γενικού συμβουλίου της ΓΣΕΕ.

Κατά την διάρκεια των τοποθετήσεων, εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής παράταξης «Αυτόνομη Παρέμβαση» που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε θέμα ηγεσίας της ΓΣΕΕ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρόεδρου της ομοσπονδίας Γιάννη Παναγόπουλου.

Το συμβούλιο έκανε καταρχάς δεκτή πρόταση για πραγματοποίηση 24ης πανελλαδικής απεργίας μέσα στο Φεβρουάριο, χωρίς να οριστεί συγκεκριμένης ημερομηνία.

Στα αξιοπρόσεκτα της συνεδρίασης είναι και η ηγετική, κατά πολλούς, παρουσία του προέδρου της ΓΕΝΠΟΠ - ΔΕΗ μέλους της ΓΣΕΕ Νίκου Φωτόπουλου, ο οποίος σύμφωνα με πολλούς θα διεκδικήσει την προεδρία της ΓΣΕΕ στο επικείμενο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.

capital

Διαβάστε Περισσότερα » " Προς απεργία προσανατολίζεται η ΓΣΕΕ το Φεβρουάριο "

Με το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ συναντήθηκε ο Μανιτάκης

Σε συνάντηση εργασίας που είχε σήμερα ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης με το Προεδρείο της ΑΔΕΔΥ συμφωνήθηκε να εγκαινιαστεί ένας... διαρκής θεσμικός διάλογος ανάμεσα στο Υ.Δ.Μ. & Η.Δ. και την ΑΔΕΔΥ.

Όπως δήλωσε ο κ. Μανιτάκης, «η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, τόσο από τη μεριά των δημοσίων υπαλλήλων όσο και του Υπουργείου, ώστε να αποκατασταθεί το κύρος του δημοσιοϋπαλληλικού λειτουργήματος και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών», θέση στην οποία συμφώνησε και το Προεδρείο της ΑΔΕΔΥ.

Ο Υπουργός Δ.Μ. & Η.Δ. ενημέρωσε τους εκπροσώπους των δημοσίων υπαλλήλων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δομών της διοίκησης και για τη σχεδιαζόμενη αξιολόγηση ικανοτήτων του προσωπικού, και για αυτό το λόγο ζήτησε τη συνδρομή της ΑΔΕΔΥ και των επιστημονικών της φορέων στον διάλογο για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

dealnews

Διαβάστε Περισσότερα » " Με το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ συναντήθηκε ο Μανιτάκης "

Το "στοιχειωμένο", επί πέντε χρόνια, σκάνδαλο του ΟΤΕ


Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος-Δημήτρης Πανόπουλος

Σε δυσεπίλυτο δικαστικό γρίφο, ο οποίος γεννά πολλά ερωτήματα για το παρασκήνιο που έχει προηγηθεί, εξελίσσεται η κομπίνα με τις «ροζ» κλήσεις η οποία έχει σημειωθεί εις βάρος του ΟΤΕ.

Το σκάνδαλο της τηλεπικοινωνιακής απάτης, όπου εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί ο Αναστάσιος Πάλλης, πρώην στρατιωτικός πενταετούς θητείας, εξακολουθεί να «λιμνάζει» στην ελληνική Δικαιοσύνη, οκτώ χρόνια μετά τη μηνυτήρια αναφορά την οποία είχε καταθέσει στο... Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τον Δεκέμβριο του 2005, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Βουρλούμης.

Η προσφυγή του κ. Βουρλούμη ήταν αποτέλεσμα της έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΤΕ, η οποία βρίσκεται στη διάθεση της zougla.gr και αποκαλύπτει το μέγεθος της απάτης. Ακολούθησε το πόρισμα του ΣΔΟΕ, το οποίο συνετάχθη το καλοκαίρι του 2007 και ήταν κόλαφος, καθώς αποκάλυψε απάτη ύψους τεσσάρων εκατ. ευρώ εις βάρος του Οργανισμού.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι εισαγγελικές Αρχές άσκησαν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για το αδίκημα της απάτης. Ωστόσο, το πλέον παράδοξο και σκανδαλώδες είναι η κωλυσιεργία που παρατηρείται σε ό,τι αφορά στη διερεύνησή της.

Δικαστικές πηγές κάνουν λόγο για περίπτωση… αρνησιδικίας, καθώς, παρά το γεγονός ότι από τις 21 Μαΐου 2008 ο φάκελος βρίσκεται στο γραφείο του 9ου τακτικού ανακριτή Αθηνών, μέχρι σήμερα, πέντε χρόνια μετά, δεν έχει σημειωθεί η παραμικρή πρόοδος.

Νομικοί κύκλοι με τους οποίους επικοινώνησε η zougla.gr δήλωσαν έκπληκτοι, όταν πληροφορήθηκαν ότι η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και πέντε χρόνια στην κυρία ανάκριση, μολονότι αφορά σε σκάνδαλο που στρέφεται εις βάρος της περιουσίας του Δημοσίου και συνοδεύεται από την πορισματική αναφορά-κόλαφο του ΣΔΟΕ αλλά και τη διαβαθμισμένη έκθεση εσωτερικού ελέγχου OTEGLOBE.

Όπως επεσήμαναν, τέτοιου είδους υποθέσεις πρέπει να «τρέχουν» και να μην αφήνονται στην τύχη τους…

Πόρισμα-καταπέλτης

Ο ασκός του Αιόλου για την περιβόητη κομπίνα των «ροζ» κλήσεων άνοιξε όταν το θέμα παραπέμφθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΤΕ, η οποία διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τη διαχείριση της διεθνούς τηλεπικοινωνιακής κίνησης προς προορισμούς υψηλής χρέωσης.

Οι ελεγκτές της διεύθυνσης διενήργησαν έλεγχο στην OTEGLOBE (θυγατρική του ΟΤΕ), προκειμένου να διερευνήσουν διεξοδικά την υπόθεση, να ανιχνεύσουν παρόμοια περιστατικά και να αξιολογήσουν την επάρκεια, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που είχαν υιοθετηθεί και εφαρμόζονταν στη διαχείριση διεθνούς τηλεπικοινωνιακής κίνησης προς προορισμούς υψηλής χρέωσης.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της υπηρεσίας μπήκε η σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της OTEGLOBE, της Ronda (την οποία εκπροσωπούσε ο Α. Πάλλης) και της κυπριακής offshore Carriers Global.

Σύμφωνα με την εμπιστευτική έκθεση ελέγχου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση της zougla.gr, αποδείχθηκε ότι η σύμβαση δεν είναι θεσμοθετημένη, καθόσον δεν έχει περιγραφεί και δεν έχει καθιερωθεί με έγγραφο υπηρεσιακού οργάνου, είναι ανεπαρκής, ενώ παράλληλα αποδείχθηκε αναποτελεσματική για τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

Συγκεκριμένα από τον έλεγχο διαπιστώθηκε -μεταξύ άλλων- ότι:

- δεν είχαν γίνει επαρκείς έλεγχοι νομιμοποίησης των αντισυμβαλλόμενων διεθνών παρόχων και των εκπροσώπων τους

- δεν είχε γίνει επαρκής αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών για την επιλογή συνεργατών διεθνών παρόχων στη διεκπεραίωση διεθνούς τηλεπικοινωνιακής κίνησης

- δεν ήταν επαρκείς, πλήρεις και σαφείς οι όροι των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ OTEGLOBE και διεθνών παρόχων

- δεν είχε καθορισθεί «Πολιτική» και «Διαδικασίες» ειδικής διαχείρισης διεθνούς τηλεπικοινωνιακής κίνησης προς προορισμούς υψηλής χρέωσης για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο των dialers

- είχαν καταστρατηγηθεί οι όροι υφιστάμενων συμβάσεων.

Έπειτα από τις διαπιστώσεις, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες της απάτης αλλά και για να διασφαλίσουν τον οργανισμό από μελλοντικά παρόμοια φαινόμενα, πρότειναν να καταγγελθεί το συμβάν στις αρμόδιες διωκτικές Αρχές, να διεξαχθεί διοικητική ανάκριση και να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι, να επανεξετασθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις δρομολόγησης κίνησης, να επιδιωχθεί η επιστροφή των αποδοθέντων μεριδίων και να εκπονηθούν, να θεσμοθετηθούν και να εφαρμοσθούν «Πολιτική» και «Διαδικασίες» διαχείρισης φαινομένων τηλεπικοινωνιακής απάτης.

Δείτε την έκθεση ελέγχουΤο χρονικό της αποκάλυψης

Τον Δεκέμβριο του 2005, ο τότε διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Βουρλούμης, καταθέτει μηνυτήρια αναφορά κατά της εταιρείας «Ronda», η οποία εμφανιζόταν ως δεύτερος επίσημος τηλεπικοινωνιακός πάροχος του μικρού κρατιδίου της Αφρικής, Sao Tome & Principe.

Η μήνυση επικεντρώθηκε στην ιδιαίτερα κερδοφόρα σύμβαση που υπεγράφη το 2004 μεταξύ της «Ronda» και της θυγατρικής του ΟΤΕ «OTEGLOBE S.A.», η οποία αφορούσε στη δρομολόγηση τηλεφωνικής κίνησης που παράγεται από τον ΟΤΕ με προορισμό το κρατίδιο της Αφρικής και παραλήπτη τη «Rando».

Η συγκεκριμένη σύμβαση αποτέλεσε το «κλειδί», ώστε να στηθεί μια τεραστίων διαστάσεων απάτη, η οποία επέφερε στον οργανισμό ζημιά ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και είχε ως θύματα χιλιάδες ανυποψίαστους συνδρομητές που κλήθηκαν να πληρώσουν «ροζ» κλήσεις μέσω Διαδικτύου, τις οποίες ωστόσο δεν είχαν πραγματοποιήσει ποτέ.

Το «τρίγωνο» της επικοινωνίας

Από το ιστορικό όμως της υπόθεσης και σύμφωνα με πολυσέλιδη πορισματική αναφορά του ΣΔΟΕ προκύπτει ότι, τον Απρίλιο του 2003, ο Α. Πάλλης εμφανίστηκε στα γραφεία της θυγατρικής εταιρείας παροχής διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ΟΤΕ, η οποία έφερε τον τίτλο «OTEGLOBE S.A.».

Εκεί δήλωσε ότι εκπροσωπεί στην Ελλάδα την εταιρεία «Ronda Communicacoes Internationais S.A.», η οποία αποτελεί -όπως είπε- τον δεύτερο επίσημο τηλεπικοινωνιακό πάροχο του Sao Tome & Principe, εμφανίζοντας παράλληλα την σχετική σύμβαση την οποία είχε -δήθεν- υπογράψει κάποιος υπουργός του κρατιδίου, ονόματι Capitao Amaro.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο και τον Ιούλιο του 2004 υπεγράφη μεταξύ των δύο εταιρειών μια άκρως κερδοφόρα σύμβαση, η οποία αφορούσε -σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΔΟΕ- στη δρομολόγηση τηλεφωνικής κίνησης που παράγεται από τον ΟΤΕ, με προορισμό τη χώρα του Sao Tome & Principe και παραλήπτη την εταιρεία του κ. Πάλλη.

Παράλληλα, την εμφάνισή της έκανε και μία άλλη εταιρεία, η οποία θα αναλάμβανε τον ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών γραμμών της «OTEGLOBE» και της «Rando».

Πρόκειται για μια κυπριακή offshore, με την επωνυμία «Carriers Global Ltd» με έδρα τη Λευκωσία και εκπρόσωπο τον Μιχάλη Βλαβιανό.

Η απάτη των… «dialers»

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι με αυτόν τον τρόπο ο κ. Πάλλης και οι συνεργάτες του κατάφεραν να στήσουν μια καλοστημένη κομπίνα, η οποία προκάλεσε στον Οργανισμό ζημιά τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ και εξαπάτησε χιλιάδες συνδρομητές που κλήθηκαν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για «ροζ» κλήσεις τις οποίες όμως δεν είχαν πραγματοποιήσει ποτέ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα «κακόβουλο λογισμικό», το οποίο, μέσω Διαδικτύου, εγκαθίστατο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και πραγματοποιούσε «ροζ» κλήσεις, χωρίς φυσικά οι ίδιοι να γνωρίζουν τίποτα.

Ο dialer - δηλαδή το πρόγραμμα εκτέλεσης τηλεφωνικών κλήσεων - πραγματοποιούσε, εν αγνοία και παρά τη θέληση του χρήστη, διεθνείς κλήσεις προς προορισμούς υψηλής χρέωσης της δικής του επιλογής.

Αυτή η δραστηριότητα επαναλαμβανόταν συνεχώς όσο ο χρήστης παρέμενε συνδεδεμένος στο Internet, καθώς και κάθε φορά που αυτός προσπαθούσε να συνδεθεί.

Προκειμένου να καταγραφεί κίνηση (δηλαδή χρέωση), απαιτούνταν -όπως είναι φυσικό- να υπάρξει ανταπόκριση στις κλήσεις. Η ανταπόκριση διασφαλιζόταν μέσω ειδικών modem που είχαν τοποθετηθεί σε προσχεδιασμένους προορισμούς.

Αφορμή για να αποκαλυφθεί η κομπίνα στάθηκε η παρέμβαση της επίσημης τηλεπικοινωνιακής παρόχου του Sao Tome, CST, η οποία με έγγραφό της ενημέρωσε την OTEGLOBE ότι το αριθμοδοτικό φάσμα της χώρας είναι +239 2ΧΧΧ και +239 9ΧΧΧ και όχι +239 5ΧΧΧ που χρησιμοποιούσε η εταιρεία του κ. Πάλλη.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρόλο που η CST ενημέρωσε την OTEGLOBE ότι το αριθμοδοτικο φάσμα της «Ronda» δεν είναι καταχωρημένο, η τελευταία συνέχισε τη δράση της μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2005, οπότε η CST αναγκάστηκε να καταγγείλει στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών ότι η OTEGLOBE, μέσω της εταιρείας του κ. Πάλλη, χρησιμοποιεί παράνομα το πρόθεμα +239 5ΧΧΧ.

Μάλιστα, η καταγγελία αυτή αναρτήθηκε και στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα ο ΟΤΕ να κατηγορηθεί για κατάχρηση εθνικού πόρου ξένης χώρας.

«Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Πάλλης και οι συνεργάτες του κατάφεραν να αποκομίσουν κέρδος 3.585.898 ευρώ, ενώ ζητούσαν από την OTEGLOBE να τους καταβάλει ακόμα 1.137.914 ευρώ» κατέληγε το πόρισμα του ΣΔΟΕ.

Κατόπιν των παραπάνω, τη «σκυτάλη» πήρε ο τότε διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Βουρλούμης, ο οποίος κατέθεσε μήνυση εναντίον του κ. Πάλλη, και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της δυσώδους υπόθεσης, η οποία έχει ξεχαστεί στο στάδιο της ανάκρισης.

Από στρατιωτικός… «εφοπλιστής»

Βασικός εμπλεκόμενος στην υπόθεση του ΟΤΕ και το πρόσωπο που κατηγορεί ευθέως ο κ. Βουρλούμης εμφανίζεται να είναι ο κ. Αναστάσιος Πάλλης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια αξιοπρόσεχτη κοινωνική και οικονομική ανέλιξη, η οποία σχολιάζεται από πολλούς. Η πολυσχιδής δράση του κ. Πάλλη είναι αξιοθαύμαστη, καθώς από επαγγελματίας αξιωματικός με πενταετή θητεία στην Αεροπορία βρέθηκε να διευθύνει μουσείο, να ασχολείται με τη ναυτιλία και με τις εκδόσεις, καθώς κατείχε το 40% των μετοχών στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

Αρχικά κατατάχθηκε ως επαγγελματίας αξιωματικός 5ετούς θητείας στην Αεροπορία. Ακολούθως, ανέλαβε τη θέση του οικονομικού συμβούλου της Μονής Βατοπεδίου του Αγ. Όρους διατηρώντας φιλικές σχέσεις με τον ηγούμενο Εφραίμ.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε στην Κρήτη ως μέτοχος της αγγλικής εταιρείας «Loyalward», η οποία συνδέεται με την υπόθεση της Μονής Τοπλού και την απόπειρα παραχώρησης έκτασης 25.913.000 τετραγωνικών μέτρων, μέσω του Ιδρύματος της «Παναγίας της Ακρωτηριανής» προς την αγγλική αυτή εταιρεία. Έκταση στην οποία περιλαμβάνονταν το Φοινικόδασος του Βάι και κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι. Μετά την Κρήτη επισκέφθηκε την Αφρική, απ’ όπου επέστρεψε στην Ελλάδα ως ο «δεύτερος επίσημος τηλεπικοινωνιακός πάροχος» του κρατιδίου της χώρας Sao Tome.

Κατόπιν φέρεται να ασχολήθηκε με τη… ναυτιλία και με τις εκδόσεις, ενώ -άγνωστο με ποιο τρόπο- συνέστησε και το Ίδρυμα Πολιτιστικής Ανάδειξης Λαμπρών Ιστορικών Συλλογών Π.Α.Λ.Ι.Σ., το οποίο -όπως είχε πει- δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου Μουσείου αποκαλύπτει ότι ο ιδρυτής του διατηρούσε και διατηρεί καλές σχέσεις με επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Δ. Αβραμόπουλος και ο Κάρολος Παπούλιας. Μάλιστα, όπως λέγεται, το τελευταίο διάστημα ο υπόδικος «εφοπλιστής» φέρεται να έχει ρίξει δίχτυα και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκο Δένδια. Το όνομα του κ. Πάλλη φέρεται να εμπλέκεται πάντως και σε άλλες δικαστικές υποθέσεις, όπως το σκάνδαλο της «Μαφίας των Ακινήτων».


zougla.gr

petraskandalou


Διαβάστε Περισσότερα » " Το "στοιχειωμένο", επί πέντε χρόνια, σκάνδαλο του ΟΤΕ "

Υψηλοί τόνοι μεταξύ Αθήνας - Άγκυρας για τους ιμάμηδες

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής μεταφέρεται πλέον το θέμα της τροπολογίας για την πρόσληψη ιεροδιδασκάλων - ιμάμηδων από την ελληνική Πολιτεία. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, δια στόματος του εκπροσώπου του κ. Γρ. Δελαβέκουρα, απάντησε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Παρασκευής το τουρκικό ΥΠΕΞ... με την οποία η Άγκυρα εκφράζει τη «βαθιά ανησυχία» της επειδή η Αθήνα παραβλέπει «τις απόψεις της μειονότητας» στο θέμα αυτό. Σαφές είναι ότι η Τουρκία θα δώσει έμφαση στο ζήτημα το προσεχές διάστημα, καθώς πλήττεται ένας από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της στη Θράκη.

«Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας για μια πρωτοβουλία που ρυθμίζει με θετικό τρόπο για την ίδια τη μουσουλμανική μειονότητα, θέματα σχετικά με το καθεστώς των μουσουλμάνων ιεροδιδασκάλων στη Θράκη, υπό το πρίσμα και των πληροφοριών, που είδαν το φως της δημοσιότητας, περί προσπάθειας του τουρκικού Προξενείου στην Κομοτηνή να επηρεάσει την κοινοβουλευτική διαδικασία στην Ελλάδα, δε συνάδουν με τη διακηρυγμένη βούληση των δύο χωρών να εργασθούν για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων» τονίζει ο κ. Δελαβέκουρας.

Συνεχίζοντας μάλιστα σημειώνει ότι πρόκειται για μία προσπάθεια της Τουρκίας που εντάσσεται στην πάγια πρακτική της «να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα ως προς τη μεταχείριση των μελών της μουσουλμανικής μειονότητας από την Ελληνική Πολιτεία, μια απόπειρα που πέφτει στο κενό, καθώς η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Θράκη, αποτελεί πρότυπο αρμονικής συμβίωσης των διαφορετικού θρησκεύματος πολιτών της, με ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας και σεβασμού των θρησκευτικών δικαιωμάτων».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε υπογραμμίσει ότι «τα σχετικά άρθρα της Συνθήκης της Λωζάνης αναφέρονται στη διάταξη ότι η τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη διοικεί τα δικά της θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει θέσει υπό προστασία το δικαίωμα των ατόμων να επωφελούνται από την ελευθερία θρησκείας, μέσω της προσευχής και της παιδείας. Πέραν αυτού οι νόρμες της ΕΕ και οι αναγκαιότητες του να είναι κανείς σύγχρονο κράτος περιέχουν και την χορήγηση της δυνατότητας στους πολίτες που ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα, να εκπληρώνουν τις θρησκευτικές τους ελευθερίες. Παρόλα αυτά», καταλήγει η ανακοίνωση, «η Ελλάδα ασκώντας μια πιεστική συμπεριφορά, το γεγονός ότι παραβλέπει τα νόμιμα αιτήματα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης έχει προκαλέσει απογοήτευση».

tovima

Διαβάστε Περισσότερα » " Υψηλοί τόνοι μεταξύ Αθήνας - Άγκυρας για τους ιμάμηδες "

Έσπασε σε καλή και κακή τράπεζα το Τ.Τ.

Παρελθόν αποτελεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με τη μορφή που είχε έως σήμερα Με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτή σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και υπεγράφη η απόφαση με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3601/2007, όπως ισχύει, για την ίδρυση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».

Mε την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης και ιδρύεται μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», στο οποίο μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς τράπεζας.

Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα, έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι και ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας. Η νέα τράπεζα είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της με στόχο το ταχύτερο δυνατόν να διατεθούν οι μετοχές της προς πώληση.


Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν με την ίδια απόφαση απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και διασφαλίζεται η συστημική ευστάθεια, εξασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του Δημοσίου και όλων των καταθετών της τράπεζας και διασφαλίζεται απολύτως η ομαλή συνέχεια των εργασιών της τράπεζας. Η άδεια της παλιάς τράπεζας ανακλήθηκε και η παλιά τράπεζα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.

newpost


Διαβάστε Περισσότερα » " Έσπασε σε καλή και κακή τράπεζα το Τ.Τ. "

Σαν σήμερα: «Έφυγε» ο Βασίλης Τσιτσάνης

Συνθέτης, στιχουργός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και τραγουδιστής, ο Βασίλης Τσιτσάνης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ...ρεμπέτικου και της λαϊκής μουσικής.

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 18 Ιανουαρίου του 1915. Οι γονείς του ήταν Ηπειρώτες κι εκτός από τον Βασίλη είχαν άλλα τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια κι ένα κορίτσι. Ο πατέρας του, τσαρουχάς στο επάγγελμα, είχε ένα μαντολίνο με το οποίο έπαιζε κλέφτικα τραγούδια. Αυτά ήταν τα πρώτα ακούσματα του μικρού Βασίλη, μαζί με τις βυζαντινές ψαλμωδίες που άκουγε στην εκκλησία. Παρότι τον συνέπαιρνε η μουσική, πρωτόπιασε το όργανο στα χέρια του μετά το θάνατο του πατέρα του το 1926 και το μετέτρεψε σε μπουζούκι.

Στα γυμνασιακά του χρόνια άρχισε να αποκτά κάποιες γνώσεις μουσικής, μαθαίνοντας βιολί. Με αυτό συμμετείχε και σε κάποιες τοπικές εκδηλώσεις, προκειμένου να συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένειά του. Αν και δεν είχε εμφανιστεί ακόμα δημοσίως με το μπουζούκι, καθώς ήταν απαγορευμένο και χωρίς καμία κοινωνική καταξίωση, έγραψε τα πρώτα του τραγούδια πάνω σ' αυτό, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Το φθινόπωρο του 1936 κατέβηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει Νομική και προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά του έπιασε δουλειά στο νυχτερινό κέντρο «Μπιζέλια». Τον επόμενο χρόνο γνώρισε τον τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο, ο οποίος τον πήγε στην Odeon, όπου ηχογράφησε το πρώτο του τραγούδι «Σ' έναν τεκέ μπουκάρανε» (1937). Η «Αρχόντισσα», από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, ήταν ένα από τα δεκάδες που ακολούθησαν. Την ίδια περίοδο, τραγούδια του, όπως «Να γιατί γυρνώ» και «Γι' αυτά τα μαύρα μάτια σου», ερμήνευσαν ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Στελλάκης Περπινιάδης, ο Στέλιος Κερομύτης, αλλά και ο Μάρκος Βαμβακάρης.

Όμως, τα τραγούδια του Τσιτσάνη δεν επιτρέπεται τότε να επεκταθούν πολύ. Η εποχή επιβάλλει εμβατήρια, ενώ η δικτατορία Μεταξά απαγορεύει τόσο τα προϋπάρχοντα τραγούδια του ρεμπέτικου περιθωρίου, όσο και τις εμφανείς ανατολίτικες μελωδίες. Ο ίδιος, που έχει ήδη αρχίσει να χαρακτηρίζεται, υπηρετεί στο στρατό, στο Τάγμα Τηλεγραφητών, στη Θεσσαλονίκη. Παίρνει άδειες και ποτέ δεν γυρνά στην ώρα του, γεγονός που εξοργίζει τους διοικητές του, σε μία στρατοκρατούμενη κοινωνία.

Τα χρόνια της κατοχής τα περνά στη Θεσσαλονίκη, όπου ανοίγει ένα δικό του κουτούκι, το «Ουζερί Τσιτσάνη», στην οδό Παύλου Μελά. Παράλληλα, γράφει ορισμένες από τις μεγάλες επιτυχίες του («Αχάριστη», «Μπαξέ τσιφλίκι», «Τα πέριξ», «Νύχτες μαγικές», «Ζητιάνος της αγάπης», «Ντερμπεντέρισσα», «Συννεφιασμένη Κυριακή»), που θα ηχογραφήσει μετά τον πόλεμο, όταν θα ανοίξουν και πάλι τα εργοστάσια δίσκων.

Το 1946 εγκαθίσταται ξανά στην Αθήνα. Η εποχή του εμφυλίου αποτελεί άλλη μια πηγή έμπνευσης για τον Τσιτσάνη. Τα τραγούδια του, όμως, λογοκρίνονται και πάλι. Ορισμένα καταφέρνει και τα εκδίδει, επινοώντας διάφορα τεχνάσματα, πολλά κυκλοφόρησαν αρκετά χρόνια μετά, ενώ κάποια δεν εκδόθηκαν ποτέ.

Το τέλος του εμφυλίου σημαίνει ταυτόχρονα και την πλήρη αποδοχή του Βασίλη Τσιτσάνη. Τα τραγούδια του αρχίζουν και ακούγονται πλέον πιο ελεύθερα, ενώ ο Τσιτσάνης γίνεται ο πρωτοπόρος του λεγόμενου «αρχοντορεμπέτικου» μουσικού είδους, που αποτελεί τον πρόδρομο του λαϊκού τραγουδιού.

Ως το 1955 φέρνει στο προσκήνιο νέες φωνές που δένονται μαζί του, όπως η Μαρίκα Νίνου, η Σωτηρία Μπέλλου και ο Πρόδρομος Τσαουσάκης. Ακόμα, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, η Καίτη Γκρέυ, η Πόλυ Πάνου, η Χαρούλα Λαμπράκη, ο Σταμάτης Κόκοτας κ.ά. ερμηνεύουν διαχρονικά τραγούδια του: «Ίσως αύριο» (1958), «Τα λιμάνια» (1962), «Τα ξένα χέρια» (1962), «Μείνε αγάπη μου κοντά μου» (1962), «Κορίτσι μου όλα για σένα» (1967), «Απόψε στις ακρογιαλιές» (1968), «Κάποιο αλάνι» (1968), «Της Γερακίνας γιος» (1975), «Δηλητήριο στη φλέβα» (1979).

Το 1980, με πρωτοβουλία της UNESCO, ηχογραφείται ένας διπλός δίσκος με τίτλο «Χάραμα», όπως λεγόταν το μαγαζί στο οποίο ο Τσιτσάνης εμφανιζόταν τα τελευταία 14 χρόνια της καριέρας και της ζωής του. Σ' αυτό το δίσκο παίζει μια σειρά από κλασικά του τραγούδια, αλλά και πολλά αυτοσχεδιαστικά κομμάτια στο μπουζούκι. Με την έκδοσή του στη Γαλλία, το 1985, παίρνει το βραβείο της Μουσικής Ακαδημίας Charles Gross. Όμως, στο μεταξύ, ο κορυφαίος δημιουργός έχει φύγει για πάντα...

Ο Βασίλης Τσιτσάνης άφησε την τελευταία του πνοή ανήμερα των 69ων γενεθλίων του, στις 18 Ιανουαρίου του 1984, στο νοσοκομείο Brompton του Λονδίνου, έπειτα από επιπλοκές μιας εγχείρησης στους πνεύμονες. Μέχρι και 24 μέρες πριν εμφανιζόταν κανονικά στο «Χάραμα» και δούλευε καινούργια τραγούδια.

sansimera

Διαβάστε Περισσότερα » " Σαν σήμερα: «Έφυγε» ο Βασίλης Τσιτσάνης "

Ταχυδρομείται η επιστροφή φόρου πετρελαίου σε 160.000 νοικοκυριά

Τα ραβασάκια με την επιστροφή φόρου για το επίδομα πετρελαίου ταχυδρομεί τις επόμενες μέρες το υπουργείο οικονομικών...

Τις επόμενες μέρες υπολογίζεται να ταχυδρομηθούν στους δικαιούχους τα ειδοποιητήρια με τα οποία θα πιστωθούν συνολικά 15 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς τους, για τις ποσότητες που αγόρασαν έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Περίπου 160.000 δικαιούχοι εκτιμάται πως θα λάβουν σαν επιστροφή φόρου από περίπου 100-150 ευρώ ο καθένας.

Ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου άλλοι 50.000 δικαιούχοι είχαν μοιραστεί συνολικά 6,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο ο συνολικός αριθμός είναι ελάχιστος μπροστά στους αρχικούς υπολογισμούς, καθώς πολλοί δικαιούχοι είναι σε πολυκατοικίες που δεν έβαλαν καν πετρέλαιο και ζεσταίνονται ηλεκτρικό και σόμπες.

Το επίδομα θα φτάνει έως 840 ευρώ (για ορεινές περιοχές της Βορείου Ελλάδος) και στόχος είναι πλέον να κατατίθεται μέσα σε 20 μέρες από την αγορά του στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

attacktv

Διαβάστε Περισσότερα » " Ταχυδρομείται η επιστροφή φόρου πετρελαίου σε 160.000 νοικοκυριά "

Γενικό πωλητήριο στις Ένοπλες Δυνάμεις! Πουλάνε ακόμη και τη ΛΑΕΔ!

Γενικό πωλητήριο και στις Ένοπλες Δυνάμεις! Και όπως προκύπτει απ΄ αυτό δεν γλιτώνει ούτε η ιστορική Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), στη... Ρηγίλλης! Το γνωστό Σαρόγλειο Μέγαρο!

Στα έγγραφα που αποκαλύπτει το Onalert, προτείνεται η κατάργηση της ΛΑΕΔ, μαζί με άλλες υπηρεσίες,τα κτίρια των οποίων θα πουληθούν, πιθανότατα με συνοπτικές διαδικασίες!

Στην κατεύθυνση αυτή ετοιμάζεται και η αλλαγή της νομοθεσίας για τα Εθνικά Κληροδοτήματα.«Εθνικά Κληροδοτήματα» εννοούμε κάθε περιουσιακό στοιχείο που καταλήγει στο κράτος ως κληρονομιά, δωρεά ή κληροδοσία υπέρ κοινής ωφελείας. Ακόμα και σχολάζουσες κληρονομιές, τα περιουσιακά στοιχεία που καταλήγουν στο κράτος εξαιτίας έλλειψης κληρονόμου, αλλά και τις δωρεές που δεν διαχειρίζονται από το κράτος αλλά από άλλους φορείς και έχουν κοινωφελή σκοπό.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Onalert σε σύσκεψη που έχει γίνει στο ΥΕΘΑ έχει συζητηθεί η πώληση των εκτάσεων του Ναυτικού Νοσοκομείου , του ΝΙΜΤΣ και ψάχνουν φόρμουλα για το πολυκατάστημα ΑΤΤΙΚΑ ώστε να περάσει στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών για να εκποιηθεί για εξισορρόπηση των χρεών του ΜΤΣ.


onalert

Διαβάστε Περισσότερα » " Γενικό πωλητήριο στις Ένοπλες Δυνάμεις! Πουλάνε ακόμη και τη ΛΑΕΔ! "

Θεσσαλονίκη: Έξι μήνες εως ένα χρόνο η αναμονή για μια απλή εγχείριση, αν εν τω μεταξύ ΖΕΙ ο ασθενής

Από έξι μήνες έως ένα χρόνο θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες που θέλουν να υποβληθούν σε μία απλή εγχείριση σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ενώ ήδη από... τώρα κλείνουν για ραντεβού για το 2014, λόγω των ελλείψεων προσωπικού και υλικών, επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), Χρήστος Παπαστεργίου.

“Και όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η διαφθορά στα νοσοκομεία συνεχίζεται. Ζητούμε να ανοίξουν οι λογαριασμοί των διοικητών των νοσοκομείων, των διευθυντών κλινικών και των υπαλλήλων που εμπλέκονται με τις προμήθειες” πρόσθεσε ο κ Παπαστεργίου ο οποίος μετείχε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του νοσοκομείου "Παναγία", που πραγματοποιήθηκε μπροστά στα γραφεία της 4ης ΥΠΕ στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας των γιατρών.

Ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ κατήγγειλε ότι στη Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει παιδίατρος του ΕΣΥ και ότι υπάρχουν μαιευτικές κλινικές χωρίς μαιευτήρα και χειρουργεία χωρίς αναισθησιολόγους. “Αν διακομιστεί κάποιος με έμφραγμα στο νοσοκομείο “Παναγία” δεν υπάρχει εργαστήριο για να γίνουν οι απαραίτητες αιματολογικές εξετάσεις. Θα πρέπει ο ασθενής να μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος” με ασθενοφόρο, αν υπάρχει ασθενοφόρο και αν έχει οδηγό. Το Ιπποκράτειο δεν έχει στεφανιογράφο , το ΑΧΕΠΑ δεν έχει μαγνητικό τομογράφο, τρεις κλινικές του “Παναγία” θα μεταφερθούν σε χώρους του “Αγιος Παύλος” που είναι επικαλυμμένοι με αμίαντο. Η συγχώνευση των κλινικών γίνεται κυριολεκτικά στο “πόδι” χωρίς να υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες” συνέχισε ο κ Παπαστεργίου.

Με την μεταφορά της ουρολογικής , της νευρολογικής και της ενδοκρινολογικής κλινικής του νοσοκομείου “Παναγία” στο νοσοκομείο “Άγιος Παύλος” , με το οποίο έχει ενοποιηθεί, ανοίγει η αυλαία για το κλείσιμο νοσοκομείων της χώρας, επισήμανε από την πλευρά της η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου “Παναγία” Ελένη Μπακιρλή. Παράλληλα ανέφερε ότι μειώνεται ο αριθμός των κλινών και αυτό θα έχει ως συνέπεια να μη μπορεί να εξυπηρετηθεί η Ανατολική Θεσσαλονίκη από τα νοσοκομεία “Άγιος Παύλος” και “Ιπποκράτειο” και πρόσθεσε ότι με το κλείσιμο του “Παναγία” θα μείνουν άνεργοι οι 65 εργαζόμενοι της Euromedica που απασχολούνται βάσει σύμβασης στο νοσοκομείο και οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες.

Στο πλαίσιο της σημερινής απεργίας μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. “Καταθέσαμε ψήφισμα με τα αιτήματά μας σε συνεργάτη του υπουργού γιατί ο ίδιος απουσίαζε και ζητήσαμε να συναντηθούμε μαζί του μια άλλη μέρα προκειμένου να το εξηγήσουμε την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει” ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΣΘ, Αθανάσιος Δεβλιώτης.

katohika

Διαβάστε Περισσότερα » " Θεσσαλονίκη: Έξι μήνες εως ένα χρόνο η αναμονή για μια απλή εγχείριση, αν εν τω μεταξύ ΖΕΙ ο ασθενής "

Σκληρή επίθεση εφοριακών στο ΥΠΟΙΚ για τις συγχωνεύσεις

Νέα επίθεση στο υπουργείο Οικονομικών εξαπολύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις εφορίες (ΠΟΕ – ΔΟΥ) με αφορμή το σχέδιο καταργήσεων/συγχωνεύσεων εφοριών...

Οι εφοριακοί υποστηρίζουν ότι το ΥΠΟΙΚ είτε έχει άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας είτε επιδιώκει να παραδώσει τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας σε ιδιώτες.

Κάνον λόγο για προχειρότητα και για ενοποιήσεις που στην ουσία είναι συγκολλήσεις εφοριών οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυσή τους, ενώ επισημαίνουν πως δημιουργείται κοινωνική αναταραχή και ταλαιπωρία των εργαζομένων στις εφορίες αλλά προπάντων στους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους επαγγελματίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΟΕ-ΔΟΥ, για μια ακόμη φορά δηλώνει την αντίθεσή της για το κλείσιμο των ΔΟΥ, που είχε προγραμματισθεί για τις 14-1-2013.

Η προχειρότητα και το βεβιασμένο της ενοποίησης (αλλά και της αναδιοργάνωσης των ΔΟΥ) οδηγεί σε συγκολήσεις και μαθηματικά στην διαλυσή των.

Αποτέλεσμα αυτών είναι, να δημιουργείται κοινωνική αναταραχή και ταλαιπωρία των εργαζομένων σε αυτές, αλλά προπαντός στους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, που ενώ καλούνται από την πολιτεία να καταβάλλουν τα δυσβάσταχτα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα από την άγρια φορολόγησή τους, ταυτόχρονα τους επιβάλλεται το δυσβάσταχτο κόστος μετακίνησης από νησί σε νησί, από την μία άκρη του νομού στην άλλη.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ, συμπαραστάτη της στον αγώνα απέναντι στο άδικο των παραπάνω ενεργειών, έχει τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες πέρα από κομματικές σκοπιμότητες, διεκδικούν την παρουσία της Δημόσιας Διοίκησης και προσφοράς στον τόπο τους, η οποία σήμερα γίνεται πιο αναγκαία και επιβεβλημένη αλλά και που δεν συναθροίζεται ή συνυπολογίζεται σε όποιο λειτουργικό κόστος.

Το δίκαιο αυτό των εργαζομένων, των τοπικών φορέων και των κατοίκων της νησιωτικής και στερεάς Ελλάδας, ενισχύεται και από την εκ νέου “…διεξοδική διαπραγμάτευση με την Τρόϊκα για το θέμα των 90 ΔΟΥ που είχε δεσμευθεί η χώρα το 2011, να παραμείνουν τελικά 120 ΔΟΥ εν λειτουργία εντός τους 2013…”.

Αποδεικνύεται έτσι περίτρανα, ότι τα θεμέλια των ενοποιήσεων και της αναδιοργάνωσης των ΔΟΥ το 2011 έγινε υπό το βάρος, ή της μη επίγνωσης της ελληνικής πραγματικότητας (γεωγραφικός προσδιορισμός βουνό-θάλασσα της πατρίδας μας) ή για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων διάλυσης του Δημόσιου ιστού της χώρας και την παράδοση στην ιδιωτική πρωτοβουλία του κορυφαίου (αν όχι και μοναδικού) παράγοντα γέννεσης της τεράστιας φοροδιαφυγής στην πατρίδα μας (ίδιος ελεγκτής και ελεγχόμενος).

Για μία ακόμη φορά, έστω και τώρα, ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και από την Κυβέρνηση μέσω των εκπροσώπων της, να προχωρήσει σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, με ένα μοναδικό κίνητρο και σκοπό, αυτό της πάταξης της φοροδιαφυγής, που επιτυγχάνεται με την παρουσία και την λειτουργία καλά οργανωμένων ΔΟΥ, με τους πολίτες ενεργούς και συμμάχους σε αυτό και όχι συναθροιζόμενους σε χώρους - κέντρα και εστίες εκτόνωσης που οδηγούν στην παραοικονομία, στην φοροδιαφυγή».

forologikanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Σκληρή επίθεση εφοριακών στο ΥΠΟΙΚ για τις συγχωνεύσεις "

Απίστευτο! Φαρμακευτική εταιρεία Merck παραδέχεται έγχυση καρκινικών ιών σε εμβόλια! [video]

Ναι, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί μέσω ιών του καρκίνου και προτού να πείτε ότι είναι λάθος διαβάστε εδώ...

biology.about.com/od/virology/ss/cancer-viruses.htm

Αυτή η εκπληκτική λογοκριμένη συνέντευξη διενεργήθηκε από τον ιατρικό ιστορικό Edward Shorterγια την δημόσια τηλεόραση WGBH (Βοστώνη) και Blackwell Science κόπηκε από την The Health Century λόγω της τεράστιας ευθύνη της - η παραδοχή ότι τα εμβόλια της φαρμακευτικής εταιρείας Merck έχει παραδοσιακά ενχύσει ιούς του καρκίνου (SV40 και άλλους) σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Αυτός ο τομέας αυτός που έχουμε εμπιστοσύνη, ψεύδεται: Η CIA, Hollywood & Βιοτρομοκρατία, παράγονται και διανέμονται ελεύθερα στους καταναλωτές.

Ο ειδικός της υγείας, ο Δρ Leonard Horowitz, χαρακτηρίζει ως κορυφαίο ειδικό των εμβολίων στον κόσμο, τον Δρ Maurice Hilleman, που εξηγεί γιατί τα εμβολία της Merck εξάπλωνουν το AIDS, την λευχαιμία και άλλες φρικιαστικές πληγές σε όλο τον κόσμο.

Παρακαλώ προωθήστε αυτό το κλιπ (link) σε όλους τους γνωστούς σας που νομίζουν ότι τα εμβόλια είναι "ασφαλή και αποτελεσματικά."

Αξίζει να το δείτε γιατί λέει αναλυτικά τι μας βάζουν στο σώμα μας με τα εμβόλια οι φαρμακοβιομηχανίες!

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, Δρ Leonard Horowitz

VACCINES HAVE CANCER VIRUSES


diaforetikimatia

Διαβάστε Περισσότερα » " Απίστευτο! Φαρμακευτική εταιρεία Merck παραδέχεται έγχυση καρκινικών ιών σε εμβόλια! [video] "

Τι είναι ο Έλληνας;

Πριν περίπου 70 χρόνια, ο Αμερικανός δικαστής Ν. Κέλλυ, έδωσε το ακόλουθο πορτραίτο του νεοέλληνα, πορτραίτο που βραβεύτηκε σε ...διεθνή διαγωνισμό της εποχής και δημοσιεύθηκε στην ''Εφημερίδα της Ουάσιγκτον'':

Προ του δικαστηρίου της αδεκάστου Ιστορίας ο Έλλην απεκαλύφθη ανέκαθεν κατώτερος των περιστάσεων, καίτοι από απόψεως διανοητικής κατείχε πάντοτε τα πρωτεία.

Ο Έλλην είναι ευφυέστατος, αλλά και αισθηματίας, δραστήριος αλλά και αμέθοδος, φιλότιμος αλλά πλήρης προλήψεων, θερμόαιμος, ανυπόμονος, αλλά και πολεμιστής.

Έκτισε τον Παρθενώνα και μεθυσθείς εκ της αίγλης του αφήκε βραδύτερον να γίνει στόχος οβίδων.

Ανέδειξε τον Σωκράτη δια να τον δηλητηριάσει.

Εθαύμασε τον Θεμιστοκλέα δια να τον αποπέμψει.

Υπηρέτησε τον Αριστοτέλη δια να τον καταδιώξει.

Έκτισε το Βυζάντιον δια να το εκτουρκεύσει.

Έφερε το '21 δια να το διακυβεύσει.

Εδημιούργησε το 1909 δια να το λησμονήσει.

Ετριπλασίασε την Ελλάδα και παρ' ολίγον να την κηδεύσει.

Κόπτεται την μίαν στιγμήν δια την αλήθειαν και την άλλην μισεί τον αρνούμενον να υπηρετήσει το ψεύδος.

Παράδοξον πλάσμα, ατίθασσον, περίεργον, ημίκαλον, ημίκακον, ασταθές, αβέβαιων διαθέσεων, εγωπαθές και σοφόμωρον ο Έλλην.

Οικτήρετέ τον, θαυμάσατέ τον αν θέλετε, ταξινομήσατέ τον αν ημπορείτε.

topeiraxtiri

Διαβάστε Περισσότερα » " Τι είναι ο Έλληνας; "

Λαυρεντιάδης εναντίον Σταύρου Θεοδωράκη

Την έντονη αντίδραση του προφυλακισμένου επιχειρηματία κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη προκάλεσε η προβολή της χθεσινής εκπομπής των «Πρωταγωνιστών» (Πέμπτη 17/1/2013).

Με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Λαυρεντιάδης δήλωσε τα εξής: 

 «Τα όσα αναφέρθηκαν για το άτομό μου στην εκπομπή "Πρωταγωνιστές" του τηλεοπτικού σταθμού Mega, την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013, ήταν ανακριβή και συκοφαντικά με σκοπό να με βλάψουν ηθικά, επαγγελματικά και να επιβαρύνουν την υγεία μου. Παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητάς μου, το οποίο δεν είναι δυνατόν, ενώ είναι υποχρεωμένοι να το σέβονται από τον Πταισματοδίκη μέχρι τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, να δικαιούται να το κουρελιάζει οποιοσδήποτε ιδιώτης. Ζήτησα ήδη αντίγραφο της εκπομπής ώστε να καταφύγω δικαστικά εναντίον όλων των υπευθύνων που επιχειρούν να επηρεάσουν δυσμενώς για εμένα τη Δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη».

 tovima


Διαβάστε Περισσότερα » " Λαυρεντιάδης εναντίον Σταύρου Θεοδωράκη "

Παραπομπή σε δίκη του ζεύγους Τσοχατζόπουλου και άλλων 18 ζητεί ο Εισαγγελέας

Την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων των είκοσι από τους 21 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων αμοιβών του Άκη Τσοχατζόπουλου, ζητά με πρότασή του προς το Συμβούλιο Εφετών ο Εισαγγελέας Παν. Καραγιάννης. 


Στην ογκώδη πρότασή του -350 σελίδων- ο Εισαγγελέας κρίνει ότι από το σύνολο των κατηγορουμένων στην υπόθεση που έχει ως κεντρικό κατηγορούμενο τον Τσοχατζόπουλο, μόνο για τον Ευτύχιο Ατσοπάρδη, εκπρόσωπο της εξωχώριας εταιρίας Bluebell δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να παραπεμφθεί σε δίκη και εισηγείται να μην διατυπωθεί σε βάρος του κατηγορία.

Ο κ. Καραγιάννης κρίνει ότι πρέπει να δικαστούν για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα μαζί με τον πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο, την σύζυγο του Βίκυ Σταμάτη, την κόρη του Αρετή Τσοχατζοπούλου και την πρώην σύζυγό του Γκούντρουν Τσοχατζοπούλου και οι:

- Νίκος Ζήγρας εξάδελφος του πρώην υπουργού και επί σειρά ετών "δεξί του χέρι",
- Γιάννης Σμπώκος πρώην γγ Εξοπλισμών στενός συνεργάτης του Τσοχατζόπουλου,
- Αστέριος Οικονομίδης επιχειρηματίας στο χώρο των κατασκευών,
- Ευφροσύνη Λαμπροπούλου λογίστρια,
- Γιώργος Σαχπατζίδης,
- Ταλίτα Τσεκούρα δικηγόρος,
- Αικατερίνη Σταμάτη,
- Παναγιώτης Σταμάτης,
- Οράτιος Μελάς εκπρόσωπος της υπεράκτιας εταιρείας Morelia,
- ο φερόμενος ως συνιδιοκτήτης της υπεράκτιας εταιρείας Torcaso Κωνσταντίνος Αντωνιάδης,
- ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης της υπεράκτιας εταιρείας Nobilis Νίκος Γεωργουλάκης,
- ο φερόμενος ως συνιδιοκτήτης της Torcaso Παντελής Ζαχαριάδης,
- ο δικηγόρος Σπυρίδων Χατζηνικολάου,
- ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ Νίκος Καρατζάς και
- οι Γιώργος Κωνσταντάτος και Φώτης Αρβανίτης.

Ο Εισαγγελέας, στην πρότασή του φαίνεται να υιοθετεί τα στοιχεία της έρευνας για το λεγόμενο "μαύρο πολιτικό χρήμα" του Τσοχατζόπουλου, όπως καταγράφονται στο πόρισμα των εισαγγελέων κ. Σίσκου και Κυβέλου, βάση του οποίου συντάχθηκαν τα κατηγορητήρια σε βάρος των εμπλεκομένων από τον ειδικό ανακριτή της υπόθεσης, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς, Γαβριήλ Μαλλή.

Η εισαγγελική κρίση δέχεται ότι ο πρώην υπουργός συνέστησε εγκληματική οργάνωση με σκοπό να αποκρύπτει χρήματα από δωροδοκίες που έλαβε ως υπουργός Άμυνας για την επιλογή συγκεκριμένων όπλων κατά την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων. Για τον σκοπό αυτό ο κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού πρώην υπουργός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αξιολόγησε ο κ. Καραγιάννης, συνέστησε αρκετές υπεράκτιες εταιρείες, με πρόσωπα εμπιστοσύνης του που φαινόταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι τους , οι οποίες μέσω αγορών ακινήτων ή άλλων δραστηριοτήτων που εμφάνιζαν, ουσιαστικά "ξέπλεναν" τα παράνομα ποσά που αθροίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο εισαγγελέας Εφετών εισηγείται για κάποιους εκ των κατηγορουμένων την απαλλαγή τους για επιμέρους πράξεις.
Την τελική κρίση για την παραπομπή των κατηγορουμένων θα έχει το Συμβούλιο Εφετών που με βούλευμα του θα αποφανθεί για την υπόθεση.


newsit
.


Διαβάστε Περισσότερα » " Παραπομπή σε δίκη του ζεύγους Τσοχατζόπουλου και άλλων 18 ζητεί ο Εισαγγελέας "

Αυστηρές ποινές σε όσους συλλαμβάνονται με φακελάκι

Αντιμέτωποι με πιο αυστηρές ποινές θα είναι στο εξής όσοι ενέχονται σε παράνομο πλουτισμό ή κάνουν κατάχρηση του δημόσιου χρήματος. Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέχρι τη Δευτέρα, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Αντώνης Ρουπακιώτης ,στη Βουλή των Ελλήνων, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Φωτεινής Πιπιλή.

Η κυρία Πιπιλή τόνισε ότι είναι απαίτηση της κοινωνίας να γίνει πιο αυστηρός ο νόμος, ώστε σε κραυγαλέες περιπτώσεις όχι μόνο να μην έχουν δικαίωμα αναστολής της ποινής αλλά να δημεύεται και η περιουσία τους. Απαντώντας ο κ. Ρουπακιώτης είπε πως η γενική δήμευση απαγορεύεται από το Σύνταγμα, επισήμανε όμως ότι επιτρέπεται η μερική δήμευση σε σειρά εγκληματικών ενεργειών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέχρι τη Δευτέρα θα προβλέπονται αυστηρότατες ποινές μέχρι και του πενταπλάσιου του κέρδους, για όσους συλληφθούν για φακελάκι. Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι ποινές αυτές θα προβλέπονται όχι μόνο για τα διοικητικά συμβούλια ή τους γενικούς γραμματείς αλλά και για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους καθώς και ιδιώτες όπως γιατρούς και μηχανικούς.

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " Αυστηρές ποινές σε όσους συλλαμβάνονται με φακελάκι "

Oι Επίτροποι κάνουν φύλλο και φτερό τα λογιστικά βιβλία του ΠΑΣΟΚ

Στελέχη των οίκων Grand Thorton, KPMG, PWC που ανέλαβαν επίτροποι στις τράπεζες, συνεπικουρούμενα και από ανθρώπους της Ernst & Young, αλλά και της Delloite & Touche, τις τελευταίες εβδομάδες, κάτω από ένα καθεστώς απόλυτης διακριτικότητας, ερευνούν τα «βιβλία» του ΠΑΣΟΚ στα γραφεία της Ιπποκράτους.

Ας σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ έφτασε σε σημείο να απειλείται με έξωση, να αφήνει τους υπαλλήλους του απλήρωτους επί μήνες, να οφείλει στις τράπεζες χρέη από δάνεια 125 εκατομμυρίων ευρώ και να χρωστάει άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες.

Οι διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες θα διενεργήσουν οικονομικούς ελέγχους σε βάθος πενταετίας με εντολή να εντοπίσουν τα αίτια του οικονομικού εκτροχιασμού αλλά και να προβούν σε καταγραφή των δαπανών που έβγαλαν εκτός τους προϋπολογισμούς του κόμματος.

Το έργο του οικονομικού ελέγχου ανέλαβαν από κοινού οι εταιρείες Εrnst&Young, Grant Thorton, PWC Office Location in Greece, KPMG και Delloitte, εκπρόσωποι των οποίων συναντήθηκαν για πρώτη φορά από τον περασμένο χρόνο με τον γενικό διευθυντή του ΠΑΣΟΚ Νίκο Σαλαγιάννη. Οι πέντε εταιρείες αποφάσισαν να αναλάβουν μαζί το έργο του ελέγχου των οικονομικών του ΠΑΣΟΚ καθώς, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποί τους, «πρώτη φορά κόμμα μάς αναθέτει ανάλογη εργασία».

Η έρευνα επί των οικονομικών θα έχει ως αφετηρία το 2007 αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα στοιχεία και τα οικονομικά βιβλία που διατηρούνταν στο ΠΑΣΟΚ και στο κτίριο της Χαριλάου Τρικούπη πολτοποιήθηκαν μετά τη μετακόμιση του κόμματος στην Ιπποκράτους. Το έργο των οίκων αξιολόγησης δεν θα σταματήσει στη διερεύνηση των αιτίων της οικονομικής κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ. Οι εταιρείες θα αναλάβουν να καταθέσουν και την πρότασή τους για το πώς η Ιπποκράτους θα μπορέσει να διαχειριστεί την οικονομική κρίση.

 iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Oι Επίτροποι κάνουν φύλλο και φτερό τα λογιστικά βιβλία του ΠΑΣΟΚ "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news