facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Αντισυνταγματική η μείωση μισθών και επιδομάτων στο Δημόσιο

Η πρώτη αντιμνημονιακή απόφαση που εκδόθηκε από ελληνικό δικαστήριο αποτελεί γεγονός!

Το Ειρηνοδικείο με απόφασή του έκρινε αντισυνταγματικούς και αντίθετους στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και αντίθετους στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας τους δύο νόμους.

Για πρώτη φορά απόφαση πολιτικού δικαστηρίου έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που είχε κρίνει ότι οι μνημονιακοί περιορισμοί σε αποδοχές και δώρα των εργαζομένων είναι συμβατοί με τις επιταγές του Συντάγματος και την Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Oι δύο μνημονιακοί νόμοι είναι οι 3833/2010 και 3845/2010 που επέβαλαν μείωση των αποδοχών, των επιδομάτων, κ.λπ. των εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το νόμο 3833/2010 ο οποίος σχετίζεται με τα επείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, και τον νόμο 3845/2012 για τα μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό ταμείο (ΔΝΤ) η απόφαση του Ειρηνοδικείου αναφέρει ότι είναι αντίθετοι στα άρθρα 4, 22, 23, 25, 28 και 106 του Συντάγματος, στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ και στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 151/1978 και 14/1981.

Στη δικαστική αυτή απόφαση επισημαίνεται ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν σε βάρος των εργαζομένων πραγματοποιούν ανεπίτρεπτη επέμβαση στη συλλογική αυτονομία με αποτέλεσμα να καταλύουν τα άρθρα 22 και 23 του Συντάγματος, ενώ δεν συνοδεύονται από αντισταθμιστικά μέτρα, όπως είναι η μείωση των τιμών και των φόρων. Αντίθετα, μάλιστα, προσθέτει η απόφαση, επιβλήθηκαν φοροεισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα. Σημειώνεται ακόμη ότι παραβιάζεται και το άρθρο 4 του Συντάγματος (περί ισότητας), καθώς έγινε μείωση ίδιου ύψους στις αποδοχές τόσο των υψηλόμισθών όσο και των χαμηλόμισθων.

Η επίμαχη απόφαση δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Επιθεώρησης Εργατικού Δικαίου» (τεύχος 10/2012) και είναι του Ειρηνοδικείου Αθηνών (599/2012) με ειρηνοδίκη τη Σταυρούλα Κουτρουβίδα. Στη Δικαιοσύνη είχαν προσφύγει οι εργαζόμενοι στην Ανώνυμη Εταιρεία ΣΤΑΣΥ» (πρώην ΑΜΕΛ Α.Ε.), η οποία είναι θυγατρική της «Αττικόν Μετρό Α.Ε.» και ανήκει στο δημόσιο τομέα.

Διαβάστε τί αναφέρει η απόφαση:

«Συνεπάγεται ότι η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία πρέπει να συνιστά μέτρο όλως εξαιρετικό και να μην υπερβαίνει μία εύλογη χρονική περίοδο, να συνοδεύεται δε από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των εργαζομένων, τηρουμένης, σε κάθε περίπτωση, της αρχής της αναλογικότητας, η οποία αποτελεί συνταγματικό περιορισμό των νομοθετικών περιορισμών των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτάσσοντας ότι μεταξύ του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισμός του δικαιώματος και του συγκεκριμένου περιορισμού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση.

Η εφαρμογή της αρχής αυτής θεμελιώνεται αφενός στο εσωτερικό μας δίκαιο, και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παράγραφος 1δ' του Συντάγματος, και αφετέρου στις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν. 53/1979 και δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχει υπερνομοθετική ισχύ. Έτσι, σε περίπτωση μείωσης αποδοχών και επιδομάτων, πρέπει να εξετάζεται η αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται η προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν δυσανάλογη προσβολή, εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, σε συνταγματικά δικαιώματα και αγαθά, σε καμία περίπτωση δε δεν δικαιολογείται να καταλύονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος (22 παρ. 2 και 23 παρ. 1)».

Επιπλεόν γίνεται αναφορά αναφορά στο άρθρο 106 του Συντάγματος που λέει ότι μπορεί χάριν του εθνικού συμφέροντος να περιοριστεί η συλλογική αυτονομία που καθιερώνεται με το άρθρο 22 του Συντάγματος για περιορισμένο και εύλογο όμως χρονικό διάστημα και πάντα τηρώντας την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και τις διατάξεις της ΕΣΔΑ.

Στην προκειμένη περίπτωση, υπογραμμίζει η ειρηνοδίκης, και αν ακόμη δεχθούμε ότι οι περιορισμοί αυτοί τέθηκαν χάριν του εθνικού συμφέροντος, εκτός του ότι δεν είναι συμβατοί με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, επιφέρουν «δυσμενείς για τους εργαζόμενους τροποποιήσεις, χωρίς να εγγυώνται ότι ο περιορισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, ώστε να είναι συνταγματικά ανεκτή η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία, με αποτέλεσμα να καταλύονται στην πραγματικότητα οι επίμαχες συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Συντάγματος».

«Η αιτιολογία της αναγκαιότητας για τη λήψη των επίδικων μέτρων που αφορούν τις μειώσεις των αποδοχών και επιδομάτων των εργαζομένων που προβλέπονται, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι προφανώς ελλιπής, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι τα μέτρα αυτά καταργούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ουσιαστικά την συνδικαλιστική ελευθερία και συλλογική αυτονομία, είναι δε αντίθετα με τις Διεθνείς Συμβάσεις, που έχει συνάψει η Ελλάδα και που δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχουν αποκτήσεις υπερνομοθετική ισχύ.

Κατά συνέπεια, με τα επίδικα μέτρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς, εκτός από την παραπάνω ανεπίτρεπτη μονιμότητα του χαρακτήρα τους, δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε συνοδεύονται με αντισταθμιστικά μέτρα (μείωση τιμών, άμεσων και έμμεσων φόρων κ.λπ.) και εγγυήσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της χώρας. Αντίθετα, όπως είναι γνωστό, επιβάλλονται στους πολίτες ταυτόχρονο με μία σειρά ιδιαίτερα σκληρών φοροεισπρακτικών μέτρων που προβλέπουν μείωση ή κατάργηση αφορολόγητων ορίων και τα οποία πλήττουν τις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, την προστασία των οποίων έπρεπε να εγγυώνται και να διαφυλάττουν.

Είναι προφανές ότι η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται μείωση των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση του εν λόγω άρθρου κατά γενικευμένο ποσοστό 7%, καθώς και των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας κατά επίσης γενικό ποσοστό 30%, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η μείωση των αποδοχών και των ως άνω επιδομάτων κατά το ίδιο γενικό ποσοστό που καταλαμβάνει τόσο τους υψηλόμισθους όσο και τους χαμηλόμισθους εργαζομένους αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη και οδηγεί τους μεν υψηλόμισθους στο να εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ενώ τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο στο όνομα του γενικού συμφέροντος έπρεπε να προστατεύεται, τους οδηγούν στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, αφού εκμηδενίζουν στην ουσία τις αποδοχές τους και τους αναγκάζουν, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης, να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά φανερή αναντιστοιχία με τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας δε την άποψη ότι η αιτιολογία της λήψης των οριζόμενων με τις ένδικες διατάξεις μέτρων που εδράζεται στο δημόσιο συμφέρον είναι προβληματική και ελλιπής».

Διαβάστε Περισσότερα » " Αντισυνταγματική η μείωση μισθών και επιδομάτων στο Δημόσιο "

Περί μιζΑκηδων ο λόγος


Κάπου διάβασα ότι η μίζα που εισέπραξε ο πατριώτης Άκης για τα διάφορα οπλικά συστήματα, με τα οποία εφοδίασε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, ώστε να θωρακίσει τη χώρα, ανήλθε σε € 2 δισ. Ιλιγγιώδες ποσό! Ο παντογνώστης, βεβαίως, Πάγκαλος, μας είπε ότι το ποσό είναι υπερβολικό και ότι η μίζα του Άκη δεν ξεπέρασε τα € 200 εκ. Δεν μας διευκρίνισε, αν τα € 200 εκ. αφορούν στο..
ποσό που πήρε ο Άκης υπό την έννοια ότι τα υπόλοιπα € 1,8 δισ. τα μοιράστηκαν άλλοι.


Αφού αναρωτηθώ, αν ο Άκης θα είχε την ίδια τύχη σε περίπτωση που τα οπλικά συστήματα που προμηθευθήκαμε ήταν αμερικανικής κατασκευής και προελεύσεως και όχι ρωσικής, γαλλικής ή γερμανικής, θα κάνω μερικούς υπολογισμούς. Εν πρώτοις, δεν είναι δυνατόν ο Άκης να τα έφαγε μόνος του. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά και όταν κανείς τα τρώει μόνος του, τον τρώνε οι πάσης φύσεως βοηθοί-συνδαιτυμόνες. Εκ δευτέρου, αν θυμάμαι καλά, το χρέος της χώρας, όταν ανέλαβε το βλαμμένο τής Χαριλάου Τρικούπη, ανερχόταν σε € 270 δισ. Άρα, η μίζα του Άκη αποτελεί το ένα εκατοστό τριακοστό πέμπτο του χρέους. Αν, δηλαδή, η τιμή των οπλικών συστημάτων δεν εμπεριείχε τη μίζα τού Άκη, το χρέος μας θα ήταν μικρότερο κατά το 1/135, ήτοι θα ανερχόταν σε € 268 δισ.

Σιγά τα ωά, λοιπόν, θα μου πείτε. Από το 0 μέχρι το 268 υπάρχει τεράστια απόσταση. Πώς, όμως, εμείς οι κοπρίτες τα φάγαμε όλα αυτά ρε αδέλφια μαζί με τον Πάγκαλο και την σοσιαληστρική παρέα του; Δεν είναι δυνατόν. Είναι αδιανόητο να αποδεχόμεθα ότι δανειζόταν ο Πάγκαλος για να πληρώνει τους μισθούς μας στα πόστα, στα οποία μας διόριζε με αντάλλαγμα την ψήφο μας.

Ας κάνουμε, λοιπόν, μία άλλη άσκηση. Ας υπολογίσουμε πόσοι βουλευτές πέρασαν από το Κοινοβούλιο την τελευταία 38ετία. Να πούμε 1000 λόγω ανανεώσεως των κοινοβουλευτικών ομάδων; Να πούμε. Πόσοι δήμαρχοι, κοινοτάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, κοινοτικοί σύμβουλοι, νομάρχες και νομαρχιακοί σύμβουλοι παρήλασαν από τα αυτοδιοικητικά πόστα την ίδια περίοδο; Πόσοι Διοικητές, υποδιοικητές και σύμβουλοι μεγάλων και μικρών οργανισμών; Να πούμε 50.000; Γιατί όχι; Είναι ένας μετριοπαθής αριθμός, μια και δεν κάνουμε διατριβή, η οποία απαιτεί επιστημονική ακρίβεια.

Πόσοι βρέθηκαν σε καίρια πόστα προμηθειών σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα γενικώτερα την ίδια περίοδο; Πόσα κομματόσκυλα εκινούντο στις παρυφές της εξουσίας, όταν κυβερνούσε το κόμμα τους; Να πούμε άλλες 50.000; Γιατί όχι; Κι’ αυτός είναι ένας μετριοπαθής αριθμός. Έχουμε, λοιπόν, μέχρι στιγμής 101.000 άτομα που ενεπλάκησαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στα γρανάζια της μηχανής που αναθέτει έργα και προβαίνει σε προμήθειες. Από την προμήθεια γραφικής ύλης ύψους € 1000, για την οποία εισπράττει ο αναθέτων αρμόδιος € 200 ως προμήθεια, μέχρι την προμήθεια ενός μαχητικού αεροσκάφους αξίας € 30 εκ., όπου η προμήθεια είναι τουλάχιστον 10%. Στο ενδιάμεσο ας βάλουμε και τις προμήθειες μεγάλης αξίας ιατρικών μηχανημάτων που προμηθεύονταν τα νοσοκομεία μας με «προμήθειες» της τάξης του 10-15%. [ΣΗΜ: πάρα πολλά από αυτά τα μηχανήματα ετίθεντο ταχέως και όλως παραδόξως εκτός λειτουργίας, ώστε οι ασθενείς να προωθούνται στον ιδιωτικό τομέα, από τον οποίοι κάποιοι του Δημόσιου Τομέα πάλι εισέπρατταν προμήθεια].

Από την άλλη δεν μπορώ να δεχθώ ότι και οι 101.000 εμπλακέντες έλαβαν την προμήθειά τους, διότι υπάρχουν πάμπολλοι συμπολίτες μας, οι οποίοι - διαθέτοντες ακέραιο χαρακτήρα - αρνήθηκαν τη μίζα, εξ ου και μετακινήθηκαν σε άλλα πόστα για να μη χαλάνε την πιάτσα κατά το κοινώς λεγόμενο. Να δεχθώ, λοιπόν, όλως επιεικώς ότι οι επίορκοι ήταν 70.000. Διαιρώντας τα χρέος των € 268 εκ. δια του 70.000 έχουμε πηλίκον € 3.828.571. Το νούμερο είναι μεγάλο. Είναι δυνατόν κάθε ένας από τους 70.000 αυτούς να έκανε περιουσία τόσης αξίας; Λίγο δύσκολο. Έλα, όμως, που το ΣΔΟΕ απεκάλυψε προ ημερών ότι δήμαρχός τις βρέθηκε με μη δικαιολογούμενες καταθέσεις ύψους € 3 εκ., οι οποίες δημιουργήθηκαν σε διάστημα μηνών!! Για να είμαι δίκαιος, λοιπόν, θα πω ότι κάποιος μπορεί να απεκόμισε € 100.000, άλλος € 500.000, άλλος € 6.000.000, οπότε ο μέσος όρος του € 3,8 εκ. δεν είναι παράλογος. Τα νούμερα βγαίνουν. Ας θυμηθούμε και το διαμέρισμα 300 μ2 που αγόρασε η κ. Τσαρλαμπά δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο το 1995 έναντι € 300.000 «μόνον» χωρίς ποτέ να ελεγχθεί από πλευράς «πόθεν έσχες». Αμ τα € 36.000.000 του κ. Καράβελα; Υπάρχουν δε τόσα άλλα παραδείγματα με ποσά της τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που μας οδηγούν ευθέως στο συμπέρασμα ότι τα νούμερα βγαίνουν και παραβγαίνουν.

Αν θυμηθώ, μάλιστα, ότι ο Χριστοφοράκος έδωσε το 2% της αξίας όλων των έργων της Siemens σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, γιατί να μην πιστέψω πως όλο το χρέος τής χώρας αποτέλεσε μέρος της αξίας όλων των προμηθειών που έκανε ο Δημόσιος Τομέας από το 1974 μέχρι σήμερα; Και γιατί να μη θυμηθώ ότι ο προϋπολογισμός των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ανερχόταν σε € 750 εκ., αλλά ο απολογισμός ανήλθε σε € 22 δισ., χωρίς ποτέ να κληθεί κανείς να δώσει εξηγήσεις;
Αν σ’ όλη αυτή τη βρωμιά προσθέσουμε τις αρπαχτές και τις υπερτιμολογήσεις των εθνικών εργολάβων, για χάρη των οποίων έπεφταν τεράστιες μίζες, γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα; Γιατί δεν είναι η μίζα και οι επίορκοι η αιτία της σημερινής κακοδαιμονίας μας κύριε Μπογιόπουλε;

Σωτήριος Καλαμίτσης

Υ.Γ. Ο κ. Σαμαράς είχε πει κάποτε ότι όταν έλθει στην εξουσία, θα ελέγξει όλες τις δημόσιες συμβάσεις από το 1974 και δώθε. Επειδή τώρα ασθενεί και ασχολείται με το φλέγον ζήτημα της μη αναδιαπραγμάτευσης, θα περιμένω. Κάνω, άλλωστε, 38 χρόνια υπομονή. Τι είναι άλλοι 6 ή και 16 μήνες μπροστά στην αιωνιότητα;


Διαβάστε Περισσότερα » " Περί μιζΑκηδων ο λόγος "

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ιδού το πραγματικό πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα - ένας από τους πρωτεργάτες του οικονομικού στραγγαλισμού των Ελλήνων

- Διαβάστε όλη την αλήθεια για τον άνθρωπο που "κλείδωσε" την ισοτιμία ευρώ - δραχμής στο... Θεό!
- Αυτός μας έβαλε να πληρώσουμε ακριβά το ευρώ.

Διαβάζουμε από χθες το απόγευμα όλο τον κυριακάτικο τύπο. Αηδιάσαμε, απηυδήσαμε, σιχαθήκαμε τον όρο "ενημέρωση". Πώς είναι δυνατόν ξαφνικά ο Γιάννης Στουρνάρας να παρουσιάζεται ως ο... Μεσσίας της Ελληνικής Οικονομίας; Πού ήταν τόσα χρόνια κρυμμένος; τι έκανε; Με τι ασχολείτο; Πώς είναι δυνατόν, μετά τον "εξαιρετικό" (σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και εκατοντάδες blogs και sites) Βασίλη Ράπανο, να εμφανίστηκε ο... Μεσσίας Στουρνάρας; Μας λυπήθηκε ο Θεός;

Μην περιμένετε απάντηση. Εμείς στο planet-greece, θα σας αποκαλύψουμε το παρελθόν του και πώς αυτός, ο νέος υπουργός Οικονομικών, φρόντισε για την οικονομική καταστροφή της Ελλάδας, πριν από περίπου 12 χρόνια. Όχι με λόγια, με αποδείξεις. Διαβάστε τη συνέχεια, έχει μεγάλο ενδιαφέρον....Ο σημερινός υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Στουρνάρας, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της ένταξης της χώρας μας στην ΟΝΕ χωρίς να πληροί τα κριτήρια και με πολιτικά ανταλλάγματα. Ήταν δηλαδή ένας από τους πρωτεργάτες της καταστροφής από την οποία καλείται τώρα να σώσει τη χώρα.
Από τον Μάϊο του 1999 η εφημερίδα "Αθηναϊκή", με εκδότη τον Σπύρο Καρατζαφέρη, είχε αποκαλύψει πώς επρόκειτο-τότε δεν είχαμε ακόμη μπει-να μπουμε στην ευρωζώνη. Σήμερα επιβεβαιώνεται με πικρό τρόπο.

Όπως έγραφε τότε η εφημερίδα "Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες η Ελλάδα οδηγείται σε διπλές εκλογές τον Ιούνιο, με πολιτικά κριτήρια μπαίνει στην ΟΝΕ και κλείνει το ευρώ στην ισοτιμία των 350 δρχ, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα. Η πρόωρη εισδοχή μας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση είναι το αντάλλαγμα που πέτυχε η Ελληνική Κυβέρνηση λόγω της στάσης στα γεγονότα του Κοσσόβου, πράγμα που θα εκμεταλλευτεί στο έπακρον ο Κώστας Σημίτης για να οδηγήσει σε μία "εκ του ασφαλούς νίκη" το ΠΑΣΟΚ στις επικείμενες εκλογές του ΙΟυνίου...

Την όλη επιχείρηση, σύμφωνα με πληροφορίες μας, οργάνωσε και εκτέλεσε ο Γιάννης Στουρνάρας, πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και εκπρόσωποςτης Ελλάδας στη Νομισματική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συμμετείχε στις μυστικές διαβουλεύσεις που έγιναν την περασμένη Τρίτη στις Βρυξέλλες. Η ανακοίνωση σχεδιάστηκε να γίνει σήμερα, με το κλείσιμο των διεθνών αγορών συναλλάγματος, για να μην προκληθούν κερδοσκοπικές κιν΄σηεις σε βάρος του εθνικού μας νομίσματος...

Η είσοδός μας στην ΟΝΕ θα σημάνει πτώση των επιτοκίων σε ευρωπαϊκά επίπεδα, δηλαδή για τις καταθέσεις κάτω του 3% και για τις χορηγήσεις περίπου το διπλάσιο, ήτοι περίπου στο 5%.Αυτό θα δώσει τρομερή ώθηση στο Χρηματιστήριο, το οποίο σήμερα αναμένεται να φτάσει στο ανώτατο όριο ανόδου του 8%"!

Και συνεχίζει το δημοσίευμα, που υπενθυμίζουμε, έχει ημερομηνία 7 Μαΐου 1999:"Οικονομικοί και πολιτικοί παρατηρητές επισήμαναν στην "Α" ότι το σενάριο ήταν προσχεδιασμένο από μηνών και ήταν επίσης καθοριστικό της πολιτικής των ισορροπιών "στην κόψη του ξυραφιού", στην όλη υπόθεση του Κοσσόβου".


Για το δημοσίευμα αυτό σύρθηκαν στα δικαστήρια, με την κατηγορία της "διασποράς ψευδών ειδήσεων ικανών να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο Εθνικό Νόμισμα δια του Τύπου"ο εκδότης Σπυρος Καρατζαφέρης και ο διευθυντής της "Α" που είχε και τις πληροφορίες, Γιώργος Δουατζής.
Αθωώθηκαν πανηγυρικά, ενώ λίγους μήνες αργότερα το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε από την πραγματικότητα.
Η ισοτιμία του ευρώ έκλεισε στις 340 δρχ και η χώρα από τότε έζησε μια πρωτοφανή έκρηξη του πληθωρισμού αλλά και μείωση των επιτοκίων.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το κουλούρι και το μικρό μπουκάλι νερού, που από 50δρχ εκτοξεύτηκαν στα 50 λεπτά (170 δρχ)!

Κι όμως, σε εκείνη τη δίκη ο σημερινός υπουργός Οικονομίας ήταν μάρτυρας κατηγορίας, προσπαθώντας να αποδείξει ότι οι δημοσιογράφοι έγραψαν ένα μεγάλο ψέμα που έβαλε σε κίνδυνο την οικονομία της χώρας.

Αν εξαιρέσουμε ότι το δημοσίευμα εκείνο επιβεβαιώνεται έως και σήμερα με τον πιο τραγικό για τη χώρας μας τρόπο....

Αποκαλύψεις και από... τη Γερμανία!

Όπως τονίζει σε δημοσίευμά του το spirospero.gr, υπάρχει και το πρόσφατο δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού stern, σύμφωνα με το οποίο, μία ακόμη συμφωνία ήταν αυτή με τον τότε καγκελάριο Γκέρχαρτν Σρέντερ: θα μπουμε στο ευρώ αλλά θα αφήσουμε και την Τουρκία να ενταχθεί στην Ε.Ε.Οι αποκαλύψεις του περιοδικού Stern είναι πέρα για πέρα συγκλονιστικές.

Αφορούν την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και τις μυστικές διαβουλεύσεις του πρώην πρωθυπουργού Σημίτη με τον Σρέντερ.

Υπάρχει λοιπόν κρυφό παρασκήνιο της εισόδου της Ελλάδας στο ευρώ και βλέπει το «φως» της δημοσιότητας στην τελευταία έκδοση του γερμανικού περιοδικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα έγγραφα που φέρνει στο φώς, το 2000 η Γερμανική κυβέρνηση γνώριζε πολύ καλά οτι η Ελλάδα δεν πληρούσε τους όρους ένταξης.

Η χώρα δεν ήταν έτοιμη για το «σοκ της εισόδου στην Ευρωζώνη». Ήταν η εποχή που η κυβέρνηση Σημίτη παραποιούσε όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία (σε αγαστή συνεργασία με την Golman Sachs).

Παρ' όλα αυτά ο τότε Καγκελάριος Σρέντερ και η κυβέρνησή του αγνόησαν όλες τις προειδοποιήσεις και επιπλέον, καθησύχαζαν τους πάντες, λέγοντας οτι η Ελλάδα πληροί τους όρους ένταξης.

Το ερώτημα που καίει είναι το εξής: Ποιος είναι ο λόγος που ο Σρέντερ επιτάχυνε την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ και έκανε τον «Κινέζο;»

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό λοιπόν είχε γίνει ανάμεσά τους «ειδική» συμφωνία: Ο Σρέντερ θα έκανε τα στραβά μάτια και θα έβαζε τελικά την Ελλάδα στο ευρώ και σε αντάλλαγμα ο Σημίτης υποσχέθηκε οτι η Ελλάδα θα παραιτούνταν από οποιοδήποτε δικαίωμα άσκησης βέτο για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που άλλωστε επιθυμούσε διακαώς η Γερμανική κυβέρνηση.planet-greece
Διαβάστε Περισσότερα » " ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ιδού το πραγματικό πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα - ένας από τους πρωτεργάτες του οικονομικού στραγγαλισμού των Ελλήνων "

Δεν θα μας αφήσετε με τα σώβρακα

Ένα πρωτότυπο κίνημα εισβολής σε Εφορίες, τράπεζες και εταιρίες αναπτύσσεται στην Ιταλία.

Όσοι συμμετέχουν μπαίνουν σε Εφορίες, τράπεζες και εισπρακτικές εταιρίες και πετώντας όλα τους τα ρούχα παραμένουν γυμνοί με κεντρικό σύνθημα…

«Δεν θα μας αφήσετε με τα σώβρακα! Εμείς το χρέος δεν το πληρώνουμε» (Non ci lascerete in mutande! Noi il debito non lo paghiamo!).

Το κίνημα αυτό, αντιδρά με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο στην απόφαση του υπουργείου οικονομικών, να προχωρήσει σε κατασχέσεις για οφειλές στις εφορίες.

Η φωτογραφία από την εισβολή στην τράπεζα BNL της Νάπολης που μπλοκαρίστηκε για περισσότερες από 3 ώρες.

gkatzios.blogspot.gr
Διαβάστε Περισσότερα » " Δεν θα μας αφήσετε με τα σώβρακα "

Υγρή μπαταρία ψεκάζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια

Επαναστατική τεχνολογία από το πανεπιστήμιο Rice στο Τέξας

Μια πρωτοποριακή μπαταρία που μπορεί να ψεκαστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια ανέπτυξαν ερευνητές από το πανεπιστήμιο Rice στο Τέξας.

Πριν παρουσιάσουν το επίτευγμά τους την Πέμπτη, οι ερευνητές δοκίμασαν την υγρή μπαταρία σε διάφορες επιφάνειες, από πλακάκια μπάνιου μέχρι ποτήρια μπίρας.

Εκτιμάται ότι η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να αναζωογονήσει την ανάπτυξη μπαταριών ιόντων λιθίου, που τροφοδοτούν φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οδηγώντας τελικά σε ελαφρύτερες και λεπτότερες συσκευές.

Για να αναπτύξουν την μπαταρία που ψεκάζεται οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα ίδια συστατικά που περιέχουν συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου, στην υγρή εκδοχή τους.

Ειδικότερα, δημιούργησαν υγρές εκδόσεις δύο ηλεκτροδίων, μιας ανόδου, μιας καθόδου και ενός διαχωριστικού από πολυμερές υλικό.

Στη συνέχεια οι επιστήμονες δοκίμασαν την υγρή μπαταρία σε ποικίλες επιφάνειες, γυάλινες, ατσάλινες, κεραμικές, επίπεδες ή καμπυλωτές.

Μάλιστα σε ένα από τα πειράματά τους ψέκασαν την υγρή μπαταρία σε εννιά πλακάκια μπάνιου, συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Σε ένα από τα πλακάκια είχε ενσωματωθεί ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, το οποίο φορτιζόταν με λευκό, εργαστηριακό φως.

«Όταν φορτίστηκαν και συνδέθηκαν, τα πλακάκια διέθεταν αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσουν 40 κόκκινα LED για περισσότερες από έξι ώρες», επισημαίνουν οι ερευνητές στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Nature Scientific Reports».

Σύμφωνα με τους ερευνητές, που χαρακτηρίζουν το επίτευγμά τους «παράδειγμα αλλαγής στον σχεδιασμό μπαταριών», η απόδοση της υγρής μπαταρίας ήταν σχεδόν ίδια με αυτή που θα είχε μια συμβατική μπαταρία.

Με τη νέα τεχνολογία κάθε αντικείμενο ή επιφάνεια μπορεί να μετατραπεί σε μπαταρία, τονίζουν οι επιστήμονες.

«Με τα κεραμικά πλακάκια που ψεκάζουμε και μετατρέπουμε σε μπαταρίες θα μπορούσαν να χτιστούν οι εξωτερικοί τοίχοι ενός σπιτιού», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Neelam Singh παρουσιάζοντας τη νέα τεχνολογία την Πέμπτη.

«Οι τοίχοι που ψεκάστηκαν με την υγρή μπαταρία θα μπορούσαν στη συνέχεια να καλυφθούν με φωτοβολταϊκά και αυτός ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών και μπαταρίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη δέσμευση και την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας», προσέθεσε ο ερευνητής.

econews.gr
Διαβάστε Περισσότερα » " Υγρή μπαταρία ψεκάζεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια "

Ο πρώην αντιδήμαρχος έδινε... ρυθμό στο «πάρτι» των αναθέσεων

Ως έναν άνθρωπο «υπεράνω πάσης υποψίας» περιγράφουν οι συγχωριανοί του τον πρώην αντιδήμαρχο Δομοκού. Μάλιστα, πολλοί αδυνατούν να πιστέψουν την ανάμειξή του σε οικονομικά σκάνδαλα του Δήμου. Ολα αυτά, βέβαια, μέχρι να πέσει στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ και να γίνει πρώτο αντικείμενο συζήτησης στα στέκια της περιοχής.

Ο ίδιος, πάντως, όπου βρεθεί κι όπου σταθεί μιλάει για «πλεκτάνη» και αρνείται τα ενοχοποιητικά στοιχεία που διέρρευσαν, σύμφωνα με τα οποία ο «εργατικός επαγγελματίας» και πρώην αντιδήμαρχος είχε καμουφλάρει ιδανικά τις «ύποπτες» δραστηριότητές του.

Βάσει όσων ανακάλυψαν οι ελεγκτές, ο πρώην αντιδήμαρχος, αρμόδιος για τον ΧΥΤΑ, αδυνατεί να δικαιολογήσει 2,83 εκατ. ευρώ. Το ποσό που ανακάλυψαν άνδρες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ανοίγοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς του δεν έχει δηλωθεί στην Εφορία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε μία παρτίδα με 31 έργα για τα 20 είχαν κοστολογηθεί 6.980 ευρώ
Το «μαύρο χρήμα», όπως το χαρακτηρίζουν οι ελεγκτές, προκύπτει από πλήθος μικροκαταθέσεων τρίτων, μεταξύ των οποίων είναι και εργολήπτες του Δήμου, που έπαιρναν, σύμφωνα με καταγγελίες, πλήθος απευθείας αναθέσεων.

Οι καταθέσεις έγιναν κυρίως μεταξύ 2007 και 2010 με ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Συνολικά βρέθηκαν καταθέσεις 4 εκατ. ευρώ, από τα οποία μόνο το 1,2 εκατ. αιτιολογείται ως αμοιβή από την επαγγελματική του ενασχόληση με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό άρδευσης, εμπορία υλικών απολύμανσης δικτύου ύδρευσης κ.λπ.

Από τον έλεγχο προέκυψε και η ανάμειξη ενός κουμπάρου και πρώην υπαλλήλου του αντιδημάρχου, ως του ανθρώπου που κατά συρροή τροφοδοτούσε με ποσά τους «κρυφούς» λογαριασμούς, ενώ ο ίδιος έπαιρνε συνέχεια έργα του Δήμου και φορέων του.

Το πόρισμα των ελεγκτών είναι έτοιμο και διαβιβάζεται μέσα στο επόμενο 20ήμερο - το μεν σκέλος των εσόδων που δεν δηλώθηκαν στον αρμόδιο οικονομικό έφορο της περιοχής, και τα στοιχεία που αφορούν το ποινικό μέρος και για άλλα εμπλεκόμενα άτομα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο πρώην αντιδήμαρχος δεν έχει προκαλέσει, σύμφωνα με συγχωριανούς του, με πολυτελή ή προκλητικό βίο. Διαθέτει ωστόσο μια πενταώροφη οικοδομή, ένα μικρό εξοχικό στην παραλία της Γλύφας και ένα μικρό πλωτό για ψάρεμα, περιουσιακά στοιχεία που ουδείς μέχρι σήμερα συνέδεε με παράνομες δραστηριότητες.

Σε χωριστή υπόθεση εξετάζεται και η ανάμειξη τόσο του δημάρχου όσο και των άλλων μελών των επιτροπών, σε κατ' εξακολούθηση παράνομη κατάτμηση μεγάλων έργων, ότι προέβαιναν σε παράνομες αναθέσεις, ενέκριναν και πλήρωναν υπερκοστολογημένες δαπάνες και αποδέχονταν ως νόμιμα σαφώς πλαστογραφημένα παραστατικά, για ανύπαρκτα έργα!

Στους περισσότερους φακέλους των έργων δεν υπάρχει περιγραφή των εργασιών, με κοστολόγηση, υλικά, τρόπο εκτέλεσης, ενώ λείπουν εκθέσεις μηχανικών.

Ο δρόμος του χρήματος
Ατέλειωτες λίστες με καταθέσεις
Στο μικροσκόπιο, τόσο των εισαγγελικών ερευνών όσο και του ΣΔΟΕ για το οικονομικό έγκλημα, εξετάζεται πόσοι και ποιοι από τους εργολήπτες ευθύνονται για παράνομες εισπράξεις ποσών από τον Δήμο και κυρίως για τις καταθέσεις στους λογαριασμούς του πρώην αντιδημάρχου, που οι ελεγκτές θεωρούν ότι πρόκειται για πληρωμές μίζας.

Αρχικά το ΣΔΟΕ έψαξε τις καταθέσεις του στην Εθνική Τράπεζα, επειδή είναι και το μόνο τραπεζικό υποκατάστημα που υπάρχει στον Δομοκό. Τα μικροποσά των καταθέσεων στην αρχή δεν έδιναν την εντύπωση επιβεβαίωσης των καταγγελιών, όταν όμως στη Λαμία πλέον, μέσω των υποκαταστημάτων σχεδόν όλων των άλλων τραπεζών, εντοπίστηκαν λογαριασμοί του πρώην αντιδημάρχου, η μία έκπληξη διαδεχόταν την άλλη. Ατελείωτες λίστες με καταθέσεις επιβεβαίωναν την ύπαρξη άγνωστων λογαριασμών σχεδόν σε όλες τις τράπεζες!

Ακολούθησε διασταύρωση στοιχείων με την Οικονομική Εφορία και πουθενά στις φορολογικές δηλώσεις του ο πρώην αντιδήμαρχος δεν δήλωνε αυτά τα ποσά.

Το ΣΔΟΕ ήδη προχωρεί στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών τόσο για τους υπόλοιπους παράγοντες στον Δήμο Δομοκού που έχουν καταγγελθεί όσο και για εμπλεκόμενους σε ανύπαρκτα έργα, παράνομες αναθέσεις, πλαστά τιμολόγια και μίζες.

Γενικό το κακό
Χαρακτηριστικά για τη διαφθορά στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μόνο σε μία χρονιά, το 2009, επιστράφηκαν στους ΟΤΑ 7.264 εντάλματα πληρωμής που είχαν εκδώσει Δήμοι και Νομαρχίες και αφορούσαν δαπάνες 77,7 εκατ. ευρώ.
Η «τρύπα» αυτή αφορούσε μόνο παρανομίες σε προσλήψεις, καταβολή αποζημιώσεων, χορήγηση επιδομάτων, επιχορηγήσεις σε φορείς και δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

Το μαγικό 6.980
Η έρευνα, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία και τη συνδρομή του ΣΔΟΕ, άρχισε με αφορμή διαδοχικές αναφορές, κυρίως από πρόσωπα εντός του Δήμου, περί ανάμειξης του πρώην αντιδημάρχου σε μια σειρά αδιαφανών αποφάσεων δημοτικών επιτροπών, για απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων μικρών έργων.

Μολονότι ο προϋπολογισμός των περισσοτέρων δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 1.000 έως 1.500 ευρώ, σχεδόν όλα υπερκοστολογούνταν στα... 6.980 ευρώ, ενώ αναφέρονταν και χειρισμοί που γεννούσαν υποψίες για πιθανό χρηματισμό του πρώην αντιδημάρχου.

Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι ότι σύμφωνα με τις καταγγελίες στον εισαγγελέα, αρκετά από τα έργα που πληρώθηκαν κανονικά από τον Δήμο δεν εκτελέσθηκαν ποτέ! Ακόμη υπήρξαν περιπτώσεις αναθέσεων σε εργολήπτες, οι οποίοι φρόντισαν ώστε να έχει και ο εντολέας τους εμπλοκή στην εκτέλεσή τους! Μάλιστα, ως αρμόδιος για το έργο του ΧΥΤΑ φέρεται να ευθύνεται για πλήθος παρανομιών, που έγιναν κατά παρέκκλιση της μελέτης.

ethnos.gr
Διαβάστε Περισσότερα » " Ο πρώην αντιδήμαρχος έδινε... ρυθμό στο «πάρτι» των αναθέσεων "

ΗΠΑ και Ρωσία ξεφτιλίζουν την Τουρκία για την κατάρριψη του RF-4E!

Σοκ έχουν πάθει στην Τουρκία πολιτική και στρατιωτική ηγεσία από την αμερικανική επιβεβαίωση των συριακών ισχυρισμών ότι το τουρκικό μαχητικό/αναγνωριστικό RF-4E καταρρίφθηκε εντός του συριακού εναέριου χώρου σε απόσταση αναπνοής από τις συριακές ακτές, αλλά πριν καλά-καλά συνέλθουν ήρθε και η επίσημη ρωσική επιβεβαίωση των συριακών ισχυρισμών και μάλιστα διά χειλέων του ίδιου του Ρώσου ΥΠΕΞ Σ.Λαβρόφ!

Κατόπιν αυτών ο Ρ.Τ.Ερντογάν αντέδρασε με τον συνηθισμένο ανατολίτικο τρόπο του, κατηγορώντας την εφημερίδα την WSJ για ... ανανδρία! Ακομα για τον Σ.Λαβρόφ δεν έχουν αντιδράσει

"Η Wall Street Journal δεν αναφέρει τις πηγές της ξεκάθαρα. Άρα συμπεριφέρεται άναδρα, ύπουλα» υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γα την αποκάλυψη της έκθεσης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που επιβεβαιώνει τους συριακούς ισχυρισμούς και το κυριότερο δίνουν νομικό υπόβαθρο στην συριακή ενέργεια.

"Εμείς δώσαμε τόσα στοιχεία κανείς δεν τα έδωσαν σημασία και δημοσιεύουν ανώνυμες πηγές" σημειώσε ο Ερντογάν χωρίς βέβαια να υπολογίσει ότι όλα τα στοιχεία που έχει δώσει, έχουν ανατραπεί από τα πραγματικά γεγονότα: Το αεροσκάφος, απλά δεν υπάρχει εκεί που λένε οι Τούρκοι, ενώ το ... μεγαλύτερο κομμάτι από το τουρκικό μαχητικό, η ουρά του αεροσκάφους ανελκύστηκε περίπου 2 μίλια από τις συριακές ακτές.

O Τούρκος πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως το δημοσίευμα έχει στόχο να πλήξει τον ... Ομπάμα (!) πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ! Πάντως και το ΝΑΤΟ είναι εκτεθειμένο από την αποκάλυψη της έκθεσης...

Βέβαια, όπως έχουμε σημειώσει η διαρροή αυτή καθαυτή, είναι περίεργη και εκθέτει πάνω απ'όλα την Χ.Κλίντον και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών το οποίο βιάστηκε να προβεί σε διάφορους χαρακτηρισμούς, ενώ από την αρχή όλα τα στοιχεία έδιναν δίκαιο στην Συρία.

Φαίνεται ότι κάποιοι κύκλοι στις ΗΠΑ δεν επιθυμούν επέμβαση στην Συρία και αυτοί οι κύκλοι μπορεί να έχουν σχέση και με το ισραηλινό λόμπι...

Την ίδια στιγμή ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σ.Λαβρόφ, ήταν εξίσου καταδικαστικός για την Τουρκία. Σε δηλώσεις του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti είπε: "Η Ρωσία διαθέτει αδιάσειστα στοιχεία παρατήρησης που αφορούν την κατάρριψη του τουρκικού αεροσκάφους, στα ανοιχτά των συριακών ακτών. Στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε, αλλά θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα τώρα είναι να μην επιτρέψουμε το οποιοδήποτε γεγονός να εξάψει τα πάθη της μίας ή της άλλης πλευράς.

Πάντως και το τουρκικό Γενικό Επιτελείο εξέδωσε αμήχανη ανακοίνωσηυποστηριζοντας ότι "Σύμφωνα με τα στοιχεία των ραντάρ που διαθέτουμε, το αεροσκάφος μας καταρρίφθηκε σε απόσταση 13 μιλίων από τα χωρικά ύδατα της Συρίας , όπου επεκτείνονται σε απόσταση 12 μιλίων δηλαδή χτυπήθηκε ένα μίλι έξω από τον εναέριο χώρο της Συρίας. Το RF-4 έπεσε στα χωρικά ύδατα της Συρίας σε απόσταση 8.5 μιλίων από τις ακτές".

Μάλλον θα πρέπει να αλλάξουν τα ραντάρ τους οι Τούρκοι. Κατ'αρχήν δεν αναφέρουν με τι οπλο κτυπήθηκε και δεύτερον και κυριότερο αν ένα αεροπλάνο κτυπηθεί στα 13 μίλια λιγάκι δύσκολο να πετάξει άλλα 4,5 μίλια χωρίς οι πιλότοι να μπορέσουν να δώσουν κάποιο στίγμα για το τι έχει συμβεί...

defencenet.gr
Διαβάστε Περισσότερα » " ΗΠΑ και Ρωσία ξεφτιλίζουν την Τουρκία για την κατάρριψη του RF-4E! "

Βόμβα Ρουμελιώτη: Yπάρχει σχέδιο απομόνωσης της Ελλάδας

Μια άποψη που θα συζητηθεί εξέφρασε ο πρώην εκπρόσωπος της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Παναγιώτης Ρουμελιώτης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, o κ. Ρουμελιώτης, είπε χαρακτηριστικά πως «ορισμένοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα για εσωτερικούς πολιτικούς τους λόγους ως το 'μαύρο πρόβατο' για να παραδειγματιστούν και άλλες χώρες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική απομόνωσης της Ελλάδας από ορισμένους για πολιτικά καθαρά λόγους με στόχο την αποπομπή της από την Ευρωζώνη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας τώρα, για να είμαστε σκληροί στις διαπραγματεύσεις αλλά αυτά τα οποία θα αποφασίσουμε να κάνουμε να δείξουμε ότι και θέλουμε και μπορούμε και θα τα κάνουμε».

Αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη της Τρόικα στην Αθήνα εντός της εβδομάδας ο πρώην εκπρόσωπος της χώρας στο ΔΝΤ είπε πως «είναι σκληρά παιδιά αυτοί (σ.σ. οι εκπρόσωποι της Τρόικας) και έχουν πάρει και αυστηρές εντολές από τα αφεντικά τους. Θα αρχίσουν τη διαπραγμάτευση λέγοντας τι δεν έγινε. Θα σου που αυτά δεν τα έκανες, υπάρχουν υστερήσεις εσόδων, υπάρχει υπέρβαση δαπανών, πείτε μας πως θα τα διορθώσετε αυτά».

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Ρουμελιώτη είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους να επιτύχει η Ελλάδα ίδιους όρους με την Ιταλία και την Ισπανία, αναφορικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: «Πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει σίγουρα να διεκδικήσουμε η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να γίνει απευθείας μέσα από το μηχανισμό και όχι μέσω των κυβερνήσεων για δύο προφανείς λόγους. Πρώτον για να γίνει πιο βιώσιμο, πιο διαχειρίσιμο το χρέος. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Γιατί έχουν γίνει κάποιες υποθέσεις εργασίας, οι οποίες είναι αμφισβητούμενες. Δηλαδή το χρέος θα είναι βιώσιμο λέει το ΔΝΤ αν το 2014 έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 2% - 3% μέχρι το 2020, εάν έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% - 5% του ΑΕΠ πάλι μέχρι το 2020. Αυτά τα νούμερα δεν έχουν επαληθευτεί σε καμία χώρα του κόσμου».

metrogreece.gr
Διαβάστε Περισσότερα » " Βόμβα Ρουμελιώτη: Yπάρχει σχέδιο απομόνωσης της Ελλάδας "

Η ιερή κομπίνα με τις μαϊμού δωρεές

Κύκλωμα λογιστών σε συνεργασία με ιερείς της περιοχής βοηθούσαν, μέσω εικονικών δωρεών, τους πελάτες τους να κλέψουν την εφορία και στη συνέχεια μοιράζονταν τη μίζα

Εικονικές «ιερές» δωρεές ύψους 1,21 εκατ. ευρώ σε εκκλησίες των Φαρσάλων αποκαλύπτει έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ.
Η «μηχανή» είχε στηθεί από λογιστές της περιοχής, οι οποίοι σε συνεργασία με ιερείς έπαιρναν το μπλοκ των δωρεών και τη σφραγίδα των ιερέων. Στη συνέχεια έκοβαν κατά το δοκούν αποδείξεις είσπραξης δωρεών-«μαϊμού» προς τις ενορίες προκειμένου πελάτες τους να τις συμπεριλάβουν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εξασφαλίζοντας μεγάλες εκπτώσεις και επιστροφές φόρου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πρώτα στοιχεία της έρευνας του ΣΔΟΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση έφερε στο φως της δημοσιότητας το «Εθνος της Κυριακής» στις 15 Απριλίου.

Μαρτυρίες ιερέων
Στις 30 του ίδιου μήνα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του ΣΔΟΕ παρέδωσε στην κεντρική υπηρεσία την έκθεση ελέγχου. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται μαρτυρίες ιερέων σύμφωνα με τις οποίες λογιστές της περιοχής τούς πρότειναν από το συνολικό ποσό της δωρεάς το 90% να είναι εικονικό.
Από το υπόλοιπο 10% το 7% πάει σε εκκλησία και ιερέα και το 3% στον λογιστή.
Δηλαδή, από μία εγγραφή δωρεάς 1.000 ευρώ, τα 900 ευρώ δεν δίνονταν ποτέ, τα 70 ευρώ πήγαιναν στην ενορία και τα 30 ευρώ έμεναν στον λογιστή. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες η προμήθεια των λογιστών ήταν κατά πολύ υψηλότερη.

Εντυπωσιακό είναι ακόμη ένα στοιχείο το οποίο προκύπτει από κατάθεση ιερέα. Οπως είπε στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ, λογιστής τον διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις «μαϊμού» δωρεές μια και μεταξύ των φορολογουμένων που έλαβαν αποδείξεις δωρεών είναι και υπάλληλοι της ΔΟΥ Φαρσάλων. Το αποτέλεσμα ήταν το Δημόσιο να χάνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φόρων από τις εκπτώσεις που εξασφάλιζαν παρανόμως οι φορολογούμενοι πελάτες των λογιστών.
Πιο αναλυτικά, ο έλεγχος του ΣΔΟΕ ξεκίνησε το 2011 και αφορά τις χρήσεις 2005?2009. Σε αυτόν συνέβαλε και η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων, η οποία συνέταξε ανακριτικό πόρισμα.

Συνολικά ελέγχθηκαν έξι ιερείς οι οποίοι ιερουργούσαν σε 10 ναούς της περιοχής των Φαρσάλων. Από τις μαρτυρίες του αποδεικνύεται η εμπλοκή έξι λογιστών, το πώς ακριβώς τους προσέγγιζαν και πώς στήθηκε το... κόλπο με τις εικονικές δωρεές.
Το συνολικό ποσό των εικονικών δωρεών φθάνει στο 1,21 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ο πατήρ Σ.Β. δήλωσε στους άνδρες του ΣΔΟΕ:
«Στο τέλος του 2008 παρέδωσα στον λογιστή Τ.Ν. ένα μπλοκ αποδείξεων είσπραξης μαζί με τη σφραγίδα του ιερού ναού και την προσωπική μου σφραγίδα, για να εισπράξει ο ναός χρήματα από δωρεές. Εκδόθηκαν 22 αποδείξεις είσπραξης διαφόρων ποσών, χωρίς όμως να έχω έως σήμερα λάβει κανένα ποσό».

Ο ιερέας Γ.Κ. στην κατάθεσή του, μεταξύ των άλλων, ανέφερε τα ακόλουθα:
«Σε συνεννόηση με τον λογιστή Κ.Γ. μού έλεγε για τα άτομα που ήθελαν να κάνουν δωρεά να παίρνουμε το 10%, δηλαδή το 7% εγώ και το 3% ο λογιστής, και ένα ποσό από το 7% για την εκκλησία. Παράδειγμα, στο ποσό δωρεάς 1.000 ευρώ λαμβάναμε 100 ευρώ και τα 900 ευρώ ήταν εικονικά.
Αυτό ισχύει για όλες τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις του 2008 καταχώρισα στο αθεώρητο βιβλίο δωρεών, ενώ οι αποδείξεις του 2009 ξεχάστηκαν να καταχωρισθούν. Τέλος, οι αποδείξεις δεν είναι σφραγισμένες από τη Μητρόπολη λόγω άγνοιας».

Διαβεβαιώσεις δικηγόρου
Ενας άλλος παπάς δήλωσε στους άνδρες του ΣΔΟΕ πως όταν τον κάλεσε η ΔΟΥ Φαρσάλων να προσκομίσει τα οικονομικά στοιχεία της ενορίας προς έλεγχο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα καθότι ο δικηγόρος του του είπε να μην το κάνει διότι δεν είχε δικαίωμα η ΔΟΥ να ελέγχει το ταμείο της ενορίας.
Ο δικηγόρος τον καθησύχασε λέγοντάς του πως «οι φορολογούμενοι δωρητές οι οποίοι έλαβαν αποδείξεις δωρεών είναι γνωστοί του και κάποιοι εξ αυτών είναι υπάλληλοι της ΔΟΥ Φαρσάλων».
Θα πρέπει να τονιστεί πως στην έκθεση ελέγχου περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των φορολογουμένων οι οποίοι συμπεριέλαβαν στις φορολογικές τους δηλώσεις δωρεές-«μαϊμού» για να τύχουν εκπτώσεων.
Οι δηλώσεις αυτές θα εκκαθαριστούν εκ νέου και, όπως είναι φυσικό, αφενός θα προσμετρηθούν τα εκπιπτόμενα ποσά και αφετέρου θα καταλογιστούν τα αναλογούντα πρόστιμα.

Αναφορά σε 4 λογιστές
Ο ιερέας Γ.Γ. κάνει αναφορά σε τέσσερις λογιστές (Κ.Π., Α.Μ., Ν.Τ. και Π.Μ.), οι οποίοι, σύμφωνα με την κατάθεσή του, συμπλήρωναν τις αποδείξεις με εικονικά ποσά δωρεών. Σημειώνει δε ότι από το 2007 έως το 2009 ο ναός έλαβε 12.000 ευρώ ή ποσοστό 3% του συνόλου των 400.000 ευρώ που φαίνεται στα χαρτιά ότι πήρε ως δωρεές.

ethnos.gr
Διαβάστε Περισσότερα » " Η ιερή κομπίνα με τις μαϊμού δωρεές "

ΕΚΤ: Η Ελλάδα να εκπληρώσει 100% τους στόχους του μνημονίου

Ο κ. Γιεργκ Άσμουσεν, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ σε συνέντευξή του στο κρατικό γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD, έκανε σαφές πως οι στόχοι του μνημονίου πρέπει να παραμείνουν "απείραχτοι".
Πρόθυμη να συζητήσει μεμονωμένα σημεία των όρων λιτότητας του ελληνικού προγράμματος εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρκεί οι στόχοι του μνημονίου να παραμείνουν οι ίδιοι. Ο κ. Άσμουσεν δήλωσε χχαρακτηριστικά "Οι στόχοι του προγράμματος, δηλαδή η σταθεροποίηση του προϋπολογισμού και η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας, δεν επιτρέπεται να πειραχτούν».

«Εάν η κυβέρνηση προτίθεται να μειώσει έναν φόρο, τότε θα πρέπει, στο ίδιο μέγεθος, να αυξήσει έναν άλλο φόρο», τόνισε το μέλος του συμβουλίου διοικητών της ΕΚΤ και πρώην υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και επισήμανε ότι μπορεί να συζητηθεί το μίγμα των μέτρων, δηλαδή ο συγκεκριμένος δρόμος προς έναν στόχο. Αρνητικός εμφανίστηκε ο κ. Άσμουσεν και στην πιθανή επιμήκυνση του διαστήματος για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, καθώς, όπως σημείωσε, κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια περαιτέρω δάνεια από τις χώρες της ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο ίδιος, πάντως, τάχθηκε, για μία ακόμη φορά, υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στη ζώνη του κοινού νομίσματος.

Το στέλεχος της ΕΚΤ πρόκειται να συμμετάσχει, αύριο, σε συνέδριο ειδικών για την κρίση στην ευρωζώνη, που διοργανώνεται στην Αθήνα

newsit.gr
Διαβάστε Περισσότερα » " ΕΚΤ: Η Ελλάδα να εκπληρώσει 100% τους στόχους του μνημονίου "

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news