facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη σύνταξή τους από το νέο έτος

Μαζικές επιστολές σε όλους τους συνταξιούχους του δημοσίου κοινοποιεί αυτές τις ημέρες το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, καλεί τους συνταξιούχους να δηλώσουν αν εργάζονται προκειμένου να τους...κόψει μέρος ή το σύνολο της σύνταξής τους.

Όπως προκύπτει από το κείμενο της επιστολής, από την 1η Ιανουαρίου 2013, θεσπίζονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

• Μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας των συνταξιούχων, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης που λαμβάνουν, εφόσον οι συνταξιούχοι αυτοί εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται (είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα)

• Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης (πλην της επικουρικής και του οικογενειακού επιδόματος) που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το όριο αυτό, προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια για κάθε παιδί που δικαιούνται οικογενειακή παροχή. Δηλαδή, αν συνταξιούχος εργάζεται και έχει ξεπεράσει το 55ο έτος της ηλικίας του θα χάνει το 70% του τμήματος τηγς σύνταξης που υπερβαίνει:

1. Τα 990 ευρώ αν δεν έχει παιδιά

2. Τα 1188 ευρώ αν έχει δύο παιδιά

Επομένως, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 2000 ευρώ ο οποίος δεν έχει παιδιά, θα χάσει περίπου 700 ευρώ από τη σύνταξή του αν δηλώσει (ή αν μαθευτεί) ότι εργάζεται.

Οδηγίες προς...συνταξιούχους

Με την επιστολή, οι συνταξιούχοι που εργάζονται καλούνται, κατά περίπτωση, να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να προσκομίσει έως την 30η Νοεμβρίου 2012, αντίγραφο της σύμβασής του (επικυρωμένης από τον ασφαλιστικό φορέα) από την οποία να προκύπτουν η ημερομηνία έναρξης και ο εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας τους «Στην περίπτωση που απασχολείσθε ως μισθωτός με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα δεν θα έχετε καμία συνέπεια» αναφέρει η επιστολή

2. Ως αυτοαπασχολούμενος, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους:

• Ως ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ

• Ως ασφαλισμένος στο ΕΤΑΑ

• Με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θα πρέπει να προσκομίσει έως 30/11/2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας.

3. Όποιοι μετέχουν σε εταιρεία και έχουν οποιαδήποτε ιδιότητα πέραν του απλού μέλους, θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν έως 30/11/2012, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά τους.

fpress

Διαβάστε Περισσότερα » " Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη σύνταξή τους από το νέο έτος "

Στη Βουλή το πρώτο πακέτο μέτρων για την εκταμίευση της δόσης

Στη Βουλή κατατέθηκε την Παρασκευή μέσω τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών, το πρώτο τμήμα από το πακέτο των μέτρων που θεωρούνται προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ, καθώς και για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων από την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής Δημοσίου στις ΔΕΚΟ. 

Η τροπολογία αφορά την κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού του Δημοσίου στις ΔΕΚΟ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η παύση των καθηκόντων όλων των προϊστάμενων εφοριών, τελωνείων και του ΣΔΟΕ, ενώ αυξάνεται η εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα:

* Ρυθμίζονται εκ νέου τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ειδικότερα, επιμηκύνονται κατά 8 έτη από τη λήξη της σύμβασής τους, με περίοδο χάριτος 3 ετών στην οποία θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

* Από τη δημοσίευση του νόμου λήγει η θητεία όλων των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναλλαγή των προσώπων που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις της φορολογικής διοίκησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προβλέπεται ακόμα ότι η ετήσια θητεία των προϊσταμένων μπορεί να ανανεώνεται έως δύο φορές, συνεπώς η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Η αξιολόγηση θα γίνεται κάθε τρεις μήνες.

* Ανοίγει ο δρόμος για την στελέχωση του νέου Σώματος Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης Εσόδων του Κράτους. Για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες  προβλέπεται ότι η στελέχωση του νέου Σώματος θα γίνει από υφιστάμενους ελεγκτές με τουλάχιστον διετή εμπειρία. Αν υπάρχει διετής εμπειρία, δεν χρειάζεται και η προβλεπόμενη συνέντευξη. 

* Αυξάνεται η εισφορά των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, η εισφορά αυξάνεται σε 25,87 ευρώ το μήνα από 14,56 ευρώ σήμερα. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση εσόδων κατά 86 εκατ. ευρώ, με ταμειακή απόδοση για τον ΕΟΠΥΥ 56 εκατ. ευρώ.

* Εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ από 1 Νοεμβρίου ο κλάδος ασθενείας προσωπικού τραπεζών ΕΤΒΑ, Εμπορικής και Πίστεως (Alpha), Γενικής και American Express.

* Καταργούνται οι ελάχιστες αμοιβές για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

* Καταργείται η εισφορά 4,950 τοις χιλίοις που επιβάλλεται επί των τιμών των καυσίμων και αποδίδεται στο ασφαλιστικό ταμείο των βενζινοπωλών.

* Μεταβιβάζεται στο Δημόσιο η κυριότητα τριών ακινήτων εντός του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού που ανήκουν σήμερα στον ΕΟΤ, τα ΕΛΤΑ και την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να αυξηθεί η επενδυτική αξία του ακινήτου και να διευκολυνθεί η αξιοποίησή του από το ΤΑΙΠΕΔ.

* Στις διαδικασίες μίσθωσης ακινήτων προς το Δημόσιο, δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορές εκτός από τους κύριους των ακινήτων και οι κάτοχοι αυτών με leasing.

in

Διαβάστε Περισσότερα » " Στη Βουλή το πρώτο πακέτο μέτρων για την εκταμίευση της δόσης "

Η πάταξη της φοροδιαφυγής: Φοροφυγάς για... τέσσερις τυρόπιτες!

Οι τέσσερις τυρόπιτες αξίας 4 ευρώ που μετέφερε με το αυτοκίνητό του ένας αρτοποιός στη Λάρισα ήταν αρκετές για να οδηγήσουν τους άνδρες του ΣΔΟΕ Θεσσαλίας στο να του αφαιρέσουν την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός του για 15 ημέρες!

Στο σχετικό έγγραφο της ΔΥΟ Λάρισας, αναφέρεται ότι ο αρτοποιός μεταφέρε τις τυρόπιτες, χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την τιμωρία του…

Όπως δήλωσε ο ίδιος:

Σε επαγγελματικό φορτηγό, γεμάτο με τιμολόγια όλα νόμιμα, κοντά 650 κιλά αρτοπαρασκευάσματα, βρέθηκαν τέσσερις τυρόπιτες χωρίς συνοδευτικό χαρτί, που ήταν καθαρά για ιδία χρήση.

«Αφού με έστειλαν από τον Άννα στον Καΐάφα, στο τέλος έφαγα τόση ειρωνεία και ύβρη από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ που με έδιωξε, παρόλο που του μιλούσα πολύ ήρεμα».

Μάλιστα, σα να μην έφταναν όλα αυτά στο τέλος ο προϊστάμενος του τόνισε: «Αφού είστε παράνομος κύριε θα πληρώσετε. Τι το περάσατε εδώ;»

Από το αυτοκίνητο αφαίρεσαν την άδεια κυκλοφορίας, τις πινακίδες και επέβαλλαν πρόστιμο ύψους 800 ευρώ για τις «ασυνόδευτες» τυρόπιτες.

«'Τιμωρήθηκα σκληρά για τέσσερις τυρόπιτες κι αναρωτιέμαι πόσο σκληρά θα τιμωρηθούν όσοι κλέβουν δις. Αν ποτέ τιμωρηθούν» δηλώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται για μία κωμικοτραγική ιστορία που μας δείχνει σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός της χώρας», ανέφερε ο κ. Χρόνης Ισαακίδης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας.


Διαβάστε Περισσότερα » " Η πάταξη της φοροδιαφυγής: Φοροφυγάς για... τέσσερις τυρόπιτες! "

Στουρνάρας: Δεν έχω πρωτόκολλο καταχώρησης για τη λίστα Λαγκάρντ

Επιστολή, με την οποία γνωστοποιεί ότι δεν βρέθηκε πρωτόκολλο καταχώρησης της λίστας Λαγκάρντ στο υπουργείο Οικονομικών, απέστειλε προς τους οικονομικούς εισαγγελείς ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Στουρνάρας.

Η επιστολή του υπουργού έρχεται ως απάντηση στην παραγγελία των εισαγγελέων για τη διαβίβαση, στο γραφείο τους, των συνοδευτικών εγγράφων και του εγγράφου πρωτοκόλλησης της επίμαχης λίστας, που είχε παραδοθεί από την Κριστίν Λαγκάρντ, τότε υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, στον Έλληνα ομόλογό της Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Στην επιστολή του προς τους εισαγγελείς ο κ. Στουρνάρας αναφέρει ότι έπειτα από διερεύνηση στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο του γραφείου του υπουργού δεν προκύπτει κανένα στοιχείο περί καταχώρισης ψηφιακού δίσκου (CD).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από δικαστικές πηγές, το έως τώρα συγκεντρωθέν υλικό αποδεικνύει ότι το επίμαχο CD παραδόθηκε στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών με επίσημο έγγραφο και αριθμό πρωτοκόλλου από τις γαλλικές αρχές.

Την ερχόμενη εβδομάδα για το θέμα της λίστας, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα 1.991 καταθετών στην τράπεζα HSBC Γενεύης, έχουν κληθεί να καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννης Καπελέρης και Γιάννης Διώτης.

tovima

Διαβάστε Περισσότερα » " Στουρνάρας: Δεν έχω πρωτόκολλο καταχώρησης για τη λίστα Λαγκάρντ "

Κλειστές οι ΔΟΥ Δευτέρα και Τρίτη

Παρατείνονατι οι πληρωμές όσων φορολογούμενων πολιτών λήγουν οι προθεσμίες εντός του συγκεκριμένου διημέρου.

To ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των ταμειακών συναλλαγών με το ευρύ κοινό σήμερα το μεσημέρι στις 13.30, των 127 Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία από τις 22 Οκτωβρίου.Και τούτο, όπως ανακοινώθηκε, προκειμένου να προβούν στην έγκαιρη κατάθεση των εισπράξεων στις εμπορικές τράπεζες, των οποίων το ωράριο συναλλαγής ολοκληρώνεται στις 14.30.

Όπως εξάλλου επισημαίνεται σε διευκρινιστική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι ΔΟΥ στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των ΔΟΥ, που αναστέλλεται η λειτουργία, δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα, 22.10.2012 και την Τρίτη, 23.10.2012.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται βάσει της ΠΟΛ./1101/19.3.2002 απόφασης του υπουργού Οικονομικών, στη βάση του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ των φορολογουμένων.  Oι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και συναλλαγών των φορολογούμενων που λήγουν τη Δευτέρα και την Τρίτη παρατείνονται κατά μία ημέρα.

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Δ.Ο.Υ έδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., που αναστέλλεται η λειτουργία, δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα, 22.10.2012 και την Τρίτη, 23.10.2012. Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται κατά μία εργάσιμη μέρα.

Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως σημειώνει το υπουργείο, πρέπει να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση, σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών.

newsit

Διαβάστε Περισσότερα » " Κλειστές οι ΔΟΥ Δευτέρα και Τρίτη "

Η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε και την Γενική Τράπεζα

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υπέγραψε τη συμφωνία με τη γαλλική Société Générale για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της στη Γενική Τράπεζα.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει ότι είναι πεπεισμένη ότι η εξαγορά της Γενικής προσφέρει συνέργειες στον διευρυμένο Ομιλο και διευκολύνει την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου, Μιχάλης Σάλλας: «Μετά την εξαγορά επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ATEbank, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η προσθήκη της Γενικής Τράπεζας θα βελτιώσει περαιτέρω τα κεφάλαια και τις πηγές χρηματοδότησής μας και ενισχύει τη θέση μας στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση». Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο που έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

 . Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν εγκριθεί από το ΤΧΣ. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2012 και υπόκειται στις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις. Τα κύρια σημεία της συναλλαγής είναι τα ακόλουθα: Συνολική επένδυση της Société Générale ύψους 444 εκατ. ευρώ, η οποία υπόκειται σε πιθανή θετική αναπροσαρμογή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, με βάση την καθαρή θέση (Net Asset Value) της Γενικής Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Αυτό το ποσό θα καταβληθεί κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής και θα αποτελείται από δύο μέρη: - Την ανακεφαλαιοποίηση της Γενικής Τράπεζας μέσω προκαταβολής έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 281 εκατ. ευρώ, όπως προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, - Κάλυψη ομολογιών έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale συνολικού ύψους 163 εκατ. ευρώ (με πιθανή θετική αναπροσαρμογή), οι οποίες θα παράσχουν πρόσβαση είτε σε αυξήσεις κεφαλαίου που θα οδηγούν στην απόκτηση του 0,5%του συνολικού αριθμού κοινών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από τη Société Générale κατόπιν ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης είτε (εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση μέχρι τα μέσα του 2014) θα μετατραπούν αυτόματα σε ομολογίες κεφαλαίου Tier 1, με μηχανισμό μόνιμης απομείωσης απαίτησης (permanent write-down mechanism). Το τίμημα για την εξαγορά: i) του 100% των μετοχών που κατέχει η Société Générale και ii) των απαιτήσεων της Société Générale που αντιστοιχούν σε προκαταβολές έναντι μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συμφωνήθηκε στο 1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η συνολική καθαρή θέση της Γενικής Τράπεζας στα τέλη του περασμένου Μαρτίου ήταν 100 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η Γενική Τράπεζα δεν λαμβάνει διατραπεζική χρηματοδότηση από τη Société Générale ούτε προβλέπεται στη συμφωνία αντίστοιχη υποχρέωση για το μέλλον.

I-Reporter

Διαβάστε Περισσότερα » " Η Τράπεζα Πειραιώς αγόρασε και την Γενική Τράπεζα "

Θέμα ωρών η δέσμευση καταθέσεων στο εξωτερικό

Μέσα στις επόμενες ώρες ο υφυπουργός Οικονομικών αναμένεται να δώσει εντολή για δέσμευση καταθέσεων και ακινήτων στο εξωτερικό ατόμων που βρίσκονται στη λίστα των 54.000 φορολογουμένων. Εν αναμονή της έγκρισης από τη νομική υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ βρίσκεται ο αρμόδιος υφυπουργός, Γ.Μαυραγάνης, προκειμένου να δώσει – πιθανότατα σήμερα – εντολή στις φορολογικές υπηρεσίες να προχωρήσουν σε δέσμευση καταθέσεων σε ξένες τράπεζες και ακινήτων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η παραπάνω εντολή θα αφορά όσους από τη λίστα των 54.000 φορολογουμένων έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό την τετραετία 2009-2012 και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν από τις φορολογικές τους δηλώσεις,ενώ θα αρνηθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις, μετά τον έλεγχο που θα γίνει.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής έλεγχο, προκύπτει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 940 περιπτώσεις αποστολής εμβασμάτων, τα οποία υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τα 3 - 3,5 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν οι φορολογούμενοι που τα έβγαλαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διασταυρώσεις.

forologikanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Θέμα ωρών η δέσμευση καταθέσεων στο εξωτερικό "

Στα... αζήτητα 1.747 φάκελοι μεγάλης φοροδιαφυγής

Εκτός στόχων παραμένουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, δυσχεραίνοντας τη προσπάθεια αύξησης των εσόδων από τη φοροδιαφυγή και επιδεινώνοντας αναμφίβολα τη διαπραγματευτική θέση του οικονομικού επιτελείου έναντι της Τρόικα.

Κι αν μπορούσε κάποιος να φανεί επιεικής αποδεχόμενος το ότι οι υπηρεσίες έχουν αποψιλωθεί, χαρακτηρίζεται τουλάχιστον εξοργιστικό το ότι στοιχεία διασταυρώσεων που έδειξαν μεγάλη φοροδιαφυγή, έμειναν περιέργως στα συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών επί 20 ολόκληρους μήνες, αναζητώντας... υπηρεσία που θα διεκπεραιώσει τους ελέγχους!

Ειδικότερα, με την υπογραφή Απόφασης από τον Γιώργου Μαυραγάνη που αναθέτει τον έλεγχο συγκεκριμένων υποθέσεων στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, προέκυψε ότι οι υποθέσεις αυτές αφορούν 1.747 φορολογούμενους, οι οποίοι βρέθηκαν από τις διασταυρώσεις του Μαρτίου του 2011, να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις κι από ακίνητα και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου που θα αναλάμβαναν τις υποθέσεις αυτές!

Και για να σχηματίσει κανείς άποψη για το τι... λαβράκι μπορεί να κρύβουν αυτοί οι φάκελοι, αρκεί να σημειωθεί ότι πρόκειται για υπόχρεους που υπάγονται κυρίως σε εφορίες ακριβών περιοχών, όπως η Κηφισιά, το Ψυχικό, η Γλυφάδα, τους οποίους αναλαμβάνουν να «ξεσκονίσουν» πλέον τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε μια περίοδο όπου οι επιδόσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται στο ναδίρ κι ενώ το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη κατάργηση 127 εφοριών έως το τέλος του έτους.

Η κατάρρευση των ελεγκτικών υπηρεσιών προκύπτει κι από τα επίσημα στοιχεία με τα οποία ενημερώνεται η Τρόικα. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με το Μνημόνιο θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 150 έλεγχοι σε φορολογούμενους με μεγάλο εισόδημα, ωστόσο οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μόλις 55.

Στο μέτωπο των φορολογούμενων με μεγάλη περιουσία και στους αυταπασχολούμενους θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί 600 έλεγχοι έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου, αλλά έκλεισαν μόλις 365 φάκελοι. Ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη το ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα περίπου 570.000 χιλιάδες υποθέσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να παρατείνει εκ νέου τις χρήσεις 2000- 2006, προκειμένου να μη παραγραφούν χιλιάδες ανέλεγκτες χρήσεις.

iefimerida

Διαβάστε Περισσότερα » " Στα... αζήτητα 1.747 φάκελοι μεγάλης φοροδιαφυγής "

Πέρασε ο νόμος Ολάντ για τους πλουσίους

Το γαλλικό κοινοβούλιο υπερψήφισε απόψε την πρόταση για επιβολή φόρου ύψους 75% στα πολύ υψηλά εισοδήματα, τον οποίο είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, μολονότι η δεξιά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα καθαρά "συμβολικό" μέτρο που δεν θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του γαλλικού κράτους.

Ο φόρος θα ισχύσει για δύο χρόνια και θα αφορά τα εισοδήματα που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ κατ' έτος και κατά φορολογούμενο. Υπολογίζεται ότι 1500 άτομα θα κληθούν να πληρώσουν κατά μέσο όρο 140.000 ευρώ ετησίως.

Ο υπουργός Προϋπολογισμού Ζερόμ Καϊζάκ διαβεβαίωσε ότι η φορολόγηση είναι "νόμιμη" τονίζοντας ότι "ο καθένας πρέπει να συμβάλει με τα μέσα που διαθέτει" στη συνολική προσπάθεια των Γάλλων.

Ο Ερίκ Βερτ, πρώην υπουργός επί προεδρίας του Νικολά Σαρκοζί, υποστήριξε από την πλευρά του ότι πρόκειται για "τιμωρητικό" μέτρο γιατί φορολογούνται υπερβολικά ελάχιστοι άνθρωποι, τα έσοδα που θα φέρει ο φόρος θα είναι πολύ μικρά και "ασφαλώς θα οδηγήσει στη φυγή" ορισμένους φορολογούμενους.

euro2day/ ΑΠΕ

Διαβάστε Περισσότερα » " Πέρασε ο νόμος Ολάντ για τους πλουσίους "

Ο κύβος ερρίφθη: Απολύσεις στο δημόσιο

Κλείνει και το μέτωπο των απολύσεων στο δημόσιο στο οποίο επέμενε η τρόικα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real.gr οι επίορκοι και οι «κοπανατζήδες» δημόσιοι υπάλληλοι θα απολυθούν και δε θα μπουν στην λίστα διαθεσιμότητας όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία υπολογίζεται ότι στο τέλος τους έτους θα βρεθούν εκτός δημοσίου περίπου 2000 υπάλληλοι. 

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ετοιμάζει τον κατάλογο προκειμένου να τον παρουσιάσει στην τρόικα την επόμενη εβδομάδα. Ο Αντώνης Μανιτάκης συγκεντρώνει συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων που θα αποχωρήσουν στο τέλος του 2012 αλλά και τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2015. 

Οι απολύσεις αφορούν τους επίορκους αλλά και όσους δεν εμφανίζονται στις υπηρεσίες τους. «Υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι που δεν εκπληρώνουν το καθήκον τους. Στις συνθήκες αυτές το να παραβαίνεις το καθήκον σου και να διαπράττεις πειθαρχικό παράπτωμα είναι ένα βαρύ αδίκημα» είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Αντώνης Μανιτάκης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία περισσότεροι από 10 χιλιάδες υπάλληλοι διώκονται πειθαρχικά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στη λίστα της διαθεσιμότητας αναμένεται να μπουν όσοι εργάζονται σε οργανισμούς οι οποίοι είτε θα κλείσουν, είτε θα συγχωνευτούν αλλά και εκείνοι που βρίσκονται σε προ συνταξιοδοτικό στάδιο. 

Για τις απολύσεις των συγκεκριμένων ομάδων στο δημόσιο συμφώνησαν και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν, κάτι το οποίο φάνηκε και από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. «Κανένας δημόσιος υπάλληλος που είναι φιλότιμος, νομιμόφρων, εξυπηρετικός για τον πολίτη, αποτελεσματικός, συνεπής δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να δώσει μάχη για να μην απολυθούν επίορκοι, ανεπαρκείς, αργόμισθοι, απόντες. Η κοινωνία δεν αντέχει τα φαινόμενα αυτά» είπε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

real

Διαβάστε Περισσότερα » " Ο κύβος ερρίφθη: Απολύσεις στο δημόσιο "

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπιστώνει παραβιάσεις στις ανατροπές του 2010 στα εργασιακά

Παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων σε ορισμένες από τις εργασιακές ανατροπές του 2010 στην Ελλάδα διαπιστώνει η επιτροπή κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε μη δεσμευτική της απόφαση. 

Η απόφαση βασίζεται σε προσφυγή συνδικαλιστικών ενώσεων του δημόσιου τομέα και διαπιστώνει παραβίαση στη πρόβλεψη για απόλυση χωρίς προειδοποίηση μέχρι και ένα χρόνο μετά την πρόσληψη αλλά και στις προβλέψεις που οδηγούν στη μείωση του κατώτατου μισθού για τους νέους κάτω από 580 ευρώ.

Όπως σημειώνει το Reuters, η απόφαση της επιτροπής δεν είναι δεσμευτική ούτε μπορεί να επιβληθεί, αλλά μπορεί να εκθέσει ιδιαίτερα την Αθήνα. Επιπλέον, ενδεχομένως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για πιθανή προσφυγή συνδικαλιστικών ενώσεων.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, εντελώς ξεχωριστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδρύθηκε το 1949 και έχει 47 μέλη. Η επιτροπή κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου εξέτασε τα μέτρα του 2010 σε σχέση με την «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα» του.

Η επιτροπή κατέληξε στο ότι η «δοκιμαστική περίοδος» κατά την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να απολύονται χωρίς προειδοποίηση για ένα χρόνο αντιβαίνει στη ρήτρα της Χάρτας για «προειδοποίηση σε ένα λογικό χρονικό διάστημα».

Επιπλέον, το Συμβούλιο διαπιστώνει παραβίαση στη μείωση του βασικού μισθού για τους εργαζομένους κάτω των 25 ετών στα δύο τρίτα, κάτω από το όριο φτώχειας των 580 ευρώ.

«Η απόφαση» της επιτροπής, ανέφερε ο πρόεδρός της Λουΐς Χιμένα Κεσάδα, «διαπιστώνει το παράνομο των εν λόγω μέτρων και επίκλησή της μπορεί να γίνει στα εθνικά δικαστικά όργανα».

tanea

Διαβάστε Περισσότερα » " Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπιστώνει παραβιάσεις στις ανατροπές του 2010 στα εργασιακά "

Σύνοδος Κορυφής: Οι 17 χαιρέτισαν τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα

Στην ελληνική αποστολή κυριαρχεί αισιοδοξία για την επόμενη μέρα - Το Eurogroup θα εξετάσει το αποτέλεσμα υπό το φως της έκθεσης της Τρόικας - Νέα πρωϊνή συνάντηση Σαμαρά-Μέρκελ

Τη στήριξη που ανέμενε και διεκδικούσε από τους Ευρωπαίους ηγέτες εδώ και πολλές ημέρες, έλαβε τελικά ο Πρωθυπουργός κ. Αντ. Σαμαράς στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, καθώς υπήρξε τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η θετική δήλωσή τους, με την οποία αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την ελληνική κυβέρνηση επί της εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος.

Στην ελληνική αποστολή κυριαρχεί αισιοδοξία για την επόμενη μέρα, μετά τη θετική εξέλιξη που υπήρξε με την ένταξη στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, μια παραγράφου για την Ελλάδα, στην οποία αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που έχει καταβάλλει η χώρα, ενώ παροτρύνεται να συνεχίσει στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών.
Βέβαια, στη δήλωση των ευρωπαίων, γίνεται σαφής αναφορά στην επικείμενη έκθεση της τρόικας, με βάσει την οποία θα γίνει και η αξιολόγηση της προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης στην προσεχή Σύνοδο του Eurogroup στις 12 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένει ο Πρωθυπουργός να αποφασισθεί και η εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ. Oυσιαστικά, εξουσιοδοτείται το Eurogroup να πάρει την απόφαση για την εκταμίευση της δόσης, με βάσει και την έκθεση της τρόικας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί για να…επαναδρομολογηθεί το πρόγραμμα προσαρμογής, για το οποίο επισημαίνεται πως πρέπει να υπάρξει ταχεία εφαρμογή του, ενώ επαινούνται και οι «αξιοσημείωτες προσπάθειες» του ελληνικού λαού.

Η θετική αναφορά των Ευρωπαίων

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο της Ελλάδας και της τρόικας προς την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά τις πολιτικές στις οποίες βασίζεται το πρόγραμμα προσαρμογής και προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της εν εξελίξει επανεξέτασης» αναφέρεται στην παράγραφο που συμπεριλήφθηκε στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής και συνεχίζει ως εξής:

«Η Ευρωομάδα θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της επανεξέτασης υπό το πρίσμα της έκθεσης της τρόικας και θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Επικροτούμε την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της και επαινούμε τις αξιοσημείωτες προσπάθειες του ελληνικού λαού. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην επαναδρομολόγηση του προγράμματος προσαρμογής. Αναμένουμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις δημοσιονομικής και διαρθρωτικής πολιτικής και ενθαρρύνουμε τις προσπάθειές της να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό είναι απαραίτητο για να γίνει πιο ανταγωνιστικός ο ιδιωτικός τομέας, να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Οι προϋποθέσεις αυτές θα επιτρέψουν την ανάκαμψη της ανάπτυξης στην Ελλάδα και θα εξασφαλίσουν το μέλλον της στη ζώνη του ευρώ».

Θετικοί οι Ρομπάι και Ολάντ


Υποστηρικτικοί για την Ελλάδα ήταν στις δηλώσεις τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρόμπαϊ και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ -συναντήθηκε και με την Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και συζήτησαν το ζήτημα Ελλάδας και Ισπανίας- εξήραν τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ. Ρόμπαϊ αναφέρθηκε στις «αξιοθαύμαστες προσπάθειες» του ελληνικού λαού και σημείωσε ότι η δήλωση των ηγετών της ευρωζώνης συνιστά ξεκάθαρο μήνυμα, ενώ υπογράμμισε πως οι ηγέτες του ευρώ στη δήλωσή τους υπογράμμισαν πως αναμένουν από την Ελλάδα να συνεχίσει τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ενθαρρύνουν τις προσπάθειές της να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή του προγράμματος.

Από την άλλη πλευρά ο κ. Ολάντ, αφού ανέφερε ότι κοινή επιθυμία των ευρωπαίων ηγετών είναι να παραμείνει η χώρα μας στο ευρώ και τόνισε ότι η συζήτηση για την Ελλάδα ήταν σχετικά σύντομη, υπογράμμισε πως σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα εξέφρασε την εκτίμηση ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία.

Ψήφιση των μέτρων πριν τις 12 Νοεμβρίου

Για τον Πρωθυπουργό το βασικό μέλημα από εδώ και πέρα, μετά την εξασφάλιση της θετικής αναφοράς στα συμπεράσματα της Συνόδου, είναι να κλείσει οριστικά η συμφωνία με την τρόικα, κάτι που εκτιμάται να γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Η προσπάθεια στρέφεται τώρα στον επόμενο κρίσιμο σταθμό που είναι η 12η Νοεμβρίου, ημέρα που θα συνεδριάσει το Eurogroup, από το οποίο αναμένει ο κ. Σαμαράς να αποφασίσει την εκταμίευση της δόσης.

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι, με βάσει την πληροφόρηση που υπάρχει από συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είναι η ψήφιση του πακέτου των μέτρων, αλλά και των διαρθρωτικών αλλαγών, να γίνει πριν από τις 12 Νοεμβρίου, ενώ αναμένεται να κατατεθεί και ο προϋπολογισμός με απόφαση να ψηφισθεί και αυτός πριν από τη σύνοδο του Eurogroup.

Στην κυβέρνηση εκφράζουν βεβαιότητα ότι τα επόμενα εικοσιτετράωρα θα υπάρξει συμφωνία με την τρόικα. Μάλιστα υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, σημείωνε ότι στα περισσότερα σημεία επί του δημοσιονομικού πακέτου, αλλά και επί των διαρθρωτικών, υπάρχει συμφωνία και υπενθύμισε τη δήλωση της τρόικας των βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Προβληματικό είναι το πεδίο στο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, καθώς όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, δεν έχει σημειωθεί ακόμα πρόοδος και εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο ΔΝΤ και τους Ευρωπαίους, αν και συνεργάτες του πρωθυπουργού είναι αισιόδοξοι πως θα βρεθεί συμβιβαστική λύση.

Άμεση εκταμίευση όλης της δόσης ζήτησε ο Σαμαράς - Και δεύτερη συνάντηση με Μέρκελ

Την άμεση εκταμίευση ολόκληρης της δόσης, και όχι τμηματικά, ζήτησε ο κ. Αντ. Σαμαράς, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που διεξαγόνταν έως και μετά τα μεσάνυχτα στις Βρυξέλλες.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι εντός των επομένων ημερών θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα, υπενθυμίζοντας τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπρόσωποι των πιστωτών.

Ο κ. Σαμαράς συναντιέται για δεύτερη φορά με την κυρία Μέρκελ στο περιθώριο της Συνόδου. Η συνάντηση ξεκίνηση στις 10:30 ώρα Ελλάδος και ενώ η γερμανίδα καγκελάριος επισκέφτηκε τα γραφεία της ελληνικής αποστολής.

Ο κ. Σαμαράς υπεραμύνθηκε την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και μίλησε εκτεταμένα για τις θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, λέγοντας με έμφαση, πως αυτές φέρνουν αποτελέσματα.

Ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός μίλησε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τόσο στο δημοσιονομικό πεδίο, όσο και στις διαρθρωτικές αλλαγές, επεσήμανε το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας που έχει φθάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, ενώ ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα, για τα μέτρα προς την κατεύθυνση ανοίγματος της αγοράς, καθώς και για τους τρόπους τόνωσης της ανάπτυξης.

Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει εκείνη την ισορροπία που θα της επιτρέψει να συνδυάσει τη δημοσιονομική πειθαρχία με την ανάπτυξη και ανέφερε ότι εάν η πρόταση Ρομπάι είχε εφαρμοστεί από την αρχή, τότε και η Ελλάδα δεν θα είχε φθάσει στο σημερινό σημείο.

tovima

Διαβάστε Περισσότερα » " Σύνοδος Κορυφής: Οι 17 χαιρέτισαν τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα "

«Κραυγή» απελπισίας προς τη Βουλή από 13 δασκάλους

«Η καθημερινότητα στο σχολείο άλλαξε. Κάθε πρωί οι αφηγήσεις των παιδιών δεν έχουν να κάνουν με τι είδαν, τι άκουσαν από τον κόσμο, αλλά με τις οικογενειακές καταστάσεις που βιώνουν: την ανέχεια, την ανεργία, την απόλυση.
Στα διαλείμματα παιδιά δεν έχουν μαζί τους ένα κουλούρι, το μεσημεριανό φαγητό στο ολοήμερο για κάποια είναι μονάχα μια φέτα ψωμί.Στο μάθημα φαίνονται τα αποτελέσματα της πολύωρης απουσίας των γονιών από το σπίτι, στη σωματική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, την ψυχική υγεία του παιδιού».

Αυτή την εικόνα κατέθεσαν 13 εκπαιδευτικοί του62ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας- με υπόμνημα -στο προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων κατά την επίσκεψη του σχολείου τους , το οποίο αναφέρεται στην κατάσταση που βιώνουν στο χώρο της εκπαίδευσης.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΠΟΠΣΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων του 62ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας κατέθεσε ψήφισμα με το οποίο εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την περικοπή των μισθών που οδηγεί τους εργαζομένους στην εξαθλίωση και αιτείται την άμεση συνδρομή της Πολιτείας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
(Το προαναφερόμενο ψήφισμα έχει ως εξής:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Με την υποβολή του υπομνήματος αυτού θέλουμε να εκφράσουμε την απόγνωση που νιώθουμε όταν μέρα με τη μέρα ό,τι απέμεινε από τους μισθούς μας, μετά από τις επί δύο και πλέον χρόνια συνεχείς περικοπές, εξανεμίζεται από την ακρίβεια, καθώς και την ντροπή που νιώθουμε να δουλεύει στη διπλανή τάξη ο πρωτοδιόριστος συνάδελφός μας με αποδοχές 645 ευρώ. Ξέρουμε ότι σε λίγο θα «εξισωθούμε», οδηγούμενοι όλοι στην απόλυτη εξαθλίωση.
Τρομάζουμε στην ιδέα, ότι για να βγούμε στη σύνταξη θα πρέπει να βρισκόμαστε σε βαθιά γεράματα μέσα στις αίθουσες.
Αγανακτούμε, γιατί το δημόσιο σχολείο κατάντησε ο κατεξοχήν χώρος όπου κυριαρχούν οι μεσαιωνικές συνθήκες δουλειάς, η ωρομισθία, η μερική αναπλήρωση, κάθε μορφής «ευέλικτη» εργασία και ωράριο.
Αυτοσαρκαζόμαστε, όταν πρόκειται να διδάξουμε για την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, για την παροχή δωρεάν περίθαλψης στους πολίτες.
Απογοητευόμαστε, όταν τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης, ακόμα και για τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Το σχολείο μας, αν και επιβαρύνθηκε οικονομικά, για να ξεπεραστεί προσωρινά το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης σχολικών βιβλίων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, έλαβε ως τώρα μόνο το ένα τρίτο της συνήθους επιχορήγησης. Παρά τη δεινή οικονομική μας κατάσταση, αναγκαζόμαστε σε αρκετές περιπτώσεις να πληρώνουμε εμείς, για τη στήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είτε σε εποπτικό υλικό, αναλώσιμα ή εκτυπώσεις.
Όλες οι εκδηλώσεις του προηγούμενου έτους πραγματοποιήθηκαν με μηδενικό κόστος και με τη δική μας συνδρομή, για να μην καταφύγουμε σε χορηγούς, ώστε να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Με προσωπική κι εθελοντική δουλειά των γονέων βάψαμε το σχολείο, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τους μαθητές μας σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον.
Μετατρέψαμε το γραφείο των δασκάλων σε αίθουσα διδασκαλίας, για να χωριστεί υπεράριθμο τμήμα και να μην υποχρεωθούν οι γονείς ν' αναζητούν σχολεία που θα δεχτούν τα παιδιά τους.
Αγωνιζόμαστε καθημερινά να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος, που κάποιοι σχεδίασαν σε πείσμα της επιστήμης, της ζωής και της φύσης, για να μην εξοντώνουμε παιδιά επτά χρονών με τόσα πολλά διδακτικά αντικείμενα την ημέρα και ανάλογες νέες προσεγγίσεις. Να καλύψουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών, να αντιμετωπίσουμε την πίεση των γονιών, που βιώνουν τα αδιέξοδα με την καλλιεργημένη πεποίθηση ότι η αποστήθιση και ο καταναγκασμός είναι η καλύτερη υποθήκη για το μέλλον των παιδιών τους.
Προειδοποιήσαμε σε όλους τους τόνους ότι η αναδιάταξη της ύλης, τα εγχειρήματα της «διαισθητικής», ή «πρακτικής» μάθησης, η ασύνδετη διαδοχή της ύλης οδηγούν στην αδυναμία αφομοίωσης, στην ημιμάθεια, τη σύγχυση, το άγχος, την απογοήτευση, την αποστροφή στο σχολείο και τη μάθηση.
Οι γονείς, εγκλωβισμένοι στη επιβληθείσα λογικής της ατομικής ευθύνης, κόβουν άλλες ανάγκες της οικογένειας για να συνεχίσουν να ταΐζουν το Μινώταυρο της δωρεάν παιδείας.
Η καθημερινότητα στο σχολείο άλλαξε. Κάθε πρωί οι αφηγήσεις των παιδιών δεν έχουν να κάνουν με τι είδαν, τι άκουσαν από τον κόσμο, αλλά με τις οικογενειακές καταστάσεις που βιώνουν: την ανέχεια, την ανεργία, την απόλυση.
Στα διαλείμματα παιδιά δεν έχουν μαζί τους ένα κουλούρι, το μεσημεριανό φαγητό στο ολοήμερο για κάποια είναι μονάχα μια φέτα ψωμί.
Στο μάθημα φαίνονται τα αποτελέσματα της πολύωρης απουσίας των γονιών από το σπίτι, στη σωματική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, την ψυχική υγεία του παιδιού.
Η μείωση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας έχει ως πρώτη συνέπεια τη στέρηση της πρόσβασης στον πολιτισμό, το βιβλίο, την ψυχαγωγία.
Όλα αυτά γεννούν το ερώτημα πώς μπορεί ένα παιδί να έχει οποιεσδήποτε επιδόσεις στο οποιοδήποτε σχολείο. Επιδόσεις, που θα αποτελέσουν το κριτήριο «αξιολόγησης» του εκπαιδευτικού. Αξιολόγησης, που εισάγει την πιο ακραία τεχνοκρατική αντίληψη και προσδίδει στο σχολείο χαρακτηριστικά ανταγωνιστικής επιχείρησης.
Επιδόσεις ίσον μονάδες μέτρησης, ίσον πιστοποιητικά ποιότητας της κάθε σχολικής μονάδας. Το αν τα παιδιά ασχολούνται με δραστηριότητες, με τον πολιτισμό, το θέατρο, τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο, με έκδοση μαθητικών εφημερίδων, με κοινωνικές δράσεις, με προγράμματα προσέγγισης των επιστημών, των τεχνών είναι παντελώς αδιάφορο, μη μετρήσιμο.
Για τους περισσότερους εξ υμών, σύμφωνα με δηλώσεις τους, είμαστε φυγόπονοι, της ήσσονος προσπάθειας.
Δεν μας τρομάζουν οι χαρακτηρισμοί, οι απειλές. Μας τρομάζουν τα ποσοστά διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση που θα πολλαπλασιαστούν από τις καταργήσεις, συγχωνεύσεις, τα υπερπληθωρικά τμήματα, την κατάργηση της στήριξης, τα προβλήματα στις μεταφορές.
Μα πάνω απ' όλα μας τρομάζει η σκέψη ότι οι μαθητές μας που θα παραμείνουν στην εκπαίδευση, που θα προχωρήσουν, που θα γίνουν επιστήμονες χάρη στις προσπάθειες των δασκάλων τους και των καθηγητών τους, τις θυσίες των οικογενειών τους, τον ιδρώτα του λαού μας, θα καταλήξουν μετανάστες.
Γι αυτό δεν μας μένει άλλη επιλογή από τον καθημερινό αγώνα μας μέσα στην τάξη, να διαπαιδαγωγήσουμε ελεύθερους ανθρώπους και από το χρέος μας να συνεχίσουμε τους αγώνες για την παιδεία των παιδιών του λαού μας σε ένα σχολείο αντάξιό του.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

esos

Διαβάστε Περισσότερα » " «Κραυγή» απελπισίας προς τη Βουλή από 13 δασκάλους "

Έγγραφο σοκ: Καθυστερεί η απονομή δικαιοσύνης ακόμα και για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων

Στοιχεία που σοκάρουν για την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, ακόμη και για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, αποκαλύπτονται από έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη τα οποία διαβιβάστηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το έγγραφο του υπουργού διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Ανδριανού, η οποία είχε κατατεθεί με αφορμή καταγγελία του προέδρου του "Χαμόγελου του Παιδιού" Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου για τη σημαντική κωλυσιεργία στην εκδίκαση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, οι οποίες συχνά έχουν δράστες συγγενικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ψυχική βλάβη των θυμάτων.
Στην ερώτηση γινόταν αναφορά σε επικείμενη δίκη στο εφετείο Ναυπλίου η οποία έχει λάβει αναβολή.

Στην απάντησή του ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώνει για τη δίκη στο Εφετείο Ναυπλίου ότι πρόκειται για ποινική υπόθεση που είχε εισαχθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου στις 2.9.2010, προκειμένου να δικαστούν οι κατηγορούμενοι για βιασμό ανήλικης κατ΄εξακολούθηση και έχει αναβληθεί έξι φορές.

Ο κ. Ρουπακιώτης επισημαίνει, εκ προοιμίου, ότι, σύμφωνα με τον νόμο, στις υποθέσεις ανηλίκων θυμάτων που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η ανάκριση διεξάγεται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα και περατώνεται και για τα συναφή πλημμελήματα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Για δε τη συγκεκριμένη υπόθεση στο Ναύπλιο, ο υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώνει ότι:

-Στις 2.9.2010 αναβλήθηκε η δίκη λόγω σημαντικών αιτίων στο πρόσωπο του συνηγόρου του ενός κατηγορουμένου, ο οποίος είχε άλλο δικαστήριο στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών και ήταν αδύνατη η εμφάνισή του ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου.

-Στις 13.01.2011 η δίκη αναβλήθηκε, λόγω σημαντικών αιτίων στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ο οποίος, συμμορφούμενος σε σχετική απόφαση του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, απείχε από την άσκηση των καθηκόντων του.

-Στις 14.4.2011 η δίκη αναβλήθηκε καθ΄ όσον απουσίαζαν ουσιώδεις μάρτυρες, η παρουσία των οποίων κρίθηκε αναγκαία για την ανεύρεση της αλήθειας και το δικαστήριο τιμώρησε τους μάρτυρες με πρόστιμο, ενώ διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή τους κατά τη νέα δικάσιμο ως και η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου που επικαλέσθηκε ασθένεια.

-Στις 15.6.2011 η δίκη αναβάλλεται για μια ακόμη φορά καθ΄ όσον ο γραμματέας της έδρας δήλωσε ότι συμμετείχε στην απεργία της ΑΔΕΔΥ και δεν μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλους γραμματείς, επειδή συμμετείχαν όλοι στην απεργία.

-Στις 8.3.2012 η δίκη αναβλήθηκε μία ακόμη φορά λόγω σημαντικών αιτίων στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης του ενός κατηγορουμένου, ο οποίος απείχε από την άσκηση των καθηκόντων του, συμμορφούμενος σε απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.

-Ορίστηκε δικάσιμος στις 14.6.2012 αλλά ματαιώθηκε λόγω των εθνικών εκλογών.

-Στις 14.9.2012 η δίκη αναβλήθηκε, επειδή ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων δήλωσε ότι δεν μπορεί να παραστεί στη δίκη. Το δικαστήριο μετά από διακοπή προχώρησε στον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι, όμως, επίσης αρνήθηκαν να αναλάβουν τους κατηγορούμενους και παρ΄ όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν να ανευρεθεί δικηγόρος από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, αυτό κατέστη αδύνατο. Για τον λόγο αυτόν αναβλήθηκε η δίκη για τις 18 Οκτωβρίου 2012.

news247

Διαβάστε Περισσότερα » " Έγγραφο σοκ: Καθυστερεί η απονομή δικαιοσύνης ακόμα και για υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων "

Μετά τα ΚΕΠ έρχονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Στην δημιουργία 99 Κέντρων Εξυπηρέτησης φορολογούμενων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών ως το τέλος του έτους για την διευκόλυνση των φορολογούμενων στην διενέργεια των συναλλαγών τους στις περιοχές των ΔΟΥ οι οποίες συγχωνεύονται.

Αυτό προκύπτει από το πόρισμα της ειδικής επιτροπής για την αναδιοργάνωση των ΔΟΥ σύμφωνα με το οποίο στις περιοχές όπου διακόπτεται η λειτουργία ΔΟΥ θα δημιουργηθούν Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων. Αυτά όπως σημειώνεται θα μπορούσαν να ονομαστούν π.χ Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογικών Υπηρεσιών (ΚΕΦΥ). Εξάλλου σύμφωνα με το πόρισμα η αναβάθμιση του Taxis θα δώσει τη δυνατότητα για διευρυμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορολογούμενους ενώ οι φόροι θα καταβάλλονται στις τράπεζες.

Σύμφωνα με το πόρισμα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων θα πρέπει να στεγαστούν σε χώρο που θα παραχωρήσει δωρεάν το Υπουργείο Εσωτερικών ενώ στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους και μέχρι τη μηχανογραφική ενοποίηση των αρχείων των συγχωνευομένων ΔΟΥ, μέσω του νέου TAXIS, τα Γραφεία αυτά θα μπορούν να χορηγούν φορολογικά έντυπα, να αποδέχονται και να διεκπεραιώνουν φορολογικά αιτήματα, και να παραλαμβάνουν προσωρινά δηλώσεις ενώ θα δέχονται αιτήσεις για χορήγηση παντός είδους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού που προτείνονται στο πόρισμα είναι 99 και κατανέμονται ως εξής:
Νησιά:
 • Άνδρος
 • Κέα
 • Αίγινα
 • Πόρος
 • Μήλος
 • Ύδρα
 • Σαλαμίνα
 • Σπέτσες
 • Κάρπαθος
 • Κάλυμνος
 • Λέρος
 • Σαμοθράκη
 • Σκύρος
 • Θάσος
 • Παξοί
 • Ιθάκη
 • Πάρος
 • Θήρα
 • Μύκονος
 • Τήνος
 • Κύθηρα
 • Λήμνος
 • Σκιάθος
 • Σκόπελος
 • Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
 • Ορεινές περιοχές:
 • Δημητσάνα
 • Καλάβρυτα
 • Δεσκάτη
 • Νευροκόπι
 • Φιλιάτες
 • Κόνιτσα
 • Δελβινάκι
 • Νεστόριο
 • Ελασσόνα
 • Αριδαία
 • Δομοκός
 • Αμφίκλεια
 • Αμύνταιο
 • Αρναία
Εθνικής / στρατηγικής σημασίας σε παραμεθόρια περιοχή :
 • Σουφλί
 • Διδυμότειχο
 • Σάππες
 • Σιδηρόκαστρο
 • Εξυπηρέτηση άλλων περιοχών :
 • Ναύπακτος
 • Αμφιλοχία
 • Βόνιτσα
 • Κρανίδι
 • Λεωνίδιο
 • Παράλιο Άστρος
 • Μεγαλόπολη
 • Ιστιαία
 • Κύμη
 • Λίμνη
 • Κάρυστος
 • Κρέστενα
 • Λεχαινά
 • Ζαχάρω
 • Αμαλιάδα
 • Νάουσα
 • Αλεξάνδρεια
 • Μοίρες
 • Ελευθερούπολη
 • Χρυσούπολη
 • Αρκαλοχώρι
 • Νεάπολη Βοΐου Κοζάνης
 • Μολάοι
 • Κιάτο
 • Ξυλόκαστρο
 • Γύθειο
 • Σκάλα
 • Αγιά
 • Σητεία
 • Ιεράπετρα
 • Καλλονή Λέσβου
 • Κυπαρισσία
 • Μουζάκι
 • Σοφάδες
 • Γουμένισσα
 • Νιγρίτα
 • Νέα Ζίχνη
 • Ηράκλεια
 • Καλαμπάκα
 • Φανάρι
 • Φιλιππιάδα
 • Πύλος
 • Αίγιο
 • Κάτω Αχαΐα
 • Μακρακώμη
 • Αταλάντη
 • Κίσσαμος
Εξυπηρέτηση περιοχών μεγάλης έκτασης:
 • Λαύριο
 • Μέγαρα
 • Άγιος Στέφανος
 • Άγιος Αθανάσιος
 • Λιμένα Χερσονήσου
 • Φάρσαλα
 • Τύρναβος
 • Αλμυρός
 • Μεσσήνη
iefimerida
Διαβάστε Περισσότερα » " Μετά τα ΚΕΠ έρχονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων "

Υπόθεση Τσοχατζόπουλου:Στοιχεία για Μιχαηλίδη και Φουάντ ζητά η Κύπρος

Στοιχεία για τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη και τον Αλ Ζαγιάντ Φουάντ οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος από την προμήθεια εξοπλιστικών προγραμμάτων επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου ζήτησε η Κύπρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Κυπριακές αρχές ενεργοποίησαν το μηχανισμό δικαστικής συνδρομής και ήδη έχουν ζητήσει από την Ελλάδα στοιχεία για τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα, που είναι Κύπριοι υπήκοοι.

Τους δυο άνδρες ενέπλεξε στην υπόθεση διακίνησης μαύρου πολιτικού χρήματος ο εξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου Νίκος Ζήγρας κατά την συμπληρωματική απολογία που είχε δώσει ενώπιον του ειδικού ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή.

Σημειώνεται ότι, μετά τις αποκαλύψεις Ζήγρα, ο πρώην υπουργό Εσωτερικών Κ. Μιχαηλίδης είχε προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη καταθέτοντας εναντίον του εξαδέλφου του Άκη Τσοχατζόπουλου μήνυση και αγωγή υποστηρίζοντας ότι όλα όσα είπε εναντίον του αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας του, με στόχο να επιτύχει ευνοϊκή ποινική μεταχείριση.

newsbomb

Διαβάστε Περισσότερα » " Υπόθεση Τσοχατζόπουλου:Στοιχεία για Μιχαηλίδη και Φουάντ ζητά η Κύπρος "

Σύσκεψη στον ΕΦΕΤ για τα «ληγμένα» τρόφιμα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύσκεψη που διενεργήθηκε στον ΕΦΕΤ, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου των τροφίμων και τις καταναλωτικές οργανώσεις, με αφορμή την έκδοση νέας αγορανομικής διάταξης που προωθήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, σε σχέση με τη διαχείριση των Τροφίμων Περασμένης Διατηρησιμότητας...

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων, των μεγάλων Super Market της χώρας και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). 

Σε γενικές γραμμές υπήρξε συμφωνία στην αναγκαιότητα μη εφαρμογής της  διάταξης που επιτρέπει τη διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας, προκειμένου να καθοριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισής τους.

Συγκεκριμένα, προκρίθηκε η πρόταση της διάθεσης των συγκεκριμένων τροφίμων πριν την ημερομηνία διατηρησιμότητας σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή συγκεκριμένου εύρους, πρακτική που ήδη ακολουθούν αρκετές επιχειρήσεις λιανεμπορίου (Super Market).

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιάννης Μίχας, στην τοποθέτησή του επισήμανε «Η νέα αγορανομική διάταξη αποτελεί στο μεγαλύτερο μέρος της το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής προσπάθειας που έχει γίνει από τους εμπλεκόμενους φορείς και βοηθάει την επιχειρηματικότητα, τους καταναλωτές και την αγορά. Ωστόσο, τίθεται ένα θέμα σε σχέση με τη διαχείριση των μη ευαλλοίωτων τροφίμων περασμένης ημερομηνίας διατηρησιμότητας. Πρότασή μου είναι η θέσπιση αγορανομικής διάταξης για υποχρεωτικά μειωμένη τιμή στα μη ευαλλοίωτα τρόφιμα, όχι μετά την παρέλευση της ημερομηνίας ανάλωσης, αλλά πριν αυτή λήξει, σημείο στο οποίο συμφώνησε το σύνολο των εκπροσώπων των μεγάλων Σούπερ Μάρκετ και των καταναλωτικών οργανώσεων, ενώ δεν διαφώνησε ο εκπρόσωπος των βιομηχανιών τροφίμων, ο οποίος ζήτησε και αυτός να υπάρξει συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης».

Ο κ. Μίχας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική διάσταση που εμπεριέχει το ζήτημα για τους καταναλωτές. Τα συμπεράσματα της σύσκεψης θα μεταφερθούν στους αρμόδιους υπουργούς και στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

newpost

Διαβάστε Περισσότερα » " Σύσκεψη στον ΕΦΕΤ για τα «ληγμένα» τρόφιμα "

Μέρκελ: To 2013 η εποπτική αρχή για τις τράπεζες


Η γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, δήλωσε ότι η ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τις τράπεζες, θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του 2013.

«Δίνουμε στους υπουργούς Οικονομικών μας το φιλόδοξο έργο της θέσπισης ενός νομικού πλαισίου (για την εποπτεία) από την 1 Ιανουαρίου του 2013. Στη συνέχεια η τραπεζική εποπτεία θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του 2013» είπε η γερμανίδα καγκελάριος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και αφού οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της σχετικής πρωτοβουλίας.

Όπως είπε ακόμη η Άνγκελα Μέρκελ, στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον προσεχή Δεκέμβριο, θα οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα για τη βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση, στη ζώνη του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.

newsbomb

Διαβάστε Περισσότερα » " Μέρκελ: To 2013 η εποπτική αρχή για τις τράπεζες "

Πηγές υπουργείου Οικονομικών:Δεν αποκλείεται το "ατύχημα"

"Δεν αποκλείεται το "ατύχημα", λένε πηγές του υπουργείου Οικονομικών, εννοώντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας επαρκούν οριακά. Αυτό μετέδωσε πριν από λίγο το MEGA, αναφέροντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι προαπαιτούμενες πράξεις για την εκταμίευσης της δόσης των 31,5 δισ ευρώ να ψηφιστούν πριν από τις 12 Νοεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί το Εurogroup, αλλά και να έχει κατατεθεί ο προϋπολογισμός. 

Η ελληνική πλευρά περιμένει μία θετική δήλωση για τις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής, όμως επικρατεί ανησυχία για το πώς θα διατυπωθεί η δήλωση αυτή στα συμπεράσματα, δεδομένου ότι αυτή την ώρα συγκρούονται ο Φρανσουά Ολαντ με την Άνγκελα Μερκελ για το θέμα της επιτήρησης των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση αποτιμά θετικά τη δήλωση της τρόικας και αναμένει σύντομα να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν "κλειδώσει" τα δημοσιονομικά για δύο έτη στα 13,5 δισ ευρώ, με 7,5 δισ περικοπές και συντάξεις για το 2013-2014, ενώ "αγκάθι" παραμένουν τα εργασιακά.

Η ελληνική πλευρά ζητά να παραμείνουν οι τριετίες μέχρι η ανεργία να φτάσει το 10% και να μην υπάρξει μεγάλο "μαχαίρι" στις αποζημιώσεις των εργαζομένων.

enikos

Διαβάστε Περισσότερα » " Πηγές υπουργείου Οικονομικών:Δεν αποκλείεται το "ατύχημα" "

Βοά ο διεθνής Τύπος για τα κοιτάσματα: "Η Ελλάδα μένει στο ευρώ λόγω πετρελαίων"

Ο ξένος τύπος βοά για την ύπαρξη πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και πλέον είναι σαφές ότι δυστυχώς αυτός ο πλούτος φαίνεται ότι είναι μία από τις βασικές αιτίες για τις οποίες η χώρας έχει αλυσοδεθεί και οι κάτοικοί της υποφέρουν: Κάποιοι θέλουν να ελέγξουν αυτά τα κοιτάσματα, ελέγχοντας την ίδια την χώρα.

«Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη αλλά πετρελαιοπαραγωγός χώρα αν και η τρέχουσα παραγωγή είναι αρκετά περιορισμένη: δύο χιλιάδες βαρέλια την ημέρα, ή 0,5 τοις εκατό των αναγκών της χώρας», γράφει η Le Monde.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αφού έχει παραμεληθεί στο παρελθόν, -ακόμη και η Le Monde το αντιλήφθηκε- "η Αθήνα αποφάσισε να συνεχίσει την εξερεύνηση των δυνατοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πριν από λίγους μήνες η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε μια σειρά από διαγωνισμούς προς εξερεύνηση στις τρεις περιοχές της χώρας όπου το τέλος της δεκαετίας του΄90 έγιναν σεισμικές μελέτες και προέκυψαν πραγματικά ευρήματα: Στα Ιωάννινα, στην Ήπειρο (κοντά στα αλβανικά σύνορα ) και στο Ιόνιο Πέλαγος".

Και συνεχίζει το δημοσίευμα της Le Monde:

"Προς το παρόν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει με βάση αυτά τα ευρήματα τα οποία προσφέρουν εκτιμήσεις ότι περιέχονται μεταξύ 50 και 100 εκατ. βαρελιών στις περιοχές αυτές.

Οπωσδήποτε είναι η μεγάλη θαλάσσια περιοχή που ελέγχεται κοντά στην Κρήτη που προκαλεί περισσότερη ελπίδες μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ισραήλ και την Κύπρο: Μια νορβηγική εταιρεία (Pgs Petroleum Geo Services) έχει μόλις επιλεγεί για να πραγματοποιήσει σεισμικές μελέτες διάρκειας 18 μηνών σε μια θάλασσα συνολικής επιφάνειας 220 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων, εκεί που φαίνεται ότι υπάρχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη".

Αλλά υπάρχει και μια άλλη "σπάνια καλή είδηση" για την υπό κρίση χώρα αναφέρει μια άλλη γαλλική εφημερίδα:

«Η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη παραγωγός χώρα χρυσού στην Ευρώπη," γράφει η La Tribune.

Υπενθυμίζοντας ότι η Αθήνα έχει ήδη ένα «σημαντικό δυναμικό ορυκτών" (βωξίτη, περλίτη), η οικονομική εφημερίδα είπε ότι Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει η πρώτη παραγωγός χώρα σε χρυσό το 2016 στην Ευρώπη εκτοπίζοντας την Φινλανδία, ενώ σήμερα είναι στην τεσσαρακοστή θέση!

Αυτό παραδόξως θα οφείλεται στην οικονομική κρίση. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που έχει η Αθήνα στην πραγματικότητα αναγκάστηκε να επιταχύνει τις διαδικασίες των συμβάσεων παραχώρησης για την εκμετάλλευση του υπεδάφους, ενώ στο παρελθόν η ελληνική πολιτική ήταν "σε μεγάλο βαθμό με βάση τις πελατειακές σχέσεις.

Τα έργα δύο εταιριών εξόρυξης και συγκεκριμένα των Eldorado Gold του Καναδά, και της Αυστραλίανής Glory Resources που έχουν πάρει τις άδειες εξορύξεως θα πρέπει να επιτρέψουν στην ελληνική παραγωγή να εκτοξευτεί "από τις 16 χιλιάδες ουγκιές [1 ουγκιά = 31,1 γραμμάρια] του 2011 σε 425 χιλιάδες ουγκιές μέχρι το 2016 ", και εν τω μεταξύ να έχουν δημιουργηθεί πολλές θέσεις εργασίας".

Η μεγαλύτερη ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα της Ιταλίας TREND-online.com, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας θα μπορούσε όχι μόνο να αποπληρώσει τα δάνεια της, αλλά και να βγάλει γρήγορα σημαντικά κέρδη, κάνοντας πρώτη απ' όλους στην Ευρώπη τη μεγάλη στροφή προς την ανάκαμψη της οικονομίας:

"Παρότι χρεωμένη, στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν είναι καθόλου φτωχή, αφού κατέχει άφθονους ανεκμετάλλευτους πόρους: τεράστιες ποσότητες χρυσού, πετρελαίου και φυσικού αερίου, κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια της.

Μπορεί η ελληνική οικονομία να έχει συρρικνωθεί κατά 20%, η ανεργία της να έχει φτάσει στο 25,1%, το δημόσιο χρέος της να έχει αυξηθεί κατά 198% σε σχέση με το ΑΕΠ και κάθε τόσο ν' ακούγονται διάφορες φωνές που υποστηρίζουν ότι η χώρα πρέπει να φύγει από το ευρώ, αλλά όλα αυτά μοιάζουν εντελώς εξωπραγματικά.

Η Ελλάδα δεν είναι φτωχή. Αντιθέτως.

Η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο πλούσια κράτη της Ευρώπης, αλλά δεν ξέρει πώς να αξιοποιήσει τις φυσικές πηγές της" (ή κάποιοι δεν αφήνουν εντός αλλά και εκτός της χώρας να προσθέσουμε εμείς)

Σύμφωνα με το Bloomberg, "σύντομα η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρώτη χώρα στην παραγωγή χρυσού σε όλη την Ευρώπη και να τη κάνει να ξεπεράσει τη Φινλανδία μέσα σε τέσσερα χρόνια. Αλλά δεν είναι μόνο ο χρυσός.

Η χώρα κολυμπάει κυριολεκτικά στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο (!) χάρη στα πολλά κοιτάσματα στη δυτική πλευρά της. Η Ελλάδα σκοπεύει να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα αποθέματα υδρογονανθράκων ως μέρος μιας προσπάθειας αναζωογόνησης της οικονομίας της και να περιορίσει την εξάρτηση της από τις εισαγωγές ενέργειας.

Οι ποσότητες του πετρελαίου και του αερίου που έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αριθμούς που έχουν δημοσιευτεί είναι εντυπωσιακές. Ελληνικές πηγές, εκτιμούν ότι η περιοχή του Πατραϊκού κόλπου θα μπορούσε να αποδώσει 200 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, η περιοχή των Ιωαννίνων 80 εκατομμύρια ενώ η περιοχή ανοιχτά του Κατάκολου, 3 εκατομμύρια.

Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, η θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη, την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο κρύβει περίπου 15 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου και πετρελαίου που απλώς περιμένουν να εξορυχθούν.

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει αρκετό πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να είναι σε θέση να πληρώσει ολόκληρο το χρέος της. Η αξία του φυσικού αερίου έχει εκτιμηθεί σε τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το Νότιο Αιγαίο και το Κρητικό Πέλαγος δεν έχουν ακόμα μελετηθεί. Στην πραγματικότητα τα νούμερα μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερα.

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που έχουν ερευνηθεί λιγότερο ως προς τα διαθέσιμα αποθέματα σε υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και αέριο). Σύμφωνα με τον έλληνα αναλυτή Αριστοτέλη Βασιλάκη, βάσει των υπαρχόντων υπολογισμών εκτιμάται ότι το φυσικό αέριο μπορεί να αποδώσει εννέα δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμα κι αν μόνο ένα μέρος αυτού του αποθέματος είναι εκμεταλλεύσιμο, θα ήταν αρκετό για να μεταμορφώσει την οικονομία της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποπληρώσει μόνη της το δημόσιο χρέος της μέσω της εκμετάλλευσης των πόρων της σε αέριο και πετρέλαιο. Οι πηγές που έχουν ανακαλυφθεί ήδη θα μπορούσαν να αποφέρουν στα κρατικά ταμεία περισσότερα από 302 τρισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 25 χρόνια.

Έτσι, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα πράγματα φαίνονται πολύ πιο υποσχόμενα για την Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται. Φυσικά αυτό θα γίνει μόνο αν τα αποθέματα της χώρας αξιοποιηθούν με τον σωστό τρόπο και εφόσον εμποδιστούν οι ξένοι από το να βάλουν χέρι σε όλον αυτό τον φυσικό πλούτο.

Μήπως γι' αυτό η Ευρώπη διστάζει να διώξει την Ελλάδα από την Ε.Ε; Φαίνεται πιθανό ότι πολλοί πολιτικοί στα ανώτερα κλιμάκια της Ευρώπης γνωρίζουν για όλον αυτό τον χρυσό, το πετρέλαιο και το αέριο, για το τεράστιο πλούτο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πόδια τους.

Συνεπώς, η Ελλάδα θα μπορούσε να λύσει πολλά από τα προβλήματα της αρκετά γρήγορα ώστε να αρχίσει να βιώνει μια σημαντική οικονομική ανάκαμψη".

Έτσι από τις ανεκδιήγητες –για να μην πούμε τίποτα άλλο πιο αγοραίο- δηλώσεις το Δεκέμβριο του 2009 του πρώην πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου:

«’Ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε πετρέλαιο ή το πετρέλαιο που έχουμε είναι πολύ λίγο» κάτι που επανέλαβε ύστερα από λίγους μήνες ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος στη Βουλή απατώντας σε σχετική ερώτηση ότι:

«Δεν υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα» φτάσαμε στο σημείο ο διεθνής Τύπος να αναγνωρίζει τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας σε σημείο που να την κατατάσσουν στις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης.

Δεν όμως μόνο αυτό. Σε όλα τα προηγούμενα χρόνια το θέμα των υδρογονανθράκων σε Αιγαίο και αλλού θεωρείτο λίγο έως πολύ ταμπού και όποιος απλά και μόνο ανέφερε το θέμα θεωρείτο γραφικός ή εθνικιστής!

defencenet

Διαβάστε Περισσότερα » " Βοά ο διεθνής Τύπος για τα κοιτάσματα: "Η Ελλάδα μένει στο ευρώ λόγω πετρελαίων" "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news