facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Τα κρυφά και φανερά «χαράτσια» που υπερψήφισε η Βουλή

Κρυφά και φανερά «χαράτσια», περικοπές μισθών και συντάξεων χωρίς προηγούμενο, ισοπέδωση εργασιακών κεκτημένων. Η επόμενη μέρα της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου σημαίνει την απαρχή νέων «θυσιών» για μισθοσυντήρητους και συνταξιούχους, ενώ φέρνει μεγάλες ανατροπές στην καθημερινότητα και για δεκάδες "κλειστά" επαγγέλματα –κυρίως ιατρικών και παραϊατρικών αλά και για ξεναγούς, φορτοεκφορτωτές, εφημεριδοπώλες κλπ.

Από τα δεινά δεν θα γλιτώσουν ακόμα και άνεργοι μεγάλης ηλικίας που χάνουν τα ειδικά επιδόματα που ελάμβαναν. «Χαμένοι» και οι γονείς με παιδιά αφού το νέο οικογενειακό επίδομα θα λάβουν μόνο όσοι ζουν με έως 18.000 ευρώ το χρόνο. Για … παρηγοριά, θεσπίζεται πλέον και «επίδομα μακροχρονίως ανέργου» (από το 2014) για ανέργους οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης και είναι ηλικίας από 20 ετών μέχρι 66.

Με τα νέα μέτρα αλλάζουν τα πάντα:


ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΕΚΟ

- καταργούνται από 1-1-2013 υπολείμματα δώρων και επιδομάτων αδείας για όλους τους κρατικούς λειτουργούς και τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ.

- αναστέλλονται από 1-1-2013 και μέχρι το τέλος του 2016, τα Κίνητρα Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ) στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

- επεκτείνεται από 1-1-2013 στις ΔΕΚΟ και στα ΝΠΙΔ το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του Δημοσίου.

- επιβάλλονται αναδρομικά, από 1-8-2012, οι μειώσεις επί των αποδοχών στα ειδικά μισθολόγια. Θα αναζητηθούν και θα κρατηθούν σαν «αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές» από το μισθό τους.

- μειώνεται στο μισό (κατά 50%) η αντιμισθία προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Καταργείται και η καταβολή αποζημίωσης στους αιρετούς για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων κλπ.

- καταργείται, από 1-1-2013, το χρονοεπίδομα που καταβάλλεται στους δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

- πλαφόν τα 1900 ευρώ μέσες αποδοχές στις ΔΕΚΟ.

- αναστέλλονται κατά ένα χρόνο οι δύο τελευταίες δόσεις της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς , που αφορούσαν στα έτη 2012 και 2013. Αντίστοιχη χρονική μετακίνηση ισχύει και για τους συνταξιούχους δικαστικούς.

- μειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των γενικών γραμματέων υπουργείων κλπ στα 3000 ευρώ το μήνα.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΥΓΕΙΑ

- καταργούνται για όλους τα δώρα

- επιβάλλεται νέα εισφορά από 3% ως 12% στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης

- μειώνεται η σύνταξη με βάση τον μειωμένο βασικό μισθό των εν ενεργεία υπαλλήλων και κρατικών λειτουργών

- αυξάνονται οι εισφορές ΟΓΑ και σε όλα τα Ταμεία, στο ύψος των εισφορών του ΙΚΑ

- επιβάλλεται "χαράτσι" 1 ευρώ ανά συνταγή στα φαρμακεία

- επιβάλλεται «εισιτήριο» 25 ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

- δεν θα παίρνουν σύνταξη όσοι απολύονται από το δημόσιο (για διαφθορά κλπ)


- στα 67 η σύνταξη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων που φεύγουν με 15ετία

- στα 58 η συνταξιοδότηση με βαρέα και ανθυγιεινά

- σύνταξη στα 60 με ΒΑΕ στο δημόσιο (οδοκαθαριστές κ.λπ)

- στα 62 με 40 έτη η σύνταξη στον ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κλπ. Στο δημόσιο θα ισχύσει από το 2020.

- Μειώνεται το "εφ’ άπαξ" στο ΤΑΠΙΤ, στο ΤΠΔΥ, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στο ΤΑΥΤΕΚΩ, στο ΕΤΑΑ, στο ΤΕΑΠΑΣΑ, και των Υπαλλήλων ΙΚΑ, ΟΓΑ και δικηγόρων του δημοσίου.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

- μαζικές μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και ιδιωτικού δικαίου) από τα τέλη του 2012 και ανά τρίμηνο, προς άλλα υπουργεία, περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ. Ο υπό μετάταξη υπάλληλος μεταφέρει το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιό του σε νέα συναφή θέση της ειδικότητας τους, ενώ αν δεν παρουσιαστούν στη νέα θέση τους απειλούνται με υποβιβασμό (οι μόνιμοι) ή απόλυση (οι ιδιωτικού δικαίου και οι ευρισκόμενοι σε διαθεσιμότητα).

- διαθεσιμότητα επί ένα χρόνο με μειωμένο μισθό (θα λαμβάνουν τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους) για μονίμους πολιτικούς υπαλλήλων του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους να μετατάσσονται εκουσίως ή υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οπουδήποτε στο δημόσιο. Επίσης μπορεί να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. Αντίστοιχες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η υπηρεσιακή σχέση των υπαλλήλων αυτών, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας.

- παρατείνεται μέχρι τέλος του 2016 ο κανόνας περιορισμού των προσλήψεων «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις» στο δημόσιο.

- τίθενται αυτοδικαίως σε αργία υπάλληλοι εφόσον τους ασκηθεί ποινική δίωξη για κλοπή ή υπεξαίρεση (κοινή ή της υπηρεσίας), για παράβαση καθήκοντος κλπ. Επίσης, εάν εκδοθούν σε βάρος τους δικαστικές καταδίκες, ένταλμα προσωρινής κράτησης ή με περιοριστικούς όρους, εάν τους επιβληθεί η πειθαρχική ποινή παύσης κλπ. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντα του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ετέθη σε αργία.

- προβλέπονται μεταθέσεις εκπαιδευτικών, με δαπάνη του Δημοσίου από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Θα καθοριστεί διαδικασία με κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρους διαβίωσης και λειτουργίας, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα, η προστασία τέκνων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την διενέργεια των μεταθέσεων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

- μειώνεται από 11% σε 6% ο κατ’ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου των αγροτών.

- αυξάνεται ο συντελεστής ΕΦΚ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

- αυξάνεται η φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών, με κύριο στόχο τα «στριφτά». Απαγορεύεται και η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού «για σκοπούς έρευνας αγοράς».

- παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής για την πραγματοποίηση ελέγχων σε πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις, νομικών και φυσικών προσώπων για όλες τις φορολογίες μέχρι τις 31.12.2012.

ΠΡΟΝΟΙΑ

- καταργούνται από 1-1-2013 διατάξεις που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας («Συνεταιριστικά Ελληνικά Λιπάσματα ΑΕ», Μ.Α.Β.Ε. «ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ», TVX Hellas AE, «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία ΑΕ», Ολυμπιακή κλπ).

- θεσπίζεται από 1-1-2014 επίδομα μακροχρονίως ανέργου, για τους ανέργους οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν μπορεί να υπερβεί τα 200 ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι αλλά όχι πέραν των 12 μηνών. Τα όρια ηλικίας των δικαιούχων ορίζονται από 20 ετών μέχρι 66.

- καταργούνται όλα τα οικογενειακά επιδόματα αντικαθίστανται από ένα νέο ενιαίο οικογενειακό επίδομα που καταβάλλεται από το πρώτο παιδί. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (α) έως 6.000 ευρώ θα λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, (β) με 6.001 έως 12.000 ευρώ θα λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, (γ) από 12.001 έως 18.000 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο το 1/3 του επιδόματος.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής: 40 ευρώ το μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 80 ευρώ για δύο τέκνα, 130 ευρώ για τρία τέκνα και 180 ευρώ για τέσσερα τέκνα. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα 60 ευρώ.

- θεσπίζεται πιλοτικό Πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα ισχύσει από 1.1.2014 αλλά δεν προσδιορίζονται το ύψος των παροχών κι τα κριτήρια χορήγησης.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

- Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καθώς και η χορήγηση αντιγράφων ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την καταβολή τέλους που αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κατά ποσοστό 80% και έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά ποσοστό 20%.

- αλλαγές επέρχονται για επαγγελματικούς κλάδους όπως περιπτερούχοι, εφημεριδοπώλες, ταξί, εκτελωνιστές, βυτιοφόρα, φορτοεκφορτωτές, ξεναγοί, λογιστές, φοροτεχνικοί, ορκωτοί εκτιμητές, ενεργειακοί επιθεωρητές, ΙΙΕΚ, κολλέγια κλπ.

- Φαρμακεία- Βρεφικό γάλα: Η διάθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη γίνεται, εκτός από τα φαρμακεία, και από σούπερ-μάρκετ τροφίμων, παντοπωλεία κλπ.

- Ενέργεια – ΑΠΕ : Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης έως 35% στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 και αφορά τους λειτουργούντες σταθμούς, καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " Τα κρυφά και φανερά «χαράτσια» που υπερψήφισε η Βουλή "

Πάμε για λύση πακέτο τέλη Νοεμβρίου. Το Μάρτιο νέο κούρεμα και εκλογές την Άνοιξη

Νέες εξελίξεις δρομολογούνται για τη Ελλάδα και την ευρωπαϊκή κρίση χρέους μετά την επανεκλογή του Μπαράκ Ομπάμα, καθώς οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε τροχιά ουσιαστικής εμπλοκής στα ευρωπαϊκά δρώμενα καθώς η Γερμανία αρνείται να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η σθεναρή άρνηση του ΔΝΤ να αποδεχθεί συνέχιση της χρηματοδότησης της Ελλάδας υπό τις παρούσες συνθήκες, ζητώντας επιτακτικά πολιτική λύση έδειξε τις προθέσεις των ΗΠΑ, ενώ η επίσημη πλέον εμπλοκή της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία διοικείται από τον Κινέζο Jim Yong Kim δίνει το στίγμα των προθέσεων και του μπλοκ που έχει συγκροτηθεί.

Οι πολιτικές εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδας θα είναι ραγαδίες καθώς οι αποφάσεις της Συνόδου κορυφής θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνοχή της κυβέρνησης η οποία ήδη ισορροπεί σε τεντομένο σχοινί. Ο ανασχητισμός θεωρείται βέβαιος, με αναβάθμιση του ρόλου του ΠΑΣΟΚ και πλήρη αναθεώρηση της συμμετοχής της ΔΗΜΑΡ.

Η συμφωνία που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου θα περιλαμβάνει και κούρεμα του επίσιμου τομέα το οποίο θα υλοποιηθεί μέχρι το Μάρτιο οπότε και θα τεθεί εκ νέου η Ελλάδα σε κατάσταση επιλλεκτικής χρεοκοοπίας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το μπαράζ πολιτικών αποφάσεων που θα ληφθούν για την υπέρβαση της κρίσης στην Ελλάδα θα δρομολογήσουν και πολιτικές εξελίξεις το εσωτερικό της χώρας καθώς η κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει το έλλειμμα αξιοπιστίας απο τη μη-εκταμίευση της δόσης.

Το χρονικό του προδιαγεγραφέντος κουρέματος

Οι επιλογές της Ευρώπης είναι πλέον περιορισμένες, ενώ όπως είχε αποκαλύψει το Sofokleousin.gr οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στη διελκυστίνδα με συγκεκριμένο σχέδιο και πολτική. Τη δυναμική των εξελίξεων επιβεβαίωσαν χθες και οι Financial Times, επιχειρώντας με το δημοσίευμα να εντείνουν τις διεργασίες και να επιταχύνουν τις εξελίξεις.

Τώρα και η Κομισιόν αναγκάζεται -εκ των πραγμάτων- να ακολουθήσει τη γραμμή του ΔΝΤ καθώς κανείς δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει μονόπλευρη δράση. Πριν από τη λήψη της απόφασης για την εκταμίευση της δόσης προς την Ελλάδα, χρειάζεται μια συμφωνία για το χρέος της χώρας και τη χρηματοδότησή της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Σάιμον Ο΄Κόνορ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, όπως είπε ο εκπρόσωπος, η Κομισιόν χαιρετίζει την έγκριση των δημοσιονομικών, διαρθρωτικών μέτρων από το ελληνικό κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντάς την ως «'ενα ευπρόσδεκτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση».

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ψηφοφορία την Κυριακή για τον προϋπολογισμό, θεωρείται ακόμη ένα κρίσιμο τεστ.

Το Sofokleousin.gr έχει εγκαίρως επισημάνει ότι Χωρίς κούρεμα δεν έχει δόση, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου αποκαλύψει ότι:

Πηγές του Sofokleousin.gr εκτιμούν ότι είτε η τρόικα δεν θα υποβάλλει έκθεση λόγω εσωτερικών διαφωνιών είτε η έκθεση που θα δημοσιευθεί θα έχει διατυπώσεις οι οποίες θα αναπέμπουν το θέμα για λύση στους ηγέτες της Ευρωζώνης.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι υπουργοί Οικονομικών για να αποφασίσουν για την εκταμίευση της δόσης θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους μια έκθεση που να αναφέρει με σαφήνεια ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Σε διαφορετική περίπτωση το ΔΝΤ δεν θα συνεισφέρει το δικό του μερίδιο και θα θεωρηθεί ότι διακόπτει τη χρηματοδότηση της χώρας.
Στην Ευρώπη επισημαίνουν ότι τα κεφάλαια δεν είναι αναγκαία καθώς αυτά θα εξυπηρετούσαν το σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών η οποία έχει δρομολογηθεί για τον Απρίλιο.
Παράλληλα αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι όσο καθυστερεί η εκταμίευση της δόσης τόσο η ελληνική κυβέρνηση αναγκάζεται να πρωθήσει μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις ενώ βελτιώνεται και η λειτουργία του εισπρακτικού μηχανισμού.

Από τις 12 Οκτωβρίου το ΔΝΤ έχει ανοίξει τα χαρτιά του, υποστηριζόμενο από συμβούλους του Μπαράκ Ομπάμα:
Επιμήκυνση και νέο κούρεμα θέλει το ΔΝΤ
Η μάχη όμως έχει ανοίξει πολύ νωρίτερα από το καλοκαίρι, όταν τα τεχνικά κλιμάκια ενημέρωσαν για την αποτυχία των προβλέψεων και τον εκτροχιασμό του προγράμματος: Πιέσεις ΔΝΤ για νέο κουρεμα ελληνικού χρέους
Το ΔΝΤ αποκάλυψε τον Οκτώβριο όσα γνώριζε από το καλοκαίρι, επιχειρώντας να εντείνει τις πιέσεις για την εξεύρεση λύσης.
Λίγο νωρίτερα τον Σεπτέμβριο το ΔΝΤ είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να μην εκταμιευθεί η δόση αν δεν λυθεί το πρόβλημα της βιωσιμότητας του χρέους.

sofokleousin

Διαβάστε Περισσότερα » " Πάμε για λύση πακέτο τέλη Νοεμβρίου. Το Μάρτιο νέο κούρεμα και εκλογές την Άνοιξη "

Οι 12 τρελές παροχές των υπαλλήλων της Βουλής εξοργίζουν τους Ελληνες

Το iefimerida.gr αποκαλύπτει σήμερα όλα τα προνόμια των υπαλλήλων της Βουλής. Αποκαλύπτει επίσης ότι το μίνι «πραξικόπημα» που έκαναν χθες το βράδυ, όταν ανακοινώθηκε από τον Γιάννη Στουρνάρα ότι θα ενσωματωθούν στο ενιαίο μισθολόγιο, εξόργισε τον πρωθυπουργό σε τέτοιο σημείο που αποφάσισε προς στιγμήν να δώσει εντολή για πολιτική επιστράτευση των υπαλλήλων.
Σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης όποιος υπάλληλος δεν δεχθεί να εργαστεί απολύεται αυτόματα.
Ο πρωθυπουργός με την εκδήλωση του πραξικοπηματος των υπαλληλων έδωσε εντολή να συνταχθεί και το σχετικό ΦΕΚ πολιτικής επιστράτευσης, αποφασισμένος να τελειώσει με τα προκλητικά προνόμια μιας συντεχνίας που εξοργίζει το κοινό αίσθημα.
Η απόφαση άλλαξε όταν ο πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέφερε ότι για να επικυρωθεί το ΦΕΚ και να γίνουν οι κοινοποιήσεις σε κάθε υπάλληλο της Βουλής απαιτούνταν δύο ώρες. «Δεν υπάρχει χρόνος, πρέπει οπωσδήποτε να ψηφιστούν τα μέτρα» κατέληξε ο πρωθυπουργός και έδωσε εντολή στον Γιάννη Στουρνάρα να πάρει πίσω τη διάταξη αλλά να την επαναφέρει σύντομα.

Το μίνι-«πραξικόπημα»

Με τροποποίηση της τελευταίας στιγμής ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έφερε νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργούνται ειδικά προνόμια των παραχαϊδεμένων υπαλλήλων της Βουλής, που πολλές φορές έχουν προκαλέσει τη δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία. Το χθεσινοβραδινό μπάχαλο στο Κοινοβούλιο, το οποίο περιέγραψε αναλυτικά το iefimerida.gr, ανάγκασε τελικάτην κυβέρνηση σε οπισθοχώρηση αλλά η τροπολογία θα επανέλθει στη Βουλή.

Tα προκλητικά προνόμια και τα τρελά λεφτά
 1. Οι υπάλληλοι έπαιρναν 16 παχυλούς μισθούς που έφθαναν τουλάχιστον τα 3.000 ευρώ καθαρά μηνιαίως κατά μέσο όρο συν τα υπόλοιπα προνόμια που παρατίθενται παρακάτω. Επαιρναν δηλαδή και 13ο, 14ο, 15ο και 16ο μισθό!
 2. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2011, ο 15ος και 16ος μισθός κόστιζε στο κράτος 16,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τώρα ο 15ος και 16ος μισθός έχουν κοπεί και στον προϋπολογισμό του 2012 αυτοί οι μισθοί κοστίζουν 5,1 εκατομμύρια ευρώ.
 3. Μπορεί ο 15ος και 16ος μισθός να έχουν κοπεί, αλλά επέστρεψαν αμέσως από το παράθυρο. Έστω και με μειωμένα ποσά, οι δύο αυτοί μισθοί επέστρεψαν ως «κίνητρο επίτευξης στόχων στήριξης του κοινοβουλευτικού έργου». Αυτό το ποσό αποφασίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής.
 4. Εάν ένας υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί με 30 χρόνια εργασίας στη Βουλή, τότε θα λάβει ως εφάπαξ περίπου 60 μισθούς.
 5. Κατά προσέγγιση το εφάπαξ ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο.
 6. Παίρνουν δεύτερο εφάπαξ από το ταμείο Προνοίας των Δημοσίων Υπαλλήλων.
 7. Παίρνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων.
 8. Με τον διορισμό του ένας υπάλληλος της Βουλής έχει και πολλά προνόμια, που δεν έχει κανείς άλλος εργαζόμενος. Μέσα στο Κοινοβούλιο υπάρχει παιδικός σταθμός, όπου στέλνουν τα παιδιά τους δωρεάν, ενώ έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν το γυμναστήριο και το πάρκινγκ της Βουλής απεριόριστα. Στέλνουν τα παιδιά τους στον εξαιρετικό παιδικό σταθμό που λειτουργεί στο υπόγειο προς τη μεριά του Εθνικού Κήπου (επειδή έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, δημιουργήθηκε κι άλλος παιδικός σε κτίριο που παραχώρησε στη Βουλή το υπουργείο Πολιτισμού στην Πλάκα).
 9. Οι υπάλληλοι της Βουλής έχουν όλες τις ευκολίες που παρέχει το λεγόμενο ΣΕΠΑ, του Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης του Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όπως οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έτσι και οι εργαζόμενοι στη Βουλή μπορούν να ψωνίζουν σε πολυκαταστήματα του ΣΕΠΑ σε πολύ χαμηλές τιμές από αυτές που υπάρχουν στην αγορά.
 10. Το πλέον όμως εξοργιστικό είναι παρακάτω. Μέσα στη Βουλή υπάρχουν αρκετοί χώροι που νοικιάζονται σε επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα μισθώματα που αποτελούν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο δεν πηγαίνουν στα ταμεία της Βουλής ή του ελληνικού κράτους, αλλά αντίθετα πηγαίνουν στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής προκειμένου εκείνοι μετά να παίρνουν εφάπαξ το οποίο υπολογίζεται σε δύο μισθούς για κάθε έτος ασφάλισης. Ετσι το κυλικείο της Βουλής καταβάλει 24.000 ευρώ το χρόνο στο Ταμείο των υπαλλήλων, το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας δίνει 312.000 ευρώ το χρόνο, το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ δίνει 48 .000 ευρώ ετησίως και 48.000 ευρώ δίνει η Ολυμπιακή.
 11. Σε κάθε τιμολόγιο που πληρώνει η Βουλή σε προμηθευτές τους επιβάλλει επιπλέον 7% υπέρ των υπαλλήλων της Βουλής.
 12. Επαιρναν μετεκλογικό επίδομα ύψους 1.000 ευρώ, μόλις άνοιγε η Βουλή μετά τις εκλογές. Σάλος προκλήθηκε στις εκλογές του Ιουνίου 2012 όταν ο μιας ημέρας Πρόεδρος της Βουλής Βύρων Πολύδωρας υπέγραψε το εκλογικό επίδομα, εν μέσω Μνημονίου!
Μετά το σάλο που προκλήθηκε και την οργισμένη παρέμβαση του Πρωθυπουργού να μην δοθεί, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες που έδωσαν το θέμα στη δημοσιότητα έγιναν κόκκινο πανί για τους υπαλλήλους της Βουλής. «Αλήτες δημοσιογράφοι, μας κάψατε» και «Και τώρα τι καταλάβατε; Καθάρισε ο τόπος;» έλεγαν στους δημσοιογράφους. Εξοργισμένοι οι υπάλληλοι της Βουλής κατηγορούσαν τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για «επιχείρηση στοχοποίησής» τους σχετικά με την αποκάλυψη του προκλητικού εκλογικού επιδόματος και τη συνακόλουθη απόφαση της κυβέρνησης να ακυρώσει τη σχετική απόφαση. Χαρακτηριστικά, το επίδομα αυτό εγκρίθηκε για τους δύο μήνες όπου η Βουλή ήταν κλειστή!

Όπως δήλωσε ο κ. Πολύδωρας, που υπέγραψε τη σχετική απόφαση, οι υπάλληλοι της Βουλής, βάσει νόμου, δικαιούνται 2.000 ευρώ για κάθε εκλογική αναμέτρηση, συμπληρώνοντας ότι πρώτη η κυρία Αννα Ψαρούδα Μπενάκη είχε «θεσπίσει» την χορήγηση του συγκεκριμένου μετεκλογικού επιδόματος προς τους υπαλλήλους τους κοινοβουλίου. Ωστόσο ο ίδιος αντί 4.000 ευρώ για κάθε υπάλληλο, ενέκρινε μόνο 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αντιπροσωπεία των υπαλλήλων της Βουλής επισκέφθηκαν τον κ. Πολύδωρα λίγες ημέρες μετά την εκλογή του και του ζήτησαν την καταβολή του επιδόματος. Συνολικά ζήτησαν 4.000 ευρώ για κάθε έναν για τις 2 εκλογικές αναμετρήσεις Μαϊου και Ιουνίου.

Πόσοι είναι οι υπάλληλοι της Βουλής 
Το μόνιμο προσωπικό της Βουλής ήταν ως το 2010 1.340 άτομα.
Η συνολική μισθοδοσία για τους υπαλλήλους της Βουλής 106 εκατ. Ευρώ.
Ο νεοπροσλαμβανόμενος στη Βουλή που έχει τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (π.χ. Προσωπικό καθαριότητας) λαμβάνει 1.900 ευρώ καθαρά μηνιαίως.
Εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική υπαγωγή τους στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ακόμα και όσοι έχουν προσληφθεί από το 2011 και μετά.
Επίσης, από τη Βουλή μισθοδοτούνται και 74 ειδικοί φρουροί (άγνωστο πού υπηρετούν), ενώ καταβάλλεται και μηναίο επίδομα σε όλους τους αστυνομικούς που φρουρούν το Κοινοβούλιο.
Την τελευταία πενταετία, ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων διπλασιάστηκε με διακομματική συναίνεση. Οι περισσότεροι είναι συγγενείς πολιτικών, βουλευτών, υψηλόβαθμων δικαστικών και αστυνομικών, ενώ ως υπάλληλοι έχουν προσληφθεί ακόμη και πρώην πολιτικοί, όπως ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Μαυρομάτης.Διαβάστε Περισσότερα » " Οι 12 τρελές παροχές των υπαλλήλων της Βουλής εξοργίζουν τους Ελληνες "

Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του Taxisnet

Από την Παρασκευή έως την Κυριακή το Taxisnet θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet) δεν θα είναι διαθέσιμες από Παρασκευή 09/11/2012 και ώρα 16:00 έως και την Κυριακή 11/11/2012 και ώρα 12:00, λόγω εργασιών αναβάθμισης της δικτυακής υποδομής, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΠΣ.

Διαβάστε Περισσότερα » " Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του Taxisnet "

ΠΕΦ: Ποιος ωφελείται από τη δημιουργία μονοπωλίου λόγω της συνταγογράφησης με δραστική;

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, με ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ‘Προ τετελεσμένου γεγονότος έχει βρεθεί η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), δεδομένου ότι το μέτρο της συνταγογράφησης βάσει της δραστικής ουσίας έχει πλέον συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο.

Η ΠΕΦ έχει ήδη καταγγείλει με επιστολές προς τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς και τα κοινοβουλευτικά κόμματα τις αξιώσεις της Τρόικας, η οποία απαιτεί επίμονα την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου.
Ο προφανής παραλογισμός του μέτρου της συνταγογράφησης με δραστική, το οποίο κατά την Τρόικα θα οδηγήσει στην επίτευξη των πολυπόθητων μειώσεων της φαρμακευτικής δαπάνης, έχει συναντήσει την καθολική αντίδραση τόσο των αρμόδιων υπουργών όσο και του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων και:

 • προοιωνίζεται τη βίαια και αναίτια υποβάθμιση της ποιότητας των θεραπειών, δεδομένου ότι οι συνεχείς αλλαγές των φαρμάκων, αναλόγως του τι χορηγεί κάθε φορά το φαρμακείο, θέτουν σε αδικαιολόγητο κίνδυνο τους χρόνια πάσχοντες και τους ασθενείς με σπάνια νοσήματα, ενώ αποσπά την ευθύνη της θεραπείας του ασθενούς από τον γιατρό και την εναποθέτει στα χέρια του φαρμακοποιού
 • εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία δεδομένου ότι ανοίγει την κερκόπορτα σε αμφίβολης ποιότητας προϊόντα που παράγονται σε χώρες χαμηλού κόστους, με μόνο κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η εξέλιξη αυτή θα θέσει σε συναγερμό τον ήδη υποστελεχωμένο ΕΟΦ, την ίδια στιγμή που το θέμα της ποιότητας και η αντιμετώπιση της διακίνησης των πλαστών φαρμάκων κυριαρχούν στην ατζέντα χωρών με πολύ προηγμένα συστήματα ελέγχου. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΦ επεσήμανε τη σοβαρότητα δηλώνοντας πρόσφατα τα εξής: ‘Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί το μέτρο της συνταγογράφησης με δραστική ουσία άμεσα και γενικευμένα.’
 • συνιστά συνταγή οικονομικής αποτυχίας, αφού είναι δεδομένη η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης λόγω του φαινομένου της υποκατάστασης. Η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι οι γιατροί προτιμούν να συνταγογραφούν ένα φάρμακο που γνωρίζουν και εμπιστεύονται αντί κάποιας δραστικής ουσίας με άγνωστη αποτελεσματικότητα, που θα χορηγηθεί από τον φαρμακοποιό με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη στροφή της συνταγογράφησης, για τις ίδιες ενδείξεις, σε νεώτερα, προστατευμένα με πατέντο ακριβότερα φάρμακα όπου εμπορική ονομασία και δραστική συμπίπτουν.
 • καταστρέφει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού καμία εγχώρια φαρμακοβιομηχανία δεν μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της σε τιμές κάτω του κόστους. Οι μεγαλοεισαγωγείς γενοσήμων θα διαλύσουν την αγορά εφαρμόζοντας dumping τιμών, θα εξοντώσουν σταδιακά τον εγχώριο ανταγωνισμό, θα εγκαταστήσουν ολιγοπώλιο και θα εδραιώσουν την πλήρη εξάρτηση από τα εισαγόμενα φάρμακα και τον αφελληνισμό της φαρμακευτικής αγοράς.

Ας σημειωθεί ότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, με μόλις 17% συμμετοχή στη δαπάνη, επωμίστηκαν δυσανάλογο βάρος στην εξοικονόμηση των 2,5 δισ € μέσα σε δυόμισι χρόνια. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της εφαρμογής μιας σειράς μέτρων για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, όπως είναι οι μειώσεις τιμών γενοσήμων, το κλιμακωτό rebate (επιστροφή χρημάτων βάσει του όγκου πωλήσεων), το clawback και η αποζημίωση με βάση τη δραστική. Παρά την ευαισθησία και την επαγρύπνησή της, σήμερα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δέχεται το ένα κτύπημα πίσω από το άλλο, σε μια στιγμή που η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει την αξία των ελληνικών προϊόντων. Αυτό δεν είναι τυχαίο. 

Η λυσσαλέα εμμονή σε καταστροφικά αντιαναπτυξιακά μέτρα με στόχο τη διάλυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας έχει μόνο μια εξήγηση: Μόνο εφόσον καταστραφεί ο ‘ενοχλητικός’ εγχώριος ανταγωνισμός, που ανταγωνίζεται επάξια άλλες ‘εθνικές’ φαρμακοβιομηχανίες σε άλλες χώρες, θα γίνει δυνατή η υποταγή της φαρμακευτικής αγοράς στα συμφέροντα των μεγαλοεισαγωγέων και θα αφανιστεί η παρουσία των ‘ενοχλητικών’ Ελλήνων στο εξωτερικό.

Θέτουμε προ των ευθυνών τους αυτούς που σχεδιάζουν και υλοποιούν τέτοιου είδους πολιτικές, που μόνο σκοπό έχουν την πλήρη αποβιομηχάνιση της χώρας και την άνευ προηγουμένου υποβάθμιση της Δημόσιας Υγείας. Η κυβέρνηση δεν θα παραδώσει αμαχητί έναν τόσο κρίσιμο εθνικά τομέα, όπως η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, οδηγώντας τη χώρα στην απόλυτη εξάρτηση από τα εισαγόμενα και τη φαρμακευτική αγορά στην παράδοση στους μεγαλοεισαγωγείς.

Η ΠΕΦ θα αντιδράσει δυναμικά.’, καταλήγει η ανακοίνωση.

iatronet

Διαβάστε Περισσότερα » " ΠΕΦ: Ποιος ωφελείται από τη δημιουργία μονοπωλίου λόγω της συνταγογράφησης με δραστική; "

Στουρνάρας: «Τη Δευτέρα στο Eurogroup θα φέρω τα λεφτά!»

Πεπεισμένος ότι στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας θα καταφέρει να πείσει τους δανειστές να εκταμιεύσουν χωρίς καθυστέρηση την δόση εμφανίζεται ο Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του iefimerida.

Μιλώντας με στενούς του συνεργάτες ο κ. Στουρνάρας διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες στην κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα και δήλωσε βέβαιος ότι θα καταφέρει «να φέρει τα λεφτά στην Ελλάδα άμεσα».

Ας σημειωθεί ότι ως τώρα ήταν γνωστό ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν ήταν διατεθειμένοι να εκταμιεύσουν άμεσα τη δόση και παρέπεμπαν στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ο οποίος δήλωσε κατά τη διάρκεια οικονομικού φόρουμ στο Αμβούργο, όπως μεταδίδει το Reuters ότι δεν βλέπει θετική απόφαση για την Ελλάδα τη Δευτέρα :

«Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πως μπορούμε να καταλήξουμε σε απόφαση για την Ελλάδα, θα ήταν πολύ νωρίς», δήλωσε.

«Δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο με την Ελλάδα ακόμα», τόνισε ο γερμανός υπουργός.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ισχνή παγκόσμια οικονομία «πνίγει» τη δυνατότητα επίλυσης της κρίσης της Ευρωζώνης.

iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Στουρνάρας: «Τη Δευτέρα στο Eurogroup θα φέρω τα λεφτά!» "

Απόσυρση σάλτσας από τα Carrefour

Σάλτσα (αναπλήρωμα μαγιονέζας), παραγόμενη στη Βουλγαρία και διανεμόμενη από τα Carrefour Μαρινόπουλος απέσυρε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ, έγινε αποδέκτης καταγγελίας, η οποία αφορούσε αναπλήρωμα μαγιονέζας, με την εμπορική ονομασία «VENY, мauoнeзa kлacuk», με ημερομηνία ανάλωσης 28/02/13 και αριθμό παρτίδας L12805. 12, σε πλαστικό περιέκτη των 800 γραμμαρίων έκαστο. Το προϊόν παράγεται στην Βουλγαρία από την επιχείρηση ΜΟΥΤΑΦΙΤΣΕΒ 57 Μ. ΕΠΕ, Καλεκοβετς, τηλ. 0889634730, ΤΚ 04-2011 και διανέμεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ (Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος), στην οποία διαπιστώθηκε έντονη οσμή τάγγισης.
 
Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από την αλυσίδα Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ την άμεση ανάκληση και απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι. Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να μην τα καταναλώσουν.

newpost    

Διαβάστε Περισσότερα » " Απόσυρση σάλτσας από τα Carrefour "

Του έκοψαν την αναπηρική σύνταξη και... αυτοκτόνησε!

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε προχτές το απόγευμα ένας αλλοδαπός βοσκός, ο οποίος ψάχνοντας ζώα από το κοπάδι του σε ορεινή βραχώδη περιοχή της Γαλατινής, αντίκρισε έναν ανθρώπινο σκελετό σε προχωρημένη αποσύνθεση να κρέμεται από βράχο!

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής του αποσυντεθειμένου πτώματος για το οποίο διαπιστώθηκε ότι ανήκε στον άτυχο συνταξιούχο οικοδόμο, Γιώργο Χατζή από τη Γαλατινή, ηλικίας 60 ετών, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 29 Αυγούστου 2012. Από τότε ο εξαφανισθείς άνδρας αναζητούνταν, αλλά δυστυχώς η κατάληξη ήταν τραγική, καθώς βρέθηκε κρεμασμένος με τη ζώνη του από το βράχο.

Ο βοσκός ειδοποίησε το αφεντικό του, στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία σε συνεργασία με την πυροσβεστική άρχισε πολύωρη επιχείρηση για να προσεγγίσει στο απόμακρο και δυσπρόσιτο από το χωματόδρομο σημείο, όπου ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε απαγχονισμένος. Άνδρες της πυροσβεστικής φωτίζοντας με φακούς, καθώς είχε στο μεταξύ σκοτεινιάσει, αφού περπάτησαν σχεδόν μισή ώρα, παρέλαβαν το πτώμα, το έβαλαν σε ειδικό φορείο και το κατέβασαν στο χωματόδρομο, για να μεταφερθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές είναι απολύτως βέβαιο ότι ο σκελετός ανήκει στον Γ. Χατζή, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση. Άλλωστε, βρέθηκαν στο σημείο προσωπικά αντικείμενα, όπως το κινητό του τηλέφωνο και το καπέλο που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης, τα οποία αναγνώρισαν οι οικείοι του τραγικού συνταξιούχου.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο 60χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος και μάλιστα ήταν κρεμασμένος από το βράχο με τη ζώνη του. Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Αυγούστου, ο 60χρονος πρώην οικοδόμος, έφυγε από το σπίτι του τις πρωινές ώρες, προκειμένου να πάει στο ΙΚΑ Σιάτιστας για τη σύνταξή του.

Εκεί ενημερώθηκε ότι «κόπηκε» η πενιχρή αναπηρική σύνταξη που έπαιρνε, η οποία ήταν και ο μοναδικός οικονομικός πόρος για την οικογένειά του. Μετά την εξέλιξη αυτή, μέσα στην απόγνωσή του, αποφάσισε να μην ξαναγυρίσει σπίτι και έφυγε σε άγνωστη κατεύθυνση.

Για τελευταία φορά τον είχαν δει κάτοικοι της περιοχής, την ίδια ημέρα στις 2 το μεσημέρι στο ΚΤΕΛ Σιάτιστας.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, το κόψιμο της σύνταξης και η οικονομική ανέχεια ήταν ο καθοριστικός λόγος που τον ώθησε στην απόφασή του να μη γυρίσει σπίτι του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την εξαφάνιση, τηλεφώνησε για τελευταία φορά στους δικούς του, στους οποίους διεμήνυσε ότι «δεν θα ξαναγυρίσει γιατί αισθάνεται άχρηστος, καθώς δεν μπορεί πλέον να προσφέρει τίποτα».

e-ptolemeos

Διαβάστε Περισσότερα » " Του έκοψαν την αναπηρική σύνταξη και... αυτοκτόνησε! "

Αμαλιάδα:Στο περίμενε επί ενάμιση χρόνο για τη σύνταξη 55χρονος με 80% αναπηρία!

Η ζωή τον πλήγωσε πριν από 11 χρόνια όταν του στέρησε την υγεία του, η πολιτεία τον πληγώνει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, που τον έχει βάλει στην αναμονή για την επαναχορήγηση της αναπηρικής του σύνταξης.

Ο λόγος για τον 55χρονο Αντώνη Μάργαρη από την Αμαλιάδα, που μαζί με την γυναίκα του Βούλα και τα δυο του παιδιά, βρίσκονται στο ?περίμενε? τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Με αξιοπρέπεια και σθένος αντιμετωπίζουν τα τελευταία έντεκα χρόνια το πρόβλημα υγείας του 55χρονου, ωστόσο ο ?κόμπος έφθασε στο χτένι, αφού δεν νοείται να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό με ποσοστό αναπηρίας 80% και ο κ. Μάργαρης να μην μπορεί να πάρει την σύνταξή του και μάλιστα στους χαλεπούς αυτούς καιρούς.

Η περιπέτεια της υγείας για τον 55χρονο, που ανέτρεψε όλη την ζωή της οικογένειας, όταν τα δίδυμα παιδιά του ήταν μόλις ενάμιση ετών, ξεκίνησε το 2011, όταν ένα βράδυ υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου. Η αρχική μεταφορά του έγινε στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας και εν συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χρειάστηκε να μείνει επί 31 ημέρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η πρώτη μάχη κερδήθηκε, ο 55χρονος επέστρεψε στη ζωή και αμέσως μετά ξεκίνησε η δεύτερη μάχη, αυτή τη φορά για να μπορέσει να αποκαταστήσει τα προβλήματα που άφησε πίσω του το ανεύρυσμα, προβλήματα κινητικά, προβλήματα στην ομιλία και ότι αυτό συνεπάγεται.

Η περιπέτεια αυτή του άφησε ποσοστό αναπηρίας κατά 90%, όπως ήταν η αρχική γνωμάτευση από τους γιατρούς, και τον κατέστησε δικαιούχο αναπηρικής σύνταξης από το ΙΚΑ.

Όπως αναφέρει στην εφημερίδα Πατρίς η κα Βούλα Μάργαρη, από τότε μέχρι και πριν από ενάμιση χρόνο, ο σύζυγός της εξεταζόταν κάθε δύο χρόνια από υγειονομική επιτροπή και το ποσοστό αναπηρίας του στην συνέχεια ήταν στο 85%, ενώ στην τελευταία επιτροπή που πέρασε το ποσοστό αναπηρίας του ανέρχεται στο 80%, που τον καταστεί φυσικά δικαιούχο της αναπηρικής σύνταξης.

Όμως, αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό για τους αρμοδίους, που τον ταλαιπωρούν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όπως περιγράφει η κα Μάργαρη:

«Πριν από ενάμιση χρόνο θα περνούσαμε από επιτροπή και περιμέναμε την σχετική ειδοποίηση. Τελικά η ειδοποίηση καθυστέρησε κατά δύο μήνες και μας έστειλαν στην Πάτρα, γιατί μας είπαν ότι εκεί είχε ΚΕΠΑ. Χρειάστηκε να πάμε τέσσερις φορές και όταν έφθασε ο Ιανουάριος του 2012 μας είπαν να πάμε με όλα τα δικαιολογητικά στον Πύργο, γιατί μας είπαν ότι θα έκαναν εκεί ΚΕΠΑ. Τελικά πέρασε από επιτροπή στις 22 Μαρτίου του 2012 και είχαμε μετά από ένα μήνα την απόφαση. Ενώ ήταν να πάρουμε τα χρήματα της σύνταξης, ενημερωθήκαμε την τελευταία στιγμή ότι έχει γίνει προσφυγή και ότι κάποιοι φάκελοι θα πήγαιναν στην Πάτρα για επανεξέταση. Το αποτέλεσμα ήταν ο φάκελος του άντρα μου να φύγει από το ΙΚΑ του Πύργου για την Πάτρα μετά από τρεις μήνες, στις 22 Ιουλίου, και αφού είχα πάει τέσσερις φορές να δω τι γίνεται με την υπόθεση. Τη στιγμή μάλιστα που ο φάκελος του άντρα μου είναι ο πιο παλιός, ενώ γνωρίζω ότι υπάρχουν άλλοι που έχουν πάρει τις συντάξεις τους».

Μέχρι σήμερα η κα Μάργαρη δεν γνωρίζει που βρίσκεται ο φάκελος του συζύγου της και το μόνο που ζητά, είναι τα αυτονόητα. «Δεν είμαι άνθρωπος να ακολουθήσω πλάγια μέσα. Όλοι ξέρουν τον άντρα μου και τον αγώνα που κάνουμε τα τελευταία 11 χρόνια και η όποια βελτίωση της υγείας του οφείλεται σε αυτό τον αγώνα που κάνουμε και στα χρήματα που είχαμε και τα ξοδέψαμε για την αποκατάσταση της υγείας του. Τα χρήματα της σύνταξης είναι μεγάλη βοήθεια για εμάς και θέλουμε αυτά που δικαιούμαστε, δεν ζητάμε κάτι παράλογο» υπογραμμίζει και δεν παραλείπει να εκφράσει και την πικρία της για την συμπεριφορά ορισμένων αρμοδίων, που αντί να της απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτει τηλεφωνικά, την παραπέμπουν αλλού?

Διαβάστε Περισσότερα » " Αμαλιάδα:Στο περίμενε επί ενάμιση χρόνο για τη σύνταξη 55χρονος με 80% αναπηρία! "

Ανεργία χωρίς... φρένα! Ξεπέρασε το 25% τον Αύγουστο

Από το ένα ρεκόρ στο άλλο. Μόνο που είναι όλα αρνητικά. Η ανεργία σπάει τα... κοντέρ και καταρρακώνει ακόμη περισσότερο την ελληνική κοινωνία.

Τι κι αν ο Αύγουστος είναι ο πιο τουριστικός μήνας; Η ανεργία ξεπέρασε το 25% και έφτασε στο 25,4%, έναντι 18,4% τον Αύγουστο 2011 και 24,8% τον Ιούλιο 2012 σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ακόμη ένα νέο αρνητικό ρεκόρ.

Μέσα σε πέντε χρόνια (2008- 2012), έχασαν τη δουλειά τους 896.457 άνθρωποι. Μεγαλύτερα θύματα οι νέοι έως 24 ετών, στους οποίους το ποσοστό ανεργίας εκτοξεύτηκε στο 58% ή αυξήθηκε κατά 13% σε ένα χρόνο!

1.267.595 άνθρωποι δεν έχουν δουλειά πια. Είναι κατά 351.666 περισσότεροι σε σχέση με τον Αύγουστο 2011 (αύξηση 38,4%) και κατά 23.442 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 (αύξηση 1,9%).

3.726.663 είναι εκείνοι που ακόμη έχουν δουλειά. Αλλά και αυτοί, έμειναν λιγότεροι! Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 327.658 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2011 (μείωση 8,1%) και κατά 36.597 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 (μείωση 1%).

Εκείνοι που δεν εργάζονται αλλά ούτε ψάχνουν δουλειά είναι 3.375.297, αριθμός που αυξήθηκε κατά 14.003 σε σχέση με τον Αύγουστο 2011 (αύξηση 0,4%) και κατά 9.554 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2012 (αύξηση 0,3%).

Εκτός από τους νέους, από την ανεργία συνεχίζουν να πλήττονται κυρίως οι γυναίκες (ποσοστό 29% τον Αύγουστο φέτος από 22,1% τον Αύγουστο 2011), ενώ στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 22,7% και 15,7%.

Ηλικιακά, στους νέους 15- 24 ετών, η ανεργία έφτασε στο 58% (από 45% τον Αύγουστο 2011), ενώ αυξήθηκε σημαντικά και στις πλέον παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού, στα άτομα 25- 34 ετών (32,9% από 25,9%) και 35- 44 ετών (21,5% από 15,1%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 45- 54 ετών (18,3% από 12,9%), 55- 64 ετών (14,5% από 8,3%) και 65- 74 ετών (5,6% από επίσης 5,6%).

Ξανά, η περιοχή όπου η ανεργεία "βασιλεύει" είναι η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (28,5% τον Αύγουστο εφέτος από 19,4% τον Αύγουστο πέρυσι). Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,4% από 18,8%), η Αττική- όπου διαμένουν τα περίπου 2/3 του πληθυσμού της χώρας (25,9% από 18,5%), η Μακεδονία- Θράκη (25,8% από 20%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (23,3% από 16,5%), το Αιγαίο (20% από 17,3%) και η Κρήτη (19,6% από 19,5%).

Όλα αυτά πριν ψηφιστεί το Μεσοπρόθεσμο. Γιατί όταν θα αρχίζουν να εφαρμόζονται τα νέα μέτρα, η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη!

newsit

Διαβάστε Περισσότερα » " Ανεργία χωρίς... φρένα! Ξεπέρασε το 25% τον Αύγουστο "
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 30ου Διεθνούς Κλασικού Μαραθώνιου Αθηνών.

Το Σάββατο από τις 10.00 έως τις 11.30, λόγω της λαμπαδηδρομίας, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις παρακάτω οδούς Δήμου Μαραθώνα:

Α) Λεωφ. Μαραθώνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της Αφετηρίας της Κλασικής Διαδρομής.

Β) Οδός Μαραθωνοδρόμων, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που θέλουν να φθάσουν στην πόλη του Μαραθώνα και το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, θα κατευθύνονται προς αυτά μέσω των οδών Φειδιππίδου – Αγίου Παντελεήμονος – Δημοκρατίας – Λεωφ. Κάτω Σουλίου.

Την Κυριακή από τις 9.00 έως τις 17.30 θα διεξαχθεί ο 30ος Διεθνής Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών στη διαδρομή: Λ. Μαραθώνος – οδός Μαραθωνοδρόμων – Τύμβος Μαραθώνα – οδός Μαραθωνοδρόμων – Λ.Μαραθώνος – Λ.Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου - Λ.Β.Σοφίας – Ηρώδου Αττικού - Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα και κατά τις ώρες:

- 09.00΄ έως 17:30΄ θα διεξαχθεί Αγώνας Δυναμικού Βαδίσματος από την αφετηρία του Μαραθωνίου, κατά μήκος της Μαραθώνιας Διαδρομής.

- 08.30΄ θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. από το Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Κων/νου (Παναθηναϊκό Στάδιο) – Λ. Βασ. Σοφίας (αναστροφή στο φανάρι στο ύψος του ΝΙΜΙΤΣ) – Λ. Βασ. Σοφίας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Στύλοι Ολυμπίου Διός - Αθ. Διάκου – Αρδηττού – Λ. Βασ. Κων/νου –Παναθηναϊκό Στάδιο.

- 09.15΄ θα πραγματοποιηθεί η εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. από το Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Λ. Βασ. Κων/νου (Παναθηναϊκό Στάδιο) – Βασ. Σοφίας – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Μεσογείων – Ανισόπεδος κόμβος Κατεχάκη – Στρατόπεδο Πλέσσα (αναστροφή) – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – Κόμβος Κηφισίας / Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού - Λ.Βασ. Κων/νου – Παναθηναϊκό Στάδιο.

- 10.10΄ θα πραγματοποιηθεί Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (1000 μ.), με εκκίνηση τις Στήλες Ολυμπίου Διός και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

- Ώρα 10.30΄ θα πραγματοποιηθεί Αγώνας Παιδιών (700 μ.) από Β. Όλγας, με εκκίνηση από την είσοδο εγκαταστάσεων Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών (Λεωφ. Βασ. Όλγας) και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

- Ακόμη, επί της Μαραθώνιας Διαδρομής, με μέριμνα των τοπικών Δήμων θα διεξαχθούν αγώνες μικρών παιδιών.

Λόγω των αναφερόμενων αγώνων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, περιοχής των Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Αγίας Παρασκευής, Χολαργού-Παπάγου, Χαλανδρίου, Φιλοθέης-Ψυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

Α) Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

(1) Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της από την αφετηρία μέχρι την οδό Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 06.00΄- 11.50΄, συμπεριλαμβανομένης της οδού Μαραθωνομάχων (είσοδος, έξοδος και περιφερειακή οδός του Τύμβου Μαραθώνα).

(2) Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της από την οδό Κάτω Σουλίου έως τη Λ. Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ - 13.30΄.

(3) Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της από τη Λ. Διονύσου έως την οδό Φλέμινγκ (δ/ση Ραφήνας) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ - 15.10΄.

(4) Λεωφ. Μαραθώνος, στο τμήμα της από την οδό Φλέμινγκ (δ/ση Ραφήνας) έως τη Λ. Λαυρίου - Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ - 15.10΄.

(5) Έξοδοι της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 08.00΄ έως 13.30΄ και 15.00΄ αντίστοιχα.

(6) Λεωφ. Μεσογείων, στο τμήμα της από το Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως τη Λ. Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ - 17.05΄.

(7) Λεωφ. Μεσογείων, στο τμήμα της από τη Λ. Κατεχάκη μέχρι τον Πύργο Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και σε όλες τις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, κατά τις ώρες 07.30΄ - 17.30΄.

(8) Φειδιππίδου, στο τμήμα της από την οδό Μιχαλακοπούλου έως τη Λ. Κηφισίας, καθώς και σε όλες τις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, κατά τις ώρες 07.30΄ - 17.30΄, με εξαίρεση τα ασθενοφόρα που κινούνται προς τα Νοσοκομεία Παίδων Αθηνών.

(9) Θηβών, στο τμήμα της από την οδό Παπαδιαμαντοπούλου έως την οδό Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 09.00΄ - 17.30.

(10) Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της από τη Λ. Κηφισίας έως τη Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και σε όλες τις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο κατά τις ώρες 07.30΄ - 17.30΄.

(11) Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Σινώπης μέχρι τη Λ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 09.00΄ - 17.30΄.

(12) Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Κων/νου έως τη Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο κατά τις ώρες 07.00΄ - 17.30΄.

(13) Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Όλγας μέχρι την οδό Ερατοσθένους:

α) Σταδιακά ανά λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 16.00΄ έως 22.00΄ της 10.11.2012.

- Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

β) Πλήρως, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, από 22.00΄ ώρα της 10.11.2012 μέχρι την 19.00΄ώρα της 11.11.2012.

(14) Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, από την 22.00΄ώρα της 10.11.2012 μέχρι την 19.00΄ ώρα της 11.11.2012.

(15) Λεωφ. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της από την οδό Υμηττού έως την οδό Ιόλης, κατά τις ώρες 07.00΄- 19.00΄ της 11.11.2012.

(16) Μ. Μουσούρου, στο τμήμα της από την οδό Υμηττού έως την οδό Αρδηττού, κατά τις ώρες 05.00΄ έως 19.00΄ της 11.11.2012.

(17) Καρέα, στο τμήμα της από την οδό Ιόλης έως την οδό Αρδηττού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 19.00΄ της 11.11.2012.

(18) Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, από ώρα 16.00΄ της 10.11.2012 έως την 17.30΄ ώρα της 11.11.2012.

(19) Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄ - 17.30΄.

(20) Ριζάρη, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας μέχρι τη Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 07.00΄ - 17.30΄.

(21) Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της από την οδό Ρηγίλλης μέχρι την οδό Ηρ. Αττικού και τις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, από ώρα 16.00΄ της 10.11.2012 έως την 17.30΄ ώρα της 11.11.2012.

(22) Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Κων/νου μέχρι την οδό Ρηγίλλης και τις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, κατά τις ώρες 07.00΄ - 17.30΄.

(23) Μελεάγρου, στο τμήμα της από την οδό Ησιόδου μέχρι τη Λεωφ. Βασ. Κων/νου, κατά τις ώρες 07.00΄ - 17.30΄.

(24) Κλεάνθους, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Γεωργίου Β΄ μέχρι τη Λ. Βασ. Κων/νου, κατά τις ώρες 07.00΄ - 17.30΄.

(25) Ακαδημίας, στο τμήμα της από την οδό Κανάρη μέχρι τη Λεωφ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ - 17.30΄.

(26) Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, κατά τις ώρες 07.00΄ - 15.00΄.

(27) Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Αμαλίας μέχρι την οδό Βούρβαχη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, κατά τις ώρες 07.00΄ - 15.00΄.

(28) Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, κατά τις ώρες 07.00΄ - 15.00΄.

(29) Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο, κατά τις ώρες 07.00΄ - 15.00΄.

(30) Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ - 15.00΄.

(31) Σταδίου, στο τμήμα της από την οδό Αμερικής μέχρι την πλατεία Συντάγματος, κατά τις ώρες 07.00΄ - 15.00΄.

Β) Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές των παρακάτω οδών κατά τις:

(Ι) Ώρες: 18.00΄ της 10.11.2012 έως 19.00΄ της 11.11.2012:

(1) Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Φειδιππίδου έως τη Λ. Μεσογείων.

(2) Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

(3) Αρχιμήδους, στο τμήμα της από την Πλ. Πλαστήρα έως την οδό Δικαιάρχου.

(4) Πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου.

(5) Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

(6) Ερατοσθένους, στο τμήμα της από την οδό Ευτυχίδου έως της Λ. Βασ. Κων/νου.

(ΙΙ) Ώρες: 00.01΄ - 17.30΄ της 11.11.2012:

(7) Λεωφ. Μαραθώνος, σε όλο το μήκος της.

(8) Μαραθωνοδρόμων, σε όλο το μήκος της.

(9) Λεωφ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της από τη Λ. Κάτω Σουλίου μέχρι το Μαραθώνα.

(10) Πανός, σε όλο το μήκος της.

(11) Λεωφ. Μεσογείων, σε όλο το μήκος της.

(12) Λεωφ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

(13) Λεωφ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

(14) Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

(15) Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

(16) Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της.

(17) Ριζάρη, σε όλο το μήκος της.

(18) Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Γ) Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από τη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

(1) Λεωφ. Μαραθώνος & Διονύσου (Ν. Μάκρη)

(2) Λεωφ. Μαραθώνος & Αγίας Μαρίνας (Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης)

(3) Λεωφ. Μαραθώνος & Φλέμιγκ (Ραφήνα)

(4) Λεωφ. Μαραθώνος & Αγίου Χριστοφόρου - Βλεπύρου (Πικέρμι)

(5) Λεωφ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου-Εθνικής Αντιστάσεως (Παλλήνη)

(6) Λεωφ. Μαραθώνος & Έξοδος Αττικής Οδού (Παλλήνη)

(7) Λεωφ. Μαραθώνος & Λεωφ. Λαυρίου - Κλεισθένους - Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής)

(8) Λεωφ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος - Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή)

(9) Λεωφ. Μεσογείων & 17ης Νοέμβρη - Ζωοδόχου Πηγής (Χολαργός, Χαλάνδρι)

(10) Λεωφ. Μεσογείων & Ιωάννου Θεολόγου - Παρίτση (Χολαργός-Ν. Ψυχικό)

(11) Λεωφ. Μεσογείων & Λεωφ. Δημοκρατίας (Ν. Ψυχικό)

(12) Λεωφ. Μεσογείων & Λεωφ. Κατεχάκη (Αθήνα)

(13) Λεωφ. Μεσογείων & Μιχαλακοπούλου - Φωκίδος (Αθήνα)

(14) Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Λεωφ. Βασ. Κων/νου (Αθήνα)

Οι παραπάνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύναται να παραταθούν ή και να μειωθούν ανάλογα με την εξέλιξη του αγωνίσματος με ευθύνη των Διοικούντων Αξιωματικών των εμπλεκομένων Υπηρεσιών μας (Υ.Τ. Αθηνών - Τ.Τ. Αγ. Παρασκευής – Καισαριανής – Αττικής Οδού).

Των παραπάνω απαγορεύσεων εξαιρούνται τα οχήματα με ειδικές διαπιστεύσεις και αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):

Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λεωφ. Καραμανλή – Λεωφ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λεωφ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου και στη συνέχεια :

- Για Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λ.π. : Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λεωφ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λ.π.

- Για Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λ.π. : δεξιά Λεωφ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου - αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.

- Για Νότια Προάστια : Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λεωφ. Λαυρίου – δεξιά Λεωφ. Κορωπίου / Βάρης κ.λ.π.

Από Μαραθώνα για Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:

Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ.- συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.

Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια: Μέσω Λεωφ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να διασχίζουν το οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " "

Τα νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ

Εικόνα από την ελληνική μυθολογία θα φέρουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειάς τους.

Πρόκειται για την Ευρώπη, την πριγκίπισσα των Φοινίκων, κατά πάσα πιθανότητα κόρη του Αγήνορα, την οποία ο Δίας απήγαγε και η οποία αργότερα έμελλε να δώσει στην ήπειρο το όνομά της. Η εικόνα της Ευρώπης, θα αντικαταστήσει τις αρχιτεκτονικές εικόνες του υδατογραφήματος των νέων ευρώ, τα οποία η ΕΚΤ θα αρχίσει να τυπώνει και να διοχετεύει στην αγορά από την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εικόνα αντί ενός γραφήματος, είναι δυσκολότερο να αντιγραφεί για την παραγωγή πλαστών χαρτονομισμάτων.

Διαβάστε Περισσότερα » " Τα νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ "

Κοντά σε συμφωνία Αθήνα-Βέρνη για τη φορολόγηση των καταθέσεων

«Πράσινο φως» από την Ελβετία ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά όσον αφορά τη φορολόγηση των καταθέσεων.

Το υπουργικό συμβούλιο της ελβετικής κυβέρνησης είπε τελικά το «ναι», ενώ ήδη έχει συνάψει παρόμοιες συμφωνίες και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Βρετανία και Αυστρία).

Οι συμφωνίες διασφαλίζουν το απόρρητο των τραπεζικών λογαριασμών, ψστόσο οι καταθέτες υποχρεούνται να καταβάλουν φόρους για τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν. Οι φόροι αυτοί παρακρατούνται απευθείας από την ελβετική τράπεζα όπου βρίσκεται ο λογαριασμός και στη συνέχεια αποδίδονται στη χώρα καταγωγής του καταθέτη.

Από ελβετικής πλευράς δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφορία για το συνολικό ύψος των μη δηλωμένων ποσών που διαθέτουν Έλληνες καταθέτες σε ελβετικές τράπεζες, ενώ οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 160 δισ. ευρώ κρίνονται «μη ρεαλιστικές» από τις ελβετικές αρχές.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας για τη φορολόγηση ελληνικών κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί σε ελβετικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει από το 2011.

protothema

Διαβάστε Περισσότερα » " Κοντά σε συμφωνία Αθήνα-Βέρνη για τη φορολόγηση των καταθέσεων "

Στο κόκκινο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέα ρύθμιση

Στα 10,169 δισ. ευρώ έφθασαν το Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να προχωρήσει σε νέα ρύθμιση.

Σε νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών υπό το βάρος της μεγάλης αύξησης που παρουσιάζουν οι οφειλές αυτές από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το Σεπτέμβριο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους έφθασε τα 10,169 δισ. ευρώ. Μάλιστα παρουσίασαν σημαντική αύξηση από τα τέλη Ιουλίου που ανέρχονταν σε 3,885 δισ. ευρώ γεγονός που αποδίδεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί φορολογούμενοι στην καταβολή του φόρου εισοδήματος και άλλων φορολογικών υποχρεώσεών τους.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να ανακοινώσει τη νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να εξοφλήσουν σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους. Μάλιστα η ρύθμιση αυτή θα προβλέπει την δυνατότητα καταβολής δόσεων ακόμη και της τάξης των 50 ευρώ το μήνα από τους οφειλέτες ανάλογα με τις οικονομικές τους αντοχές.

Επίσης θα προβλέπεται ότι χρήση της ρύθμισης θα μπορούν να κάνουν και όσοι οφειλέτες είχαν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις στο παρελθόν χωρίς ωστόσο να φανούν συνεπείς στην εξόφληση των δόσεων που προέβλεπε.

news247

Διαβάστε Περισσότερα » " Στο κόκκινο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Νέα ρύθμιση "

Στις 11 Νοεμβρίου τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αριστοτέλη στην Αδελαΐδα

Στις 11 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός της Νοτίου Αυστραλίας Jay Weatherill θα κάνει τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αριστοτέλη στην κεντρική πλατεία του Πανεπιστημίου Φλίντερς της Αδελαΐδας.

Η πράξη αυτή δεν είναι μικρής σημασίας καθώς προβάλλει τη διάρκεια του ελληνικού πνεύματος σε μια χώρα τόσο σημαντική για τον Ελληνισμό, όπως η Αυστραλία και σε μια εποχή που υπερτονίζονται οι ασιατικές γλώσσες και σχεδόν υποβαθμίζονται οι ευρωπαϊκές.

Το επίτευγμα αυτό οφείλεται στο πεισματικό όραμα του Σωτήρη Φύλλη, όταν πριν από τρία χρόνια αποφάσισε να προσεγγίσει τον τότε νομάρχη της Χαλκιδικής, Αστέριο Ζωγράφο, ζητώντας του να κατασκευαστεί η προτομή στην Ελλάδα και να ταξιδέψει ως τη μακρινή Αυστραλία, πράγμα που έγινε. Το επόμενο βήμα ήταν να καλλιτεχνηθεί η βάση της προτομής από μάρμαρο. Το έξοδο αυτό, ύψους 20.000 δολαρίων ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο σύλλογος Χαλκιδικαίων Νοτίου Αυστραλίας, ο οποίος ενθουσιαστικά υποστήριξε την προσπάθεια αυτή.

Όλα αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης ιστορίας που ξεκίνησε το 2011 και άρχισε να υλοποιείται το 2012. Η κυβέρνηση της Νοτίου Αυστραλίας σε συμφωνία με το πανεπιστήμιο Φλίντερς και την κυβέρνηση της Ελλάδας αποφάσισε να επενδύσει 600.000 δολάρια, για 4 χρόνια, στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Φλίντερς για να στηθεί το κέντρο ΛΟΓΟΣ. Η πράξη αυτή, μοναδική στα χρονικά της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εκτός Ελλάδος, είχε διπλό στόχο: πρώτον να δοθούν υποτροφίες σε φοιτητές με σκοπό να γίνουν εκπαιδευτικοί της Ελληνικής γλώσσας στη Νότια Αυστραλία και δεύτερο να αναπτυχθεί πρόγραμμα διδασκαλίας on line σε πανεπιστημαϊκό επίπεδο. Οι πρώτοι φοιτητές ήδη ολοκλήρωσαν το πρώτο έτος σπουδών τους.

Παράλληλα, του χρόνου, 27-30 Ιουνίου 2013, ο ΛΟΓΟΣ οργανώνει το 10ο Διεθνές συνέδριο, σημαντικό μέρος του οποίου θα επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν σε άτομα ελληνικής καταγωγής που περνούν στην τρίτη ηλικία.

Η ομάδα, με πλήρη στήριξη του πανεπιστημίου, εργάζεται σκληρά ώστε προγράμματα Ελληνικών Σπουδών να είναι διαθέσιμα, παναυστραλιανά και ίσως διεθνώς στο προσεχές μέλλον. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το Φλίντερς προσπαθεί να απαντήσει σε μια από τις δυσκολότερες φάσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εκτός Ελλάδος και σε μια εποχή που τα δεδομένα όλων των πανεπιστημιακών προγραμμάτων -και όχι μόνον των γλωσσών- ανατρέπονται με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον.

Σημειωτέον ότι από το 2003 το Πανεπιστήμιο Φλίντερς εγκαινίασε νέο πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο Ντάργουϊν, το οποίο διδάσκεται μέσω Φλίντερς. Πάνω από 400 φοιτητές έχουν φοιτήσει μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα αυτό. Η επιτυχής συνεργασία του Πανεπιστημίου Φλίντερς με το Πανεπιστήμιο Ντάργουιν δείχνει καθαρά ότι ο δρόμος περνά μέσα από συνεργασίες.

Η Παμμακεδονική Ένωση Νοτίου Αυστραλίας έκρινε σκόπιμο να προσεγγίσει το Πανεπιστήμιο, ώστε την ημέρα που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Αριστοτέλη να γίνουν και τα Δημήτρια εκεί. Πλήθος επισήμων και λαού θα πλαισιώσει το μοναδικό αυτό γεγονός κάτω και γύρω από την επιβλητική παρουσία του μεγάλου φιλοσόφου. Θα γίνουν ομιλίες, χοροί και βέβαια θα υπάρχουν αρκετά εκλεκτά μακεδονικά εδέσματα. Τα μισά από τα κέρδη της εκδήλωσης θα δωρηθούν στο ΛΟΓΟ.

iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Στις 11 Νοεμβρίου τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Αριστοτέλη στην Αδελαΐδα "

Νίπτει τας χείρας του ο Ντράγκι

Την ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εξαντλήσει τα περιθώρια της στο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα και δεν έχει εντολή προκειμένου να παράσχει περαιτέρω βοήθεια έδωσε σήμερα ο Μάριο Ντράγκι.

Σε ερώτηση τι μπορεί να κάνει η τράπεζα για να βοηθήσει την Ελλάδα ο πρόεδρος της ΕΚΤ απάντησε: «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο μεγαλύτερο μέρος της έχει τελειώσει».

Η δήλωση του Μάριο Ντράγκι έρχεται σε μία περίοδο που οι Βρυξέλλες και το ΔΝΤ συζητούν την πρόταση η ΕΚΤ να δεχθεί μεγαλύτερο κούρεμα στα ελληνικά ομόλογα που έχει στην κατοχή της, γεγονός που βρίσκει μέχρι στιγμής κάθετα αντίθετο το Βερολίνο.

«Εξαρτάται από τις κυβερνήσεις να αποφασίσουν εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κέρδη (από ελληνικά ομόλογα) για την Ελλάδα» υπογράμμισε ο επικεφαλής της ΕΚΤ.

real 

Διαβάστε Περισσότερα » " Νίπτει τας χείρας του ο Ντράγκι "

Αθώος ο Κούβελος για το αδήλωτο εκατομμύριο

Αθώος κρίθηκε ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβελος για την υπόθεση ανακριβούς πόθεν έσχες. Ο κ. Κούβελος κατηγορούνταν για την... υπόθεση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που ήταν κατατεθειμένο σε λογαριασμό του Λονδίνου από ρευστοποίηση μετοχών στις ΗΠΑ χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθεί στη δήλωση "πόθεν έσχες" του 2011.

Οι εφέτες, παρά την αντίθετη πρόταση του εισαγγελέα Εφετών Κωνσταντίνου Τζαβέλα που είχε προτείνει την παραπομπή σε δίκη του κ. Κούβελου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, έκριναν ότι δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς το σε βάρος του αδίκημα και για αυτό θα πρέπει να απαλλαγεί.

Για την υπόθεση είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ντόρας Μπακογιάννη με έγγραφο προς την Βουλή του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το θέμα είχε έρθει στην δημοσιότητα μετά από αναφορά του Επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Παναγιώτη Νικολούδη, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Όταν είχε ξεσπάσει η υπόθεση, η κ. Μπακογιάννη με ανακοίνωσή της έκανε λόγω για σκοπιμότητα.

sofokleousin

Διαβάστε Περισσότερα » " Αθώος ο Κούβελος για το αδήλωτο εκατομμύριο "

«Μπρα ντε φερ» Αθήνας – Σκοπίων για την ονομασία

H Ελληνική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει επίσημα την απάντηση των Σκοπίων στην πρόταση για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας, μολονότι την έχει λάβει εδώ και τρία εικοσιτετράωρα.

Δημοσιογραφικές πηγές από τη γειτονική χώρα, αναφέρουν ότι η αντίδραση των Σκοπίων στην επιστολή Αβραμόπουλου είναι καταρχήν, θετική. Δεν αναφέρουν ωστόσο εάν γίνεται ή όχι δεκτό, το Μνημόνιο Κατανόησης που έχει προταθεί.

Η πρόσκληση του ελληνικού ΥΠΕΞ (έγινε αρχές Οκτωβρίου) ήταν μία ένδειξη ότι μεθοδεύεται άρση των εμποδίων για ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Η σκοπιανή πλευρά είχε επιφυλαχθεί να απαντήσει στην ελληνική πρόταση, αν και θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο να αποδεχθεί και να συνυπογράψει ως έχει, το κείμενο το οποίο προτάθηκε.

Άλλωστε, πρόκειται για «Σχέδιο Μνημονίου» πράγμα το οποίο παραπέμπει σε νέο παράλληλο κύκλο, διμερών όμως, διαβουλεύσεων για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, εφόσον βεβαίως υπάρξει θετική ανταπόκριση από τα Σκόπια. Μάλιστα με την συνοδευτική επιστολή του ο κ. Αβραμόπουλος διευκρίνιζε, ότι η συνεννόηση μπορεί να γίνει σε επίπεδο επικεφαλής των Γραφείων Συνδέσμων των δύο χωρών, καθώς και των δύο διαπραγματευτών.

Η απάντηση των Σκοπίων, δόθηκε με την επιστολή του σκοπιανού Υπουργού Εξωτερικών Nikola Poposki προς στον έλληνα ομόλογό του Δημήτρη Αβραμόπουλο, ακριβώς ένα μήνα μετά την επιστολή του τελευταίου προς τις αρχές της ΠΓΔΜ.

Με την επιστολή Poposki οι σκοπιανοί χαιρετίζουν την ελληνική πρόθεση να προχωρήσουν οι συνομιλίες για την επίλυση των διαφορών «αποφασιστικά».

Η επιστολή δόθηκε στον υφυπουργό εξωτερικών Δημήτρη Κούρκουλα, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Poposki επιμένει ότι η ελληνική πρόταση περί υπογραφής Μνημονίου κατανοήσεως μεταξύ των δύο χωρών ως βάση επίλυση της διαφοράς στην ονομασία ήρθε ως απάντηση στις πρωτοβουλίες της χώρας του.

Πρόσφατα ο Επίτροπος Διεύρυνσης Štefan Füle άσκησε πιέσεις στις δύο πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους. Από την πλευρά της Κομισιόν, υπάρχει ανάγκη να ξεπεραστεί το ελληνικό βέτο και να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, προκειμένου να μπει σε πιο σταθερό μονοπάτι η ΠΓΔΜ υπό το φως των αυξανόμενων εθνοτικών εντάσεων.

Φιλόδοξίες για τη μελλοντική ελληνική Προεδρία

Η Ελλάδα έχει φιλόδοξα σχέδια για τα Δυτικά Βαλκάνια, ενόψη της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2014. Στις 5 Οκτωβρίου, ο έλληνας ΥΠΕΞ Δημήτρης Αβραμόπουλος απέστειλε επιστολή στον Poposki που περιελάμβανε πρόταση για διμερές Μνημόνιο Συνεννόησης, ως βάση για την εύρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας.

Σε αυτή τη βάση, η Κομισιόν έχει σχέδιο σύμφωνα με το οποίο τα Σκόπια θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις ακόμη και πριν την επίλυση του θέματος της ονομασίας. Στο κείμενο στρατηγικής για τη διεύρυνση που δημοσίευσε πρόσφατα για το 2012, κάνει έκκληση να βρεθεί λύση στο ζήτημα «στα πρώιμα στάδια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων».

Στην επιστολή του προς έλληνα Υπουργό Εξωτερικών,, ο Poposki επαναλαμβάνει πολλά από όσα είχε πει και ο έλληνας ΥΠΕΞ, περί βελτίωσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προώθησης της καλής γειτονίας και ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.

«Ελπίζω θα συμφωνήσετε επίσης με την πρόσφατη αξιολόγηση της Κομισιόν, ότι δηλαδή μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα συνεισέφερε στη δημιουργία συνθηκών που θα ευνοούσαν την εύρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ», αναφέρει η επιστολή.

«Είναι ακλόνητη θέλησή μας να ξεπεράσουμε τη διαφορά για το ζήτημα της ονομασίας. Αυτό θα ωφελήσει και τις δύο χώρες και την περιοχή ως σύνολο. Ξεκινώντας από αυτό το κοινό όραμα, χαιρετίζω την πρόθεση που εκφράζετε στην επιστολή σας, να προχωρήσουμε αποφασιστικά τις συνομιλίες για το θέμα της ονομασίας», γράφει ο Poposki.

Η Βουλγαρία διαλύει το «πάρτι»;

Η ευοίωνη διπλωματική επαναπροσέγγιση Ελλάδας Σκοπίων ίσως επισκιαστεί από τις δηλώσεις του βούλγαρου προέδρου Rossen Plevneliev, που την προηγούμενη εβδομάδα είπε στον Fule ότι τα Σκόπια «δεν είναι έτοιμα» να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Οι θέσεις του βούλγαρου επανελήφθησαν κατά τις συναντήσεις Fule σε κυβερνητικό επίπεδο.

Βούλγαροι αξιωματούχοι σε διάφορα επίπεδα κατηγορούν τα Σκόπια ότι κλέβουν την βουλγαρική ιστορία, χειραγωγούν ιστορικά γεγονότα, ότι κάνουν διακρίσεις εναντίον πολιτών της ΠΓΔΜ με βουλγαρική υπηκοότητα και δυσφημούν τη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της EurActiv, αξιωματούχοι της Κομισιόν εξετάζουν το κατά πόσο σοβαρή είναι η απειλή ενός βουλγαρικού βέτο. Η Βουλγαρία το επόμενο καλοκαίρι έχει κοινοβουλευτικές εκλογές και η «σκληρή θέση» απέναντι στα Σκόπια φαίνεται να έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των βούλγαρων πολιτών.
Η Κομισιόν χαιρέτησε την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με την Ελλάδα.

skai

Διαβάστε Περισσότερα » " «Μπρα ντε φερ» Αθήνας – Σκοπίων για την ονομασία "

«Αγροτάκια» με καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό!

Με νέα πρόσωπα και περιπτώσεις να κάνουν ήδη το γύρω του διαδικτύου, ανάμεσα στα «φτωχαδάκια» με τις καταθέσεις μεγαλοεπιχειρηματία ανήκουν και εκατοντάδες «αγροτάκια»!

Όπως αναφέρει το trikalavoice, μεταξύ των βιοπαλαιστών συγκαταλέγεται και Τρικαλινός αγρότης με καταθέσεις μισό εκατομμύριο ευρώ (490.000 για την ακρίβεια), ο οποίος τις έχει… διασκορπίσει σε τράπεζες της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν και της Κύπρου.

Ο Τρικαλινός αγρότης φέρεται να δηλώνει εισόδημα 2.900 ευρώ ετησίως (ναι, καλά διαβάσατε. ΕΤΗΣΙΩΣ) , οπότε θα κληθεί να δικαιολογήσει πως κατάφερε να βάλει στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Οι πληροφορίες για «αγροτάκια» που… ψήνονται στον ήλιο για το μεροκάματα αλλά έχουν σε τράπεζες του εξωτερικού λεφτά για να ζήσουν 3 (και βάλε…) γενιές, είναι χαρακτηριστικότατες του πάρτι φοροδιαφυγής που γινόταν τόσα χρόνια στις πλάτες του ελληνικού λαού.

Έτσι, περισσότεροι από 600 αγρότες εκτιμάται ότι έχουν βγάλει στο εξωτερικό πάνω από 700 εκ. ευρώ! Την ίδια ώρα, η πλειοψηφία δηλώνει ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη του ΟΓΑ…

star

Διαβάστε Περισσότερα » " «Αγροτάκια» με καταθέσεις 700 εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό! "

Καταρρέουν τα έσοδα – Στα 53,83 δισ. ευρώ έφτασαν τα ανείσπρακτα ληξιπρόθεσμα

Τη πλήρη κατάρρευση των εσόδων και ακολούθως του σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά, φοβούνται στο υπουργείο Οικονομικών, βλέποντας τα νεώτερα στοιχεία για τη πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς μήνα με το μήνα, διογκώνονται με απίστευτους ρυθμούς.

Το Σεπτέμβριο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων αυξήθηκαν κατά 3,3 δισ. ευρώ, ενώ από την αρχή του έτους τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 10,16 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ποσό-ρεκόρ των 53,83 δισ. ευρώ!

Από το ποσό αυτό μέσα στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου εισπράχθηκαν μόνο 1,58 δισ. από ενώ διαγράφηκαν οφειλές ύψους 403 εκατ ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ο στόχος που έχει τεθεί για το τέλος του τρέχοντος έτους είναι να έχουν εισπραχθεί τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ από τις ανεξόφλητες φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν συσσωρευθεί μέχρι το τέλος του 2011.

Επιπλέον, ως το τέλος Ιουνίου έπρεπε να καταλήξουν στα δημόσια ταμεία τουλάχιστον το 20% των νέων χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του 2012 και άλλο ένα 20% στο τέλος του έτους.

Από τα στοιχεία της ΓΓΠΣ προκύπτει επίσης ότι είναι «ανοιχτοί» 278 έλεγχοι σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου και αυτοαπασχολούμενους, έχουν ολοκληρωθεί οι 24, και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 2 δισ ευρώ εκ των οποίων εισπράχθηκε το 1 δισ. ευρώ.

iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Καταρρέουν τα έσοδα – Στα 53,83 δισ. ευρώ έφτασαν τα ανείσπρακτα ληξιπρόθεσμα "

Πάτρα: Δεν θα πληρώσουν ρεύμα για να πάρουν..πετρέλαιο θέρμανσης - Φτώχεια και στα σχολεία

Δεν είναι καινούργιο. Για μια ακόμα φορά πολλά σχολεία δεν θα πληρώσουν λογαριασμούς ρεύματος και άλλων ΔΕΚΟ προκειμένου να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης, κι αυτό για τι τα χρήματα δεν επαρκούν.

Μόλις χθες μοιράστηκε στα σχολεία της Πάτρας η δεύτερη δόση της περσινής σχολικής χρονιάς, που δεν ξεπερνά τις 380.000 ευρώ. Την ίδια ώρα τα ανεξόφλητα παραστατικά των 280σχολείων της Πάτρας αγγίζουν τις 400.000 ευρώ, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Ανδρέα Φίλια.

Στο πλαίσιο αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων δεν πληρώνει τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, για να εξασφαλίσει το πετρέλαιο και να μην ξεπαγιάσουν οι μαθητές, ενώ σε κάποια σχολεία εκπαιδευτικοί και διευθυντές βάζουν το χέρι στην τσέπη για να καλυφθούν άλλες λειτουργικές ανάγκες.

Κανονικά, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας Ανδρέα Φίλια, τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν πάρει την τρίτη δόση και να περιμένουν την τρίτη. Αντιθέτως αυτή που δόθηκε χθες αποτελεί τη δεύτερη δόση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

thebest

Διαβάστε Περισσότερα » " Πάτρα: Δεν θα πληρώσουν ρεύμα για να πάρουν..πετρέλαιο θέρμανσης - Φτώχεια και στα σχολεία "

Οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες καθαρές ζημιές της τελευταίας δεκαετίας για την Deutsche Telekom

Τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες καθαρές ζημιές της τελευταίας δεκαετίας εμφάνισε η Deutsche Telekom εξαιτίας διαγραφών ύψους... 7,4 δισ. ευρώ στη μονάδα T-Mobile USA της γερμανικής εταιρείας.

Πάντως, τα λειτουργικά της κέρδη και οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 2,6% στα 4,78 δισ. ευρώ, έναντι 4,69 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι οικονομολόγοι. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,1% στα 14,7 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 14,6 δισ. ευρώ που ανέμενε η αγορά.

Η γερμανική εταιρεία εμφάνισε, ωστόσο, καθαρές ζημιές ύψους 6,9 δισ. ευρώ, ή 1,61 ευρώ ανά μετοχή, έναντι κερδών 1,07 δισ. ευρώ, ή 25 σεντς ανά μετοχή, που είχε εμφανίσει ένα χρόνο νωρίτερα.

fpress

Διαβάστε Περισσότερα » " Οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες καθαρές ζημιές της τελευταίας δεκαετίας για την Deutsche Telekom "

Π.Πικραμμένος: Οι δικαστές να αμείβονται βάσει απόδοσης

Να αμείβονται οι δικαστές βάσει της απόδοσης τους και το Συμβούλιο της Επικρατείας να γνωμοδοτεί για τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα ή μη των νομοσχεδίων που κατατίθενται στη Βουλή πρότεινε ο τέως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμμένος, κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή).

Ο κ. Πικραμμένος δεν παρέλειψε να υπομνήσει προς τους συναδέλφους του ότι δεν πρέπει να αυτοκαταργούνται με μεγάλης διάρκειας αποχές από τα καθήκοντά τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον τέως υπηρεσιακό πρωθυπουργό, πρέπει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο να χορηγηθεί η αρμοδιότητα να επεξεργάζεται νομοτεχνικά και να γνωμοδοτεί και για τα νομοσχέδια, όπως ακριβώς κάνει με τα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων.

Ακόμη, τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο χαρακτήρας του ΣτΕ ως συνταγματικού δικαστηρίου και παράλληλα να απαλλαγεί από το μεγάλο όγκο των υποθέσεων που το απασχολούν.

Παράλληλα, ο κ. Πικραμμένος σημείωσε ότι οι δικαστές θα πρέπει να αμείβονται ανάλογα με την απόδοσή τους, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να καταρτίζεται ένας ιδιαίτερος προϋπολογισμός για τη Δικαιοσύνη που θα δημιουργείται από τους δικούς της πόρους (παράβολα, εξαγορά ποινών κ.λπ.).

“Η Δικαιοσύνη έχει τους δικούς της πόρους και νομίζω ότι κανένας δεν αμφισβητεί την ικανότητά της να τους διαχειρίζεται η ίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι τόσο τα οικονομικά όσο και τα ποσοτικά αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα εάν τη διαχείριση όλων των οικονομικών της Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, την επωμιζόταν ένα ανεξάρτητο όργανο. Η κατάρτιση ενός ιδιαίτερου προϋπολογισμού για τη Δικαιοσύνη και η διαχείρισή του από ένα ανεξάρτητο όργανο συμβαδίζει με την αρχή του αυτοδιοίκητου της Δικαιοσύνης και περιορίζει τον κίνδυνο άσκησης πιέσεων στους δικαστές από την πολιτική εξουσία” ανέφερε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο κ. Πικραμμένος.

Με αφορμή την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, ο Παναγιώτης Πικραμμένος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της απόφασης του ΣτΕ (668/2012) που έκρινε συνταγματικό το πρώτο μνημόνιο και, εμμέσως πλην σαφώς, θα περιχαρακώσει τα όρια της συνταγματικότητας του δεύτερου μνημονίου, το οποίο εκκρεμεί για εκδίκαση στο ΣτΕ.

“Πάντως, το δικαστήριο δεν παρέλειψε να θέσει και τα όρια της δράσης του νομοθέτη, τόσο στην παρούσα όσο και σε μελλοντικές φάσεις της κρίσεως.”

“Δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση από τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της δυσμενούς και παρατεταμένης οικονομικής συγκυρίας να κατανέμεται πάντοτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, και να ευνοούνται άλλες κατηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων –κυρίως στο πεδίο της εκπληρώσεως των φορολογικών τους υποχρεώσεων– προκαλείται σε μεγάλο ποσοστό η δυσμενής αυτή συγκυρία” κατέληξε.

24h

Διαβάστε Περισσότερα » " Π.Πικραμμένος: Οι δικαστές να αμείβονται βάσει απόδοσης "

Νέα μέτρα και ρήτρες ζητά η τρόικα

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι στο πολυνομοσχέδιο των Prior Actions που απαιτούνται για την καταβολή της επόμενης δόσης, το οποίο οριακά υπερψηφίστηκε αργά χθες το βράδυ, αρχίζει νέος... διπλωματικός μαραθώνιος για να αποφευχθούν νέα μέτρα, εδώ και τώρα. Πληροφορίες αναφέρουν η τρόικα βλέπει «κενά» στο πολυνομοσχέδιο και ζητά "διορθωτικές κινήσεις" Τα στελέχη της περιμένουν μεταφράσεις του νόμου στα αγγλικά. Θέλουν να «τσεκάρουν» αν όλα τα «προαπαιτούμενα» που υπάρχουν στο 3ο Μνημόνιο -που οριστικοποιείται στις δύο πλευρές του Ατλαντικού- έχουν νομοθετηθεί.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για πιέσεις σε δύο πεδία:

- Δια νόμου αποσαφήνιση της ρήτρας αυτόματης λήψης νέων μέτρων σε περίπτωση δημοσιονομικής απόκλισης (θεωρητικά και αυτόματης περικοπής των μέτρων αν η οικονομία πάει καλύτερα) αλλά και ειδικού λογαριασμού που θα διαχειρίζεται τη δόση.

- Νέες μικρές δημοσιονομικές «προσαρμογές» για το 2013 αλλά και προσθήκες σε φορολογικές παρεμβάσεις (στις διατάξεις για τον ΚΒΣ και τον Ειδικό Γραμματέα Εσόδων).

Ως κέντρο πίεσης για νέες παρεμβάσεις φέρονται συγκεκριμένα κράτη-μέλη και πλευρές της τρόικας. Πάντως, κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι κατανοούν τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις και ότι ασκούνται ήδη διπλωματικές πιέσεις να αποφευχθούν -προς το παρόν τουλάχιστον- οι νέες αυτές παρεμβάσεις δια νόμου.

Μόλις χθες άλλωστε, αναφέρουν αρμόδια στελέχη, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι τα μέτρα αυτά θα είναι τα τελευταία. Πάντως, στα κείμενα των εισηγητών του προϋπολογισμού του 2013, ο οποίος από σήμερα και έως την Κυριακή το βράδυ συζητείται στη Βουλή, γίνεται σαφές ότι η αναφορά σε «τελευταία μέτρα» δεν αφορά τις παρεμβάσεις του 2013 αλλά όλου του μεσοπροθέσμου, δηλαδή και τα 18,9 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα 4,5 δισ. ευρώ δεν έχουν καν ονοματιστεί ακόμη (αυτό προγραμματίζεται για την προσεχή άνοιξη μαζί με την αξιολόγηση της χώρας).

Ωστόσο, προς το παρόν ο δρόμος είναι μακρύς και απομένουν πολλοί σκόπελοι έως ότου διασφαλιστεί η καταβολή της δόσης. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι πιέσεις που ασκούνται δεν είναι κάτι καινούριο «και τον Μάρτιο το ίδιο συνέβη», αναφέρουν, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους ότι θα γίνει εφικτό να καμφθούν έως το κρίσιμο Eurogroup της Δευτέρας.

Ακόμη όμως και αν δεν υπάρξουν νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, δεν αποκλείουν την αναφορά στο Μνημόνιο Νο.3 το οποίο είναι επίσης δεσμευτικό κείμενο (υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών και το δημοσιονομικό σκέλος εγκρίνεται από το Ecofin). Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κρίσιμες παράγραφοι περί ρήτρας και ειδικών λογαριασμών φέρεται να έχουν μείνει… τελευταίες προς οριστικοποίηση στα draft που πηγαινοέρχονταν τις προηγούμενες ημέρες με email μεταξύ κυβέρνησης και επιτηρητών...

capital

Διαβάστε Περισσότερα » " Νέα μέτρα και ρήτρες ζητά η τρόικα "

Στα ΕΛΤΑ η εξόφληση τελών κυκλοφορίας

Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ώστε να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια, έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2013 προσκομίζοντας στα ΕΛΤΑ μόνο τον Α.Φ.Μ. και την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Οι πολίτες θα μπορούν να εξοφλούν τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και στο δίκτυο καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με βάση σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΕΛΤΑ, η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση, ενώ η απόδειξη πληρωμής θα χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό της εξόφλησης.

Διαβάστε Περισσότερα » " Στα ΕΛΤΑ η εξόφληση τελών κυκλοφορίας "

Γιατροί: Θα καταργήσουμε στην πράξη τη συνταγογράφηση με δραστική!

Δε σκοπεύουν οι ιδιώτες γιατροί να ακολουθήσουν το μέτρο της συνταγογράφησης μόνο με δραστική ουσία το οποίο θεωρούν καταστροφικό αλλά και επικίνδυνο για την υγεία των ασθενών. Τι θα κάνουν;

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας: «Ο Ιατρικός Κόσμος δε θα ακολουθήσει τις αντιδεοντολογικές και αντιεπιστημονικές αποφάσεις που θέτουν την ταφόπλακα στο καταρρέον σύστημα υγείας».

Οι γιατροί που πραγματοποίησαν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας το βράδυ της Τετάρτης έξω από τη Βουλή μαζί με χιλιάδες άλλους συγκεντρωμένους, επισημαίνουν ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις είναι ακρωτηριαστικες για την υγεία των πολιτών και ειδικά η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής μέσω αποκλειστικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας, η απελευθέρωση της άσκησης της ιατρικής, η επιβολή πληρωμής από τους ασφαλισμένους του ενός ευρώ ανά συνταγή και των εικοσιπέντε ευρώ ανά νοσηλεία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και πολλές άλλες

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Καταδικάζουμε δημόσια κάθε προσπάθεια μετάθεσης ευθύνης της φαρμακευτικής αγωγής σε μη γιατρούς που θέτει σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών. Η αλλαγή του σκευάσματος, από τρίτους, εκτός του θεράποντος γιατρού, μπορεί να αποβεί μοιραία τόσο για την αποτυχία του θεραπευτικού σχήματος και για τη ζωή του ασθενή.

Δε θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε απόπειρα αντιποίησης του Ιατρικού Επαγγέλματος, από όπου αυτή και αν προέρχεται, και αν ψηφιστεί τελικά το συγκεκριμένο μέτρο, ο κάθε θεράπων γιατρός θα το καταργήσει στην πράξη, προστατεύοντας πρώτα από όλα τη ζωή του ασθενή του.»

iatropedia

Διαβάστε Περισσότερα » " Γιατροί: Θα καταργήσουμε στην πράξη τη συνταγογράφηση με δραστική! "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news